مطالعات سرای تئاتر 180 صفحه

مطالعات طراحی سرای تئاتر ,رساله سرای تئاتر ,برنامه فیزیکی سرای تئاتر ,نمونه موردی خارجی سرای تئاتر ,ضوابط و استاندارد های طراحی سرای تئاتر ,دانلود رایگان مطالعات سرای تئاتر ,دانلود رساله معماری سرای تئاتر ,نمونه مشابه ایرانی سرای تئاتر ,ریز فضاهای سرای تئاتر ,دانلود رایگان رساله سرای تئاتر

مطالعات سرای تئاتر 180 صفحه
قیمت : 14000 تومان

مطالعات طراحی سرای تئاتر

چکیده
مطالعات سرای تئاتر هنر نقاد تئاتر، به صورت مستقیم با جامعه در ارتباط است و می توان از آن به عنوان حربه ای برای مقابله با مشکلات اجتماعی و فرهنگی امروز ایران استفاده کرد.
ساخت سالن های تئاتر جدید و با کیفیت و فراهم نمودن مکانی مناسب برای اجرای نمایش های آیینی – با توجه به پیشینه ی نمایش سنتی در ایران- رواج تئاتر در میان عموم مردم را به همراه خواهد داشت و به وسیله هنر تئاتر، می توان بخشی از موجبات رشد جامعه و فرهنگ را فراهم آورد.

مطالعات سرای تئاتر

رساله سرای تئاتر

مطالعات سرای تئاتر در این پایان نامه، سعی در شناسایی و بررسی بخشی از مشکلات این عرصه و حل آن ها در طرح پثشنهادی به وسیله ی طراحی آگاهانه، استاندارد و مطابق با نیاز ها است؛ تا شاید معماری در خدمت تئاتر بتواند خدمتی به جامعه، فرهنگ و تاریخ ایران باشد.

مطالعات طراحی سرای تئاتر ,رساله سرای تئاتر ,برنامه فیزیکی سرای تئاتر ,نمونه موردی خارجی سرای تئاتر ,ضوابط و استاندارد های طراحی سرای تئاتر ,دانلود رایگان مطالعات سرای تئاتر ,دانلود رساله معماری سرای تئاتر ,نمونه مشابه ایرانی سرای تئاتر ,ریز فضاهای سرای تئاتر ,دانلود رایگان رساله سرای تئاتر
سرای تئاتر مردمک، مکانی برای رشد تئاتر معاصر و زنده سازی دوباره ی نمایش های کهنه و آیینی ایرانی است که به تدریج به دست فراموشی سپرده شده اند. در این طرح، نقالی به قهوه خانه ها باز خواهد گشت و صدای خنده ی تماشاگران نمایش روحوضی، فضا را پرنشاط خواهد ساخت.

برنامه فیزیکی سرای تئاتر

مقدمه
مطالعات سرای تئاتر هنر نمایش، چه از دیرباز که خود را در آیین های نمایشی، حلقه زدن به دور آتش، کشیدن خطوط و قرار دادن شکلک بر روی چهره ها نشان می داد و چه اکنون که با پیشرفته ترین امکانات ساخته ی انسان، پیش چشم هزاران تن و بر روی باشکوه ترین سن ها به اجرا در می آید، همواره هنری در خدمت فرهنگ و جامعه بوده است.
هنری گویا که مهم ترین دغدغه هایش، انسان، اجتماع، روابط و ارائه ی نقد صحیحی بر آنهاست. فریادی که به جای گوش، چشم ها را مخاطب قرار می دهد وعلمی که نمی توان تاثیر آن بر جوامع را نادیده گرفت.

رساله سرای تئاتر

نمونه موردی خارجی سرای تئاتر

مطالعات سرای تئاتر از آنجا که در جامعه ی ما هیچ گاه ، هیچ چیز در جای خود قرار نگرفته است، درمورد جایگاه تئاتر در آن، به جرات می توان گفت که تئاتر اصلا جایی برای قرار گرفتن ندارد.هنری حرفه ای که مثل دیگر حرف، به کارگاه و بستری مناسب احتیاج دارد. عامه است و برای بقا نیازمند دیده شدن، و برای دیده شدن محتاج مکانی است که چشمان و افکار بینندگان را مسحور کند. جایی برای دیدن، شنیدن، خیال، پرواز، بازی و فکر، مکانی به نام سالن نمایش.سالن های نمایش از اولین نیازهای دست اندرکاران، هنرمندان و بینندگان تئاتر می باشد .اما متاسفانه در تهران و به طور کلی در ایران، تئاتر حتی از ابتدایی ترین امکانات، یعنی سالن نمایش استاندارد نیز بی بهره مانده است. مشکل تنها سالن نمایش نیست؛ هنرمند این عرصه برای یک پرده بازی بر روی سن، به ماه ها تمرین و تمرکز و آزمون و خطا احتیاج دارد و نیاز دارد که از هر لحاظ در آرامش به سر برد.

مطالعات طراحی سرای تئاتر ,رساله سرای تئاتر ,برنامه فیزیکی سرای تئاتر ,نمونه موردی خارجی سرای تئاتر ,ضوابط و استاندارد های طراحی سرای تئاتر ,دانلود رایگان مطالعات سرای تئاتر ,دانلود رساله معماری سرای تئاتر ,نمونه مشابه ایرانی سرای تئاتر ,ریز فضاهای سرای تئاتر ,دانلود رایگان رساله سرای تئاتر

مطالب مشابه :   مطالعات خانه سینما 90 صفحه

ضوابط و استاندارد های طراحی سرای تئاتر

مطالعات سرای تئاتر نبود کارگاه ها و مکانی مناسب برای تمرین ، کمبود سالن های نمایش و استاندارد نبودن سالن های موجود، نبودن فضای کافی برای جولان و بازی، فراهم نبودن آسایش کافی برای مخاطب، نبود جایی برای حفظ و ادامه نمایش های تاریخی، آئینی و بستر ساز تئاتر کنونی … همه و همه، از موجبات عدم رشد تئاترامروز است که اگر در صدد رفع این مشکلات بر نیاییم، به زودی مخاطبان ، سپس پیشکسوتان و هنرمندان ، و به تبع آن گذشته و امروز تئاتر، و در نتیجه ابزاری گرانمایه برای ساخت پایه های فرهنگی ایران را از دست خواهیم داد و این یعنی پرده ی آخر و پایان نمایش.
در این تحقیق سعی در بررسی بخشی از مشکلات این عرصه و حل آنها به وسیله ی طراحی آگاهانه ، استاندارد و مطابق با نیاز ها است؛ تا شاید معماری در خدمت تئاتر بتواند خدمتی به جامعه ، فرهنگ و تاریخ باشد.

برنامه فیزیکی سرای تئاتر

دانلود رایگان مطالعات سرای تئاتر

فصل اول:

هنر تئاتر

1-1 هنر
مطالعات سرای تئاتر هنر مجموعه‌ای از آثار یا فرآیندهای ساخت انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی و یا به منظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق می‌شوند.به عبارت دیگر, هنر، یکی از بارزترین جلوه‌های اسرار‌آمیز فرهنگ و تمدن انسانی است که همواره بر حیات انسانی سایه افکنده است. هر جا کاوش‌های تاریخ تمدن و باستان‌شناسی، نشانی از تمدن و فرهنگ بشری و تجلی آن کشف می‌کند، در هر سرزمینی که تمدنی به عرصه ظهور می‌رسد، آثار و مظاهر گوناگون هنری، اعجاب پژوهشگران تاریخ تمدن و هنر را برانگیخته است و رموز ناپیدای آن، حکیمان را به اندیشه و تأمل فرو برده است.

مطالعات طراحی سرای تئاتر ,رساله سرای تئاتر ,برنامه فیزیکی سرای تئاتر ,نمونه موردی خارجی سرای تئاتر ,ضوابط و استاندارد های طراحی سرای تئاتر ,دانلود رایگان مطالعات سرای تئاتر ,دانلود رساله معماری سرای تئاتر ,نمونه مشابه ایرانی سرای تئاتر ,ریز فضاهای سرای تئاتر ,دانلود رایگان رساله سرای تئاتر
در تاریخ فرهنگ و هنر انسانی، معنای هنر با نوعی الهام و اشراق همراه بوده است که گاهی عقل و ادراک انسانی از درک سرّ آن عاجز است. این موضوع نمایان‌گر این نکته است که هنر بیشتر با جان پاک هنرمند و یا سبک بیان او پیوند دارد، نه با صورت‌های ذهنی و خیالی وی.البته برای هنر، نمی‌توان مانند اشیا و عناصر طبیعی، فرمول یا ضابطه خاص تعیین نمود، و از نظر منطقی، جنس، فصل و حد آن را ترسیم نموده و تعریف علمی از آن ارائه داد؛ چرا که هنر، امری معنوی است و در دل آن نوعی شهود نهفته است.

دانلود رساله معماری سرای تئاتر

دانلود رساله معماری سرای تئاتر

در جهان هستی امور معنوی قابل تعریف منطقی نیستند البته برای درک امور ذوقی و روحی به ارائه تعریف روشن از آن‌ها نیاز نیست. درک و کشف ذوقی و وجدانی هنر و یا دریافت بی واسطه از آن مهم است، نه تعریف انتزاعی و منطقی. این موضوع تنها به هنر محدود نمی‌شود بلکه بسیاری از معانی بسیط و مجرد مانند وجود، حکمت، علم، عرفان، ادب، محبت، عدالت را نیز در بر می‌گیرد. از این امور نمی‌توان تعریف حقیقی ارائه نمود زیرا این تعاریف در محدوده و قالب علوم می‌گنجد و امور شهودی و ذوقی را شامل نمی‌شود. به همین علت است که ذات هنر در دنیای امروز، هنوز به عنوان پدیده‌ای اسرار‌آمیز در ابهام باقی مانده و تعریف جامع و گویایی از آن ارائه نشده است. گویی هنر چونان قله‌ای دست نیافتنی است که انسان هرچه برای سلوک به آن تلاش به عمل می‌آورد، کمتر به کشف و شهود آن دسترسی پیدا می‌کند.

مطالعات طراحی سرای تئاتر ,رساله سرای تئاتر ,برنامه فیزیکی سرای تئاتر ,نمونه موردی خارجی سرای تئاتر ,ضوابط و استاندارد های طراحی سرای تئاتر ,دانلود رایگان مطالعات سرای تئاتر ,دانلود رساله معماری سرای تئاتر ,نمونه مشابه ایرانی سرای تئاتر ,ریز فضاهای سرای تئاتر ,دانلود رایگان رساله سرای تئاتر

مطالب مشابه :   مطالعات تئاتر شهر 135 صفحه

به نظر می‌رسد تولستوی (متفکر روسی) بیش از دیگران در معنای هنر به تأمل و دقت نظر پرداخته و نظریه‌ای به طور نسبی دقیق در این باره ارائه نموده است.از نظر وی، هنر فعالیت انسانی است که انسان آگاهانه و به یاری علایم ظاهری، احساسات تجربه شده خود را به دیگران انتقال دهد، به طوری که آن‌ها نیز آن احساسات را تجربه نمایندو از مسیر حسی و خیالی که هنرمند از آن گذشته است بگذرند. هنر وسیله کسب لذت نیست بلکه وسیله ارتباط با انسان‌ها جهت سیر به سوی سعادت فرد و جامعه انسانی است.

نمونه مشابه ایرانی سرای تئاتر

در تعریف تولستوی از هنر به سه نکته اساسی اشاره شده است:
الف. عامل خودآگاهی؛ ب. عامل انسانیت و ج. عامل هدفمند بودن. زمانی که این سه عامل را با یکدیگر در نظر بگیریم، جلوه نازل یک هنر سنتی را عرضه می‌کند که می‌توان آن را هنر انسانی به شمار آورد. از مجموعه اندیشه‌های تولستوی درباره هنر، این گونه به دست می‌آید که وی نفس هنر حقیقی را الهی و انسانی می‌داند، هر چند توصیف وی از هنر، صورت متعالی و قدسی از آن ترسیم نمی‌کند. توصیف تولستوی متفکر برجسته روسی در بین تمام تعریف‌های هنر، از ظرافت و عمق و دقت خاصی برخوردار است. نکته مهم این تعریف این است که تولستوی به زبان و طرز بیان در هنر نیز توجه نموده است.

مطالعات طراحی سرای تئاتر ,رساله سرای تئاتر ,برنامه فیزیکی سرای تئاتر ,نمونه موردی خارجی سرای تئاتر ,ضوابط و استاندارد های طراحی سرای تئاتر ,دانلود رایگان مطالعات سرای تئاتر ,دانلود رساله معماری سرای تئاتر ,نمونه مشابه ایرانی سرای تئاتر ,ریز فضاهای سرای تئاتر ,دانلود رایگان رساله سرای تئاتر

همچنین وی از تجربه در وجدان هنرمند یاد می‌کند که نوعی دریافت شهودی و ذوقی را به خاطر می‌آورد و شرقی‌ها در هنر از آن به «سلوک باطنی» و غربی‌ها به «تجربه درونی» یاد می‌کند. نکته مهمی در این‌جا وجود دارد و آن این‌که نوعی همدلی میان هنر و عرفان مشاهده می‌شود. نظریه محی‌الدین عربی در عرفان این است که: عرفا نمی‌توانند احساسات و تجارب خویش را مستقیماً به دیگران انتقال دهند و تنها از طریق زبان راز و رمز، تجربه‌ها، و احساسات خویش را منتقل می نمایند.اگر سخن محی‌الدین عربی را با سخن تولستوی در کنار هم قرار دهیم، پیوند میان هنر و عرفان و نیز هم‌زبانی در میان آن‌دو را مشاهده می‌کنیم، و این‌که زبان هنر و عرفان زبان رمز‌گونه است.

ریز فضاهای سرای تئاتر

1-2 واژه شناسی هنر
هنر در زبان سانسکریت، ترکیبی از دو کلمه سو به معنی نیک و نر یا نره به معنای زن و مرد است. در زبان اوستایی سین به‌ها تبدیل شده و واژه هونر ایجاد گشته است که در زبان پهلوی یا فارسی میانه به شکل امروزی (هنر) درآمده است که به معنای انسان کامل و فرزانه است.
در ادبیات ایران در دوره اسلامی این معنا دوباره دگرگون شد، و هنر به معنای کمال، فضیلت، هوشیاری، فضل، تقوی، دانش و کیاست و… به کار رفت، که دارای بار معنایی عام بود.

دانلود رایگان رساله سرای تئاتر

1-3 انواع هنر
مجموع هنرها به 7 دسته تقسیم می شوند :
1. موسیقی
2. هنرهای دستی مانند مجسمه سازی، شیشه گری و..
3. هنرهای ترسیمی شامل نقاشی و خطاطی و غیره
4. ادبیات شامل شعر و داستان ، نمایش نامه و فیلم نامه و نثر
5. معماری
6. حرکات موزون
7. نمایش مانند فیلم، سینما و تئاتر .
وجوه مشترک آثار هنری عبارتند از : تخیل به عنوان مهمترین عامل درشکل گیری اثر هنری همچنین همه آثار هنری از عاطفه و احسااین جنبه از خصایص آثار هنری، در واقع از دو ویژگی قبلی که برشمردیم، نتیجه می‌شود. بدین معنی که هر پدیده‌ای که عنصر اصلی سازنده آن تخیل و عاطفه باشد، بی شک نمی‌تواند معنایی منجمد و تک بعدی داشته باشد. از این روست که هر کس در برابر آثار هنری می‌ایستد، دریافت و استنباط خاصی دارد.

مطالب مشابه :   مطالعات تئاتر شهر 110 صفحه

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات سرای تئاتر 180 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات سرای تئاتر 180 صفحه
قیمت : 14000 تومان
جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب ” مطالعات سرای تئاتر 180 صفحه ” بشرح زیر می باشد :

چکیده1
مقدمه 2
فصل اول:
هنرتئاتر 3
•1-1 هنر 4
•1-2 واژه شناسی هنر 5
•1-3 انواع هنر 6
•1-4 نقش هنرمند در جامعه 7
•1-5 هنر تئاتر 9
1-5-1 فوائد تئاتر 12
1-5-2 خاستگاه تئاتر 14
1-5-3 نظریه ی خاستگاه آیینی 15
1-5-4 فایده و معانی آیین18
1-5-5 نظریه های دیگر درباره ی خاستگاه تئاتر 21
•1-6 تفاوت تئاتر غرب و شرق 23
فصل دوم:
تئاتر در ایران27
•2-1 تئاتر در ایران 28
•2-2 زمینه های کم رشدی در ایران30
•2-3 نمایش های پیش از اسلام 32
•2-4 نمایش های پس از اسلام 48
2-4-1 نقالی50
•2-4-1-1 قهوه خانه و جایگاه نقالی 51
2-4-2 تعزیه52
•2-4-2-1تکیه دولت55
2-4-3 نمایش های عروسکی62
•2-4-3-1 تاریخچه ی نمایش های عروسکی در ایران 64
2-4-4 نمایش های شادی آور 66
•2-5 نگاهی به سه دوره ی تحولات تئاتر در ایران70
•2-6 تداوم اسطوره در نمایش های ایرانی75
•2-7 ضرورت های پرداختن به تئاتر های آئینی سنتی 76
•2-8 تئاتر معاصر ایران و برخورد آن با تمدن غرب 77
•2-9 گرایش های عمده تئاتر معاصر ایران 81

فصل سوم:
مخاطب , تئاتر , معماری 84
•3-1مخاطب در تئاتر85
3-1-1 انواع مخاطب 87
3-1-2 بحران مخاطب در تئاتر ایران 89
3-1-3 مخاطب و معماری ساختمانی تئاتر93
3-1-4 راهکارهای معمارانه و غیر معمارانه ی جذب مخاطب تئاتر95
•3-2 نقش هنر و هنرمند معمار در رابطه با تئاتر 97
•3-3 نظرسنجی مردمی (مرتبط با طراحی سالن تئاتر) 98
3-3-1 متن پرسشنامه 99
3-3-2 نتایج نظرسنجی 103

فصل چهارم:
نگاهی به سالن های تئاتر105
•4-1 سالن های تئاتر موجود پایتخت 106
•4-2 سالن های برتر تئاتر تهران 107
•4-3 شناسنامه ی چند تالار نمایشی در تهران 108
4-3-1 تالار وحدت108
4-3-2تالار سنگلج110
4-3-3 تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر 112
4-3-5 تالار چهارسو 112
4-3-6 تالار سایه112
4-3-7 تالار قشقایی 113
4-3-8 کارگاه مولوی 113
4-3-9 تالار مولوی 114

فصل پنجم:
بررسی نمونه های موردی 115
•5-1 ساختمان تئاتر شهر 116
•5-2 تئاتر امپیرال سنتر128
•5-3 نمونه های چندساختمان تئاتر مهم در جهان133

فصل ششم:
اطلاعات طراحی141
•6-1 استاندارد های طراحی آمفی تئاتر 141
•6-2 تحلیل سایت149
6-2-1تاریخچه149
6-2-2 جغرافیای طبیعی 150
•6-2-2-1 طول و عرض جغرافیایی 150
•6-2-2-2 ارتفاع از سطح دریا 150
•6-2-2-3 لرزه خیزی150
•6-2-2-4 شیب زمین 151
6-2-3 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی شهر تهران 152
•6-2-3-1 میانگین درجه حرارت 153
•6-2-3-2 میانگین رطوبت 154
•6-2-3-3 بارندگی 155
•6-2-3-4 باد غالب155
•6-2-3-5 مجموع ساعات آفتابی157
•6-2-3-6 ویژگی های اقتصادی 157
•6-2-3-7جرایم و معظلات اجتماعی 157
•6-2-3-8 ویژگی های فرهنگی 158
•6-2-3-9مکان های مذهبی158
•6-2-3-10 آلودگی های زیستی 158
•6-2-3-11 آلودگی هوا 158
•6-2-3-12 آلودگی صوتی 159
6-2-4 تحلیل در مقیاس منطقه 6 161
•6-2-4-1 راه های ارتباطی 162
•6-2-4-2 ویژگی های فرهنگی 162
•6-2-4-3 ویژگی های جمعیتی 162
•6-2-4-4 نقاط ضعف و قوت 164
6-2-5 در مقیاس سایت 169
•6-2-5-1 خط آسمان169
•6-2-5-2 مصالح و فرم 170
•6-2-5-3 هندسه زمین172
•6-2-5-4 توپوگرافی 173

فصل هفتم:
برنامه ریزی فیزیکی 174
•7-1 متراژ سایت175
•7-2 ریزفضا ها176
•7-3 سازه 176
•7-4 جنس نما 176
•7-5 تأسیسات 177

فصل هشتم:
طرح پیشنهادی 179
•8-1 مبانی نظری و خصوصیات طرح 180
•8-2 روند شکل گیری طرح183
•8-3 ارائه طرح نهایی185
 8-3-1 مدارک186
8-3-2 پرسپکتیوها 196

نتیجه گیری 199
منابع و ماخذ 200
فهرست منابع فارسی200
فهرست سایت های اطلاعات رسانی 202