خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات خوابگاه و اقامتگاه دانشجویی / مطالعات خوابگاه دانشجویی – دانلود رساله معماری خوابگاه دانشجویی

مطالعات خوابگاه دانشجویی – دانلود رساله معماری خوابگاه دانشجویی

مطالعات خوابگاه دانشجویی – دانلود رساله معماری خوابگاه دانشجویی

مطالعات خوابگاه دانشجویی دانلود رساله معماری خوابگاه دانشجویی ریز فضاهای خوابگاه دانشجویی برنامه فیزیکی خوابگاه دانشجویی دانلود رایگان رساله معماری خوابگاه دانشجویی پروژه طراحی خوابگاه دانشجویی دانلود پایان نامه معماری خوابگاه دانشجویی ضوابط طراحی خوابگاه دانشجویی

مطالعات خوابگاه دانشجویی
تعداد صفحات : 140 صفحه
قیمت : 12000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

فهرست مطالعات خوابگاه دانشجویی – دانلود رساله معماری خوابگاه دانشجویی

مطالعات خوابگاه دانشجویی - دانلود رساله معماری خوابگاه دانشجویی
مطالعات خوابگاه دانشجویی – دانلود رساله معماری خوابگاه دانشجویی

طرح مساله 1
ضرورت تحقیق 1
اهداف کلی تحقیق 2
فصل اول مطالعات خوابگاه دانشجویی
دانشجو(جوان) 4
1-ویژگی ها و روحیات نسل جوان 4
2-نیاز های جوانان5
• جمع بندی7
فصل دوم مطالعات خوابگاه دانشجویی
خوابگاه دانشجوی 8
1-مفهوم خوابگاه دانشجویی8
2-منشا و سیر تحول فضاهای خوابگاهی9
2-1-تاریخچه و سیر تحول خوابگاه های دانشجویی در جهان 9
2-2-نحوه شکل گیری اولین خوابگاه های دانشجویی در ایران 10
2-2-1-مدارس علمیه 10
3-2-1-1-نظام کالبدی 11
2-2-2-تاریخچه کوی دانشگاه تهران 12
3-بررسی تأثیر عملکرد خوابگاه های دانشجویی بر کیفیت آموزش 12
4-جایگاه عملکرد خوابگاه های دانشجویی در اهداف دانشگاه 13
5-بررسی جایگاه خوابگاههای دانشجویی در دانشگاه ها از لحاظ فرهنگی 14
6-ضرورت و اهمیت توسعه ی خوابگاه های دانشجویی 14
6-1-روند رشد تعداد دانشجویان دانشگاه های کشور 14
6-2-روند کمی توسعه خوابگاه های دانشجویی به نسبت جمعیت متقاضی 16
• سابقه بحران کمبود خوابگاه های دانشجویی 16

6-3-ضرورت توسعه خوابگاه های دانشجویی در بخش غیر دولتی 17

7-مزایای استفاده از خوابگاه دانشجویی 17

7-1-اقتصاد 17

7-2-امنیت 18

• جمع بندی 18
فصل سوم مطالعات خوابگاه دانشجویی
دانشجو و خوابگاه 19
1-جمعیت مخاطب در خوابگاه های دانشجویی 19
2-ویژگی های فعالیت های فرهنگی در خوابگاه های دانشجویی 20
2-1-فراغت 20
2-2-کارکردهای فراغت 20
2-3-آثار و نتایج اوغات فراغت 21
2-4-اوقات فراغت و جنسیت 23
3-لزوم برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی 23
4-نقش فعالیت های جنبی در زندگی اجتماعی دانشجویان خوابگاهی 24
5-عوامل مؤثر درکیفیت تعاملات دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی 24
5-1-عوامل محیطی 25
5-1-1-تراکم جمعیت و محدودیت فضا 25
5-1-1-1-اثرات اردحام در خوابگاه و تاثیر آن بر ساکنین 25
نتیجه گیری 25
5-1-1-2-تراکم جمعیت در اتاقها 26
5-1-3-فرهنگ بومی مکان قرارگیری خوابگاه 26
5-1-4-عدم هماهنگی میان انتظارات دانشجو از محیط اطراف و وضع موجود 26
5-2-عوامل داخلی 26
5-2-1-شخصیت درون 26
5-2-2-عدم انعطاف پذیری 27
5-2-3-نارضلیتی دانشجو از رشته تحصیلی 27
5-2-4- حساسیت 27
6-نقش زمان در برقراری سازگاری دانشجویان با محیط اطراف 27
7-نقش خانواده در سازگاری اجتماعی دانشجویان 27
8-ابعاد کیفی نیازهای روانی دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی 28
9-ضرورت توجه به نیازهای روانی دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی 29
10-نقش خانواده در بروز اختلالت عاطفی-روانی 29
11-بررسی ابعاد کمی و کیفی مشکلات دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی 30
مقدمه 30
11-1-همجواریهای نامناسب 32
11-2-قدمت ساختمانهای خوابگاهی 32
11-3- مشکلات ناشی از پراکندگی خوابگاه ها 32
11-4-کمبود فضاها و امکانات فرهنگی 32
11-5-مشکلات مربوط به امکانات تأسیساتی و بهداشتی 33
11-5-1 حمامها و سرویسهای بهداشتی 33
11-5-2-آشپزخانه 33
11-6- بهداشت 34
11-7-کمبود امکانات رفاهی 34
11-8- امکانات پزشکی 34
11-9-عدم تناسب امکانات موجود با رشته تحصیلی دانشجویان 34
11-10-تراکم گسترده دانشجویان در اتاقها 35
11-11- امنیت در خوابگاه ها 35
11-12-نحوه مدیریت و چالشهای موجود 35
11-13 پذیرش میهمان 36
12-مشکلات موجود در خوابگاه های دختران 36
13-مشکالت خوابگاه ها از دیدگاه مسئولین 36
جمع بندی 40
15-راهبردها و توصیه های کلی در جهت رفع و یا کاهش معضلات موجود در خوابگاه ها 41
15-1-راهکارهایی جهت به حداقل رساندن مدت زمان ناسازکاری دانشجویان در خوابگاه ها 41
15-1-1توزیع افرار جدیدالورود بین قدیمی تر ها 41
15-1-2-بهره مند ساختن دانشجویان از تفریحات سالم 41
15-1-3-برگزاری جلسات توجیهی و کلاسهای آموزشی 41
16-ابزارهای رسیدن به سلامت روان در خوابگاه های دانشجویی 41
16-1-تأثیر محیط و امکانات فیزیکی بر سلامت روان دانشجو 42
16-2-رویکرد مسئولین-باید ها و نباید ها 42
17-ویژگیهای خوابگاه دانشجویی مطلوب 43
18-برنامه ریزی فضای سبز و تأثیر آن بر افراد 47
19-اختلاف معیارهای طراحی خوابگاه بر اساس جنسیت دانشجویان 47
19-1-1-طراحی محیط 47
19-2-امکانات 48
19-3-فضاهای عملکردی 48
فصل چهارم مطالعات خوابگاه دانشجویی
مجتمع های خوابگاهی 49
1-انواع خوابگاه های دانشجویی از لحاظ نحوه تصرف و مالکیت 49
2-ساختار کالبدی مجموعه های خوابگاهی 49
2-1-پلان یک ردیفی(طرح گالری) 50
2-2-پلان دو ردیفی 50
2-3-طرح هسته ای 50
2-4-طرح ساختمان عمودی 51
2-5-پلان برجی شکل (طرح با برج مرکزی) 51
• مقایسه 51

• نمونه های مشابه 52
3-نظام عملکردی 55
3-1-انواع اتاقهای دانشجویی و نحوه آرایش آنها 55
3-1-1-اتاق تکنفره 55
3-1-2-اتاق دو نفره 55
3-1-3-اتاق سه نفره 55
3-1-4-اتاق چهار نفره 55
3-1- 5-سوئیت 56
3-1-6-آپارتمان 57
4-تسهیلات و خدمات 58
4-1-تعداد آسانسورها 58
4-2-راهرو 58
4-2-1-گنجایش راهرو 58
4-3-بالکن 58
4-4-انتقال زباله 59
سیستم های دفع زباله 59
4-5-دستگاه های مکانیکی 60
4-6-کانال تاسیسات 60
5-کیفیت هوای محیط 60
6-فرم و اندازه پنجره 61
7-اصول تأمین امنیت در مجتمع های خوابگاهی 63
7-1-تأثیر شکل کلی ساختمان خوابگاه در فرصت های نظارت 64
7-2-اهمیت تعداد تقسیمات ساختمان 64
7-3-اهمیت سایت مجموعه 64
7-4-ورودی 64
7-5-قابلیت محیط فیزیکی برای ایجاد مناطق قابل رؤیت 65
7-6-روشهای ایجاد محدوده های خصوصی و تعیین منطقه حرکت 65
7-7-نورپردازی 66
8-اصول حفاظت از مجموعه های خوابگاهی در برابر آتش سوزی 66
8-1-اهداف کلی 66
8-1-1-محصور کردن ٱتش 67
8-1-2-دود 67
8-2 راه های فرار از حریق و خروج از بنا 68
8-2-1-فرار از طبقه همکف 68
8-2-2-پناهگاهها 68
8-2-3-حداقل تعداد راههای خروج الزامی 69
8-2-4-بخشهای مختلف راه خروج 69
8-2-4-1-اصول ایمنی 69
9-اصول حفاظت از ساختمان در برابر زلزله 71
9-1-معماری ساختمان 71
9-2-مطالعه جزئیات ساختمانی 73
10-اصول حفاظت از ساختمان خوابگاه های دانشجویی 74
10-1نقاشی ساختمان ها 74
10-2-عایق کاری 74
10-3-یراق آلات در و پنجره 74
10-4-تجهیزات بهداشتی 74
10-5- تجهیزات خوابگاه ها(میز مطالعه،تخت و کمد) 74
10-6-نمای ساختمان 75
فصل پنجم مطالعات خوابگاه دانشجویی
تدقیق برنامه فیزیکی 76
1-بررسی فضاهای مورد نیاز در مقیاس بلوک های خوابگاهی 76
1-1-اتاف دانشجویان 76
1-1-1-ابعاد اتاق 77
1-1-2-هندسه اتاق 79
1-1-3-روشنایی 79
1-1-4-آکوستیک 80
1-1-5-رنگ 80
1-1-6-پوشش کف 80
1-2-آشپزخانه 81
1-3-سرویس های بهداشتی 82
1-4-اتاق غذارخوری 84
1-5-اتاق نشیمن عمومی 84
1-6-سالن بازی 85
1-7-تلفن 85
1-8-اتاق تلویزیون 85
1-9-سالن مطالعه 85
1-10-لابی مجلات 86
1-11-اتاق میهمان 86
1-12-بخش اداری 86
1-12-1-اتاق سرپرست 86
1-12-2-اتاق مسئول شب 86
1-12-3-اتاق استراحت کارکنان 87
1-12-4-اتاق کمکهای اولیه 87
1-12-5-تلفنخانه 87
1-13-1-رختشویخانه 87
1-13-1-1-اتاق گرم 88
1-13-1-2-اتاق اطو کشی 88
1-14-پارکینگ 88
1-15-انبارهای 88
1-16-موتورخانه 89
1-17-فضاهای ارتباطی افقی(راهروها) 89
1-18-فضاهای ارتباط عمودی 90
1-18-1-پلکانها 90
1-18-2-آسانسورها 90
1-18-2-1-فضای انتظار 91
1-18-2-2-آسانسور حمل بار 91
2-بررسی فضاهای مورد نیاز در مقیاس کل مجموعه 91
2-1-سالن فعالیت های رایانه ای 91
2-2-کتابخانه 91
2-3-سالن های ورزشی سرپوشیده 91
2-3-1-روشنایی،گرمایش و تهویه 92
2-3-2-انبار و تجهیزات 92
2-3-4-اتاق کمک های اولیه 92
2-3-5-رختکن و دوش 92
3-ضوابط محوطه سازی 93
3-1-شیب گذرگاهها 93
3-2-گردش صندلی های چرخدار 93
4-سلف سرویس 94
5-تریا 94
فصل ششم مطالعات خوابگاه دانشجویی
1-بررسی نمونه های داخلی 95
1-1-خوابگاه دانشگاه فردوسی مشهد 95
1-2-خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 101
1-3-خوابگاه فرزانگان دانشگاه الزهرا 103
1-4-خوابگاه دانشجویان خواجه نصیر الدین طوسی 108
2-نمونه های خارجی 110
2-1- ساختمان خوابگاه تایتگن 110
2-2-ساختمان خوابگاه IAK 112
2-3-خوابگاه دانشجویی دانشگاه هیفا 113
2-4- خانه بیکر 116
2-5-خوابگاه دانشگاه هایدلبرگ 117
2-6-خوابگاه دانشگاه هاروارد 119
2-7 smart and brilliant students dormitory 121
2-8 State Street Village dormitory 122
فصل هفتم مطالعات خوابگاه دانشجویی
شناخت زمینه 123
مطالعات تاریخی شهرو بررسی اقلیم استان گلستان 123
1- تاریخچه شهر گنبد کاووس: 123
1-1-خاستگاه اولیه شهر: 123
2- موقعیت جغرافیایی واقلیمی: 123
2-1-تقسیمات اقلیمی در جهان: 124
2-2- تقسیمات اقلیمی در ایران: 125
2-3 -موقعیت جغرافیایی استان گلستان : 125
2-4-موقعیت جغرافیایی شهر گرگان: 126
2-5-اقلیم منطقه: 126
2-6-موقعیت جغرافیایی شهر : 127
3-ویژگی های معماری بومی: 127
3-1-تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری: 127
5-3-2 ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب: 127
4- اقلیم و ساختمان: 128
5- موقعیت خورشید: 129
فصل هشتم مطالعات خوابگاه دانشجویی
مبانی نظری طرح 131
1-شناخت محدوده و سایت 131
1-1-دلایل انتخاب سایت 131
1-2-تحلیل اقلیمی سایت 132
1-3-همجواریها 133
1-4-دید و منظر 134
2- ایده و کانسپت و دیدگاه های حاکم بر طراحی 136
3-جدول برنامه ریزی فیزیکی 137
4- معرفی بخش های مختلف 139
4-1-اتاقهای دانشجویان(4 نفره) 139
4-2-اتاق نشیمن و تلویزیون 140
4-3-سرویس های بهداشتی و حمام ها 141
4-4-آشپزخانه 142
4-5-سایر فضاها 143
منابع

مطالب مشابه :   رساله خوابگاه دانشجویی 135 اسلاید

دانلود رساله خوابگاه دانشجویی

طرح مساله
مطالعات معماری
پایان دبیرستان و گذر از سد کنکور،آغاز رسیدن به آرزویی بزرگ یعنی همان راهیابی به دانشگاه است.بسیاری از افراد رسیدن به فردایی بهتر و مطلوب تر،شغل بهتر و عزت و موفقیت اجتماعی را در گرو ورود به دانشگاه می دانند.
افزایش تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه ،سیاست های پذیرش دانشجو و آمار 70 درصدی پذیرفته شدگان غیر بومی،که بخش قابل توجهی از آن را دختران تشکیل می دهند،افزایش تعداد دانشجویان متقاضی خوابگاه را در پی داشته است.
برای جوانان ورود به خوابگاه تجربه ای است هیجان انگیز،مانند خروج از غار یا کشف سرزمینی تازه.این اولین امکان تماس مستقیم و مستقل با دنیا،خارج از مدرسه است و البته بدیهی است که جوانان در این تجربه نه چندان کوتاه به شکلی ناباورانه و نامنتظرانه با واقعیت های تازه برخورد می کنند که ممکن است خوش یا ناخوش باشند و قطعا پیمودن این راه خالی از مسئله و مشکل نخواهد بود.
آنچه مسلم است فشار وارده بر دانشجوی غیر بومی چند برابر فشاری است که بر دانشجوی بومی وارد می شود.دانشجوی بومی ممکن است فشار درسی،اقتصادی و … داشته باشند اما،دانشجوی غیر بومی علاوه بر آنها دوری از خانواده،غربت و مشکلات زندگی با کسی که هم فرهنگ و هم روحیه او نمی باشد را نیز بر دوش می کشد.
جوان دانشجو در محیط جدید به دنبال امنیت عاطفی می گردد که خلا خانواده و زندگی قبلی او را پر کند.بدیهی است محیط مناسب خوابگاه می تواند کمک مؤثری برای تحقق این امر باشد و در مقابل،مشکلات بسیار خوابگاه ها می تواند موجب طولانی شدن دوره تحصیل و تاخیر در تعلیم و یا پرشانی و سرخوردگی دانشجو گردد.
اینها همه و همه ما را بر آن می دارد که از این مسئله کیفیت فضاهای خوابگاهی و ارتباط مستقیم آن با سلامت روان دانشجو را بیشتر مورد توجه قرار دهد.
طراحی فضای مناسب برای فعالیت ها و زندگی دانشجو به ویژگی های دوران جوانی،جنسیت،شرایط خاص روحی و نیازهای وی در خوابگاه سبب می شود که تنش ها و روان پریشی های ناشی از شر و شور جوانی و گذر از مرحله وابستگی به استقلال فردی و اجتماعی به کمترین مقدار خود برسد.

مطالب مشابه :   رساله خوابگاه خواهران 100 صفحه

دانلود پروپوزال خوابگاه دانشجویی

ضرورت تحقیق
رساله معماری پس از انقلاب و به خصوص در دوران جنگ تحمیلی آنچه عمدتا در طراحی خوابگاهها به عنوان اصل اولیه تحمیل شده و مجریان طرحها و معماران را تحت تاثیر قرار داده است،نیاز مبرم به احداث سریع و رفع معضل کمبود خوابگاه ها با اعتباراتی محدود بوده است.
لاجرم ضابطه اصلی طراحی نیز به تقلیل سرانه زیر بنای خوابگاه ها و اقتصادی اجرا کردن آنها محدود گشته است .در این محدودیت و شتابزدگی سایر اصولی که باید در طرح خوابگاه مدنظر قرار گیرد عملأ رها شده است.
در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که به راستی هدف از احداث خوابگاه چیست؟
آیا هدف آن صرفا سکنی دادن دانشجویان غیر بومی یک دانشگاه است یا انکه تامین خوابگاه چیزی است شبیه تعهد دولت در تامین مسکن برای مردم؟
مسلم است که رفع مشکل سکونت به معنی رفع مشکل زندگی نیست.خوابگاه ساختن خوب و شایسته است اما چنانچه این خوابگاه سازی بدون توجه به اصول و معیارهای کیفیت فضایی و تنوع فضای مورد نیاز دانشجویان صورت پذیرد،نمی توان مدعی شد که مشکل حل شده است.
در واقع با ساختن خوابگاه فقط یکی از بحران های متعدد خوابگاه حل می شود.
ضرورت برپایی خوابگاه های دانشجویی نه از آن بابت است که برای دانشجویان جایی برای خوابیدن فراهم آید بلکه از آن جهت است تا در این زمان نسبت به مدتی که دانشجو در خوابگاه توقف دارد،برای پرورش وی گامی مؤثر برداشته شود.
از آنجا که معماران در ارتباط مستقیم با نیازهای زیستی-سکونتی انسان است و اهمیت آن وقتی مشخص می گردد که نیازهای انسان جنبه کالبدی-فضایی بیاید،لروم شناخت و توجه به خصوصیات و نیازهای جمعیت استفاده کننده از این فضا امری اجتناب ناپذیر می باشد.

دانلود مطالعات خوابگاه دانشجویی

با توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه و حساسیت و نگرانی بیشتر خانواده ها در قبال رفت و آمد و تنها زندگی کردن دختران به پسران در شهرهای دیگر،خوابگاه های دانشجویی،اولین و شاید تنها انتخاب برای سکونت دانشجویان غیر بومی دختر است.
لذا آنچه بیشتر باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد جدا از ترمیم نظارت مدیریت آموزشی و اولویت بخشی به اسکان دانشجویان دختر(مطابق با آیین نامه اصلاح شده اداره خوابگاههای دانشجویی)،رسیدگی به خوابگاههای دختران و ایجاد بستری مناسب برای فعالیت و زندگی آنهاست.
تبصره در آیین نامه مذکور آمده است:
در هر دانشگاه باید سعی شود در درجه اول کلیه خواهران دانشجوی غیر بومی که امکان تردد روزانه آنها از دانشگاه به محل سکونت مقدور نباشد در خوابگاه مجردی اسکان داده شود.
اهداف کلی تحقیق
برای طرح هر فضا،علاوه بر شناخت اصول فنی و اجرایی و زیبایی شناختی مناسب موضوع،اطلاع از موارد دیگری مانند هدف از ایجاد فضا،عملکرد و کاربرد آن فضا و انتظارات انسانی از آن فضا و رفتارهای فردی و اجتماعی در استفاده از آن فضا ضرورت دارد.
این رساله هم در جهت تحقق اهدافی بوده و بنا بر دلائلی مطرح گشته که مهمترین آنها نبود خوابگاهی برای این دانشگاه در سطح شهر می باشد.
در سطح شهر هیچ ساختمانی تحت عنوان خوابگاه احداث نگشته و ساختمان های موجود یا آپارتمان های استیجاری در سطح شهر هستند که هیچ کدام اهداف طراحی یک خوابگاه مناسب را ندارند و یا ساختمان هایی که بعد از مدتی بلااستفاده گشته و با تغییر کاربری از ان به عنوان خوابگاه استفاده می کنند.

دانلود برنامه فیزیکی خوابگاه دانشجویی

این رساله به دنبال این بوده که با شناخت کامل و همه جانبه محدودیت ها،نیازها و مشکلات دانشجوی خوابگاهی علی الخصوص دختران و بازتابهای روانی این عوامل در جامعه امروز و فردا،در جهت پاسخگویی به مشکلات و رفع نیازها و استفاده از ظرفیت های موجود حرکت کند.
بدیهی است دستیابی به چنین اهدافی جز با همکاری مسئولان،مدیران و معماران و شهرسازان میسر نمی شود.
در اقدام اول باید تدابیری جهت مقابله با کمبود خوابگاه اندیشید که این کار از وظایف مسئولان امر است.
تلاش برای تامین امکانات،ایجاد مراکز مشاوره و کتابخانه در خوابگاه های دانشجویی،فضای سبز و رسیدگی به مسائل روحی از مهمترین وظایف مدیران خوابگاه ها به شمار می رود و تنها مدیرانی در انجام این وظایف موفق هستند که از تخصص لازم برخوردار و آموزشهای لازم را نیز فراگرفته باشند و از سوی دیگرنیز باید گفت چنانچه مدیران خوابگاه ها از توان مالی و فردی و نیز حمایت های مسئولین ذیربط برخوردار نشوند هیچ یک از این مشکلات قالب حل نخواهند بود.بعد دیگر قضیه طراحی محیط و فضاهای خوابگاهی مطلوب است که با بهره گیری از توجه به تخصص معماران و شهرسازان محقق می گردد.
پژوهش های انجام شده نشان می دهد که دختران زمان بیشتری را نسبت به پسران در خوابگاه سپری می کنند و یا به عبارت دیگر خوابگاه دانشجویی برای دختران محل زندگی است،برعکس پسران که از آن بیشتر برای خواب استفاده می کنند.
با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی کشور ما و محدودیت و آسیب پذیری بیشتر دختران نسبت به پسران،هدف پروژه حاضر،تامین شرایط یک محل سکونت و زندگی دسته جمعی مطلوب با توجه به نیازها و خواسته های دختران و خلق فضاهایی است که آنان را فارغ از محدودیت ها و در چهارچوب فرهنگ جامعه،تشویق به حرکت و پویایی نموده و ضمن پرکردن اوقات فراغت و آموزش و پرورش آنان که از اهداف دانشگاه می باشد،از انزوا طلبی آنان که ناشی از دوری از خانواده و غربت است جلوگیری به عمل آورد.

مطالب مشابه :   رساله خوابگاه خواهران 100 صفحه

ضوابط و استاندارد های طراحی خوابگاه دانشجویی

ریز فضا های خوابگاه دانشجویی

فصل اول
دانشجو(جوان)
تقریبا تمامی اقشار جامعه با مفهوم علمی دانشجو آشنایی دارند.آنچه در مبحث حاضر از مفهوم دانشجو مورد نظر است مقطعی است که وی به لحاظ سنی در آن قرار میگیرد و به واسطه آن ویژگی ها،روحیات و نیاز های خاصی برخوردار میگردد.دانشجو معمولا فردی است که بنا به سن و سال و با توجه به مراحل حیات فردی در یکی از مقاطع اساسی زندگی خویش،یعنی جوانی قرار دارد.او از یک سو نقش فرزند خانواده را کم کم ترک میکن و از سویی دیگر،آرام آرام نقش پدر و یا مادر خانواده را بر عهده میگیرد.
در حقیقت او در برزخ میان وابستگی و استقلال قرار دارد.نه میتواند همچنان خود را از لحاظ اجتماعی،شخصی،اقتصادی و … ،وابسته به خانواده پدری بداند و نه هنوز توانایی پذیرفتن تمام مسئولیت های یک فرد مستقل را دارد.جامعه نیز در ارزیابی چنین فردی،ناگهان نمیتواند تصمیم قاطعی بگیرد و نقش مشخصی را به او بسپارد.به منظور شناخت کامل و همه جانبه روحیات دانشجویان و پاسخگویی به نیاز های آنان،شناخت رفتار هایی که در اغلب جوانان مشاهده میگردد میتواند ما را در رسیدن به اهداف خود رهنمون سازد.

ضوابط و استاندارد های طراحی خوابگاه دانشجویی

ریز فضا های خوابگاه دانشجویی

1-ویژگی ها و روحیات نسل جوان
1-استقلال طلبی
استقلال طلبی از خصایص بارزی است که در وجود انسان ها یافت میشود و با رشد و تکامل فرد ابعاد وسیعتری میابد.به طور مثال ،تاکید بر داشتن وسایل شخصی،اتاق شخصی و … همگی حکایت از روحیه استقلال طلبی انسان دارد که با گذشت زمان روند تکاملی خود را طی کرده و با نزدیک شدن به دوره جوانی به اوج خود میرسد.در این دوران،روحیه استقلال طلبی در تمامی ابعاد(استقلال فکری،عاطفی،اقتصادی و …)ظهور می یابد.در این دوران شخص،هم از لحاظ جسمی و هم از نظر روانی،اگر نه به کمال ،دست کم به بلوغ کامل رسیده است.او،به حق خود را فردی بالغ و مستقل میداند و توقع دارد جامعه نیز او را چنین بشمارد.
استقلال اقتصادی،مهمترین استقلال فردی است و دستیابی به آن چندان دور از دسترس نیست.در این میان آنچه از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و به آسانی و به این سرعت تحقق نمی یابد،استقلال شخصیتی و روانی و استقلال در شیوه زندگی است.در این مرحله از زندگی،جوان برای خود خط مشی فکری و عقیدتی بر میگزیتند و خواستار احترام دیگران و به خصوص خانواده به این گزینش است.البته هدایت فکری جوانان در گزینش بهتر و صحیح تر این خط مشی در زندگی از نکات بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در غیر اینصورت به دلیل بی تجربگی و یا کم تجربگی جوان و عدم آشنایی کامل او با محیط های مختلف اجتماع و عدم تسلط کافی وی به روابط اجتماعی،احتمال انتخاب اشتباه از سوی جوان وجود دارد.اگر استقلال فکری جوان سلب شود،راهنمایی صرف نیز سودی نخواهد داشت و نه تنها سمت و سوی مناسبی به خواستها و ذهنیات وی نخواهد داد،بلکه همواره احتمال انحراف او در شرایط زمانی و مکانی دیگری وجود خواهدد داشت.
عدم برخورداری از روحیه تسلیم و یا به عبارت دیگر عدم آشنایی جوان با معنا و ضرورت «تسلیم» از ویژگی هایی است که میتوان آن را ناشی از روحیه استقلل طلبی جوان دانست.لذا جوان از اطاعت بی چون و چرا بیزار است و بیش از پیش علاقمند به دریافت پاسخهایی با لیل و منطق در قبال سؤالاتش میباشد.جوان هنوز این مهارت را به دست نیاورده است که از نیاز های خود چشم بپوشد و به آنچه دارد یعنی واقعیت وجود خرسند باشد.او میداند که محروم است و نیز میداند که نباید محروم باشد.لذا برای رهایی از محرومیت آرام نمی نشیند و در اکثر موارد پرخاشگری میکند.

دیدگاهتان را بنویسید