خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله تفریحی گردشگری / مطالعات بندر تفریحی – دانلود رساله مجتمع تفریحی اقامتی ساحلی

مطالعات بندر تفریحی – دانلود رساله مجتمع تفریحی اقامتی ساحلی

مطالعات بندر تفریحی – دانلود رساله مجتمع تفریحی اقامتی ساحلی

تعداد صفحات : 210 صفحه فایل ورد
قیمت : 15000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات بندر تفریحی - دانلود رساله مجتمع تفریحی اقامتی ساحلی
مطالعات بندر تفریحی – دانلود رساله مجتمع تفریحی اقامتی ساحلی

فهرست مطالب مطالعات بندر تفریحی – دانلود رساله مجتمع تفریحی اقامتی ساحلی

مقدمه 9
دلیل انتخاب پروژه و هدف از انتخاب موضوع 10

فصل اول مطالعات بندر تفریحی : بندر 11

تعریف بندر 12
تاریخچه بندر 12
بنادر تاریخی ایران 13
انواع بنادر بر اساس نوع فعالیت ها 15
انواع بنادر بر اساس موقعیت جغرافیایی 17
شرایط حاکم بر طرح ریزی بندر 18
انواع کشتی 19

فصل دوم مطالعات بندر تفریحی:دریای مازندران 23

دریای مازندران 24
آب و هوا 25
پیدایش دریای خزر 25
سطح آب دریای مازندران 26
امواج و جریان های سطحی 26

فصل سوم مطالعات بندر تفریحی: معماری بومی منطقه 28

تحلیلی از معماری بومی منطقه 29

فصل چهارم مطالعات بندر تفریحی: اولویت های طراحی اقلیمی 32

طراحی اقلیمی 33
اولویت های عمده طراحی اقلیمی در منطقه فرح آباد 33

فصل پنجم مطالعات بندر تفریحی: عناصر اقلیمی 39

خصوصیات آب و هوایی اقلیم معتدل و مرطوب 40
ویژگی های کلی بافت شهری و روستایی اقلیم معتدل و مرطوب 41

فصل ششم مطالعات بندر تفریحی: ویژگی معماری و سکونتگاه های استان مازندران 42

معماری بومی مازندران 43
پوسته ساختمان و اجزای آن 45
معماری جدید از مازندران 47

فصل هفتم مطالعات بندر تفریحی: اصول طراحی بندر 49

رابطه خشکی با آب 50
اصول طراحی موج شکن 51
موقعیت وجهت دهانه بندر 52
کانال کشتیرانی 53
قایق رانی 53
ورزش های آبی 56

فصل هشتم مطالعات بندر تفریحی: محور های عملکردی 57

بررسی محور های عملکردی 58

فصل نهم مطالعات بندر تفریحی: حفاظت ساحل 60

حفاظت ساحل 61
آبشکن عرضی 61
آبشکن طولی 63
موج شکن 64
پوشش موج شکن 65
انواع لنگرگاه 66

فصل دهم مطالعات بندر تفریحی: منطقه(استان مازندران- شهرستان ساری) 67

موقعیت طبیعی 68
اقلیم 68
جمعیت 68
شهرستان ساری 70
جغرافیای ساری 70
رودها 73
آب و هوا 73
مشاهیر 74
مازندران 75
ابنیه تاریخی و باستانی 77

فصل یازدهم مطالعات بندر تفریحی: بررسی تاریخی 82

بررسی تاریخی 83
شهر فرح آباد و مسجد و عمارت جهان نما 83

فصل دوازدهم مطالعات بندر تفریحی: توریسم 97

صنعت توریسم 98
توریست در مازندران 98
نقش امنیتی سیاسی و اقتصادی توریسم در حاشیه دریای خزر 100

فصل سیزدهم مطالعات بندر تفریحی: مطالعات پایه 102

تعریف گردشگری 103
تعاریف ومفاهیم مرتبط با جهانگردی 103
تاسیسات جهانگردی 104
مختصری بر تاریخ هتل 104
تاریخچه هتل در ایران معاصر 107
جهانگردی از نوع مسافرت 110
ارزش های جهانگردی 111
اهداف کلی برای صنعت جهانگردی 112
اهمیت اقتصاد در صنعت گردشگری جهان و جایگاه ایران در آن 115
روند گردشگری در ایران 117
ویژگی های گردشگری در ایران 118
سفر و گردشگری و اثرات آن 119
بررسی مشکلات جهانگردی در ایران 120
مشکلات اجتماعی توسعه جهانگردی در ایران 121
مشکلات اقتصادی جهانگردی در ایران 121

فصل چهاردهم مطالعات بندر تفریحی: مبانی طراحی هتل 123

سیر تحول هتل در ایران 124
موقعیت مکانی انواع هتل در شبکه توریسم 126
مکان ظرفیت و درجه بندی هتل 127
کاروانسراها 129
سیر تحول مکان های اقامتی در ایران 138
سیر شکل گیری مراکز اقامتی جدید در ایران 138
آشنایی با فضا های هتل 139

فصل پانزدهم مطالعات بندر تفریحی: تعریف و فضا های موجود در هتل 157

طرح کلی هتل و فضا های مورد نیاز 158

فصل شانزدهم مطالعات بندر تفریحی: بررسی نمونه های موجود بندر و هتل 186

نمونه های بندر 187
نمونه های هتل 190

فصل هفدهم مطالعات بندر تفریحی: جمع بندی نهائی 198

مبانی نظری و روند طراحی 199
سازه 200
تاسیسات 200
استقرار فضا ها و عملکرد 201
برنامه ریزی فیزیکی 202
جدول فضاهای هتل 202
جدول فضا های مرکز تجاری 205
جدول فضاهای تفریحی سایت 206
حوضه آبی 207
طراحی سایت 208
تصاویر 209
نقشه ها 125

مطالب مشابه :   مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی سرعین 120 صفحه

فصل هجدهم مطالعات بندر تفریحی: منابع 123

فهرست منابع و مأخذ 145

مطالعات معماری طراحی بندر تفریحی

مقدمه:
با توجه به اینکه امروزه یکی از پر در آمدترین صنایع جهان، صنعت جهانگردی می باشد و از آنجائیکه کشور ما ایران، یکی از قدیمی ترین و متمدن ترین فرهنگ ها و ملل جهان است، اینجانب سعی کردم تا با طراح هتلی مناسب در یکی از شهرهای شمالی کشور نقشی در جذب توریست و بازدید کنندگان داشته باشم.
لذا اولین قدم در احداث یک هتل جدید، بررسی بازار و میزان تقاضا و هتل های موجود است. سپس بعد از مشخص شدن چارچوب اولیه طراحی با توجه به امکان سنجی پروژه دو نکته را نباید فراموش کرد:
1-در نظر گرفتن ویژگی انعطاف پذیری در طرح (با توجه به تغییر نیازها در طول زمان)
2-در نظر گرفتن امکان توسعه در آینده
ارائه تعریف اولیه پروژه نیز که در عین خلاصه بودن کامل باشد. می تواند در تمامی مراحل طراحی پروژه به عنوان خط مشی اصلی، به طراحی پروژه کمک نماید.
از ویژگیهای این بندر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-هتل 5 ستاره 2-مرکز تجاری
3 -سوییت های 3 ستاره 4- مجموعه ورزشی و تفریحی
5-اسکله تفریحی 6-قایق های تفریحی
7-جوابگویی به نیازهای گروهایی که جهت تفریحات به این شهر می آیند و نیز گروههای کاری.
در گام اول به بررسی مراکز اقامتی جهان و سیر تحول آنها پرداختم و در گام بعدی این مطالعه را به ایران بسط دادم. در گام سوم به بررسی و مطالعه مکان طرح و ویژگیهایی از قبیل ویژگی های اقلیمی – پوشش گیاهی – موقعیت تاریخ و . . . سپس در گام چهارم با توجه به مطالعات قبلی و ابعاد استانداردهای لازمه ابعاد و اندازه فضاهای طرح را مشخص نمودم و در گام پنجم نیز با جمع بندی تمامی اطلاعات بدست آمده و با کمک و همیاری صمیمانه استاد محترم آقای مهندس گله خیلی به ترسیم طرح پرداختم. باشد که بتوانم با این طرح مردم را هر چند اندک جهت بازدید و تفرج به این خطه سر سبز و تاریخی کشور رهنمون کنم.

دانلود رساله معماری بندر تفریحی

دلیل انتخاب پروژه و هدف از انتخاب موضوع:

بندر محل تلاقی خشکی و دریا می تواند محل حمل و نقل دریایی – بندری تفریحی – تجمعی – تجاری –به عنوان اسکله ماهیگیری و یا یکی از جاذبه های گردشگری باشد.اما در اینجا هدف ما از طراحی بندر بندری تفریحی است به منظور تجمع اقامت و گردش و استراحت افراد در آن . سواحل دریای خزر با بهره گیری از آب و هوای مناسب به عنوان یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری و جذب مسافر می باشد.طراحی بندر تفریحی فرح آباد به منظور ایجاد فضای گردشگری مناسب برای استان مازندران دارای اسکله تفزیحی – هتل – اقامتگاه چند روزه – مرکز تجاری – سایت طراحی شده برای بهره گیری از دریا و طراحی مسیر و اسکله قرار گیری قایق های تفریحی است .در طراحی بندر و هتل و مرکز تجاری باید به اصول طراحی اقلیمی توجه خاصی داشت زیرا به دلیل قرار گیری در کنار دریا و اینکه بندر در داخل دریا شکل گرفته است باید به اقلیم توجه خاصی داشت.نکته مهم دیگر در این مورد طراحی موج شکن و سازه های دریایی خاص است که هم کاربری عملکردی و هم کاربری تفریحی برای بندر داشته باشد. بندر تفریحی از لحاظ تجمع و تفریح شامل پارک بازی کودکان و فضای ورزشی روباز –اسکله –قایق های تفریحی برای گردش دریایی و سایت طراحی شده برای اقامت چند ساعته است . بندر از لحاظ اقامتی شامل هتل 5 ستاره و سوییت های 3 ستاره می باشد و از لحاظ تجاری فقط مختص به یک مرکز تجاری می باشد که شامل تجارت دریایی نمی باشد. این مر کز تجاری هم به عنوان یک مرکز خرید و شامل بازاری برای صنایع دستی استان مازندران و همچنین برای رفع نیاز های روز مره افراد ساکن در بندر می باشد .

مطالب مشابه :   مطالعات پارک آبی - مجتمع تفریحی آبی 160 صفحه

طرح نهایی پایان نامه بندر تفریحی

بنـدر

1-1-1- تعریف بندر
* به محل تلاقی خشکی و ساحل آنجا که امکان پهلوگیری شناور و جابجایی کالا و مسافر را داشته باشد، بندر گرفته می‌شود.
* بندر در واقع پایگاه حمل و نقل دریایی است که پشتیبان اقتصادی‌ترین شکل توزیع کالا می‌باشد و در رابطه با مجموع فعالیت‌های توزیع کالا در یک کشور بسیار با ارزش است. علاوه بر این بنادر در حمل و نقل مسافر و ارائه خدمات، به صنایع، ماهیگیری و تفریحات و سرگرمی‌های آبی نقش مهمی دارند.
* کلمة بندر شامل تمام حرفه‌ها و مشاغل و فعالیت‌های مختلفی است که به آن مربوط می‌شوند. بندر علاوه بر فعالیت‌های توزیع کالا و خدمات صنعتی به عنوان یک زیرساخت توسعه و ترقّی ملّی و منطقه‌ای محسوب می‌شود. بنابراین وظیفة بندر حمایت از فعالیت‌های اقتصادی کشور را همگام با اعتلای رشد اجتماعی به عهده دارد. به عبارت دیگر بنادر به عنوان مراکز اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند و انتظار می‌رود اثر مثبت و گسترده‌ای بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور داشته باشد.
از نظر اقتصادی تعریف بندر به عنوان یک مؤسسه که در آن ارتباط ترابری زمینی و دریایی برقرار می‌شود مطرح می‌گردد.

نمونه موردی مطالعات بندر تفریحی

فصل اول
1-1-2- تاریخچه بندر
بر اساس شواهد موجود بنادر مربوط به قبل از یونانی‌ها در غرب راسل تین کشف گردید. قدمت آن همزمان با جزیرة کرت است. آثار باقیمانده شامل یک مجرای آبی است که به طرف شمال رو به دریا پیشرفته است. از شواهد چنین پیدا است که کارهای دیگری نیز در اینجا شده بود، از جمله دو حوضچه و یا تعمیرگاه با مدخل‌هایی که در حال حاضر با شن و ماسه پر شده است ولی مدخل اصلی از جنوب مشهود است که یک لنگرگاه به عرض 14 متر مشاهده شده است.
در زمان رومیان بندرسازی رونق فراوان داشته و بنا به اظهار مورخین در سواحل ایتالیا و سیسیل بنادری ساخته شده بود که از نظر طراحی و متدهای ساختمانی به بنادر قبلی برتری‌هایی داشته است.
از قرن دوازدهم تا پانزدهم ونیزی‌ها پرقدرت ترین تجّار در دریانوردی جهان بودند و با سقوط کنستانیتن در 1453 توسط کرتها خطوط تجاری بین اروپا و خاور دور قطع شد. پس از آن دریای سرخ و دریای مدیترانه مملو از کشتی‌های دزدان دریایی شد که به کشتی‌های تجاری حمله می‌بردند. لذا توجه کشورهای اروپایی به ایجاد یک خط تجاری جدید به سمت هندوستان و جزایر خاور دور معطوف شد و از اینجا بود که سفرهای اکتشافی بین سال های 1492 تا 153 توسط اسپانیایی ها نظیر کلمبوس و ونیزی ها نظیر کابون ها، انگلیسی هایی مانند دریا و فرانسوی هایی ماند کارترو افراد بیشمار دیگری آغاز شد.
با افزایش این سفرها و افزایش ترافیک دریایی بندرسازی مدرن آغاز گردید.

برنامه فیزیکی مطالعات بندر تفریحی

1-1-3- بنادر تاریخی در ایران
فینیقی ها یکی از نخستین اقوام دریانوردی جهان بوده اند و اگر توجه داشته باشیم که بنا به گفتة هرودوت خاستگاه فینیقی ها خلیج فارس بوده است؛ این واقعیت مسلم می شود که منطقة خلیج فارس همچنان زادگاه تاریخ و گهوارة تمدّن جهان است، اولین مرکز دریانوردی گیتی نیز به شمار می رود و همین فینیقی ها بودند که همراه با اقلیت های دریانورد دیگر اولین ناوگان دریایی امپراطوری ایران را تدارک دیدند. ناوگانی که از خلیج فارس و دریای عمان تا اقیانوس هند، دریای چین، بحر احمر، دریای مدیترانه و کرانه های قارة آفریقا را زیر تسلط خود گرفت.
بدین ترتیب بنادر زیادی در کرانة خلیج فارس و دریای عمان ایجاد شده که به چند نمونة آن اشاره می‌شود:
* ابله Ubolla:
این بندر در گذشته ابولوگوس (Obolugus) نام داشته و بسیار مهم بوده و مخرج عمده خلیج فارس و بندرگاه تجاری ایران در عهد خود محسوب می شده و راه های عمدة ایران و عربستان در هر دو قسمت دجله به آن تلاقی می کرده است. این بندر در دورة ساسانیان در ساحل غربی شطّ فرات احداث گرددیه بود و در طی قرون بعد نیز همواره از بنادر تجاری بود. (در آغاز ساسانیان ابله و بصره بر کرانة خلیج فارس قرار داشتند در اواخر ساسانیان با شکست سدهای کارون و دجله و فرات گل و لای بستری را تشکیل دادند و شطّ العرب پدید آمد.)

مطالب مشابه :   مطالعات مجموعه تفریحی اقامتی 190 صفحه

ضوابط و استاندارد های طراحی بندر تفریحی

* مهروبان
یا مهرویان در سر حد غربی فارس و در کنار خلیج واقع بوده و محل آن در کنار رودخانة طاب یا هندیان است. لسترنج می نویسد: این بندر در قرن چهارم هجری شهری معمور و آباد بوده و مسجد خوب و بازارهایی آباد داشت.
* ریشهر Rishhahr یا لیان Liyan
در سمت جنوبی شبه جزیرة بوشهر واقع بوده و به لحاظ زمانی بر بوشهر تقدم دارد. ویرانه های ریشهر مربوط به عهد عیلام یعنی هزارة سوم تا قسمتی از هزارة اول پیش از میلاد بوده است.
* بندر تاریخی سیراف
این بندر در دامنة رشته جبالی به نام کوه سیری عینات که در 10 کیلومتری ساحل دریا قرار گرفته واقع است. در دامنة این گوه خرابه های شهر سیراف نمودار است. قدمت آن بسیار طولانی است.
* بندر نجیرم
بین سیراف و شبه جزیرة بوشهر واقع است.

ریز فضا های مطالعات بندر تفریحی

* بندر سینیز یا شینیز
دومین بندر قسمت خلیج فارس بوده که خرابه های آن در نزدیکی بندر دیلم و به مسافت تقریبی نیم فرسنگ باقی است.
* بندر جنانابا یا جنابه یا گناوه
در سی مایلی جنوب شرقی سینیز واقع بوده خرابه های آن در مغرب قریة گناوه کنونی باقی است.
1-1-4- انواع بنادر
الف- انواع بنادر بر اساس نوع فعالیت ها
الف- 1- بندر تجاری
این بنادر علاوه بر اسکله‌های لازم، تعداد کافی پست های پهلوگیری، تجهیزات، انبارها و شبکه های دسترسی لازم، نیاز به مکانی برای ایجاد دفاتر تجاری و بازرگانی و عرصة لازم برای مناطق آزاد تجاری و صنعتی دارند. در کل بنادر تجاری شامل پست های لازم برای آمد و شد مسافر، حمل و نقل کالاهای گوناگون بازرگانی، حمل و نقل کالاهای برون ظرف «فلّه» و حمل و نقل مواد نفتی و گاز مایع هستند.

الف- 2- بنادر صیادی
این نوع بنادر اختصاص به کشتی‌های صیادی داشته و نیز پایگاهی برای آماده سازی محصولات دریایی و خرید و فروش محصولات نیز می باشد. وسعت بنادر صیادی بسته به نوع عملکرد و ظرفیت کشتی ها دارد.
الف- 3- بنادر نظامی
این بنادر علاوه بر نوع کشتی های متفاوت که توانایی مانور بالایی نیز دارند؛ مکان تخلیه و بارگیری خاص می باشند، این بنادر باید در فاصلة لازم نسبت به بنادر دیگر طراحی شوند و هیچگونه مانعی در مسیر رفت و آمد ناوها وجود نداشته باشد تا در موقع اضطراری بتوانند وارد عمل شوند.
الف- 4- بنادر تفریحی- توریستی
از زمانی که قایق های تفریحی و خصوصی رو به ازدیاد گذاشت و نظم و انبساط بنادر دیگر را مختل نمود؛ ایجاد گردید و هدف از آن ایجاد پایگاه دریایی برای سرگرمی ها و تفریحات آبی همچون: قایقرانی و دریانوردی تفریحی و علاوه بر اینکه لنگرگاه لازم را برای قایق و کشتی‌های تفریحی و یا تورهای تفریحی ارائه دهند؛ بلکه تأسیسات دیگر از قبیل: هتل، متل، باشگاه، پلاژ و… نیز باید برایشان پیش بینی شود.

دیدگاهتان را بنویسید