مطالعات خانه تئاتر

مطالعات خانه تئاتر

تعداد صفحات : 100 صفحه
قیمت : 10000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات خانه تئاتر
مطالعات خانه تئاتر

فهرست مطالب مطالعات خانه تئاتر

چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول مطالعات خانه تئاتر: 3
کلیات موضوع 3
1-1-2- مردمی بودن 3
1-1-3- تنیده شدن معماری سایت با بنا 4
1-4- روش کار 6
2-5- ویژگیهای کالبدی 7
4-5-3- موقعیت استخوانبندی در شهر 14
3-5-4- ویژگیهای دسترسی و آمد و شد در استخوانبندی شهر 18
4-5-5- ویژگیهای بصری استخوانبندی شهر تهران 20
4-5-6- بررسی ویژگیهای کالبدی استخوانبندی شهر 21
2-5-6-1- ارتفاع ابنیه 23
2-5-6-2- فرم و سبک معماری 24
2-5-6-5- تراکم بافت و ساختمان های جداره رده ها 26
2-5-6-6- رنگ و بافت سطح 27
4-5-6-7- ویژگی کالبدی راه ها 28
2-6-7- جمع بندی مطالعات نشانه های شهری 29
3-3-5-1- معماری تئاتر در قرن بیستم 39
3-4- سیر تاریخ نمایشی در ایران 42
3-4-1- نمایش پیش از اسلام 44
3-4-2- نمایش پس از اسلام 46
3-4-2-1- نقالی: 47
3-4-2-2- نمایش های عروسکی: 48
2-4-7- انرژی خورشیدی تأییده شده بر سطوح 49
3-4-2-3- تعزیه: 50
3-4-3-4- نمایش های شادی آور: 52
3-4-3- تئاتر ایران 54
3-4-3-1- معماری تکیه ها 55
3-4-3-2- تکیه دولت 57
3-4-4- جمع بندی 58
فصل چهارم مطالعات خانه تئاتر: 59
بررسی ضوابط، مقررات و استانداردهای طراحی 59
4-1- کلیات 59
4-1-1- اهداف فضاهای نمایشی 59
4-1-2- گونه شناسی فضاهای نمایشی 60
4-1-2-1- فضاهای نمایشی تخصصی 62
2-1-2-2- فضاهای نمایش عمومی 62
4-1-3- مکان یابی فضاهای نمایشی 63
4-1-3-1- مکان یابی فضاهای نمایشی تخصصی 63
4-2-1- استفاده کنندگان از فضاهای نمایشی 64
4-2-3- سازمان و تشکیلات اداری فضاهای نمایشی 65
4-2-3- مقیاس عملکردی فضاهای نمایشی 66
4-2-2- سازماندهی عمومی فضاهای نمایشی 67
4-3- ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی و طراحی 68
4-3-1-1-1- فضاهای کارگاهی: 69
4-3-1-1-2- فضاهای نمایشی 74
4-3-1-2- فضاهای عمومی 77
4-3-1-2-1- جایگاه تماشاگران 77
4-3-1-3- فضاهای تدارکاتی 79
4-3-2-3- عرصه درونی فضای نمایشی 82
4-3-2-3-2- شکل و موقعیت صحنه 83
4-3-2-3-3- آرایش صحنه 85

مطالب مشابه :   مطالعات تئاتر شهر 135 صفحه

دانلود رساله خانه تئاتر

چکیده:
در این پروژه موارد زیر بررسی شده اند:
فصل اول رساله معماری به کلیات موضوع، دلایل انتخاب موضوع و سایت و روش ارائه گزارش اختصاص دارد.
در فصل دوم به بررسی و شناخت عمومی منطقه و تحلیل شرایط اقلیمی و تأثیر آن بر روی بناها شده است.
فصل سوم به مبانی فکری و نظری مرتبط با طرح به عنوان پیش زمینه های ورود به مبحث معماری پروژه شامل تاریخچه تئاتر و نظریه های مرتبط با معماری فضاهای نمایشی اختصاص دارد.
در فصل چهارم مطالعات معماری ضوابط، مقررات و استانداردهای طراحی فضاهای نمایشی و نمونه های مختلف چیدمان فضاهای داخلی معرفی شده اند.
فصل پنجم به بررسی نمونه ها و مصادیق معمای وجوه در ایران و خارج و بررسی نقاط ضعف و قوت آن اختصاص دارد.
در فصل ششم برنامه فیزیکی و متراژهای کلیه فضاهای پروژه در 4 قسمت شده فضایی معرفی شده است.

دانلود پروپوزال خانه تئاتر

مقدمه:
امروزه به طور اخص مراکز سینمایی موفق در دنیا در کنار و در ارتباط با مجتمع‌های چند منظور (تجاری، تفریحی، فرهنگی) و مناطق پر رفت و آمد قرار گرفته‌اند. همجواری سایت با پارک لاله و سینما بلوار باعث ایجاد یک قطب تفریحی فرهنگی شده است. وجود پارک بعنوان یک عنصر شناخته شده منطقه، خیل جمعیت بیکار را به این ناحیه سرازیر می‌کند که در این میان موزه سینما می‌تواند یک مکمل فرهنگی هنری برای پارک محسوب شود.

مطالب مشابه :   مطالعات سالن تئاتر 135 صفحه

ریز فضا های خانه تئاتر

2-پراکندگی مراکز مختلف در اطراف سایت
…آموزشی مانند مدارس، دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و•
… فرهنگی مانند فرهنگسراها، سینماها، موزه‌ها و•
مذهبی مانند مساجد، تکایا و حسینیه‌ها•
درمانی – پزشکی مانند بیمارستانها، درمانگاه‌ها، مراکز درمانی و بهداشتی•
خدماتی – رفاهی مانند بانکها، پستخانه‌ها، ادارات دولتی•
تجاری مانند پاساژها و مراکز خرید•
فضای سبز مانند باغها و پارکها•
مسکونی•
(پوشش گیاهی (فضای سبز-3
به علت وجود پارک لاله و خود وجود بلوار کشاورز، نوعی طراوت و سرزندگی و سرانه فضای سبز بالایی را سبب شده است.

دانلود رایگان مطالعات خانه تئاتر

فصل اول:
کلیات موضوع
1-1- دلایل انتخاب موضوع
1-1-1- ارتباط با هنر
معماری شاخه ای از درختی است که اگر چه ریشه هایش در علم و فن فرو رفته و از آن می روید لذا شاخ و برگش در دنیای هنر رشد و نمو می یابد.
معماری در واقع نقطه ای است که نمی توان در آن مرز میان علم و هنر را باز شناخت با توجه به دوره ای کوتاه که دانشجو در این وادی گذرانده برای انتخاب موضوع پروژه نهایی این دوره به سختی نظر شده که ذات آن از هنر است. بنابراین موضوعی مدنظر قرار گرفته که پرداختن به آن منجر به ایجاد کالبدی گردد که خواه ناخواه، روحی از هنر در آن جریان گیرد.

مطالب مشابه :   مطالعات پردیس هنری 170 صفحه

دانلود برنامه فیزیکی خانه تئاتر

1-1-2- مردمی بودن
از سویی دیگر، اگر چه ساختمانی که بنا می شود به طور مستقیم مورد استفاده بنای بشر قرار می گیرد لذا بنایی که نام مرکز هنرهای نمایشی بر سر درش برد خلد مکانی است که هر فرد پیش از ورود به آن آگاهانه در راستای درک آن اقدام می کند. این مرکز آنچنان با مردم و استفاده ایشان از آن در هم تنیده شده که گویی مردم با حضور خود بدان معنا می بخشند. بنابراین ارتباط مستقیم و متقابل با مردم به آن هم قشری از جامعه که به درکی از هنر نائل شده اند، ناخودآگاه خود را راغب به برگزیدن چنین موضوعی می کند.

ضوابط و استاندارد های طراحی خانه تئاتر

1-1-3- تنیده شدن معماری سایت با بنا
حال که سخن از مردم و ارتباط ایشان با موضوع مورد نظر رفت، می توان از فضای باز چنین مجموعه ای گفت که در ارتباط مستقیم با مردم است و ایشان نیز از فضای پوشیده هم استفاده خواهند کرد. بنابراین همین مردم کلید ارتباط مستقیم فضای باز و پوشیده در چنین موضوعی خواهند بود که یکی از دلمشغولیها در طراحی و انتخاب موضوع بوده که تلفیق سایت با بنا در چنین مواردی از نعمت برخوردار است و از علاقمندی های طراح بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید