مطالعات دانشکده معماری 70 صفحه

 مطالعات دانشکده معماری – دانلود رساله دانشکده معماری

مطالعات دانشکده معماری ,دانلود برنامه فیزیکی دانشکده معماری ,رساله دانشکده معماری ,پروپوزال دانشکده معماری ,ریز فضاهای دانشکده معماری ,ضوابط طراحی دانشکده معماری ,نمونه موردی دانشکده معماری ,استاندارد طراحی دانشکده معماری ,دانلود رایگان رساله دانشکده معماری ,دانلود رایگان مطالعات دانشکده معماری ,دانلود رایگان برنامه فیزیکی دانشکده معماری ,مطالعات کامل دانشکده معماری ,دانلود رایگان پایان نامه دانشکده معماری ,رساله دانشکده معماری رایگان ,مطالعات معماری ,رساله معماری

مطالعات دانشکده معماری
تعداد صفحات : 70ص
قیمت : 8000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

 مطالعات دانشکده معماری - دانلود رساله دانشکده معماری
مطالعات دانشکده معماری – دانلود رساله دانشکده معماری

فهرست مطالب مطالعات دانشکده معماری – دانلود رساله دانشکده معماری

مقدمه 1
هدف تحقيق 2
اهميت تحقيق 3
روش تحقيق 4
فصل اول: شناخت 5 مطالعات دانشکده معماری
1-1- تعريف دانشگاه: 6
1-2- تاريخچه دانشگاه در جهان 7
1-3- تاريخچه دانشگاه در ايران 10
1-3-1- آموزش قبل از اسلام 10
1-3-2- آموزش بعد از اسلام تا دوره معاصر: 11
1-3-3- دوره معاصر: 12
1-4- اجزاي مدارس در دوران اسلامي 13
1-4-1- حجره: 14
1-4-2- مدارس: 15
1-4-3- نمونه هايي از مدارس دوران اسلامي 15
1-5- دانشگاه تهران در يك نگاه 16
تاريخچه 16
آغاز عمليات ساختماني 18
1-5-1- تاريخچه دانشكده هنرهاي زيبا 22
1-5-2- تاريخچه مدرسه باءهاس 24
1-6- مروري بر آمار و ارقام آموزش عالي در جهان 27
فصل دوم: انگيزه اي پيدايش و اهداف دانشگاه آزاد اسلامي‌و ساختار آن 30 مطالعات دانشکده معماری
2-1- دانشگاه آزاد اسلامي: 31
2-2- تاريخچه دانشگاه آزاد اسلامي‌در سطح كشور 31
2-3- دانشگاه آزاد اسلامي‌قزوین 32
فصل سوم: جغرافيا و اقليم 35 مطالعات دانشکده معماری
دانشجويان دانشكده معماري 39
4-1- فضاهاي آموزشي 39
4-2- فضاي آموزش نظري (كلاس تئوري) 39
شكل كلاس 40
1- نور 40
2- مبلمان 41
فضاهاي فرعي آتليه 41
فضاهاي كار با آتليه 41
مبلمان 42
فضاي مديريت آموزشي 42
فضاهاي كمك آموزشي 42
الف) كتابخانه 42
4-2-1- نور طبيعي و مصنوعي 44
4-2-2 سر و صدا 44
4-2-3- اطفاء حريق 44
4-2-4- درجه حرارت، رطوبت و تهويه 44
كابينت‌هاي كارت‌هاي كاتالوگ 45
فضاهاي عملكرد كتابخانه 45
4-3- آمفي تئاتر سالن اجتماعات 46
گريم نور و صدا 47
بخش رايانه 47
4-4- سالن قضاوت 48
4-5- نمايشگاه 48
5-1- فضاهاي اداري 48
6-1- فضاهاي خدماتي- رفاهي- پشتيباني 49
1- تأسيسات 49
2- فروشگاه و تعاوني دانشجويي 49
3- فضاهاي ارتباطي 50
آموزش معماری 52
هنر معماري 52
ارائه اطلاعات 52
1- پرورش معماري 53
روند پرورش دانشجوي معماري 53
2- سال‌هاي مقدماتي 54
سال‌هاي بالاتر يا پيشرفته آموزش مصالح 55
3- روش عملي يا كارگاهي 56
1- آتليه‌هاي مستقل 56
2- آتليه‌هاي مركب 56
نظام آموزشي پيشنهادي 56
1- آموزش مقدماتي سال‌هاي اوليه 57
2- آموزش پيشرفته (سال‌هاي بالاتر) 57
3- آموزش تكميلي 58
پوشش سقف 60
1- سقف کامپوزیت 60
2- سقف های پس کشیده( ccl) و پیش تنیده: 61
3- مزايا وامتيازات سقف هاي پس كشيده : 61
4- دامنه كاربرد سقف هاي پس كشيده : 63
5- روشهاي اجراي سيستم پس كشيده : 63
6- خصوصيات اسكلت ساختمان 64
7- درزهاي انبساط و انقباض 65
7-1- سازه سالن آمفي تئاتر 65
كليات طرح و برنامه فيزيكي 67
منابع و ماخذ 69

مطالب مشابه :   مطالعات دانشکده معماری 105 صفحه

دانلود رساله دانشکده معماری

مقدمه
طالعات معماری امروزه دانشمندان جهان بر اين باورند كه مهمترين سرمايه مادي و معنوي هر جامعه نيروي انساني متخصص و تحصيل كرده آن جامعه مي‌باشد نه معادن و منابع طبيعي.
داشتن تحصيلات دانشگاهي يكي از شروط لازم با سواد بودن دانسته شده است.
بنابراين گسترش دانشگاه‌ها در كشور به لحاظ كمي‌و چه به لحاظ كيفي مقدمه اي جهت رشد و پيشرفت جامعه محسوب مي‌شود.
ايجاد و گسترش دانشگاه آزاد اسلامي‌در كشور با پشتوانه همين تفكر صورت گرفته است.
اين پروژه در دو بخش كلي شناخت و طراحي انجام گرفته است.
بخش شناخت دربر گيرنده مطالب مختلفي همچون شناخت تاريخي از مفهوم در جهان و ايران، شناخت ساختار دانشگاه آزاد، شناخت اقليم منطقه مورد مطالعه و شناخت روش‌هاي توسعه دانشگاهي برنامه ريزي فيزيكي جهت طراحي دانشگاه مي‌باشد.
در اين بخش با توجه به نتايج حاصله از بخش شناخت و با توجه به زمين اختصاص يافته جهت دانشكده معماري و با توجه به برنامه ريزي فيزيكي انجام شده مبادرت به طراحي اين دانشكده شده است.

دانلود پروپوزال دانشکده معماری

هدف تحقيق

رساله معماری طراحي دانشكده معماري همچون يك پروژه معماري است كه به انجام رساندن اين پروژه طراحي در گرو فهمي‌ژرف از آموزش معماري است. پيش از آغاز كار طراحي پژوهش‌هاي لازم را در آن باره انجام داده ام. مطالعه در امر نظام آموزش كاري بسيار گسترده و ژرف و بي گمان فراتر از تحقيقي در محدوده كارشناسي معماري است. بدين منظور سعي كرده ام تا با بهره گيري از راهنمايي استادان گرامي‌گسترده آن را چنان برگزينم كه هدايت گر پروژه طراحي باشد. اين بررسي شامل پيشينه و روند دگرگوني آموزش معماري در ايرن و جهان و چگونگي پيوند مكان كالبد يافته و محتواي آموزش در مدرسه‌هاي معماري است. در پايان آن تلاش كرده ام تا بر پايه نظام كنوني آموزش معماري در كشوري نظامي‌بهينه ارائه دهم و در پي آن مكاني در خور براي تحقيق آن طراحي كنم.

دانلود مطالعات دانشکده معماری

اهميت تحقيق

در ايران، در پي زنجيره اي از تحول‌هاي سياسي و اجتماعي كه همزمان و همراه با برهه اي حساس از تاريخ جهان بوده است در زمينه آموزش معماري نيز، تحول‌هاي بسياري واقع شده. گذر از آموزش سنتي به آموزش مدرن، نيازمند بستري بود كه چنانكه بايد نه فراهم و نه حتي انديشيده شد. با گشايش دانشگاه، بسان يك مركز مدرن آموزش، معماري كه طي قرون سينه به سينه به شيوه استاد- شاگردي آموزش داده مي‌شد، به يكي از رشته‌هاي دانشگاهي بدل شد و در پي آن به ناگاه پل ميان سنّت، مدرنيته «تظاهر مدرنيزم» فرو ريخت زيرا آموزش معماري به شيوه استادان فرنگي ريشه و پايه اي در فرهنگ معماري ايارن نداشت. با گسترش مركز آموزش عالي، معماري در ايران و توجه ناكافي به محتوا و كالبد مكان آموزش معماري، جايگاه معماري از مرتبه «هنر» به رشته اي در ميان رشته‌هاي دانشگاهي فرو كاسته شد.
انقلاب فرهنگي و در پي آن همساني برنامه‌هاي آموزشي و تلاش براي ايراني كردن نظام آموزشي معماري نيز كوششي براي ارتقاي مكان‌هاي آموزشي انجام نداد.
كوتاهي در امر آموزش و نظام آموزشي حاكم همچنان عاملي است در تضعيف پرورش معماران انديشمند متعهد در ايران و همه اين امور، توجه بسيار در زمينه امر آموزش معماري را طلب مي‌كند، بنابراين ضرورت انجام تحقيق در امر آموزش معماري در ايران آشكار مي‌شود.
از آنجا كه تهران به عنوان پايتخت از نظر سياسي، اجتماعي و حتي آموزش در كانون توجه همه شهرستان‌هاي كشور جاي دارد همين طور نزديكي شهر قزوين به تهران مكان مناسبي براي طرح دانشكده معماري است تا بتواند با ادامه الگويي بهينه آغازگر تحولي ديگر در امر آموزش معماري ايران شود.

مطالب مشابه :   مطالعات دبیرستان پسرانه 74 صفحه

دانلود برنامه فیزیکی دانشکده معماری

روش تحقيق

اين تحقيق با تكيه بر مطالعات كتابخانه اي آغاز شده است. در آغاز به بحث آموزش معماري پرداخته شده است. اين بحث با بررسي تاريخچه آموزش آكادميك و معماري در ايران و جهان از آغاز پيدايش تا دوره معاصر شروع مي‌شود. سپس چند نمونه مدرسه معماري در ايران و جهان بررسي شده‌اند تا از چگونگي تاثير عملكرد آموزشي در مكان و كالبد مدارس شناختي فراهم آيد. بر پايه شناخت بدست آمده همراه با مطالعات كتابخانه اي و ميداني لازم، معيارهاي طراحي تعيين شده‌اند كه در متن گزارش بطور خلاصه مطرح ‌شده‌اند.

ضوابط و استاندارد های طراحی دانشکده معماری

فصل اول: شناخت
شناخت

1-1- تعريف دانشگاه:
دانشگاه سازماني براي حفظ و اشاعه و ارتقاء دانش، مجهز به وسايل تحقيق و دادن تعليمات عاليه، داراي حق اعطاي درجات دانشگاهي در رشته‌هاي معين مي‌باشد، دانشگاه مركب از موسسات و يا مدارس است كه هر يك را در ايران دانشكده مي‌خوانند.
لغت فارسي دانشگاه، معادل لغاتي در زبانهاي اروپايي است كه همگي ما خود از لفظ لاتين اوتيورميتاس universitas به معني صنف و جامعه است. اطلاق اين عنوان به موسساتي كه ما دانشگاه مي‌خوانيم ناشي از اين است كه دانشگاهها در آغاز، انجمن‌ها يا اتحاديه‌هاي صنفي از مدرسين يا طلاب يا هر دو بوده‌اند احتمالاً از اواخر قرن 14 ميلادي است كه لفظ universitas منحصراً معني جامعه قانوني مدرسين و طلاب را يافته است.
پس معناي كامل اين كلمه عبارت است از گروه استادان و دانشجوياني كه به منظورتعليم و تعلم مراتب عالي رشته‌هاي علمي‌در جايي خاص گرد هم مي‌آيند. اين افراد بر روي هم از گروهي با تشكيلات مشخص و توانايي فكري و حقوق شناخته شده، به ويژه حق اعطاي پايه‌هاي علمي‌تشكيل يافته و از تركيب اين عنصر، موسسه اي به منظور پيشرفت آموزش در رشته‌هاي عالي با هم دانش به وجود مي‌آيد. مجموعه دانشكده‌ها و بناهاي علمي‌و ديگر ارگانهايي كه به گونه اي با اين تشكيلات پيوند دارند با عنوان «دانشگاه» ناميده مي‌شوند.

مطالب مشابه :   دانلود رساله معماری دانشگاه (190 صفحه)

ریز فضا های دانشکده معماری

به دليل اهميت زيادي كه تعريف دانشگاه و اصطلاحات مرتبط با آن دارد در زير به تعريف اين موارد پرداخته مي‌شود.
1- دانشگاه: به همه دانشگاهها، موسيات آموزش عالي اعم از آموزشي و پژوهشي روزانه و شبانه، دولتي و غيردولتي «دانشگاه» گفته مي‌شود.
2- دانشكده: «دانشكده» واحدي از يك دانشگاه است كه در رده خاصي از علوم فعاليت دارد. مانند دانشكده علوم پايه، دانشكده علوم انساني، دانشكده فني مهندسي و نظاير آن.
3- گروه آموزشي: «گروه آموزشي» واحدي از يك دانشكده يا يك دانشگاه است، كه در يك رشته خاص يا چند رشته متجانس فعاليت دارد. مانند گروه رياضي، گروه معارف اسلامي‌و نظاير آن.
4- گروه برنامه ريزي: منظور از «گروه برنامه ريزي» يكي از گروههاي نه گانه شوراي عالي برنامه ريزي است كه در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استقرار دارند.
5- گروه آزمايشي، منظور از «گروه آزمايشي» يكي از گروههاي آزمايشي سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسر دانشگاهها است، كه داوطلبان را بر حسب رشته‌هاي انتخابي به گروههاي خاص تقسيم مي‌كند.
6- دوره: منظور از دوره در نظام آموزش عاي، مديريت زماني است كه دانشجو وارد دانشگاه شده و در يك رشته خاص تحصيل مي‌كند و در آن رشته فارغ التحصيل مي‌شود مانند دوره كارداني، دوره كارشناسي و…
7- اداره آموزش: منظور از اداره آموزش «يك واحد اداري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسي، انتخاب واحد، اجراي امتحانات، جمع آوري نمرات و اعلام نتايج را به عهده دارد.
8- استاد: هر عضو هيات علمي‌كه مسئوليت تدريس دروس نظري و علمي‌را در دانشگاه بر عهده دارد، «استاد» ناميده مي‌شود.
9- رشته: «رشته» يكي از شعب فرعي از گروههاي علمي‌(علوم پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي، هنر، تربيت معلم و علمي‌(كاربردي) است كه از لحاظ موضوع كاملاً مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارايي مشخص مي‌انجامد. دروس مشترك در دو رشته متفاوت، نبايد از 30 درصد كل واحدها در هر دو رشته تجاوز كند.
10- گرايش: هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد، «گرايش» ناميده مي‌شود. اختلاف دروس از دو گرايش در يك رشته نبايد از 7 درصد كل واحدهاي رشته كمتر و از 30 درصد كل واحدها بيشتر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید