مطالعات درمانگاه تخصصی 140 صفحه

مطالعات طراحی درمانگاه تخصصی ,رساله درمانگاه تخصصی ,برنامه فیزیکی درمانگاه تخصصی ,نمونه موردی خارجی درمانگاه تخصصی ,ضوابط و استاندارد های طراحی درمانگاه تخصصی ,دانلود رایگان مطالعات درمانگاه تخصصی ,دانلود رساله معماری درمانگاه تخصصی ,نمونه مشابه ایرانی درمانگاه تخصصی ,ریز فضاهای درمانگاه تخصصی ,دانلود رایگان رساله درمانگاه تخصصی ,طرح نهایی پایان نامه درمانگاه تخصصی

مطالعات درمانگاه تخصصی 140 صفحه
قیمت : 10000 تومان

مطالعات درمانگاه تخصصی

1-مقدمه
مطالعات درمانگاه تخصصی بامطالعه تاريخ جوامع مختلف مشاهده مي کنيم که انسانها در دوران هاي مختلف همواره متوجه ساخت بناهايي بمنظور مداواي بيماران بوده اند و از سالها قبل در شهرها و مراکز جمعيتي ساختمانهايي باعنوان درمانگاه احداث مي شده است .
امروزه با پيشرفت علم پزشکي نياز به فضاهاي درماني به مراتب بيشتر شده و در همه شهرها ساختمانهايي تحت عنوان بيمارستان ساخته مي شوند که به فعاليتهاي پزشکي مي پردازند .

مطالعات درمانگاه تخصصی 140 صفحه

رساله درمانگاه تخصصی

مطالعات درمانگاه تخصصی بيمارستانها نيز بايد بتوانند جوابگوي نيازهاي مردم باشند و به اين دليل بايد مطالعات آماري صورت گرفته و سرانه نياز به تخت بيمارستاني در شهر ها و جوامع انساني مشخص شود که البته چنين مطالعاتي انجام پذيرفته است .

برنامه فیزیکی درمانگاه تخصصی

مطالعات درمانگاه تخصصی عليرغم اين مسئله پيشرفت تکنولوژي پزشکي مسبب آن است که فضاهاي بيمارستاني بايد خود را با اين پيشرفتها هماهنگ کنند بنابراين هر زماني که تصميمي براي طراحي و ساخت يک بيمارستان اتخاذ مي شود مي بايستي که مطالعاتي راجع به نيازمنديهاي فضايي آن بيمارستان انجام پذيرد تا ساختمانهاي جديد بتوانند جوابگوي تکنولوژي جديد باشند .

مطالب مشابه :   دانلود رساله معماری بیمارستان 140 صفحه

ضوابط و استاندارد های طراحی درمانگاه تخصصی

مطالعات درمانگاه تخصصی کلینیک را می توان مجموعه درمانی تخصصی تعریف کرد که می تواند جوابگوی مراجعه کنندگان در حد تشخیص و یا درمان های سرپایی باشد.
با توجه به تحقیقات انجام شده یک درمانگاه می تواند شامل فضاهای درمانی زیر باشد:
• بخش قلب
• چشم
• بخش اطفال
• بخش گوش و حلق و بینی

دانلود طرح نهایی درمانگاه تخصصی

• بخش داخلی
• شنوایی سنجی
• بخش زنان
• ارتوپدی

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات درمانگاه تخصصی 140 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات درمانگاه تخصصی 140 صفحه
قیمت : 10000 تومان
جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب “مطالعات درمانگاه تخصصی 140 صفحه” بشرح زیر می باشد :

مقدمه
نياز به بيمارستان در كشور
برآوردنياز به تخت بيمارستاني و پزشك
برنامه پزشكي
مرحله توصيفي يا تشخيص اوضاع
لوازم و تجهيزات
نيروي انساني
منابع مالي
آمارو اطلاعات
آمارحياتي
آمار بهداشتي
آمار مربوط به استفاده از بيمارستانها
عوامل متفرقه
مراقبت هاي پزشكي به طرق مختلف
شاخص تخت
بيمارستان از بعد منطقه‌اي
مثال عملي براي محاسبه تعداد تختخوابها
ظرفيت پرسنل بيمارستان
مطالعات طراحی کلینیک تخصصی
آشنایی با عملکرد آزمایشگاه در کلینیک
خط مشی ها
روش ها
قوانین و مقررات
شرایط محیطی
وسایل و تجهیزات
مسولیت سازمانی ، تعداد مشاغل مورد نیاز و شرایط احراز آنها
فضای فیزیکی
نیازهای فیزیکی و روحی و روانی کارکنان
نظارت یا کنترل
کنترل کیفیت
سوابق و مدارک
آزمایشات بیوشیمی
آزمایشات باکتری شناسی
آزمایشات خون شناسی
آزمایشات انگل شناسي
آزمایشات بافت شناسی
آزمايشات آسيب شناسي
اجزای مورد استفاده در اتاق
آزمایشات ويروس شناسی
آزمايشات سرم شناسي خون و بانك خون
فضاهای مختلف آزمایشگاهی
عناصر وفضاهای تشکیل دهنده آزمایشگاه
انواع سیر کولا سیون در آزمایشگاه
دیاگرام ارتباطی فضاها
تعریف کلی کلینیک
الزامات کلی مجموعه کلینیک های تخصصی
اجزای فضایی
مجموعه قلب
مجموعه چشم پزشکی
متخصص اطفال
متخصص گوش و حلق و بینی
بخش بیماریهای داخلی
سازماندهی فضا ها
مبلمان فضایی
رهنمودهای طراحی مجموعه
بخش شنوایی سنجی
ضوابط طراحی
ضوابط طراحی
رهنمودهای طراحی
بخش زنان
رهنمودهای طراحی
رهنمودهای طراحی بخش
بخش ارتوپدی
رهنمود طراحی
درمانگاه شبانه روزی
مبلمان فضایی
راديولوژي (Radiology)
فلوئورسكوپي ( fluoroscopy )
راديوگرافي (Radiography)
توموگرافي كامپيوتري (computerized tomography
ماموگرافي تشخيصي (Mammography)
هدف ماموگرافي تشخيصي
سونوگرافي (Sonography)
سي.تي.اسكن (ct.scan)
دستگاه سي تي اسكن
Radiology اصول تاريكخانه
مقدمه
تاريخچه
تقسيم بندي فيلم هاي راديوگرافي
1ـ راديولوژي تشخيص
پرتو درماني
داروي هسته اي
ریز فضاهای کلینیک دندانپزشکی
تویضیح زیر فضاها
ضوابط و مقررات محیط دندانپزشکی
بهداشت محیط
نکات اصلی در ضد عفونی کردن سطوح محیط کار
در نظر گرفتن اصول کنترل عفونت در طراحی مطب
استرالیزاسیون وسایل دندانپزشکی
روشهای فیزیکی استریلیزاسیون شامل موارد زیر است
روشهای شیمیایی استریل کردن شامل موارد زیر است
مشخصات استرالیزاسیون با اتو کلاو
مشخصات استرالیزاسیون توسط حرارت خشک
رنگ
فضاهای جانبی
پذيرش
اجزاي مبلمان
نكاتي كه در طراحي بايد رعايت شود
هال و سراي انتظار
نكات طراحي
انتظار
صندوق
محاسبه مساحت صندوق
داروخانه
قسمت هاي مختلف يك داروخانه مي تواند شامل
1.بخش اداري
2.اجزاي بخش اداري
مديريت
اجزاي داخلي اتاق مدير
مبلمان داخلي
بايگاني
فضاي مورد نياز به اين مكان شامل دو بخش
امور مالی
اجزای مبلمان
حراست
اجزاي داخل اتاق حراست
سالن كنفرانس و تشكيل جلسه
اجزاي مبلمان
نور و روشنايي
مكان قرارگيري
اتاق استراحت پرسنل
اجزاي مبلمان
رختكن پرسنل
رختشويخانه
غذاخوري پرسنل
ابعاد و اندازه هاي اين فضا به موارد زير بستگي دارد .
ابعاد انواع میز غذاخوری
آشپزخانه
امكانات ضروري
اجزاي مبلمان
نكاتي براي طراحي غذا خوري
آبدارخانه
انبارها
انبار مواد مصرفي
انبار مواد استريل
نمازخانه
سرويس هاي بهداشتي
سرويسهاي بهداشتي مراجعين
سرويس هاي بهداشتي كادر
اتاق نظافت
سرایدار
پاركينگ
بررسی یکی از نمونه ها
فهرست کتابهای مرتبط
فهرست سایتهای مرتبط
تاسیسات کلینیک
فن كويل (fan coil)
دستگاه های هوا ساز
فرآیند های داخل دستگاه های هواساز

مطالب مشابه :   مطالعات مرکز درمانی بهداشتی شهری 200 صفحه

اجزاء داخل هواساز و نحوه قرارگیری آنها
مزایای هواسازی
چیلر
اجزاء چیلرهای جذبی
شباهت چیلر جذبی و چیلر تراکمی
نکاتی در مورد موتور خانه
وسایل تولید سرما ( برودت )
روش کار ایرواشر
فصل دوازده روشهای ساختار و سيستم ساختمانی
گرمای؛ تهويه و تهويه مطبوع (HVAC )
كنترل بوها
سيستم لوله كشي
گازهاي پزشكي
كنترل صدا
سيستم ارتباطي مطب هاي پزشكي
ليست كنترل
پارتيشن ها ( جدا سازها )
درها
لوله كشي
سيستم ارتباطي
سيستم مكانيكي
كابينت چوبي
روشنايي
الكتريك
ساير موارد
خوي و صفت انساني دادن به بيمارستان
به همراه تصاویر