مطالعات سالن تئاتر 135 صفحه

مطالعات طراحی سالن تئاتر ,رساله سالن تئاتر ,برنامه فیزیکی سالن تئاتر ,نمونه موردی خارجی سالن تئاتر ,ضوابط و استاندارد های طراحی سالن تئاتر ,دانلود رایگان مطالعات سالن تئاتر ,دانلود رساله معماری سالن تئاتر ,نمونه مشابه ایرانی سالن تئاتر ,ریز فضاهای سالن تئاتر ,دانلود رایگان رساله سالن تئاتر

مطالعات سالن تئاتر 135 صفحه
قیمت : 10000 تومان

مطالعات سالن تئاتر 135 صفحه

2-1- مفهوم و تعريف هنر:
مطالعات سالن تئاتر بحث هنر و زيبايي‌شناسي يكي از بخش‌هاي مستقيم فلسفه به شمار مي‌رود. اين بحث از اين جهت جزء بخشهاي فلسفه است كه بشر هميشه افكار خود را نه فقط به طريق گفتني‌ها مثل فلسفه و اعتقادات مذهبي و يا بطريق اعمال از قبيل اخلاق و وظائف ديني، بلكه گاهي هم از راه هنر به بيان افكار و نظرات خويش مي‌پردازد و احساسات و عقايد خود را بدين وسيله آشكار مي‌نمايد. حتي مي‌توان گفت هرجا كه كلام از توانايي بازماند و خود را براي بيان مطالب كافي نيابد به هنر متوسل مي‌شويم، از اين جهت اين بحث جزء فلسفه محسوب مي‌شود. بنابراين براي درك صحيح مفهوم هنر در ابتدا به مسائل پيراموني آن نظري مي‌افكنيم:

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات سالن تئاتر 135 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات سالن تئاتر 135 صفحه
قیمت : 10000 تومان
جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب ” مطالعات سالن تئاتر 135 صفحه ” بشرح زیر می باشد :

فصل اول : شناخت كلان منطقه طرح
1-1- شناخت کلان منطقه طرح 3
1-1-1- استان فارس 3
1-1-2- مشخصات جغرافیایی 3
1-1-3- ویزگیهای جمعیتی 8
1-1-4- اقلیم 12
1-2- شهرستان شیراز 18
1-2-1- مشخصات جغرافیایی 18
1-2-2-1- حدود وسعت18
1-2-1-2- موقعیت پستیها و بلندیها 19
1-2-1-3- رودخانه ها دریاچه ها و حوضچه های آبریز19
1-2-2- وضعیت جمعیتی19
1-2-3- وضعیت آب و هوایی21
1-2-3-1- کلیات22
1-2-3-2- دمای هوا22
1-2-3-3- رطوبت23
1-2-3-4- بارندگی 24
1-2-3-5- باد 25
1-2-3-6- تابش خورشید 26
1-3- تحليل شرايط آب و هوايي شيراز 26
1-3-1- منطقه آسایش26
1-3-2- تقویم نیاز به سایه و آفتاب26
1-3-3- تاثیر تابش آفتاب بر محیط29
1-3-4- سایبان های طبیعی31
1-3-5- تامین آسایش فضای خارجی31
1-3-6- کنترل افزایش دما بر اثر تابش33
1-3-7- سایبان 37
1-3-8- استفاده از تبخیر و تعریق در کاهش دمای معابر 39
1-3-8-1- نقش گیاه در احساس شرجی44
1-3-8-2- باد در فضای آزاد45
1-3-8-3- نقش باد در تعدیل شرایط حرارتی45
1-4- بررسی تحلیل و دلایل انتخاب سایت 47
1-4-1- مشخصات زمین48
1-4-2- دسترسی ها48
1-4-3- مساحت زمین48

فصل دوم :شناخت نمایش و دیدگاهها
2-1- مفهوم هنر50
2-2-هنر تئاتر51
2-3- انواع نمایش 52
2-3-1 – کمدی52
2-3-2- تراژدی 53
2-3-3- نمایش ملو درام57
2-4-مکتبهای نمایشی58
2-4-1-رئالیسم (واقع گرایی)59
2-4-2-ناتورئالیسم یا(طبیعت گرایی)62
2-4-3-نماد گرایی (سمبو لیسم)64
2-4-4-تعبیر گرایی ( اکسپرسیونیسم)65
2-5-اهمیت پرداختن به تئاتر 66
2-6-کارکردهای موضوعی تئاتر66
2-6-1-کارکرد فرهنگی 67
2-6-2- کارکرد اجتماعی67
2-7- تئاتر در دنیای امروز67
2-8- وضع موجود تئاتر شیراز71

فصل سوم: تاریخچه تئاتر و معماری
3-1-نظریه ها در مورد خواستگاه تئاتر 75
3-2-معماری و تئاتر در یونان باستان 75
3-3- معماری و تئاتر درروم باستان 75
3-4- معماری و تئاتر درقرون وسطی 75
3-5- معماری و تئاتر در رنسانس75
3-6- معماری و تئاتر در قرن2076
3-7- بررسی تاریخچه تئاتر در ایران76
3-8- تاریخچه نمایش در ایران83
3-9- نمایشهای سنتی (عروسکی – نقالی – معرکه گیری- نمایشهای شادی آور – تعزیه)86
3-10- سیر تحول تئاتر مدرن در ایران92

فصل چهارم: ضوابط و معیارهای طراحی تئاتر
4-1- رابطه جایگاه تماشاگران با صحنه 95
4-2- دامنه دید تماشاگران 95
4-3- بررسی انواع فرمهای صحنه 98
4-3-1-صحنه کامل98
4-3-2- صحنه کوچک 99
4-3-3- صحنه set area 99
4-3-4- صحنه مدرن99
4-4- فضا های پشت صحنه 99
4-4-1- رختکن ها و اتاقهای گریم101
4-4-2- ورودی به صحنه 101
4-4-3- محل استراحت بازیگران 101
4-4-4- سالنها و اتاقهای تمرین 101
4-4-5- اتاقهای کارکنان فنی 102
4-4-6- انبار های پشت صحنه 102
4-5- فضاهای پشتیبانی102
4-5-1- کارگاه دکور102
4-5-1-1- نجاری102
4-5-1-2- نقاشی 103
4-6- جایگاه تماشاگران103
4-6-1- ورودی به جایگاه تماشاگران 103
4-6-2- دسترسی معلولین 104
4-7- ورودی اصلی 104
4-8- تجهیزات سالن و صحنه104
4-8-1- کنترل صدا104
4-8-2- کنترل نور 106
4-8-2-1- تهیه و تنظیم نور و چگونگی به کاربردن آن در تئاتر106
4-8-2-2- اهمیت نور پردازی در صحنه 107
4-9- برسی صوت و تاثیر آ ن و آکوستیک107
4 -9-1- امواج صوتی و موانع و بازتاب108
4-10- اهداف طراحی آکوستیکی109
4-10-1- وضوح صدای بازیگر109
4-10-2- میزان صوت مورد نیاز تالارهای همایش110
4-11- نور در سالن اجتماعات و کنفرانس110
4-11-1- جذب کننده ها 111
4-11-2- نحوه کنترل طنین در سالن اجتماعات111
4-12- ملاحظات سازه ای مجموعه 112
4-13- ملاحظات تاسیساتی مجموعه112

مطالب مشابه :   مطالعات پردیس فرهنگی هنری 190 صفحه

فصل پنجم : ابعاد و استانداردهای سالن های تئاتر
5-1- سالن نمایش 115
5-1-1- حجم و سرانه سالن نمایش 115
5-2- استاندارد صندلی های تئاتر 116
5-2-1- صندلی تماشا گران 116
5-2-2- فاصله صندلی ها در ردیف 122
5-2-3- شرایط صندلی چرخدار برای معلولین 122
5-3- راهرو های سالن نمایش 123
5-4- ورودیها و خروجیهای سالن نمایش 124
5-5- سالن انتظار 125
5-6- ورودی 126
5-7- سرویسهای بهداشتی 126
5-8- کافی شاپ126
5-9- سرانه فضاها127

فصل شش : بررسی نمونه های مشابه
6-1- نمونه های مشابه خارجی 131
6-1-1- تئاتر بزرگ شانگهای 132
6-1-2- آمفی تئاتر شهر ورونا132
6-1-3- مرکز هنر های نمایشی bethel134
6-1-4- تئاتر تی هال135
6-2- نمونه های مشابه داخلی 135
6-2-1- تکیه دو لت 135
6-2-2- تالار تئاتر شهر تهران137

مطالعات طراحی سالن تئاتر

مطالعات طراحی سالن تئاتر ,رساله سالن تئاتر ,برنامه فیزیکی سالن تئاتر ,نمونه موردی خارجی سالن تئاتر ,ضوابط و استاندارد های طراحی سالن تئاتر ,دانلود رایگان مطالعات سالن تئاتر ,دانلود رساله معماری سالن تئاتر ,نمونه مشابه ایرانی سالن تئاتر ,ریز فضاهای سالن تئاتر ,دانلود رایگان رساله سالن تئاتر

اهميت فرهنگي هنر:
فرهنگ همان‌گونه كه بوجود آورنده زبان است، بوجود آورنده هنر نيز هست. بعضي از فرهنگها بدوي داراي يك اسطوره‌شناسي يا دين واقعي نيستند ولي همه از نوعي هنر، رقص، آواز، طراحي(گاهي اوقات تنها روي‌ ابزار يا روي بدن انسان) برخوردارند.
به اعتقاد اغلب هنرمندان كه هنر چكيده زندگي انسان و حقيقي‌ترين پيشينه بينش و احساس است و نيرومندترين جامعه نظامي يا اقتصادي بدون هنر، در قياس با ابتدايي‌ترين قبيله نقاشان، رقاصان يا بت‌تراشان وحشي فقير است.

رساله سالن تئاتر

مطالعات طراحی سالن تئاتر ,رساله سالن تئاتر ,برنامه فیزیکی سالن تئاتر ,نمونه موردی خارجی سالن تئاتر ,ضوابط و استاندارد های طراحی سالن تئاتر ,دانلود رایگان مطالعات سالن تئاتر ,دانلود رساله معماری سالن تئاتر ,نمونه مشابه ایرانی سالن تئاتر ,ریز فضاهای سالن تئاتر ,دانلود رایگان رساله سالن تئاتر

هر موقع كه يك جامعه به راستي داراي فرهنگ(به معناي قوم شناختي و نه به معناي عامه شكل اجتماعي آن) شده است در همان ابتداي تكوين و نه در اواخر آن، هنرزاده شده است. به راستي هنر طلايه تكامل انسان، چه اجتماعي و چه انفرادي است. ابتذال هنر، مطمئن‌ترين نشانه زوال قومي است. رشد يك هنر جديد يا يك سبك بزرگ و كاملاً نو هميشه از يك ذهن جوان و نيرومند، چه گروهي و چه انفرادي است. ابتذال هنر، مطمئن‌ترين نشانه زوال قومي است. رشد يك هنر جديد يا يك سبك بزرگ و كاملاً نو هميشه از يك ذهن جوان و نيرومند، چه گروهي و چه انفرادي خبر مي دهد. چگونه چيزي است اين هنر كه بايد چنين نقش مهمي در تكامل انسان بازي مي‌كند؟ هنر يك پيشه روشنفكرانه نيست، ولي براي زندگي روشنفكرانه ضروري است، هنر دين نيست ولي با دين رشد مي كند، به خدمت آن در مي‌آيد و به مقدار زيادي تعيين كننده آن است.

برنامه فیزیکی سالن تئاتر

مطالعات طراحی سالن تئاتر ,رساله سالن تئاتر ,برنامه فیزیکی سالن تئاتر ,نمونه موردی خارجی سالن تئاتر ,ضوابط و استاندارد های طراحی سالن تئاتر ,دانلود رایگان مطالعات سالن تئاتر ,دانلود رساله معماری سالن تئاتر ,نمونه مشابه ایرانی سالن تئاتر ,ریز فضاهای سالن تئاتر ,دانلود رایگان رساله سالن تئاتر

در حقيقت علت عمده تأثير هنر بر فرهنگ و بر يك جامعه اين است كه هنر، واقعيت را تعيين و تجربه بروني از طبيعت را ذهني ميكند و اين حركت از عين به ذهن و برعكس حركت دهنده، ثبات دهنده و يا تخريب كننده يك فرهنگ و اجتماع مي‌تواند باشد.
موضوع زيبايي
زيبايي در حقيقت درونمايه اصلي و دغدغه هنر است، زيبايي چيست، زيبايي را چگونه مي‌توان بيان كرد؟ شايد بتوان گفت، هنر زيبايي است اما خود زيبايي چيست؟ تفاوت در مفهوم و تعريف هنر، از تفاوت در درك و بيان زيبايي ناشي مي‌شود. چنانكه در مباحث بعد خواهيم ديد، تعاريف هنر را مي‌توان به دو گروه عمده تعاريف مادي و حسي و تعاريف فراكيهاني و عناوين تقسيم نمود كه اين تفاوت از دوگانگي در دريافت زيبايي ناشي مي شوند.
تعاريف مادي و حسي زيبايي شناسي

نمونه موردی خارجی سالن تئاتر

مطالعات طراحی سالن تئاتر ,رساله سالن تئاتر ,برنامه فیزیکی سالن تئاتر ,نمونه موردی خارجی سالن تئاتر ,ضوابط و استاندارد های طراحی سالن تئاتر ,دانلود رایگان مطالعات سالن تئاتر ,دانلود رساله معماری سالن تئاتر ,نمونه مشابه ایرانی سالن تئاتر ,ریز فضاهای سالن تئاتر ,دانلود رایگان رساله سالن تئاتر

مطالب مشابه :   مطالعات سالن نمايش يا تئاتر 190 صفحه

در تعاريف اخير آنچه كه براي حواس خوش‌آيند باشد، در استتيك(زيبايي شناسي) مورد توجه و بحث قرار مي‌گيرد، اعم از مادي يا معنوي. در تاريخ افكار تحت اين عنوان هم از هنر تأتر و مجسمه‌سازي و شعر و غيره بحث شده است و هم درباره چيزهاي قشنگ كه به حس در مي‌آيد. مثل طبيعت و يا چيزهاي قشنگ و برخي اوقات حتي از كارها و حركات قشنگ نيز صحبت شده است، از قبيل مطالب خنده‌آور و حركات مضحك.

ضوابط و استاندارد های طراحی سالن تئاتر

مطالعات طراحی سالن تئاتر ,رساله سالن تئاتر ,برنامه فیزیکی سالن تئاتر ,نمونه موردی خارجی سالن تئاتر ,ضوابط و استاندارد های طراحی سالن تئاتر ,دانلود رایگان مطالعات سالن تئاتر ,دانلود رساله معماری سالن تئاتر ,نمونه مشابه ایرانی سالن تئاتر ,ریز فضاهای سالن تئاتر ,دانلود رایگان رساله سالن تئاتر

نظر ارسطو:
از ميان فلاسفه قديم ارسطو شاخص‌ترين فردي است كه مي‌توان او را جزء اين دسته قرار داد چرا كه از نظر او آنچه مربوط به درام، تأتر و اثرات حسي ناشي از آن جزء زيبايي‌ها مي‌باشند.
متفكران بعد از رنسانس مسئله زيبايي در قرون وسطي تقريباً دست نخورده باقي ماند تا آنكه بعد از رنسانس كه مردم به عالم خارج و انسان مجدداً نقطه عطف فلسفه و انكار قرار گرفت. ابتدا فرانسويان در اين زمينه صحبت كردند، ولي آنهم بيشتر به شيوه ارسطويي . انگليسي‌ها در قرن 17-18 جنبه رواني اين علم را مورد توجه قرار دادند و سپس در آسمان فلاسفه مختلف جهات مختلف اين علم را از نظر هنري و رواني و متافيزيكي مورد مطالعه و بحث قرار دادند.

دانلود رایگان مطالعات سالن تئاتر

مطالعات طراحی سالن تئاتر ,رساله سالن تئاتر ,برنامه فیزیکی سالن تئاتر ,نمونه موردی خارجی سالن تئاتر ,ضوابط و استاندارد های طراحی سالن تئاتر ,دانلود رایگان مطالعات سالن تئاتر ,دانلود رساله معماری سالن تئاتر ,نمونه مشابه ایرانی سالن تئاتر ,ریز فضاهای سالن تئاتر ,دانلود رایگان رساله سالن تئاتر

2-2- هنر تئاتر:
تئاتر آن شاخه از هنرهای نمایشی است که به بازنمودن داستان‌ها در برابر مخاطبان یا تماشاگران می‌‌پردازد. “تئاتر” یک هنر دراماتیک است و پنج قرن قبل از میلاد مسیح در آتن و روم به وچود آمد و سپس در آثارقرون وسطی، رنسانس و بعد در عصر چدید اروپا ادمه یافت. منظور از تئاتر یک مچموعِّّه هنری یا یک نظام سازمان یافته هنری است که پیش از هر چیز به متن یا نمایشنامه و سپس به کارگردان نیاز دارد و شامل بازیگری ، صحنه آرایی ، مجسمه آرایی ، موسیقی ، سخنوری ، نور پردازی ، نقاشی ، معماری …. است.

دانلود رساله معماری سالن تئاتر

مطالعات طراحی سالن تئاتر ,رساله سالن تئاتر ,برنامه فیزیکی سالن تئاتر ,نمونه موردی خارجی سالن تئاتر ,ضوابط و استاندارد های طراحی سالن تئاتر ,دانلود رایگان مطالعات سالن تئاتر ,دانلود رساله معماری سالن تئاتر ,نمونه مشابه ایرانی سالن تئاتر ,ریز فضاهای سالن تئاتر ,دانلود رایگان رساله سالن تئاتر

در تئاتر از همکردی (ترکیبی) از سخن، حرکات، موسیقی، رقص، صدا و نور برای اجرا بهره گرفته می‌شود.
بجز سبک معیار گفتار داستانی، تئاتر گونه‌های دیگری نیز دارد مانند اپرا، باله، کابوکی، خیمه شب بازی و پانتومیم.
هنر تئاتر در ایران پیشینه‌ای دراز دارد و سبکی از آن در نمایش‌های تعزیه نمود یافته است. در كتاب تاريخ بخارا آمده است كه نمايش ايران از آيين اسطوره و شعاير برخاسته است.

نمونه مشابه ایرانی سالن تئاتر

مطالعات طراحی سالن تئاتر ,رساله سالن تئاتر ,برنامه فیزیکی سالن تئاتر ,نمونه موردی خارجی سالن تئاتر ,ضوابط و استاندارد های طراحی سالن تئاتر ,دانلود رایگان مطالعات سالن تئاتر ,دانلود رساله معماری سالن تئاتر ,نمونه مشابه ایرانی سالن تئاتر ,ریز فضاهای سالن تئاتر ,دانلود رایگان رساله سالن تئاتر

2-3- انواع نمایش
2-3-1 – کمدی
کمدی در اصل همان نشان دادن اشخاص فرودست جامعه و مشکلات آن ها با طبقات بالاتر است. اين ژانر در ميان مردم طرفداران بسياری داشت و به همبن دليل کم کم به پر طرفدار ترين ژانر تبديل شد. به علاوه اين نوع نمايش را حکم رانان نيز می پسنديدند و هميشه در نزد خود کمدين هايی داشتند تا آن ها را بخنداند مانند تلخکان دربار شاهان ايران. اين کمدين يا تلخک ها هميشه در دربار شاهان به وسيله ی طنز از آن ها انتقاد می کردند که يا شاه می فهميد و آنها را می کشت يا آنقدر مست بود که اهميتی به انتقاد نمی داد.
بحث بر سر محبوبيت کمدی بود . کمدی تا زمانی که مسيحيت ظهور کند محبوب بود اما با ظهور مسيحيت و پيروزی رم بر آتن تئاتر و به خصوص کمدی در تاريکی به خواب رفت اين تاريکی تمام روشنی ها را به خواب می برد.خوابی طولانی و هزار ساله در تاريکی قرون وسطی.دورانی که علم هنر در زنجير دين بسته بود. هزار سال در زنجير بودن و سکوت … .
اما بالا خره زمان آن رسيد که مردم اين زنجير را گسستند و فرياد زدند . بانگ اين فرياد روشنی آورد و رنسانس آغاز شد. شکوفايی علم و هنر٬معماری و مجسمه سازی و نقاشی به همراه دريا نوردی و قدرت يافتن دوباره ی ادب در غرب. و دوباره تئاتر و دوباره کمدی.

مطالب مشابه :   مطالعات سالن آمفی تئاتر 175 صفحه

ریز فضاهای سالن تئاتر

مطالعات طراحی سالن تئاتر ,رساله سالن تئاتر ,برنامه فیزیکی سالن تئاتر ,نمونه موردی خارجی سالن تئاتر ,ضوابط و استاندارد های طراحی سالن تئاتر ,دانلود رایگان مطالعات سالن تئاتر ,دانلود رساله معماری سالن تئاتر ,نمونه مشابه ایرانی سالن تئاتر ,ریز فضاهای سالن تئاتر ,دانلود رایگان رساله سالن تئاتر

در دوره ی رنسانس و باروک نوعی کمدی به وجود آمد به نام «کمديا دل آرته» . يکی از مهمترين کمدی های کهن نيز همين کمديا دل آرته است. از مهمترين خصوصيات کمديا دل آرته بداهه سازی و تیپ سازی است. بداهه سازی که به اين معناست که اين نوع کمدی پيس(نمايشنامه) نداشته است و رئئس گروه يک جريان را می گفت و بازيگران خود در ميان اجرا ديالوگ های خود را می ساختند. تیپ سازی هم که بدين معنا بود که هر بازيگر در کمديا دل آرته هميشه يک نوع بازی را در يک شخصيت خاص انجام می داد.يکی ديگر از نکاتی که در کمديا دل آرته اهميت دارد شکل اجرای سيار آن است . يعنی يک گروه کمديا دل آرته مانند سيرک ها همواره در حرکت بودند و به شهر های مختلف می رفتند.
مهمترين نقش در تمام گروه های کمديا دل آرته «آرلکينو» بود که مانند شخصيت مبارک ما در نمايش های تخت حوضی ما بوده است. يعنی معمولاْ نوکر و هين طور پايه ی کميک نمايش بوده است. در اصل اين شخصيت هم حکم کمدی خود را به جا می آورده و معمولاْ از فئوداليته و اربابان انتقاد می کرده در ضمن او که نوکر بوده پس حتکاْ اربابی هم داشته است.با وجود اهميت کمديا دل آرته در تاريخ نمايش بايد گفت که عمر اين نوع کمدی بسيار کوتاه بوده و شايد تا پايان دوره ی باروک نيز دوام نياورده است.
بعد از کمديا دل آرته انواع کمدی ظهور کردند و رفتند و کمدی همچنان پايدار است. در ايران کمدی به شکل نمايش های رو حوضی(تخت حوضی) و خيمه شب بازی اجرا می شده است. مهمترين آثار کمدی جهان:يک نوکر و دو ارباب(کارلو گول دونی)خسيس(مولير)خواستگاری چخوف.

دانلود رایگان رساله سالن تئاتر

مطالعات طراحی سالن تئاتر ,رساله سالن تئاتر ,برنامه فیزیکی سالن تئاتر ,نمونه موردی خارجی سالن تئاتر ,ضوابط و استاندارد های طراحی سالن تئاتر ,دانلود رایگان مطالعات سالن تئاتر ,دانلود رساله معماری سالن تئاتر ,نمونه مشابه ایرانی سالن تئاتر ,ریز فضاهای سالن تئاتر ,دانلود رایگان رساله سالن تئاتر
2-3-2- تراژدی
تراژدی کلمه ای است یونانی به معنای “سرود بز”.
یونانیان برای تئاتر و نمایش لغت تراژدی را بکار می بردند، این کلمه مرکب از لفظ “تراگو” یعنی “بز” و “اگل” یعنی “ترانه” است و معنای مرکب آن “ترانه بز” می شود.

بز در نظر یونانیان باستان مقدس بود، از این رو نمایشگران خود را به صورت بز در می آوردند و در آغاز جنبه خنده آوری داشت تا اینکه پس از مدتها از کمدی جدا گردید و بصورت کاملی در آمد.

در کتابهای لغت و در کتابهای ادبی زبانهای مختلف، تعریف کلمه “تراژدی” و شرح مفهوم و مصداق و بیان کیفیت جذبه های آن در همه جا یکسان نیست.

 

مطالعات زائرسرا 100 صفحه

مطالعات رستوران 125 صفحه

مطالعات دهکده ورزش های زمستانی و آبی 120 صفحه

دیدگاهتان را بنویسید