خانه / دانلود رایگان معماری / دانلود رایگان مطالعات و رساله / مطالعات مجتمع توریستی – هتل 200 صفحه – رایگان

مطالعات مجتمع توریستی – هتل 200 صفحه – رایگان

مطالعات مجتمع توریستی – هتل | دانلود رساله مجتمع توریستی – هتل

مطالعات مجتمع توریستی دانلود رساله معماری مجتمع توریستی ریز فضا و برنامه فیزیکی مجتمع توریستی نقشه و پلان مجتمع توریستی دانلود رایگان رساله معماری پروژه مجتمع توریستی دانلود پایان نامه معماری مجتمع توریستی ضوابط و استاندارد مجتمع توریستی

 

مطالعات مجتمع توریستی – هتل
تعداد صفحات : 200 صفحه
قیمت : 7000 تومان رایگان
توضیحات : این مطالعات فاقد عکس می باشد و فقط نوشته می باشد.
رمز فایل : www.sayeh66.ir

برای دانلود کلیک کنید

 

مطالعات مجتمع توریستی - هتل | دانلود رساله مجتمع توریستی - هتل
مطالعات مجتمع توریستی – هتل | دانلود رساله مجتمع توریستی – هتل

فهرست مطالب مطالعات مجتمع توریستی – هتل | دانلود رساله مجتمع توریستی – هتل

چکیده 4
مقدمه 20
فصل اول : مطالعات اقلیمی و تاریخی تهران مطالعات مجتمع توریستی – هتل
1-1 مطالعات تاریخی 22
2-1 مطالعات اقلیمی 27
1-2-1 موقعیت جغرافیایی تهران 27
2-2-1 وضعیت زمین شناسی و زلزله تهران 28
3-2-1 تقسیمات اقلیمی 29
4-2-1 وضعیت آب و هوایی منطقه 30
1-4-2-1 دما و رطوبت هوا 30
2-4-2-1 بارندگی 32
3-4-2-1 باد 33
4-4-2-1 تابش آفتاب 36
5-2-1 پیشنهادات ماهاتی و بیو کلیماتیک ساختمانی 38
6-2-1 جهت گیری استقرار ساختمان 41
7-2-1 راه کارهایی در جهت رفع توافق اهداف طرح و عوامل آب و هوایی و اقلیمی43
1-7-2-1 از نظر ایده های طراحی 43

2-7-2-1 استقرار بهینه نسبت به وزش باد 45
3-7-2-1 استقرار بهینه نسبت به موقعیت خورشید 45
4-7-2-1 از نظر تناسبات 46
فصل دوم : جهانگردی و صنعت توریسم مطالعات مجتمع توریستی – هتل
جهانگردی و صنعت توریسم 48
1-2 مفهوم جهانگردی 48
1-1-2 قطع نامه سازمان ملل متحد راجع به جهانگرد 51
2-2 اهمیت جهانگردی در سطح جهان 52
3-2 اهداف توسعه صنعت جهانگردی در ایران 53
4-2 استرانژی بخش جهانگردی 54
5-2 سیاستهای کلی 55
6-2 سیاستهای اجرایی 55

7-2 شیوه های جذب جهانگردان خارجی به ایران 58
8-2 جایگاه و اهمیت جهانگردی در ابعاد داخلی و خارجی آن 60
9-2 تاریخچه جهانگردی در ایران 62
1-9-2 پیدایش و روند توسعه جهانگردی در ایران 64
2-9-2 نگاهی به وضعیت توریسم در ایران 65
3-9-2 وضعیت توریسم داخلی « ایرانگردی » در ایران 67
10-2 مشکلات فعلی صنعت توریسم در ایران 69
11-2 آثار و تبعات توریسم بر سنت و فرهنگ بومی در ایران 71
12-2 ضرورت احیاء و توسعه قطبهای سیاحتی و زیارتی 72
13-2 ایرانگردی و محیط زیست 73
14-2 تسهیلات جهانگردی 74
15-2 سیر و سیاحت و جاذبه های گردشگری در ایران 75

16-2 مکانهای جلب جهانگرد 78
17-2 پیوند جغرافیا با فعالیتهای توریست 80
18-2 ابعاد اقتصادی توریسم 82
19-2 عوامل مؤثر در توسعه توریسم 83
فصل سوم : سیر تحول وشناخت هتل مطالعات مجتمع توریستی – هتل
1-3 اقامتگاهها در اوایل و ماقبل اسلام 90
2-3 اقامتگاهها بعد از اسلام 91
3-3 اقامتگاهها در دوران اعراب مسلمان 92
4-3 اقامتگاهها در عصر تیموریان 97
5-3 کاروانسراهای ایران 98
1-5-3 معماری انواع کاروانسراها 101
2-5-3 هتل در عصر پهلوی 102

6-3 تعاریف مرسوم از مراکز اقامتی و پذیرائی 107
1-6-3 هتل 108
2-6-3 متل 109
3-6-3 میهمانسرا 109
4-6-3 مهمانپذیر 110
5-6-3 هتل پانسیون 110
6-6-3 زائر سرا یا خانه زواری 111
7-6-3 مراکز جهانگردی 111
8-6-3 نوتل 112
9-6-3 خانه ییلاقی 112
فصل چهارم : انواع هتل و بررسی ضوابط مطالعات مجتمع توریستی – هتل
1-4 هتل داری 114

2-4 انواع هتل ها 114
1-2-4 دسته بندی هتلها از نظر تعداد واحد اقامتی 114
2-2-4 دسته بندی هتلها از نظر کیفیت و طرح 115
3-2-4 دسته بندی هتلها از لحاظ نوع فعالیت 115
1-3-2-4 هتلهای مرکز شهر 116
2-3-2-4 هتلهای اطراف شهر 118
3-3-2-4 هتلهای تفریحی 119
3-4 هتلهای مجامع 119
4-4 هتلهای اقامتی 120
فصل پنجم : معرفی فضاهای کالبدی هتل مطالعات مجتمع توریستی – هتل
1-5 ایدئوگرامهای اولیه در طراحی 137
1-1-5 تیپ بندی هتلها 137

مطالب مشابه :   رساله اقامتگاه تفریحی توریستی (130 صفحه) فایل WORD

2-1-5 خواسته های مورد نیاز در طراحی هتل 137
3-1-5 تجزیه و تحلیل فضاها 138
4-1-5 اصول طراحی سایت 138
5-1-5 اطلاعات اولیه قبل از طراحی 139
2-5 برآورد و برنامه ریزی بر اساس هزینه ها 139
1-2-5 انواع نیازها و عملکردها 139
2-2-5 ارزیابی ابتدایی فضاها 140
3-2-5 نیازهای تخصصی هتلها 140
3-5 معرفی فضاهای مختلف هتل جهت اتودهای اولیه 141
1-3-5 لابی 141
2-3-5 سیرکولاسیون فضاهای سرو غذا 141
3-3-5 فضاهای تفریحی 142

4-3-5 فضای اداری 142
1-4-3-5 قسمت کارکنان 143
5-3-5 فضاهای پشتیبانی و خدمات 145
6-3-5 اتاقهای میهمان و سوئیتها 146
1-6-3-5 طراحی اتاق میهمان 146
2-6-3-5 مفهوم ترکیب اتاقهای میهمان 147
3-6-3-5 شکل معماری 147
4-6-3-5 تجهیزات طبقات اتاق میهمان 148
5-6-3-5 ماکزیمم فضای طبقات اتاق میهمان 149
6-6-3-5 انواع پلانهای طبقات اتاق میهمان 149
4-5 فضاهای عمومی 155
1-4-5 طراحی فضاهای عمومی 155

2-4-5 ورودی های هتل 156
1-2-4-5 امکانات لازمه برای ورودی های هتل 156
3-4-5 لابی 157
4-4-5 رستوران هتل 158
5-4-5 چایخانه 161
1-5-4-5 فضاهای لازم چایخانه سنتی 162
6-4-5 آسانسورها 162
7-4-5 راهروها 164
8-4-5 بخش پذیرش 166
9-4-5 فضاهای کاربردی و چند منظوره در هتلها 166
1-9-4-5 ویژگیهای یک فضای چند منظوره 167
2-9-4-5 فرآیند طراحی در فضاهای چند منظوره 167

10-4-5 فضاهای تفریحی- ورزشی 169
5-5 فضاهای خدمات و پشتیبانی 170
1-5-5 بخش تهیه مواد غذایی و فضاهای انبار 173
فصل ششم : بررسی و معرفی چند نمونه هتل مطالعات مجتمع توریستی – هتل
1-6 نمونه هتلهای داخل کشور 179
1-1-6 هتل آزادی تهران 179
2-1-6 هتل بین المللی استقلال « هیلتون سابق » 181
2-6 نمونه هتلهای خارج از کشور 182
1-2-6 هتل هیلتون 182
2-2-6 هتل شاهزلده اتسو 184
3-2-6 هتل میرامار 186
4-2-6 هتل کازینو کاپتشن 188

فصل هفتم : ویژگی های سایت مورد نظر مطالعات مجتمع توریستی – هتل
1-7 بررسی وضع موجود سایت 190
1-1-7 شیب و توپوگرافی زمین 190
2-1-7 پوشش گیاهی 193
3-1-7 بررسی منابع آب 194
4-1-7 خطر گسلش ، زمین لرزه و موجهای توخته 199
2-7 شکل و اندازه زمین 202
3-7 ساخت و ساز موجود 205
4-7 راهها و شبکه های دسترسی در طرح جامع 206
5-7 امکانات و محدودیتهای دید و منظر 210
6-7 اهمیت موقعیت سایت 210
فصل هشتم : تکنولوژی ساخت و تأسیسات

1-8 مطالعات سازه 213
1-1-8 مصالح ساختمانی 213
2-1-8 شرایط اقلیمی 215
3-1-8 تکنولوژی ساختمان موجود 216
4-1-8 بررسی مسائل خاک و فونداسیون 216
5-1-8 انتخاب نوع مصالح و اسکلت 217
2-8 تکنولوژی تأمین حرارت و برودت ساختمان 217
1-2-8 سیستم های تهویه یک پارچه با کانال 218
2-2-8 سیستم تهویه یک پارچه فن کویلی 219
3-2-8 سیستم چیلر مرکزی با فن کویل آبی 220
4-2-8 سیستم چیلر مرکزی با هواساز و کانال 222
3-8 سیستم اعلام حریق 224

4-8 سیستم صوتی 225
1-4-8 آکوستیک 226
5-8 صدابندی اجزاء ساختمان 228
1-5-8 صدابندی دیوارها 228
2-5-8 صدابندی سقف ها 228
3-5-8 صدابندی درها و پنجره ها 229
4-5-8 صدابندی کانالهای تهویه 230
6-8 کنترل صدا و ارتعاشات 231
فصل نهم : معرفی طرح معماری و یرنامه فیزیکی آن
اهداف پروژه 233
1-9 هدف و انگیزه انتخاب موضوع 233
2-9 نقد طرح 234

3-9 تجزیه و تحلیل سایت 234
4-9 اصول رعایت شده در طراحی سایت 235
5-9 معرفی طرح معماری 239
فهرست منابع و مأخذ 240

دانلود رساله مطالعات مجتمع توریستی

جهانگردی و صنعت توریسم

مطالعات معماری حرکت و سفر به منظور دیدار پدیده های ناشناخته و مناظر طبیعی در نهاد انسانی نهفته است و براساس همین دست آوردها و موفقیتها بود که سرزمینهای جدید کشف گردید و دایره داد و ستدها گسترش یافت . روستاها و شهرها و راهها و مراکز تجمعات انسانی از رونق بیشتری برخوردار گشت . اینگونه مسافرتها تا انقلاب صنعتی اروپا بهمین انگیزه ها ادامه داشت ، اما پس از شکل گیری انقلاب صنعتی اروپا ایجاد دگرگونی عظیم در بسیاری از زمینه ها ، مقدمات شکل گیری صنعت توریسم فراهم گشت . صنعت توریسم علاوه بر اشتغال و درآمد زدایی و ارتقاء سطح فرهنگی به مثابه پلی قلمداد می گردد که انسانها و ملیتهای گوناگون را به یکدیگر ارتباط می دهد و موجبات استحکام پیوندهای اجتماعی ملل را فراهم ساخته و در بسط روابط بین الملل و برقراری صلح جهانی نیز سهم بسزایی را ایفا می کند . با توجه به اهمیت جهانی این صنعت بدون تردید شهر مشهد با توجه بوجود جاذبه های عظیم تاریخی دارای جایگاه ویژه ای است که در اثر توجه بیشتر می تواند به یکی از قطب های توریستی ایران تبدیل گردد و جهانگردان را به طرف این منطقه بکشاند .1

مطالب مشابه :   مطالعات مجموعه توریستی تفریحی 200 صفحه

دانلود پروپوزال مطالعات مجتمع توریستی

1 . منشی زاده ، 1376 ، ص 1 .
1-2 مفهوم جهانگردی
رساله معماری لغت توریسم بمعنای سیاحت در داخل و خارج از کشور در حالیکه جهانگردی در فارسی به معنی جهان را گشتن و سیر آفاق کردن معنی می دهد و سفرهای داخلی را در بر نمی گیرد . در زبان فارسی کلمه سیاح در گذشته به کسانی گفته می شود که با هدفی و منظور مشخصی دست به سفر می زدند . مانند سعدی و ناصر خسرو و این واژه در زبان فارسی تا نیمه اول قرن بیستم در معنای فوق به کار می رفت تا آنکه واژه جهانگرد و جهانگردی جای آن را گرفت .2
در سال 1925، کمیته مخصوص آمارگیری مجمع ملل افراد زیر را جهانگرد شناخت :
– کسانیکه برای تفریح و دلایل شخصی یا مقاصد پزشکی و درمانی سفر می کنند .
– کسانیکه برای شرکت در کنفرانسها ، نمایشگاهها ، مراسم مذهبی ، مسابقات ورزشی و از این قبیل به کشورهای دیگر می روند .
– کسانیکه به منظور بازار یابی و امور بازرگانی مسافرت می کنند .
– کسانیکه به قصد سفر به مکانی دیگر را دارند و در مسیر راه تا 24 ساعت اقامت می نمایند .1

دانلود مطالعات مجتمع توریستی

1 . فیض بخش ، 1355 ، ص 12 .
2 . طلائی ، 1378 ، ص 147 .
تعاریف بسیار زیادی از واژه جهانگرد شده اما در تعریف جامع جهانگردی باید کلیه عواملی که بنحوی از انحناء در جهانگردی اثر می گذارند مد نظر قرار گیرند . این عوامل عبارتند از :
– عرضه کنندگان خدمات و کالاهایی که مورد نیاز جهانگردی هستند .
– دولت، سیاستهای دولتی در مورد جهانگردی .
– جامعه میزبان ، فرهنگ و تلقی ها ، جاذبه های جهانگردی .
جهانگردی ترکیبی از فعالیتها ، خدمات ، سیاستها ، خط مشی ها ، ضوابط فرهنگ ها ، کالاهایی هستند که برای تحقیق یک سفر سیاحتی ضرورت دارد .
جهانگردی را از حیث نوع بشرح زیر تقسیم می نمایند :

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات مجتمع توریستی

– جهانگردی قومی .
– جهانگردی تاریخی .
– جهانگردی هنری .
– جهانگردی کاری .
– جهانگردی تفریحی .1
اثراتی که جهانگردی در کشورهای مختلف باقی می گذارد ، عبارتند از :
– صدور کالا از طریق خرید و ره آوردهای جهانگردی توسط سیاحان .
– ایجاد خدمات مختلف برای استفاده جهانگردان .
– توسعه و پیشرفت انواع تأسیسات جهانگردی و صنایع وابسته به آن .
– توسعه و پیشرفت آژانسهای مسافرتی .
– توسعه و پیشرفت حمل و نقل .
– استفاده از درآمد ناشی از سرمایه گذاریهای خارجی .
– توسعه راهها و فرودگاهها .
– ایجاد مؤسسات و مراکز حفظ و نگهداری آثار باستانی و تاریخی .
– توسعه مؤسسات دیگر وابسته به جهانگردی .2
1-1-2 قطع نامه سازمان ملل متحد راجع به جهانگرد
قطعنامه سازمان ملل متحد در 4 نوامبر 1967 که به اتفاق آراء به تصویب رسیده است ، حاکی از آن است که از آنجا که سیاحت و جهانگردی بین المللی نقشی مهم و ارزنده ای را در اقتصاد و بازرگانی دارد و ازآنجا که جهانگرد نه تنها در اقتصاد یک کشور ، بلکه در زندگی اجتماعی و فرهنگی و هنری تمام ملتها و جوامع بشری سهم بزرگی ایفا می کنند و از آنجائیکه توسعه جهانگردی و شناخت تمدنها و سنتها و آداب و رسوم بین المللی مسلماً به پایداری صلح بین المللی کمک می کند و از آنجا که جهانگردی یک فعالیت اساسی و مطلوب انسانی است که شایسته تحسین و تشویق از جانب همه ملتها و دولتها است . سازمان ملل به اتفاق آراء نباید پیشنهاد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان در سال 1997 شعاری تحت عنوان توریسم گذرنامه ای برای صلح اعلام و از تمامی دولتهای عضو مصراً می خواهد از این سال بعنوان آزمایش تا آنجا که ممکن

مطالب مشابه :   مطالعات مجموعه تفریحی اقامتی 190 صفحه

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات مجتمع توریستی

2 . اکبری ، 1378 ، ص 5 .
است در امر توسعه و گسترش مسافرت و جهانگردی اقدامات لازم و ضروری اعمال نمایند .1

2-2 اهمیت جهانگردی در سطح جهان
عصر فعلی ، عصر ارتباطات ، عصر شکستن مرزها ، دوره تکامل روابط فرهنگی – اجتماعی بین المللی مختلف جهان است . درعصر کنونی امکانات بسیار گسترده ارتباطی و وسایل حمل و نقل ، محدودیت ارتباط انسانی بین جوامع مختلف را از بین برده است
انسان بسیار فراتراز زمان و مکان خویش به پیش می تازد و در این میان جهانگردی و سفر بعنوان یک مقوله اساسی و مهم در زندگی بشر امروز مطرح است . انسان امروز مرزها را می شکند تا به ارتقاء سطح فرهنگ ، آگاهی ، دانش و بینش و اطلاعات جدید دست یابد . در این شرایط ملتی که ارزشهای فرهنگی و اعتقادی بالایی دارد ، می تواند فرهنگ ، پیشینه و سوابق مذهبی ، تاریخی ، سیاسی ، اجتماعی و … خود را به جهانیان بنمایاند .
ایران بعنوان یکی از کشورهای کهن جهان و با سوابق بسیار تاریخی نمونه بسیار ارزشمندی ازاعتقادات ، اندیشه ها ، تجارب و میراث
1 . امین الرعایا ، 1380 ، ص 118 .

ریز فضا های مطالعات مجتمع توریستی

فرهنگی بشری است . متأسفانه این ارزشهای بسیار بالا چه از لحاظ مذهبی ، تاریخی ، فرهنگی برای بسیاری از ملل جهان ناشناس مانده است .
جهانگردی ، مجموعه و منظومه ای متشکل از جهانگرد ، عرضه کنندگان کالا و خدمات ، دولت و جامعه میزبان می باشد که با یکدیگر در تعادل و ارتباط بوده وهدف جذب و جلب جهانگرد را دنبال می کنند . بعبارتی جهانگردی ، صنعتی چند بعدی است که در برگیرنده هتلها ، میهمانسراها ، رستورانها ، مراکز تفریحی ، جاذبه های جهانگردی ، سیستم حمل و نقل ، واحدهای خدمات جهانگردی و واحدهای دیگر که مجموعاً جهانگردی را در یک کشور شکل می دهد . به تعبیر دیگر ، جهانگردی سفری است که بیش از 100مایل از کشور خود مسافر دورتر ، بیش از 24 ساعت و کمتر از یکسال باشد و شخص همراه خود پول داشته باشد تا اینکه در محل مورد نظر کسب درآمد کند .
در حال حاضر پدیده جهانگردی نقش بسیار فعال اقتصادی در سطح بین المللی دارد . سهم اول را تولید ناخالص ملی و نقش سوم را در تجارت بین المللی ، طبق آمار سال 1994 ، 528 میلیون و 400هزار نفر در سطح جهان رفت و آمد داشته اند و از این طریق 321 میلیارد و 466 میلیون دلار عاید کشورهای میزبان شده است . ولی توزیع و پراکندگی این درآمد بسیار ناعادلانه بوده است . کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشترین سهم و کشورهای آفریقایی و آسیایی کمترین سهم را به خود اختصاص داده اند . ایران در سال 1372 بیش از 330هزار جهانگرد و درآمدی 170میلیون دلار داشته است . یعنی سهم ما 6% از کل اقتصاد جهانی است .

دیدگاهتان را بنویسید