خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات مجتمع نگهداری کودکان و سالمندان / مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی 270 صفحه

مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی 270 صفحه

مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی – رساله معماری مرکز نگهداری کودکان خیابانی

مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی دانلود رساله معماری مرکز نگهداری کودکان خیابانی ریز فضا و برنامه فیزیکی مرکز نگهداری کودکان خیابانی نقشه و پلان مرکز نگهداری کودکان خیابانی دانلود رایگان رساله معماری پروژه مرکز نگهداری کودکان خیابانی دانلود پایان نامه معماری مرکز نگهداری کودکان خیابانی ضوابط و استاندارد مرکز نگهداری کودکان خیابانی

مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی
تعداد صفحات : 270 صفحه
قیمت : 16000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی - رساله معماری مرکز نگهداری کودکان خیابانی
مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی – رساله معماری مرکز نگهداری کودکان خیابانی

فهرست مطالب مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی – رساله معماری مرکز نگهداری کودکان خیابانی

چکیده: 1
مقدمه: 1
فصل اول: 4
کلیات اطلاعات مربوط به پایان نامه( پروپوزال ) 4
1-1- بیان مسئله تحقیق: 5
2-1- هدف تحقیق: 5
3-1- اهمیت موضوع: 7
4-1- روش تحقیق و چگونگی انجام آن: 8
5-1- محل سایت و اهمیت انتخاب آن: 9
6-1- 6-1- نقشه 1/2000 سایت مورد نظر (‌با مشخص بودن جهت شمال و مقیاس صحیح): 10
فصل دوم: 12
مبانی نظری (‌موضوعی، مفهومی ) 12
1-2- مقدمه: 13
2-2- مبانی نظری (‌موضوعی ): پدیده کودکان خیابانی (تاریخچه و علل آن ): 15
1-2-2- مقدمه: 15
2-2-2- اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع کودکان خیابانی: 17
3-2-2- تاریخچه کودکان خیابانی: 18
4-2-2- تعريف كودكان خياباني: 19
7-2-2- عوامل مؤثر در ازدياد كودكان خياباني: 22
9-2-2- محل كودكان خياباني: 23
10-2-2- سن و جنسيت (بررسی وضع موجود ): 24
11-2-2- تحصيلات: 24
12-2-2- تفريحات: 25
13-2-2- شناخت خوشي از زندگي در خيابان: 25
جدول 1-2- اطلاعاتی درمورد کودکان خیابانی 27
14-2-2- زمينه خانوادگي: 27
1-14-2-2- طلاق و کودکان خیابانی: 28
15-1- اعتیاد و کودکان خیابانی: 29
16-1- فقر، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی و ارتباط آن با کودکان خیابانی: 30
17-1- نقش گروه همسالان: 30
18-1- کودکان خیابانی و مشکلات بهداشتی: 31
19-1- علل فرار کودکان از منزل و روی آوردن به خیابان: 31
20-1- ارگان ها و سازمان های حمایت از کودکان خیابانی: 32
21-1- راهكارها و پيشنهادات در خصوص حمايت از كودكان خياباني: 32
2-21-1- چه باید کرد؟ 33
22-1- نتیجه گیری: 35
3-2- مبانی نظری (‌مفهومی ): شناخت روحي و جسمي كودكان (‌جهت ايجادفضايي كارآمد و مناسب آنان): 35
1-3-2- مقدمه: 35
2-3-2- روان شناسي کودک:(Child Psychology) 36
1-2-3-2- اهميت روان شناسي کودک: 36
3-3-2- شخصيت از ديدگاه روانشناسي: 37
1-3-3-2- ديدگاه اريكسون درباره مراحل رشد شخصيت انساني: 37
5-3-2- مطالعه در مورد نيازهاي کودک در سنين مختلف: 39
6-3-2- رفتار اجتماعي: 39
1-6-3-2- انواع رفتار اجتماعي: 40
2-6-3-2- تعريف انحراف: 40
3-6-3-2- انواع انحرافات اجتماعي: 40
4-6-3-2- بزهكاري: 41
11-4-6-3-2- عوامل مرتبط با بزهكاري: 41
2-4-6-3-2- پيشگيري و درمان: 42
7-3-2- تربيت و اهميت آن در زندگي: 43
1 -7-3-2- عوامل مؤثر بر تربيت فرزندان: 43
8-3-2- سرگرمي هاي كودكان: 43
1-8-3-2- کودک و بازی: 44
1-1-8-3-2- تعريف بازي: 44
2-1-8-3-2- بازى کودکان: 44
3-1-8-3- 2- رشد اجتماعي در بازي: 47
4-1-8-3-2- رشد عاطفي در بازي: 47
5-1-8-3-2- رشد جسماني در بازي: 47
7-1-8-3- 2- چگونگي فرآيند شركت در بازي ها : 48
8-1-8-3- 2- عوامل مؤثر در بازي: 48
-1-8-3-2- بازی و خلاقیت: 48
10-1-8-3-2- اسباببازى: 49
11-1-8-3-2- آموزش از طريق بازي: 50
12-1-8-3-2- استفادههاى تربيتى از بازى: 50
13-1-8-3- 2- بازي درماني: 50
1414-1-8-3- 2- استفاده از بازى براى پرورش دوستى بين کودکان: 52
15-1-8-3- 2- نتيجه: 53
11-8-3- 2- نقاشي و روان كودك : 54
2-8-3-2- چرا كودكان نقاشي مي كنند؟ 54
9-3-2- ادراك مفاهيم: 58
1-9-3-2- استدلال در كودكان : 58
2-9-3-2- درك كودك از هندسه: 59
1-9-3-2-2- مشكلات درك پرسپكتيو: 60
10-3-2- کودک ومعماري: 60
13-10-3-2- دریافت حسی و هوشی فضای معماری: 61
2-10-3-2- تصور فضايي كودك: 62
4-10-3-2- معماري براي کودکان: 63
1-4-10-3-2- نقش معمار در معماري براي کودک: 66
5-10-3-2- فضاهاي مورد نياز براي کودکان: 67
6-10-3-2- اهداف اساسي طراحي و مناسب سازي فضاهاي کودکان: 69
7-10-3-2- رهیافتهای طراحی برای کودکان: 70
8-10-3-2- احتياجات کودک براي برخورداري از بهداشت رواني بهتر: 71
9-10-3-2- نتیجه گیری: 73
11-3-2- فیزیولوژی حواس کودک: 76
1-11-3-2-مقدمه و مقوله محيط هاي مناسب كودكان: 76
2-11-3-2- كودك ونقش حواس او در دريافت فضا: 77
1-2-11-3-2- ادراك بينايي كودك: 79
2-2-11-3-2-ادراك شنوايي كودك: 80
3-2-11-3-2- ادراك چشايي و بويايي كودك: 80
4-2-11-3-2- ادراك لامسه كودك: 80
1-12-3-2- مقدمه: 81
2-12-3-2- برخورد فيزيكي، عيني ورواني در رابطه با مقوله رنگ: 83
3-12-3-2- مفهوم فيزيكي: 83
4-12-3-2- مفهوم حسي و رواني: 83
5-12-3-2- برخورد كودك با مقوله رنگ: 85
6-12-3-2- نقش وتأثير رنگ ها در محيط پيرامونمان: 87
7-12-3-2- انتخاب رنگ درکودکان: 89
8-12-3-2-دريافت‌ رنگ‌ها: 90
9-12-3-2- تأثير رنگ بر حواس پنجگانه: 93
10-12-3-2- نقش رنگ در طراحي فضا و تأثيرات فيزيولوژيكي آن بر انسانک 93
1-10-12-3-2- تأثير رنگ بر حس بينايي (باصره ): 95
2-10-12-3-2- تأثير رنگ بر حواس چشايي و بويايي: 96
4-10-12-3-2- تأثير رنگ برحس شنوايي: 98
فصل سوم: 101
بررسی نمونه پروژه های داخلی و خارجی 101
1-3- مقدمه: 102
2-3- بررسي نمونه داخلي: 102
1-2-3- خانه سبز: 102
1-1-2-3- موقعيت خانه سبز و مشخصات آن: 102
-2-3- مجتمع خدماتي حمايتي شيرخوارگاه آمنه: 104
3-3- بررسي نمونه پروژه ها خارجي: 106
1-3-3- ساختمان موزه کودکان DuPage، موزهايبراي آموزش و تفريح: 107
2-3-3-کودکستان توبين گن Tubingen: 115
3-3-3- فضاي انتظار: 116
4-3-3- پارک بازي کودکان در نيويورک (آرونا): 117
5-2-3- يك مهدكودك استاندارد در آلمان: 118
فصل چهارم : 120
استانداردها و برنامه فیزیکی 120
1-4-مقدمه: 121
2-4- تعيين انواع خدمات مجموعه: 121
ب) خدمات حمايتي: 121
ج) خدمات آموزش‌، ورزشي و فرهنگي: 121
د) خدمات اقامتي : 122
3-4-طبقه بندي گروه سني كودكان مجموعه و تعيين تجهيزات موردنياز: 122
4-4- اندازه هاي بدن کودکان: 122
1-4-4- ضرايب اندازه هاي تجهيزات نسبت به قد ايستاده کودک: 123
5-4- خوابگاه: 124
6-4- مقوله استانداردهای سالن تئاتر: 125
1-6-4- فضاهاي آمفي تئاتر: 125
1-1-6-4-پيش ورودي و هال ورودي: 125
2-1-6-4- سرسرا (لابي): 126
3-1-6-4- محل استراحت: 126
4-1-6-4- نشيمن گاه ها 127
1-4-1-6-4- ابعاد و اندازه صندلي ها: 127
2-4-1-6-4-محل آزاد بين دو رديف: 127
3-4-1-6-4- مشخصات صندلي: 127
4-4-1-6-4- جنس صندلي ها: 127
5-4-1-6-4- نحوه استقرار صندلي ها در سالن: 128
6-4-1-6-4- فاصله ي رديف صندلي ها از يكديگر و تعداد صندلي ها در رديف: 128
5-1-6-4- شيب كف سالن: 129
6-1-6-4- انحنا پرده: 129
3-4- طرحی برای محاسبه منحنی دید 129
7-1-6-4- راهروهاي سالن: 129
11-7-1-6-4- مشخصات راهرو ها: 130
2-7-1-6-4- عرض راهروها: 130
8-1-6-4- ورودي ها وخروجي هاي سالن: 130
1-8-1-6-4- تعداد و ابعاد خروجي ها: 130
2-8-1-6-4-مكان خروجي هاي سالن: 131
9-1-6-4- ايمني: 131
10-1-6-4- معلولين سالن: 132
1-7-4- مبحث استانداردهای فضای کتابخانه: 132
1-2-7-4- فضاهاي عملياتی: 133
3-2-7-4-فضاي عمومي كتابخانه: 134
2-2-7-4- فضاهاي پشتيباني: 134
3-7-4-تجهيزات كتابخانه: 135
4-7-4- فضاهاي عمده كتابخانه: 135
1-4-7-4- مخزن كتابخانه: 135
2-4-7-4- سالن مطالعه: 136
تصویر8-4-قفسه ها در کتابخانه، حداقل فضا برای مطالعه 136
5-7-4- ملاحظات طراحي: 136
8-4- آموزشي: 137
1-8-4- سرانه: 137
2-8-4- مبلمان كلاسها: 138
3-8-4- استانداردهاي وسايل آموزشي: 139
9-4- فضاهاي نمايشگاهي: 140
1-9-4- خصوصيات سالن نمايشگاه: 140
2-9-4- روش هاي مختلف بازديد هدايت شونده: 141
-9-4- مسيرهاي حركت: 141
4-9-4- سيركولاسيونک 141
5-9-4- فرم وابعاد: 141
6-9-4- نمايش آثار: 142
1-6-9-4- تابلوهاي ثابت: 142
7-9-4- نور نمايشگاه: 143
10-4- فضاي اداري: 144
1-10-4- مبحث استانداردهای فضاهای اداری: 144
1-1-10-4- فضاي كار مديران و سرپرستان: 145
2-1-10-4- فضاي كار كارشناسان (‌اداري و فني ): 145
3-1-10-4- فضاي كار دستياران و ساير كاركنان: 145
11-4- استانداردهاي سالن غذاخوري: 146
1-11-4- فضاهاي موردنياز: 147
1-1-11-4- فضاي تهيه غذا: 147
12-4-آشپزخانه: 147
14-4- استاندارد رخشویخانه: 150
1-14-4- منطقه يا قسمت آماده سازي: 151
4-14-4- محل اتوكشي: 152
1-16-4- سالن ورزشي چندمنظوره: 155
2-16-4- استانداردهاي معماري فضاهاي ورزشي: 155
3-16-4- سالن ورزشي: 155
4-16-4- اتاق هاي جانبي و فضاهاي فعاليت هاي ورزشي: 156
5-16-4- زمين هاي بازي: 156
1-5-16-4-اندازه فضاي بازي: 156
6-16-4- استخرهاي شناي سرپوشيده: 158
17-4- قوانين و ضوابط شيرخوارگاه ها: 159
18-4- برنامه ريزي فيزيكي: 160
2-18-4- كلياتي از ويژگي هاي فضاهاي مسكوني و خوابگاه: 161
37-4- تجهیزات فضاهای مسکونی 163
1-2-18-4- تقسیم بندی بچه ها در طراحی خوابگاه: 163
2-2-18-4- ايجاد احساس مالكيت و تعلق: 163
3-18-4- فضاهای بازی: 164
1-3-18-4- مروري بر تعريف بازيک 164
2-3-18-4- انواع بازی: 165
3-3-18-4- انواع محوطه هاي بازي: 167
1-3-3-18-4- شرايط مطلوب فضاهاي باز: 168
2-3-3-18-4- خصوصيات محوطه بازي و ورزش كودكان (‌7 الي 11 سال) : 169
4-3-18-4- چگونگي طراحي فضاي بازي كودكان: 169
5-3-18-4- چگونگي طراحي وسايل بازي كودكان: 170
4-18-4- فضاهاي آموزش: 171
1-4-18-4- كلاس هاي درس: 171
2-4-18-4-آموزش عملي: 172
1-2-4-18-4-آتليه طراحي و نقاشي: 174
2-2—4-18-4- آتليه سفالگري: 174
3-2-4-18-4- آتليه موسيقي: 176
4-2-4-18-4- آتليه عكاسي: 176
5-2-4-18-4-آتليه هنرهاي نمايشي و تئاتر: 177
بخش بازيگري: 177
6-2-4-18-4- آتليه مجسمه سازي: 178
3-4-18-4- بخش خدماتي كارگاه: 178
4-4-18-4- انبارها: 178
5-4-18-4- بررسي روشنايي: 179
5-18-4-كتابخانه: 179
6-18-4- سالن اجتماعات و آمفي تئاتر: 180
7-18-4- سالن اجتماعات چندمنظوره كودكان: 181
8-18-4- نمايشگاه و غرفه هاي فروش: 181
9-18-4- بخش اداری: 182
1-9-18-4- فضاي لازم براي مبلمان: 183
10-18-4- بخش بهداري و مراكز مشاوره: 184
11-18-4- غذاخوري: 184
13-18-4- نگهباني: 186
14-18-4- انبار: 186
15-18-4- موتورخانه: 186
16-18-4- پاركينگ: 186
17-18-4- فضاهاي ورودي: 186

مطالب مشابه :   مطالعات اقامتگاه کودکان بی سرپرست 100 صفحه

18-18-4- رخشویخانه: 188
19-18-4- فضاي سبز: 188
فصل پنجم: 191
مطالعات سایت 191
1-5- شرايط منطقه اي شهر تهران: 192
1-1-5- ويژگي هاي شهر تهران: 192
1-1-1-5- موقعيت جغرافيايي: 193
2-1-1-5- ناهمواريهاي شهر تهران: 194
تصوير 3-5- مقطع شمالي-جنوبي از ناهمواريهاي شهر تهران 195
3-1-1-5- لرزه خيزي تهران و منطقه: 195
1-3-1-1-5- گسلهاي تهران: 196
4-1-1-5- منابع آب شهر تهران : 196
1- آب هاي جاري: 196
2- آب هاي زير زميني: 198
5-1-1-5- پوشش گياهي: 198
2-5- وضعيت اقليمي شهر تهران: 199
1-2-5- تأثير طراحي اقليمي در صرفه جويي انرژي: 199
2-2-5-تجزيه و تحليل عوامل اقليمي: 200
1-2-2-5- دما: 200
2-2-2-5- بارندگي: 200
3-2-2-5- رطوبت: 201
4-2-2-5- باد (‌بررسي جهت وزش باد غالب در تهران ): 202
5-2-2-5- تابش آفتاب: 204
4-2-5- نمودار بيوکليماتيک انساني: 206
5-2-5- نموار بيوکليماتيک ساختماني: 207
6-2-5- تعيين نوع اقليم شهر تهران: 208
7-2-5- هماهنگي ساختمان با اقليم: 209
1-7-2-5- تعيين جهت بهينه استقرار ساختمان: 209
2-7-2-5- شکل ساختمان در رابطه با اقليم : 211
3-7-2-5- مصالح ساختماني در رابطه با اقليم: 211
8-2-5- نتيجه گيري و تعيين تدابير طراحي اقليمي: 211
9-2-5- تحليل سايت ودلائل انتخاب آن: 212
1-9-2-5- ويژگي هاي زمين طرح: 212
1-1-9-2-5- موقعيت: 212
2-1-9-2-5- دسترسي ها : 212
3-1-9-2-5- عناصر همجواري: 212
4-1-9-2-5- ديدو منظر: 213
2-9-2-5- شناسايي بافت منطقه: 213
3-9-2-5- برآورد جمعيت منطقه: 213
4-9-2-5- بررسي امكانات بالقوه و بالفعل منطقه: 214
45-9-2-5- بررسي سيماي طبيعي منطقه: 214
56-9-2-5- بررسي سيماي كالبدي منطقه: 215
-9-2-5- بررسي پوشش گياهي منطقه: 215
78-9-2-5- انتخاب گونه هاي گياهان مناسب: 216
9-9-2-5- بررسي محيط زيست سايت: 216
10-9-2-5- دلايل انتخاب سايت: 216
11-9-2-5-کاربرد گیاهان در فضای سبز: 217
1-11-9-2-5- درختان سایه دار: 218
2-11-9-2-5- درختان بادشکن: 218
3-11-9-2-5- درختان پوششی: 219
4-11-9-2-5- درختان مناسب پرچین و حصار: 219
5-11-9-2-5- گونه شنای درختان موجوددرسایت: 219
1-5-11-9-2-5- افرای سیاه یا افرا زبان گنجشکی: 219
2-5-11-9-2-5- افرای برگ پنجه ای – افرای ژاپنی: 221
13-9-2-5- تحليل كاربري هاي منطقه و بافت اطراف سايت: 234
614-9-2-5- نتيجه گيري از تحليلات سايت: 235
715-9-2-5- درنظرگيري نكات اقليمي سايت در رابطه با طراحي مجموعه: 235
فصل ششم: 237
نتيجه گيري و شكل گيري پروژه جهت فرايند طراحی 237
1-9-مقدمه: 238
2-6- تبين طرح: 238
3-6- شكل گيري ايده و consept نهايي پروژه: 239
4-6- آلترناتيوهاي سازه، تأسيسات و اجراي پروژه: 242
1-4-6-سازه: 242
2-4-6- نما: 242
3-4-6-تأسیسات: 243
5-4-6- استفاده از پنجره هاي PVC: 243
6-4-6- شیشه های دوجداره: 243
7-4-6-مطالعه و بررسي پوسته هاي ژئوديسك: 244
1-4-6-بررسي تكنيك هاي موجود جهت نورپردازي رنگي متنوع (LED lighting): 246
1-8-4-6-لامپ هاي LED: 246
2-8-4-6- مزاياي نورپردازي منابع نوري LED : 247
4-8-4-6- انواع منابع نور LED: 247
فصل هفتم: 250
مدارک طرح 250
فصل هشتم: 265
منابع و مآخذ 265
فهرست منابع فارسي: 266

دیدگاهتان را بنویسید