خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات مجتمع مسکونی / مطالعات مجتمع تجاری مسکونی 85 صفحه

مطالعات مجتمع تجاری مسکونی 85 صفحه

مطالعات مجتمع تجاری مسکونی – دانلود رساله معماری مجتمع تجاری مسکونی

مطالعات مجتمع تجاری مسکونی دانلود رساله معماری مجتمع تجاری مسکونی ریز فضا و برنامه فیزیکی مجتمع تجاری مسکونی نقشه و پلان مجتمع تجاری مسکونی دانلود رایگان رساله معماری پروژه مجتمع تجاری مسکونی دانلود پایان نامه معماری مجتمع تجاری مسکونی ضوابط و استاندارد مجتمع تجاری مسکونی

مطالعات مجتمع تجاری مسکونی
تعداد صفحات : 85 صفحه
قیمت : 7000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات مجتمع تجاری مسکونی - دانلود رساله معماری مجتمع تجاری مسکونی
مطالعات مجتمع تجاری مسکونی – دانلود رساله معماری مجتمع تجاری مسکونی

فهرست مطالب مطالعات مجتمع تجاری مسکونیدانلود رساله معماری مجتمع تجاری مسکونی

مقدمه1

فصل اول مطالعات مجتمع تجاری مسکونی
1-1- نقش و جایگاه کنونی مجتمع های تجاری3
1-2- دسته بندی انواع مجتمع های تجاری3
1-3- زیبا شناسی فرم و پیچیدگی عملکرد در فضاهای تجاری4
منابع و ماخذ5

فصل دوم: ادبیات تحقیق مطالعات مجتمع تجاری مسکونی
2-1- تجارت6
2-1-1- جلوه های تجارت6
2-1-2- عناصر تجارت7
2-2- طبیعت8
2-3- پایداری8
2-4- فراغت9
منابع و ماخذ10

فصل سوم: مبانی نظری مطالعات مجتمع تجاری مسکونی
3-1- مبانی نظری معماری11
3-2- مبانی نظری عام برای یک معمار در طراحی11
3-3- مبانی نظری طراحی معماری11
3-4- گذر زمان جبری فرا راه معماری سنتی12
منابع و ماخذ13

فصل چهارم: انواع مراکز خرید مطالعات مجتمع تجاری مسکونی
4-1- انواع مراکز خرید از نظر وسعت و حوزه15
4-2- انواع مراکز خریداز نظر اقلیم16
منابع و ماخذ17

فصل پنجم: بررسی اصول و ضوابط نظری فضای تجاری مطالعات مجتمع تجاری مسکونی
5-1- تاثیر تکنولوژی در فضاهای معماری18
5-2- نقش استفاده کنندگان در ایجاد فرم معماری18
5-3- معماری، فن و هنر18
5-4- فرم در معماری19
5-5- عوامل فرهنگی20
5-6- مبانی شکل گیری ایده معماری21
5-7- روند رسیدن به حجم نهایی21
5-8- اصول فرایند طراحی23
منابع و ماخذ25

فصل ششم: بررسی و تحلیل نمونه های خارجی و داخلی مطالعات مجتمع تجاری مسکونی
6-1- مجتمع بزرگ تجاری و تفریحی خلیج فارس شیراز26
6-2- Smaralind Shopping Center30
منابع و ماخذ35

فصل هفتم: ضوابط طراحی مجتمع های تجاری مطالعات مجتمع تجاری مسکونی
7-1- دسترسی ها36
7-2- جداسازی انواع ترافیک37
7-3- سیرکولاسیون وسایل نقلیه37
7-4- سیرکولاسیون معلولان و سالمندان37
7-5- طراحی شبکه دسترسی38
7-6- پارکینگ38
7-7- طراحی مجموعه تجاری39
7-8- طرح یکپارچه و هماهنگ40
7-9-طراحی معماری40
7-10- ورودی ساختمان41
7-11- طراحی داخلی41
7-12- اجزاء ارتباطی در ساختمان های تجاری42
7-12-1- پله42
7-12-2- انواع پله42
7-12-3- ابعاد و ویژگی های پله43
7-12-4- پله برقی 45
7-12-5- آسانسور45
7-13- تاسیسات حرارتی و برودتی46
7-13-1- سیستم منطقه ای46
7-13-2- سیستم مرکزی46
7-14- آب نما و فواره های تزیینی47
7-15- فضای سبز47
7-16- فضاهای تفریحی48
7-17- نورپردازی48
7-17-1- ویترین ها49
7-18- سرویس های بهداشتی49
7-19- بانک 49
7-20- رستورانها49
منابع و ماخذ50

فصل هشتم: مسکونی مطالعات مجتمع تجاری مسکونی
8-1- مفهوم و تعریف مسکن51
8-2- بررسی اهمیت و نقش مسکن در ابعاد مختلف52
8-2-1- سرپناه52
8-2-2- مسکن وخانواده52
8-2-3- مسکن و اقتصاد52
8-2-4- مسکن و مشارکت53
8-3- محیط مسکونی53
8-4- جنبه های کمی و کیفی مسکن54
8-5- تعریف استاندارد مسکن54
8-5-1- ضوابط و استانداردهای ساختمان های مسکونی54
8-5-2- تراکم54
8-5-3- ضوابط و قوانین شهرداری55
8-6- عملکرد و تجهیزات مسکن55
8-6-1- عرصه خصوصی56
8-6-2- عرصه خانوادگی56
8-6-3- عرصه پذیرایی و مراسم57
8-6-4- عرصه خدماتی و پشتیبانی57
8-6-5- فضای ورودی و خروجی57
منابع و ماخذ58

فصل نهم: بررسی نمونه های موجود مجتمع های مسکونی مطالعات مجتمع تجاری مسکونی
9-1- مجتمع مسکونی ونک59
Baker House – 60
منابع و ماخذ61

فصل دهم: جغرافیای تهران مطالعات مجتمع تجاری مسکونی
10-1- ارتفاع از سطح دریا64
10-2- موقعیت استقرار تهران65
10-3- شیب زمین در تهران65
10-4- زمین شناسی 65
10-4-1- لرزه خیزی65
10-5- اقلیم66
10-5-1- آب و هوا66
10-5-2- بارندگی68
10-5-3- رطوبت69
10-5-4- دما69
10-6- معماری و شهرسازی تهران70
10-6-1- ضوابط ساخت و ساز در پهنه سکونت71
10-6-2- ضوابط ساخت و ساز در پهنه فعالیت72
10-6-3- ضوابط ساخت و ساز در پهنه مختلط72
10-7- نمای شهر73
10-8- فضای سبز تهران74
10-9- تقسیمات شهری75
10-9-1- مناطق شهری76
10-10- اقتصاد77
10-11- جمعیت تهران77
10-12- محرک های جمعیتی87
10-13- منابع تامین آب مورد نیاز79
10-14- حمل و نقل تهران79
10-14-1- مترو تهران80
10-14-2- ترافیک81
10-14-3- بزرگراه های تهران81
10-15- آلودگی های زیست محیطی81
10-15-1- آلودگی هوا81
10-15-2- آلودگی صوتی82
منابع و ماخذ83

مطالب مشابه :   مطالعات برج مسکونی تجاری 110 صفحه

فصل یازدهم: موقعیت کلی سایت در شهر مطالعات مجتمع تجاری مسکونی
11-1- پتانسیل فروش منطقه84
11-2- تحلیل جمعیتی منطقه84
11-3- میزان درآمد منطقه84
11-4- موقعیت و وضعیت فروشگاه های موجود85
11-5- ایجاد جذابیت برای مراجعه کنندگان85
11-5-1- عوامل بصری85

دانلود رساله مطالعات مجتمع تجاری مسکونی

مـقدمــه
مطالعات معماری
فضاهای داد و ستد و تجارت همواره رکنی اساسی در ساختار کالبدی شهرها بوده و بازارهای سنتی همواره به عنوان قسمتی از نمود فرهنگی شهرها و قوم ها ی مختلف مطرح بوده اند.در گذشته ای نه چندان دور، بازار عنصری شهری با مکانی مشخص بوده و حیاط شهر و بازار به هم گره خورده و شهرها به واسطه بازارهایشان جایگاه منطقه ای خود را پیدا می کردند. جنب و جوش همیشگی و پیوند تنگاتنگ بازارها با زندگی روزمره شهروندان ای عملکرد را به قلبی تپنده در مرکز شهرها تبدیل می نمود که نبض هر آنچه در شهر رخ می داد را در دست داشت.
اهمیت بازارها نه تنها به دلیل وقوع داد و ستد و انجام معاملات در آنها بلکه بیشتر به دلیل نقش این عملکرد در شکل دهی به تعاملات اجتماعی، برخوردهای روزانه و تاثیر در شکل گیری فرهنگ شهروندان می باشد، از این رو بازار با کالبد سنتی آن، تنها عملکردی اقتصادی نبوده بلکه به موازات نقش اقتصادی اش کارکرد های فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی نیز در شهر داشته است.
اهمیت بازارهای سنتی در معماری و کالبد این عملکرد نیز نمایان می باشد، تا آنجا که پس از مساجد و کاخ های حکومتی مهمترین عناصر ماندگار شهرهای کهن بازارها بوده اند. از لحاظ ساماندهی و ارتباطات نیز این عنصر همچون ستون فقرات شهر بوده و به دلیل فرم های ارگانیک و انعطاف پذیر و گستردگی در بافت شهری، تمامی فضاهای حکومتی را احاطه کرده و به یکدیگر متصل می سازد. هنوز در بسیاری شهرها، خصوصا در کشورهای آسیایی نظیر ایران، ترکیه وهندوستان بازارهای سنتی از شاخص ترین آثار قدیمی و در واقع جلوه و انعکاسی از فرهنگ مردم می باشد.{1}

دانلود پروپوزال مطالعات مجتمع تجاری مسکونی

بخش دوم:
رساله معماری اقامت در«مجتمع اقامتی خاص» گرچه می تواند همراه با نوعی اجبار به نظر برسد اما معماری نوین توانسته است با خلق کیفیات فضایی متفاوت، تعریف جدیدی از زندگی در مسکن دسته جمعی ارائه دهد. هرچند در گذشته نیاز و توجه چندانی به این عملکرد نبود اما با گذشت زمان و تغییر نحوه زندگی و روابط اجتماعی، لزوم توجه به این نوع از مسکن در کنار دیگر انواع بیش از گذشته احساس شد، تا حدی که امروزه می توان آن را بخشی اساسی از امکانات و کاربری های شهرها دانست که در ارتقاء کیفیت زندگی شهری موثر است.
مخاطبین این نوع مسکن، بر پایه نوعی اشتراک تعریف می شوند: اشتراک در شرایط سنی و جسمی، اشتراک کاری و یا تحصیلی و… که به واسطه آن می توان به آنها «گروه» اطلاق کرد: گروه اجتماعی، گروه کاری و یا گروه سنی. بدین ترتیب طیف وسیعی از انواع فضاها، خدمات و کاربری ها در این نوع از مسکن گنجانده می شود که کیفیت های فضایی متفاوتی را بوجود می آورد.اولین و مهم ترین این فضاها، حوزه شخصی و واحد اختصاصی
است، چه در حد یک اتاق چند نفره و چه آپارتمانی کامل و مستقل که میبایست امکاناتی برای پاسخگویی به نیازهای فردی را دارا باشد. فضاهای جمعی، ارتباطی مستقیم با گروه تعریف شده ی ساکنین دارد: سالن اجتماعات، نشیمن {2}
منابع و ماخذ
1- کتاب مجتمع تجاری، ترجمه و تالیف: نیما طالبیان – مهدی آتشی – سیما نبی زاده
2- کتاب مجتمع اقامتی، ترجمه و تالیف: نیما طالبیان – مهدی آتشی – سیما نبی زاده

مطالب مشابه :   مطالعات مجتمع تجاری تفریحی 300 صفحه

دانلود مطالعات مجتمع تجاری مسکونی

فصل اول

1-1- نقش و جایگاه کنونی مجتمع های تجاری
امروزه جایگاه بازارهای سنتی در شهرهای جهان سوم به شدت تضعیف شده است. افزایش بیش از حد جمعیت شهرنشین و تغییر در شیوه های داد وستد به از بین رفتن بسیاری از پیشه ها و خلق شغل هایی جدید انجامیده است که حیاط آنها دیگر در قالب های سنتی پیشین ممکن نیست. از سویی دیگر ساخت و ازدیاد مجتمع های تجاری در مناطق مختلف کلان شهرها و دگردیسی بازارهای سنتی به انواع نیمه مدرن امری ناگزیر بوده است.
مراکز خرید و فضاهای تجاری دوران مدرن را می توان موج دوم محیط های تجاری قلمداد نمود که ماحصل انقلاب صنعتی و ظهور معماری مدرن می باشند، اما به هرحال ریشه در مراکز و بازارهای سنتی دارند. استقبال عموم شهروندان از مجتمع هایی چند منظوره که در آنها می توان علاوه بر خرید، ساعاتی را به تفریح و صرف غذا گذراند موجب شده بازارها تنها نقاطی برای خرید کالاهای خاص گردیده و بیشتر به محل هایی مناسب برای خرید و بازدید توریست ها و مسافران تبدیل گردند. با این وجود هرچند که چنین فضاهایی همچنان محل برخوردهای روزانه و تعاملات اجتماعی می باشند اما نقش و جایگاه فرهنگی آنها تغییر نموده و قدرت سیاسی آنها نیز در مقایسه با بازارهای سنتی به طور کامل محو شده است.{1}

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات مجتمع تجاری مسکونی

1-2- دسته بندی انواع مجتمع های تجاری
تجارت در مقیاس های گوناگون و در قالب فضاها و عرصه های معمارانه متفاوتی صورت می گیرد. از یک واحد تجاری با متراژ پایین گرفته تا بزرگترین مراکز خرید، همه نیازمند پاسخی معمارانه می باشند. مجتمع های تجاری بر اساس مقیاس پاسخگویی به نیازهای مخاطبین دسته بندی می شوند. برخی از این نمونه ها از مقیاس شهر نیز فراتر رفته و مخاطبین آنها بعضا از دیگر شهرهای کوچک و نزدیک و حتی توریست ها می باشند.
برخی دیگر نیز تنها در حد پاسخگویی به نیازهای محله می باشند. طبیعی است که ملاحظات معمارانه در خصوص طراحی این مراکز نیز وابسته به مقیاس و نیازهای عملکردی آنها می باشد. از لحاظ تنوع و نوع کالاهای عرضه شده نیز می توان مجتمع های تجاری را تفکیک نمود، برخی از مراکز خرید منحصرا به فروش کالاهایی خاص نظیر جواهرات، سیستم های الکترونیکی و کامپیوتری، مبلمان منزل و سایر کالاهای پر مخاطب اختصاص می یابند.آنچه در خصوص انواع دسته بندی فضاهای تجاری لازم به ذکر است ظهور مجتمع های چندمنظوره است که در آنها کاربری های تفریحی و خدماتی با فضاهای تجاری ترکیب می شوند. تقریبا تمامی مجتمع های عظیم دارای قسمت های اداری می باشند و چگونگی ترکیب این فضاها که نیاز به سکوت و آرامش بیشتری دارند با فضاهای تجاری که همواره مرکز جنب وجوش و هیاهو می باشند از نکات مهم در طراحی معماری مجتمع های تجاری می باشد.{1}

مطالب مشابه :   دانلود رساله طراحی ویلا | رساله ویلا

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات مجتمع تجاری مسکونی

1-3- زیبایی شناسی فرم و پیچیدگی عملکرد در فضاهای تجاری
در بازارهای سنتی فرم و عملکرد از یکدیگر قابل تفکیک نمی باشند. از سویی زیبایی فرم به خوبی در خدمت نیازهای عملکردی بوده و از سوی دیگر چالش های عملکردی به خلق راهکارهایی فرمال و زیبا انجامیده است. در مطالعه فرم و کالبد ارگانیک بازارهای قدیمی ایرانی به واژگانی چون حجره، تیمچه، سرا و چهارسوق بر می خوریم که دلالت بر وجود کیفیات فضایی متفاوت و فعالیت های متنوع در بازارها دارند. نوع مصالح، شیوه تزیینات، میزان نور و چگونگی تهویه این فضاها با یکدیگر متفاوت بوده و این امر در شهرها و اقلیم های مختلف به راهکارهای معمارانه متفاوتی نیز انجامیده است.هرچند که نیاز به این کیفیات فضایی با گذشت زمان از بین نرفته است اما چگونگی نمود معمارانه آنها در مجتمع های تجاری مدرن و امروزی دستخوش تغییراتی اساسی شده است.
در این دگردیسی، آرام آرام راسته های تجاری در حاشیه خیابان های اصلی شهرها و پس از آن پاساژها که مجتمع های تجاری کوچکی در غالب یک ساختمان بودند به وجود آمدند. پس از ظهور مجتمع های تجاری در مقیاس و ابعادی وسیع تر، نه تنها فرم و نوع مصالح به کار رفته تغییر نمودند. بلکه عناصری جدید نظیر آتریوم، آسانسورها و پلکان های برقی، نورپردازی های متنوع در فضاهای تجاری به کار گرفته شدند.
به علت سادگی روابط عملکردی در پلان مجتمع های تجاری، در طراحی معماری این فضاها اولویت با ایجاد تنوع و پویایی در مقاطع و جذابیت در نماهای مجموعه و همچنین ایجاد ارتباط بصری میان بخش های مختلف مجتمع می باشد. در این راستا قالب هاب فضایی گذشته که مجتمع های تجاری را صرفا جعبه هایی درون گرا و فاقد انعطاف تعریف می نمود در اکثر کشورهای توسعه یافته کنار گذاشته شده و از معماری فرم و ویژگی های ظاهری بنا نیز به عنوان مهم ترین جاذبه برای دعوت مخاطبین به درون مجموعه نام برده می شود.

ریز فضا های مطالعات مجتمع تجاری مسکونی

از دیگر نکات حائز اهمیت در طراحی مجتمع های کلان توجه به میزان مصرف انرژی و چگونگی کنترل آن می باشد. هرچه فضای داخلی وسیع تر باشد تنظیم و تهویه هوا مشکل تر خواهد شد و در مجتمع های تجاری که معمولا توسط آتریوم ها و ویدها فضاهای طبقات نیز به یکدیگر متصل می شوند، دشواری این امر دو چندان می شود. بدیهی است که پایداری انرژی در مجتمع های تجاری عظیمی که روزانه هزاران مخاطب از آنها بازدید می کنند به مراتب موثرتر از کنترل انرژی در یک خانه مسکونی می باشد. از این رو معماری فضاهای تجاری به شدت درگیر با اصول معماری پایدار و نکات فنی گردیده است.{1}

دیدگاهتان را بنویسید