خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات موزه / مطالعات موزه مشاهیر 100 صفحه

مطالعات موزه مشاهیر 100 صفحه

مطالعات موزه مشاهیر دانلود رساله معماری موزه مشاهیر

,مطالعات موزه مشاهیر ,دانلود برنامه فیزیکی مطالعات موزه مشاهیر ,رساله طراحی موزه مشاهیر ,پروپوزال طراحی موزه مشاهیر ,ریز فضاهای موزه مشاهیر ,ضوابط طراحی موزه مشاهیر ,نمونه موردی موزه مشاهیر ,استاندارد طراحی موزه مشاهیر ,دانلود رایگان رساله موزه مشاهیر ,دانلود رایگان مطالعات موزه مشاهیر ,مطالعات کامل طراحی موزه مشاهیر ,مطالعات معماری ,رساله معماری ,دانلود مطالعات معماری ,دانلود رساله معماری ,دانلود رایگان رساله معماری ,دانلود رایگان مطالعات معماری

مطالعات موزه مشاهیر
تعداد صفحات : 100 صفحه
قیمت : 10000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات موزه مشاهیر دانلود رساله معماری موزه مشاهیر
مطالعات موزه مشاهیر دانلود رساله معماری موزه مشاهیر

فهرست مطالب مطالعات موزه مشاهیر دانلود رساله معماری موزه مشاهیر

 

مقدمه مشاهیر ایرانی
سرزمین ایران با تاریخ وتمدنی کهن، زادگاه نام آوران بیشماري بوده است که نام هریک از آنها می تواند موجب افتخار هر ایرانی و ایران دوستی باشد. چهره هایی که بدلیل گذشت زمان در غبار آینه فراموشی گرفتار شده و اندك اندك نامهاي بزرگشان نیز از خاطر می روند.
تاریخ ایران در ژرفاي خود ، چهره هاي اساطیري را پنهان کرده است که شاید از برخی از آنان حتی نامی هم نشنیده باشیم و یا دلیل شهرت آنان را ندانیم.
از این رو بر آن شدیم تا با جمع آوري چهره هاي تاریخی ماندگار ( تا 2500 سال پیش ) و چهره هاياساطیري ( بیش از 2500 سال پیش) ، محفلی براي دوستداران تاریخ کهن ایران بر پا نماییم تا با نثري آمیخته به داستان به میهمانی تاریخ بروند.
اهداف پروژه
یکی از اهداف بنیاد ایران شناسی همانا بررسی دقیق شرح حال و آثار دانشمندان و هنرمندان و فرهیختگان ایران بوده ، که در این میان ، گردآوري اطلاعات مربوط به هنرها و صنایعی که در نتیجه تحول هاي صنعتی و احتمالاً کم توجهی ، در خطر از میان رفتن و در نتیجه از دست رفتن آثار و بقایا و اسباب بازشناسی آنها از اهمیت بیشتري برخوردار است .
بر این اساس اطلاعات فرهیختگان مجموعه با ارزشی از نمونه آثار و شرح احوال ادبا ، علما ، مشاهیر مذهبی و ملی ، هنرمندان ، اهل حرفه و صنایع ، رجال و بزرگان ایران می باشد.
در اینجا اطلاعات فرهیختگان و مجموعه شرح حال ها و خاطرات فرهیختگان ایرانی اهداف خاصی مد نظر بوده است که عبارتست از:
• تقویت مبانی فرهنگی از طریق بالا بردن سطح آگاهی مردم ایران از پیشینه علمی ، ادبی و هنري ایران و تقویت حس میهن پرستی و آرمان خواهی آنها و مقاومت در برابر جلوه هاي گوناگون پنهانو آشکار انقطاع فرهنگی
• معرفی فرهیختگان و بیان علل و عوامل موفقیتشان ، که نتیجه آن القاء توانمندي و پرمایگی و اهمیت علم و دانش و فرهنگ و هنر استواري و عظمت تمدن ایرانی و میراث غنی آن در جهان است
علاقه مند کردن و وابسته ساختن هرچه بیشتر نسل حاضر و نسلهاي بعد به برخی از جلوه هاي تمدن و فرهنگ کهن ایران و تشویق آنها به پاسداري از این جلوه ها
نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشري نقشی بدیع ،ماندگار و مروج ناب ترین پدیده هاي فرهنگی است .
موزه ها از معدود حافظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند هر یک از این اشیا در عین بی زبانی به هزتر زبان سخن می گویند زیرا اسناد معتبري از هنر ،فرهنگ و تاریخ را ارایه می دهند.
موزه کلمه اي یونانی است که از “موزه یون ” به معناي مجلس فرشتگان الهام گرفته است .به طور کلی موزه به مجموعه اي از آثار و اشیایی گفته می شود که در محل یا عمارتی نگهداري و در معرض نمایش گذاشته شوند .
تاریخ تشکیل اولین موزه در ایران را نباید در گنجینه هاي گرانبهایی که باستان شناسان بدست آورده اند جستجو کرد . ایرانیان براي رهایی از آسیب بیگانگان گاهی گنجینه هاي گرانبهایی مانند کلوزر ، کلماکره و مجموعه سفال آبگینه گرگان را درون چاه ها و حفره ها پنهان می کردند .
امروزه موزه ها به ویژه موزه هاي ملی هر کشوري به عنوان سمبل انسجام بخش و مایه افتخار و غرور ملی هر کشوري تجلی یافته است .به نحوي که گزارش هاي مربوطه حاکی از آن است که در کشورهاي توریست پذیر که فرهنگ گردشگري در آنجا نهادینه شده است ، مردم آن کشور دست کم یک بار در طول زندگی خود از مزه هاي ملی و منظقه اي کشور متبوع خود دیدن نموده اندبه گونه اي که گاهاً این امر به عنوان یک عمل ملی و وظیفه اي هر فرد مقیم آن کشور تلقی می گردد و این امر تا آنجا ادامه می یابد که بعضی اوقات گردشگران برخی از شهرها و گاها کشور ها را با شهرت موزه هاي آن شهر با شهرت موزه هاي آنشهر یا کشور می شناسند.اما متاسفانه در کشور ما سرانه بازدید از موزه ها براي هر ایرانی از میانگین جهانی بسیار پایین تر است .
این مجموعه شامل 8 فصل می باشد که فصل اول شامل مقدمه اي درباره مشاهیر ایران و توضیحاتی کلی درباره نحوه شکل گیري موزه ها می باشد،در فصل دوم شرح حال و زندگی نامه مشاهیري که به عنوان “پدران علم “برگزیده شده اند ،ذکر شده است و در فصل سوم به تاریخچه موزه ها و انواع موزه ها از نظر کاربري پرداخته شده است ،در فصل چهارم برخی از آثار و نمونه ي موزه هاي مشابه داخلی و خارجی معرفی شده است ،فصل پنجم شامل شناخت موقعیت جغرافیایی تهران و عوامل تاثیرگذار در سایت و تحلیل آن می باشد و در فصل شششم تمامی ضوابط و استانداردهاي مربوط به طراحی فضاهاي موزه ذکر شده است ،فصل هفتم شامل مبانی نظري طرح و ذکر مواردي که در روند طراحی تاثیر گذار بوده اند (کانسپت)می باشد و در نهایت در فصل هشتم تمامی اطلاعات مربوط به طراحی و شکل گیري طرح
(پلانها،نماها،مقاطع و پرسپکتیوهاي داخلی و خارجی)ارائه شده است.
. در شکل گرفتن فضاهاي پروژه آنچه مد نظر بوده است ،یکی جدا کردن فضاي داخل و خارج به طور کامل از هم (پیرو ایده آمیزش فضاي درون و بیرون و پرهیز از ایجاد تضاد هاي دکارتی در مبانی نظري)،استفاده ازشیب راههاي متنوع براي ایجاد فضاهایی با حس لایه لایه بودن ،استفاده از مسیرهاي باز طولی و ایجاد فضاهاي پروخالی ارتباط شفاف میان فضاها از دیگر عناصر مؤثر در شکل گرفتن فضاها بوده است.
موزه در ایران
بیشترین جلوه تاریخ موزه داري ایران را در ایجاد موزه ایران باستان باید جستجو کرد این موزه با 2744 مترزیربنا به دلیل قدمت اشیا در زمره یکی از موزه هاي ما در دنیا محسوب می شود که به سال 1316خورشیدي افتتاح گردید . طراحی ساختمان این موزه به عهده آندره گدار فرانسوي بود و شکل ظاهريساختمان الهام گرفته از طاق کسري انوشیروان ساسانی است.
این موزه در بر گیرنده آثار مختلفی از هزاره ششم پیش از میلاد تا دوران مختلف اسلامی است که در دو طبقه به نمایش در آمده است . آثار و اشیاد به نمایش در آمده در موزه ،آیینه تمام نمایی از فرهنگ ، هنر ، آداب و رسوم ، باورها و اعتقادات گذشتگان و نیاکان ماست و آن را تنها پل ارتباطی بین گذشته ، حال و آینده می توان به شمار آورد .
موزه را نبایستی مکانی دانست که در آنجا صرفا آثار تاریخی وباستانی به نمایش در می آید ، بلکه تمامی نمایشگاهها ي هنري ، علمی ، جانوري ، پزشکی نگار خانه ها ، کتابخانه ها و آرشیو ها و بیشتر بتاهاي تاریخی به نوعی موزه هستند .هر شئ و اثر به نمایش گذاشته شده در موزه یا نمایشگاه ، زبان حالی دارد و با بیننده اش ارتباط برقرار می کند . با تعمق و تفکر می توان زبان حال این اثار را دریافت و از دیدگاههاي مختلف آن را بررسی نمود .

مطالب مشابه :   مطالعات باغ موزه اسلام 110 صفحه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید