مطالعات کتابخانه 70 صفحه

مطالعات کتابخانه – دانلود رساله معماری کتابخانه – برنامه فیزیکی طراحی کتابخانه

مطالعات کتابخانه دانلود رساله معماری کتابخانه ریز فضا و برنامه فیزیکی کتابخانه نقشه و پلان فرهنگسرا دانلود رایگان رساله معماری پروژه کتابخانه دانلود پایان نامه معماری کتابخانه ضوابط و استاندارد کتابخانه

مطالعات کتابخانه
تعداد صفحات : 70 صفحه
قیمت : 7000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات کتابخانه - دانلود رساله معماری کتابخانه - برنامه فیزیکی طراحی کتابخانه
مطالعات کتابخانه – دانلود رساله معماری کتابخانه – برنامه فیزیکی طراحی کتابخانه

فهرست مطالب مطالعات کتابخانه – دانلود رساله معماری کتابخانهبرنامه فیزیکی طراحی کتابخانه

مقــــدمــــه5
فصل اول مطالعات کتابخانه 7
•کتابخانه و نظام اطلاع رسانی
•کتاب و سایر مدارک کتابخانه
•اهمیت کتابخانه
•کتابخانه و خدمات اطلاع رسانی
•خودکار سازی کتابخانه و کاربرد کامپیوتر

فصل دوم مطالعات کتابخانه 11
•انواع کتابخانه ها ( ماهیت و وظایف )
•کتابخانه ملی
•کتابخانه عمومی
•کتابخانه دانشگاهی
•کتابخانه اختصاصی
•کتابخانه آموزشگاهی

فصل سوم مطالعات کتابخانه 15
•خدمات فنی :
الف ) بخش انتخاب و سفارش مواد
ب ) بخش ساماندهی
•خدمات عمومی
الف ) بخش امانت مواد
ب ) بخش منابع رزرو
ج ) بخش منابع مرجع
د ) بخش نشریات ادواری
ه ) خدمات فتوکپی و تکثیر

فصل چهارم مطالعات کتابخانه 19
•انواع مواد کتابخانه
الف ) کتاب
ب )نشریات ادواری
ج) اسناد و مدارک
د ) روزنامه
ر ) نقشه
ز ) اطلس
ض ) مواد دیداری وشنیداری
ع ) میکروفیلم ها
•ساماندهی مواد :

فصل پنجم مطالعات کتابخانه 23
•طراحی داخلی ساختمان کتابخانه
1- فضای داخلی کتابخانه
2- اصول طراحی فضای داخلی کتابخانه و آرایش وسایل
•وسایل و تجهیزات کتابخانه
•وسایل ویژه فضاهای مطالعه

فصل ششم مطالعات کتابخانه 30
•آشنایی با نمونه ی داخلی کتابخانه ( کتابخانه ملی )

•آشنایی با نمونه ی خارجی ( کتابخانه مرکزی آریزونا )

فصل هفتم مطالعات کتابخانه 50
•تأسیسات

فصل هشتم مطالعات کتابخانه 58
•استان تهران
•موقعیت جغرافیایی استان تهران
•موقعیت جغرافیایی شهر تهران
•تهران از دیدگاه آمار جمعیتی
•ممالعات اقلیمی شهر تهران

فصل نهم مطالعات کتابخانه  68
•تحلیل سایت

فصل دهم مطالعات کتابخانه 71
•دیاگرام حرکتی و سیرکولاسیون مطالعه

•منابع و مآخذ

دانلود رساله مطالعات کتابخانه

کتابخانه ها و نظام اطلاع رسانی
مطالعات معماری سیستم یا نظام مفهومی است که بتازگی باب شده است و در راه های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
مفهوم نظامی که در اطلاعات کاربرد دارد بنام (نظام اطلاع رسانی) نامیده می شود. در یک نظام اطلاع رسانی اجزاء مختلف مانند مردم و فرآیند ها و منابع اطلاعاتی بگونه ای سازمان یافته اند که برای اجرای یک رشته امور مرتبط به هم وظیفه مند مانند جمع آوری و پردازش و ذخیره و بازیابی اطلاعات اسنادی به منظور پاسخ گویی به بخش وسیعی از نیازهای استفاده کنندگان در یکدیگر تاثیر می گذارد . انواع مختلفی از نظام های اطلاع رسانی وجود دارد.عمدتا آنچه مورد نظر ماست. کتابخانه و مرکز اسنادی است.
کتابخانه یک نوع خاصی از نظام اطلاعاتی است.فعالیتهای آن می تواند به اجزایی مثل سفارش و آماده سازی و خدمت و نگهداری تقسیم شود.

مطالب مشابه :   دانلود مطالعات و رساله باغ کتاب 120 صفحه

ریز فضا های مطالعات کتابخانه

رساله معماری قدمت کتابخانه با قدمت انسان ارتباط دارد کتابخانه مکانی است که اسناد را برای نوع بخصوصی از استفاده کنندگان جمع آوری و سازماندهی و آماده سازی و نگهداری می کنند.بر اساس وظایف خاصی که بر عهده ی آن محول می شودممکن به عنوان کتابخانه عمومی و کتابخانه دانشگاهی و یا کتابخانه اختصاصی تلقی شود. وظیفه کتابخانه عمومی عمدتا پاسخگویی به نیاز فرهنگی و تفریحی جامعه است و استفاده کنندگان آن عموم جامعه اند.
مرکز اطلاعات مکانی است که در آن اطلاعات فراهم می شود و سازمان میابد و تحلیل و ترکیب می شود و ذخیره و اشاعه می گردد. بر طبق نظر ملتزر یک کتابخانه یک مرکز اطلاعات است که وظیفه اضافی تحلیل و ترکیب اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان را بردوش دارد .
برنامه ریزی نظام طرح توسعه و انجام همه برنامه های مربوط به نظام را در بر دارد. هنگامی که برنامه ریزی منابع یک کتابخانه و نظام اطلاع رسانی انجام می شود توسعه آن نیز آغاز می شود موارد زیر منابع یا زمینه های کلیدی هستند که در توسعه باید ساخته شوند:
ساختمان برای نظام
1- تسهیلات،ثاثیه و تجهیزات برای نظام
2- نیروی انسانی برای نظام
3- بودجه برای نظام

مطالب مشابه :   مطالعات کتابخانه تخصصی معماری 130 صفحه

دانلود پروپوزال مطالعات کتابخانه

کتاب و سایر مدارک کتابخانه
در مورد تعریف کتاب نظر ها متفاوت است . فرهنگ های عمومی معانی عام کتاب را در نظر دارند، برای مثال فرهنگ فارسی معین کتاب را این گونه تعریف می کند:
1) نوشته، مکتوب 2) مجموعه ای خطی یا چاپی (دهخدا هم در لغت نامه از منابع مختلف تعاریف زیر را به دست می دهد. اجتماع چند جزو نوشته شده یا چاپ شده که آن ها به یکدیگر متصل نمایند. راهنمای آماده ساختن کتاب تعریف جامع تری دارد:
عبارت است از یک وجود عینی مادی که از مجموعه ای از برگ های معمولا کاغذی به رنگ معمولا سفید که روی آن ها مطالبی چاپ شده و به یکدیگر متصل شده اند تشکیل می شود. ولی شاید تعریفی که که در نزد کتابداران بیش از بقیه مورد قبول باشد تعریفی است که هوشنگ ابرامی در کتاب شناختی از دانش شناسی آورده : کتاب 1) یک رسانه گروهی است که 2) در آن مطالبی ضبط شده باشد ، 3) قابل انتقال باشد 4) بازیابی مطالب آن از نظر زمان ومکان محدود نباشد .
مجموعه کتابخانه ها ، مخصوصا با توجه به تعریف اخیر ، بسیار متنوع است . در حالی که کتابخانه های سنتی مجموغه خود را به ، نسخ خطی و نشریات ادواری محدود میکنند ، کتابخانه های مدرن امروزی اقلام گونانی از مدارک ، شامل کتاب ، نشریات ادواری ، فیلم ،اسلاید ، کاستهای صوتی و تصویری ،نقشه و … فراهم می آورند .

دانلود مطالعات کتابخانه

اهمیت کتابخانه
تاریخ تمدن بشری حاکی از آن است که کتابخانه ها جزء اصلی جوامع متمدن بوده اند تا در زمان های مختلف به نیازها ی گوناگون جوامع |پاسخگو باشند ونوع ، خصوصیات ،اهداف ، وظایف ،وخدمات آنها با توجه به نیازهای جوامعی که در خدمت آنها بوده اند تعیین شده است . هرگاه شرایط و رشد کتابخانه ها در جامعه ای فراهم آمده ان جامعه مراتب ترقی را یکی بعد از دیگری طی کرده و هر زمان که به هر دلیلی کتابخانه ها در کنج انزوا و بی مهری قرار گرفته اند ، سیر قهقهرایی جامعه هم آغاز گردیده است . نتیجه اینکه کتابخانه ها اگر خالق تمدن نبوده اند ، به طور قطع در به وجود آمدن آن نقش مو ثری ایفا کرده اند .

مطالب مشابه :   مطالعات باغ کتاب | دانلود رساله باغ کتاب

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات کتابخانه

کتابخانه و خدمات اطلاع رسانی
ارزش اطلاعات در جهان امروز فراتر از آن است که کتابخانه ها تنها به ادای وظایفی سنتی ، از قبیل انتخاب ، فراهم آوری ، سازماندهی ، نگهداری و امانت دهی مدارک بـپردازد . در دنیای امروز ، جوامعی هستند که از اطلاعات به مقیاسی وسیعتر استفاده می کنند و و به همان میزان خود نیز تولید کننده اطلاعات هستند .

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات کتابخانه

تولید و استفاده بجا از اطلاعات مسئولیت سنگین دیگری بر دوش کتابخانه ها محول می کند و آن ارائه خدمات اطلاع رسانی است . به عبارت دیگر ، کتابخانه های امروزی با به کارگیری تکنولوژیها نظیر ارتباطات راه دور و کامپیوتر قادر هستند وظیفه اطلاع رسانی را به سریعترین نحو انجام دهند .

خودکار سازی کتابخانه ها و کاربرد کامپیوتر
خودکار کردن کتابخانه ها بر وجهه کتابداری افزوده است . بنابر این کتابخانه های ما هر قدر سریعتر خودکار شوند بهتر است . در عین حال ، ما باید از تجربیات سایر کشورها دراین زمینه استفاده کنیم . به عبارت دیگر ، لازم نیست تمام مراحل توسعه را که کشور های دیگر پیموده اند ما نیز طی کنیم ، بلکه می توانیم در این روند مراحل معینی را حذف کنیم . همچنین مدارس کتابداری باید مسئولیت پرورش افرادی را که در آینده خودکار کردن کتابخانه ها را انجام خواهند داد به عهده گیرند .

دیدگاهتان را بنویسید