مطالعات سرای سالمندان 135 صفحه

مطالعات طراحی سرای سالمندان ,رساله سرای سالمندان ,برنامه فیزیکی سرای سالمندان ,نمونه موردی خارجی سرای سالمندان ,ضوابط و استاندارد های طراحی سرای سالمندان ,دانلود رایگان مطالعات سرای سالمندان ,دانلود رساله معماری سرای سالمندان ,نمونه مشابه ایرانی سرای سالمندان ,ریز فضاهای سرای سالمندان ,دانلود رایگان رساله سرای سالمندان

مطالعات سرای سالمندان 135 صفحه
قیمت : 12000 تومان

مطالعات طراحی سرای سالمندان

مقدمه
مطالعات سرای سالمندان جهان در قرن بیستم شاهد شگرفی بوده است. توسعه شتابان علم و تکنولوژی و تحولات عمیق اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی به گسترش هر چه بیشتر شهرنشینی، افزایش امکانات رفاهی و بهداشتی به بهبود قابل توجه شرایط زندگی انسانها منجر شده است. نتیجه این توسعه همه جانبه ، افزایش میانگین طول عمر و ارتقای شاخص امید به زندگی است که موجب افزایش سریع جمعیت سالمندان گردیده است.
از سوی دیگر افزایش پیچیدگی زندگی اجتماعی و تشدید مشکلات اقتصادی به ویژه لزوم کار تومان زوج ها برای تامین معاش ، کوچکتر شدن خانه ها ، سکونت در مجتمع های آپارتمانی ، ضرورت استقلال بیشتر خانواده ها و تغییر شیوه عادت زندگی امکان نگهداری سالمندان در نزد خانواده ها را کاهش داده است.

رساله سرای سالمندان

مطالعات سرای سالمندان ضروری است در بهبود کیفیت خدمات نگهداری سالمندان نه تنها به نیازهای آشکار آنان مانند تغذیه ، بهداشت جسمی و روحی ، خدمات مراقبتی و پزشکی ، تسهیلات رفاهی و ایمنی توجه گردد ، بلکه نیازهای پنهان سالمندان مانند احساس مفید بودن ، مشارکت اجتماعی و نیازمندی های فرهنگی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. نباید مراکز نگهداری سالمندان ، صرفا به محلی برای گذراندن باقیمانده عمر آنان با انتظار خاتمه آن بدل گردد، بلکه باید شرایطی فراهم آورد تا آنان نیز بتوانند انسانهایی سر زنده ، مفید و موثر واقع گردند .کیفیت خانه سالمندان از یک سو تحت تاثیر شرایط جسمی و وروحی و نحوه زندگی امروز آنان قرار دارد و از سوی نتیجه شرایط زندگی آنان در جوانی و میانسالی است. به همین ضروری است که توجه به شرایط دوران کهولت در تمام دوره های زندگی مد نظر قرار گیرد. اراءه آموزش هایی در این زمینه به افراد نقش بسیار مهم و کلیدی خواهد داشت.

مطالعات طراحی سرای سالمندان ,رساله سرای سالمندان ,برنامه فیزیکی سرای سالمندان ,نمونه موردی خارجی سرای سالمندان ,ضوابط و استاندارد های طراحی سرای سالمندان ,دانلود رایگان مطالعات سرای سالمندان ,دانلود رساله معماری سرای سالمندان ,نمونه مشابه ایرانی سرای سالمندان ,ریز فضاهای سرای سالمندان ,دانلود رایگان رساله سرای سالمندان

برنامه فیزیکی سرای سالمندان

1-1)مقدمه
مطالعات سرای سالمندان سالمندان را احترام کنید تا در قیامت همنشین من باشید. پیامبر اکرم(ص)
“پیری روزگاری است که هر چند بازوان دلیر دیگر توان یاوری ندارند،اما دانش و فضیلت رفعت می یابد.سالمندی مرحله ای است که پیرانه از چشم کنار می رود و در اندیشه از صدف هوشیاری درخشیدن می گیرد.”بوستان سعدی
سالمندی مرحله ای از زندگی است که تمام افراد بشر،از هر جنس،نژاد و فرهنگی که باشد،بطور طبیعی به آن میرسند.دورانی که اگر از کیفیت مناسب برخوردا باشد می تواند بسیار مطلوب و لذت بخش باشد.[30]

برنامه فیزیکی سرای سالمندان

نمونه موردی خارجی سرای سالمندان

مطالعات سرای سالمندان امروزه، با کاهش مرگ و میر، کنترل میزان موالید، ازدیاد طول عمر، برخورداری از تسهیلات و رفاه اجتماعی و همچنین، افزایش امید به زندگی، افراد بیشتری قادرند به سنین بالاتر پا بگذارند و میانگین طول عمر به بیش از 65 سال رسیده است. این سن را آستانه سالمندی می نامند (فدایی، 1375) در جامعه ما نیز سن 70 – 65 سالگی آغاز پیری را مشخص می کند که با سن بازنشستگی مطابقت دارد. [13] بر اساس آمار و ارقام موجود، جمعیت سالمندان روز به روز در حال افزایش است و پیش بینی می شود که تا سال 1404، پدیده انفجار سالمندی (افزایش میانه سنی جامعه) به وقوع بپیوندد. بنابراین ضرورت پیش بینی و طراحی و ساخت مسکن مناسب سالمندان بیش از پیش مشاهده می شود.
ما همواره سالمندان را با معلولین و بیماران در یک رده قرار می دهیم و خانه های سالمندان را فضایی غمگین، سرد و مأیوس کننده می دانیم که پیام آور مرگ و نابودی هستند. حال آنکه، اکثر کارشناسان بر این باورند که مطلوبیت زندگی سالمندان حتی در برخی از موارد بر تأمین نیازهای آنها ارجحیت دارد.

مطالعات طراحی سرای سالمندان ,رساله سرای سالمندان ,برنامه فیزیکی سرای سالمندان ,نمونه موردی خارجی سرای سالمندان ,ضوابط و استاندارد های طراحی سرای سالمندان ,دانلود رایگان مطالعات سرای سالمندان ,دانلود رساله معماری سرای سالمندان ,نمونه مشابه ایرانی سرای سالمندان ,ریز فضاهای سرای سالمندان ,دانلود رایگان رساله سرای سالمندان

رساله سرای سالمندان

ضوابط و استاندارد های طراحی سرای سالمندان

مطالعات سرای سالمندان سالمندی در ساده ترین تعریف خود می توان مرحله ای از سیر طبیعی عمر انسان انگاشت همانند مراحل دیگر زندگی همچون کودکی و بلوغ، جوانی و مانند آنها با اهمیت و مستلزم پشت سر نهادن است.[18] به عبارت دیگر پیری به معنای واقعی وجود ندارد، احساس پیری مسئله ای درونی و روانی است که در افراد مختلف متفاوت است [1] در جوامع کنونی پدیده سالمند به خودی خود در ذهن همگان اثری منفی و ناخوشایند دارد و اشتباه بزرگ از همین یک سو نگری ایجاد می شود. ژرژ برناد شاو ایرلندی می گوید: «من زندگی را مشعل پر نور و درخشنده ای می دانم که فعلاً نگهداری آن را به من سپرده اند، من می خواهم هر چه ممکن باشد روغن این چراغ را زیادتر کنم و آن را از پیش به نسل های آینده تقدیم کنم» بنابراین در وجود انسان شریف و ارزنده ای به نام سالمند امکانات و نیروهای مثبت و بالقوه ای وجود دارد که در صورت برنامه ریزی و استفاده درست از آن می توان یک زندگی بهتر و یک جامعه برتر بوجود آورد.[18]پس بر ما معماران و طراحان است که با طراحی مناسب، نگرشی نو و رویکردی نوین به سالمندی و مسکن سالمندی و هم چنین با در نظر گرفتن احکام و اصول و ضوابط و استانداردهای مشخص، ساکنان این گونه مجموعه ها را از روزمرگی شدید که نوعی بی تفاوتی را نسبت به محیط زندگی و فضاهای پیرامون خود ناشی می شد، خارج کنیم.

مطالب مشابه :   مطالعات خانه سالمندان 140 صفحه

مطالعات طراحی سرای سالمندان ,رساله سرای سالمندان ,برنامه فیزیکی سرای سالمندان ,نمونه موردی خارجی سرای سالمندان ,ضوابط و استاندارد های طراحی سرای سالمندان ,دانلود رایگان مطالعات سرای سالمندان ,دانلود رساله معماری سرای سالمندان ,نمونه مشابه ایرانی سرای سالمندان ,ریز فضاهای سرای سالمندان ,دانلود رایگان رساله سرای سالمندان

مطالعات طراحی سرای سالمندان ,رساله سرای سالمندان ,برنامه فیزیکی سرای سالمندان ,نمونه موردی خارجی سرای سالمندان ,ضوابط و استاندارد های طراحی سرای سالمندان ,دانلود رایگان مطالعات سرای سالمندان ,دانلود رساله معماری سرای سالمندان ,نمونه مشابه ایرانی سرای سالمندان ,ریز فضاهای سرای سالمندان ,دانلود رایگان رساله سرای سالمندان

دانلود رایگان مطالعات سرای سالمندان

«عمر اگر خوش گذرد، زندگی نوح کم است ور به سختی گذرد نیم نفس ما را بس»
مطالعات سرای سالمندان مفهوم مسکن از یک طرف واحدی فضایی، فضایی شخصی و قلمرویی خصوصی را در بر می گیرد. از دیدگاه لوکوربوزیه «خانه و مسکن پوششی است که در تطابق با برخی از شرایط رابطه صحیحی را بین محیط خارج و پدیده های زیستی انسانی برقرار می کند.» همچنین به عقیده ستندرز «مسکن، نهادی در بطن جامعه مدرن است که هم سرپناه کالبدی و هم آسایش روانی را فراهم می آورد و نمادی برای ابراز هویت شخصی فرد مطرح می سازد»[36] از دیدگاه رفتاری می توان ادعا کرد که مسکن بازتابی است از چگونگی نگاه انسان به خود [35] و همین امر امروزه به دست آویز طراحان مسکن تبدیل گریده است و تا حدودی توانسته آنها را به موفقیت برساند.
از طرف دیگر مسکن، مکانی در دنیایی اجتماعی است که فرد را برای حضور در اجتماع آماده می کند. گفتنی است مفهوم مسکن علاوه بر قلمرو شخصی و خصوصی، کل محیط مسکونی را نیز در می گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیلات مورد نیاز برای بهزیستن افراد است.

مطالعات طراحی سرای سالمندان ,رساله سرای سالمندان ,برنامه فیزیکی سرای سالمندان ,نمونه موردی خارجی سرای سالمندان ,ضوابط و استاندارد های طراحی سرای سالمندان ,دانلود رایگان مطالعات سرای سالمندان ,دانلود رساله معماری سرای سالمندان ,نمونه مشابه ایرانی سرای سالمندان ,ریز فضاهای سرای سالمندان ,دانلود رایگان رساله سرای سالمندان

دانلود رساله معماری سرای سالمندان

صاحبنظران، نیازهای اساسی و مادی انسان ها را به سه دسته تقسیم کرده اند: نیازهای زیستی، نیازهای اقتصادی و نیازهای اجتماعی. در اهمیت مقوله مسکن همین بس که بدانیم مسکن به خودی خود در براورده کردن هر کدام از این نیازها نقش اساسی دارد. حال چنانچه طراحی مسکن و محیط مسکونی برای بشر نیازمند و آسیب پذیر هر جامعه به ویژه سالمندان مدنظر باشد، بر اهمیت موضوع افزوده خواهد شد.[2]

1-2)طرح مسئله
سالمندی دورانی است که فرد، به بهای گذراندن سالهایی چند، به تجربه و پختگی و خرد دست می‌یابد تا بتواند با گام‌هایی سنجیده‌تر سالهای دیگر را در نوردد و به دیگران از توشه تجارب خود نصیبی برساند.
امروزه، دو سوم جمعیت سالمند بالای 60 سال جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود در سال 2025 جمعیت این افراد به 75٪ برسد. در ایران، 2/3٪ جمعیت در سال 1335، بالای 60 سال سن داشته‌اند و این رقم در سال 1375 به 6/6 و در سال 1385 به 27/7 درصد افزایش یافته است [3]. با افزایش تعداد افراد بالای 60 سال، تعداد زیادی از فرزندان و خانواده‌های آنان که باید از سالمندان نگهداری کنند دچار سردرگمی می‌شوند و باعث می‌شود زندگی سخت امروزی برایشان دشوارتر شود.

مطالعات طراحی سرای سالمندان ,رساله سرای سالمندان ,برنامه فیزیکی سرای سالمندان ,نمونه موردی خارجی سرای سالمندان ,ضوابط و استاندارد های طراحی سرای سالمندان ,دانلود رایگان مطالعات سرای سالمندان ,دانلود رساله معماری سرای سالمندان ,نمونه مشابه ایرانی سرای سالمندان ,ریز فضاهای سرای سالمندان ,دانلود رایگان رساله سرای سالمندان

نمونه مشابه ایرانی سرای سالمندان

در ایران و اکثر کشورهای آسیایی، بیشتر سالمندان با خانواده خود زندگی می‌کنند و افرادی که به هر دلیل جدا از خانواده خود هستند، مورد حمایت مادی و معنوی اعضای جوانتر خانواده قرار می‌گیرند. البته عوض شدن ساختار خانواده بر اثر توسعه زندگی ماشینی امروزین و افزایش مهاجرتها و جابجایی خانواده‌ها در پی تلاش معاش، اشتغال و تحصیل و دیگر عوامل باعث جدا زیستی خانواده‌ها از یکدیگر و به خصوص در شهرها منجر به رها شدن سالمندان و انزوای اجتماعی آنان شده است. امروزه تعداد افرادی که برای مراقبت از سالمندان در دسترس و نزدیک به آنها زندگی می‌کنند کاهش یافته است و این موضوع گاه منجر به راهی شدن سالمندان به سراهای سالمندی می‌گردد.
از عواملی که سالمندان را به اجبار راهی خانه‌های سالمندان می‌کند،‌ می‌توان به موارد زیر اشاره نمود : [4] • عدم توانایی خانواده در نگهداری از سالمندان.
• تنهایی.
• عدم توانایی انجام امور شخصی در طول روز.
• نیاز به مراقبت‌های درمانی و پزشکی در طول روز.

مطالب مشابه :   مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست - شیرخوار تا 12 ساله 115 صفحه

ریز فضاهای سرای سالمندان

این امر هشداری است که لزوم توجه و برنامه‌ریزی در خصوص سالمندان را ایجاب می‌نماید و جامعه، مسئول اتخاذ تدابیری است که این امنیت سلب شده سالمند را به او برگرداند.
این نکته را نباید فراموش کرد که برای اکثر سالمندان به ویژه آنهایی که دچار فراموشی هستند، زمانی فرا می‌رسد که نمی‌توانند از خود مراقبت کنند و زندگی مستقل از کمک برای آنها و برای خانواده‌شان طاقت‌فرسا می‌شود. این مشکل، زمانی که سالمند دچار بحران سلامتی مانند تصادف و یا ضربه‌های ناشی از احساسات و یا برخوردهای اجتماعی می‌گردند تشدید می‌یابد و در این هنگام، حق انتخاب برای محل زندگی محدود می‌شود. تخت‌های بیمارستانی آسایشگاههای سالمندی نیز سرد و بی‌روح و فاقد امکانات مورد نیاز سالمندان می‌باشد. لذا در چنین شرایطی، مراکز نگهداری روزانه از سالمندان با داشتن امکانات درمانی و پزشکی که می‌تواند به سالمند و خانواده او جهت گذراندن بحران سلامتی و یا بیماری مزمن خدمت‌دهی کنند را فراهم می‌آورند.

مطالعات طراحی سرای سالمندان ,رساله سرای سالمندان ,برنامه فیزیکی سرای سالمندان ,نمونه موردی خارجی سرای سالمندان ,ضوابط و استاندارد های طراحی سرای سالمندان ,دانلود رایگان مطالعات سرای سالمندان ,دانلود رساله معماری سرای سالمندان ,نمونه مشابه ایرانی سرای سالمندان ,ریز فضاهای سرای سالمندان ,دانلود رایگان رساله سرای سالمندان
امروزه اکثریت سالمندان ترجیح می‌دهند که مستقل باشند و معمولاً دوست دارند در فاصله‌ای نزدیک به فرزندان خود و نه با آنها زندگی کنند. از سوی دیگر، سالمندانی که با خانواده و در محیط گرم و توأم با احساس و عاطفه و تفاهم در خانواده زندگی می‌کنند،‌ نسبت به سالمندانی که به تنهایی زندگی می‌کنند هم عمر بیشتری دارند و هم به میزان بیشتری استقلال خود را حفظ می‌نمایند. بنابراین از آنجایی که با در نظر گرفتن نیازهای اساسی اجتماعی، روحی و مراقبتی سالمندان، شرایط مناسبی را برای گذران این دوره از زندگی فراهم نمود.[5]

دانلود رایگان رساله سرای سالمندان

1-3)ضرورت ایجاد سراي مهرسالمندان
بر اساس آمار سال 78 ، جمعیت بالاتر از 60 سال در ایران بیش از 4 میلیون نفر بوده است. با توجه به کوچکتر شدن خانواده ها به خصوص در شهرهای پر جمعیت و کاتن شهر ها به ویژه تهران و اصفهان که ناشی از ضرورت کار تمام وقت بیشتر اعضاء در خارج از منزل است ، بالا رفتن هزینه های زندگی و مسکن منجر به کوچکتر شدن فضای زندگی و کم شدن اوقات فراغت آنها می گردد.از طرفی سالمندان توانایی انجام کارهای روزانه مربوط به خودشان را تدریجا در اثر بروز عوارض و بیماری های جسمی و روانی از دست می دهند و ممکن است کسی هم در محیط خانه فرصت رسیدگی و یاری دادن به فرد سالمند را نداشته باشد، و به علت گرفتاریهای خانوادگی ، عدم تمکن مالی و عدم امکان استخدام پرستار خصوصی و غیره وضع نگهداری سالمند در خانه روز به روز دشوارتر شود و یا اینکه سالمند ممکن است فرزندی نداشته باشد که از نگهداری کند یا فرزندانی دارد به علت کار یا تحصیل شهر یا کشور دیگری دور از خانه باشد، در اینجاست که ضرورت و نیاز مراکز و مکان هایی برای کمک و نگهداری از سالمندان دیده می شود.
مراکز خدماتی روزانه نقش مهم و کلیدی در یاری رساندن به سالمندان جهت ماندن و اقامت در خانه‌های خودشان و یا فرزندانشان بدون ایجاد زحمت و نگرانی دارد. حتی افراد سالمند فعالی که شخصاً قادر به انجام امور شخصی و اجتماعی خود می‌باشند نیز از این مراکز می‌توانند استفاده کنند. در این مراکز سالمندان می‌توانند روز خود را در کنار همسالان خود بگذرانند.
به عبارت دیگر می‌توان گفت که این مراکز در افراد سالمند، امید به زندگی و به اعضای خانواده‌شان آسودگی خاطر و فرصت کافی در انجام سایر مسئولیت‌هایشان می‌دهد.
چنانکه در برنامه عمل مادرید برای سالمندان در سال 2002 میلادی ملاحضه می شود ، جهت گیری های سالمندان و توسعه ارتقاء و تعمیم بهداشت رفاه سالمندان و توسعه ارتقاء و تعمیم بهداشت و رفاه سالمندان و نیز ایجاد فضای مناسب برای توانمندسازی ئ حمایت از سالمندان از جمله توصیه هایی است که به دولت ها در جهت ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی آنان شده است. همچنین ، مسئله اسکان ، تعامل به همسایگان ، گذرندان اوقات فراغت و تامین نیازهای روحی و روانی آنها نیز توصیه شده است.
بنابراین بر عهده ماست که از هم اکنون برنامه ریزی دقیق در زمینه تامین رفاه و مسکن سالمندان گام هایی اساسی برداشته و از این رو باید تجربیات موفق دیگران در هم آمیخت تا به یم راه حل نهایی دست یابیم.

مطالب مشابه :   مطالعات خانه سالمندان با رویکرد رفتار محیط 95 صفحه

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات سرای سالمندان 135 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات سرای سالمندان 135 صفحه
قیمت : 12000 تومان
جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب ” مطالعات سرای سالمندان 135 صفحه ” بشرح زیر می باشد :

1-1)مقدمه
1-2)طرح مسئله
1-3)ضرورت ایجاد سرای مهرسالمندان
1-4)اهداف تحقیق
1-5)تعریف سالمندی
1-6)تعریف پیری
1-7) ویژگی‌های دوران سالمندی
1-7-1) محدودیت‌های فیزیکی
1-7-2) ویژگی‌های روانی
1-7-2-1)روابط عاطفی با کودکان‌
1-7-2-2)عادت
1-7-2-3)احساس افسردگی و تنهایی
1-7-3)ویژگی‌های اجتماعی
1-7-3-1)روابط اجتماعی
1-7-3-2) فعالیت‌های اجتماعی
1-7-4)شرایط اقتصادی
1-8) بهداشت سالمندان
1-9)سالمندی در ایران و جهان
1-9 -1)پیشینه نگرش به دوران سالمندی
1-9-1-1) سالمندی در تمدن‌های کهن
1-9-2) رویکرد نظریه‌پردازان و فیلسوفان
1-9-3) رویکرد قرآن کریم
1-9-4) سالمندی در دوره معاصر :
1-9 -2)ساختار جمعیتی سالمندان
1-9-2-1 )جمعیت سالمندان جهان
1-9-2 -2)جمعیت سالمندان در ایران
1-10) نیازهای دوران سالمندی
1-11) مسکن سالمندان
1-12) نظریه های مربوط به مسکن سالمندان
1-13)پیوند نسل ها
1-13-1)پیشینه
1-13-2)علل انزوای سالمندان و شکاف نسل ها
1-13-2-1)درون نظام اجتماعی:
1-13-2-2)جدا شدن اشخاص کهن سال از مرکز و هسته زندگی:
1-13-2-3)فعالیت و اشتغال سالمندان:
1-13-2-4)عدم حضور مستمر مادر نزد کودک
1-14)امید به زندگی
2-1)تاریخچه
2-1-1)پیدایش خانه سالمندان در جهان
2-1-2)پیدایش و توسعه خانه سالمندان در ایران
2-2)نتایج حاصل از مطالعات موردی خانه های سالمندان در ایران
2-3)خانه سالمندان
2-3-1)آسایشگاه سالمندان
2-4)فرآیند ورود به خانه سالمندان
2-5)شرایط محیطی خانه سالمندان
2-6)برنامه ریزی و طراحی خانه سالمندان
2-6-1)نیازهای خاص سنین سالمندی
2-6-2)کیفیت مجموعه
2-6-3)کاربردهای فضاهای خارجی
2-7)بررسی نمونه های مشابه
2-7-1)بررسی چند نمونه خانه سالمندان در ایران
2-7-1-1)آسایشگاه کهریزک
2-7-1-1-1)بخش های مختلف آسایشگاه
2-7-1-2)آسایشگاه فرزانگان
2-7-2)بررسی چند نمونه خانه سالمندان در خارج از ایران
2-7-2- 1)مرکز سالمندان (People Coordinated Services) PCS :
2-7-2- 2)مرکز نگهداری روزانه سالمندان در لندن
3-1)تآثیر روانی فضای سبز بر روی انسان
3-1-1)اهمیت فضای سبز از بعد اجتماعی و رفاهی و تفریحی
3-1-2)نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی
3-1-2-1)نقش گیاهان در کاهش آلودگی صدا
3-2)اهمیت فضای سبز و تأثیر آن بر روان انسان
3-3)نقش پارکها وفضاهای سبز در روبط جمعی (بررسی راهکارهای عملی )
3-4)آب وجایگاه در فضای سبز
3-5) گل درمانی
3-5-1)تاثیرات مثبت گل بر سالمندان
3-5-2)تاثیر مثبت گلها بر مردان
3-6)دریا درمانی
3-6-1)آب درمانی
3-6-2)شن در مانی
3-6-3)خواص درمانی ریزه های شن
3-6-4)درمان به وسیله رسوب دریا
3-6-5)درمان به وسیله باد
3-6-6)درمان به وسیله آفتاب
3-7)خصوصیات موثر در انتخاب سایت
3-8)تحلیل و بررسی سایت
3-8-1)موقعیت در شهر،منطقه،ناحیه.
3-8-2) وضع موجود سایت
3-8-3)خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر
3-8-3-1)موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن
3-8-3-2)خصوصیات اجتماعی
3-8-4)امکانات فرهنگی
3-8-5-1)موقعیت و محدوده حوزه‏طبیعی شهر تنکابن
3-8-5-2)بررسی ساختار توپوگرافی حوزه
3-8-6)تراکم جمعیت در وضع موجود
3-8-7)منشاء بارندگی‏ها
3-8-8)باد
3-9)شیب سایت
3-10)دسترسی
3-11)عامل صوت
3-12)شکل سایت
3-13)آنالیز سایت
4-1) جمع‌بندی و ارائه رهنمودهای طراحی مراکز روزانه
4-1-1)کلیات :
4-1-2) خدمات و فعالیت‌های مناسب در مراکز روزانه سالمندان :
4-1-2-1) فعالیت‌های اجتماعی :
4-1-2-2)فعالیت‌های فرهنگی- مذهبی :
4-1-2-3)فعالیت‌های آموزشی :
4-1-2-4)فعالیت‌های تفریحی- ورزشی :
4-1-2-5)فعالیت‌های اوقات فراغت :
4-1-2-6) فعالیت‌های روزمره و شخصی :
4-1-2-7)خدمات اداری :
4-1-2-8)خدمات مراقبتی پزشکی و توانبخشی :
4-1-2-9)خدمات مشاوره‌ای :
4-1-2-10)خدمات ایاب و ذهاب :
4-1-3)رهنمودهای طراحی معماری مراکز خدمات روزانه :
4-1-3-1)رویکرد طراحی :
4-1-3-2)رهنمودهای عمومی طراحی :
4-1-3-3)ملاحظات طراحی :
4-1-3-3-1)مکانیابی :
4-1-3-3-2)دسترسی‌ها :
4-1-3-3-3)بازشوها :
4-1-3-3-4)فضاهای اصلی مراکز روزانه
4-1-3-3-5)فضاهای باز :
4-1-3-3-6)سطوح
4-1-3-3-7)نورپردازی :
4-1-3-3-8)آکوستیک :
4-1-3-3-9)ایمنی در برابر حریق [29] :
4-1-3-3-10)تهویه :
4-1-3-3-11)علائم :
4-1-3-3-12)تجهیزات :
4-1-3-3-13) مبلمان :
4-1-3-3-14)نتیجه گیری:
4-2) ضوابط عمومی طراحی معماری مراکز شبانه
4-2-1) سطوح :
4-2-2)سطوح شیبدار :
4-2-3)بازشو
4-2-3-1) در :
4-2-3-2) پنجره :
4-2-4)میله دستگرد :
4-2-5)علایم و تجهیزات :
4-2-6)پله :
4-2-7) آسانسور :
4-2-8)راهرو‌ :
4-2-9) سرویس بهداشتی :
4-2-10)سایر مقررات :
4-2-11) سایر توصیه‌ها :
4-3)ضوابط اختصاصی طراحی معماری خانه سالمندان
4-3-1) الزامات عمومی
4-3-1-1) ضوابط کلی :
4-3-1-2) مکانیابی :
4-3-1-3) سرانه :
4-3-1-4) سطوح کف :
4-3-2)فضاهای اصلی :
4-3-2-1) فضای ورودی :
4-3-2-1-1)فضای انتظار‌ :
4-3-2-1-2) فضای پذیرش :
4-3-2-2)فضای اداری :
4-3-2-3)فضای درمانی :
4-3-2-4)فضای مشترک عمومی
4-3-2-4-1) نشیمن :
4-3-2-4-2)کتابخانه :
4-3 -2-4-3) اتاق غذاخوری :
4-3-2-4-4) نمازخانه :
4-3-2-4-5) فضای ورزشی :
4-3 -2-5 ) فضای سکونتی و بهداشتی :
4-3-2-5-1) اتاق خواب :
4-3-2-5-2) سرویس بهداشتی :
4-3-2-5-3) حمام :
4-3-2-6 )فضای ارتباطی
4-3-2-6-)1 پله :
4-3-2-6-2 )آسانسور :
4-3-2-6-3) راهرو :
4-3-2-6-4 )بازشو
4-3-2-6-4-1) در :
4-3-2-6-4-2) پنجره :
4-3-2-7) فضای خدماتی :
4-3-2-7-1) آشپزخانه‌ :
4-3-2-7-2) رختشویخانه :
4-3-2-7-3 )انباری‌ :
4-3-2-7-4) موتورخانه :
4-3-2-7-5) فضای نگهداری متوفیان :
4-3-2-8 )فضای باز عمومی :
4-3-3 )سایر مقررات :
5-1)مبانی نظری
5-2)برنامه فیزیکی پروژه
5-3)شناخت سازه و پیشنهاد نوع سازه
5-4)سیستم های تأسیسات
5-4-1)تاسیسات مکانیکی
5-4-2)تاسیسات الکتریکی
منابع