خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله اماکن و مراکز خاص / مطالعات ایستگاه آتش نشانی | دانلود رساله معماری ایستگاه آتش نشانی

مطالعات ایستگاه آتش نشانی | دانلود رساله معماری ایستگاه آتش نشانی

مطالعات ایستگاه آتش نشانی

تعداد صفحات : 130 صفحه
قیمت : 13/000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات ایستگاه آتش نشانی
مطالعات ایستگاه آتش نشانی

فهرست مطالب مطالعات ایستگاه آتش نشانی

پیشگفتار
چکیده

فصل اول مطالعات ایستگاه آتش نشانی: چارچوب پژوهش

مقدمه
-۱-۱علت انتخاب موضوع
اهداف پروژه:
۲-۱ پیش بینی تکنیکهای مورد استفاده در پژوهش
نتیجه گیری:
منابع

فصل دوم مطالعات ایستگاه آتش نشانی: مطالعات محیطی

مقدمه
۱-۱-بلایا(حوادث)
۲-۱-۱-تعریفی از لغت (بلایا)
۲-۱-۲-انواع بلایا
۲-۱-۳-افزایش بلایا و بررسی علل عمده ی آن
۲-۲-معرفی سازمان های امدادی
۲-۲-۱-جمعیت هلال احمر
۲-۲-۲-کمیته امداد و نجات
۲-۲-۳-کمیته کاهش بلایای طبیعی
۲-۲-۴-ستاد حوادث غیر مترقبه
جایگاه کنونی ستاد حوادث غیر مترقبه‌
۲-۲-۵-ستادهای معین مستقر در منطقه آسیب دیده
۲-۲-۶-مرکز فوریت های پزشکی – اورژانس
۲-۲-۷-سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
۲-۳-تاریخچه
۲-۳-۱-سیر تحول سازمان آتش نشانی در دنیا
کمیته بین المللی پیشگیری و مبارزه با حریق
۲-۳-۲- پیشینه تنظیم استانداردهای ایمنی در دنیا
۲-۳-۳- آشنایی با چند نمونه از سازمان های خدمات ایمنی کشورهای دنیا
۲-۳-۳-۱-خدمات امدادی و آتش نشانی در آلمان
•تشکیلات
•وظایف
•میزان پوشش دهی استاندارد و قابل قبول خدمات آتش نشانی
•زمان واکنش و شرکت در عملیات
۲-۳-۳-۲-خدمات امدادی و آتش نشانی در سوئد
•تشکیلات
•وظایف
•میزان پوشش دهی استاندارد و قابل قبول خدمات آتش نشانی
•آموزش
۲-۳-۳-۳-خدمات امدادی و آتش نشانی در دانمارک
•وظایف
•فالک ها (مشارکت با بخش خصوصی):
•آموزش
۲-۴-سیر تحول سازمان آتش نشانی در ایران
۲-۴-۱-پیشینه مقررات ایمنی در ایران
۲-۴-۲- پیشینه ی آتش نشانی در ایران
سابقه مبارزه با آتش
تأسیس اولین آتش‌نشانی
شکل گیری اولیه آتش‌نشانی
آتش‌نشانی در مناطق دیگر
سازمان آتش‌نشانی و خدمات‌ایمنی تهران بزرگ
تجهیز آتش‌نشانی به سیستم«جی پی اس »
۲-۴-۳-پیشینه ی گروه امداد و نجات در ایران
۲-۴-۴-پیشینه ی آموزش آتش نشانی در ایران
۲-۴-۵-پیشینه ی آموزش درون سازمانی (تربیت آتش نشانان)
۲-۴-۶-پیشینه ی مانورهای عملیاتی – آموزشی
۲-۵-سازمان و تشکیلات آتش نشانی مشهد
۲-۵-۱-سیر تحول سازمان آتش نشانی در مشهد
۲-۵-۲-سیر تحول ایستگاه های آتش نشانی در مشهد
۲-۵-۳- سیر تحول تجهیزات آتش نشانی در مشهد
۲-۵-۴-سیر تحول عملکرد پرسنل آتش نشانی در شهر مشهد
•میزان پوشش دهی استاندارد و قابل قبول خدمات آتش نشانی در شهر مشهد
۲-۶-موقعیت جغرافیایی
۲-۶-۱-ایران
۲-۶-۲-شناخت شهر مشهد
۲-۶-۳-موقعیت جغرافیایی شهر مشهد
۲-۶-۴-سابقه ی تاریخ منطقه ی خراسان و پیدایش شهر مشهد
۲-۶-۵-چگونگی شکل گیری شهر مشهد
۲-۶-۶-توسعه ی شتابان شهر
۲-۶-۷-چشم انداز توسعه ی شهر
۲-۷-ویژگی های کالبدی شهر مشهد
۲-۸-ویژگی های اقلیمی شهر مشهد
۲-۸-۱-دما و رطوبت هوا
۲-۸-۲-وزش باد
۲-۸-۳-تابش آفتاب
۲-۸-۴-جهت شیب و کانال ها
۲-۹-راهکارهای اقلیمی
۲-۹-۱-انتخاب فرم ساختمان در رابطه با اقلیم
۲-۹-۲-انتخاب جهت استقرار ساختمان در رابطه با اقلیم
۲-۹-۳-اولویت تعیین شده بعنوان اهداف عمده طراحی اقلیمی
۲-۹-۴-خصوصیات کلی ،شرایط اقلیمی نواحی گرم و خشک
۲-۱۰-موقعیت مشهد
۲-۱۱- موقعیت سایت در محله و ابعاد آن:
۲-۱۲-عکسهای محوطه خیابانهای اطراف:
۲-۱۳- تحلیل گرافیکی سایت وعلل انتخاب آن:
۲-۱۳-۱-همسایگی های سایت
۲-۱۳-۲-محورهای غالب سایت
۲-۱۳-۳-دسترسی های پیاده و سواره
۲-۱۳-۴- عوامل اقلیمی(خورشید)
۲-۱۳-۵- عوامل اقلیمی(باد) و دید و منظر و پوشش گیاهی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
منابع اینترنتی:

فصل سوم مطالعات ایستگاه آتش نشانی : مطالعات موضوعی

مقدمه
۳-۱-حوزه ی ایستگاه آتش نشانی
۳-۲-انواع ایستگاه های آتش نشانی
۳-۲-۱-ایستگاه بزرگ (مادر)
۳-۲-۲-ایستگاه متوسط
۳-۲-۳-ایستگاه کوچک
۳-۳-طبقه بندی گروه های آتش نشانی
•تعریف گروه های آتش نشانی
۳-۳-۱-گروه پیشرو
۳-۳-۲-سری یک
۳-۳-۳-سری دو
۳-۳-۴-گروه پشتیبانی
۳-۳-۵-گروه های امداد و نجات
حوادث شهری که نیاز به گروه های امداد و نجات می باشدü
۳-۴-تجهیزات آتش نشانی
۳-۴-۱-آتش خاموش کن های دستی
۳-۴-۲-مخزن آب
۳-۴-۳-خودروهای مجهز به موتور پمپ و لوله
۳-۴-۴-نردبان هیدرولیکی
۳-۴-۵-اسنورکل
۳-۴-۶-فوماتیک
۳-۴-۷-گروه نجات
۳-۴-۸-قایق های آتش نشانی
۳-۴-۹-هلی کوپتر
۳-۴-۱۰-وسایل و ماشین آلات مخصوص
۳-۶-مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی
۳-۶-۱-شرایط خصوصی مکان یابی ایستگاه ها
۳-۶-۱-۱-عوامل مؤثر در مکان یابی
-منطقه بندی شهر به لحاظ تصرفات کاربردی
-جمعیت
-شبکه ی ترافیک
-کیفیت ساختمان ها
۳-۶-۱-۲-ضوابط مکان یابی و استقرار ایستگاه های آتش نشانی
۳-۶-۲-استانداردهای مکان یابی و استقرار ایستگاه ها
۳-۶-۲-۱-استاندار اول «یک ایستگاه آتش نشانی برای هر ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت»
۳-۶-۲-۲-استاندارد دوم «یک ایستگاه آتش نشانی برای هر ۵ کیلومتر مربع»
۳-۶-۳-شرایط عمومی مکان یابی ایستگاه ها و ضوابط آن ها
۳-۶-۴-مکان های روی هم
۳-۶-۵-مکان های خلا
۳-۷-بررسی خدمات رسانی ایستگاه های شهر مشهد و مقایسه با استانداردها
۳-۸- ضوابط و استانداردهای ایستگاه آتش نشانی
۳-۸-۱-کلیات
۳-۸-۲-ساختمان اصلی ایستگاه
۳-۸-۲-۱-اتاق مخابرات
۳-۸-۲-۲-بخش مدیریت
۳-۸-۲-۳-اتاق فرمانده
۳-۸-۲-۴-آسایشگاه (استراحتگاه و فضای بهداشتی)
۳-۸-۲-۵-نشیمن
۳-۸-۲-۶-آشپزخانه
۳-۸-۲-۷-غذاخوری
۳-۸-۲-۸-فضای آموزشی
۳-۸-۲-۹-فضای سرپوشیده ی ورزشی
۳-۸-۲-۱۰-انبارها
۳-۸-۲-۱۱-نمازخانه
۳-۸-۳-آشیانه ی وسایل نقلیه ی عملیاتی
۳-۸-۳-۱-کلیات
۳-۸-۳-۲-ابعاد
۳-۸-۳-۳-فضاهای جانبی
۳-۸-۳-۴-درب های آشیانه
۳-۸-۳-۵-محل شست و شو
۳-۸-۳-۶-مواد و مصالح
۳-۸-۳-۷-ورودی و خروجی
۳-۸-۳-۸-تهویه و نور
۳-۸-۳-۹-شیب
۳-۸-۳-۱۰-فضاهای بهداشتی
۳-۸-۳-۱۱-میله ی فرود
۳-۸-۴-محوطه ی ایستگاه آتش نشانی
۳-۸-۴-۱-برج خشک کن و تمرینات
۳-۸-۴-۲-محوطه ی تمرینات عملیاتی
۳-۸-۴-۳-توقف گاه وسایل نقلیه ی شخصی
۳-۸-۴-۴-ایستگاه فوریت های پزشکی
۳-۸-۴-۵-فضای باز ورزشی
۳-۸-۵-تأسیسات خاص
۳-۸-۶-توصیه ها
۳-۹-طرح ریزی ایستگاه آتش نشانی
۳-۱۰-مفهوم طراحی برای ایستگاه و انواع طرح
۳-۱۰-۱- قرارگیری یک طرفه ی ماشین خانه
۳-۱۰-۲-منطقه ی ماشین خانه ی سه طرف مسدود
۳-۱۰-۳- منطقه ی ماشین خانه ی دو طرف مسدود
۳-۱۰-۴- منطقه ی ماشین خانه ی دوطرف مسدود (ال شکل)
۳-۱۱-نمونه تشکیلات سازمان آتش نشانی : خدمات آتش نشانی در «مینه سوتا»
۳-۱۱-۱-سطوح و مرتبه ی خدمات آتش نشانی
۳-۱۱-۲-خدمات آتش نشانی بخش خصوصی
۳-۱۱-۳-مشارکت سازمان های دولتی در خدمات آتش نشانی
۳-۱۲-نمونه ایستگاه های آتش نشانی
۳-۱۲-۱-ایستگاه آتش نشانی یاتسوشیرو
۳-۱۲-۲-ایستگاه آتش نشانی ویترا
۳-۱۲-۳-ایستگاه آتش نشانی ترمینال غرب
۳-۱۲-۴-بررسی خصوصیات مورفولوژیکی ۷ ایستگاه آتش نشانی تهران
•ایستگاه شماره ۱ تهران: خیابان حافظ- چهارراه حسن آباد. تأسیس ۱۳۱۱
•ایستگاه شماره ۸ تهران: خیابان آزادی میمنت- روبروی بیمارستان آزادی. تأسیس حدود ۱۳۵۵
•ایستگاه شماره ۱۹ تهران: خیابان دماوند- سه راه تهران پارس- جنب ترمینال شرق. تأسیس ۱۳۶۰
•ایستگاه شماره ۲۵ تهران: شهرک قدس- چهارراه سعادت آباد. تأسیس در بین جنگ ایران و عراق
•ایستگاه شماره ۶۴ تهران: خیابان ولنجک- نبش خیابان ۱۵٫ تأسیس ۱۳۸۰
تحلیل و نتیجه گیری
منابع و مآخذ
منابع اینترنتی:

مطالب مشابه :   رساله طراحی دادگستری |رساله مجتمع قضایی| معماری دادسرا

فصل چهارم مطالعات ایستگاه آتش نشانی: روند طراحی و مداخله

۴-۱- برنامه ی فیزیکی
۴-۱-۱- بخش اداری
۴-۱-۲- بخش خوابگاهی
۴-۱-۳- آشیانه
۴-۱-۴- سایر فضاها
۴-۱-۵- محوطه
۴-۱-۶- جمع زیربنا
۴-۲- ارائه آلترناتیوها
۴-۲-۱آلترناتیو شماره ۱
۴-۲-۲آلترناتیو شماره ۲
۴-۲-۳ آلترناتیو شماره ۳
۴-۳مقایسه و ارزیابی آلترناتیوها
۴-۵- ارائه مدارک
نتیجه گیری
منبع

مطالعات معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی

پيشگفتار
در شهر هاي امروزي ساختمان هاي خدماتي و دولتي جايگاه ويژه اي دارند به اين معني که بخش عمده اي از مردم چه به عنوان خدمات دهنده و چه به عنوان خدمات گيرنده با اين نوع فضاها در ارتباط مي باشند و به علت پراکندگي اين ساختمان ها در سطح شهر در نماي شهري هم نقش مهمي را ايفا مي کنند. از اين ميان ايستگاه آتش نشاني داراي ويژگي منحصر به فردي مي باشد بدين ترتيب که علاوه بر يک فضاي اداري به نوعي يک فضاي اقامتي براي پرسنل حريق نيز محسوب مي شود.
با افزايش روز افزون جمعيت شهري و به علت بي توجهي به مسائل ايمني مخصوصاً در ساخت و سازها، بروز حوادث و سوانح اجتناب ناپذير مي نمايد.
توجه به امر ايمني در جوامع امروزي اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. در اين راستگاه چگونگي بر خورد با سوانح بسيار مهم مي باشد. اصلي ترين و اولين پايگاه برخورد با سوانح، ايستگاه آتش نشاني است که همواره در تمام طول شبانه روز بايد در حال آماده باش بوده و در کمترين زمان ممکن آماده سرويس دهي شود. از طرفي يک ايستگاه آتش نشاني مي تواند نماد امنيت و القاء حس آرامش در جامعه باشد. همچنين اين ايستگاه ها خانه دوم آتش نشان هايي است که در خط مقدم برخورد با سوانح قرار دارند. پس ايجاد محيطي مطلوب در اين ساختمان ها مي تواند راندمان کاري اين افراد را به طور قابل توجهي بالا ببرد.

دانلود رساله معماری ایستگاه آتش نشانی

چکیده
آتش نشاني يکی از ارگـان هاي دولتي مي باشـد و از زير مجمـوعه هاي شهرداري محسوب مي شود که بودجه آن نيز از طريق شهرداري تأمين مي گردد. آتش نشاني خدمات وسيعي همچون اطفاء حريق، کمک رساني در هنگام بروز حوادثي همچون سيل و زلزله و همچنين آموزش به عموم را ارائه مي دهد و هر چند به ظاهر يک مؤسسه بدون در آمد مي باشد، چنانچه از تجهيزات و توان کافي برخوردار باشد مي تواند از تلفات و خسارات جاني و مالي بسياري جلوگيري کند. پس عملکرد خوب و بالاي يک مرکز آتش نشاني مستلزم اين است که تجهيزات کافي در اختيار داشته باشد. بنابراين ارتباط خوب فضاها در يک مرکز آتش نشاني به همان اندازه اهميت دارد که افراد کارآزموده و تجهيزات کافي و مدرن براي چنين مرکزي داراي اهميت مي باشد.

مطالب مشابه :   مطالعات خانه معمار - رساله خانه معمار

مقدمه
اين فصل به بررسي کلياتي در مورد پروژه مي پردازد. در اين فصل علت نياز به ايستگاه آتش نشاني در سايت مورد نظر را مورد بررسي قرار مي دهيم، و هـدف از اجـراي اين پروژه را پاسـخ مي گوييم. اجمالاً بخش هاي مورد بررسي و تحقيق، تکنيکهاي مورد استفاده در پژوهش را پيش بيني مي کنيم.

طرح نهایی پایان نامه ایستگاه آتش نشانی

-1-1علت انتخاب موضوع
از بدو خلقت بشر، خطرات هميشه انسان را تهديد مي کرده است از جمله اين خطرات وجود حيوانات وحشي، بي پناهي انسانها، سوانح و خطرات طبيعي و مصنوعي را مي توان ذکر کرد. با کشف آتش و گسترش جوامع بشري مسائل گوناگوني شکل گرفت که به علت ازدياد آن ها مي توان عنوان نمود که شناخت انسان از اين مسائل تقريباً ناممکن شده است.
يکي از وظايف معماران در طراحي فضاهايي که در ديدگاه شهري و برقراري امنيت شهري جايگاهي ويژه دارند، توجه به پتانسيل نمادين آن فضا، در کنار همگوني روابط کالبدي يک ساختمان و جهت دار کردن ساختمان به سوي پتانسيل نمادين آن مي باشد. از آنجايي که امنيت و آرامش شهرنشينان رابطه اي نزديک با فضاهاي خدماتي دارد، مي توان با هدفمند سازي فضاهاي خدماتي به سوي ايجاد حس امنيت در شهروندان به شکل گيري منظر شهري در هماهنگي با کالبد شهر کمک فراواني کرد.
با توجه به گـستردگی فیـزیکی و کالـبدی شهرهـا و افـزایش خطرات مترقبه و غیر مترقبه، پرداختن به کاربری های امدادرسانی اورژانسی نظیر ایستگاه های آتش نشانی در شهرها ضروری به نظر می رسد. اگر چه حرفه آتش نشانی از مشاغل سخت و زیان آور است اما با مقایسه شرایط حرفه ای شغل آتش نشانی در کشورمان با دیگر کشورهای پیشرفته دنیا، متاسفانه در ایران تا کنون به اندازه کافی به فراهم آوردن امکانات و شرایط رفاهی و روحی مساعد برای آتش نشانان توجه ویژه ای نشده و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، آتش نشانی در زمره مشاغل پر خطر و ریسک بالا محسوب می شود.
با توجه به اينکه مشهد شهرستاني بزرگ و پر جمعيت بوده، و نيز هر ساله شاهد تعداد کثيري از زائرين بارگاه امام رضا(ع) است؛ دست کم نيازمند ايستگاه هاي آتش نشاني به تعداد استاندارد شهري مي باشد که بتواند عکس العمل مناسب را در زمان کافي اعمال نمايد. کمبود فضاي خدماتي همچون ايستگاه آتش نشاني مي تواند منجر به حوادثي گردد که جان و يا مال اين عزيزان را به مخاطره بياندازد. ايجاد يک ايستگاه آتش نشاني با هدف کمک به شکل گيري نماي شهري به منظور القاي حس آرامش و امنيت مي تواند به راحتي روي فرهنگ شهر تاثير گذاشته و به ايجاد احساس آرامش در شهر کمک نمايد.

نمونه موردی مطالعات ایستگاه آتش نشانی

اهداف پروژه:
1- طراحی ایستگاه آتش نشانی به منظور رفع نیاز شهری به این مهم و جلوگیری از حوادث ناگوار برای شهروندان.
2- خلق فضایی به عنوان نمونه عملکردی در مراکز ایستگاه آتش نشانی منطقه.
3- طراحی و نمایش نمای ایستگاه آتش نشانی با هدف کمک به ارتقاء سطح کیفی منظر شهری.

با اين اوصاف به اين فکر فرو مي رويم که :
– معماري چگونه بر ساختار شهري تاثير گذار است ؟
– اقليم تا چه ميزان بر طراحي يک فضاي عمکلرد گرا تأثير گذار است؟
– در طراحي يک ايستگاه آتش نشاني چگونه مي توان به سرعت دادن بر عملکرد آتش نشانان کمک کرد؟
– يک ايستگاه آتش نشاني تا چه ميزان مي تواند بر طراحي ساختمان هاي همنوع خود تأثير گذار باشد؟

برنامه فیزیکی مطالعات ایستگاه آتش نشانی

2-1 پيش بيني تکنيکهاي مورد استفاده در پژوهش
تحقيق و پژوهش ميداني (مشاهده، مصاحبه با افراد متحصص و…)
تحقيق و پژوهش كتابخانه اي (مجلات، كتب لاتين، …)
گردآوري اطلاعات مبتني بر روش اسنادي (متني،آماري، توصيفي،…)

مطالب مشابه :   مطالعات خانه شعر و شاعر 190 صفحه

نتيجه گيري:
ايستگاه آتش نشاني مکاني عملکردي، براي برطرف کردن نيازهاي خدماتي شهري است که مي تواند به فضايي ايمن و آرامش دهنده براي آتش نشانان شاغل در آن تبديل گردد و همچنين معرف امنيت و آرامش در شهر باشد. علاوه بر اين ها يک ايستگاه آتش نشاني با طراحي موفق مي تواند به نمونه اي در طراحي براي ساير ايستگاه ها گردد.

ضوابط و استاندارد های طراحی ایستگاه آتش نشانی

مقدمه
آدمي در زندگي روزمرهي خود بر حسب اتفاق و يا به سبب دلايلي ديگر دچار حوادث و مشکلاتي مي شود که آن را بلايا مي نامـد. اين بلايـا چه انساني و چه طبيعي به بشر خسارات و زيان هايي وارد مي سازد که بعضي از آن ها جبران ناپذيرند. به همين سبب بشر به تکاپو افتاد تا راه حلي براي رفع اين خسارات مالي و يا جاني بيانديشد.
تمام خط و خطوط رسم شده كه در نهايت، شكل يك ساختمان خود را نشان مي دهند درجايي ساخته ميشوند. مكان به عنوان يك عامل مي تواند طرح را دچار تغيير و تحول كند و خط و خطوط طرح را حتي در مواردي به شكل كلي دچار تغيير كند. طرحي به صورت ايده آل مي تواند نيازهاي ما را برطرف كند كه بتواند به حداكثر خواسته ها جواب دهد مسلما نيازهاي اقليم و محيط هم مانند نور، دما و باد و … مي توانند به عنوان عوامل محيطي درخدمت طرح باشند و چه بسا اگر به آنها اهميت ندهيم بعدا باعث ايجاد مزاحمت شده و به عنوان يكي از نقاط ضعف طراحي شمرده شوند. بنابراين با توجه به اطلاعات اقليمي و جغرافيايي و در طي كشيدن خط و خطوط كلي نيم نگاهي هم به شكل كلي سايت و جهت تابش آفتاب و بادهايي غالب داريم تا درنهايت اين عوامل به عنوان عوامل همراه با طرح در نظر گرفته شده و حداقل تضادي را در كارمان ايجاد نكنند.
درابتداي اين فصـل به بررسـي تعاريف کلي وعنـاوين مربوط به اين موضوع مي پردازيم تا با شناختي دقيق و پايه اي بتوانيم نيازها و بايد ها و نبايدها را بشناسيم و در طراحي به کار ببريم. بعد از آن به معرفي سازمان هاي امدادي پرداخته و به بررسي تاريخچه ي خدمات امدادي در دنيا و کشورمان پرداخته شده است. سپس به بررسی اقلیمی و در انتها به تحلیل سایت می پردازیم.

2-1- بلايا(حوادث)
2-1-1- تعريفي از لغت (بلايا)
تعريف بسيار مختلفي از واژه ي بلايا وجود دارد. دو تعريف گرفته شده از کتب لغت عبارتند از:

• فرهنگ لغت آکسفورد:
مصيبت يا بلاياي ناگهاني و خطير

ریز فضا های مطالعات ایستگاه آتش نشانی

• فرهنگ و بستر:
يک حادثه ناگهاني و مصيبت بار که موجب خسارات فراوان مادي، مرگ و ناراحتي شود.
عموما اين تعاريف ارائه شده در بر گيرنده ويژگي هاي زير مي باشند:
– اختلال در نظم و الگوي معمولي و عادي زندگي، چنين اختلالي معمولا شديد و حاد بوده و همچنين ممکن است ناگهاني، غير منتظره و گسترده باشد.
– اثرات آن بر روي انسان، از قبيل نابودي يا خسارت به سيستم هاي دولتي، ساختمان ها، ارتباطات و خدمات اساسي و زير بنائي.
با توجه به لزوم تعيين تعاريف خاص از طرف هر نويسنده و محقق و تنوع تعاريف مورد استفاده، تعريفي که در اينجا از بلايا ارائه مي شود عبارت است از: حادثه اي، اعم از طبيعي يا ساخته انسان، ناگهاني يا مداوم، که با چنان شدتي حادث شود که جامعه ي مبتلا بايد براي مقابله با آن اقدامات ويژه عملياتي و برنامه ريزي بکار بندد.

2-1-2- انواع بلايا
به طور کلي بلايا و مخاطراتي که جوامع انساني را تحت تأثير قرار مي دهند مي توان به دو دسته ي زير تقسيم کرد:
• بلاياي طبيعي: اين بلايا شامل زمين لرزه، سيل، خشک سالي، آتش فشان و … هستند.
• بلاياي زائيده ي بشر: اين بلايا در اثر خطاها و اشتباهات انساني رخ مي دهند مانند حوادث صنعتي.

دیدگاهتان را بنویسید