مطالعات ساختمان بورس 125 صفحه

مطالعات ساختمان بورس – رساله ساختمان بورس

مطالعات ساختمان بورس دانلود رساله معماری ساختمان بورس ریز فضاهای ساختمان بورس برنامه فیزیکی ساختمان بورس دانلود رایگان رساله معماری ساختمان بورس پروژه طراحی ساختمان بورس دانلود پایان نامه معماری ساختمان بورس ضوابط طراحی ساختمان بورس

مطالعات ساختمان بورس
تعداد صفحات :125 صفحه
قیمت : 12000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات ساختمان بورس - رساله ساختمان بورس
مطالعات ساختمان بورس – رساله ساختمان بورس

فهرست مطالب مطالعات ساختمان بورسرساله ساختمان بورس

فصل اول: طرح مسئله از ديدگاه پژوهشي 1 مطالعات ساختمان بورس
1 1 مقدمه – – 2
1 2 تاریخچه – – 4
1 2 1 سابقه بورس درایران – – – 5
فصل دوم: پيشينيه پژوهش 9 مطالعات ساختمان بورس
2 1 بورس: – 14
2 1 1 مزایای بورس اوراق بهادار : – – – 14
2 1 2 آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار : – – – 11
2 1 3 شورای عالی بورس و اوراق بهادار : – – – 22
2 2 سازمان بورس و اوراق بهادار)سبا( : – – 12
2 2 3 بورس اوراق بهادار تهران : – – – 21
2 2 4 بازارمالی : – – 22
2 2 5 کارکردهای بازار مالی : – – – 23
2 2 5 1 جذب و تجهیز پساندازها و تخصیص بهینة منابع )انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی(: : – – – 23
2 2 5 2 تعیین قیمت وجوه و سرمایه : – – – 24
2 2 5 3 انتشار و تحلیل اطلاعات : – – – – 24
2 3 تسهیل دادوستدها : – 24
2 4 توزیع خطر و مدیریت ریسک:: – – 25
2 2 5 تجزیه و تحلیل آثار تبعی جریان گردشگری به مقاصد توریستی : – – – 25
2 5 طبقه بندی بازارهای مالی: : – – 25
2 5 1 بازار پول:: – – – 22
2 5 2 بازار سرمایه: : – – – 22
فصل سوم: شناخت بستر طبيعي و اجتماعي 22 مطالعات ساختمان بورس
3 1 ویژگی های استان تهران: – – 23
3 1 1 شناخت تاریخچه تهران: – – – 31
3 1 2 سابقه تاریخى تهران:: – – – 32
3 2 جاذبه های گردشگری در شهر تهران:: – – 42
3 3 مطالعات فرهنگی:: – – 45
3 4 قومیت: – – 64
3 5 دین: – – 24
3 6 زبان: – – 24
3 2 توپوگرافی و شیب: – – 52
3 1 پوشش گیاهی: – – 51
ب
3 2 منابع آب: – – 52
3 12 آب و هوای استان تهران: – – 52
3 11 بارندگی و رطوبت نسبی : – – 54
3 12 دما و یخبندان: – – 54
3 13 باد: – – 55
3 14 زلزله: – – 55
3 15 اوضاع اقتصادی شهر تهران: – – 56
3 16 شبکه حمل و نقل: – – 52
3 16 1 فرودگاه ها: – – 52
3 16 2 پایانه های مسافربری: – – 52
3 16 3 بزرگراهها: – – 51
3 16 4 متروی تهران: – – 52
3 12 اهداف عمده طراحی اقلیمی در شهر تهران: – – 61
3 12 1 تأثیر اقلیم بر فرم: – – 61
3 12 2 شکل و جهت گیری ساختمان در شهر تهران: – – – 64
فصل چهارم: بررسي وشناخت شهرسازي و معماري منطقه 66 مطالعات ساختمان بورس
4 1 معماری تهران: – – 62
4 2 بافت شهری در مناطق گرم و خشک: – – 61
4 2 1 پلان ها و نقشه ها در منطقه گرم گرم خشک: – – 62
4 2 2 پوشش بام در اقلیم گرم و خشک: – – – 62
4 2 3 تعداد و مساحت بازشوها و درها:: – – 22
4 2 4 گذرها و معابر در منطقه خشک: – – – 21
4 2 5 گذرهای سر پوشیده )ساباط( :: – – – 21
4 2 6 مصالح بدنه دیوارها در این اقلیم – – 22
4 2 2 سطوح و نما در این اقلیم : – – 22
4 2 1 حیاط مرکزی در اقلیم گرم و خشک – – – 23
4 3 مطالعه فضاهای معماری در خانه های سنتی مناطق گرم و خشک: – – 24
4 3 1 حیاط نارنجستان – – – 24
4 3 2 گودال باغچه: – – – 24
4 3 3 بام: – – 25
4 3 2 بهارخواب: – – 26
4 3 1 اتاق کرسی: – – 22
4 3 2 پایاب: – – 22
4 3 12 حوض خانه وسرداب: – – 21
4 3 11 شوادان: – – 21
4 3 12 شبستان: – – 22
4 3 13 شناسیل: – – 22
4 3 14 آبسرا: – – 22
4 3 15 کنده: – – 22
ج
4 3 16 اتاق بادگیر: – – 12
4 4 مصالح رایج: – – 12
فصل پنجم مطالعات ساختمان بورس : ضوابط، معيارهاي و برنامه ريزي عملكردي ) فيزيكي( 12
5 1 موضوع فعالیت شرکت – 13
5 2 جمع بندی فعالیتهای اصلی بورس – – 14
5 3 ارکان شرکت – 14
5 3 1 ساعات کار – – – 15
5 3 2 الگوهای طراحی معماری – – – 16
5 4 کارآیی ساختمان )بهره برداری مفید ساختمان( – – 21
5 4 1 بهره برداری مفید اداری – – – 22
5 4 1 1 گروه 1 )فضاهای اصلی( – – – 22
5 4 1 2 گروه 3 )فضاهای رفاهی( – – – – 22
5 4 1 3 گروه 4 )فضاهای پشتیبانی( – – – 23
5 4 1 4 گروه 5 )فضاهای گردش( – – – 32
فصل هفتم مطالعات ساختمان بورس : بررسي نمونه موردي 52
2 1 بانک مارکواریه استرالیا سیدنی: – – – – 26
2 2 ساختمان مرکزی بانک بی سی آی شیلی سانتیاگو: – – – – 22
2 3 شرکت توسعه اوراق بهادار انگلستان لندن: – – – – 12
2 4 مرکز اطلاعات رویترز انگلستان لندن: – – – – 22
2 5 ساختمان توسعه رولکس انگلستان لندن: – – – – 122
2 6 فولکس بانک آلمان برلین: – – – – 122
2 2 دفتراداری آر دبلیو ای آلمان دورتموند: – – – – 123
2 1 ساختمان اداری شرکت توسن آلمان دوسلدروف: – – – – 412
2 2 نروژ اسلو: – – – 512
2 12 ساختمان مدیریتی بانک اوسمانلی ترکیه استانبول: – – – – 612
2 11 استرالیا کانبرا: – – – 122
2 12 انگلستان لندن: – – – 122
2 13 مجتمع اداری خیابان جیمز انگلستان منچستر: – – – – 112
2 14 ساختمان اداری حکمت ایران تهران – – – – 111
2 15 ساختمان اداری طوبی ایران تهران – – – – 112
2 16 مرکز تجاری بخارست رومانی بخارست: – – – – 113
2 12 ایلات متحده سن دیگو: – – 114
2 11 بازار بورس اوراق بهادار سن دیگو چین شن زن: – – – – 115
2 12 بازار بورس اوراق بهادار لندن انگلیس: – – – 116
2 22 بازار بورس اوراق بهادارفرانکفورت آلمان – – – 112
2 21 بازار بورس اوراق بهادارتوکیو ژاپن: – – – 111
2 22 بازار بورس اوراق بهادار نزدک نیویورک: – – – 112
2 23 بازار بورس اوراق بهادارنیویورک: – – 122
د
فصل هشتم مطالعات ساختمان بورس : بررسي سايت پايان نامه 121
1 1 دلایل انتخاب سایت
منابع

مطالب مشابه :   رساله طراحی اداره استاندارد (100 صفحه) فایل WORD

دانلود رساله ساختمان بورس

1-1) مقدمه مطالعات معماری مأموریت کلیسازمان بورس و اوراق بهادار عبارتست از ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاران دراوراق بهادار از طریق نظارت بر فعالیت مشارکت‌کنندگان در این بازار به گونه‌ای کهکارایی، انصاف و نظم در این بازار حاکم باشد. نتیجه‌ی این اقدامات تسهیل در تشکیلسرمایه و به تبع، بهبود متغیرهای کلان اقتصادی خواهد بود. این مهم از طریق نظارت برحسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 ممکن است که برای تحقق آن،مجموعه‌ای از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تدوین، تصویب و ابلاغ می‌گردد. قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار ایران از یک مفهوم ساده نشأت گرفتهاست. تمامی سرمایه‌گذاران شامل سرمایه‌گذاران نهادی و سرمایه‌گذاران فردی باید بهتمامی واقعیت‌های پایه که در تصمیم‌گیری‌های خود برای خرید، نگهداری و فروش اوراق بهادار نیاز دارند، دسترسی داشته باشند. بدین منظور سازمان بورس و اوراق بهادارتمامی شرکت‌های سهامی عام را به ثبت نزد خود موظف کرده و شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار را به انتشار کلیة اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مؤثر درتصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران موظف ساخته است. این مهم سرمایه‌گذاران را در قضاوت‌ها وتصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری کمک خواهد نمود. برای اطمینان از ایجاد چنینفضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار در حال تقویت ساختار نظارتی خود و تعامل باسرمایه‌گذاران، متخصصین و سایر دست‌اندرکاران صنعت اوراق بهادار است تا نگرانی‌هایآنان را استماع نموده و از تجربیات آنها در راستای رسیدن به قله‌های غرورآفرینآینده استفاده کند.

ریز فضا های ساختمان بورس

سازمان، بازارها و نهادهای مالی را به عنوان عناصر کلیدی دربازار سرمایه نظارت می‌کند. بازارهایی که وجود دارند و در حال تکامل‌اند وبازارهایی که به وجود خواهند آمد. نهادهایی که در دست طراحی و قانونمند‌شدن هستنداز جمله: صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری که به سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای طعمسرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را خواهند چشانید، شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌هایرتبه‌بندی که بنگاه‌های اقتصادی را در زمینة تأمین مالی، مدیریت ریسک و نفوذ دربازارهای جهانی یاری خواهند رسانید، مشاورین سرمایه‌گذاری که مشارکت‌کنندگان درصنعت اوراق بهادار را در تصمیم‌گیری‌ها مشاورت خواهند داد و نهادهایی که در حالحاضر در خدمت سرمایه‌گذاران‌اند از جمله کارگزاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری. بازار سرمایة ایران گر چه عمری 40 ساله دارد، اما نیاز به کمک کلیة گروه‌هایذینفع و ذیعلاقه دارد تا بتواند در لوای خود امیدهای توسعة اقتصادی را محقق سازد. بازار فعلی میراثی از گذشتگان برای ما و بازار آینده میراثی از ما برای آیندگاناست. در این سیر تاریخی امید است یاری گروه‌های مختلف به دور از شائبة نظرات سودارو در جهت ایجاد بازار سرمایة ملی ایرانی منطبق با ویژگی‌های بازاری امن، منصفانه،شفاف و کارآ، به سوی سازمان روانه گردد. در اين رساله، طراحي ساختمان جدید سازمان بورس به عنوان يكي از راهكارها و امكاناتي است كه بتواند در جهت ارتقا و توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری کشور مورد توجه قرار گيرد.

مطالب مشابه :   مطالعات حمام سنتی 130 صفحه

دانلود پروپوزال ساختمان بورس

2-1) تاریخچه رساله معماری واژه بورس از نام خانوادگي شخصي به نام”واندر بورس” اخذ شده كه در اوايل قرن چهاردهم در شهر بروژ بلژيك مي¬زيسته و صرافان شهر درمقابل خانه او گرد هم مي¬آمدند و به دادوستد كالا، پول و اوراق بهادار ميپرداختند. اين نام بعدها(1309) به كليه اماكني اطلاق شد كه محل دادوستد پول، كالا و اسناد مالي و تجاري بوده است. رشد بورس سهام و جاافتادن آن در عمليات تجاري و اقتصادي، با انقلاب صنعتي اروپا و شكوفايي اقتصاد تازه متحول شده آن همراه بوده است. اولین بورس معتبر دنیا، در سال 1611 در شهر آمستردام تشکیل شد و کمپانی معروف هند شرقی سهام خود را در آن بورس عرضه کرد. بورس آمستردام امروزه نیز یکی از منابع مهم تأمین سرمایه در سطح بین‌المللی است. نکتة قابل توجه آن است که در هنگام افزایش قابل ملاحظه معاملات سهام، کشورهای اروپایی نظیر انگلستان، آلمان، سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات سهام و ضمانت‌های اجرایی لازم برای آن را وضع کردند تا از هرگونه تقلب و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود. بورس اتریش در وین در سال 1771 افتتاح شد که عمدتاً به معاملات اوراق قرضه دولتی جهت تامین مالی جنگ می¬پرداخت. بورس اتریش در پایان قرن 19 میلادی 2500 سهم را در تابلوی خود داشت و یکی از مهمترین مراکز مالی اروپا به شمار می¬رفت. در لندن معامله¬گران در بورس جهت انجام معامله در قهوه¬خانه گرد هم می¬آمدند. برای نظم بخشیدن به بازار، قهوه¬خانه نیوجاناتان در سال 1698 به بورس اوراق بهادار تبدیل شد. بورس نيويورك در اواخر قرن هجدهم (1792) تأسيس شده و با وجود رقبای ديگر، از نظر حجم معاملات و اهميت در بازار سرمايه آمريكا، در مقام اول قرار دارد. درآمريكا، اولين محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار، در نيويورك و در محوطه¬اي در زير سايه درخت نارون بزرگي در “وال استريت” بود كه بعدها به قهوه¬خانه¬اي در همان نزديكي انتقال يافت. بورس وال استريت با جمع¬آوري مبالغي به عنوان وروديه از دلالان (كارگزاران) و گسترش عمليات، تقويت شد و به مجتمع تجاري عظيمي مبدل گرديد كه بعدها به نام “بورس سهام نيويورك ” به ثبت رسيد. درحال حاضر تعداد كارگزاران اين بورس به چند هزار شخص حقيقي و حقوقي بالغ مي¬گردد. در حال حاضر در اغلب کشورهای دنیا، بورس‌های اوراق بهادار فعالیت می‌کنند.

دانلود برنامه فیزیکی ساختمان بورس

1-2-1) سابقه بورس در ايران: فكر اصلي ايجاد بورس اوراق بهادار در ايران، به سال 1315 بر مي¬گردد. در اين سال، يك كارشناس هلندي و يك كارشناس بلژيكي به منظور بررسي و اقدام درمورد تهيه و تنظيم مقررات قانوني ناظر بر فعاليت بورس اوراق بهادار، به ايران آمدند. اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهاني دوم متوقف گرديد. پس از كودتاي 28 مرداد 1332، مجدداً در سال 1333 مأموريت تشكيل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، بانك مركزي و وزارت بازرگاني وقت محول گرديد. اين گروه پس از دوازده سال تحقيق و بررسي درسال 1345، قانون و مقررات تشكيل بورس اوراق بهادار تهران را تهيه و لايحه مربوطه را به مجلس شوراي ملي ارسال داشتند كه اين لايحه در ارديبهشت سال 1345 تصويب شد. با ورود سهام بانك صنعت و معدن و نفت پارس، دربهمن ماه 1346 فعاليت بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. متعاقب آن اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه و اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباس آباد به بورس راه يافتند.

مطالب مشابه :   مطالعات دهکده سبز آرامش 190 صفحه

دانلود مطالعات ساختمان بورس

طي یازده سال فعاليت بورس قبل از انقلاب اسلامي، تعداد شركت¬ها، بانك¬ها و شركت¬هاي بيمه پذيرفته شده در بورس از شش بنگاه اقتصادي با سرمايه 6/2 ميليارد ريال به 105 بنگاه با سرمایه ای بيش از 230 ميليارد ريال درسال 1357 افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال به بيش از 150 ميليارد ريال در سال 1357 افزايش يافت. در سال-هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با تحولات پيش آمده از جمله: 1( تصويب لايحه قانون اداره امور بانك¬ها، 2( ملي‌شدن شركت¬هاي بيمه،‌ 3( تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع و 4(تملك بسياري از بنگاه¬هاي اقتصادي توسط دولت كه همه آنها نشأت گرفته از روحيه مخالفت با نظام سرمايه‌داري بود كه بعدها اقتصاد ما را به اقتصاد سوسياليستي نزديك ساخت و همچنين 5( جنگ هشت ساله، تعداد شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس از 105 شركت در سال 1357، به 56 شركت تقليل يافت. دوره ركود بورس كه از سال مزبور آغاز گرديده بود تا سال 1367 ادامه يافت. از سال 1368 و در چهارچوب برنامه پنج سال اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تجديد فعاليت بورس به عنوان پيش زمينه اجراي خصوصي سازي، جذب و گردآوري پس¬اندازها و هدايت آن در جهت سرمايه‌گذاري آغاز گرديد. طي سال¬هاي پس از تجديد حيات بورس تاكنون، فعاليت بورس فراز و نشيب¬هاي متعددي از جمله ركود سال¬هاي 1371 تا 1373 و 1375 تا 1378 و افت و خيزهاي مقطعي ناشي از بحران¬هاي سياسي مربوط به جنگ افغانستان و عراق را تجربه نموده است. از ابتدای سال 1376، بورس اوراق بهادار تهران دور تازه ای از فعالیت را به خود دیده است. اقدام‌های انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، بکارگیری نوآوری‌های فنی و تخصصی، اصلاح رویه‌های مقرراتی و نظارتی، فراهم‌آوردن زمینه ارتقای کارآیی و اصلاح کارکرد بازار و کوشش برای هماهنگ سازی سیاست‌گذاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه، در مرکز توجهات و برنامه‌های اصلاح ساختاری سازمان بورس اوراق بهادار قرار داشته است. البته برخی از این اصلاحات به دلیل نبود ظرف قانونی مناسب، متوقف مانده بود.

ضوابط و استاندارد های طراحی ساختمان بورس

گام بلند اصلاح قانون بورس اوراق بهادار پس از چهل سال یعنی در آذر ماه سال 1384 با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار توسط مجلس شورای اسلامی، برداشته شد. قانون جدید بازار اوراق بهادار نسبت به قانون قبلی دارای نقاط قوت زیادی است، از جمله: تفکیک مقام عملیات از نظارت، ساماندهی بازار اولیه ، ایجاد تنوع در ابزارهای مالی و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه. در حال حاضر تعداد شركت¬هاي پذيرفته شده در تابلوهاي بورس بيش از 336 شركت و ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران نزدیک به 65 ميليارد دلار است.

دیدگاهتان را بنویسید