مطالعات دانشکده معماری 100 صفحه

مطالعات دانشکده معماری – رساله دانشکده معماری

مطالعات دانشکده معماری دانلود رساله معماری دانشکده معماری ریز فضاهای دانشکده معماری برنامه فیزیکی دانشکده معماری دانلود رایگان رساله معماری دانشکده معماری پروژه طراحی دانشکده معماری دانلود پایان نامه معماری دانشکده معماری ضوابط طراحی دانشکده معماری

مطالعات دانشکده معماری
تعداد صفحات : 100 صفحه
قیمت : 10000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات دانشکده معماری - رساله دانشکده معماری
مطالعات دانشکده معماری – رساله دانشکده معماری

فهرست مطالب مطالعات دانشکده معماریرساله دانشکده معماری

چکیده:

مقدمه:
فصل اول مطالعات دانشکده معماری
کانسپت و اهداف طراحی
روند طراحی (از کانسپت تا طرح)
عوامل موثر بر کانسپت در طراحی:
روش های مختلف طراحی معماری:
فرم و معنا در آفرینش معماری:
تشخیص فرم:
فرم و فضای معماری:

فصل دوم مطالعات دانشکده معماری
سياست ها و اهداف آموزش
1-1.مدرسه در بافت شهری ایران
بطور کلی فضاهای آموزشی در ایران دو نوع بوده است :
1-2 . نگاهی به تاریخچه آموزش هنر و معماری در ایران :
آموزش سنتی معماری در ایران :

فصل سوم مطالعات دانشکده معماری
تحلیل دانشکده
تحلیل نمونه داخلی
( دانشگاه هنر و معماری یزد )
تحلیل نمونه ی خارجی
(مدرسه باهاوس)
مدرسه باهاوس
اهميت بناي «باءهاس» از نظر فن ساختمان
«پيكاسو» و «گرپيوس» :
نقش مدرسة «باءهاس» :
معماري باهاوس
مرحلة اول در تكامل مدرسة معماري «باءهاس»
مرحلة دوم در تكامل مدرسة معماري «باءهاس» :
مرحلة سوم در تكامل «باءهاس» :
مخالفت با مدرسة «باءهاس» :
باوهاوس Bauhaus

فصل چهارم مطالعات دانشکده معماری
خصوصيات منطقه طراحي
3-1. مطالعات عمومي استان و شهرستان
مشخصات جغرافيايي سياسي استان زنجان
ناهمواریها :
عمده ترین کوههای منطقه عبارتند از :
دشت ها :
رودها :
آب و هوا :
باد :
اقلیم های موجود در استان زنجان
زمین شناسی :
جمعيت
مذهب :
اوضاع اقتصادی منطقه :
خصوصیات نژادی :
گویش :
3-3. راهنماي طراحي اقليمي يا موارد مهم در طراحي براي مناطق سردسير
3-3-1 . انتخاب محل ساختمان
3-3-2 . محوطه سازي
3-3-3. سازماندهي پلان
3-3-4. فرمول كالبدي ساختمان
3-3-5. بافت مجموعه هاي ساختماني
3-3-6. جهت استقرار ساختمان
3-3-7 .اندازه و موقعيت پنجره
3-3-8. نحوه ارتباط ساختمان با زمين
3-3-9. مصالح ساختماني جدارهاي خارجي
3-3-10. جمع بندي و نتيجه گيري ( پهنه بندي اقليمي استان زنجان)

فصل پنجم مطالعات دانشکده معماری
بررسي و تحليل سايت
سایت مورد نظر
تحلیل سایت مورد نظر و دسترسی ها
بررسی اقلیم سایت مورد نظر
دسترسی
همجواری ها
بررسی بافت اطراف سایت

فصل ششم مطالعات دانشکده معماری
برنامه فيزيكي
5- 1.روش ها وشیوه های مطالعات فیزیکی :
5- 2.عناصر تشکیل دهنده دانشكده معماری:
1- فضاهای آموزشی :
2- فضاهای کمک آموزشی :
3- فضاهای اداری :
3-1 واحد اداری غیردانشجویی شامل :
3-2 واحد اداری دانشجویی شامل :
3-3 بخش خدمات و تدارکات شامل :
4- فضاهای فرهنگی:
5- فضاهای رفاهی و خدماتی و پشتیبانی :
5-3 فضاهای پشتیبانی شامل :
5-2-1 .تعیین ابعاد فضاهای موردنیاز برای دروس تئوری :
5-2-2 .تعیین ابعاد فضاهای موردنیاز برای دروس عملي :
5-2-2-1 .آتلیه ها :
5-2-2-2 .کارگاهها :
5-2-5 . فضاهاي كمك اموزشي:
5-2-6. فضاهاي فرهنگي:
5-2-7. فضاهاي رفاهي،خدماتي،پشتيباني:
رستوران و كافي شاپ :
5-2-8 . فضاهای اداری :
فضاي لازم(شامل وسايل دفتري و محوطه كاري) :

فصل هفتم مطالعات دانشکده معماری
مدولاسیون و الگوهای مدولار
8-1- مدولاسیون و الگوهای مدولار :
8-2- اصول طراحی فضاهای کلان آموزشی – اصول گسترش :
8-2-1- گسترش مرکزی :
8-2-2- گسترش ملکولی :
8-2-3- گسترش شبکه ای :
8-2-4- گسترش صلیبی :
8-2-5- گسترش خطی :
8-2-6- گسترش خطی یک طرفه :

مطالب مشابه :   مطالعات دبستان 160 صفحه

فصل هشتم مطالعات دانشکده معماری
انتخاب سیستم سازه ای
11-1- بررسی اسکلت ساختمان از نظر مصالح تیروستون
الف – سازه با اسکلت بتن مسلح
الف – سازه با اسکلت بتن مسلح
11-1-1- سیستم بتن مسلح پیش ساخته :
11-1-2- سیستم بتن مسلح درجا :
11-1-3- سازه با اسکلت فولادی
11-2- بررسی و انتخاب سازه پوشش کف طبقات و بام
11-2-1- پوششهای یک طرفه
11-2-2- پوششهای دو طرفه
11-2-3- پوششهای جدید
11-2-3-2- دال های بتنی مسلح پیش ساخته
11-2-3-4- دالهای بتنی مسلح درجا متکی بر قالبهای کندویی
11-2-4- قطعات دالهای بتنی پیش تنیده
11-2-5- قطعات فولادی ارتوتروپ

نتیجه گیری و پیشنهادات:

دانلود رساله دانشکده معماری

چکیده:

مطالعات معماری درابتدای طراحی؛ مهمترین بحث در شکل گیری معماری شرایطی است که در آن احساس نیاز به موضوعی خاص جهت طراحی مطرح میشود. شاید طراح این روزها بهتر میداند نیاز به چه دارد، نیاز به کجا دارد؟ چه چیز گمشده طراح است؟ دانشجوی رشته معماری نیازش را موقعی درک می کند که آن نیاز خودرانشان دهد و کمبودش احساس شود. واین آغاز تفکر است وتفکر آغازگر طراحی است.
شاید از همان روزی که بشر آموخت که چگونه محیط خودرا تغییر دهد و سطح آسایش خودرا بهبود بخشد معماری آغاز شد.
شاید باساخت دیواری ابتدایی وساده ، تنها جهت ایجاد سایه معماری به دنیای انسانها راه پیدا کرد.
معماری مدرن باساختن آغاز شد ، با سعی و تلاش جهت حل مسائل و رفع نیاز همواره همگام بودو البته براین امرخطاهایی نیز رخ میداد.شاید امروزه بزرگترین روش معماری کردن همان روشی میباشد که هزاران سال پیش از آن استفاده میشد.
هدف همان است ونیازهاتغییر پیدا کرده است ولی راه حل کلی همان روش کوشش و خطا است ؛ همان آزمایش ونتیجه گیری و همان فلسفه ای است که معماران عصر تکنولوژی آن را از فلسفه پوزیتیوییسم گرفته اند.
بااین تفکر نتیجه ای جز این گرفته نخواهد شد، شاید بزرگترین آموزگار معماری، خود آموزی است. معماری بدون ساختن ، آزمایش کردن و خطا کردن معنا ندارد. و معمار بدون داشتن شرایطی که بتواند دست به آزمایش وخطا بزند ،نمی تواند بیافریند،بسازدو معماری کند..

ریز فضا های دانشکده معماری

رساله معماری باچنین دیدگاهی ، حال باید وظیفه معمار را تبیین کرد. معماران کسانی هستند که نسبت به مردم عادی بسیار آگاه تر دردرک زمان خود باشند وهمواره شنیدن صدای زمان و درک ساختار آن وظیفه معمار است و معمار حقیقی کسی است که در حیطه ساختار زمانش دست به آفرینش بزند ونیازها را در اثر خود برآورده کند و نکته مهمتر آن است که ساخته یک معمار، نه تنها باید پاسخگوی نیازهای اصلی باشد ، خود موجب آسیب رساندن به بستر و محیط و البته صاحبان آینده نشود.
دیگر وظیفه معمار توانا درمسیر خلق اثر پیش بینی آسیب ها ونیازها قبل از رسیدن آنها می باشد.توجه کردن به معمار به عنوان خالق فضای زندگی، کار و… جزء اولین وظایف مهم استفاده کنندگان از فضای معمار ی است .
بهتراست به معمار فرصت داده شود تادرجهت آفرینش و بروز خلاقیت ها دست به کارشود. از نظریات، الگوها و طرح های اودرجهت طراحی و برنامه ریزی ها وساخت بهره گیری شود.

مطالب مشابه :   مطالعات دانشکده موسیقی 60 صفحه

دانلود پروپوزال دانشکده معماری

مقدمه:

درنوشته های ارزشمند معماری و کتبی که قابل بحث و استناد هستند، این موضوع قابل تامل است که هر کجا سخن از مبانی معماری به میان آید ، یا اینکه درمورد برهه ای از تاریخ معماری بحث و بررسی انجام گیرد از اصطلاح مناسب و گویا ی “روح زمان” سخن به میان می آید.
معماری همواره درطول زمان دچار تغییر وتحول است ، بدان جهت که روح زمان درحال تغییر وتحول است ، بنابراین یکی از مطالبی که بهتر است درامر طراحی مورد توجه قرار گیرد ،درک زمان است.
به عنوان مثال : روح زمان در قرن بیستم نیاز به مدرسه ای جهت آموزش فن وهنر بود و در کالبد مدرسه باهاوس متبلور شد والبته روح زمان درحال تحول است و معماری پست مدرن شکل گرفت .
بحث از احساس نیاز آغاز و با روح زمان همراه شد و حال باید به سراغ معماری این روزگار برویم و بررسی کنیم که آیا نیازهایمان وروح زمانمان باهم در تعاملند.در برخی جست و جوها درنگاه اول درخواهیم یافت که ما از لحاظ فقدان مبانی و دید گاههای پاسخگو دچار مشکل هستیم .
اگر معماری این روزگارمان را به عنوان معماری درنظر بگیریم ، آنگاه می توان تقلیدی بودن کامل یا نسبی آن را مشاهده کرد، که تنها فن ساخت اساس آن را شکل می دهد وبه صورتی کورکورانه و التقاطی وارد شده است. توجهی به بسترها ، نیازها وزمان ، درکالبد وروح بنا نشده است.
دربعضی موارد، گاهی طرح ها به صورتی کامل با همان روش و همچنین همان برنامه و ساختار مورد تقلید قرار میگیرد وساخته میشود .
البته بحث درمورد تقلید کردن یا تقلید نکردن نیست و هرکدام ازاین موضوعات درجای خود مناسبند و نمیتوان برای همه پرسش هایک پاسخ قطعی داد ولیکن ، در تقلید ها بهترین دیدگاه آن است که تقلید کردن به صورتی پدیدار شناسانه باشد و به اصل موضوع پی برده شود تا صورت ظاهر.
درابتدای امر طراحی؛ مهمترین بحث در شکل گیری معماری شرایطی است که در آن احساس نیاز به موضوعی خاص جهت طراحی مطرح میشود. شاید طراحان، این روزها بهتر میدانند نیاز به چه چیز دارد؟ نیاز به کجا دارذد؟ چه چیز گمشده طراحان است؟
دانشجوی رشته معماری نیازش را موقعی درک خواهد کرد، که آن نیاز خود را نشان دهد و کمبودش احساس شود. واین آغاز تفکر است وتفکر آغازگر طراحی است.

دانلود مطالعات دانشکده معماری

فصل اول
کانسپت و اهداف طراحی

با توجه به سابقه تاریخی شهر سلطانیه و وجود بلندترین گنبد آجری جهان در این شهر که یکی از جاذبه های گردشگری استان زنجان به حساب می آید،به نظر می رسد آن طور که بایدوشاید در طول سالهای مختلف استعدادهای آموزشی وسایر استعدادهای گنبد سلطانیه مورد توجه واقع نشده و علی رغم انجام پروژه های تحقیقاتی مختلف در مورداین شهر عملا گام های اساسی برای توسعه،معرفی بیشتر این گنبد تاریخی و باستانی به دنیا،جذب گردشگر و… برداشته نشده است.
با توجه به طرح انتخابی که طراحی دانشکده هنر و معماری است و وجود گنبد سلطانیه به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های استان زنجان که ارتباط مستقیمی با موضوع هنر ،معماری،طراحی ومرمت داردونیز حفظ واحیاوارج نهادن به بناهای قدیمی و تاریخی وشناساندن این اثر ارزشمند به نسل جوان ودانش آموختگان جدید و اینکه ما هنر وآب و خاک را از گذشتگان خود داریم.
این گنبد نشان دهنده ی اصالت وتمدن تاریخی شهرمان است به همین علت هدف و ایده ی اصلی طرح خود را این گنبد در نظر گرفتم ونیز ادغام معماری سنتی و کهن با معماری مدرن و امروزی است.
به خطوط درآوردن تفكرها اگر نگويم ناممكت ، كه بسيار دشوار مي نمايد اين امر شايد همان گونه كه تيتوس بوركهات در مورد هنر قوسي مي گويد تنها با نمادها امكان پذير باشد نمادها هستند كه مفهوم ها را به صورتي ديگر كه همان اسام و خطوط باشند ، قابل انتقال مي سازند و جز اين شايد امكان رساندن مفاهيم وجود نداشته باشد اما در اين مسير دو قدم بسيار دشوار وجود دارد يكي پيدا كردن مفهوم و ديگري به صورت درآوردن اين مفهوم حركت من در اين مسير . تقسيم الهيات به دو نوع تفكر بود : شامل 1 – فلسفه ، منطق 2 – عرفان

مطالب مشابه :   مطالعات پژوهشکده علوم انسانی اسلامی

دانلود برنامه فیزیکی دانشکده معماری

هدف نشان دادن اين دو تفكر به صورت خطوط و نحوه برخورد اين تفكرها با يكديگر و حركت حجمي اين خطوط بود .
نحوه ي كار : فلسفه و منطق ( صرفاً فلسفه ي اسلامي ) به دليل استدلال هاي محكم و ثابت و اصول هميشگي و قابل اثبات با خطوط صلب . عرفان به دليل عدم وجود راه كار مشخص منطقي و بيشتر داشتن راه دل و نوعي سير و سولوك با خطوط نرم گام بعد نشان دادن نحوه ي تركيب اين خطوط از آنجا كه فلسفه ي اسلامي به نوعي عرفان اسلامي است يا بهتر است بگويم همان قانونمند كردن راه دل و اثبات وجود آن است به عنوان اصولي خدشه ناپذير ، اين دو تفكر را به صورت تركيبي واحد در مي آورد و با اصول و قوانين خود كه هر دو ديدگاه با سوالي مشترك از پهنه ي اين عرصه ي خاكي به سوي آسمان لاتنياهي بلند مي شوند.
هدف بلند شدن و رسيدن به آن ماورا است .

ضوابط و استاندارد های طراحی دانشکده معماری

در طراحي داخلي مموعه وارد رعايت شده به قرار زير بوده است
1 . ورودي هاي غير مستقيم به داخل ساختمان جهت حفظ سلسله مراتب و وارد نشدن يكباره به فضا
2 . قرار دادن حياط مركزي نه به صورت مدارس گذشته و به صورت نمادين با حفظ عملكرد جمع شدگي توسط لابي مجموعه در وسط
3 . ايجاد رواق معكوس به تبعيت از تيم مدارس قديمي جهت ايجاد مكانهايي براي گفتگو و بحث بين دانشجويان
4 . جداسازي قسمت هاي نيازمند آرامش ( فضاي آموزشي ) و ديگر فضاها به صورت كلي
5 . ايجاد فضاهايي همخوان با عملكرد با در نظر گرفتن فضاهاي انتظار و غيره
در نهايت هدف خلق فضايي بود . پاسخگو به تمام مسائل مطرح شده .

دیدگاهتان را بنویسید