خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله فضاهای ورزشی / مطالعات سالن استخر ویژه جانبازان و معلولین 200 صفحه

مطالعات سالن استخر ویژه جانبازان و معلولین 200 صفحه

مطالعات سالن استخر ویژه جانبازان و معلولین – رساله استخر جانبازان و معلولین

مطالعات سالن استخر جانبازان و معلولین دانلود رساله معماری سالن استخر جانبازان و معلولین ریز فضاهای سالن استخر جانبازان و معلولین برنامه فیزیکی سالن استخر جانبازان و معلولین دانلود رایگان رساله معماری سالن استخر جانبازان و معلولین پروژه طراحی سالن استخر جانبازان و معلولین دانلود پایان نامه معماری سالن استخر جانبازان و معلولین ضوابط طراحی سالن استخر جانبازان و معلولین

مطالعات سالن استخر ویژه جانباران و معلولین
تعداد صفحات : 200 صفحه
قیمت : 14000 تومان
توضیحات : این مطالعات را بعنوان مجموعه ورزشی نیز می توان استفاده کرد اما اکثر مطالب ای مطالعات در مورد استخر می باشد که شامل فصل دوم و در حدود 90 صفحه و بصورت عکس هستش.

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات سالن استخر ویژه جانبازان و معلولین - رساله استخر جانبازان و معلولین
مطالعات سالن استخر ویژه جانبازان و معلولین – رساله استخر جانبازان و معلولین

فهرست مطالب مطالعات سالن استخر ویژه جانبازان و معلولینرساله استخر جانبازان و معلولین

بخش اول: مطالعات معماری8
فصل اول مطالعات سالن استخر ویژه جانبازان و معلولین: مطالعات بستر طرح9
1-1- جغرافیای استان سمنان9
1-1-1- موقعیت جغرافیایی و وسعت9
1-1-2- ناهمواریهای استان سمنان10
1-1-3- آب و هوای استان سمنان11
1-1-4- تقسیمات سیاسی استان سمنان13
1-1-5- جغرافیای انسانی استان سمنان14
1-1-5-1- پیشینه تاریخی14
1-1-5-2- سکونتگاه های شهری14
1-1-5-3- سکونتگاه های روستایی15
1-1-5-4- سکونتگاه های عشایری15
1-1-6- منابع آب در استان سمنان16
1-1-7- بیابان های استان سمنان17
1-1-8- جنگل ها و مراتع استان سمنان18
1-1-9- آلودگی های استان سمنان19
1-1-10- مخاطرات طبیعی19
1-1-11- جمعیت استان21
1-2- سایت پروژه24
1-2-1- موقعيت و همجواري ها24
1-2-2- دسترس ها26
1-2-3- همجواریها27
1-2-4- شیب زمین31
1-2-5- شكل و تناسبات31
1-2-6- ابعاد و مساحت32
1-2-7- عوارض طبيعي و مصنوع33
1-3- اقلیم37
1-3-1- کلیات37
1-3-2- جایگاه سمنان در تقسیم بندی اقلیمی ایران37
1-3-3- مشخصات عمومی اقلیم سمنان37
1-3-3-1- دما38
1-3-3-2- رطوبت38
1-3-3-3- بارندگی38
1-3-3-4- باد38
1-3-4- اهداف عمده طراحی اقلیمی38
1-3-5- جهت قبله شهر سمنان40
فصل دوم مطالعات سالن استخر ویژه جانبازان و معلولین: مطالعات معماری طرح41
2-1- معیارها و ضوابط طراحی استخر41 (این بخش 90 صفحه و بصورت عکس می باشد)

2-2- معیارها و ضوابط طراحی سالن چند منظوره131
2-2-1- مشخصات ورزش والیبال131
2-2-2- مشخصات ورزش بسکتبال131
2-2-3- مشخصات ورزش هندبال132
2-2-4- مشخصات ورزش فوتبال داخل سالن (فوتسال)133
2-3- آشنایی با نمونه های مشابه داخلی و خارجی135
2-3-1- مجموعه فرهنگی، ورزشی صدرای تبریز135
2-3-2- مجموعه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثارگران کردستان148
2-3-3- استخر جانبازان و معلولین کرمانشاه152
2-3-4- استخر جانبازان و معلولین رشت153
2-3-5- سالن استخر سرپوشیده کرمان154
2-3-6- سالن استخر سرپوشیده نوشهر155
2-3-7-سالن استخر سرپوشیده تهرانسر156
2-3-8- سالن استخر سرپوشیده زنجان158
2-3-9- مركز ورزشهاي آبي منچستر159
2-4- بررسی و مطالعة مصالح ساختمانی جدید164
2-4-1- شیشه164
2-4-2- چوب165
2-4-3- کاشیهای گرانیتی166
2-4-4- کفهای HDF و دیوار کوب MDF166
2-5- سایر آیین نامه ها و معیارهای موثر در طراحی169
2-5-1- ضوابط و مقررات شهر سازي و معماري براي معلولين جسمي و حركتي در ساختمانهاي عمومي169
2-5-2- ضوابط و استاندارد های فضاهای ورزشهای آبی177
2-5-2-1- استخر های شنا178
2-5-2-1-1- استخرهای فرودی178
2-5-2-1-2- استخرهای مناسب جانبازان و معلولین178
2-5-2-2- انواع ورودی به آب استخر179
2-5-2-2-1- بالابر179
2-5-2-2-2- صندلی های بالابر179
2-5-2-2-2-1- عملکرد دستگاه180
2-5-2-2-3- ورودی های شیبدار181
2-5-2-2-4- دیواره متحرک182
2-5-2-2-5- سیستم سکوی متحرک183
2-5-2-2-6- انتقال پلکانی183
2-5-3- ضوابط ايمني ساختمانها در برابر آتش سوزي186
فصل سوم مطالعات سالن استخر ویژه جانبازان و معلولین: برنامه کارکردی و کالبدی و طرح نهایی195
3-1- برنامه کارکردی و ویژگیهای فضاهای پروژه195
3-2- طرح نهایی208
فهرست منابع209

دیدگاهتان را بنویسید