مطالعات مدرسه (ابتدایی و راهنمایی) 140 صفحه

مطالعات مدرسه (ابتدایی و راهنمایی) – دانلود رساله مدرسه

مطالعات مطالعات مدرسه دانلود رساله معماری مطالعات مدرسه ریز فضا و برنامه فیزیکی مطالعات مدرسه نقشه و پلان مطالعات مدرسه دانلود رایگان رساله معماری پروژه مطالعات مدرسه دانلود پایان نامه معماری مطالعات مدرسه ضوابط و استاندارد مطالعات مدرسه

مطالعات مدرسه (ابتدایی و راهنمایی)
تعداد صفحات : 140 صفحه
قیمت : 12000 تومان
توضیحات : این مطالعات فاقد منابع می باشد. اما منابع چند مطالعات دیگر در زمینه مدرسه ضمیمه این فایل برایتان ارسال می شود

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات مدرسه (ابتدایی و راهنمایی) - دانلود رساله مدرسه
مطالعات مدرسه (ابتدایی و راهنمایی) – دانلود رساله مدرسه

فهرست مطالب مطالعات مدرسه (ابتدایی و راهنمایی) – دانلود رساله مدرسه

فصل اول 8
كليات 8
مقدمه 9
چهارچوب نظري پژوهش 11
تعريف مسئله 11
اهداف پژوهش 12
فصل دوم 13
شناخت بستر 13
موقعيت جغرافيايي استان گلستان 14
معرفی اقلیم معتدل و مرطوب 14
آب و هواي گلستان 16
شهر گرگان 17
اقلیم 19
خصوصيات اقليمي شهرستان گرگان: 20
بارندگي: 20
باد: 21
موقعيت جغرافيايي و محور ارتباطي سایت : 21
فصل سوم 22
مباني نظري طرح 22
تعاریف آموزش و پرورش: 23
برخی تعارف آموزش و پرورش: 23
فلسفه آموزش و پرورش: 24
تاریخچه آموزش وپروش: 24
مبانی نظری: 25
ویژگی‌های معماری مدارس: 25
طراحی اصولی شکل کلی فضای معماری 28
ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا 28
ارائه آموزشهای غیرمستقیم و گروهی با ایجاد کارگاه‌های جنبی 29
ایجاد فضای مطلوب و منطبق با شرایط جسمی و روانی دانش‌آموزان 29
طراحی جزئیات فضاها با توجه به الگوهای رفتاری کودکان 32
آموزش و پرورش نوین- مدارس نوین: Modern Education- Modern Schools 34
یادگیری 36
ساختارگرایی: 38
روانشناسی محیط و فضاهای آموزشی: Environmental Psychology & Educational Spaces 38
اندازه مدرسه: School Size 41
آیا مدارس کوچکتر، پرهزینه‌تر نیستند؟ 43
طراحی محیطهای یادگیری: 46
شاخصه‌ها 46
مدرسه به عنوان یک جامعه: School as a Community 48
مدرسه اجتماعی: Community School 52
مدرسه اجتماعی چیست؟ 54
طراحی کلاس درس: Classroom design 58
کلاس ایده آل: Ideal classroom 59
فضای چند منظوره: 61
فرهنگ مدرسه: School Culture 63
ارزیابی مدارس: 65
الگوهای طراحی: 67
طراحی برای هوشهای چندگانه 72
مدارس سالم Healthy schools 73
فصل چهارم 76
مطالعات پايه 76
مقطع دوره ابتدايي: 77
تاریخچه ظهور و تکوین راهنمایی دوره تحصیلی 77
اهمیت دوره ابتدايي تحصیلی 78
اهداف دوره ابتدايي تحصیلی 78
جمع‌بندی یافته‌های بخش نوجوانان 79
مدارس ابتدايي 80
معیارهای ظرفیت 80
فصل پنجم 81
اصول طراحی مدرسه مدرن (ابتدايي) 81
کاربری مسکونی و کاربری آموزشی 82
کاربری آموزشی و کاربری فرهنگی 82
کاربری آموزشی و کاربری بهداشتی 82
کاربری آموزشی و فضای سبز: 83
تعیین و تشخیص مکان مناسب استقرار برای مراکز آموزشی در گروه شناخت نوع 84
رنگ فضاها 85
سازماندهی و ساختار کلاس 87
تزئینات کلاس 87
انواع چیدمان در کلاس 88
ردیفی و ستونی 88
فرم دایره‌ای شکل 88
گروهی 88
مدارس فضای باز 89
اصل طراحی آموزشی برای مدارس و مراکز یادگیری: 33design principles for design schools and learning environments 90
نکات ایمنی در مورد طراحی مدارس: 93
فصل هفتم 100
برنامه فیزیکی 100
معرفی کلاسهای آموزشی مقطع ابتدايي 101
کلاس آموزش دروس نظری 101
کلاس آموزش دروس تجربی 101
اصول طراحی کلاس 102
– مکان قرارگیری 102
بررسی نور در کلاس 102
– رنگ 103
فرم کلاس 103
اهمیت جو کلاس 104
نظم فضایی کلاس 105
سالن چند منظوره 107
نمازخانه 108
فضای مشاوره 109
اتاق بهداشت و کمکهای اولیه 110
کارگاه هنر 112
کتابخانه 112
فواصل و اندازه‌های تجهیزات 113
فضاهای پشتیبانی 113
سرویسهای بهداشتی 115
آبدارخانه 116
انبار 116
ورودی 116
راهروهای طبقات (ارتباط افقی) 117
راه ‌پله‌ها (ارتباطی عمودی) 117
معرفی فضاهای باز 118
محل صف جمع، تجمع و قدم زدن 118
فضای سبز 119
ظرفیت و سرانه فضاها 120
استاندارد فضا ها: 121
فصل هشتم 124
نمونه هاي موردي 124
دبیرستان اش کریک 125
دبیرستان هکتور گودنیز، مجتمع مدارس سانتا آنا 127
مدرسه رُزا پارکس 129
دبیرستان دالس 132
Alpha high school 135
فصل نهم 137
سازه و تاسيسات 137
ملاحظات سازه‌ای 138
هواساز تاسیسات 138
فصل دهم 145
مطالعات پايه طرح 145
روند طراحی 146
سايت مورد نظر 147
تحلیل سایت 148

مطالب مشابه :   مطالعات دانشکده معماری

دانلود رساله مطالعات مطالعات مدرسه

تعاریف آموزش و پرورش:
رساله معماری همانطور که گفته شد، آموزش و پرورش دارای مفهوم و کاربردی گسترده، پیچیده، و مبهم است. تاکنون تعریف واحد یا جامع و مانعی از «آموزش و پرورش» به دست نیامده‌است و اهل نظر، هر یک بر پایه تفکرات و تجربیات خود، تعریفی از آن ارائه داده‌اند
برخی تعارف آموزش و پرورش:
محمد باقر هوشیار:
آموزش و پرورش مجموعه منظمی از اعمال و رفتار است؛ به بیان دیگر آموزش و پرورش فعل و انفعالی است میان دو قطب سیال (آموزگار و فراگیر) که مسبوق به اصلی و متوجه هدفی و مستلزم برنامه‌ای است
جان دیویی:
آموزش و پرورش دوباره ساختن یا سازمان دادن تجربه‌است، به منظور اینکه معنای تجربه گسترش پیدا کند و برای هدایت و کنترل تجربیات بعدی، فرد را بهتر قادر سازد
ژان ژاک روسو:
آموزش و پرورش هنر یا فنی است که به صورت راهنمایی یا حمایت نیروهای طبیعی و استعدادهای فراگیر (متربی)، و با رعایت قوانین رشد طبیعی و با همکاری خود او برای زیستن تحقق می‌پذیرد

دانلود پروپوزال مطالعات مطالعات مدرسه

فلسفه آموزش و پرورش:
فلسفهٔ آموزش و پرورش به بررسی ماهیت و اهداف آموزش و پرورش و ابزارهای آن می‌پردازد. علاوه بر این فلسفه آموزش خود را به عنوان بخشی از «نظریه آموزش» طبقه بندی کرده، و سعی در شناسایی ماهیت و ویژگیهای این نظریه کرده و به تکمیل این نظریه (هنوز ناقص) بپردازد. «نظریه آموزش» نوعی نظریه عملی است که سعی در فراهم آوردن رهنمود و روشنگری تمامی جنبه‌های مختلف آموزش (اعم از جنبه‌های تعلیمی اخلاقی و سیاسی مربوطه) و همچنین ساختار اجتماعی وابسته به آن دارد. جهت دستیابی به این هدف، نظریه آموزش نیاز به فراهم کردن مفاهیم صحیح و دانش کافی از نحوه تدریس، یادگیری، روشهای ارزیابی، ساختار و نحوه تغییر و تحول سیستمهای آموزشی و اجتماعی، نقش افراد ذی‌نفع مربوطه و مسائل نظیر آن دارد.

مطالب مشابه :   مطالعات دانشکده هنر و معماری 130 صفحه

ریز فضا های مطالعات مطالعات مدرسه

تاریخچه آموزش وپروش:
فرایند آموزش و پرورش از پیدایش انسان بر زمین آغاز شده و به عقیده برخی معلمی یا گونه‌ای از آن از نظر قدمت دومین پیشه انسان‌ها بوده‌است. هیچ جامعه انسانی‌ای وجود نداشته که اهمیت و مرکزیت آموزش را رد کند.در جوامع بدوی، آموزش رسمی به شکل امروزی آن وجود نداشت. در واقع در تمامی فعالیت‌های روزمره بالغین نقش معلمین را بازی می‌کردند و همه جا کلاس درس بود. انباشتگی دانش در طول زمان باعث شد که یک نفر بالغ نتواند بر تمامی آن مسلط شود. راه حلی که جامعه برای این مشکل پیدا کرد آموزش به نوع رسمی بود: مدارسی تشکیل شد و متخصصینی در آن‌ها به گونه‌ای موثر به انتقال فرهنگ و دانش موجود کمک می‌کردند. با رشد فزاینده جامعه و زیاد شدن پیچیدگی‌های آن، آموزش رسمی به عهده مؤسسات خاصی واگذار شد. به علاوه ماهیت آموزش نیز کم کم تغییر کرد: آموزش کمتر و کمتر به زندگی روزمره افراد ارتباط پیدا می‌کرد، انتزاعی‌تر شده و با عملگرایی فاصله می‌گرفت. دانش بصورت خیلی فشرده در آمده و این امر به دانش آموزان این قابلیت را می‌داد که از فرهنگی که در آن به دنیا آمده‌اند فراتر رفته و چیزهایی را یاد بگیرند که هرگز نمی‌توانستند توسط تجربه مستقیم یا تقلید از افراد بالغ بیاموزند. فرایند آموزش امروزه یکی از پایه‌های اساسی پیشرفت جامعه‌ها شده‌است و اهمیت روز افزونی پیدا کرده‌است و این خود باعث این شده که کتاب‌ها و تحقیقات زیادی در زمینه اهداف، محتوا، و نحوه بهینه تدریس انجام شود. در دورن مدرن، شاهد شکوفایی فلسفه آموزش و نظریات تعلیمی هستیموهر معلم با توجه به شرایط دانش آموزان کلاسش از شیوه‌های مختلف آموزشی استفاده می‌کند.

دانلود مطالعات مطالعات مدرسه

مبانی نظری:
ویژگی‌های معماری مدارس:
مدارس مانند بناهای دیگر، تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر عوامل جغرافیایی، اقلیمی، مصالح، فناوری، عملکرد و عناصر ویژه شکل گرفته‌اند. مدارس نیز از جمله فضاهای معماری هستند که برابر با خصوصیات جغرافیایی و آب و هوایی هر منطقه احداث می‌شوند.
در عصر حاضر مدرسه، از مهمترین نهادهای اجتماعی، تربیتی و آموزشی و اصلی‌ترین رکن تعلیم و تربیت است، که به منظور تربیت صحیح دانش‌آموزان در ابعاد دینی، اخلاقی، علمی، آموزشی، اجتماعی، کشف استعدادها و هدایت و رشد متوازن روحی و معنوی و جسمانی آنان، نیاز به فضاهای آموزشی مناسب دارد، به طوری که گویای فرهنگ، آداب و سنن و رسوم ملی و مذهبی می‌باشد و بر اساس استانداردهای جهانی طراحی و ساخته شود. فضاهای مدارس ایران مکان‌هایی فقیر هستند که حتی در مدرن‌ترین آنها اثری از رعایت اصول معماری و گرافیک محیطی دیده نمی‌شود. خوش ذوق‌ترین مدیران و معلمان نیز کاری جز چسباندن چند عکس یا پوستر به دیوارها برای روح بخشیدن به فضا نمی‌تواند انجام دهند.

مطالب مشابه :   مطالعات باغ کتاب | دانلود رساله باغ کتاب

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات مطالعات مدرسه

معماری یک فرایند فرهنگی بسیار تأثیرگذار بر ذهنیت جوامع بشری است، پیچیده‌گیهای منحصر به فردی دارد. این پیچیده‌گیها در جوامعی که چالشهای تاریخی، فرهنی زیادی پشت سر گذاشته‌اند، از شدت و اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. معماران که بنا به تعریف متفکران و فرهنگسازان، پیشگامان جامعه هستند، نقش ویژه‌ای در حرکت تمدن سازی اینگونه جوامع به عهده دارند. اگر پنداریم که معماری، خود قابلیت دگرگونی اجتماعی را دارا می‌باشد، با برانداختن کنش‌های متقابل اجتماعی و ایجاد کنش و واکنش و تعاملی صحیح و مستمر مابین سه اصل انسان معماری، فرهنگ خواهیم توانست با وارونه کردن فضاهای منفی قلمروئی به رشد رسیده را تعریف نمائیم. به بیان دیگر معماری نوعی دگرگونی متعالی اندیشه‌هاست و هنر طبیعت و هنر زائیده دست بشری تلاشی عظیم برای رسیدن به بیانی پایدار است که بتواند دغدغه‌های جاوی شدن و ماندگاری را پاسخ دهد.

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات مطالعات مدرسه

اکنون بیش از 100 سال است که مفهوم آموزش و پرورش در مراکز اجتماعی هنوز به عنوان سرفصلی داغ مورد بحث است. آموزش و به تبع آن فضاهای آموزشی بیشترین اثر و نقش را بر ذهنیت و تمدن‌سازی این گونه جوامع به عهده دارند. فضاهای آموزشی و در عمده‌ترین بخش آن مدارس دوره زمانی طولانی‌تری از عمر انسان‌ها را در خود جای می‌دهد. هدف از این مجموعه یافتن کالبدی جدید برای اصلاح فرایند آموزش و پرورش می‌باشد. فرایندی که جهت‌گیری آن به سوی رشد مسئولیت‌پذیری، کار پربار و تداوم در امر آموزش می‌باشد. هر چند آموزش پرورش سیاستگذاری‌هایش تا کنون نتوانسته است شرایطی فراهم کند که موجب پرورش بیش از پیش استعدادهای دانش‌آموزان شود.

دیدگاهتان را بنویسید