مطالعات فرهنگسرا بانوان 110 صفحه

مطالعات فرهنگسرا بانوان – مطالعات خانه فرهنگ و هنر بانوان

مطالعات فرهنگسرا بانوان دانلود برنامه فیزیکی مطالعات فرهنگسرا بانوان رساله طراحی فرهنگسرا بانوان پروپوزال طراحی فرهنگسرا بانوان ریز فضاهای فرهنگسرا بانوان ضوابط طراحی فرهنگسرا بانوان نمونه موردی فرهنگسرا بانوان استاندارد طراحی فرهنگسرا بانوان دانلود رایگان رساله فرهنگسرا بانوان دانلود رایگان مطالعات فرهنگسرا بانوان مطالعات کامل طراحی فرهنگسرا بانوان مطالعات معماری رساله معماری دانلود مطالعات معماری دانلود رساله معماری دانلود رایگان رساله معماری دانلود رایگان مطالعات معماری

مطالعات فرهنگسرا بانوان
تعداد صفحات : 110 صفحه
قیمت : 10000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات فرهنگسرا بانوان - مطالعات خانه فرهنگ و هنر بانوان
مطالعات فرهنگسرا بانوان – مطالعات خانه فرهنگ و هنر بانوان

فهرست مطالب مطالعات فرهنگسرا بانوان – مطالعات خانه فرهنگ و هنر بانوان

چکیده 1
مقدمه 2
فصل 1 – مبانی نظری طرح 4
1ـ1مبانی نظری طرح 4
1ـ2 طرح مسئله 4
1ـ3 علل انتخاب موضوع 5
1ـ4 توجیه عملکرد و هدف پروژه 5
1ـ5 تعریف مجموعه فرهنگی 6
1ـ5ـ1 مجموعه فرهنگی شخصیت محور 6
1ـ5ـ1 مجموعه فرهنگی محتوا محور 6
1-5-3 مجموعه فرهنگی نهاد محور 6
1-6 درونگرایی 6
1-7 جشن اسفندگان یا روزملیزن 7
1- 8 سيماي زن درمکتب اسلام 8
1-9 زن نخستين بانیصنعت 8
1-10 تحليل نقش زن درنظام خانواده از باستان تا مدرنيته 8
1-11 نقش زنان درمسیرتوسعه کشورها 10
1-12 نقش اشتغال زنان درتوسعه کشور 11
1-13 زنان ایران درسنت و مدرنیته 12
1- 14 اهداف سياسي نقش زنان دراجتماع 14
1-15 ويژگيهاي مشترك زنان خلاق 16
1-16 خصوصيات شخصيتي زنان خلاق 17
1-17جنسيت و تفاوتهاي فرهنگي درخلاقيت 18
1-18 ردپای زن درمعماری 19
1-19 نقش زنان درمعماري وفضاي همگاني شهري 20
1- 20 معماري سنتي ايران را زنده كنيم 21
1-21 زنان وفضاهای معماری 22
1-22 فضای زنانه وفضای مردانه 23
1-23 روان زنانه 24
1-24 رنگ 24
1-25 لزوم ایجاد مراکز فرهنگی 25
1-26 مشارکت در ایجاد محیط زیست فرهنگی 25
1-27 مفاهیم سیاست فرهنگی درایران 25
1-28 مجموعه فرهنگی- تفریحی 26
1-29 گسترش فرهنگ 26
1-30 بررسی فرهنگ زنان درجهان امروز 27
فصل 2 – بررسی نمونه های مشابه 29
2-1 نمونه های ایرانی 29
2-1-1 فرهنگسرای خاوران (جوان) 29
2-1-1-1نمایشگاه علوم وفنون درفرهنگسرای خاوران 30
2-1-2 فرهنگسرای نیاوران (تهران) 32
2-1-2-1 تاريخچه 32
2-1-2-2 بررسی ازنظراقليم 33
2-1-2-3 بررسی بنا 33
2-1-2-4 ورودی 33
2-1-2-5 آمفی تئاتر 34
2-1-2-6 طبقه دوم 35
2-1-2-7 نگارخانه 35
2-1-2-8 بخش اداری 36
2-1-2-9 رستوران 37
2-1-2-10 سالن گوشه 37
2-1-2-11 کتابخانه 37
2-1-3 فرهنگسرا هنر(ارسباران) 37
2-2 نمونه خارجی 39
2-2-1 مدیاتک سندایی 39
2-2-1-1 خصوصیات برجسته معماری مدیاتک 41
2-2-2 مرکز ژرژپمپیدو (به فرانسه : Centre GeorgesPompidou) 44
2-2-3 مرکزفرهنگی وگالری هنری پلیکلی 48
فصل3 – ضوابط واستانداردهای طراحی و برنامه فیزیکی 54
3-1 بخشهای مختلف سرای فرهنگ وهنر بانوی ایرانی 54
3-2 اداری 56
3-2-1 استاندارد بخشهای اداری 57
3-3 آمفی تئاتر 58
3-3-1 ورودی 58
3-3-2 سالن انتظار )سرسرا) 58
3-3-3 سالن اجرا 58
3-3-4 نسبتهای قسمت تماشاگران 58
3-3-5 سیستمهای صوتی وتصویری 59
3-3-6 صندلیهای داخل اجتماعات 59
3-3-7 فضاهای خدماتی پشت سن 60
3-3-7-1 اتاق تعویض لباس 60
3-3-7-2 اتاق نور و صدا 60
3-4 كتابخانه 61
3-4-1 ابعاد واستانداردهاي پيشخوان وبرگه دان 61
3-4-2 وضعيت قفسه‌هاي استاندارد 61
3-4-3 استاندارد ميزها 62
3-4-4 نورپردازي 62
3-4-5 روشنایی توصیه شده 63
3-4-6 آكوستيك 63
3-4-7 تهويه مطبوع 63
3-4-8 استاندارد بخشهای کتابخانه 64
3-5 گالري‌ها 64
3-5-1ساختارعمومي گالري‌ها 64
3-5-2 ترتيب قرارگيري اشيا 65
3-5-3 نورپردازيگالري‌ها 65
3-5-3-1 نورپردازي طبيعي (نورروز) 65
3-5-3-2 نورپردازي جانبي (افقي) 66
3-5-3-3 نورپردازي مصنوعي 66
3-5-4 تنظيم شرايط محيطي 66
3-5-5 تهويه مطبوع 67
3-5-6 آكوستيك 67
3-5-7 حريق 67
3-5-8 گالریدائم 68
3-5-9 گالری موقت 68
3-6 فضاهای آموزشی 68
3-6-1 استانداردصندلی دردرون کلاسها و استاندارد میز 69
3-6-2 استانداردکلاسهای درس آزاد 70
3-6-3 استاندارد آتلیه های هنر 71
3-6-4استانداردکارگاهها 72
3-7 سرویسهای بهداشتی 72
3-8 مرکزانفورماتیک (کامپیوتر) 73
3-9 باشگاه سرپوشیده 73
3-10 استخرسرپوشیده 73
3-11 نمازخانه 73
3-12 سرایداری 73
3-13 فروشگاه وسایل 73
3-14 کافه تریا 73
3-15 بخش خدماتی 74
3-15-1 موتورخانه 74
3-15-2 انبارمرکزی 75
3-15-3 تاسیسات 75
3-16 فضاهای ارتباطی 75
3-16-1 راهروها 75
3-16-2 آسانسور وراه پله 75
3-17 فضاهای باز موجود درسرای فرهنگ وهنر بانوی ایرانی 76
3-17-1 زمینهای ورزش- بازی 76
3-17-2 پارکینگها 76
3-17-3 فضاهای پیاده روها(ارتباطی) 77
3-17-4 فضاهای باز یا سبزعمومی 77
فصل 4- بررسی اقلیم 79
4-1 اقلیم تهران 79
4- 2 اقلیم وآب وهوا 81
4-3 رطوبت نسبی 81
4-4 بارندگی 82
4-5 جریان وزش بادها 82
4-6 انواع بادها 82
4-6-1 باد غالب 82
4-6-2 باد نایب غایب یا درجه 2 83
4-7 بادهای شهرتهران 83
4-8 ساعات آفتابی 84
4-9 اقلیم منطقه 22 تهران 84
4-10 دما 84
4-11 وضعیت توپوگرافی منطقه 85
4-12 وضعیت موجود منطقه 86
4-13 طبيعت 88
فصل 5- تحلیل سایت وروند طراحی 90
5-1موقعیت زمین وتحلیل سایت 90
5-2 دلایل انتخاب سایت 90
5-3 مساحت سایت 90
5-4 همسایگان طرح 90
5-5 موقعیت سایت درمنطقه22 91
5-6 تحلیل چشم اندازها 91
5-7 دسترسیها 92
5-8 ایده ی کلی 93
5-9روند طراحی 94
5-9-1 اسکیس اولیه 94
5-9-1-1 ماکت اولیه 94
5-9-2 اسکیس دوم 95
5-9-3 طرح نهایی 95
فصل 6- مدارک نهایی 97
منابع 98

مطالب مشابه :   مطالعات خانه شهروند | دانلود رساله خانه شهروند

چکیده
بر اساس وضع موجود در ایران کمبود هایی در ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی و فرهنگی بوجود آمده است و باید برای ایجاد فضاهای چند منظوره با فضاهای استاندارد سعی نمود.
در این مجموعه به دلیل اختصاص به بانوی ایرانی از فرم درون گرایی استفاده شده که از دیر باز در طراحی مسجد و خانه و … برای ایجاد حریمی که برای زن قائل بودند از این فرم استفاده میکردند که با ایجاد یک حیاط مرکزی با دیوارهای بلند به این فرم میرسیدند در اینجا نیز دو حیاط مرکزی برای بانوی ایرانی و راحتی او در نظر گرفته شده که حالت درونگرایی ایجاد شده است و حیاطی که در مرکز مجموعه قرار دارد به صورت گودال باغچه است.
سایت مجموعه در نزدیکی پارک چیتگر و در بالای دریاچه ی مصنوعی در نظر گرفته شده که از لحاظ آب و هوا و دید و منظر از شرایط مطلوبی بهره مند است و در طراحی سایت با توجه به لطافت بانو از خطوط منحنی و نرم استفاده شده است.
مجموعه بانوان با ویژگی های منحصر به فرد خود هدف خاصی را تحت نظر دارد و آن فراهم آوردن مکانی با داشتن فضاهایی با عملکرد های گوناگون مخصوص زنان است بانوی ایرانی با ورود به این مجموعه در طبقه ی همکف می تواند از خدمات کتابخانه و فرصت مطالعه ای در کمال آرامش لذت ببرد و ودر کلاس هایدرس متنوعی همچون زبان ، سمعی بصری و…و درکارگاه های مجسمه سازی ، قالی بافی و … به فعالیت بپردازد همچنین به تماشای نمایش و آثار هنری که به صورت موقت یا دائم در نمایشگاه بر پا میشودبپردازد و اوقات فراغت خود را در حیاط مرکزی مجموعه سپری کند.طبقه ی زیرزمینکاربری تفریحی ورزشی دارد کهمیتواند به شنا و ورزش سالنی مشغول شود و در کنارش کافه تریایی برای استراحت او وجود دارد.در طبقه ی اول نیز آتلیه های معماری ، نقاشی و خوشنویسی طراحی شده است.همچنین به دلیل وجود دریاچه ی مصنوعی در جنوب سایت ، کافی شاپی در این طبقه طراحی شده که دید و منظر خوبی را در بردارد و قسمتی از کافه نیز در فضای نیمه باز که بام طبقه ی همکف است در نظر گرفته شده .در این طرح سعی شده که به نیازهای زن جامعه امروز ما پاسخ داده شود.

مطالب مشابه :   مطالعات فرهنگسرا

 

 

دیدگاهتان را بنویسید