خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات بیمارستان و مراکز درمانی / مطالعات مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره 130 صفحه

مطالعات مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره 130 صفحه

مطالعات مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره – دانلود رساله معماری مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره

مطالعات مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره دانلود برنامه فیزیکی مطالعات مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره رساله طراحی مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره پروپوزال طراحی مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره ریز فضاهای مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره ضوابط طراحی مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره نمونه موردی مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره استاندارد طراحی مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره دانلود رایگان رساله مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره دانلود رایگان مطالعات مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره مطالعات کامل طراحی مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره

مطالعات مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره
تعداد صفحات : 130 صفحه
قیمت : 13000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره - دانلود رساله معماری مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره
مطالعات مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره – دانلود رساله معماری مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره

فهرست مطالب مطالعات مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره – دانلود رساله معماری مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره

چکیده
پیشگفتار
فصل اول: مطالعات پایه
1-1 بیان مسئله
1-2 هدف تحقیق
1-3 اهمیت موضوع
1-4 پیشینه تحقیق
1-5 جنبه نوآوری پروژه
1-6 روش تحقیق

فصل دوم: اعتیاد، درمان اعتیاد و پیشینه تاریخ
2-1- اعتیاد
2-1-1- تعاریف اعتیاد
2-1-2- تفاوت عادت و اعتیاد
2-1-3 -پیشگیری
2-1-4 -وابستگی به مواد افیونی
2-1-5 -سم زدایی
2-1-5-1- سم زدایی به روش بدون دارو
2-1-5-2- محیط های سم زدایی
2-1-6- درمان اقامتی کوتاه مدت
2-1-7 -کانون خانه بهبودی
2-1-8- بازپروری ایمان مدار
2-1-9- برنامه های دوازده قدم
2-1-10- بهبودی
2-1-11 -تفاوت برنامه های سم زدایی با برنامه های نگه دارنده اقامتی
2-1-12- عوامل مخاطره آمیز
2-1-12-1- عوامل مخاطره آمیز فردی
2-1-12-2- عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی
2-1-13 – طبقه بندی مواد اعتیادآور
2-1-13-1- توهم زدا
2-1-13-1- توهم زاها
2-1-13-2- کانابیس یا شیره گیاه شاهدانه
2-1-13-3 -مواد مخدر
2-1-13-4-آرام بخش ها
2-1-13-3- محرک ها
2-2- اهداف، مراحل درمان و اعتیاد
2-2-1- درمان اعتیاد
2-2-2 اهداف درمان
2-2-3 نقش فعالیت های بدنی در درمان اعتیاد
2-2-4 کار درمانی
2-2-5 انگیزش
2-2-6 پسرفت بیماری
2-2-7 لغزش
2-2-8 عود
2-3 تاریخچه ترک اعتیاد
2-3-1 تاریخچه شکل گیری کانون در ایران
فصل سوم : نمونه های مشابه
3-1 نمونه های خارجی
3-1-1- سینانان
3-1-2 خانه های بهبودی فینیکس
3-1-3 خانه های بهبودی اوسی
3-1-4 بازپروری مواد مخدر در کالیفرنیای جنوبی
3-1-5 خانه هایKonx
نتیجه گیری
3-2 نمونه های داخلی
3-2-1 مرکز توانمند سازی معتادان توسکا
3-2-2 جمعیت خیریه تولد دوباره
3-2-2-1 پذیرش در خانه بهبودی یا کانون
3-2-2-2- مواردی که باعث تغییر روند درمان در خانه بهبودی می شوند
3-2-2-3 برنامه روزانه کانون تولد دوباره
نتیجه گیری
فصل چهارم: ضوابط، استانداردها و برنامه ریزی فیزیکی
4-1 فضاهای خدماتی
4-1-1 رستوران
4-1-2 آشپزخانه
4-1-3 سرویس های بهداشتی
4-1-4 انبارها
4-2 فضاهای تفریحی – ورزشی
4-2-1 استخر
4-2-1-1 فضاهای تشکیل دهنده استخر
4-2-2 سالن ورزشی چند منظوره
4-3 فضاهای فرهنگی
4-3-1 سالن اجتماعات(آمفی تئاتر)
4-3-2 نمایشگاه
4-3-3 کتابخانه
4-4 فضاهای درمانی
4-4-1 فضاهای مراقبتی
4-4-2 اتاق های استراحت
4-4-3 جایگاه پزشک
4-4-4 نقاهتگاه ها
4-5 فضاهای اداری
4-6 فضاهای آموزشی
4-7 فضاهای ارتباطی
4-7-1 پله ها
4-7-2 درها
4-8 جدول برنامه فیزیکی
فصل پنجم: اقلیم تهران و تحلیل سایت
5-1 بررسی ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی تهران
5-1-1 موقعیت طبیعی شهر تهران
5-1-2-1 دما و رطوبت
5-1-2-2 بارندگی
5-1-2-3 وزش باد
5-1-2-4 تابش
5-1-2-5 شرایط حرارتی در فضاهای آزاد
5-1-2-6 توپوگرافی و ناهمواری های شهر تهران
5-1-2-7 منابع آب شهر تهران
5-1-2-8 جهت گیری ساختمان در رابطه با اقلیم
5-1-2-9 تحلیل جهت گیری ساختمان در رابطه با خورشید
5-2 انتخاب مکان پروژه و آنالیز سایت
5-2-1 منطقه
5-2-2 مکان پروژه
5-2-3 آشنایی با منطقه پردیس
5-2-3-1 تاریخچه تأسیس شهر و شهرداری پردیس
5-2-3-2 مشخصات شهر پردیس
5-2-3-3 کاربری های اطراف سایت
5-2-3-4 تابش خورشید
5-2-3-5 باد غالب
5-2-3-6 آلودگی صوتی
5-2-3-7 شیب زمین
5-2-3-8 ترتیب مسیر دسترسی به سایت
فصل ششم: مبانی نظری و روند طراحی
6-1- ایده تا فرم وموضوع طراحی
6-1-1- ایده چیست؟
6-1-2- اهمیت داشتن ایده در معماری
6-1-3 رابطه پایداری و سودمندی در معماری
6-2 ارائه ایده طراحی
6-2-1 مفاهیم کلیدی در ارائه ایده اولیه
6-2-2 هماهنگ کردن ایده با عملکرد
6-3 مراحل رسیدن از ایده به فرم
6-3-1 اهمیت این مرحله از طراحی
6-3-2 رسیدن به فرم مناسب با موضوع تحقیق
6-4 ارائه آلترناتیوها
6-5 استفاده از نورپردازی های خطی
6-6 دیاگرام فضایی
فصل هفتم : سازه و تأسیسات
7-1 ساختمان سازه فلزی
7-1-1 ستون فلزی
7-1-2 شکل ستون ها
7-1-3 علل استفاده از مقاطع مرکب در ستون ها
7-1-4 سازه های اسلکت فلزی
7-1-5 محاسن و معایب سازه های اسکلت فلزی
7-1-6 مراحل ساخت ساختمان های اسکلت فلزی
7-1-7 قسمت های مختلف ساختمان ا سکلت فلزی
7-2 استخر
7-2-1 مراحل اجرای استخر
7-2-2 تأسیسات استخر
7-3 تأسیسات مکانیکی
7-3-1 سیستم های خنک کننده
7-3-2 سیستم های هواسازی گرم
7-3-3 سیستم تأمین آب گرم
7-3-4 عایق بندی تأسیسات
فصل هشتم: مدارک و نقشه ها
8-1 پرسپکتیوها
8-2 سایت پلان
8-3- پلان طبقات
8-3-1- پلان طبقه همکف
8-3-2- پلان طبقه اول
8-3-3- پلان طبقه دوم
8-3-4- پلان زیرزمین
8-4 نماها
8-5- مقطع ها
فصل نهم: منابع

مطالب مشابه :   مطالعات دهکده سبز آرامش 190 صفحه

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید