خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله ایستگاه راه آهن و مترو / رساله طراحی ایستگاه راه آهن (120 صفحه) فایل WORD

رساله طراحی ایستگاه راه آهن (120 صفحه) فایل WORD

رساله طراحی ایستگاه راه آهن در 120 صفحه به صورت word تنظیم شده است که شما می توانید فهرست رساله طراحی ایستگاه راه آهن را مشاهده و در صورت تمایل نسبت به خرید و دانلود مطالعات طراحی ایستگاه راه آهن اقدام و از این فایل بعنوان یک منبع در رساله معماری طراحی ایستگاه راه آهن خود استفاده کنید.

دانلود رساله طراحی ایستگاه راه آهن

رساله طراحی ایستگاه راه آهن که ما در این بخش از مطالب وب سایت سایه 66 به معرفی و تحلیل بیشتر و بهتر تمامی ریزفضا ها و امکانات مختلف معماری آن پرداخته ایم را میتوان همواره یکی از بهترین و کاملترین رساله ایستگاه راه آهن در سطح اینترنت دانست که ما توانسته ایم با استفاده از بهترین اطلاعات معماری مربوط به تهیه و ارائه مطالعات طراحی ایستگاه راه آهن بپردازیم تا شما عزیزان معمار بتوانید با استفاده از آن اطلاعات جامعی را در این باره به دست بیاورید و در دیگر تحقیقات و  رساله طراحی ایستگاه راه آهن خود از این اطلاعات استفاده کنید.

دانلود رساله ایستگاه راه آهن

عنوان : رساله طراحی ایستگاه راه آهن
تعداد صفحات :  120صفحه
دانلود فایل PDF : کلیک کنید
توضیحات : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : 10/000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب رساله طراحی ایستگاه راه آهن

فصل اول:مقدمه. 1
مقدمه2
فصل دوم:مبانی نظری(حرکت).5
مقدمه.6
(1-1)انسان،معماری،حرکت.7
(1-2)پویایی فضا.10
(1-2-1) عوامل سازنده فضای پویا11
(1-2-1-1)مسیر.11
(1-2-1-2) سرعت11
(1-2-2)ریز فضاهای پویا.12
(1-2-2-1)فضای اعمال فیزیکی.12
(1-2-2-2)فضای ادارک مستقیم12
(1-2-2-3)نور13
(1-2-2-4) ابعاد.13
(1-2-2-5) فضای مجرد روابط هندسی13
(1-3)بررسی علل نیازمعماری به حرکت .13
(1-4)حرکت در معماری15
(1-4-1)حرکت در درون(ناشی از فرم) 15
(1-4-2)حرکت در پلان16
(1-4-3)حرکت در پلان آنامورفیک16
سیرکولاسیون(Circulation) .17
تغییر شکل(Deformation) .17
(1-4-4) حرکت در مفهوم(ناشی از معنا) .18
(1-5) بررسی تعدادی از مفاهیم موثر درخلق حرکت.18
(1-5-1) تأویل (Interpretation) 18
(1-5-2) تنش(Tension) .18
(1-5-3) انتظار.19
(1-5-4) شفافیت و تداوم.19
(1-5-5) بحران20
(1-6) حرکت و معماری حاضر.20
(1-7)نتیحه گیری.21
منابع23
فصل سوم: بررسی وضع موجود ومحیط پروژه:24
3-1. مطالعات مکانی25
3-1-1. ناهمواری‌ها25
3-2. پیشینه سایت26
3-3. دسترسی ها32
فرودگاه‌ها.32
پایانه‌های32 مسافربری
شبکه راه‌آهن32
بزرگراه‌ها33
متروی تهران.33
3-4. ویژگی¬های جغرافیایی:.34
طول و عرض جغرافیایی34
ارتفاع از سطح دریا.34
شیب زمین34
3-5. ویژگی¬های اجتماعی35
نژاد35
زبان35
مذهب.35
3-6. ویژگی¬های اقلیی: .36
اقلیم.36
آب و هوا.37
فصل چهارم: مطالعات پروژه(ایستگاه راه آهن) .44
1-شنـاخت راه آهـن و سـابقه آن.45
(1-1)سابقه تاریخی راه آهن در ایران و جهان45
(1-1-1)تاریخچه راه آهن45
(1-1-2)راه آهن در امریکا48
(1-1-3) راه آهن اروپا.48
(1-1-4) تاریخچه احداث راه آهن در ایران.51
)1-2( مزایای راه آهن در مقایسه با دیگر وسایل حمل ونقل.52
(1-4) نتیجه گیری.54
منابع56
2- بــررسی و نـقد ایستــگاههای راه آهن نمـونه داخـلـی و خـارجـی57
(2-1) معماری ایستگاههای راه آهن58
(2-1-2)سازمان فضائی ایستگاههائی راه آهن.59
(2-2)ایستگاه راه آهن تهران.60
(2-2-1) معرفی ایستگاه.60
(2-2-2) نتیجه گیری طراحی62
(2-3)ایستگاه راه آهن کرمان. 65
(2-3-1) بررسی ایده طراحی.65
(2-3-2) بررسی پلانها65
(2-3-3) بررسی نماها. .66
(2-3-4) بررسی فضاها66
(2-3-5) نتیجه گیری طراحی69
(2-4) ایستگاه راه آهن شرق- لیبسون (پرتغال).69
(2-4-1)معرفی طرح.69
(2-4-2)نتیجه گیری طراحی69
(2-5) ایستگاه راه آهن خط قرمز در لوس آنجلس70
(2-5-1) معرفی طرح.70
(2-5-2) نتیجه گیری طراحی70
(6-2) ایستگاه راه آهن لیون در فرانسه72
(2-6-1)معرفی طرح72
(2-6-2) نتیجه گیری طراحی.73
(2-7) نتیجه گیری.73
منابع: .75
3- تعاریف وضوابط ایستگاه راه آهن76
(3-1)تعاریف76
(3-1-1) تعریف ایستگاه.76
(3-1-2) انواع ایستگاه براساس موقیعت در شبکه راه آهن76
(3-2) فضاهای فنی ایستگاه راه آهن.77
(3-2-1) ایستگاه های مسافربری وفنی مسافری .77
(3-2-1-1): انواع کروی ایستگاههای مسافربری77
(3-2-1-2)عملکرد ایستگاههای مسافربری و انواع آن.78
(3-2-2) طبقه بندی، آرایش و طول خطوط راه آهن در ایستگاهها78
(3-3)ضوابط مربوط به فاصله و شیب وشعاع قوس خطوط و شعاع قوس خطوط راه آهن81
(3-4) نتیجه گیری81
منابع: 82
4- استانداردها و ضوابط معماری ایستگاه راه آهن.83
(4-1) دسته بندی فضاهای تشکیل دهنده ایستگاه راه آهن84
(4-2) بررسی و تحلیل فضاهای تشکیل دهنده ایستگاه راه آهن87
(4-2-1) فضاهای مورد نیاز برای تهیه بلیط.87
(4-2-2) فضاهای خدمات رفاهی.89
(4-2-3): سکوهای مسافر وباری91
(4-2-3-1) انواع سکوها و نحوه آرایش و قرار گیری آنها91
(4-3-2-2) طول سکوها91
(4-2-3-4) عرض سکوهاو پلکانهای سکوها92
(4-2-4)مدیریت مرکزی ایستگاه راه آهن.93
(4-2-5) فضاهای انتظامی94
(3-2-6) فضاهای فنی ایستگاه راه آهن.95
(4-2-7) تأسیسات ایستگاه راه آهن.95
(4-2-8) ورودی و خروجی های ساختمان ایستگاه راه آهن95
(4-2-9) محوطه سازی سایت.95
(4-2-10) پارکینگها95
(4-4-) نتیجه گیری97
منابع: .98
حـوزه بـندی، بـرنامه فـیزیکی و دیـاگرام عمــلکردی99 5_
(5-1) نکات طراحی ایستگاه راه آهن.100
(5-2) حوزه بندی فضاهای ایستگاه.100
(5-3) طراحی کولاسیون خارجی ایستگاه101
(5-3-2) سیرکولاسیون داخلی ایستگاه.101
(5-4) ارتباط فضاهای تشکیل دهنده حرکت وسائل ایستگاه نقلیه ایستگاه راه آهن102
(5-5) نتیجه گیری104
منابع.105
فصل پنجم: جمع بندی نتایج و تدوین اصول طراحی.106
1: جمع بندی و تدوین اصول طراحی از فصل مطالعات پروژه.107

مطالب مشابه :   مطالعات ایستگاه راه آهن 115 صفحه

رساله طراحی ایستگاه راه آهن

دانلود رساله ایستگاه راه آهن

رساله طراحی ایستگاه راه آهن ایستگاه راه آهن مکانیست که تمام مردم شهر به طورمستقیم یا غیر مستقیم با آن سروکاردارند و از نتایج آن بهره می برند.
شهرهای امروزی به دلیل گستردگی و تغییر مفهوم ورودی شهرها نمی توانند واجد ورودی های کاملا تعریف شده ای مانند شهرهای قدیمی باشند. لذا عناصر دیگر شهری مانند ترمینالها و میادین شهری بایدوظیفه دروازه ها-در معرفی شهر-را به عهده بگیرند. یکی از این بناها ایستگاه راه آهن است که هم باید پاسخگوی عملکرد خودباشد و هم بتواند به عنوان نماد و سمبلی برای شهر عمل کند .

خرید رساله ایستگاه راه آهن

رساله طراحی ایستگاه راه آهن نقطه آغازی برای مسافران و تازه واردها به شهرتهران وعرضه مفاهیم در قالب کالبد می باشدوباعث حس تعلق شهروندان نیز هست.اولین خاطرات ورود واخرین خاطرات وداع در فضای ایستگاه صورت می گیرد ومسافران همواره این خاطره رابه ذهن خواهندسپرد.
گاهی یک ایستگاه شایسته سمبل مناسبی برای یک شهر می شوددرنتیجه نباید فقط جنبه عملکردی ایستگاه رادرنظرگرفت.

مطالب مشابه :   مطالعات ایستگاه راه آهن | دانلود رساله ایستگاه راه آهن

دانلود رایگان رساله ایستگاه راه آهن

رساله طراحی ایستگاه راه آهن ازمطالب بالا چنین حاصل می شود که رویارویی فرم وعملکرد از قسمتهای مهم تحقیق می تواند باشدچراکه اصولا ایستگاه راه آهن مکانی عملکردی بوده و کمتر به جنبه فرمال آن توجه شده است.در فصل مبانی نظری رساله بررسی مبحث حرکت انجام می گیرد.فرم ساختمان ایستگاه باید خصوصیت حرکت و پویایی را که ازخصوصیات بارز قطار است به بیننده القا کند.
مسافران فضای ایستگاه را به عنوان خاطرهای از شهرتهران در ذهن می سپارند لذا کیفیت های ادراک و القای فضای ایستگاه از اهمیت خاصی برخوردار است.

دانلود مطالعات معماری ایستگاه راه آهن

رساله طراحی ایستگاه راه آهن امروزه دیگر ترمینال ها بناهایی نیستندکه صرفابرای جوابگویی به جابجایی مسافران طراحی شوند بلکه به عنوان فضاهای سمبلیک مطرح هستند.فضاهایی که سمبل قرن حاضر می باشند وازطرف دیگر خودرا به عنوان سردرهای ورودی شهرهای امروزی مطرح می کنند.فرم هایی نیز که برای آنها انتخاب می شود به گونه ایست که اولا بیاد ماندنی وسمبلیک باشدوثانیاخصوصیت حرکت در آنها به نوعی نمود پیدا کرده باشد.در کناراین عوامل عملکردساختمان ایستگاه از لحاظ سیرکولاسیون آسودگی مسافران وعملکردبهتر فضاها جنبه دیگر طراحی را تشکیل می دهند.
معماری ترکیبی است از دانش وهنر وبه همین دلیل است که معماری همیشه بین دو قطب تعقل و احساس در رفت وآمداست.

مطالعات معماری ایستگاه راه آهن

رساله طراحی ایستگاه راه آهن وظیفه معمار این است که به مدل ذهنی که بر اساس عملکرد(ایستگاه راه آهن)بوجودآمده فرم بدهد.
یک اثرمعماری فقط در صورتی ستودنی و بامحتواست که طرحی اندیشیده و پسندیده داشته باشد.البته طرح معماری هم تابع ملاحضات عملکردی است وهم با معیارهای هنری سنجیده می شود.
دومین نکته در رابطه با محتوا ساخت معماری (سازه)است.ممکن است تصور شود سازه فقط در عرصه عملکردی معماری قرار دارداما براستی چنین نیست وهمه این عوامل درزیبایی هنری معماری نقشی موثردارندو به معماری جاودانگی میبخشند.
در فصل سوم به بررسی وضع موجود و محیط پروژه می پردازیم.مباحثی نظیر توپوگرافی و نوع زمین و…
همچنین بررسی اقلیم و طراحی اقلیمی از دیگر قسمت های این مبحث می باشد.
در بخش دوم این فصل به بررسی ضرورت وجود راه آهن تهران وتاریخچه راه درتهران پرداخته ایم.
درقسمت سوم این فصل به بررسی اجتماعی اقتصادی و سیاسی پروژه می پردازیم.بررسی آمارهای جمعیت مسافران و جابجایی باردرطراحی ظرفییت و مساحت فضاهای ایستگاه لازم هستند.
درقسمت چهارم این فصل به بررسی زمین سایت و پتانسیلهای آن در مقیاس کوچکتر می پردازیم.

مطالب مشابه :   مطالعات طراحی ایستگاه مترو شهرک غرب تهران

پایان نامه معماری ایستگاه راه آهن

رساله طراحی ایستگاه راه آهن بررسی دلایل انتخاب زمین ایستگاه و معرفی آن از لحاظ توپوگرافی و رودخانه ها و خطوط آسمان و دید و منظر ها و جاده های ارتباطی و عوارض طبیعی یا مصنوعی در طراحی ساختمان و سایت ایستگاه و تاسسات فنی آن نقش مهم و بسزایی دارد.
درفصل چهارم به مطاله ایستگاه از دید فنی و معماری پرداخته شده است.در ابتدا اشارهای به تاریخچه راه آهن ایران وجهان شده ومقایسه ای بین آنها صورت گرفته است.
درقسمت دوم این فصل به بررسی ونقد ایستگاههای داخلی و خارجی پرداخته ایم.همچنین در ابتدای این قسمت تاریخچه معماری ایستگاههاو سازمان فضایی آنها تحلیل می شود.
درقسمتهای بعدی ظوابط وتعاریف فنی ایستگاهها
واستانداردها وحوزه بندی و برنامه فیزیکی و سیرکولاسیون ایستگاه بررسی و تحلیل می شوند.

دانلود پروژه معماری ایستگاه راه آهن

رساله طراحی ایستگاه راه آهن ازیک طرف با انسان واز طرف دیگرباقطارکه مظهر ماشین است درارتباط است. لذاباید خود را با هردو هماهنگ سازدوبتواند به نیازهای هر دو به گونه ای پاسخگو باشد که ترکیبی زیبا را نیز فراهم آورد.لذا در دل ایستگاه نوعی دوگانگی و تضاد وجود دارد که باید به کمک قدرت خلاقانه طراح به وحدت برسد.
جدا کردن حوزه های حرکتی هر گروه از مراجعین و تحلیل هر یک و قرار دادن فضاهای مرتبط با هر حوزه در کنار حوزه حرکتی آنها از اهداف دیگر طراحی می باشند تا از تداخل جریان های حرکتی و اختشاش در سیرکولاسیون جلوگیری شود.

شما دانشجویان و معماران عزیز میتوانید با دانلود رساله ایستگاه راه آهن از سایت معماری سایه 66 فایل مورد نیاز خود را به صورت کامل و آنی دریافت کنید زیرا ما در این رساله طراحی ایستگاه راه آهن توانسته ایم تمامی اطلاعات مربوط به چنین مکانی را بگنجانیم تا شما عزیزان با استفاده و الگو برداری از آن به بهترین نتایج ممکن دست پیدا کنید.

عنوان : رساله ایستگاه راه آهن
تعداد صفحات :  120صفحه
دانلود فایل PDF : کلیک کنید

توضیحات : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : 10/000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

منبع : گوگل