خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات پایانه و ترمینال مسافربری / مطالعات پایانه دریایی – دانلود رساله معماری پایانه دریایی

مطالعات پایانه دریایی – دانلود رساله معماری پایانه دریایی

مطالعات پایانه دریایی

تعداد صفحات : 260 صفحه
قیمت : 15000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات پایانه دریایی - دانلود رساله معماری پایانه درایی
مطالعات پایانه دریایی – دانلود رساله معماری پایانه درایی

فهرست مطالب مطالعات پایانه دریایی – دانلود رساله معماری پایانه دریایی

پيشگفتار
انگيزه انتخاب موضوع
چکیده

فصل اول مطالعات پایانه دریایی

سفر و توریسم
1– 1– سفر
1– 1– 1–تاریخ سفر
1– 1– 2– سفر در قرآن
1– 2–توریسم
1– 2– 1–معانی واژه
1–2–2–توریسم و دو نگرش غالب
1–2–2–1–رویکرد اقتصادی و سیاسی
1–2–2–2–دیدگاه کارکردی
1–2–3–اهمیت برنامه ریزی توریسم و توسعه پایدار
1–2–4– سفروعوامل انگیزشی
1– 2– 4– 1– انگیزه های قومی
1–2–4–2–انگیزه های هنری
1–2–4–3–انگیزه های تاریخی
1-2-4-4-انگیزه های طبیعت گرا
1–2–4–5–انگیزه های تفریحی
2–4–6–انگیزه های کاری-1
1–2-5–تجزیه و تحلیل آثار تبعی جریان گردشگری بر مقاصد توریستی
1–2–5–1–آثاراقتصادی توریسم
1–2–5–2–آثار منفی اقتصادی توریسم
1–2–5–3–تاثیرات محیطی توریسم
1–2–5–4–اثرات منفی زیست محیطی توریسم
1–2–5–5–اثار فرهنگی–اجتماعی توریسم
1–2–5–6– آثار منفی فرهنگی–اجتماعی توریسم
1–2–6–تورسم در استان گیلان

فصل دوم مطالعات پایانه دریایی

گردشگري (Tourism )
2-1-اشكال گردشگري
2-2-1-بازديد كننده بومي ديدار كنندگان بين المللي
2-2-2-ديدار كننده براساس اشكال گردشگري
2-3-گردشگري در ايران
2-3-1-تنوع عوامل ومناظر طبيعي ايران
2-3-2-حوزه هاي تاريخي–فرهنگي گردشگري درايران
2-3-3-جاذبه ها وزمينه هاي هنري

فصل سوم مطالعات پایانه دریایی

آب
3-1-آب و اديان
3-2-آب از ديدگاه قرآن

فصل چهارم مطالعات پایانه دریایی

آشنایی با دریای خزر
4-1-آب منشأ حیات
4-2-دریای خزر
4-2-1-مشخصات فیزیکی و جغرافیایی آن
4-2-2-مرداب انزلی
4-2-3- موقعیت تاریخی و جغرافیایی دریای خزر و تاثیرات حمل و نقل دریایی در اقتصاد و بافت اجت
4-2-4- وضعیت اقتصادی دریای خزر
4-2-4-1- وضعیت و اهمیت اقتصادی ماعی شمال ایران
4-2-4-2- دریای خزر و منابع ثروت
4-2-4-3-دریای خزر و امکانات بالقوه آن

فصل پنجم مطالعات پایانه دریایی

حمل ونقل دریایی
5-1-گذری بر تعریف و مفهوم پایانه
5-1-1-تعریفی که سازمان پایانه ها و حمل ونقل کشور در مورد پایانه ها ارائه میدهد
5-2-پایانه های دریایی
5-3-تاریخچه حمل و نقل دریایی
5-4-اهمیت حمل و نقل دریایی
5-5-اهمیت حمل و نقل آبی
5-6-چشم انداز آینده حمل و نقل کالا در دریای خزر
5-7-شبکه ارتباطی حمل و نقل دریایی موج
5-8-حمل و نقل دریایی و مشکلات پیرامونی
5-9-گشودن معابر دریای طلسم شده در بستر تاریخ

فصل ششم مطالعات پایانه دریایی

شناخت پايانه دريايي و وسايل حمل و نقل دريايي
6-1-شناخت پايانه مسافربري دريايي
6-2-اهداف پايانه مسافربري دريايي
6-2-1-شناخت فعاليت هاي دريايي
6-2-3-مزاياي حمل و نقل دريايي
6-3-قدرت حمل شناورها
6-3-1-منظم بودن سرويس
6-3-2-ايمني
6-3-3-حمل و نقل بار دريايي
6-3-4-اجناس
6-4-وسايل ترابري دريايي
6-5-شناخت وسايل ترابري دريايي و کشتي راني
6-5-1-مشخصات فيزيکي شناورها (قسمتهاي متشکله)
6-6-تيپ شناسي
6-6-1-اصل سادگي الزامي
6-7-مسئله فرم فضاي معماري و عملکردي بهره برداري
6-8-ضرورت توسعه حمل و نقل
6-9-دسته بندي عوامل در طراحي پايانه
6-9-1-مراحل و روش طراحي سيستم پايانه اي
6-9-2-تعيين اهداف و احکام طراحي
6-9-3-معيار و ضوابط طراحي (ضوابط کلي براي ارزشيابي برنامه ريزي طراحي هاي اوليه)
6-10-مراحل طراحي پايانه
6-11-خصوصيات بين المللي بودن کشتي راني
6-12-اتحاديه کشتي راني کشورهاي اسلامي (isa)
6-12-1-اتحاديه بين المللي بنادر و لنگرگاهها (iaph)
6-12-2-اتحاديه بين المللي چراغ هاي دريايي (Iala)

فصل هفتم مطالعات پایانه دریایی

گیلان و هویت تاریخی
7-1-اقوام ایران
7-2-نژاد گیل
7-3- نام گیلان
7-4- گیلان و قدمت خط
7-5-معماری گیلان
7-5-1 آشنایی با معماری گیلان
7-5-2-عوامل موثر در معماری بومی گیلان
7-5-3-عوامل طبیعی و جغرافیایی
7-5-4-عوامل اقتصادی ومعیشتی
7-5-4-1-عوامل فرهنگی و اجتماعی
7-5-5-مصالح و فنون ساختمانی
7-5-6-الگوهای معماری بومی گیلان
7-5-7-ویژگی های اصلی معماری بومی گیلان

فصل هشتم مطالعات پایانه دریایی

ستان گيلان ا
8-1-مختصات استان گيلان
8-1-1-گيلان قديم
جغرافياي طبيعي گيلان 8-1-2-
8-2-رودها و منابع آبي مهم
8-3-انسان در سواحل درياي خزر(تاريخ استقرار گیلان)
8-3-1-نژاد مردمان ساكن گيلان
8-3-2-صنعت
8-3-3-صنايع دستی
8-3-4-دستبافي (نساجي سنتي)
طراحي سنتي و حصير بافي 8-3-5-نگارگري
8-3-6-گليم بافي
8-3-7-جاجيم بافي
8-4-آيين‌هاي گيلاني
8-5-شهرستان رشت
8-5-1- شهرستان لاهيجان
8-5-2-شهرستان لنگرود
8-5-3-شهرستان رودسر
8-5-4-شهرستان تالش
8-5-5-شهرستان آستارا
8-5-6-شهرستان آستانه اشرفيه
8-5-7-شهرستان رودبار
شهرستان فومن 8-5-8-
8-5-9-شهرستان صومعه سرا
8-5-10-بندر انزلي

فصل نهم مطالعات پایانه دریایی

گیلان و جغرافیا
9-1- جغرافیای طبیعی و اقلیمی گیلان
9-1-1- مساحت و موقعیت استان گیلان
9-1-2- ناهمواریهای استان گیلان
9-1-3-ارتفاعات گیلان
9-1-4-آب و هوای استان گیلان
9-2- گونه های آب وهوایی استان گیلان
9-2-1- در استان گیلان حضور سه نوع آب و هوا قابل تشخیص است
9-2-2- سه جریان هوایی منطقه ای که موجب بارش در گیلان می شوند
9-2-3- خاک های گیلان
9-3- جغرافیای انسانی استان گیلان
9-3-1- جمعیت استان گیلان
9-3-2- فعالیتهای اقتصادی در استان گیلان

فصل دهم مطالعات پایانه دریایی

تاریخ انزلی
10-1- پیدایش انزلی
10-2-سطح انزلی به تفکیک نوع خاکی
10-2-1- بندر انزلی و توسعه
10-2-2- وجه تسمیه انزلی
10-3- نقش انزلی در تاریخ نوین گیلان
10-3-1-جاذبه های گردشگری در بندر انزلی
10-3-2- جاذبه های طبیعی
10-3-3- جاذبه تاریخی و یادمانی
10-3-4- جاذبه های زیارتی
10-3-5- جاذبه های اقتصادی
10-4-بررسی ظرفیهای پذیرش توریست در بندر انزلی

فصل یاز دهم مطالعات پایانه دریایی

جغرافیای طبیعی و اقلیمی بندر انزلی
11-1-موقعیت استانی بندر انزلی
11-1-1-خصوصیات اقلیمی شهرستان بندر انزلی
11-1-2-بارندگی
11-1-3-رطوبت
11-1-4- درجه حرارت
11-1-5- باد
11-1-6- باد در باورداشت مردم
11-1-7خصوصیات تابش
11-2- طبقه بندی اقلیمی
11-2-1-ویژگی اقلیمی احساس آسایش
11-3-زمین شناسی و ساختار بندر انزلی

فصل دواز دهم مطالعات پایانه دریایی

بندر انزلي
ساختارهای اجتماعی اقتصادی در(بندر انزلی)
12-1-ساختارهای اجتماعی در (بندر انزلی)
12-1-1-جمعیت در بندر انزلی
12-1-2-ترکیب سنی و نسبت جنسی
12-1-2-نیروی انسانی و اشتغال و جمعیت فعال اقتصادی
12-2-ساختارهای اقتصادی بندرانزلی
12-2-1-تولیدات گیاهی و جانوری
12-2-2-معادن و صنایع
12-2-3-صنایع دستی
12-2-4-بندرگاه و گمرک
12-2-5-گردشگری
12-3-اقتصادي بندر انزلي
12-3-1-ويژگي هاي عمومي شهرستان بندر انزلي
12-4-ويژگي اقتصادي و نقش بندر انزلي در عملكرد بنادر كشور
12-5-صادرات
12-6-عملكرد مالي و بيلان سالانه بندر انزلي
12-7-بررسي اقتصادي كشورهاي همسايه و همجوار درياي خزر
12-7-1-فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي
12-8-كشورهاي مستقل مشترك المنافع (cis)
12-8-1-جمهوري آذربايجان
12-8-2-روسيه
12-8-3-جمهوري تركمنستان
12-8-4-جمهوري قزاقستان
12-9تحولات اقتصادي ايران و بازرگاني خارجي در سالهاي اخير
12-9-1-مبادلات بازرگاني ايران و سهم كشورهاي همسايه در درياي خزر
12-10-شناخت مبادي و مقاصد
12-11-شبكه هاي ارتباطي دريائي
12-11- 1 -پيش بيني آينده
12-12-تاريخچه راههاي ارتباط
12-12-1-انسان و راه
12-12-2-ايران باستان و حرکت
12-12-3-اروپا و ابتداي تکاپو
12-13-انسان و راه آبي
12-14-ايران و توسعه مسيرهاي دريايي
12-14-1-تاريخ کشتيراني و حمل و نقل دريايي ايرانيان

مطالب مشابه :   مطالعات پایانه مسافربری 120 صفحه

فصل سیز دهم مطالعات پایانه دریایی

بررسي نمونه هاي موجود در ايران
13-1-کارخانه کشتي سازي
13-2-بندر نوشهر
13-2-1-تاريخچه بندر نوشهر
13-2-2-ويژگي هاي بندر نوشهر
13-2-3-محوطه هاي بندري
13-3-بندر شهيد رجايي
13-4-بندر شهيد باهنر
13-5-بندر خرمشهر
13-6-بررسی نمونه های خارجی
13-7-1-ميدان نبرد
13-7-2-پیچیدگی
13-7-3-بي بازگشت
13-7-4-ارتباط
13-8-ترمينال مسافر بري harumi وtokyo / اثر ua &minoru takeyama
13-9-پايانه ساکاي ميناتوشي
13-10-شبيه سازي دريايي روتردام ، هلند 1995
نورمن فاستروشرکا

فصل چهار دهم مطالعات پایانه دریایی

الگوهای طراحی
14-1-مقدمه
14-1-1-بنادر و نظریه انتقال به خارج شهر
14-2-ترمینالها و ملزومات طراحی
14-3-عنصر عمده در ترمینال مسافربری دریایی
14-3-1-نقش یکسری از ترمینال
14-3-2-سطوح عملکرد و فعالیتهای وابسته در ترمینال
14-3-3-الگوی نموداری ترمینال مسافربری
14-3-4-ورودی ها وخروجی ها
14-3-5-پارکینگ ها
14-3-6- محوطه سازی سایت
14-3-7-فضاهای مورد نیاز برای طی مسیر مسافران
14-3-8- فضاهای خدماتی رفاهی مسافران
14-3-9-فضاهای مکمل فضاهای رفاهی
14-3-10-بخش تسهیلات شهروندان
14-3-11- بخش اداری
14-3-12-عرشه مسافری و بار
14-3-13- فضاهای انتظامی
4-3-14-تاًسیسات
14-4-محوطه اسکله
14-5-اساس طراحی پایانه
14-6- حوره بندی فضاهای پایانه دریایی مسافر
14-6-1- حوزه خدمات اداری
14-6-2- حوزه خدمات مسافری
14-6-3-حوزه خدمات رفاهی
14-6-4-حوزه خدمات باری
14-6-5-حوزه خدمات فنی و مهندسی
14-6-6-حوزه خدمات ایمنی و اضطراری

فصل پانز دهم مطالعات پایانه دریایی

توجيه طرح
15-1-روند طراحي
15-2-تنديس گري با نور
15-3-بيان طراحي
15-3-1-کانسپت طرح
15-3-2-نماددايره و کره
15-3-3-نماد مربع
15-4-سازه ومصالح
15-5-تأسيسات
15-5-1-تأسيسات الكتريكي
15-5-2-سيستم برق مركزي
15-5-3-سيستم هاي ارتباطي
15-5-4-جمع آوري آبهاي سطحي
15-5-5-شبكة آب و فاضلاب
15-6- تحلیل سایت
15-6-1-وضع موجود
15-6-2-اسكله ها
15-6-3-تجهيزات
15-6-4-معابر و انبارهاي باز
15-7-ساختمان ها
15-8-موقعيت طرح
15-9-دسترسي به سايت
15-9-1-مجاورتها
15-9-2-وزش باد
15-9-3-شيب و توپوگرافي
15-9-4-ديد و منظر
15-10- برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مأخذ

مطالعات معماری طراحی پایانه دریایی

چکيده
همانگونه که مي دانيم تحول، خلق و نوآوري از کارهاي بشر است. انسان خلاق با ايجاد شرايط نوين و بهينه همواره مي کوشد تا بستر را در راه سعادت و نيل به آرزوهايش هموار سازد و رشد و تکامل خود را در اين راستا موجب شود.
انسان امروزي با استفاده از تکنولوژي و صنعت که محصول خود اوست و پيشرفتهاي لحظه اي آن در اين وادي ، مي کوشد تا بر دنياي محيط خود فائق آيد و نقش خود را بر اين کره خاکي بيش از پيش نمايان سازد. بدين جهت در پي راه حل مطمئن و صريحي در رفع نيازهاي روحاني و جسماني خود،همواره در تلاش است.
وظيفه متعهدانه معمار نيز هموار ساختن مسير حرکت و سوق دادن انسانها بر حسب گرايشاتشان به سکون و آرامش در ضمن پويائي و تحرک ميباشد.
مسافرت و جهانگردي به عنوان بزرگترين و متنوع ترين صنعت در دنياي امروز به عنوان منبع در آمد و اشتغال و توسعه زير بنايي کشورها به خصوص کشورهاي درحال توسعه به شمار مي رود و مسيرهاي آبي به عنوان يکي از امن ترين و مفرح ترين گزينه هاي حمل و نقل و مسافرت همواره مطرح بوده است.
پايانه ها به عنوان ورود و خروج شهر در زمره بناهاي چند منظوره اي قرار دارند که نقش کارکردي قابل توجهي در خدمات رساني به مسافران ، همراهان آنها و ساير شهروندان خواهند داشت.
به لحاظ متفاوت بودن نوع سفر دريايي و تنوع کمتر ساعات حرکت کشتي ها ، حرکت آرام آن ها بر روي آب و … نسبت به سفرهاي جاده اي يا هوايي ، ما با جوي آرامتر در پايانه دريايي مواجه هستيم . فضايي مناسب براي ايجاد يک ارتباط و تعامل فرهنگي بين شهروندان و مسافران . بين شهر و اسکله دريايي ، فضايي که در ارتقاء جامعه نقش بسزايي ايجاد مي کند.
پايانه دريايي در واقع مفصلي است بين خشکي و دريا ، مکاني موقتي که با اولين و آخرين تصور مسافر دريايي تجربه اي متفاوت را در بر خواهد داشت. اين فضا ، نهادي است از دنياي پيرامون در مقياس کوچکتر و در امتداد ديگر اجزاء شهر . بدين ترتيب مرز بين پايانه و شهر از ميان رفته در عين حال مي توانيم ساختاري ممتد و دامنه دار را در ساحل شاهد باشيم.

دانلود رساله معماری پایانه دریایی

پيشگفتار
از آنجا كه گردشگري به عنوان بخش مهمي از دوران زندگي است كه با جابجايي مكان، فعاليت ذهني، تجربه جديد و خلاقيت همراه مي باشد، شناخت آن به عنوان نوعي عمل «فعال و پويا» لازم مي باشد. «از يک ديدگاه، گردشگري يك پديده چند بعدي و پيچيده انساني است كه از طريق آن، انسان در كانون ارتباطات مختلف شامل طبيعت، ديگران، خويشتن و فعاليت قرار مي گيرد كه در آنها ارزشها و لذت هاي عاطفي، جسماني، شناختي، اجتماعي و زيباشناسي در هم مي آميزد. و اثرات عميق و پايدار در زندگي انسان به وجود مي آورد كه در نهايت به اعتلاي «كيفيت زندگي» مي انجامد.
جهانگردي يك ابزار گفتگوي فرهنگي وايجاد تفاهم است . ودرتمام طول تاريخ بشر تا عصر صنعت چنين بوده است . ولي چگونگي جلوه هاي جهانگردي از عصر صنعت تا به امروز اين اصل را ازصورت عام فراگير خود دور كرده است . صنعت ، با تمام جلوه هاي فني و اجتماعي خود ، برجهانگردي همانند هرچيز ديگر ، اثرهاي آشكار بجا نهاده است . يكي از اثرهاي عمده اي كه صنعت جديد وپيامدهاي اجتماعي آن ، برپديده جهانگردي فرو نهاده ، دور كردن جهانگردي از معناهاي فرهنگي آن است . جهانگردي درعصر صنعت وماشين . بيش از آنكه يك حركت فرهنگي باشد ، يك حركت روان شناختي اجتماعي شده است . انبوه عظيم مسافران وسياحتگراني كه به كشوري سفر مي كنند وزماني را درآنجا به سر مي برند، بي آنكه با فرهنگ زنده آن ديار كمترين تماسي حاصل كنند. گروههاي بزرگ سياحتگران كه اين روزها از اين كشوری به كشوری سفر مي نمايند. فرصت وزمينه آن را نمي يابند كه با مردم آن سرزمين ارتباط وتفاهمي برقرار كنند، ويا از فرهنگ وشيوه زندگي مردم آن كشور حتي آگاهي اندكي به دست آورند ونيز چه بسيارند گروههاي جهانگردي كه به كشوري وارد مي شوند ونه تنها با مردم آنجا وشيوه هاي زندگيشان آشنائي نمي يابند . بلكه برداشتهاي نارسا ودور از واقع هم حاصل مي كنند ونيز چه بسيارند گروهاي جهانگردي كه با اميد وخوش بيني به كشوري مي روند وبا حرمان وافسردگي ازآنجا باز مي گردند .
جهانگردي پول و جمعيت را ازمراكز تمركز وثقل صنعتي بسوي روستاها و نقاط طبيعي با جاذبه هاي مهيا ميكشاند وبلحاظ اينكه پول جهانگرد نيز همچون خود او درحركت وجريان است ، هر واحد پول جهانگرد برحسب درجه رشد اقتصادي ممالك ، از 3 تا 10 بار درسال دست بدست مي گردد . لذا جهانگردي موجب بوجود آمدن بازده مضاعف دراقتصاد آن كشور مي شود. معمولاً جهانگردي را دراصطلاح اقتصادي ، صادرات نامرئي محصولات وخدمات مينامند زيرا در حاليكه اثر اقتصادي آن درتراز پرداختهاي يك كشور مشهود وظاهر مي گردد معهذا اين اثر اقتصادي كه قسمت اعظم آن ناشي از استفاده از ارائه خدمات افراد يك كشور دركشورهاي خارج است, همانند جريان كالاهاي صادراتي ديگر مشهود ومعلوم نمي باشد.

مطالب مشابه :   مطالعات ترمینال مسافربری

طرح نهایی پایان نامه پایانه دریایی

انگيزه انتخاب موضوع
پس از طي دوره مختلف متنوع تحصيلي در رشته معماري وآشنايي با جلوه هاي گوناگون مرتبط با آن که الزاما” همراه با برخورد مستقيم با زندگي و واقعيت هاي ملموس و زشت و زيباي شهر و مردمان ساکن در شهرها بوده است ، به عنوان يکي از دانشجويان اين رشته مناسب ديدم که با کار و طراحي بر روي يک معقوله عيني معماري مورد نياز اِترلي به دو هدف با ارزش نائل آيم. يکي جمع آوري و ارائه تمامي تجاربي که در حين تحصيل در رشته معماري بدست آورده ام . و ديگري تلاش در جهت پاسخگويي به يک معضل اجتماعي ـ شهري که همان در برگيرنده مفاهيم با ارزش چون تلاش و فروپاشي نظام فرهنگي و بومي اين سرزمين در زمينه هاي معماري و شهر نشيني است.
پايانه مسافر بري دريايي بندر انزلي در بطن خود علاوه بر مسائل معماري يک پايانه به لحاظ فضاهاي عملکردي و ايستايي مصالح و فرم ساختماني و تاثير اقليم بر آن ها و…
ضرورت پرداختن به روابط اجتماعي و ارزش هاي محيطي را ايجاب مي کند . در مورد انتخاب محل پروژه يعني بندر انزلي با نگاهی به تاریخچه کشتیرانی در انزلی درخواهیم یافت که انزلی از گذشته های دور بندری جهت عبور بازرگانان دیپلمات ها و طبقات مختلف مردم بوده است زیرا این شهر کوتاه ترین و امن ترین راه بین المللی،بین ایران و اروپا محسوب می شده بطوریکه تا قبل از سال (1380 ه.ش) سالیانه بیست هزار نفر از طریق این شهر به روسیه و اروپا سفر کرده اند و این رقم کوچکی در آن زمان نمی توانسته باشد.همچنین سالیانه هزاران نفر جهت زیارت از طریق انزلی به سوی مشهد می رفتند.از این بندر در دوره قاجار تحت عنوان (دروازه اروپا) نام برده شده است، طبق گزارش به زمان ایرانگردی و جهان گردی در سال 79 انتشار یافته بیش از 50% جهانگردی از مرزهای شمالی کشور از طریق استان مازندران، گلستان، گیلان و آذربایجان شرقی و غربی وارد کشور شده اند.در این راستا شهرستان بندر انزلی (انزل معنایی چون لنگرگاه و دروازه یاد شده) در جوار دریاچه بزرگ ئنیا(خزر) و داشتن مرز آبی با کشور های تازه استقلال یافته شوروی سابق با دنیای نقش حساس خود می تواند پلی ارتباطی برای تبادل فرهنگی و احیای صنعت گردشگری در این نقطه خاص از منطقه باشد. . همان گونه که درياي زيباي خزر و هواي معتدل شمال بر من منت دارد ، شايسته است من نيز در جهت آباداني و رفع کمبود هايش گام بردارم.در راستاي انتخاب موضوع پروژه دو فاکتور اساسي همواره مد نظر بوده است.
1-آشنائی کما بیش با کمبود ها مشکالات و رفت و آمدهای بنده به این شهر موضوع مورد تحقیق در این شهر واقع شده است .
2-انتخاب کاربري که نياز آن در شهر به وضوح ديده مي شود.
با توجه به مورد ذکر شده در بالا و مطالعات و تحقيقات انجام شده يکي از کاربري هايي که در شهر نياز مبرم به آن ديده مي شود ولي در جهت تحقق آن گامي برداشته نشده وجود پايانه مسافر بري دريايي است.
سرزمين ها : ايران با داشتن مرز آبي بسيار وسيع در شمال و جنوب کشور به رسيدگي و ايجاد امکانات و فضاهاي مرتبط با سفرهاي دريايي نيازمند است. ولي در هيچ کدام از شهرها و سواحل چه در شمال کشور و چه در جنوب فضاهايي کاملا” تعريف شده و مناسب براي سفرهاي بين شهري و بين کشوري يا قاره اي موجود نمي باشد ، در حاليکه در ساير کشورهاي روي اين موضوع بسيار کار شده و داراي تعريف کاملا” مناسب و منطقي مي باشد.
در حال حاضر در شهر بندري انزلي امکانات براي سفرهاي داخلي و خارجي به حدي ناچيز است که مي توان فرض را بر نبود آن گذاشت . از طرفي به دليل همجواري ها با کشورها به ايجاد فضاهاي مناسب و زيبا از لحاظ بصري و عملکردي اين حوزه مهم را مورد توجه خاص قرار دهيم.
يکي از بهترين راه ها براي سفر ، راههاي دريايي است در نتيجه اين مهم در پي پرداختن به پايانه اي جامع و کامل قابل دسترس خواهد بود.

نمونه موردی مطالعات پایانه دریایی

چکيده
همانگونه که مي دانيم تحول، خلق و نوآوري از کارهاي بشر است. انسان خلاق با ايجاد شرايط نوين و بهينه همواره مي کوشد تا بستر را در راه سعادت و نيل به آرزوهايش هموار سازد و رشد و تکامل خود را در اين راستا موجب شود.
انسان امروزي با استفاده از تکنولوژي و صنعت که محصول خود اوست و پيشرفتهاي لحظه اي آن در اين وادي ، مي کوشد تا بر دنياي محيط خود فائق آيد و نقش خود را بر اين کره خاکي بيش از پيش نمايان سازد. بدين جهت در پي راه حل مطمئن و صريحي در رفع نيازهاي روحاني و جسماني خود،همواره در تلاش است.
وظيفه متعهدانه معمار نيز هموار ساختن مسير حرکت و سوق دادن انسانها بر حسب گرايشاتشان به سکون و آرامش در ضمن پويائي و تحرک ميباشد.
مسافرت و جهانگردي به عنوان بزرگترين و متنوع ترين صنعت در دنياي امروز به عنوان منبع در آمد و اشتغال و توسعه زير بنايي کشورها به خصوص کشورهاي درحال توسعه به شمار مي رود و مسيرهاي آبي به عنوان يکي از امن ترين و مفرح ترين گزينه هاي حمل و نقل و مسافرت همواره مطرح بوده است.
پايانه ها به عنوان ورود و خروج شهر در زمره بناهاي چند منظوره اي قرار دارند که نقش کارکردي قابل توجهي در خدمات رساني به مسافران ، همراهان آنها و ساير شهروندان خواهند داشت.
به لحاظ متفاوت بودن نوع سفر دريايي و تنوع کمتر ساعات حرکت کشتي ها ، حرکت آرام آن ها بر روي آب و … نسبت به سفرهاي جاده اي يا هوايي ، ما با جوي آرامتر در پايانه دريايي مواجه هستيم . فضايي مناسب براي ايجاد يک ارتباط و تعامل فرهنگي بين شهروندان و مسافران . بين شهر و اسکله دريايي ، فضايي که در ارتقاء جامعه نقش بسزايي ايجاد مي کند.
پايانه دريايي در واقع مفصلي است بين خشکي و دريا ، مکاني موقتي که با اولين و آخرين تصور مسافر دريايي تجربه اي متفاوت را در بر خواهد داشت. اين فضا ، نهادي است از دنياي پيرامون در مقياس کوچکتر و در امتداد ديگر اجزاء شهر . بدين ترتيب مرز بين پايانه و شهر از ميان رفته در عين حال مي توانيم ساختاري ممتد و دامنه دار را در ساحل شاهد باشيم.

مطالب مشابه :   مطالعات ترمینال مسافربری 114 صفحه

برنامه فیزیکی مطالعات پایانه دریایی

سفر و توریسم
1– 1– سفر:
1– 1– 1–تاریخ سفر:
انسانهای اولیه برای یافتن غذا و آب و هوای مناسب زیست دست به سفر می زدند. بشر زمانی که شکارچی و میوه چین بود ، در تعقیب گله های گوزن و بز وحشی تغییر مکان می داد و برای گریز از سرما و گرمای طاقت فرسا به شمال و جنوب می رفت .وقتی کشاورز و دامدار شد در پی یافتن زمین حاصلخیز و مرتع و آب سفر کرد .چون صنعت آموخت و در کشاورزی پیشرفت کرد ، برای مبادله محصولات خود که از منابع محیط زیستش تولید کرده بود ، سفر کرد .در این سفرها با شیوه های تولید نظام های اجتماعی مبتنی بر آن در دیگر جوامع آشنا شد و باز برای یافتن راه های بهتر تولید و تأمین شرایط مناسبتری برای زیستنش به سفرپرداخت. هم اکنون نیز یافتن شرایط بهتر برای زندگی ، جستجوی آرامش در طبیعت ، دیدار با مردم دیگر سرزمین ها ، دیدن آثار تاریخی ، فرهنگی و … از انگیزه های غالب سفرهای مردم بشمار می رود .
1– 1– 2– سفر در قرآن:
درکتب مقدس بخصوص در قرآن کریم به ایات متعددی در رابطه با سفر بر می خوریم . قرآن کریم اشاره دارد که خلقت جهان در حال تکامل و خلقت موجودات و انسان در این مسیر تکامل هدفدار است و پدیده های هستی بویژه انسان بیهوده خلق نشده اند.

ضوابط و استاندارد های طراحی پایانه دریایی

آیه 20 سوره عنکبوت:ای رسول ! به مردم بگو در سرزمین سیر کنید و بنگرید که خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده . سپس خداوند ( به همین گونه ) جهان آخرت را ایجاد خواهد کرد که خداوند بر همه چیز قادر و تواناست.
آیه 46 سوره حج:
آیا آنان در زمین سیر نکردند ، تا دل هایی داشته باشند که حقیقت را با آن درک کنند ، یا گوش های شنوایی که باآن ( ندای حق را ) بشنوند ؟ چرا که چشم های ظاهر نابینا نمی شود ، بلکه دل هایی که در سینه هاست کور می شود .
و در اهمیت این سیر و سفر است ، آیات دیگر ( آیه 137 سوره آل عمران ، آیه 11 سوره انعام ، آیه 110 سوره یوصف ، آیه 42 سوره روم ، آیه 18 سوره صبا ، آیه 44 سوره فاطر ، آیه 21 سوره غافر ، آیه 82 سوره غافر ، آیه 10 سوره محمد ) .با بررسی ای ن آیات روشن می شود که قرآن برای مشاهدات عینی و تجربه های عملی اهمیت خاصی قائل است . چنان که به مسلمانان سفارش می کند که از محیط محدود زندگی خود بیرون آمده و به سیر و سیاحت در این جهان پهناور بپردازند . در اعمال و رفتار اقوام دیگر و پایان کار آنها بی اندیشند و از این رهگذر ، اندوخته ای پر ارزش از آگاهی و عبرت فراهم سازند .بدین گونه الگوی مبتنی بر سلسله مراتب انگیزه های سفر پویاست و به انگیزه های چند گونه ای توجه می کند که فرد باید در شرایط و موقعیت های خاص ، رفتارهای متفاوت داشته باشد . مکان یا بستر سفر چهار چوبی را بدست می دهد که می توان بر آن اساس سلسله مراتب انگیزه های سفر را مشخص کرد .

ریز فضا های مطالعات پایانه دریایی

1– 2–توریسم:
1– 2– 1–معانی واژه:
واژه « توریسم » ترکیبی است با ریشه یونانی « Tour » به معنای مسافرت ، گردش و گذر از محلی و بر طبق یکی از تعاریف « کمیته متخصصین سازمان ملل» توریست به کسی اطلاق می گردد که : « کشور یا منطقه و محل اقامت دائمی خود را حداقل به مدت 24 ساعت ترک گفته و در کشور منطقه دیگری اقامت گزیند».

دیدگاهتان را بنویسید