خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات موزه / مطالعات موزه عکس 115 صفحه

مطالعات موزه عکس 115 صفحه

مطالعات موزه عکس – دانلود رساله معماری موزه عکس

مطالعات موزه عکس 
تعداد صفحات : 115 صفحه
قیمت : 10000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات موزه عکس - دانلود رساله معماری موزه عکس
مطالعات موزه عکس – دانلود رساله معماری موزه عکس

مطالعات موزه عکس دانلود برنامه فیزیکی مطالعات موزه عکس رساله طراحی موزه عکس پروپوزال طراحی موزه عکس ریز فضاهای موزه عکس ضوابط طراحی موزه عکس نمونه موردی موزه عکس استاندارد طراحی موزه عکس دانلود رایگان رساله موزه عکس دانلود رایگان مطالعات موزه عکس مطالعات کامل طراحی موزه عکس مطالعات معماری رساله معماری دانلود مطالعات معماری دانلود رساله معماری دانلود رایگان رساله معماری دانلود رایگان مطالعات معماری

مقدمه8

1- فصل اول: اهداف
1-1- اهداف کلان20
1-2- اهداف کاربردی20
1-3- طرح مسئله21
1-4- اطلاعات موردنیاز 21
1-5- محدوده پژوهش22
1-6- روش پژوهش22
1-7- بیان موضوع22
1- 8- شناخت و تعریف موزه23
1-9- انواع موزه24
منابع فصل27

2- فصل دوم: اقلیم
2-1- استان تهران29
2-1-1- موقعیت و وسعت29
2-2- ناهمواری ها30
2-3- آب و هوا31
2-4- اقلیم31
2-5- ویژگی های اقلیمی شهر تهران32
2-6- تابش آفتاب33
2-7- دما و رطوبت33
2-8- باد34
2-9- بارندگی34
2-10- میانگین ماهیانه دما35
2-11- بارندگی های فصلی35
منابع فصل36

مطالب مشابه :   دانلود رساله باغ موزه 100 صفحه

3- فصل سوم : مبانی نظری
3-1- مبانی نظری طراحی موزه38
3-2- بررسی رویکرد فرهنگ گرا39
3-3- بررسی رویکرد معناگرا39

3-4- هنر مفهومی40
3-5- تبدیل شدن اثر هنری به جستجوی عملی در باب هنر41
3-6- مصالح زدایی و فرم زدایی41
3-7- رویکرد زبانی و زبانشناسه به اثر هنری43
3-8- روانشناسی احساس43
3-8-1- ساختار سیستم حس عمومی43
3-8-2- ساختار سیستم حس اختصاصی44
3-9- ویژگی های مشترک سیستم حسی44
3-9-1- حساسیت44
3-9-2- نظریات هیجان44
3-10- تأثیر رنگ بر فضا و روان انسان46
3-10-1- قرمز46
3-10-2- سفید46
3-10-3- آبی47
3-11- رنگ در موزه47
3-12- مصالح در موزه49
3-12-1- کف موزه49
3-13- طراحی گالری موزه51
منابع فصل54

4- فصل چهارم : بررسی نمونه ها
4-1- نمونه خارجی56
4-1-1- موزه هنر مدرن سانفرانسیسکو56
4-1-2- موزه گوگنهایم بیلبائو58
4-2- نمونه ایرانی61
4-2-1- موزه هنرهای معاصر تهران61
4-2-2- موزه فرش ایران67
منابع فصل69

5- فصل پنجم : ضوابط و استاندارد ها
5-1- گالری ها71
5-2- آمفی تئاتر71
5-3- کتابخانه73
5-4- اداری74
5-5- پژوهشی74
5-6- آموزشی74
5-7- انبار75

مطالب مشابه :   مطالعات باغ موزه گل و گیاه 130 صفحه

5-8- پارکینگ75
5-9- تاسیسات75
5-10- نکاتی در باب موزه76
5-11- برنامه عملکردی و فیزیکی77
5-11-1- عرصه معرفی78
5-11-2- عرصه اداری80
5-11-3- عرصه پژوهش80
5-11-4- عرصه آموزش81
5-11-5- عرصه خدمات رفاهی و عمومی81
5-11-6- عرصه خدمات پشتیبانی82
5-12- سیرکولاسیون86
5-13- ملاحظات عملکردی موزه ها86
5-13-1- نور86
5-13-2- نحوه قرار گرفتن منابع نور یا روشنایی از لحاظ هندسی87
منابع فصل89

6- فصل ششم : برنامه فیزیکی
6-1- نظام برنامه ریزی91
6-1-1- برنامه ریزی عملکردی91

6-1-2- برنامه ریزی جمعیتی91
6-2- برنامه ریزی فیزیکی92
6-2-1- حوزه نمایشگاهی93
6-2-2- جمعیت کل بهره برداری93
6-3- جدول برنامه ریزی فیزیکی93
6-3-1- فرم ساختمان در رابطه با اقلیم93
6-3-2- انتخاب جهت استقرار ساختمان94
منابع فصل97

7- فصل هفتم : روند طراحی
7-1- تحلیل سایت99
7-7-1- عوامل طبیعی در سایت100
7-1-2- آنالیز دسترسی های اصلی و فرعی در سایت100
7-1-3- آلودگی های موجود در سایت101
7-1-4- کاربری های موجود در اطراف سایت101
7-2- لکه گذاری در سایت102
7-3- دیاگرام103
7-3-1- دیاگرام طبقه همکف103
7-3-2- دیاگرام طبقه اول104

مطالب مشابه :   مطالعات پل موزه معماری 90 صفحه

7-3-3- دیاگرام طبقه دوم104
7-4- طراحی105
7-4-1- سایت پلان107
7-4-2- پلان طبقه همکف109
7-4-3- پلان طبقه اول110
7-4-4- پلان طیقه دوم111
112 A _ A 7-4-5- برش
112 B _ B 7-4-6- برش
7-4-7- سه بعدی نمای خارجی113
منابع114

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید