مطالعات باغ و پرديس

دانلود رساله معماری و مطالعات باغ و پرديس (فضاي سبز و بخشهاي جانبي آن)

تعداد صفحات : 190 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : 13/000 تومان

جهت خرید کلیک کنید
مطالعات باغ و پرديس
مطالعات باغ و پرديس

مطالعات طراحی باغ و پرديس

پيشگفتار
مقدمه
بيان مسئله
فصل اول : شناخت
بخش اول : باغ 2
1-1 تعريف باغ و پرديس 2
1-2 تاريخچه با هنر باغسازي در جهان 4
1-2-1 توسعه باغسازي كهن 5
1- بابل 5
2- يونان 6
3- امپراطوري رم 6
1-2-2 توسعه باغسازي در قرون وسطي 7
1- باغهاي اروپا 7
2- باغهاي اسلامي‌در اسپانيا 8
1-2-3 توسعه باغسازي در زمان رنسانس يا عصر طلايي تا امروز 9
1- ايتاليا 9
2- فرانسه 10
3- انگلستان 11
1-3 باغهاي رسمي و هندسي 11
2-3 باغهاي طبيعي و سبك آزاد 12
4- خاور دور 13
1-3 سابقه تاريخي پرديس درايران زمين 14
1-3-1 باغهاي تيموري 17
1-3-2 باغهاي صفوي 18
1-3-3 باغهاي قاجاري 20
عنوان صفحه
1-3-4 باغهاي پهلوي 22
1-4 عناصر باغ ايراني 24
1-5 انواع پاركها 27
1-5-1 طبقه بندي پاركها 27
1-6 تعريف گياه شناسي به عنوان يك دانش 28
1-7 تاريخچه گياه شناسي 29
1-8 تعريف باغ گياه شناسي 32
1-9 تاريخچه ايجاد باغ هاي گياه شناسي 32
1-10 وظايف باغهاي گياه شناسي 34
1-11 لزوم احداث باغ هاي گياه شناسي 35
1-12 اهداف احداث باغ هاي گياه شناسي 36
1-13 طرح توسعه باغهاي گياه شناسي در كشور 38
يافته ها 39
بخش دوم : اوقات فراغت و باغ هاي گياه شناسي 42
2-1 تعريف واژه اي اوقات فراغت 43
2-2 فراغت از ديدگاه صاحبنظران علوم مختلف 44
2-3 نقش و كاركردهاي اوقات فراغت 46
2-4 مواردي از آثار و نتايج اوقات فراغت 47
2-4-1 اوقات فراغت و بهداشت رواني 47
2-4-2 اوقات فراغت و تأمين سلامت جسمي 48
2-4-3 اوقات فراغت و خلاقيت 49
2-4-4 اوقات فراغت و تعالي شخصيت 49
2-4-5 اوقات فراغت و آسيب پذيريهاي اجتماعي 49
2-4-6 اوقات فراغت و رشد توسعه فرهنگي 50
2-5 اوقات فراغت در ايران 51
2-6 اوقات فراغت و باغ گياه شناسي 55
عنوان صفحه

دانلود رساله معماری باغ و پرديس

يافته ها 58
بخش سوم : باغ هاي گياه شناسي و آموزش 60
3-1 تعريف ها و مفهوم فرهنگ 60
3-1-1 تعريف واژه 60
3-1-2 تعريف فرهنگ از ديدگاههاي مختلف 60
3-1-3 تعريف فرهنگ از نظر مردم شناسان 61
3-2 ويژگيهاي مهم فرهنگ 63
3-2-1 مشترك بودن 63
3-2-2 اكتسابي بودن 63
3-2-3 قابليت انتقال 63
3-3 كاركردهاي مهم فرهنگ 63
3-4 نقش فرهنگ در جامعه 64
3-5 فرهنگ سازي و آموزش 65
3-6 نقش آموزش درارتقاء دانش عمومي جامعه 66
3-7 راه حل هاي پيشنهادي آموزش درمسير فضاي سبز 69
3-8 كودك و فرهنگ 71
3-9 كودك و آموزش 72
3-10 كودك و ضرورت تماس با طبيعت 74
يافته ها 75
بخش چهارم : باغ گياه شناسي و تحقيقات 77
4-1 ارزشهاي تحقيقاتي و آموزشي باغ هاي گياه شناسي 78
4-2 اهميت هرباريوم يا گنجينه گياهان 79
4-3 اهميت باغ هاي گياه شناسي در امر آموزش 79
4-4 اهميت باغ هاي گياه شناسي از نظر تحقيق و بررسي 79
4-5 فرضيه هاي عمده تحقيقاتي 80

عنوان صفحه
فصل دوم : مطالعات تكميلي
بخش اول :‌گلخانه 81
1-1 تعريف گلخانه 82
1-2 نيازهاي اقليمي و مطلوبيت اقليمي 83
1-3 انواع سازه هاي گلخانه اي 86
1-4 تهويه ، خنك سازي ، گرمادهي و كنترل رطوبت 87
1-5 سكوها و بسترهاي كشت 94
بخش دوم : احداث باغهاي گياه شناسي در اقليم هاي متفاوت كشور 95
2-1 احداث باغ گياه شناسي در هفت نقطه در مراكز اصلي و اقليمي 96
مشخصات زمين مورد نياز براي باغهاي گياه شناسي 97
پرسنل مورد نياز 98
فصل سوم : مطالعات تطبيقي
نمونه هاي خارجي 100
باغ سلطنتي گياه شناسي كيو در انگلستان 100
باغ گياه شناسي ادن 109
باغ گياه شناسي ادينبورگ 112
موزه ميوه – ياماناشي ژاپن 114
نمونه هاي داخلي 115
باغ گياه شناسي ملي ايران – تهران 115
باغ گياه شناسي دانشگاه تهران – كرج 120
باغ گياه شناسي ارم – شيراز 128
يافته ها 135
فصل چهارم : مطالعات زمينه
4-1 موقعيت شهر مشهد 140
ارتفاعات و دره ها 140
4-2 اقليم شهر مشهد 141
عنوان صفحه
4-3 پوشش گياهي 142
4-4 جاذبه هاي طبيعي درون شهري مشهد 146
4-5 باغها و پاركهاي مهم شهر مشهد 147

مطالب مشابه :   مطالعات پارک تفریحی در گذر زمان 160 صفحه

طرح نهایی پایان نامه باغ و پرديس

4-6 نواحي ييلاقي مشهد 150
4-7 فضاهاي باز و عمومي‌شهر مشهد 153
4-8 مراكز فرهنگي – تفريحي شهر مشهد 154
معرفي سايت 157
دلايل انتخاب سايت 157
فصل پنجم : برنامه فيزيكي
دسته بندي فعاليت هاي پيشنهادي 159
تدوين برنامه فيزيكي 160
تدقيق برنامه فيزيكي 175
مباني نظري عام پروژه 182
فصل ششم : تحليل سايت (آناليز سايت)
نتيجه گيري 184
فصل هفتم : معرفي پروژه
رطوبت
آبياري 187

بخش اول – باغ
1-1- تعريف باغ و پرديس :‌
با مراجعه به فرهنگ عميد كلمه « باغ » خود معناي معين و محدودي را كه بيان‌گر مكان يا فضايي پوشيده و محصور از درختان است در بر مي‌گيرد. اگر بازتر بنگريم و به تفسير اساطيري لغت بپردازيم در ذهن كلمه فردوس تجلي مي‌كند، ‌كه در فرهنگ ايران به معناي باغي است با استخرها،‌ بركه ها، ‌درخت‌ها، ‌گل‌هاي رنگارنگ و اين خود بيانگر علاقه و دلبستگي ايرانيان به طبيعت است.
در دوره هخامنشيان و پس از آن در سرتاسر سرزمين ايران، ‌تعداد بي‌شماري باغ‌هاي بزرگ و با شكوه وجود داشته، ‌چنانچه گزنفون چندين بار به آنها اشاره كرده است. اين گونه باغ‌ها كه در يونان آن زمان وجود نداشت، نظر مردم آن سامان و ديگر كشورها را به خود جلب كرد. آنها واژه پارادايس را براي آن به كار بردند.

نمونه موردی باغ و پرديس

اين واژه در زبان يوناني Paradeisos و در زبان انگليسي به صورت Paradise به معناي بهشت به كار برده مي‌شود.
بنا به گفته گزنفون، ‌چهار قرن و نيم پيش از ميلاد، ‌در ليسريا باغي زيبا و بررگ كه به نام ( پارادايس ) خوانده مي‌شده وجود داشته. باغ‌هاي معلق بابل نيز كه به وسيله بخت النصر به خاطر همسر ايراني وي، دختر فرمانرواي ماد، ‌احداث شده اند بر طبق همان اصول طرح پارادايس ايجاد گرديده به طوري كه از نظمي خاص و الگويي مناسب برخوردار بوده و تا زمان اسكندر هم بر جاي مانده بودند. واژه پارادئزا در اوستا دو بار به كار رفته و از دو جزء‌ تركيب يافته : يكي pairi به معناي پيراييدن و ديگري Daeza به معناي انباشتن و ديوار كشيدن كه بر روي هم به معناي درختكاري و نخلكاري پيرامون ساختمان مي‌باشد.
نام ديگر اين فضاي سبز ( باغ ) است. واژه اي فارسي كه در زبان پهلوي نيز به همين شكل Bagh به كار برده شده است.
علي اكبر دهخدا درباره واژه پرديس مي‌نويسد پرديس لغتي است مأخوذ از زبان مادي ( پارادئزا ) به معني باغ و بستان و از همين لغت است.
در فرهنگ ناظم الاطباء نيز باغ چنين تعريف شده است : محوطه اي كه نوعاً محصور است و در آن گل و رياحين و اشجار مثمر و سبزي آلات و جزء آنها زراعت مي‌كنند.
در كتاب فارسنامه ابن بلخي كه بين سالهاي پانصد تا پانصد و ده هجري تأليف شده است، سلسله هاي پيش از اسلام را بنا به روايت قديم به چهار سلسله به نام پيشواديان، ‌كيانيان، ‌اشكانيان و ساسانيان برشمرده است، ‌مؤلف اين كتاب، ‌منوچهر ( پسر ميشخوريار ) را كه هفتمين پادشاه پيشدادي است نخستين كسي مي‌داند كه در جهان به احداث باغ و بستان پرداخته و مي‌نويسد : اول كسي كه باغ ساخت او بود و رياحين گوناگوني كه بر كوه سارها و دشت ها رسته بود جمع كرد و بكشت و فرمود تا چهار ديوار گرد آن در كشيدند و آن را بوستان نام كرده. يعني كشتزار بوهاي خوب يعقوب دانشدوست تعريف فراگيري در رابطه با باغ دارد.
و باغ جايگاهي است براي استفاده انسان كه حاصل تركيب عناصر معماري، ‌درختكاري و گل كاري تزئيني و جلوه آب بوده و در رابطه با سليقه و فرهنگ مردم و شرايط اقليمي هر سرزمين شكل گرفته است.
تعاريف گوناگوني از باغ ايراني در عصر حاضر وجود دارد كه هر يك ديد خاصي در مورد باغ داشته‌اند. مرحوم دكتر محمد كريم پيرنيا، ‌باغ ايراني را پيوند فرخنده زيبايي و سودمندي مي‌نامد.
در فرهنگ فارسي امروز، ‌تأليف غلامحسين صدري افشار باغ چنين تعريف شده است :‌( زمين داراي حدود اختياري كه در آن درختان ميوه يا گل كاشته شده است و يا خانه اي كه داراي حياط وسيع پرگل و درخت است. )
مرحوم ابوالقاسم لطيف نيز تعاريف متعددي از باغ را ارائه نموده است : باغ طبيعتي است برخاسته از ذهن و پرداخته به دست انسان، ‌فضاي خرم و رنگيني است، ‌آراسته و پيراسته و تابع شرايط محيط كه در شكل يابي آن، ذوق، سليقه، مهارت، ‌فرهنگ و تصميم انسان نقش اساسي دارد.

مطالب مشابه :   رساله طراحی باغ کتاب 75 صفحه (فایل WORD)

برنامه فیزیکی باغ و پرديس

تعريف ديگر وي از باغ ايراني چنين است :
باغ ايراني از تركيب ساده و موزون، ‌رابطه صحيح و استوار، ‌سلسله مراتب حساب شده، منطق عقلائي، نظام هندسي مشخص، ‌آسه بنديهاي منظم، ‌خطوط عمود بر هم، تخت كرت هاي چهار ضلعي، تقسيمات متعادل، ‌گذرگاههاي مستقيم با هدف كه به گاه نياز با گشادگي فضايي مي‌آميزند، شبكه مترنم جهت دار آب كه در فضاهاي بازو پوشيده وسعت يافته و به چهرة آسمان و آسمانه لبخند شادمانه مي زنند، ‌تشكيل يافته است. وي باغ ايراني را اثر هنري زيبا، ‌چند منظوره و عملكردي مي‌داند.

1-2- تاريخچه باغ‌سازي در جهان :
باغ نمايانگر منظره اي از دنياي ايده‌آل بشر است. باغ‌ها را نمي‌توان جدا از مردمي‌كه آن ها را ساخته‌اند دانست. لذا باغ‌هاي زينتي و تفريحي هر دوره اي نمايانگر دنياي ايده‌آل و رويائي مردم آن دوره و اجتماع خاص خود محسوب مي‌شود. باغ‌سازي و باغباني در هر دوره از تاريخ منعكس كننده وضع اقتصادي و سياسي و فرهنگي آن مردم بوده است. آشنائي با ارتباط مردم و گياهاني كه آنان در طي تاريخ به كار برده اند براي استفاده سازنده و صحيح از گياهان در باغ‌سازي لازم است.
« منظره‌سازي » در اصل به معناي شكل دادن به فرم زمين به كار رفته است. به نظر مي رسد از زماني كه نقاشان شكل و فرم زمين را موضوع نقاشي هاي خود قرار دادند منظره‌سازي متداول شده است. در باغ‌هائي كه قبل از ميلاد مسيح احداث شده است، ‌گياهان را از نظر مذهبي به كار مي‌بردند. ولي در برخي ديگر از قسمت هاي جهان فقط علاقه به گل‌ها و گياهان باعث احداث باغ‌هاي زيبا مي‌شد. گاهي اوقات نيز عده اي براي نشان دادن قدرت و ثروت خود اقدام به ساختن باغ‌هاي بسيار وسيع و زيبا مي‌نمودند. بعضي از اجتماعات علاقه بيشتري به مناظر بسيار رسمي و كنترل شده و خطوط هندسي نشان داده و برخي ديگر فرم هاي طبيعي را ترجيح مي‌دادند. در هر دو صورت منظره‌سازي براي زيباتر ساختن محوطه اطراف قصرها و ويلاها و ساختمان هاي عمومي‌به كار مي رفته است.
علاوه بر عوامل فرهنگي و اقتصادي و سياسي برخي از عوامل جغرافيائي و بومي‌نيز تاثير بر سبك و توسعه باغ‌سازي هر جامعه گذاشته است. آب و هوا و پستي و بلندي جنس خاك و مقدار آب و موجود بودن گياهان مناسب همه از عوامل مهم و محدود كننده فرم و سبك باغ‌سازي مي‌باشند. دليل و هدف از كشت گياه نيز حائز اهميت است، ‌بدين معني كه گياه را با در نظر گرفتن كاربرد آن ( فضائي محفوظ از باد و نور خورشيد و براي حصار كشي ) به كار مي‌برند.

مطالب مشابه :   مطالعات باغ موزه اسلام 110 صفحه

ضوابط و استاندارد های طراحی باغ و پرديس

1-2-1- توسعه باغ‌سازي كهن
تاريخ هنر باغسازي به دوران باستان مصر و بين النهرين يعني 3500 سال قبل از ميلاد مربوط مي‌شود. هنر باغسازي با ايجاد باغهاي كشاورزي و محصور با ابعاد مربع و مستطيل، ‌نهرهاي متقاطع، ‌كاشت درختان سايه دار و مثمر در كنار نهرها در اين دوران شروع و در طي زمان هاي متمادي، ‌سير تحول و پيشرفت خود را از دوره اي به دوره ديگر پيچيده است. و در حال حاضر نمونه‌هاي مختلف آن با الهام از سبك هاي مختلف باغسازي در گوشه و كنار جهان به چشم مي خورد كه به طور مختصر به سير و تحول باغسازي در دوره هاي مختلف مي‌پردازيم.
1- بابل
باغ‌هاي معلق بابل از قديمي‌ترين باغ‌هاي كهن جهان مي‌باشد. اين باغ در سال 600 قبل از ميلاد مسيح و هم زمان با شروع سلسله پادشاهان پارسي احداث شده است. اين باغ يكي از عجايب هفت گانه جهان محسوب مي‌شود. باغ مذكور را به فرم هرم ساخته بودند ( تپه مصنوعي عظيمي‌كه قسمت پايه آن مستطيل يا مربع بوده و ابعاد آن احتمالاً از 135 تا 470 متر بوده است ). اين هرم را تراس بندي كرده، ‌طبقات و تراس‌هاي مختلف را توسط پلكان هاي عظيم به يك ديگر مربوط ساخته بودند، ‌در هر تراس درختان و درختچه‌ها و گياهان گلدار فراوان كشت نموده بودند تا باغ به شكل يك كوه پر درخت در آيد. اين باغ نه تنها به خاطر زيبائي بلكه به خاطر پيچيدگي ساختمان و نحوه آبياري و نحوه نگاه داري درختان آن حائز اهميت به سزا مي‌باشد.
2- يونان

ریز فضا های باغ و پرديس

يوناني ها بين سالهاي 6000 قبل از ميلاد مسيح تا شروع دوران مسيحيت خدمات ارزنده اي به سبك باغ‌سازي جهان نموده اند. قبل از اين كه يوناني‌ها با ممالك ديگر تماس نزديك برقرار كنند باغ‌هاي ساده كه معمولاً به محوطه هاي درختان مثمر و سبزيكاري مختص بود مي‌ساختند. بعد از سال 500 قبل از ميلاد مسيح يوناني ها باغ‌هائي شبيه باغ‌هاي تفريحي پارسيان و مصريان احداث نموده اند. اين باغ‌ها اغلب داراي محوطه اي باز بود و مكاني را براي كشت گياهان غير بومي‌كه از ساير نقاط جهان وارد مي‌شد اختصاص مي‌دادند.
اولين باغ عمومي يا پارك در يونان كهن احداث گرديد. اغلب اين پارك ها محل تجمع فلاسفه و متفكرين و دانشجويان بود.
هنر باغ‌سازي كهن در اوائل دوران مسيحيت و امپراطوري روم به اوج خود رسيد.
تاثيرات و سنت هاي كلاسيك سبك باغ‌سازي يوناني در قرن بيستم نيز دنبال مي‌شود.

مطالعات باغ و پرديس (فضاي سبز و بخشهاي جانبي آن)

تعداد صفحات : 190 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : 13/000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید