خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله ایستگاه راه آهن و مترو / دانلود رساله طراحی ایستگاه راه آهن 130 صفحه (WORD)

دانلود رساله طراحی ایستگاه راه آهن 130 صفحه (WORD)

دانلود رساله طراحی ایستگاه راه آهن 130 صفحه به صورت word ، که شما می توانید فهرست مطالعات طراحی ایستگاه راه آهن را مشاهده و نسبت به خرید و دانلود پایان نامه ایستگاه راه آهن اقدام و از این فایل بعنوان یک منبع در رساله طراحی ایستگاه راه آهن خود استفاده کنید.

دانلود رساله ایستگاه راه آهن

دانلود رساله طراحی ایستگاه راه آهن که ما در این بخش از مطالب وب سایت سایه 66 به معرفی و تحلیل بیشتر و بهتر تمامی ریزفضا ها و امکانات مختلف معماری آن پرداخته ایم را میتوان همواره یکی از بهترین و کاملترین رساله طراحی ایستگاه راه آهن در سطح اینترنت دانست که ما توانسته ایم با استفاده از بهترین اطلاعات معماری مربوط به تهیه و ارائه مطالعات طراحی ایستگاه راه آهن بپردازیم تا شما عزیزان معمار بتوانید با استفاده از آن اطلاعات جامعی را در این باره به دست بیاورید و در دیگر تحقیقات و  مطالعات ایستگاه راه آهن خود از این اطلاعات استفاده کنید.

دانلود رساله ایستگاه راه آهن

 

از آنجا که رساله طراحی ایستگاه راه آهن ماهیت چندبعدی دارد و واجد پیچیدگی هایی در طراحی معماری، سازه و انطباق این دو مقوله با یکدیگر است، نرم افزارهای معماری می توانند ظرفیت های بسیاری را بر معمار عرضه نمایند تا بتواند ایده هایی را که با روش های معمول طراحی اگرنه غیرممکن که به دشواری قابل دستیابی است؛ با سهولت بیشتری محقق سازد.

ما به خوبی توانسته ایم در فروشگاه معماری سایه 66 در این رساله طراحی ایستگاه راه آهن تمامی فضا های مربوط به چنین مکانی را بگنجانیم تا شما عزیزان بتوانید با استفاده از آن به کاملترین اطلاعات مربوط پایان نامه طراحی ایستگاه راه آهن و چگونگی طراحی فضا ها و کاربرد های آن دست پیدا کنید.  رساله طراحی ایستگاه راه آهنرا امروزه میتوان یکی از مهم ترین مکان های مورد نیاز عموم مردم دانست به همین دلیل چنین مکان هایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

عنوان : رساله طراحی ایستگاه راه آهن
تعداد صفحات :  130 صفحه
دانلود فایل PDF : کلیک کنید

توضیحات : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : 10/000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب دانلود رساله طراحی ایستگاه راه آهن

 

چكيده
مقدمه
فهرست مطالب
فصل اول: مبانی نظری
1-1حرکت و مفهوم آن 1-3
1-2بررسی تعاریف حرکت 3
1-2-1حرکت فکر 3
1-2-2حرکت فیزیکی 3-4
1-3بررسی حرکت در معماری 4
1-3-1حرکت ذهن در خودش 4
1-3-2فرمهای پویا : 5
1-3-3دفرمه شدن : 5-6
1-4حرکت ذهن در نسبت به معنا 6
1-5حرکت ناشی از نیروهای محیطی: 6
1-6عوامل ایجاد حرکت 6-7
1-7«زمان فرزند حرکت است» 7-8
1-8بررسی تعدادی از مفاهیم معماری از دیدگاه حرکت 9
1-8-1انتظار 9
1-8-2معماری و حرکت 9-10
1-8-3کلیات و سیر تحول 10
1-8-4حرکت 10-14
1-9نتیجه گیری 15-16

مطالب مشابه :   رساله ایستگاه قطار 115 صفحه

فصل دوم: شناخت ایستگاه های راه آهن
2اهداف مورد نظرازایجادایستگاه18
2-2علل انحراف ایستگاه ها از مسیر مستقیم19
2-3-2علل احداث ایستگ19-23
5-2عوامل موثر بر انتخاب محل ایستگا23-27
1-6انتخاب محوطه برای ساخت ایستگاههای راه آهن: 27
1-6-2تملک زمین 27
2-6-2حدود و حریم ایستگاه28
1-3-6حریم ایستگاهها28-29
8-2نیازمندی های ایستگاه راه آهن 29-32
9-2انواع ایستگاه های راه آهن32
2-9-2طبقه بندی ایستگاه های راه آهن 32
3-9-2طبقه بندی ایستگاه ها از نقطه نظر عملیاتی 32-34
4-9-2طبقه بندی ایستگاهها از نقطه نظر خدمات34
5-9-2طبقه بندی ایستگاهها از نقطه نظرموقعیت ایستگاه در شبکه34-35
6-9-2طبقه بندی ایستگاههااز نقطه نظر پلان ایستگاه نسبت به موقعیت ساختمان مسافری35
7-9-2طبقه بندی ایستگاه ها از نقطه نظر اهمیت 35
2-9-8- طبقه بندی ایستگاه ها از نقطه نظر موقعیت ایستگاه نسبت به بلاک35
فصل سوم: نمونه های مشابه
1-2-3ایستگاه تهران37-41-3ایستگاه های بندر ترکمن و بندر گز42-44
3-3ایستگاه های های قزوین و زنجان45-47
4-3ایستگاه قطار لهاسا، تبت ، 200648-50
5-3ایستگاه قطار ساوترن کراس ملبورن50-55

فصل چهارم: برنامه¬ریزی کالبدی ایستگاه راه آهن
1-4برنامه ریزی فضایی57-58
2-4چگونگی طبقه بندی فضاها58-59
3-4ساختمان های اصلی59
1-3-4ساختمان ایستگاه مسافر59-60
5-4انواع ایستگاه های مسافری60-62
1-5-4ایستگاه های بین شهری62-64
2-5-4ایستگاههای حومه ای 64-67
3-5-4ایستگاه های چند منظور67-68
4-5-4ایستگاه های ترکیبی باری-مسافری68
6-4ابعاد و ظرفیت ساختمان ایستگاههای مسافری 68-69
7-4جانمایی ساختمان ایستگاه درون محوط69
1-7-4تعیین فرم و جهت استقرار ساختمان69-70

فصل پنجم: ضوابط و استانداردهای طراحی ایستگاه های قطار
5-1-اهداف در طراحی ایستگاه72
1-1 -5مفهوم سرعت و جریان حرک72
2-1-5کاهش کارایی ایستگاه73
3-1-5ماتریس فضا74
4-1-5 برنامه ریزی برای بهره برداری عادی74
5-1-5طراحی برای نگهداری74-75
2-5ساختمان ایستگاه75
1-2-5خدمات مسافری75-76
1-1-2-5سالن های انتظار76-78
2-1-2-5فروش بلیط78-80
3-1-2-5ورودی ها و خروجی ها80-81
4-1-2-5راه های دسترسی و مبادله81-82
5-1-2-5حرکت در جهت قائم(پله، پله برقی، رمپ، آسانسور82-83)

6-1-2-5اطلاع رسانی8385-
7-1-2-5کنترل بلیط85-86
8-1-2-5سالن ها و مکان های استراحت86-87
9-1-2-5خدمات توشه و حمل بار مسافران87
1-3-5خدمات جانبی ایستگاه88
2-1-3-5سرویس های بهداشتی88
3-1-3-5امکانات برای معلولان88-89
1-4-5سایر خدمات جانبی 89-90
1-1-4-5نکاتی در مورد تقاضا و خدمات جنبی ایستگاه90
2-1-4-5ضوابط و معیارهای طراحی ایستگاه برای معلولین وسالخوردگان و نیازسنجی آن ها90-91
3-1-4-5دسترسی به سالن فروش بلیت و سکو:91-93
4-1-4-5مصالح و پوشش کف ایستگاه93-95
5-1-4-5علائم حسی برای نابینایان: 95-96
1-5-5خدمات اداری و فنی96-97
2-5-5خدمات ایمنی و حفاظتی97-
3-5-5خدمات ایمنی و حفاظت در برابر آتش سوزی سوانح97
4-5-5خدمات ایمنی97
5-5-5محوطه سکوها97
1-5-5-5س97-99
2-5-5-5پل های هوایی100
3-5-5-5زیرگذرها (تونل های دسترسی به سکوها) 100-101
4-5-5-5سایه بان سکوها101-102
6-5-5طراحی سکوها102-103
1-6-5-5استاندارد کامپساکس 103-104
2-6-5-5طول سکوها104
3-6-5-5ارتفاع سکوها104-106
4-6-5-5عرض سکوها، پله ها و سطح سکوها106
فصل ششم : مطالعات بستر طرح
6-1- مطالعات هواشناسي و اقليم شناسي: 108
6-3-اقليم استان مرکزی: 108
6-3-1-آب وهواي استان : 108-109
6-3-2-ويژگي هاي معماري بومي مناطق سرد109-110
6-3-3-جهت قرارگيري ساختمان110
6-4-تهويه 110-111
6-4-1- فضاهاي پر و خالي111-112
6-4-2- ارتفاع ساختمان112-
6-5- مطالعات اقلیمی اراک : 112 –
6-5-1- اقلیم 112
6-5-2- دماي هوا 112-114
6-5-3- رطوبت هوا 114
6-5-4- بارندگی 114-115
6-5-5- تابش 115-116
6-5-6- وزش باد117-118
6-6-2- نتيجه گيري118-120
6-7- جهت استقرار ساختمان 120-121
6-7-1- تعیین جهت استقرار ساختمان نسبت به وزش با121-122
فصل هفتم: سازه پیشنادی
1-7سقف دال بتن124
-1-1-7عملکرد حرارتی 124
-2-1-7 طراحی 125
-3-1-7عملیات ساخت 125-128
-2-7معرفي سقف 128-129
-1-2-7روش اجرا129-131

مطالب مشابه :   مطالعات طراحی ایستگاه مترو شهرک غرب تهران

1-8اسپایدر131
-1-1-8اسپایدر با سازه
منابع

 

دانلود رساله طراحی ایستگاه راه آهن

رساله طراحی ایستگاه قطار

انتقال انسان و بار از دیرباز یکی از مهم ترین چالش های بشر در زندگی بشمار می رود. این دغدغه از روزهایی که انسان بار بر دوش خود و چارپایان می گذشت تا به امروز که نسان با سفینه های فضایی به کرات دیگر می رود، همواره همراه بشر بوده است. حمل و نقل ریلی آغازی بود که با انواع پیشرفت ها در دیگر سیستم های حمل و نقل، همچون حمل و نقل هوایی و جاده ای، هرگز پایان نیافت. ویژگی های خاص حمل و نقل ریلی، جلوه ای متفاوت از آن در میان دیگر شبکه های حمل و نقل بوجود آورده است. توانایی بالا در انتقال حجم بار، ایمنی مناسب برای مسافران، تعامل مطلوب با محیط زیست پیرامون، هزینه های کم برای استفاده کنندگان و ..، همه و همه عواملی است که پویایی این شبکه حمل و نقل را همچنان حفظ نموده است. امروزه افزایش سرعت قطارها در برخی از خطوط ریلی جهان تا بیش از 300 کیلومتر بر ساعت، چهره ای از این صنعت حمل و نقل به جهانیان نشان داده است که شاید امکان حذف شدن آن از میان سیستم های حمل و نقل را برای همیشه به فراموشی بسپارد.
ایستگاههای راه آهن به عنوان مراکز برنامه ریزی و جذب ترافیک از یک سو و آماده سازی ناوگان از سوی دیگر نقش کلیدی را در حمل و نقل ریلی ایفاده می نمایند. آثار حمل و نقل ریلی بر توسعه ملی و منطقه ای بر خلاف حمل و نقل جاده ای که در طول مسیر جاده ها گسترده می شود، وابسته به محل ایستگاه ها بوده و عمدتاً قطب توسعه و گسترش آثار حمل و نقل ریلی بر منطقه پیرامون ایستگاه ها شکل می گیرد. جانمایی مناسب ایستگاه ها در طول شبکه و پیش بینی فضا و خدمات متناسب با نوع و حجم تقاضای ترافیک یک مسیر می تواند در افزایش سطح حمل و نقل ریلی نقش به سزایی داشته باشد.

مطالب مشابه :   رساله طراحی ایستگاه راه آهن (120 صفحه) فایل WORD

 

مقدمه
1. بيان مسئله
معماري از بطن تكنولوژي زاييده شده و مي شود. اين نكته نه تنها در مورد معماري پيشرفته امروزي، بلكه در مورد معماري گذشته و از آن پيشتر در نخستين بناهايي كه آدمي ساخته است، صادق است. در واژه Architecture به معني معماري كه اكنون در زبان هاي اروپايي يا بيشتر آنها رايج است، وجود عبارت «tech» كه داراي اصل يوناني است و در واژه «technology» نيز موجود است خود مؤيد اين معني است.
پيشرفتهاي روز افزون و بسيار سريع جهاني در زمينه هاي مختلف تكنولوژيك و از آن جمله معماري، ما را بر آن مي دارد تا بيش از پيش توجه خود را معطوف به اين موضوع نماييم كه چگونه مي توان براي خلق فضايي مطلوب و پاسخگو به نيازهاي متعدد رواني و مادي افراد يك جامعه خاص، از پيشرفتهاي تكنولوژي بهره جست.

طراحی ایستگاه راه آهن
عوامل متعددي كه در تكنولوژي معماري دخالت دارند، مي توانند در سطوح مختلفي از معماري مطرح شده و هر يك بنا به حوزه فعاليت و درجه اهميت ، نقش موثر و سازنده اي در نيل به آرمان نهايي كه همانا آفرينش فضايي در خور انسان براي زيست و فعاليت باشد، ايفا نمايند. از اين عوامل مختلف مي توان به: «تكنولوژي مصالح»، «تكنولوژي ساخت و اجرا»، «تكنولوژي مصرف انرژي»، «تكنولوژي ارتباطات» و «تكنولوژي اطلاعات» اشاره نمود.
ما در مباحث مباني نظري پروژه بر آنيم تا به اين مسئله بپردازيم كه بهره گيري از عوامل مختلف تكنولوژي كه در بالا اشاره شد، در طرح و ساخت معماري يك كشور خاص مانند ايران چگونه تاثير گذار است.

شما دانشجویان و معماران عزیز میتوانید با دانلود رساله طراحی ایستگاه راه آهن از سایت معماری سایه 66 فایل مورد نیاز خود را به صورت کامل و آنی دریافت کنید زیرا ما در این رساله طراحی ایستگاه راه آهن توانسته ایم تمامی اطلاعات مربوط به چنین مکانی را بگنجانیم تا شما عزیزان با استفاده و الگو برداری از آن به بهترین نتایج ممکن دست پیدا کنید.

عنوان : رساله طراحی ایستگاه راه آهن
تعداد صفحات :  130 صفحه
دانلود فایل PDF : کلیک کنید

توضیحات : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : 10/000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

منبع