مطالعات زائرسرا 100 صفحه

مطالعات طراحی زائرسرا ,رساله زائرسرا ,برنامه فیزیکی زائرسرا ,نمونه موردی خارجی زائرسرا ,ضوابط و استاندارد های طراحی زائرسرا ,دانلود رایگان مطالعات زائرسرا ,دانلود رساله معماری زائرسرا ,نمونه مشابه ایرانی زائرسرا ,ریز فضاهای زائرسرا ,دانلود رایگان رساله زائرسرا

مطالعات زائرسرا 100 صفحه
قیمت : 8000 تومان

مطالعات زائرسرا 100 صفحه

1-6-چه كسي مي تواند معمار زائر سرا باشد ؟

اين داستان ظاهراً در يکي از کتابهاي آقاي دکتر سيد حسين نصر مکتوب است که: روزي به والترگروپيوس-که از چهره هاي مطرح پيشگام در معماري مدرن است- پيشنهاد طراحي يک مسجد داده شد. آقاي نصر در آن زمان در دانشگاه هاروارد همکار گروپيوس بود، که براي شناخت مسجد به ايشان رجوع مي کند. آقاي نصر هم قبول مي کند و توضيحاتي براي او ارائه مي کند.
چند جلسه چهار پنج ساعته برگزار مي شود. در پايان اين جلسات والتر گروپيوس مي گويد آرشيتکت يک مسجد نمي تواند غير مسلمان باشد! و از پذيرفتن آن پروژه نيز سر باز مي زند!در معماري زيارت همين گونه است ، كسي شايستگي طراحي زائر سرا را دارد كه در گام اول خود زائر باشد . البته هم زائر هم معمار . معماري زيارت مراتبي دارد و بالا رفتن در رتبه هاي آن حدي ندارد. اما مي توان كفي براي اين مفاهيم قائل شويم دست كم بگوييم : كسي كه زيارت نرود نمي تواند طراح سراي زائر باشد .البته نكته ظريفي در اين مسئله وجود دارد كه نبايد به قصد سنجش نيات ديگران پرده ستر الهي را بدريم و بگوييم « كسي كه به زيارت نرفته ، نمي تواند طراح زائر سرا باشد .» شايد طراحي زائر سرا بهانه اي باشد براي رشد و تكامل شخصيت يك آرشيتكت در هر رتبه و مرحله اي كه باشد .براي يك معمار كه قصد طراحي يك زائر سرا را دارد و زيارت را درسطح وسع خود مي شناسد ، دانستن شان مزوّ ركافي است واز آن پس دانش عمومي معماري اوست كه بايد تكميل وبه كار گرفته شود .

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات زائرسرا 100 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات زائرسرا 100 صفحه
قیمت : 8000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب “مطالعات زائرسرا 100 صفحه” بشرح زیر می باشد :

فصل اول : شناخت بستر سايت(شهر مهران) 1
مطالعات جغرافيايي 2
مطالعات تاريخي 7
مطالعات اجتماعي 17
مطالعات فرهنگي 17
مطالعات اقتصادي 18
مطالعات كالبدي 20
مطالعات اقليمي 27

فصل دوم : تجزيه،تحليل فضاها 39
شناخت موضوعي طرح 40

فصل سوم: مطالعات فیزیکی 55
فضاهاي مورد نياز و استانداردهاي مربوطه 56
دياگرام روابط 60
شناخت تاسيسات 65
شناخت سازه 76

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل نمونه های مشابه 77

فصل پنچم: تجزيه تحليل سايت 86
درجه بندي معابر اطراف سايت 87
بررسي همجواري هاي سايت 88
تحليل سايت از نظر اقليمي 89

فصل ششم : مباني نظري پروژه 94

فصل هفتم : سیر تکوین ایده 101

منابع وماخذ

مطالعات طراحی زائرسرا

مطالعات طراحی زائرسرا ,رساله زائرسرا ,برنامه فیزیکی زائرسرا ,نمونه موردی خارجی زائرسرا ,ضوابط و استاندارد های طراحی زائرسرا ,دانلود رایگان مطالعات زائرسرا ,دانلود رساله معماری زائرسرا ,نمونه مشابه ایرانی زائرسرا ,ریز فضاهای زائرسرا ,دانلود رایگان رساله زائرسرا

2-6- بناي زائر سرا چگونه مي تواند باشد ؟
براي معماري سه مرتبه قائل شده اند : سرپناه ، ساختمان ، معماري .
آنچه كه در اين مطالب حائز اهميت است بعدي از اين مبحث است كه رابطه بين سر پناه ومعماري است .گاهي تعبير امكانات بيش از حد دريك فضاي معماري اصل زيارت را زير سوال مي برد . اما از طرفي هدف اين نیست كه يك ساختمان ضعيف ( سرپناه موقت ) براي زائرين كم درآمد ساخته شود .دست كم امكانات رفاهي با نوع اقامتي كه قرار است در اقامتگاه جاري شود ، رعايت گردد.

مطالب مشابه :   مطالعات دهكده توريستي 150 صفحه

رساله زائرسرا

مطالعات طراحی زائرسرا ,رساله زائرسرا ,برنامه فیزیکی زائرسرا ,نمونه موردی خارجی زائرسرا ,ضوابط و استاندارد های طراحی زائرسرا ,دانلود رایگان مطالعات زائرسرا ,دانلود رساله معماری زائرسرا ,نمونه مشابه ایرانی زائرسرا ,ریز فضاهای زائرسرا ,دانلود رایگان رساله زائرسرا
1-2-6-مسأله رفاه: مرزغفلت و آسايش
امروزه يكي از مسائلي كه معماري اماكن اقامت زائر را به كلي تحت تاثير قرار مي دهد، نحوه پرداختن به مقوله “رفاه زائران” است . به خصوص در مكه مكرمه و مدينه منوره هتل هاي محل اقامت زوار ايراني را مي توان نمونه متوسطي از”معماري غفلت زا” دانست ، به نحوي كه از زبان خود زائران شنيده مي شود كه سناريوي رفتاري حاكم بر معماري هتل “زيارت” آنها را تحت الشعاع قرار داده است. درست است كه تامين شرايط آسايش زوار نقش مهمي در فراهم كردن مقدمات حضور روحاني در حرم هاي شريف دارد ، اما اين مسأله تا آنجا قابل قبول است كه هدف اصلي (زيارت) به فراموشي سپرده نشود.

برنامه فیزیکی زائرسرا

مطالعات طراحی زائرسرا ,رساله زائرسرا ,برنامه فیزیکی زائرسرا ,نمونه موردی خارجی زائرسرا ,ضوابط و استاندارد های طراحی زائرسرا ,دانلود رایگان مطالعات زائرسرا ,دانلود رساله معماری زائرسرا ,نمونه مشابه ایرانی زائرسرا ,ریز فضاهای زائرسرا ,دانلود رایگان رساله زائرسرا
نكته مهم اين است كه مرز آسايش براي افراد مختلف متفاوت است . در بند “شناخت مخاطب” از بخش 2 همين رساله تا حدودي به عوامل تاثير گذار به توقع مخاطب از محيط اشاره شد. پر واضح است كه منظور ما از اين سخن اين نيست كه اقامت در هتل بد است، يا اينكه بيتوته دركنار حرم شريف خوب است. سخن دراين است كه “هرچيز به جاي خويش نيكوست” ميزان رفاه اقامت گاه زائر نيز بايد با وسع معنوي و مادي زائرمتناسب باشد.
2-2-6-نظام سلسله مراتبی در معماری زیارتگاهها و اقامتگاهها
به رغم اینکه درگذشته سفر به اماکن زیارتی بسیار دشوار بوده است، وقتی به زیارتگاهها- به خصوص زیارتگاههای شیعیان، از مشاهد ائمه (ع) تا امامزادگان – می نگریم، هماهنگی و ظرافتهای فراوان در معماری آنها مشاهده می کنیم. از یک سو میان آنها وحدت شگفت انگیزی حکمفرماست و از سوی دیگر با دقایق و نغزکاریهای معمارانه ازیکدیگرممتاز شده اند. خصوصاً در بعد ظاهر، مصالح و جزئیات اجرایی به کار رفته در حرم ائمّه (ع) در سطحی متفاوت از امامزادگان (ع) قرار دارد. برای مثال باید توجّه داشت که اگر شهر مقدّس قم در سطح منطقه ای یک مقصد زیارتگاهی است، در سطح جهانی منزلی از منزلگاههای سفر به عتبات عالیات عراق یا مشهد مقدّس است.

نمونه موردی خارجی زائرسرا

مطالعات طراحی زائرسرا ,رساله زائرسرا ,برنامه فیزیکی زائرسرا ,نمونه موردی خارجی زائرسرا ,ضوابط و استاندارد های طراحی زائرسرا ,دانلود رایگان مطالعات زائرسرا ,دانلود رساله معماری زائرسرا ,نمونه مشابه ایرانی زائرسرا ,ریز فضاهای زائرسرا ,دانلود رایگان رساله زائرسرا
ممکن است تصوّرشود که این یک اتّفاق طبیعی (خود به خودی ) است. امّا سخن این است که این اتّفاق باید از جانب معمار به صورت امری آگاهانه بروز کند. گویا معمارانی که به عمارت این بیوت خداوندی پرداخته اند، تمامی این مشاهد شریف را مشاهده کرده اند و در هریک به تناسب مَقام و موضع، طرّاحی کرده اند. (در مورد طراحی زائرسرا ومرتبت منزل گاهی آن با توجه به محل قرار گیری آن در شهر مهران)
3-6-مسئله (حذف ، استحاله ،حل)

مطالب مشابه :   مطالعات اقامتگاه بین راهی | دانلود رساله اقامتگاه بین راهی

ضوابط و استاندارد های طراحی زائرسرا

مطالعات طراحی زائرسرا ,رساله زائرسرا ,برنامه فیزیکی زائرسرا ,نمونه موردی خارجی زائرسرا ,ضوابط و استاندارد های طراحی زائرسرا ,دانلود رایگان مطالعات زائرسرا ,دانلود رساله معماری زائرسرا ,نمونه مشابه ایرانی زائرسرا ,ریز فضاهای زائرسرا ,دانلود رایگان رساله زائرسرا
مسأله اغلب شهرهاي زيارتي چنان پيچيده و گره خورده است كه اغلب مسئولان ( همه افراد مرتبط در سطوح مختلف) به جاي در پيش گرفتن رويكرد حل مسأله به كارهاي ديگري روي مي آورند.برخي به كلي صورت مسأله را پاك مي كنند و اغلب براي نجات از وضع موجود دست به دامان فرآورده هاي آماده و بسته بندي شده تمدن غرب مي شوند (رويكرد حذف). برخي ديگر مسأله را به گونه اي تعريف مي كنند كه يادمان هايي از گذشته به صورت فانتزي حفظ گردد و در عين حال تعرضي به ساحت سبك و منش بين المللي هم نشود(رويكرد استحاله). در اين حالت ظواهري از فرهنگ خودي حفظ مي شود، اما سناريويي ديگر در فضاي معماري جاري مي گردد.

دانلود رایگان مطالعات زائرسرا

مطالعات طراحی زائرسرا ,رساله زائرسرا ,برنامه فیزیکی زائرسرا ,نمونه موردی خارجی زائرسرا ,ضوابط و استاندارد های طراحی زائرسرا ,دانلود رایگان مطالعات زائرسرا ,دانلود رساله معماری زائرسرا ,نمونه مشابه ایرانی زائرسرا ,ریز فضاهای زائرسرا ,دانلود رایگان رساله زائرسرا
حل مسئله :
ماهيت اسكان : بناي زائرسراي عتبات عاليات منزل گاهي است براي استراحت و تجديد قواي زائر در طول مسير زيارت.
ابعاد اسكان:بعد از كشف ماهيت اصل بنا ، شناخت مخاطب و نيازهاي آن در مرحله بعد قرار مي گيرد.تيپ هاي زائر هر يك نيازهاي را در مراتب گوناگون كه از سطح ابتدائي يعني نيازهاي فيزيولوژيكي وامنيت تا مراحل متعالي و معنوي در بر مي گيرد. در زمان پاسخگوئي به اين نيازها بايد مدت زمان اقامت نيز مدنظر داشت چون قرار است كه حس كوچ و هجرت وجود داشته باش

دانلود رساله معماری زائرسرا

مطالعات طراحی زائرسرا ,رساله زائرسرا ,برنامه فیزیکی زائرسرا ,نمونه موردی خارجی زائرسرا ,ضوابط و استاندارد های طراحی زائرسرا ,دانلود رایگان مطالعات زائرسرا ,دانلود رساله معماری زائرسرا ,نمونه مشابه ایرانی زائرسرا ,ریز فضاهای زائرسرا ,دانلود رایگان رساله زائرسرا
درنتيجه :
گام اول : شناخت فضا (يا بنا )
گام دوم : هر فضاي از قبل اثري در خود دارد ، به عنوان مثال : فضاي خواب فضايي است كه آرامش سكوت و احساس خواب را براي مخاطب خود ايجاد مي كند .
گام سوم : اثري كه در فضا بايد ايجاد كرد : يعني همين فضا ي خواب در زائرسرا (منزل گاه) چگونه بايد باشد.
اين سه گام به منظور مفصلي براي ارتباط بين مطالعات و طراحي كه در آينده صورت مي گيرد بيان شده تا آنچه پنداشته شد و نوشته شد ، ساخته شود.

نمونه مشابه ایرانی زائرسرا

مطالعات طراحی زائرسرا ,رساله زائرسرا ,برنامه فیزیکی زائرسرا ,نمونه موردی خارجی زائرسرا ,ضوابط و استاندارد های طراحی زائرسرا ,دانلود رایگان مطالعات زائرسرا ,دانلود رساله معماری زائرسرا ,نمونه مشابه ایرانی زائرسرا ,ریز فضاهای زائرسرا ,دانلود رایگان رساله زائرسرا
4-6-استراتژي در حل مسئله طراحي:
الف: ديدگاه كلي :
به منظور جوابگويي به مسائل كلان طراحي مطرح شده است.
-انتخاب سايت : در هنگام انتخاب سايت بايد تمام موارد اضطرار را در مسير حركت مورد توجه قرار داد.مواردي مانند نزديك به ادارات و محل كار مربوط به مسئله زيارت ، راحتي حمل و نقل ، مسائل بهداشتي و …. جوابگويي و داشتن توانايي براي حل مسائل پيشرو
-ساماندهي تيپ هاي مختلف زائر :
يكي از اشتباهاتي كه ناشي از محترم نشمردن نوع زيارت و اقامت افراد مختلف است، اين است كه نوع خاصي از اقامتگاه براي همه ي گروه هاي زائران تجويز مي شود. اين مسأله پيامد هاي سوء اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي به همراه دارد ، زيرا اغلب زائران كم درآمد مجبور مي شوند براي پرداخت هزينه هاي اقامت متحمل هزينه هاي اجباري شوند، يا خود را با آداب و رسوم هتل ها وفق دهند.

مطالب مشابه :   مطالعات مجموعه تفریحی اقامتی 190 صفحه

دانلود رایگان رساله زائرسرا

مطالعات طراحی زائرسرا ,رساله زائرسرا ,برنامه فیزیکی زائرسرا ,نمونه موردی خارجی زائرسرا ,ضوابط و استاندارد های طراحی زائرسرا ,دانلود رایگان مطالعات زائرسرا ,دانلود رساله معماری زائرسرا ,نمونه مشابه ایرانی زائرسرا ,ریز فضاهای زائرسرا ,دانلود رایگان رساله زائرسرا
اين درحالي است كه مخاطبان، اقامتگاه هاي گراني چون هتل ها، درصد كمي از زائر را تشكيل مي دهند.زائر سرا نمي تواند يك كليتي منسجم و غير قابل انعطاف ( در ديدگاه كلي ) براي تمام تيپ هاي مختلف زائر باشد گوناگوني انواع مخاطبان از طرفي و نگاه به ويژگي هاي سايت از طرفي ديگر تصميم گرفته شد كه بر اساس كيفيت اسكان ،‌ سايت به سه قسمت كلي تقسيم شود و در هر قسمت طراحي در خور صورت گيرد.اما نبايد غفلت شود كه اين تقسيم بندي در نهايت در وحدت طرح رخنه ايجاد نكند.

ریز فضاهای زائرسرا

مطالعات طراحی زائرسرا ,رساله زائرسرا ,برنامه فیزیکی زائرسرا ,نمونه موردی خارجی زائرسرا ,ضوابط و استاندارد های طراحی زائرسرا ,دانلود رایگان مطالعات زائرسرا ,دانلود رساله معماری زائرسرا ,نمونه مشابه ایرانی زائرسرا ,ریز فضاهای زائرسرا ,دانلود رایگان رساله زائرسرا

-نحوه استقرار توده هاي بنا: با توجه به اقليم منطقه براي ايجاد جهت مناسب لازم به چرخشي بين 25 تا 35 درجه بود ( مطالعات اقليمي ) . تصميم گرفته شد كه اين چرخش اتفاق بيفتد كه هم جهتي مناسب داشته باشدو هم از ذات اين چرخش در سايت ، بتوان فضاي با انرژي و در جهت اينكه بنا يك احساس كوچ و هجرتي را تداعي كند به وجود آورد.
-فضاهاي پر و خالي در سايت : به منظور ايجاد آرامش و آسايش (اقليمي ) و از همه مهمتر در جهت به وجود آوردن احساس موقت بودن بنا ، در نظر گرفته شد كه بناها از تراكم بيشتر و فضاهاي باز بيشتر وجود داشته باشد.
-مفاهيم مرتبط با طراحي : در ايجاد ذهنيت براي طراحي و در نهايت كالبد بنا توجه به معماري بومي منطقه بسيار حائز اهميت بود كه در فصول قبل نحوه برخورد و نتيجه گيري هاي مترد شده از آن بررسي شد.


مطالعات دانشکده هنر و معماری 130 صفحه

مطالعات دانشکده موسیقی 60 صفحه

مطالعات دانشکده معماری 200 صفحه

دیدگاهتان را بنویسید