خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات اماکن خدماتی رفاهی / مطالعات اقامتگاه بین راهی | دانلود رساله اقامتگاه بین راهی

مطالعات اقامتگاه بین راهی | دانلود رساله اقامتگاه بین راهی

مطالعات اقامتگاه بین راهی

تعداد صفحات : 195 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : 16/000 تومان
همراه این مطالعات 80صفحه فایل WORD در مورد ضوابط و استانداردهای اقامتگاه بین راهی نیز ارسال می شود.

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات اقامتگاه بین راهی
مطالعات اقامتگاه بین راهی

فهرست مطالب مطالعات اقامتگاه بین راهی

فصل اول مطالعات اقامتگاه بین راهی

مقدمه
1-1- طرح پیشنهادی 2
2-1- مراحل مختلف یک طرح پیشنهادی 2
1-2-1-مسأله پژوهش 2
2-2-1- مقدمه پژوهش 3
3-2-1- بیان مسئله 3
4-2-1- ضرورت تحقیق 6
5-2-1- اهداف پژوهش 9
6-2-1- روش تحقیق 10

فصل دوم مطالعات اقامتگاه بین راهی

توسعه و گردشگری
1-2- تاریخچه گردشگری 13
2-2- پیشینه صنعت گردشگری در ایران 15
3-2- تعريف توريسم 16
4-2- تعريف جهانگردي 17
5-2- مفاهيم جهانگردي 22
1-2-5- مفهوم لغوي 22
2-5-2- مفهوم فني 22
6-2- مذهب و گردشگري 22
7-2- گردشگري در آيات و روايات 23
8-2- انواع جهانگردي با توجه به انگيزه 24
1-8-2- تفريح و استراحت و ديدار بستگان 24
2-8-2- درماني و بهداشتي 24
3-8-2- مذهبي 25
4-8-2- تاريخي و فرهنگي و هنري 25
5-8-2- ورزشي 26
6-8-2- همايش‌ها 26
7-8-2- اقتصادي و بازرگاني 26
9-2- جهانگردي به عنوان يك صنعت 27
1-9-2- آثار جهانگردي 28
1-10-2- آثار مثبت جهانگردي 30
1-1-10-2- اثر جهانگردي در ارتقاي فرهنگ روحي و معنوي سفر 30
1-1-1-10-2- خداشناسي و تهذيب نفس 30
2-1-1-10-2- پند آموختن از تاريخ 31
3-1-1-10-2- سلامتي روح و جسم 31
4-1-1-10-2-آموختن دانش و معرفت 31
5-1-1-10-2-تقويت آداب و رسوم و سنن ملي 31
6-1-1-10-2-تأثير جهانگردي بر زندگي مسافران 32
2-1-10-2-تأثير جهانگردي بر فرهنگ و زندگي مردم مناطق مورد بازديد 33
3-1-10-2-جهانگردي و رونق صنايع دستي و آداب و رسوم عاميانه 33
4-1-10-2-تأثير جهانگردي بر اقتصاد 34
1-4-1-10-2-در مقياس ملي 35
1-4-1-10-2-اقتصاد بين‌المللي 36
2-10-2-پيامدهاي منفي جهاگردي 36
1-2-10-2-منافع دروغين مالي 36
1-2-10-2-جهانگردي و محيط زيست فرهنگي 37
2-2-10-2-تأثير نامطلوب جهانگردي بر طبيعت 37
11-2-صنعت توريسم در ايران 38
12-2-جاذبه‌هاي جهانگردي ايران 38
13-2-بازنگری در جایگاه گردشگری و جهانگردی در برنامههای توسعه استان 40

فصل سوم مطالعات اقامتگاه بین راهی

معماری باغهای ایرانی
1-3-باغهای ایرانی 44
2-3-مقدمهای بر پیشینه تاریخی باغ ایرانی 45
3-3-تعریف و واژهشناسی (واژه باغ در گذر زمان) 46
4-3-عناصر باغ ایرانی 47
5-3-طراحی آب در سبکهای مختلف 48
6-3-هندسه، ساختار و نظام 50
7-3-ساختار کالبدی باغ ایرانی 51
1-7-3-گستردگی دید 51
2-7-3-محورهای آب 52
3-7-3-هندسه مستطیلی 52
4-7-3-تقارن 53
5-7-3-مرکزیت 53
8-3-ساختار کالبدی باغ ایرانی 53
9-3-جلوه باغ در فرهنگ ایران 54
10-3-کیفیت فضایی باغ ایرانی 55
11-3-انواع باغ‌های ایرانی 57
1-11-3-تقسیم‌بندی باغ‌های ایرانی بر اساس محورهای اصلی و فرعی 57
2-11-3-تقسیم‌بندی باغ‌های ایرانی بر اساس خصوصیات کالبدی 57
3-11-3-تقسیم‌بندی باغ‌های ایرانی بر اساس کارکرد اصلی 57
12-3-جايگاه باغ در شهر ايراني 58
13-3-اصول طراحي باغ ايراني 59
1-13-3-سلسله مراتب 60
1-13-3-تقارن 60
3-13-3-مركزيت 60
4-13-3-ريتم 61
5-13-3-استقلال و تشخيص فضاها 61
6-13-3-تنوع در وحدت، وحدت در تنوع 61
7-13-3-طبيعت‌گرايي و بهره‌گيري از منظر 62
14-3-ويژگي‌هاي شاخص و مشترك باغ‌هاي ايراني 62

فصل چهارم مطالعات اقامتگاه بین راهی

اقامت
1-4-تاريخچه‌ي فضاهاي اقامتي در جهان 66
2-4-پيشينه‌ي اقامتگاه‌ها در ايران 68
1-2-4-اقامتگاه‌هاي دوره‌ي هخامنشي 69
2-2-4-اقامت‌گاه‌هاي دوره‌ي اسكندر و سلوكيان 70
3-2-4-اقامتگاه‌هاي دوره اشكاني 70
4-2-4-اقامتگاه‌هاي دوره‌ي اسلامي 71
5-2-4-اقامتگاه‌هاي دوره‌ي مغول 73
6-2-4-اقامتگاه در دوران صفوي 75
7-2-4-اقامتگاه‌هاي ايران در دوره‌ي قاجاريه 76
8-2-4-اقامتگاه‌ها در دوره‌ي پهلوي 77
9-2-4-اقامتگاه‌ها در دوره‌ي معاصر 78
3-4-تاريخچه مجتمع‌ها 79
1-3-4-كاربات 80
2-3-4-ساباط 80
3-3-4-رباط 80
4-3-4-خان 81
5-3-4-كاروانسرا 81
6-3-4-چاپارخانه 82
4-4-تعريف مجتمع اقامتي-توريستي 83
6-4-درجه‌بندي مراكز اقامتي 86

فصل پنجم مطالعات اقامتگاه بین راهی

مطالعات معماري و استاندارد فضاها
1-5-طرح كلي هتل 89
1-1-5-عناصر فضايي هتل 92
1-1-1-5-رستوران 92
1-1-1-1-5-استانداردهاي طراحي رستوران هتل 94
2-1-1-1-5-آشپزخانه و فضاي نگهداري اغذيه 99
3-1-1-1-5-1-انواع چيدمان رستوران هتل 101
2-3-5-اتاق خواب‌ها 102
1-2-3-5-انواع اتاق‌ها در هتل‌ها 104
2-2-3-5-ابعاد و اندازه اتاق 106
3-2-3-5-گرمايش، سرمايش و تهويه‌ي هوا 106
4-2-3-5-كيفيت عناصر داخلي اتاق خواب 107
3-3-5-سوئيت‌ها 110
4-3-5-حمام‌ها و سرويس‌هاي بهداشتي 110
5-3-5-فضاهاي عمومي در هتل 111
1-5-3-5-بخش مورد مراجعه در هتل 112
1-1-5-3-5-محل نشستن (لابي) 112
2-1-5-3-5-تلفخانه 113
3-1-5-3-5-فرانت آفيس و پذيرش 114
3-1-5-3-5-خدمات تاكسي سرويس 115
4-1-5-3-5-خدمات برگزاري اجلاس و همايش 116
5-1-5-3-5-نمازخانه 116
6-1-5-3-5-سرويس‌هاي بهداشتي محوطه 117
7-1-5-3-5-پاركينگ 118
8-1-5-3-5-پيوست‌ها و ساختمان‌هاي جانبي 118
9-1-5-3-5-استانداردهاي فضاهاي ويژه معلولين 118
2-5-3-5-بخش اداري و مديريت 119
1-2-5-3-5-فضاهاي لازم براي كاركنان 120
2-2-5-3-5-كمدهاي لباس كاركنان 120
3-2-5-3-5-انبار وسايل نظافت و آبدارخانه 120
7-3-5-فضاي ورزشي 121
1-7-3-5-استخر سرپوشيده 121
2-7-3-5-تنيس روي ميز 123
8-3-5-بخش خدماتي 123
1-8-3-5-بخش خانه‌داري 124
1-8-3-5-انواع انباري 125
2-8-3-5-محل آشغال 125
3-8-3-5-محل البسه يا ملحفه‌ها 126
4-8-3-5-لباسشويي 126
5-8-3-5-محل سرويس 126
6-8-3-5-سرويس هر طبقه 127
3-8-3-5-اتاق باغ‌داري و كاخ‌داري 127
8-8-3-5-نگهباني 128
9-8-3-5-تأسيسات 128
10-8-3-5-محل موتور برق اضطراري 128
11-8-3-5-محوطه‌هاي فني 128
2-1-5-سيركولاسيون در هتل‌ 129
3-1-5-نورپردازي 135
1-3-1-5-هال ورودي 135
2-3-1-5-پذيرش 136
3-2-1-5-راهروها 137
4-3-1-5-رستوران 138
5-1-3-5-اتاق‌ها 140
5-3-1-5-حمام 142
6-3-1-5-سالن‌هاي جشن و اتاق‌هاي چند منظوره 143
7-3-1-5-اتاق‌هاي ملاقات 144
8-3-1-5-امكانات ورزشي و رفاهي 145
9-3-1-5-نماي بيروني 146
1-3-1-5-پاركينگ 147

فصل ششم مطالعات اقامتگاه بین راهی

بررسي نمونه‌هاي مشابه
1-6 نمونه هاي داخلي 150
1-1-6- هتل عباسي 150
2-1-6-اقامتگاه اسكي بارين، تهران 151
3-1-6-مجتمع تفريحي و گردشگري بهدشت 155
4-1-6-مجموعه اقامتي-تفريحي چاكسر 157
2-6-بررسي نمونه‌هاي خارجي 161
1-2-6-هتل هيلتون Hotel Hilton 161
2-2-6-مجموع اقامتي تفريحي ميرامار 162
3-6-نمونه‌هايي از واحدهاي اقامتي مجموعه 164
3-6-1- هتل شرايتون واكرهيل 165
4-6 معرفی نمونه‌های موجود 167
4-6-1-هتل آزادی خزر 167
4-6-2-برج نمک‌آبرود چالوس 169
4-6-3-The nichima club 172
4-6-4-The hotel hyatt regency fukuoka 172
4-6-5-Hotel cosima 173

مطالب مشابه :   پایان نامه اقامتگاه بین راهی (مطالعات،نقشه،رندر)

فصل هفتم مطالعات اقامتگاه بین راهی

بررسي شرايط اقليمي منطقه
7-1- موقعيت جغرافيايي و وسعت استان گلستان 175
7-2- آب و هوای گلستان 176
7-3- شهر گرگان 176
7-4- خصوصیات اقلیمی شهرشتان گرگان 177
7-4-1- بارندگی 177
7-4-2- باد 178
7-5- تاریخچه گرگان، جرجان (استراباد) 179
7-6- پارک جنگلی ناهار خوران 180
فصل

هشتم مطالعات اقامتگاه بین راهی

سازه طرح
8-1 شناخت سازه و پیشنهاد نوع سازه 182
8-1-1 سازه‌های فضایی (space fream) 182

فصل نهم مطالعات اقامتگاه بین راهی

مباني طرح
9-1- اهداف طراحی 189
9-2- دلایل شکل گیری ایده 189
9-3- روند طراحی 190
9-4- دلایلی بر ايده‌هاي طراحي 191
6-4-1- القاء حس حركت و پوياي در پروژه 191
6-4-2- ايجاد حس حركت وپوياي در فرم اقامتگاه 191
6-4-3- دلیلی بر اثبات حس حرکت در خطوط منحنی 191
9-5- مسير رسيدن به بنا 192
9-6- ایجاد تهویه طبیعی 192
9-7 آناليز سايت 193
منابع و مآخذ: 198

مطالعات معماری طراحی اقامتگاه بین راهی

1-1- طرح پیشنهادی
انسان را موجودی جستجوگر دانسته‌اند، آدمی وقتی حقیقتی را به دست می‌آورد، آرامش می‌یابد. از این روست که پژوهش و پژوهش‌گری در طول تاریخ بشر استمرار یافته است. انسان‌ها بدون آنکه از پژوهش خود سودی حاصل کنند آن را محقق می‌ساختند. وقتی آدمی در برابر سوالی قرار می‌گیرد که حتی دانستن آن به لحاظ مادی با ندانستن آن مساوی است چنین جوابی می‌تواند او را آرام کند که انسان همواره جویای شنیدن و یافتن است. پژوهش به معنایی که گفته شد به هیچ وجه حیطه خاصی را نمی‌شناسد، بلکه تمام سوالات بشر را شامل می‌شود. از این روست که آدمیان در هر حادثه‌ای پژوهش را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده‌اند. این پژوهش از زمان خلقت آدم تا به امروز وجود داشته است، اما در برهه‌های خاصی از زمان این پژوهش معانی و مبادی مختلفی یافته است.

دانلود رساله معماری اقامتگاه بین راهی

2-1- مراحل مختلف یک طرح پیشنهادی
1-2-1-مسأله پژوهش
اولین چیزی که باید برای پژوهشگر روشن شود و مورد تصمیم قطعی قرار گیرد «مسأله‌ی پژوهش است» یعنی محقق مسأله‌ای در پی رو دارد که از طریق علمی در صدد حل آن مسأله و پاسخگویی به برخی سوالات و مجهولات در این خصوص می‌باشد.
این جوابگویی در علوم تجربی از طریق آزمون و خطا و استنتاج منطقی و عقلی صورت می‌گیرد و در پژوهش‌های نظری از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و یا مطالعات میدانی صورت می‌گیرد. مسأله اصلی مورد نظر در این پژوهش را اگر دقیقاً بخواهیم به صورت تک سوال مطرح کنیم عبارتست از:
در دنیای امروز که صنعت توریسم جز صنایع اصلی دنیا محسوب می‌شود نقش و جایگاه معمار در اثرگذاری در این صنعت و میزان اثرپذیری از آن به چه نحو می‌باشد؟
2-2-1- مقدمه پژوهش
مقدمه هر مطلبی از جمله مقدمه طرح تحقیق بلافاصله پس از عنوان پژوهش و قبل از بیان مسئله آورده می‌شود، عبارتست از بیان مطلبی که ذهن خواننده را برای درک مفهوم اصلی نوشته آماده نماید. موضوع پژوهش نیز عبارتست از مطلبی که آمادگی لازم را برای درک بهتر موضوع پژوهش فراهم آورد.

طرح نهایی پایان نامه اقامتگاه بین راهی

3-2-1- بیان مسئله
(بیان مسئله نیمی از راه حل مسئله است).
در اکثر موارد نوشتن همه‌ی جزئیات مسئله به طور دقیق در عنوان پژوهش میسر نیست. بنابراین عنوان نمی‌تواند همه زوایای مورد نظر مسئله را منعکس سازد. پس باید در جای دیگر جزئیات موضوع شرح داده شود که بیان مسأله می‌تواند جایگزین این کار شود. در بیان مسأله باید مسأله پژوهش را به طور کامل و با ذکر جزئیات آن چنان شرح داد که مسأله بودن مسأله پژوهش، کاملاً روشن شده باشد.
جهانگرد کیست و جهانگردی چیست؟
حضور وی چه نقشی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازی می‌کند؟ زیرساخت‌های جذب گردشگر کدامند و در این میان کشور ما در چه جایگاهی قرار دارند؟
تمام این‌ها بخش کوچکی از سوالاتی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. نتایج آن جالب توجه خواهد بود و (ما را بر این باور می‌رساند که هر چه بر تعداد جهانگردان و توریست‌ها و زائران شهرهایمان بیافزاییم سیستم اقتصادی در بخش‌های تولید، توزیع و مصرف رشد و تکامل بیشتری می‌کند) ضمن اینکه این فرآیند به توسعه‌ی صنعت در بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله ساختمان‌سازی، اشتغال و … نیز تأثیر به سزایی خواهد داشت.
تحولات جهانی اقتصاد نشان دهنده این حقیقت است که بخش خدمات با سرعت بیشتری از بقیه بخش‌های صنعت پیش می‌رود ولی در همان حال شاهد نزول در پرباری و کیفیت در این بخش می‌باشیم.
هم‌چنین علاوه بر مسائل اقتصادی نیاز انسان به سرپناه و مأمن، نه تنها در حضر بلکه در سفر نیز از روزگاران باستان مورد توجه قرار گرفته است. شاید در همه‌ی کتاب‌هایی که در مورد تاریخ، جهانگردی و سیر و سیاحت در تمامی دنیا نوشته شده است، پیوستگی راه و ساختمان‌های اطراف آنها در غالب اصلاحات مختلف آورده شده و در زبان‌های زنده و مرده‌ی جهان و گویش‌های مختلف از فضاهای اقامتی بین راهی سخن گفته شده است. فضاهایی که پس از طی مسافت‌ها راه، منزل و آسایشگاه امنی برای کاروانیان خسته و از راه رسیده فراهم کرده و امکان سپری کردن را برای آنان به ارمغان آورده‌اند.
نیاز به فراغت و تفریح از مهم‌ترین ابعاد زندگی انسانی است که همواره به عنوان بزرگ‌ترین معضل جامعه خودنمایی کرده و می‌کند. زندگی ماشینی به قدری روح و جسم آدمی را تسخیر کرده که فرصت تفکر را در زمینه‌ی نیاز به فراغت از انسان سلب نموده است. علاوه بر این فراغت، یکی از زمینه‌ها برای پدید آوردن انسانی است با ارزش‌های روانی و عاطفی والاتر و نیز فرهنگی سرشارتر، نه زمینه خستگی در کردن برای کار دوباره.
چنانچه بخواهیم عنوانی برای سیستم زندگی مطلوب امروزه قائل شویم آن را می‌توان عصر تلفیق زمان، سرعت و صرفه‌جویی و آرامش نامید. به همین دلیل طراحی کیفیت خدمات به عنوان یک چالش بزرگ در بخش خدمات به ویژه مجموعه توریستی، تفریحی و اقامتی است.

مطالب مشابه :   مطالعات مجموعه تفریحی اقامتی 190 صفحه

نمونه موردی مطالعات اقامتگاه بین راهی

سوال مشخص این است که جامعه مهندسی کشورمان به طور عام و جامعه مهندسی شهرمان به طور خاص تا به حال تا چقدر توانسته‌اند در زمینه‌های جلب جهانگردان مثمر فایده باشند و مثلاً همین جامعه مهندسی شهرمان اعم از شهرسازان معنار و غیره کدامین موزه، کدامین بنای یادمانی، کدامین شهرسازی مبتنی بر فرهنگ و اعتقاد و اقتصاد مردم شهمیرزاد را سازماندهی کرده که بتواند جویندگان علم و هنر و زیبایی را به این دیار بکشاند.
زمین انتخاب شده برای طراحی مجموعه توریستی، تفریحی و اقامتی به پیشنهاد شهرداری شهمیرزاد و با توجه به طرح تفصیلی و پیشنهادی شهر با مساحت 10000 متر مربع در شهر شهمیرزاد واقع در شمال شهرستان سمنان با مناظر سبز و زیبای کوهستانی، با طبیعت بکر و ناشناخته از دیدنی‌ترین و کم‌نظیرترین ناطق استان و به عنوان شهر نمونه بین‌المللی گردشگری استان سمنان است.
موقعیت سایت مورد نظر در نزدیکی شیر قلعه و هفت چشمه که از جاذبه‌های گردشگری انسان ساخت و طبیعی در شهر شهمیرزاد میرباشد که هر سال حاضر به طراحی این مجموعه با توجه به معماری بومی و شرایط اقلیمی این منطقه و متناسب با نیازهای آن می‌پردازد.
4-2-1- ضرورت تحقیق
پژوهشگر باید دلایل اهمیت و ضرورت مساله پژوهشی را ذکر کند و به جرأت می‌توان گفت که مسائل و دلایل کمی بر دلایل کیفی، ذهنی و به اصطلاح اشیایی ارجحیت دارد.
باید توجه داشت که دلایل اهمیت و ضرورت موضوع شامل دو بخش می‌شود: بخش اول به اهمیت موضوع مربوط می‌شود و بخش دوم به اهمیت و ضرورت خود پژوهش. دلایل اهمیت می‌تواند محدود به ذکر دلایل اختصاصی موضوع پژوهش یا همان دلایل بخش دوم باشد.

برنامه فیزیکی مطالعات اقامتگاه بین راهی

اگر توریسم را در جایگاهی که ظرفیت پذیرش آن را ندارد ببرید بدون شک با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهید شد. بسترسازی و زیرساخت‌های صنعت توریسم به عهده عوامل متعددی در نظام مدیریت کشور می‌باشد. یکی از عوامل و دست اندرکاران، جامعه مهندسین می‌باشد که ضرورت تحقیق در باب (معماری و توریسم) را به خوبی بیان می‌کند. در این بین ضروری است تا با شناخت هر چه بیشتر نقش معمار پاسخگویی به نیازهای توریسم و پر بار کردن سفر وی حداقل نقش خود را در این زمینه ایفاگر باشیم.
از آنجا که عموماً 95 درصد مردم علاقه دارند با خودرو شخصی سفر کنند و قطعاً بین راه هم خسته می‌شوند و هم ماهیت چنین سفری ایجاب می‌کند که توقف کوتاهی برای یک شب، یا چند ساعت انجام گیرد، بنابراین اگر سرمایه‌گذاران و متولیان این کار بتوانند با در نظر گرفتن چنین پتانسیلی، محلی جذاب برای بین راه و یا داخل شهرها بسازند که ضمن ارزان بودن اقامت در آن، از کنار سرگرمی‌ها، فروشگاه‌ها و امکانات جانبی درآمدزا، قطعاً می‌توان هم نیازی اجتماعی را پاسخ داد و هم گردشگری داخلی و خارجی را رونق بخشید.
در واقع چنین مراکزی مشابه هتل‌های کشورهای خارجی می‌توانند با سنت‌های عامل ما دوباره‌سازی شود. آنچه در این میان مسلم است اینکه اگر سرمایه‌گذاران توجه کنند که با اجاره کم یک اتاق یا اجاره ناچیزی برای دادن جایی مطمئن در بر پا کردن چادر مردم را کمک کنند، می‌توان با استفاده از مراکز بازی، اینترنت و تلفن، فروش صنایع دستی، مراکز تعمیرگاهی برای خودرو و سرویس‌های مربوطه هزینه‌های خود را جبران کنند. اگر در کنار چنین مراکزی پلیس هم حضور یابد مردم با آرامش بیشتری پا به این نقاط می‌گذارند؛ زیرا در بسیاری از پارک‌ها و نقاطی که مردم در بین راه مستقر می‌شوند، به دلیل خلوت بودن یا دیگر شرایط امکان سرقت یا تبهکاری‌های دیگر بالاست.
مشکل دیگر مردم نیز همین امنیت است. در بین راه و در داخل شهرها اگر مراکزی باشد که از امنیت کافی برخوردار باشد البته تمیز و راحت می‌توان به امنیت سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه هم امید داشت. به نظر می‌رسد اقامت در هتل به ویژه برای سفرهای تفریحی، از برنامه‌ریزی‌های مردم خارج شده است. اگر چه این کار به نوعی بستگی به توان اقتصادی مردم دارد اما عادت‌های رفتاری نیز در آن بی‌تأثیر نیست. اینک در کشور ما 617 هتل فعالیت دارند که از این تعداد 65 هتل دولتی و مابقی خصوصی‌اند. با این حال اگر سری به مسیرهای پر مسافرت بزنیم خواهیم دید که مردم حاضرند کنار خیابان بخوابند ولی به هتل نروند که این خود بحث جداگانه‌ای دارد و مراکز اقامتی، توریستی می‌تواند با ارزان‌تر بودن اقامت و خدمات‌دهی بهتر این موضوع را پوشش دهد.

ضوابط و استاندارد های طراحی اقامتگاه بین راهی

با توجه به رشد بودجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 87، توسعه گردشگری مورد توجه دولت می‌باشد و با توجه به رونق گردگشری خارجی و داخلی اقتصاد کشور از نفت رهایی می‌یابد.
نظر به تخصیص 5 درصدی اعتبارات استانی به زیرساخت‌های گردشگری، همکاری شرکت‌های استانی توسعه ایرانگردی و جهانگردی را جهت توسعه گردشگری با ایجاد مشورت‌های کارشناسانه الزامی است. دولت اصلی‌ترین برنامه خود را جهت راه برون‌رفت از معضل اشتغال، توسعه یافتگی در صنعت گردشگری می‌داند و در این شرکت با آماده کردن پکیج‌های سرمایه‌گذاری مختلف در قالب هتل-مراکز اقامتی-مجتمع بین راهی-کمپینگ-سرویس بهداشتی و مجتمع آب درمانی و شناسایی سرمایه‌گذاران مختلف و ارائه‌ی بسته‌های سرمایه‌گذاری به آنان، پتانسیل‌های گردشگری را به فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و با کوتاه آمدن مسیر سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری از فرصت‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد.
سالانه سه میلیون ایرانی با جیب‌های پر به جهانگردی می‌روند اما آنها که برای ایرانگردی می‌آیند جیب‌هایشان سوراخ است. هفت هزار سال تمدن را گذاشته‌ایم در کوزه آبش را هم نمی‌خوریم. به کسی بر نخورد ما جماعت گل و بلبل آنچنان گرفتار وانفسای سیاست و سیاست زدگی شده‌ایم که خیلی چیزها را دیگر نمی‌توانیم ببینیم. اینکه سالانه حدود 300 هزار ایرانی به کشوری سفر می‌کنند که هنوز قدمت آن به 35 سال نرسیده است. اینکه بیش از 4 هزار شرکت خصوصی و دولتی ایرانی در امارات متحده عربی به ثبت رسیده‌اند، اینک از 30 میلیون گردشگر ژاپنی و چینی سالانه تنها 7 هزار نفر به ایران می‌آیند، اینکه علیرغم بی‌مثال بودن جاذبه‌های گردشگری از نظر درآمد در بخش گردشگری در بین کشورهای جهان در رتبه 67 قرار داریم.
اینها نمی‌تواند برای ما دردناک باشد. ما را چه به گردشگری و هتلداری. به ما چه که با کشفیات جیرفت ثابت می‌شود 150 سال تمدنمان پیرتر از تمدن بین‌النهرین است. به ما چه که فرنگی‌ها برای آمدن به ایران و دیدن تخت جمشید و پاسارگاد و مسجد وکیل و 4500 اثر قابل توجه لحظه‌شماری می‌کنند. برای ما ساختن برج در میدان نقش جهان و تله‌کابین در طاق بستان افتخار است و انبار کردن خانه شیخ بهایی، برای ما سفر به دوبی و تازه کردن آب و هوا بیش از همه‌ی اینها اهمیت دارد.

مطالب مشابه :   مطالعات زائرسرا 100 صفحه

ریز فضا های مطالعات اقامتگاه بین راهی

5-2-1- اهداف پژوهش
منظور از اهداف یا اهداف پژوهش عبارتست از منظور یا مقصود اصلی محقق برای اجرای پژوهش، به بیان دیگر چیزی که نتایج تحقیق در خدمت آن است یا برای آن مفید خواهد بود نشان دهنده هدف پژوهش می‌باشد.
هدف پژوهش همان است که محقق در پاسخ به سوالاتی در مورد نحوه استفاده از نتیجه تحقیق و چگونگی مفید آن را ارائه می‌کند.
لازم است که محقق هدف مورد نظرش را تحت عنوان هدف از پژوهش توضیح دهد تا نتایج حاصل از تحقیق از دیدگاه هدف آن نیز مورد ارزشیابی قرار گیرد.
خلاصه اینکه برای نوشتن هدف پژوهش-محقق باید منظور نهایی از پژوهش خود را همراه با چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن نتایج آن ذکر کنند.
مجموعه با در نظر گرفتن کمبودها و پتانسیل‌های منطقه سعی دارد با نگاهی به آینده خط‌مشی مشخصی را جهت نیل به اهداف زیر ترسیم نماید:
• ایجاد تفرجگاه مناسب برای ساکنین استان و مسافران
• ارتقاء فرهنگی و افزایش رشد اجتماعی منطقه
• آشنایی مردم منطقه و گردشگران با جاذبه‌های طبیعی، تاریخی استان سمنان به ویژه شهمیرزاد
• ایجاد جاذبه افزون‌تر سیاحتی در مهدی‌شهر و شهمیرزاد در راستای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی منطقه
• اشتغال‌زایی و ایجاد فرصت‌های شغلی
• افزایش نشاط و پویایی اجتماعی و امور تفریحی و توریستی.
این مجموعه با چند نوع ارائه خدمت نظیر نمایشگاه صنایع دستی و نمایشگاه گیاهان کویری و غرفه‌های فروش سوغات شهمیرزاد نظیر آلو، لواشک، گردو و …، رستوران و قهوه‌خانه سنتی و سوئیت‌های اقامتی با فضاهای خدماتی و سایر امکانات رفاهی تفریحی با شرایط اقلیمی در منطقه طراحی شده است.
موقعیت زمین و قرارگیری آن در دامنه کوه با شیب مناسب و استفاده از اصول طراحی باغ ایرانی در طراحی این مجموعه با ورودی‌هایی با م عماری جذاب دسترسی به مجموعه را امکان‌پذیر ساخته و جاذبه خاصی را به مجتمع می‌بخشد. در چنین مجموعه‌ای کلیه‌ بازدیدکنندگان می‌توانند خاطره‌ی روزهای فراموش نشدنی را به خاطر آورند.
6-2-1- روش تحقیق
بی‌شک بسیاری از معماران و شهرسازان چند دهه اخیر آموخته‌های خود را در این حوزه وامدار، نوشته‌ها و مکتوبات فلاسفه و معماران گذشته هستند. رساله موجود نقش عمده‌ای در آشنایی اهل فن با مبانی نظری-فلسفی و ویژگی‌های کالبدی معماری سنتی حرکت‌های معمارانه‌ی پس از آن و تلفیق معماری قدیم و جدید و اصول طراحی باغ ایرانی در مجموعه‌ی اقامتی تفریحی توریستی دارد.
فرصت مغتنمی است تا علاوه بر آموزه‌های تخصصی در لایه‌ای دیگر از سادگی، دقت و ایجاز، جامعیت این فضای منحصر به فرد ادیبانه را بیاموزیم.
در مبحث پایان‌نامه با توجه به محدودیت خواست شورای آموزشی از دانشجو و وفور منابع پروژه‌ها در عناوین مختلف امروز مهم جمع‌آوری و مطالب تحت یک سری سرفصل و فهرست نمی‌باشد بلکه مهم نتیجه‌گیری و تحلیل و استفاده بهینه آنها در روند شکل گیری پروژه نقش اساسی‌تری بازی می‌کند.
در مورد تاریخچه مجتمع‌ها و مراکز اقامتی و تهیه سایت مربوطه، اسناد متون برخی مراکز و ادارات از جمله سازمان میراث و فرهنگی استان سمنان در بخش فنی و گردشگری و شهرداری شهمیرزاد کمک گرفتم.

دیدگاهتان را بنویسید