مطالعات دانشگاه 190 صفحه

دانلود رساله معماری و مطالعات دانشگاه

توضیحات : فاقد نقشه و شکل و منابع
تعداد صفحات : 190 صفحه  فایل ورد و قابل ویرایش

قیمت : 8/000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

 

مطالعات دانشگاه
مطالعات دانشگاه

گام اول :‌پيشنهاد طرح پروژه
1- بيان مساله :
2- اهميت مساله
3- اهداف پروژه
4- مباني نظري عام طرح
5- روش تحقيق
گام دوم : شناخت
فصل اول :مطالعه پايه
1- نکاتي در مورد آموزش معماري
1-1 مقدمه
2-1 اهميت آموزش در معماري
1-2-1 اهداف و گرايشها
2-2-1 روشها و برنامه ها

مطالعات طراحی دانشگاه

3-2-1 محتوا و اطلاعات پايه
4-2-1 پژوهش
5-2-1مديريت آموزشي و پژوهشي
6-2-1 اساتيد و مدرسان
7-2-1 دانشجويان
8-2-1و 9-2-1 فضا و امكانات آموزشي و ارتباط آموزش معماري با نيازهاي اجتماعي
3-1 تأثير آموزش در معماري
4-1 نظريه اي بر مبحث آموزش معماري
5-1 مراحل آموزش
2 – تنوع علوم و دانشهاي معماري
1-2 بررسي حوزه هاي درسي معماري
2-2 کارشناسي ارشد معماري و حوزه هاي اصلي آن
3- نگاهي گذرا بر نحوه آموزش معماري در جهان
1-3- بوزار فرانسه
2-3 مدرسه معماري باهاوس
1-2-3 اهداف آموزشي باهاوس
3-3 دانشکده معماري لندن
4-3 مدارس معماري ايتاليا
5-3 آموزش معماري در آمريکاي شمالي ( روشها و متدها )
6-3- دانشگاه برکلي امريکا:
7-3- دانشگاه معماري A.A
1-7-3 دور پيش دانشگاهي :
2-7-3 سال اول :
3-7-3 دوره متوسطه :
4-7-3 دوره تخصصي:
8-3‌ دانشکده MIT
9-3 انستيتو شاهزاده ويلز
10-3 نتيجه‌گيري :
4- تاريخچه معماري در ايران
1-4 جايگاه معماري در ايران پيش از تأسيس دانشگاه
1-1-4 چگونگي ورود به حرفه معماري
2-4 جايگاه معماري در ايران پس از تأسيس دانشگاه
3-4 مدارس معماري ايران
1-3-4 دانشکده هنرهاي زيبا ( هنرکده مروي )
2-3-4 دانشکده ملي ( شهيد بهشتي )
3-3-4 دانشگاه علم و صنعت
5- گفتگو با صاحب نظران معماري در مورد سيستم آموزش معماري در ايران

دانلود رساله معماری دانشگاه

1-5 حسين شيخ زين الدين، فوق ليسانس معماري، دانشگاه هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، 1348
2-5 ايرج کلانتري، فوق ليسانس معماري، دانشکده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران 1343
3-5- داراب ديبا، فارغ التحصيل رشته معماري از دانشگاه ژنو، دکتري معماري از بلژيک
4-5 دکتر ايرج اعتصامي :
5-5 دکتر هاي نديمي
6 – جمع بندي گفته هاي صاحبنظران و ارائه پيشنهادات و راهکارها:
1-6 دروس نظري :
2-6 دروس کارگاهي
3-6- نتيجه گيري
7 – دانشگاه :
1-7 نگاهي گذرا بر تاريخچه دانشگاه در جهان :
2-7 نگاهي بر آموزش عالي در ايران :
1-2-7 تاسيس دارالفنون
3-7 سياست هاي کلي آموزش
4-7 مراحل گوناگون برنامه‌ريزي کالبدي موسسات آموزش عالي بطور کلي
5-7 دانشگاه آزاد اسلامي
6-7 اهميت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
فصل دوم: مطالعات تكميلي
1ـ بررسي معيارهايي براي الگوي طراحي دانشكده معماري شهرسازي
-2 نيازهاي بناهاي آموزشي از لحاظ حدود آسايش
3-2 نكاتي در مورد نحوه طراحي اقليمي ساختمانهاي آموزشي
1-3-2- جلوگيري از اتلاف گرما در فصل پاييز و زمستان
2-3-2- استفاده حداكثري از تابش خورشيد در فصول سرد سال
3-3-2 جلوگيري از نفود مستقيم آفتاب در فصول گرم سال
4-3-2- تعيين جهت استقرار ساختمان
5-3-2 فرم کالبدي و سازماندهي پلان
6-3-2- فرم و ابعاد بازشوها
7-3-2 سايه‌بانها

4-2 نتيجه گيري
فصل سوم: مطالعات تطبيقي
1- بررسي نمونه‌هاي خارجي
1-1 دانشگاه هنر و معماري سين سيناتي ( ايالت اوهايو، سين سيناتي)
-1 دانشگاه هنر توکيو :
– طراح: Arata Isazaki
3-1 باهاوس، طراحي صنعتي – معماري:
2- بررسي نمونه‌هاي داخلي
1-2 دانشكده هنرهاي زيبا
2-2- دانشکده معماري و شهر سازي دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران
فصل چهارم: مطالعه زمينه
1- معرفي و شناخت شهر مشهد
1-1 مقدمه
2-1 تاريخچه رشد شهر مشهد
2- مطالعات كالبدي مشهد.
1-2 محورهاي ارتباطي شاخص شهر مشهد
2-2 نقاط شاخص شهر مشهد
3-2 وضعيت نحوه كاربري اراضي شهر مشهد
3- مطالعات جمعيتي مشهد
1-3 روند تحول جمعيت شهر مشهد
4- عوامل موثر در شكل گرفتن سكونت در حوزه شهر مشهد
5-موقعيت جغرافيايي و خصوصيات اقليمي و جوي شهر مشهد
1-5 مشخصات عمومي منطقه كشف رود و شهر مشهد
2-5 آب و هوا

مطالب مشابه :   مطالعات پردیس هنر و معماری 120 صفحه

طرح نهایی پایان نامه دانشگاه

1-2-5 جريانات هوا
2-2-5 درجه حرارت
3-2-5 رطوبت نسبي
4-2-5 زلزله
3-5 جهت استقرار ساختمان در اقليم مشهد
6- سايت پروژه
1-6 ملاكهاي انتخاب سايت پروژه
2-6 تجزيه و تحليل سايت قاسم آباد
1-2-6 خصوصيات سايت قاسم آباد
3-6 خصوصيتهاي زمين پروژه
1-3-6 موقعيت سايت
2-3-6 مشخصات هندسي سايت
3-3-6 ديد و منظر
4-3-6 دسترسي
7ـ سايت آناليز:
گام سوم: تحليل
فصل اول :جمع آوري نهايي اطلاعات
1- نتيجه‌گيري از مطالعات پايه
1-1- نتيجه‌گيري از مبحث نكاتي در مورد آموزش معماري
2-1- نتيجه‌گيري از مبحث بررسي حوزه هاي درسي معماري
3-1- نتيجه‌گيري از بحث ( نگاهي گذرا به نحوه آموزش معماري در جهان )
4-1- نتيجه‌گيري از مبحث ( تاريخچه معماري در ايران )
5-1- نتيجه‌گيري از مبحث گفتگو با صاحبنظران معماري در مورد سيستم آموزش معماري در ايران
2- نتيجه‌گيري از مطالعات تكميلي :‌
1-2 نتيجه‌گيري از مبحث طراحي اقليمي:
3- نتيجه‌گيري از مطالعات تطبيقي
4- نتيجه گيري از مطالعات زمينه
فصل دوم :‌تدوين چهارچوب كلي پروژه
تبيين و تدقيق نهائي اهداف و ارائه راهكارها:
2- تدوين مباني طراحي معماري پروژه
فصل سوم: برنامه فيزيكي پروژه و مطالعات برنامه ريزي
برنامه‌ريزي ساختار آموزشي و تشكيلات دانشكده
بررسي رشته هاي دانشكده :‌
2-1 بررسي ظرفيت پذيرش و تعيين جمعيت هدف :‌
1-2-1 براي محاسبه تعداد دقيق جمعيت هدف به اطلاعات زير نياز داريم:
برنامه فيزيكي پروژه:
1-2- نحوه تشكل فضايي يك دانشكده معماري و شهرسازي
1-1-2- فضاهاي آموزشي
1-1-1-2 كلاسهاي درس:
-1-1-2- آتليه ها :
3-1-1-2 كارگاهها :‌
2-1-2 فضاهاي كمك آموزشي
كتابخانه
سالن اجتماعات:
3-2-1-2 نمايشگاه و سالن قضاوت :‌
دفتر فني
سالن كامپيوتر و اينترنت
فضاهاي اداري:
دياگرام زير مربوط به بخش اداري اين دانشكده است.
فضاهاي خدماتي – رفاهي
نمازخانه :
تريا:
3-4-1-2 پاركينگ
تأسيسات مكانيكي و الكتريكي:
انبارها:
سرويسهاي بهداشتي :‌
7-4-1-2 فضاي باز فضاي باز ( حياط )
فصل چهارم: طرح جامع فيزيكي
دياگرام معرفي فضاهاي دانشكده معماري و شهرسازي
جدول اعداد، ارقام و مساحتهاي بخش آموزشي
بخش اداري
بخش رفاهي – خدماتي
جدول زير بناي دانشكده معماري و شهرسازي
گام چهارم: طراحي
فصل اول
‌ايده‌هاي طراحي ( Consept )
فصل دوم ( طرح نهايي )
توصيف معماري پروژه:
دياگرام افقي طبقه اول و نيم طبقه دوم
دياگرام افقي طبقه دوم و نيم طبقه سوم
دياگرام افقي طبقه زير زمين
توضيحات فني پروژه
الف ) سيستم سازه اي پروژه:
ب ) سيستم گرمايش و سرمايش

گام اول :‌پيشنهاد طرح پروژه
1- بيان مساله :
ايران اسلامي ما به عنوان يكي از پيشتاز ترين سرزمينهاي جهان در علم و فرهنگ و تمدن بوده است و در زماني كه اروپا در عقب ماندگي محض قرون وسطي به سر مي‌برد، ايران سر افراز ما مهد تمدن و فرهنگ بود و دانشمندان و فرزانگان زيادي از اين خاك مقدس برخاستند.
در آن زمان ايران در همه علوم سرآمد بود. از نجوم گرفته تا رياضيات و شيمي و فيزيك الهيات و بالاخره در معماري.

نمونه موردی دانشگاه

در مورد معماري گرانسگ ايران چه بيش از اسلام و چه بعد از اسلام مطالب زيادي گفته شده كه بازگو كردن آنها در اين مقال نمي‌گنجد. اينكه ايران از لحاظ معماري تا چه حد پيشرفته بوده و چه بناهاي عظيم سنگي و چه مساجد زيبائي را معماران گذشته ما در اين مرز و بوم ساخته اند كه هنوز هم بعد از قرنها حرف براي گفتن دارند.
متاسفانه در چند قرن اخير در اثر برخورد فرهنگ غرب با فرهنگ ما و سياستهاي غلط سياستمداران و استيلاي چندين ساله استعمار بر اين مرز و بوم در كشور ما نوعي خود باختگي و ركود حاصل از آن باعث عقب ماندگي و انفعال در مقابل فرهنگ بيگانه شد. لذا ما در تمام علوم چشم به دست اروپائيان دوختيم. به عبارت ديگر نوعي سرگشتگي فرهنگي و بحران هويتي در تمام علوم از جمله در معماري گريبانگير جوانان اين مرز و بوم شد.
معماري ارزشمند و با شكوه ايراني كم كم شروع كرد به تقليد از معماري اروپايي و شهرهاي زيبا و با شكوه ما تحت تاثير تئوري هاي شهر سازي اروپا و آمريكا قرار گرفت و آهسته آهسته، آنچه از معماري داشتيم به دست فراموشي سپرديم و شروع به تقليد از معماري غربي كرديم .
ارزشهايي چون محرميت و … كهنه شد و ما امروز مبدل شديم به يك مقلد معماري اروپائي آن هم مقلد معماري اروپاي 50 سال پيش.

مطالب مشابه :   دانلود مطالعات کامل پردیس هنر و معماری 90 صفحه

برنامه فیزیکی دانشگاه

حال سوال اينجاست كه چه بايد كرد :
مسلماً اصلاح اين غربگرايي و بحران هويتي به اين زودي ها و به اين راحتي امكان پذير نيست. و نيازمند برنامه هاي طولاني مدت و آموزش همگاني است كه خود اين آموزش شامل آموزش عام و آموزش خاص مي‌شود. آموزش عام يعني بالا بردن درك و فرهنگ عمومي مردم و در واقع تغيير نگرش مردم و آموزش خاص عبارتست از آموزش افرادي متخصص كه بتوانند بعدها با ارائه نتيجة آموزش كه ديده‌اند، كم كم فرهنگ عمومي مردم را به اين سمت و سو سوق مي‌دهند كه آري ما هم زماني در معماري حرفي براي گفتن داشتيم و اگر چنين بود پس باز هم مي‌توانيم.
اين مهم مستلزم اين است كه بر تعداد افراد متخصص كه اينگونه تربيت شده‌اند افزوده شود هنرمندان و معماراني آگاه، خلاق و خود باور. افزايش اينگونه معماران محقق نمي‌شود مگر با افزايش مراكزي كه بتواند اينچنين معماراني را تربيت كند و همچنين به كار گماردن استاداني كه بتوانند اينگونه آموزش دهند.
متاسفانه آنچه به خود ، در دانشكده معماري آموزش داده‌اند اصول اوليه تناسب، متعادل و سبكهاي معماري و طراحي پلان و نما بوده است. و فقط در قالب 4 واحد معماري اسلامي 1 و 2 يكسره از معماري گذشته ايران تعريف و تمجيد شده و به قول معروف به به و چه چه كرده ايم اما من به ياد نمي آورم كه به ما آموزش داده باشند كه حال ما بايد چه كنيم ؟ وظيفه ما براي احيا معماري قدرتمند گذشته ايران چيست ؟

ضوابط و استاندارد های طراحی دانشگاه

1- معماري به عنوان يكي از نيازهاي اوليه انسان از بدو تاريخ با انسان بوده و با انسان زاده مي‌شود. او را در بر مي‌گيرد در جسم و ذهن و روحش تاثير مي‌گذارد. هيچ عاملي به اندازه معماري نمي‌تواند تا اين اندازه بر انسان تاثير گذار باشد.
تمام روابط و تعاملات اجتماعي انسان در فضاي معماري و شهر سازي صورت مي‌گيرد. معماري علاوه بر اينكه مي‌تواندمنجر به ايجاد آسايش فكري جسمي و روحي شود به همان اندازه مي‌تواند تاثير معكوس داشته باشد. به عنوان مثال يك معماري خوب در يك اداره مي‌تواند در روابط كارمندان يا ارباب رجوع تاثير مثبت بگذارد و بالعكس معماري بد روي خلق و خوي كارمندان تاثير منفي دارد. لذا در اينجا اولين سوالي كه پيش مي آيد اين است كه آيا كسي كه مي خواهد معماري كند خود مي‌تواند در يك فضاي ناهمگون و بي ارزش از لحاظ معماري تربيت شود ؟
2- معماري داراي دو جنبه است يكي استاندارد ها و اصول اوليه مانند تعادل، ريتم و … و ديگري اين كه معماري خود حامل پيام و معرف هويت جامعه است. يك اثر معماري ارزشمند علاوه بر داشتن اصول اوليه بايد داراي هويت و معرف فرهنگ توده مردم باشد.
به عنوان مثال اتاق خوابي كه تمام ديوارهاي آن شيشه است ممكن است با فرض انطباق با شرائط اقليمي‌بسيار زيبا و دلپذير باشد اما آيا اين اتاق خواب در فرهنگ، قابل قبول است ؟ مسلماً نه.
از اين دست مثالها فراوان است كه اين نمونه كوچكي بود براي تقريت ذهن به مفهوم مطلوب.
لذا معماري ما علاوه بر ضوابط و اصولي كه منجر به آسايش فكري مي‌شود بايد داراي هويتي ايراني و اسلامي‌باشد.
البته گاهي شنيده مي‌شود كه برخي از معماران مي‌گويند كه معماري ايراني ديگر قابل استفاده نيست و مردم استقبال نمي‌كنند. كه اين حرف صد در صد غلط است. بله اگر منظور از معماري ايراني ارتجاع و بازگشت به عقب و استفاده از حياط مركزي و بادگير باشد اين حرف صحيح است، مردم استقبال نمي‌كنند. اما منظور از معماري اصيل ايراني ارزشها و هويتي است كه در بطن آن نهفته است كه به نظر من هنوز كسي نتوانسته اين ارزشها و هويت را صد درصد و يا حتي 50% كشف كند و به كار ببندد كه اگر چنين شود همه ما خواهيم ديد كه اقبال عمومي مردم قابل توجه خواهد بود.
لذا ما بايد سعي كنيم كه مراكزي احداث كنيم كه در اين مراكز معماراني را آموزش دهد كه بتوانند حلقه گم شده اتصال زنجير طلائي هنر و معماري ايران از گذشته به آينده را پيدا كنند و آني فاصله را از بين ببرند.
3- از زماني كه رشد جمعيت در ايران خودرا بصورت واضح نمايان كرد و به خاطر سياستهاي غلط ـ اين رشد حتي با وجود برنامه هاي تنظيم خانواده – همچنان صعودي است به تبع اين رشد نياز به امكاناتي از قبيل افزايش مسكن، مدرسه بيمارستان و توسعه شهرها رو به فزوني گذاشت، شهرها روز به روز توسعه يافتند و ساخت و سازها وسيع شدند.
تا چند سال قبل در اين رشد ساخت و ساز و توسعه شهرها حضور معماران و شهر سازان بسيار كمرنگ بود و در مواردي حتي معماران نقشي نداشتند. ساختمانها به سرعت و بدون رعايت اصول معماري ساخته شدند و سيماي شهرها تبديل به ملغمه اي شد از انواع سبكها و مصالح، كه نماي رومي‌را مي‌توان يكي از اين اتفاقات ناميد.

مطالب مشابه :   مطالعات دانشکده معماری

ریز فضا های دانشگاه

هر كس هر طور كه مي خواست ساختمانسازي مي‌كرد و هيچكس نظارتي نداشت.
اين اتفاقات در كلان شهرها بيشتر خود نمايي مي‌كرد. مشهد هم به عنوان دومين كلانشهر مذهبي جهان و دومين كلان شهر ايران بعد از تهران از اين قاعده مستثني نبود.
اما در سالهاي اخير به وضوح مي‌توان آثار هنر معماران و شهرسازان را در مشهد مشاهده كرد و به نظر من اين تا حدود زيادي مرهون تاسيس دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي‌در مشهد دانست. فارغ التحصيلان اين دانشگاه كم كم وارد بازار كار شدند و نبض معماري شهر را تا حدودي در دست گرفتند. اما منظور من اين نيست كه اين معماري خوب است يابد. بلكه مقصود من نشان دادن تاثير معماري در حال و هواي عمومي‌شهر است.
به نظر من فارغ التحصيلان اوليه دانشكده معماري مشهد با همان امكانات محدود بسيار با سوادتر از فارغ التحصيلان جديدند و بازدهي كارشان بيشتر است. اما آنها نيز نتوانسته اند معماري اصلي ايراني را احيا كنند.

 

دانلود رساله معماری و مطالعات دانشگاه 190ص

توضیحات : فاقد نقشه و شکل
قیمت : 10.000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید