خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله تفریحی گردشگری / مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی سرعین 120 صفحه

مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی سرعین 120 صفحه

رساله مجتمع اقامتی آبدرمانی سرعین دانلود مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی

رساله مجتمع اقامتی آبدرمانی دانلود مطالعات معماری مجتمع اقامتی آبدرمانی ریز فضا و برنامه فیزیکی مجتمع اقامتی آبدرمانی نقشه و پلان مجتمع اقامتی آبدرمانی دانلود رایگان رساله معماری پروژه مجتمع اقامتی آبدرمانی دانلود پایان نامه معماری مجتمع اقامتی آبدرمانی ضوابط و استاندارد مجتمع اقامتی آبدرمانی

مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی سرعین
تعداد صفحات : 120 صفحه
قیمت : 10000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

رساله مجتمع اقامتی آبدرمانی سرعین دانلود مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی
رساله مجتمع اقامتی آبدرمانی سرعین دانلود مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی

فهرست مطالب رساله مجتمع اقامتی آبدرمانی سرعین دانلود مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی

چكیده
مقدمه
فصل اول رساله مجتمع اقامتی آبدرمانی : كلیات
1 ـ 1 . هدف
1 ـ 2 . پیشینه تحقیق
1 ـ 3 . روش كار و تحقیق
فصل دوم رساله مجتمع اقامتی آبدرمانی : مطالعات تاریخی ، جمعیتی ، فرهنگی ، اقتصادی و كالبدی
2 ـ 1 . مطالعات تاریخی استان
2 ـ 2 . آثار تاریخی استان
2 ـ 3 . جمعیت
2 ـ 4 . مطالعات فرهنگی
2 ـ 5 . مطالعات اقتصادی
2 ـ 6 . مطالعات كالبدی
2 ـ 7 . مواد و مصالح
فصل سوم رساله مجتمع اقامتی آبدرمانی : مطالعات اقلیمی
3 ـ 1 . آب و هوا
3 ـ 2 . موقعیت جغرافیایی
3 ـ 3 . پستی و بلندی
3 ـ 4 . زمین شناسی
3 ـ 5 . باد
3 ـ 5 ـ 1 . بادهای شرقی
3 ـ 5 ـ 2 . بادهای غربی
3 ـ 5 ـ 3 . باد مغان یلی
3 ـ 6 . تابش خورشید
فصل چهارم رساله مجتمع اقامتی آبدرمانی : چشمه های آب معدنی
4 ـ 1 . تاریخچه آبهای معدنیث ایران
4 ـ 2 . آبهای گرم معدنی ایران
4 ـ 3 . چشمه های آبگرم معدنی سرعین
4 ـ 3 ـ 1 . نحوه به وجود آمدن چشمه های آب معدنی سرعین
4 ـ 3 ـ 2 . مشخصات چشمه های آبگرم معدنی سرعین
4 ـ 3 ـ 3 . چشمه های ویلادره
فصل پنجم رساله مجتمع اقامتی آبدرمانی : آبدرمانی
5 ـ 1 . فوائد ایجاد مراكز آبدرمانی
5 ـ 2 . روشهای متداول در مراكز آب درمانی
5 ـ 2 ـ 1 . روش نوشیدن ( خوراكی )
5 ـ 2 ـ 2 . برون درمانی ( دسته جمعی )
5 ـ 3 . لوازم و دستگاههای آبدرمانی
فصل ششم رساله مجتمع اقامتی آبدرمانی : هتل آبهای معدنی و نمونه های بین المللی
6 ـ 1 . هتل
6 ـ 2 . هتل در یك تقسیم بندی كلی
6 ـ 3 . هتل و آب معدنی
فصل هفتم رساله مجتمع اقامتی آبدرمانی : تحلیل سایت و دلایل انتخاب آن
7 ـ 1 . دلایل انتخاب پروژه
7 ـ 2 . دلایل شكل گیری مفهوم پروژه
7 ـ 3 . دلایل انتخاب سایت و تحلیل ان
7 ـ 4 . مشخصات سایت و نحوه استقرار مجموعه
فصل هشتم رساله مجتمع اقامتی آبدرمانی : تحلیل و روابط فضایی
8 ـ 1 . هسته اصلی
8 ـ 1 ـ 1 . اتاق خوابها
8 ـ 1 ـ 2 . لابی
8 ـ 1 ـ 3 . پیشخوان ( front office )
8 ـ 1 ـ 4 . تریا
8 ـ 1 ـ 5 . نمازخانه و سرویس های بهداشتی
8 ـ 1 ـ 6 . فروشگاهها
8 ـ 1 ـ 7 . بالابرها ( ارتباطات عمودی )
8 ـ 1 ـ 8 . اداری
8 ـ 1 ـ 9 . رستورانها
8 ـ 1 ـ 10 . بخش بازی كودكان
8 ـ 2 . بخش فرهنگی
8 ـ 2 ـ 1 . ورودی
8 ـ 2 ـ 2 . گالری
8 ـ 2 ـ 3 . سینما ( سالن كنفرانس )
8 ـ 2 ـ 4 . سمعی بصری
8 ـ 2 ـ 5 . بالابرها ( ارتباطات عمودی )
8 ـ 3 . بخش ورزشی
8 ـ 3 ـ 1 . هال اصلی
8 ـ 3 ـ 2 . آبدرمانی
8 ـ 3 ـ 3 . بالابرها
8 ـ 3 ـ 4 . بخش های آبدرمانی
8 ـ 3 ـ 5 . پرسنل
8 ـ 3 ـ 6 . فضاهای جانبی
8 ـ 4 . خدماتی ـ پشتیبانی
8 ـ 4 ـ 1 . ورودی خدماتی
8 ـ 4 ـ 2 . تاسیسات مكانیكی و برق
8 ـ 4 ـ 3 . كارگاههای خدماتی
8 ـ 4 ـ 4 . پرسنل
8 ـ 4 ـ 5 . آشپزخانه اصلی
8 ـ 4 ـ 6 . انبار و سرد خانه
8 ـ 4 ـ 7 . رختشویخانه
8 ـ 4 ـ 8 . خانه داری
8 ـ 4 ـ 9 . بالابر خدماتی
8 ـ 4 ـ 10 . پاركینگ ها
فصل نهم رساله مجتمع اقامتی آبدرمانی : برنامه فیزیكی
فصل دهم رساله مجتمع اقامتی آبدرمانی : سازه ، تاسیسات ، مواد و مصالح
10 ـ 1 . سازه
سیستم سازه های سینما
درزهای انقطاع
پوشش و سقف
10 ـ 2 . تاسیسات
10 ـ 2 ـ 1 . سیستم تهویه مطبوع
10 ـ 2 ـ 2 . تنظیم هوا
10 ـ 2 ـ 3 . موتور خانه بخش آبدرمانی
10 ـ 2 ـ 4 . میزان مصرف آب معدنی فضاهای آبدرمانی
10 ـ 2 ـ 5 . توزیع آب سرد و گرم معدنی
10 ـ 2 ـ 6 . جنس و مشخصات لوله ها
10 ـ 2 ـ 7 . محافظت چشمه
10 ـ 2 ـ 8 . انتقال آب چشمه
10 ـ 2 ـ 9 . راههای جلوگیری از آلودگی و تغییر در خواص آبهای معدنی
10 ـ 3 . سیستمهای دیگر
10 ـ 3 ـ 1 . مقاومت در مقابل حریق
10 ـ 3 ـ 2 . سیستم های ایمنی
10 ـ 3 ـ 3 . سیستمهای امنیتی
10 ـ 3 ـ 4 . سیستمهای سمعی و ویدئوئی
10 ـ 4 . مواد و مصالح
10 ـ 4 ـ 1. قسمت بیرونی
10 ـ 4 ـ 2 . قسمت داخلی
فصل یازدهم رساله مجتمع اقامتی آبدرمانی : روند و متدلوژی طراحی
11 ـ 1 . فضایابی اولیه
11 ـ 2 . عوامل تاثیر گذار بر روند شكل گیری
11 ـ 3 . مفاهیم مورد استفاده در روند طراحی
فصل دوازدهم
منابع و مآخذ

مطالب مشابه :   مطالعات پارک تفریحی در گذر زمان 160 صفحه

دانلود رساله مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی

مقدمه
مطالعات معماری امروزه مساله جهانگردی بیش از هر زمانی مورد توجه قرار گرفته است. جهانگرد و صنعت دانلود مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی جهانگردی جایگاه ویژه¬ای برای خود پیدا نموده است، تاجایی كه در اکثر كشورها با مسائل مهم دولتی در رقابت می¬باشد.
در جهان امروز، مساله تبادل فرهنگی و برداشته شدن مرزها از یك طرف و برگردان اقتصادی بیشتر این صنعت به نسبت دیگر امور با توجه به رو به اتمام بودن ذخایر طبیعی كشورهااز طرف دیگر، جایگاه مهم توریست و صنعت توریستم را بهتر معرفی می نماید.
از این رو مطالعات و برنامه ریزی گسترده¬ای بر روی این مهم در حال انجام است تا كشورها در هر لحظه موفقترین مسیرها را پیش روی این صنعت ترسیم نمایند.
ایران از نظر دارا بودن پتانسیل جذب توریست دارای امتیازات بالایی می¬باشد.
این سرزمین پهناور با مساحتی در حدود 1648 هزار كیلومتر مربع به علت پیشینه طولانی تاریخی و خصوصیات ویژه اقلیمی از مهمترین كشورهای توریستی به شمار میرود.
قدمت طولانی تاریخی، فرهنگ و تمدن غنی، كشور ما را دارای دستاوردها و آثار زیبای تاریخی كرده است واز طرفی، به علت وجود چهارفصل در یك زمان از ویژگیهای خاص اقلیمی برخوردار است. این تنوع آب و هوایی تبعات زیادی را در بردارد و باعث به وجود آمدن پتانسیلهای متفاوت و جذابی هم از نظر طبیعی و هم مصنوعی برای جهانگردان می¬شوداما بنا به مشکلات موجود جهت جذب توریست که در مباحث بعدی به آنها می¬پردازیم، نتوانسته¬ایم جایگاه واقعی خود را پیدا كنیم.
علم پزشكی در حال پیشرفتهای چشمگیری است و زمان در آن تاثیر بسزایی دارد. با توجه به حل بسیاری از دردها و امراض لاعلاج، به این نتیجه رسیده¬اند كه داروها و روشهای این پیشگیری خود مسبب عوارض جانبی بعدی میشود. و علت ان استفاده از داروهای شیمیایی و در كل ساخته¬شده بشر است. اما در تحقیقات و مطالعات، امروزه به این نكته پی برده¬اند كه درمان از راه طبیعی بهتر بوده و این روش عوارض جانبی بعدی را به دنبال نخواهد داشت.
برای همین منظور است كه استفاده از داروهای گیاهی (طب گیاهی) و آبهای معدنی (آب درمانی) و دیگر روشهای طبیعی، بالخص در كشورهای توسعه یافته¬ای كه خود صاحب بزرگترین پیشرفتهای پزشكی هستند نیز توصیه میشود. از این رو در حال حاضر كشورهایی كه به نحوی دارای چشمه¬های آب معدنی میباشند تمام تلاش خود را صرف استفاده بهینه پزشكی و اقتصادی از این منابع طبیعی می¬نمایند.
به طور مثال ، ایجاد مناطق سلامتی، Health farms، كه در آنها مراكز آبدرمانی به صورت خوراكی و غیر خوراكی با استفاده از جدیدترین تكنولوژی ، دوش ، وان ، سونا ، جكوزی ، و استخر ، اتاقهای بدنسازی ، استراحت ، آفتاب ، ماساژ و … به فعالیت مشغولند.

ریز فضا های مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی

رساله معماری نوع دیگر آن ایجاد مراكز توریستی، تفریحی در كنار این چشمه¬های طبیعی است دانلود مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی كه مسافرین علاوه بر اقامت و استفاده از امكانات تفریحی به آبدرمانی هم بپردازند.
این نوع استفاده از طریق ایجاد استخرها و وانها در قسمت ورزشی اقامتگاه یا پمپاژو لوله-كشی این آبهای¬معدنی به داخل هریک از اتاقها صورت می¬گیرد، بنا براین امروزه توجه زیادی به چشمه¬های آّب معدنی می شود.
در كشور ما یكی از مناطقی كه دارای این پتانسیل می باشد، سرعین است.
منطقه سرعین واقع در استان اردبیل در دامنه زیبای رشته كوه سبلان قرار گرفته است. این شهر با چشم اندازی طبیعی و زیبا از مناطق نسبتاً بكر كشورمان است كه 11 چشمه آبگرم معدنی را كه هر كدام دارای خواص متفاوت و متنوع درمانی خاص خود می باشند در خود جای داده است.
تلفیق دو مسئله توریسم و آبدرمانی در این منطقه مهمترین عامل شكل گیری پروژه شد.
از طرفی ایجاد اقامتگاه مناسب برای مسافرین، نیاز منطقه را از نظر كمی و كیفی تامین نموده و با تركیب بخش آبدرمانی آن پتانسیل اصلی منطقه احیاء و ارزش واقعی آن با اعمال استفاده صحیح از چشمه¬های آبگرم معدنی و تزریق برنامه¬های علمی¬ ـ تفریحی مناسب، نمودار شده و این قطب جاذبه¬ای كشور دارای امكانات مفید و متناسب دانلود مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی در سطح خواسته¬های مسافرین گردد.

مطالب مشابه :   مطالعات مجتمع تفریحی ساحلی

دانلود پروپوزال مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی

1 ـ 1 . اهداف طرح:

اهداف طرح و ترکیب مساله اقامت و آّبدرمانی را میتوان به طور خلاصه در چند مورد بیان كرد:
اول اینكه : فضای ورزشی مجموعه، تامین میشود.
دوم اینكه : در آن مهمترین پتانسیل جذب منطقه تزریق شده است.
سوم اینكه : آبدرمانی یا استفاده از این چشمه¬ها به صورت امروزی و صحیح و از روی برنامه-های زمانبندی شده علمی صورت می¬گیرد.
چهارم اینكه : چشمه¬های آب¬معدنی كنترل و حفاظت می¬شوند.
در اینجا بهتر است كه به این نكته هم اشاره نمود كه طرح مساله تفریحی – آبدرمانی دانلود مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی در این محیطها صحیح¬تر است¬، كلمه آبدرمانی شاید مساله درمان ، پزشكی ، بیماری و غیره را یادآوری نماید و این موضوع هم برای شخص بیمار و هم برای افراد غیر بیمار كه از كلینیكهای درمانی با آب-معدنی استفاده می¬نمایند ناخوشایند است اما به وجود آوردن فضاهایی كه خود كاربری توریستی و ورزشی دارد و تلفیق آن با طبیعت و مناظر زیبا و به وجود آوردن محیطی كه افراد به صورت اجتماعی در ظاهر به تفریح و استراحت پرداخته ولی عملاً بصورت فردی به مداوا و آب تنی می-پردازند میتواند یاد و خاطره درمان را از بین ببرد.

دانلود مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی

2 ـ 1 . پیشینه تحقیق:

در طراحی مجموعه مورد نظر بایستی به قسمتی از نیازهای موجود در سرعین پاسخ داده شود، پس در آغاز شكل¬گیری مفاهیم اولیه مجموعه لازم به توضیح است كه:
این منطقه دارای دو هتل به نامهای چالدران و لاله سرعین می باشد كه هر كدام دارای به ترتیب 40 و 90 اتاق خواب می¬باشند. با توجه به آمارهای به دست آمده توسط مسئولین مربوطه می¬توان به این نتیجه رسید كه در حدود یك برابر این تعداد اتاق برای قشری كه می¬توانند و می-خواهند برای اقامت خود در این شهر از هتل استفاده نمایند لازم است¬. از طرفی این هتلها به جز اتاقهای اقامتی و فضای پذیرایی هیچ تسهیلات دیگری در اختیار مسافرین قرار نمی دهند. فضاهای جانبی¬ای كه لازمه هر هتل توریستی می¬باشد تا میهمان اوقات خود را در زمان اقامت پر نماید.
به طوریكه مطرح شد نباید افراد را فقط برای درمان و یا آب¬تنی به سرعین جذب نمود.
به علت پتانسیل¬های مطروحه، سرعین میتواند در زمره بسیاری از شهرهای توریستی كشورمان قرار گیرد تا مردم به عنوان یك مسافرت طولانی و مفید روی آن حساب كنند. از طرفی این موضوع زمانی تشدید می شود كه چون سرعین چند سالی است كه از بخش به شهر ارتقاء پیدا كرده است، دارای كمبودهای زیادی در فضاها و كاربریهای دانلود مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی شهری است، پس با گنجاندن یك سری فضاهای تفریحی و فرهنگی در این مجموعه میتوان علاوه بر پذیرش افراد غیرمقیم مجموعه به قسمتی از نقصانهای منطقه هم پاسخ داد.

مطالب مشابه :   مطالعات سرای بانوان - مجموعه تفریحی، ورزشی، آموزشی 110 صفحه

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی

به جهت دیگر از مهمترین پتانسیلهای سرعین به طوریكه اشاره شد چشمه های 11 گانه آبگرم معدنی آن است كه افراد زیادی را سالیانه به طرف این منطقه سرازیر می¬نماید. چشمه¬هایی كه هر كدام با خاصیت درمانی مجزا و مخصوص به خود زبانزد هستند.
اما بنا به دلایلی كه مطرح شد طرز استفاده سنتی از این حوضچه¬ها نادرست می نماید و امروزه استفاده جمعی از این فضاها آنهم به طریق فصلی مطرود می¬باشد.
مكانیزه كردن این چشمه¬ها و مجهز كردن آنها به فضاهایی با تجهیزات مورد نیاز از مهمترین مسائل می¬باشد و به طوریكه اشاره شد مجموعه¬های اقامتی دانلود مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی به یك فضای ورزشی نیازمند است كه بطور معمول در هتلها این فضا دارای استخر و سونا و جكوزی و اتاقهای بدنسازی است، از این رو به طوری كه در مجتمع آبدرمانی سبلان نیز عمل می شود به همان طریق می توان از آب این چشمه-های معدنی در فضای مجموعه استفاده نمود.
همچنین از آنجایی كه از دلایل جذب این منطقه آبهای گرم معدنی آن است و همانطور كه اشاره شد استفاده سنتی از این چشمه¬ها نادرست می¬نماید پس می¬توان از آب¬معدنی به جای آب-معمولی در فضاهای ورزشی هتل سود برد.
یعنی مسافر بتواند از فوائد آب¬گرم معدنی از طریق علمی و با استفاده از تجهیزات و مكانیزم امروزی استفاده نماید.

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی

1 ـ 3 . روش كار و تحقیق:

بر اساس تحقیقات انجام¬شده به طور معمول در دنیا به دو طریق از چشمه¬های آب¬معدنی یا به طور كلی آبدرمانی استفاده می شود.
الف ) هتل یا مجموعه اقامتی را در كنار چشمه آب¬معدنی مستقر می¬نمایند تا از طریق پمپاژ آن به داخل تجهیزات و استخر هتل ، قابل استفاده برای مسافرین باشد¬.
ب ) آب معدنی را تا درون سرویسهای اتاق خواب هتلها پمپاژ می¬نمایند تا مسافرین به راحتی و به طور خصوصی بتوانند از آن استفاده نمایند.
ج ) یك تشكیلات آبدرمانی مجهز به كلیه وسایل و دستگاههای پزشكی به صورت كلینیك¬ها و یا مزارع سلامتی (health farm ) احداث می¬نمایند.
روش تحقیق در این پروژه میدانی و كتابخانه¬ای و در مواردی نیز اسنادی می باشد. با توجه به پتانسیلهای دانلود مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی موجود در سرعین و ایجاد امكانات و استفاده از استعدادهای بالقوه برای جذب توریست، این شهر مورد انتخاب قرار گرفت كه بعد از مطالعات لازم بر روی اقلیم ، دسترسیها ، توپوگرافی و طرح هادی شهر سایت مورد نظر برای این مجموعه انتخاب گردید كه در بررسی های انجام شده بر روی سایت (عكس هوایی ،طرح هادی شهر) عكسبرداری از خود سایت و نقشه توپوگرافی بصورت میدانی و اسنادی مورد بررسی قرار گرفت و در مرحله آخر به ارائه طرح مورد نظر بر روی سایت پرداخته شد.

دیدگاهتان را بنویسید