مطالعات مجموعه ورزشی 80 صفحه

مطالعات مجموعه ورزشی – دانلود رساله معماری مجموعه ورزشی

مطالعات مجموعه ورزشی دانلود رساله معماری مجموعه ورزشی ریز فضا و برنامه فیزیکی مجموعه ورزشی نقشه و پلان مجموعه ورزشی دانلود رایگان رساله معماری پروژه مجموعه ورزشی دانلود پایان نامه معماری مجموعه ورزشی ضوابط و استاندارد مجموعه ورزشی

مطالعات مجموعه ورزشی
تعداد صفحات : 80 صفحه
قیمت : 10000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

 مطالعات مجموعه ورزشی - دانلود رساله معماری مجموعه ورزشی
مطالعات مجموعه ورزشی – دانلود رساله معماری مجموعه ورزشی

فهرست مطالعات مجموعه ورزشیدانلود رساله معماری مجموعه ورزشی

مقدمه و پيشگفتار

مقدمه 1
تعريف و مفهوم ورزش 2
طبقه بندي مکانهاي ورزشي 3
پيوند ورزش ومعماري 5

معرفي کالبدي سايت

موقعيت جغرافيائي وتقسيمات سياسي استان چهارمحال وبختياري 7
وسعت 10
توپوگرافي 10
آب و هوا 10
ويژگيهاي فرهنگي وهنري استان 11
جمعيت 12

شناسايي سايت طرح

شناساي زمين مورد طرح 13
محدوده سايت 16
توپوگرافي سايت 17
امکانات و تسهيلات موجود 17
دسترسيها 18

اقليم

اقليم سايت 19
ويژگي هاي معماري بومي مناطق سردسير 21

نمونه هاي مشابه

نمونه داخلي: مجموعه ورزشي صدف 28
نمونه خارجي: پيست دوچرخه سواري و استخر شناي المپيک برلين 34

استانداردها و سرانه ها

شرح سرانه ها و استانداردهاي فضاهاي ورزشي 41
شرح سرانه ها و استانداردهاي دوش و سرويس هاي رختكن 43
شرح سرانه ها و استانداردهاي سرويس و توالت هاي رختكن 44
شرح توصيفي فضاهاي هر ورزش 45
فوتسال 45
بسکتبال 47
واليبال 49
مشخصات و استاندارهاي سالنهاي ورزشي 52
مشخصات و استاندارهاي استخرهاي شنا 56
مشخصات و استاندارهاي سونا 58
کفسازي و خصوصيات کف فضاهاي ورزشي 61
رنگ کف فضاهاي ورزشي 63
شرح سرانه ها و استانداردهاي كلاسهاي درس 64

برنامه فيزيکي

برنامه فيزيكي 65
جداول برنامه فيزيکي 66
فضاهاي ورزشي – استخر و فضاهاي جانبي 66
فضاهاي ورزشي (توپي ، رزمي و تن به تن ، انفرادي) 67
فضاهاي آموزشي و فرهنگي 68
فضاهاي پشتيباني و خدمات 69

مطالب مشابه :   مطالعات طراحی استادیوم

طرح پيشنهادي

طرح پيشنهادي 70
منابع

منابع 83

دانلود رساله مطالعات مجموعه ورزشی

1-1 مقدمه :

مطالعات معماری بدون شك ، بزرگترين دغدغة هر دولتي بهبود وضع معيشتي مردم كشور خويش است و اين ارتقاي سطح زندگي قطعاً در تمامي جنبه ها و به سوي آينده اي روشن تر است .
نكاتي كه در ذيل اين موضوع مطرح مي شود عناوين گوناگوني را به خود خواهد گرفت . بالا رفتن سطح درآمد ملي ، آسايش رواني ، برقراري امنيت ، ايجاد آرامش و شادي در سطح جامعه و … تماماً از زيرمجموعه هاي اين موضوع محسوب مي شوند .
سلامت جسم و سلامت روان نيز مسائلي از اين دست هستند كه با انتشار در هر يك از جوامع انساني باعث افزايش بهره وري و كاهش آمار جرائم اجتماعي خواهند شد .
مهاجرت ناخواسته ساكنين مناطق روستائي و كم جمعيت به مراكز بزرگ جمعيتي نيز علاوه بر اثرات منفي روحي و رواني براي خود آنها ، باعث كاهش پتانسيل كاري و خلاقيت آنها مي شود ، در چنين شرايطي منطقي است مسئولين و مديران جامعه ، به موازات كوشش در جهت پايين آوردن ناملايمات در زندگي شهري ، با اتخاذ تدابيري بتوانند علاوه بر تامين امكانات مورد نياز براي امور مادي افراد در جهت تقويت بنيه علمي و فني و به فعليت در آوردن استعدادهاي بالقوه آنان و ايجاد زمينه هاي مناسب براي گذراندن اوقات فراغت آن ها مهيا نمايد كه مسلماً اقشار نوجوان و جوان اين جامعه از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار بوده و در صورت فقدان امكانات و هدايت نشدن آنان به اين سمت ، خسارات جبران ناپذيري گريبانگير جامعه خواهد شد و تحقيق و ايجاد زمينه هاي لازم براي انجام چنين امري بدون همياري و همكاري مردم با مسئولان امكان پذير نبوده و يكي از راههايي كه مي تواند در عين پر كردن اوقات فراغات آنان زمينه هاي لازم علمي ، فرهنگي ، آموزشي و … را در آنان بارور سازد ايجاد مراكز ورزشي ، فرهنگي است.

مطالب مشابه :   مطالعات مجموعه ورزشی 90 صفحه

دانلود پروپوزال مطالعات مجموعه ورزشی

2-1 تعريف و مفهوم ورزش:

ورزش، کلمه اي است که قدمت زيادي ندارد و مفهوم آن عبارتست از انجام يک سري فعاليتهاي غالباً جسمي، با توجه به قانين و قواعد از پيش تعيين شده که به منظور رشد قواي جسمي و روحي در انسان ها و آمادگي جسماني و لامت روح و تن و در ضمن رقابت سالم و براي سرگرمي و گذراندن اوقات فراغت و در بازيهاي ورزشي انجام مي شوند.
ورزش، اسم مصدر «ورز» و «ورزيدن» و هم خانواده با کلمات « ورزيدگي»، « ورزشکار» ،« ورزشگاه»،« ورزيدن» مي باشد.

ریز فضا های مطالعات مجموعه ورزشی

البته تعريف واحدي براي کلمه ورزش وجود ندارد وتغييرات شکل و نوع ورزش ها در اثر گذشت زمان و حتي در نقاط مختلف دنيا به خودي خود ارائه يک تعريف واحد را دشوارتر مي سازد.
آنچه مهم در شرق و هم در غرب ديده مي شود، اختلاف ميان ورزش در گذشته و حال از جنبه خصوصيات اخلاقي، مذهبي، ورزش باستاني و فقدان اينگونه موازين در ورزشکنوني است، نکته قابل طرح ديگر در سير روند در ايران همراهي موسيقي رزمي در ميادين ورزشي يعني درهمان «زورخانه»هاي سابق و حذف آن در ورزش هاي متداول امروزي است.

مطالب مشابه :   مطالعات طراحی پارک آبی - مرکز بازی آبی ۱۲۰ صفحه

دانلود مطالعات مجموعه ورزشی

3-1 طبقه بندي مکانهاي ورزشي

1-3-1 . مجموعه ورزشي
به طورطبيعي جامع ترين واژه براي يک مکان ورزشي ،« مجموعه ورزشي » است. اين مکان بايدبه گونه اي باشدکه انواع ورزشهاي ميداني ، توپي ، شنا ، رزمي، قايقراني ، سالني ، سوارکاري …. درآن وجودداشته باشد.

2-3-1 . استاديوم ورزشي
مکاني ورزشي است که معمولاً دراطراف يک ميدان بازي ( فوتبال ويادوميداني ) به وجودمي آيد.دورتادورميدان ، جايگاهي پلکاني براي تماشاگران ساخته مي شودوزيرجايگاه هم ممکن است مکانهاي سرپوشيده ورزشي تعبيه شود.همچنين امکان داردمکانهاي سربازبراي ورزشهايي نظيرتنيس راهم درکنارداشته باشد.بعضي استاديوم هامتعلق به دولت ، بعضي به شهرداري وياممکن است متعلق به باشگاههاي ورزشي باشد.به هرحال، استاديومهامکان برگزاري مسابقات ورزشي هستند.

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات مجموعه ورزشی

3-3-1 . ورزشگاه
به هرنوع مکان ورزشي مي توان «ورزشگاه »گفت .به طورکلي ، ورزشگاه به مکاني اتلاق مي شودکه درآن ، امکانات انواع ورزشهاوحداقل چندورزش وجود داشته باشد.هرچندکه ازاين واژه براي سايرمکانهاي ورزشي نيزاستفاده مي شود.

4-3-1 . مجتمع ورزشي
به مکاني گفته مي شودکه درآن ،امکانات لازم براي انواع ورزشهاي ميداني وفعاليتهاي ورزشي که درمکانهاي سرپوشيده و روبازانجام مي شود، وجود داشته باشد.

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات مجموعه ورزشی

5-3-1 . باشگاه ورزشي
به مکاني اتلاق مي شودکه توسط سازمانهاي دولتي ويابخش خصوصي به منظوراشاعه ورزش به وجودآمده باشدو افرادعلاقه مندرابه عضويت بپذيرد. باشگاه ورزشي هويت وموقعيت اجتماعي داردوتيمهايي رابراي شرکت درمسابقات بين باشگاهي درورزشهاي گوناگون معرفي مي کند.

6-3-1 . سالن ورزشي
دربسياري ازنقاط کشور، سالني تک منظوره براي برگزاري کلاسهاي رزمي ، ژيمناستيک ،تنيس روي ميز، آمادگي جسماني ، واليبال ، بسکتبال و… مورداستفاده قرارمي گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید