خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله اماکن و مراکز خاص / مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

مطالعات مجموعه سوارکاری

تعداد صفحات : 130 صفحه فایل ورد word
قیمت : 16000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

توضیحات : این مطالعات شامل دو فایل جداگانه می باشد که هر دو فابل رو می توانید بعد از خرید دانلود کنید.

فهرست مطالعات مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری
مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

– چکیده 1
– معرفی و مقدمه 2
– آنالیز سایت 3
– عکس هوایی از موقعیت سایت 4
– جهت حرکت خورشید 5
– جهت وزش باد 6

فصل 1-بیان مسئله اسبو اسبداری و اهمیت آن 7 مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

1-1-دلیل انتخاب پروژه 8

فصل2- مروری بر پیشینه مربوط به اسب و اسبداری  11 مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

1-2 –قویترین فرضیه در مورد منشا اسب 12
– شناخت اسب 16
2-2-روش طبیعی زندگی اسب 17
3-2- وجوه تمایز و مشخصات اسبها 17
3-2 -1- اجتماعی بودن 17
3-2-2- پرسه زنی در مراتع 18
3-2-3- سازوکار دفاعی 18
3-2-4- قانون سلسله مراتب 19
3-2-5- کنجکاوی 19
3-2-6-هوش و حافظه قوی 19
3-2-7-غرایز 20
3-2-8- ترس 20
3-2-9- تغذیه اسب 20
3-2-9-1- مواد مغذی برای اسب 21
3-2-9-2- آب دادن به اسب 21
3-2-10- تیمار اسب 21
3-2-11- خشم 22
3-2-12- درد 22
3-2-13- خشنودی 23
3-2-14- ناخشنودی 23
3-2-15- هیجان 23
3-2-16- بازیگوشی 23
3-2-17- اصوات اسب 23
3-2-18- اصول کلی رفتار با اسب 24
3-2-19- رفتار مناسب با اسب 24
12-2-20- ارتباط صحیح 25

فصل 3-روش اجرای پژوهش 27 مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

1-3-ابزار جمع آوری اطلاعات در روشهای زمینه یاب 29
2-3- مراحل انجام زمینه یابی پرسشنامه ای 30
2-3-1- بیان هدفهای پرسشنامه 30
2-3-2- ساختن سوالهای پرسشنامه 32
3-3- برقراری ارتباط 32
4-3 –تنظیم پرسشنامه 33
2-3–3- مصاحبه 33

فصل 4- تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی نمونه های مشابه 36 مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

1- مرکز پرورش اسب کاظمیان 38
1-4- معرفی مجموعه 39
1-4-1- اصطبلها 39
1-4-2- نعلبندخانه 40
2-4-3-انبار40
1-4-4-زین خانه 40
1-4-5- رختکن و کمد لوازم 40
1-4-6- ساختمان اداری 40
1-4-7- نمازخانه 40
1-4-8- ساختمان های کارگری 41
1-4-9- لنژ برقی 41
1-4-10- فروشگاه لوازم سوارکاری 41
1-4-11- رستوران 41
1-4-12- پارک بازی کودکان 41
1-4-13- پارکینگ 41
1-4-14- نگهبانی درب ورودی 41
1-4-15- دوربینهای مدار بسته 42
1-4-16- پادوک و مانژ تمرین و مسابقه 42
1-4-17- جایگاه تماشاچیان 42
1-4-18- جایگاه و داوران 42
1-4-19- انبار موانع و موانع مسابقه 42
1-4-20- انبار پهن 42
2- باشگاه سوارکاری آزمون 59
3-4-22- معرفی باشگاه 60
3-4-22-1- فضاها 60
4- باشگاه سوارکاری در گروستاین 71
5- باشگاه سوارکاری در چین 72
6- باشگاه سوارکاری Grand avenue 73
7- میدان اسب دوانیZarzuela 75

فصل 5 – برنامه ریزی فیزیکی 76 مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

1-5- فضاهای مورد نیاز 77

فصل 6 – نتایج و یافته های حاصل از پژوهش 80 مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

1-6- مقدمه 81
2-6- نگهداری و تربیت و بهره وری 82
3-6- شرایط محیطی مناسب 82
4-6- اصطبل متصل به فضای باز 83
5-6-اصطبلهای بسته 83
5-6-1- نور طبیعی 84
6-6- نیازمندیهای فضایی اصطبلها 84
7-6- نیازمندیهای فضایی اصطبلهای موقت 84
8-6-تهویه 85
9-6– انواع اصطبلها 89
9-6-1- محوطه های سرپوشیده 89
9-6-2- باکسهای مجزا 90
9-6-3- بستر اسب 92
9-6-3-1- نحوه طراحی داخل باکس 93
9-6-3-2- نگهداری خوراک 94
9-6-4- امکانات سوارکاری 95
9-6-5- جایگاه زینها 95
9-6-6-جایگاه تماشاچیان96
10-6-ابعاد سالن های سوارکاری98
11-6- امکانات سوارکاری 99
12-6-تغذیه 99
13-6-محوطه استراحت 100
14-6- امکانات تفریحی 100
15-6- مدفوع و ادرار 101
16-6- انبار پهن 101
17-6- نگهداری اسب بصورت گروهی 102
18-6- شرایط محیطی مناسب 102
19-6- نگهداری اسب در مرتع 103
20-6- حصار 103
21-6- حصارهای چوبی 103

-فصل 7 شناخت بستر طرح 107 مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

1-7- تهران 108
2-7- وجه تسمیه تهران 108
3-7- پیشینه وسیر تحول تاریخی تهران 109
4-7-دروازه ها و محلات تهران 113
5-7- جمعیت 115
6-7- نژاد 115
7-7- زبان 115
8-7- مذهب 115
9-7- معماری و شهرسازی 116
10-7- مطالعات محیطی تهران 117
10-7-1-موقعیت جغرافیایی117
10-7-2- موقعیت طبیعی 117
10-7-2-1- توپوگرافی و ناهمواری ها 117
10-7-2-2- خصوصیات زمینی ساختی 118
11-7- ویژگی های اقلیمی 118
11-7-1- تأثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی 119
11-7-2- تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی 119
11-7-3- بررسی نمودار بیوکلماتیک 120
11-7-4- بررسی نمودار ساختمانی شهر تهران 121
11-7-5- نتایج حاصل از جداول ماهونی شهر تهران 121
11-7-6- تعیین جهت و فرم ساختمان با توجه به اقلیم 121
11-7-7- نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی 123
12-7- آب و هوا 127
13-7- پوشش گیاهی 128

-فصل 8 – ایده های طراحی 134 مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

1-8- ویژگی معماری ساختمان 135
2-8- تأسیسات الکتریکی 135
3-8- ایمنی در برابر آتش 135
4-8- سازه 135
4-8-1- انتخاب نوع سازه 135
5-8- جزئیات اجرایی 136
منابع

مطالعات معماری طراحی مجموعه سوارکاری

1-1 دلیل انتخاب پروژه و ضرورت مسئله
اسب و اسبداری در ایران پیشینه ای بسیار طولانی دارد و نگهداری و پرورش اسب نه تنها برای جنگ و حمل بار بلکه در زمانهای صلح کاربردهای بسیار داشته است و ایرانیان سالهای زیادی اسبهای وحشی را رام نموده است و از آنها در فعالیتهای مختلف استفاده نموده اند و به نگهداری و تولید و تکثیر و تربیت اسب اشتغال داشته اند.
رفته رفته با ماشینی شدن زندگی انسانها به نظر می رسد که عادتها و رفتارها نیز تغییر کرده و اسب و درشکه جای خود را به خودروهای مختلف داده و سرعت سرلوحه همه امور قرار گرفته است با این حال اسبها در زندگی ماشینی انسان نه تنها جایگاه خود را از دست نداده اند بلکه به عنوان یک اهرم اقتصادی در جلب و جذب سرمایه در کنار سایر امور با ایجاد روحیه مفرح و شاد و دلپذیر در حفظ سلامتی و تندرستی به انسانها خدمت می نماید.
امروزه در خیلی از کشورهای جهان نژادهای مختلف اسب را پرورش می دهند تا از این حیوان نجیب در بخشهای مختلف همانند ورزش و کسب درآمد و تولید گوشت و استفاده در تولید سرم و دارو و تحقیقات و اصلاح نژاد و غیره بهره مند شوند.
بدیهی است که کار سواری و حمل بار را امروزه وسایل نقلیه به خوبی انجام می دهند اما با پیشرفت علم و تکنولوژی بشر به توانمندیهای خدمت گذاری اسب در عرصه های مختلف پی برد و تلاش در حفظ و نگهداری آن نمود.
اما نگهداری اسب امروز بسیار دشوار است و پر هزینه است و تأمین علوفه و ساخت محل نگهداری آن نیازمند سرمایه کافی و دانش فنی مناسب می باشد.
گران شدن زمین و مصالح ساختمانی و افزایش مزد نیروهای انسانی و کم شدن مراتع با رشد جمعیت از دیگر مشکلات نگهداری و پرورش اسب می باشد.

مطالب مشابه :   مطالعات دهکده سبز آرامش 190 صفحه

دانلود رساله معماری مجموعه سوارکاری

در کشور عزیز ما ایران به دلیل کم بودن نزولات آسمانی و نیمه خشک بودن سرزمین اجدادی ما با کمبود آب و تولید علوفه و کم بودن مراتع طبیعی روبرو بوده ایم و همواره کار نگهداری و پرورش اسب بسیار پرهزینه و دشوار بوده است.
اما علی رغم مشکلات ذکر شده هنوز اسب و اسبداری جزء وظایف اصلی مردم بخشهایی از کشور عزیزمان می باشد و درپاره ای از شهرها و روستاها نگهداری اسب ضرورت زندگی مردم محسوب می شود.
حال که اسبداری در کشور با تمام مشکلات موجود وجود دارد پس باید به دنبال راهکارهایی بود تا با حداقل سرمایه بتوان بهترین محل را برای نگهداری اسب احداث نمود.
اما اسب موجودی متفاوت با سایر دامها همانند گاو، گوسفند، بز و … می باشد و توجه به این نکته حائز اهمیت است که ما در کشور اسب را برای استفاده از گوشت آن پرورش نمی دهیم و به دلیل وسعت سرزمین ایران و تنوع آب و هوایی نژادهای اصیل و ذخایر ژنتیکی فراوانی وجود دارند که با توجه به نوع و جثه و شرایط جغرافیایی محل زندگی آنها نسبت به ساخت و ساز اسبداریها و مجموعه های سوارکاری اقدام نمود.
لازم به ذکر است که احداث ساختمان و تأسیسات پرورش و نگهداری اسب با این هدف صورت می گیرد که بهترین شرایط برای اسب و اسب دار پدید آید تا هم اسب از لحاظ فیزیولوژیکی احساس آرامش بیشتر نماید و هم اسبدار بتواند با برنامه ریزی و نظارت برای برآورده شدن احتیاجات اسب گام بردارد.
اما سؤالات و فرضیه های زیادی مطرح است که امیدوارم در این پژوهش بتوان برای آنها پاسخهای مناسب ارائه گردد.
2-1- سؤالات مطرح شده به شرح ذیل می باشد:
– معیارها و ضوابط و استانداردهای احداث مجموعه های سوارکاری کدامند؟
– آیا این معیارها و ضوابط برای تمام نقاط کشور یکسان می باشد؟
– آیا می توان با کپی برداری از مجموعه های سوارکاری موفق دنیا به اهداف خود برسیم؟
– آیا با یک نسخه کلی می توان برای کل کشور ضوابط و استاندارد احداث مجموعه سوارکار تجویز کرد؟

مطالعات مجموعه سوارکاری

تعداد صفحات : 85 صفحه
قیمت : 16000 تومان

توضیحات : این مطالعات شامل دو فایل جداگانه می باشد که هر دو فابل رو می توانید بعد از خرید دانلود کنید.

مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری
مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

فصل اول مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

بخش اول : پيشنهاد طرح تحقيق
1-1- طرح مسئله
1-2- ضرورت بررسي موضوع
1-3- مكان موضوع تحقيق
1-4- اهداف طراحي
1-5- روش تحقيق
1-6- روند پروژه

فصل دوم : شناخت اسب مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

بخش اول:
2-1-1- اسب در واژه
2-1-2- تاريخچه اسب
2-1-3- اسبها ، قديمي ترين دوستان بشر
2-1-4- خاستگاه و تكامل اسب
2-1-5- رفتارهاي اسب
● عادات بد در اصطبل
● سر باز زدن
● رم کردن
● به زمین اند اختن سوار
● بلند شدن
بخش سوم: اسب در تاريخ و فرهنگ
2-3-1- اسب در فرهنگ ايراني
2-3-2- نقش اسب در فرهنگ ایران باستان
2-3-3- از نقوش برجسته تخت جمشید
بخش چهارم: تركمن
تركمن
2-4-1- دوره تاریخی:
2-4-2- معماري تركمن
آلاچيق تركمن (آوي)
2-4-3- اسب ترکمن
2-4-3- 1- استفاده اسب ترکمن در تاریخ
2-4-3- 2- تیره های اسب ترکمن
2-4-3-3- پوشش اسب
2-4-3-4- زیور اسب
2-4-4- مسابقات اسبدوانی
2-4-5- وضعيت معاصر اسب تركمن
جايگاه كنوني

فصل سوم مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

بخش اول: سواركاري و پرورش اسب
3-1-1- ورزش سواركاري
●3-1-1- 1- اسب دوانی
3-1-1-2- مسابقات National Hunt Racing
3-1-2 انواع مراكز سواركاري
3-1-3 – نقش مراكز سواركاري در توسعه فرهنگي – اجتماعي و اقتصادي
3-1-4- پرورش اسب در ايران
آريايي ها اولين كتاب پرورش اسب را نوشته اند

فصل چهارم مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

بخش اول : استانداردها و ضوابط
4-1-1- اصطبل:
4-1-2- مزرعه ، پادوک یا مرتع:
4-1-3- حصار
4-1-3-1- حصارهائی که پایه های عمودی و اتصال های افقی چوبی دارند
4-1-3-2- پایه های چوبی و سیم:
4-1-3-3- حصار های الکتریکی:
4-1-3-4- درختچه
4-1-3-5- دیوار
4-1-4- حصارهای نامناسب
4-1-4-1- حصارهای توری
4-1-4-2- سیم خاردار
4-1-5- دروازه
4-1-6- سوال و پاسخ يك سواركار در باره ضوابط و استانداردها:

فصل پنجم مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

بخش اول : مطالعات تطبيقي
5-1-1- نمونه داخلي:
5-1-1-1- مجموعه سوار كاري مشهد
5-1-1-2- مجموعه سواركاري نوروز آباد
5-1-2- نمونه خارجي:
5-1-1-2-1- مجموعه سواركاري – تفريحي ميدان دوبي

فصل ششم مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

بخش اول: بررسي و شناخت استان گلستان بعنوان بستر طراحي در كشور ايران
6-1-1- جایگاه گردشگری در استان گلستان
6-1-1-2- جاذبه های طبیعی:
6-1-1-3- جاذبه های تاریخی:
6-1-1-4- جاذبه های فرهنگی:
6-1-2- وضعیت ناهمواري
6-1-3- شهرستان‌ها
6-1-4- مذهب
6-1-5- راه‌های ارتباطی
6-1-6- سوغات مهم
6-1-7- جغرافیا و آب و هوا
6-1-8- آب‌هاى استان
6-1-9-اقتصاد استان
6-1-10- جنگل و منابع طبیعى
6-1-11- مراکز دیدنى
6-1-11-1- پارك ملي گلستان
6-1-11-2- برج قابوس ‌بن‌ وشمگیر
6-1-11-3- پارک جنگلی ناهارخوران گرگان
6-1-11-4- آبشار لوه
6-1-11-5- مسجد جامع گرگان
6-1-11-6- پارک شبنم نوده خاندوز
بخش دوم : بررسي و شناخت شهرستان بندر تركمن به عنوان بستر طراحي
مجتمع عظيم سواركاري
طراحي
ايده طراحي سايت
لكه گذاري
ورودي مجموعه:
روند رسيدن به بخش اقامتي
طراحي ورزشگاه:
ماكت اتود

مطالب مشابه :   مطالعات ساختمان بورس 125 صفحه

فصل هشتم مطالعات مجموعه سوارکاری | دانلود رساله مجموعه اسب سواری

8-1-1 برنامه فيزيكي

طرح نهایی پایان نامه مجموعه سوارکاری

چكيده
توجه به طبيعت و اقليم و معماري بومي تركمن از محورهاي اصلي طراحي بوده است. رعايت مواردي چون ايجاد جريان هواي طبيعي در اصطبل ها با نحوه ي قرار گيري ساختمان ها در مرحله ي مختلف و استفاده از ديد و منظر براي هر يك از اجزا مجموعه در مرحله بعدي، مواردي است كه در آغاز طراحي تاثير بسزاي داشته است. با مطالعه ي اين موارد تصميم به تفكيك عملكردها از يكديگر شد بطوريكه هر ساختمان در نهايت هم توانايي پاسخ گويي به مسائل اقليمي را داشته باشد و هم بتواند استقلال درون خود را حفظ كند اين در حالي است كه كل مجموعه به صورت يك مجموعه واحد حضور دارند و همين طور مجموعه بتواند با قرار داشتن در ورودي شهرستان بندر تركمن حضور خود را به عنوان يك نشانه مهم از فرهنگ تركمن بيان دارد.
از طرفي چون بناها از لحاظ جنس فضا ها با هم متفاوت هستند، ما در ابتدا در طراحي اين پروژه به تفكيك و جدايي فضاهاي غير هم جنس پرداختيم و به نوعي ايجاد بستر هاي مناسب ،براي فضاها محور حركت اين پروژه بوده است.
تمام پديده هاي پيرامون كه براي شكل دادن مصنوع به محيط زندگي ما مطرح است از ساده ترين تا پيچيده ترين شكل خود از قوانين و الگوهاي جامع تاثير مي پذيرد و ساده كردن مسئله به شناخت الگوي حاكم بر آن كمك مي كند. بنابراين آناليز طرح به الگوهاي حاكم برآن به معرفي بستر كمك مي كند.
سايت مجموعه سوار كاري تركمن صحرا در 2 كيلومتري شهر بندر تركمن طراحي شده كه به عنوان قطب سواركاري در كشور محسوب مي شود.
اين مجموعه داراي بخش هاي اقامتي –اداري – پرورشي – فرهنگي – تجاري – خدماتي و مسابقه مي باشد. كه در طراحي آن ها از آناتومي بدن اسب و همچنين ريتم حركت آن ايده گرفته شده است.لازم به ذكر است ورودي مجموعه بر اساس شكل چادر عشاير تركمن كه اوي ناميده مي شود طراحي شده است.

نمونه موردی مطالعات مجموعه سوارکاری

فصل اول
بخش اول : پيشنهاد طرح تحقيق
1-1- طرح مسئله
هنگامي كه صحبت از هويت و هستي ملي به ميان مي آيد، صحبت از تمام چيزهايي است كه زير ساخت اين هستي را تشكيل مي دهد و هر چه اين ساختار غني تر باشند پذيرش هستي آن ملت، از سوي ملل ديگر بهتر صورت مي گيرد.
پتانسيل هاي طبيعي، فرهنگي ،‌ اقتصادي از جمله عواملي هستد كه اين ساختار ها را تشكيل مي دهند. در اين ميان ايران به دليل برخورداري از پتانسيل هاي بسيار، امتياز تبديل شدن به ملتي برجسته را دارا است. اما متاسفانه فقدان مديريت صحيح و برنامه ريزي هدفمند، نيل به اين جايگاه را تا بدين روز منتفي ساخته است.
اسب هم چون جنگل، مراتع و آب … جزء سرمايه هاي ملي هر كشوري محسوب مي شود كه در صورت استفاده بهينه از ان مي تواند منبع درآمد بسياري گردد. سهمي كه كشورهاي اروپايي آمريكايي نيك به آن اشراف دارند و برنامه ريزي هاي مناسبي را نيز براي به حداكثر رساندن سود ناشي از آن تهيه ديده اند. حضور پر رنگ اسب از ديرباز در زندگي ايرانيان، باعث شده است كه همواره جايگاهي ويژه داشته باشد. اين جايگاه در زمينه هاي معيشتي، اقتصادي و تفريحي به راحتي رخ مي نماياند. همين حضور چند گانه، كثرت زمينه مربوط به فعاليت هاي ورزشي و تفريحي مي باشد. فعاليتي كه توفيق و عدم توفيق آن ارتباطي مستقيم با مفهوم مخاطب و توريست دارد. توريست يك منبع سودرساني جدي براي اقتصاد هر كشوريست كه امكان جذب سرمايه و واردات را به سهولت ممكن مي سازد.
نكته اي كه در راستاي فعاليت هاي مرتبط با اسب بايد بدان توجه داشت ، اين است كه در نهايت اسب سرمايه اي است جاندار با حساسيت ها و آسيب پذيري هايي كه هر جاندار را معروض تهديد خود مي سازد. به يقين مي توان گفت قابليت هاي بالاي فيزيكي، ژنتيكي اسب او را در قبال حوادث ايمن نمي سازد و براي حفاظت از اين سرمايه مي بايست توجه لازم را همواره مبذول داشت. براي نيل به حداكثر سود در هر شاخه اي ميبايست برنامه ريزي كرد و هدفمند گام برداشت. تحقيقات ژنتيكي، اصلاح نژادف جايگزين روش هاي علمي به جاي روش هاي سنتي پرورش اسب، همه فعاليت هايي است كه جهت نيل به اين هدف صورت مي گيرد. هدفي كه در افق دورترين خويش، غني سازي زير ساخت هايي را مدنظر دارد كه بيشتر سخن از ايشان رفت.

برنامه فیزیکی مطالعات مجموعه سوارکاری

1-2- ضرورت بررسي موضوع
ايجاد زمينه هايي براي جذب توريسم از طريق مسابقات اسب دواني به صورت فصلي و دوره اي مي تواند كمك بزرگي در جذب توريسم داشته باشد.
اشتغال زايي و ارز آوري ورزش سواركاري و پرورش اسب هم از جنبه ضرورت هاي بررسي موضوع مي باشد كه بسيار قابل توجه است. چون ما در مرحله ي صادرات هستيم توسعه پتانسيل هاي ژنتيكي يا غني كردن بانك ژن هم از لحاظ تحقيقات و هم از نظر تنوع زيستن كمك بزرگي به دولت است.
دولت به دنبال ابزارهايي خاص است كه بتواند در عرصه ي جهان رقابت كند چه از نظر اقتصادي و چه از نظر ورزشي سياسي اسب ابزار خوبي به شمار مي رود.
ايران با داشتن 180 راس اسب موجوديتش ثابت شده و بستر فرهنگي و انساني كارآمد است و از لحاظ نيروي انساني مشكل ندارد. از نظر فرهنگي پذيرش مردم بسيار خوب است.
پرورش اسب در ايران از يك طرف به عنوان بانك ژن و از طرف ديگر در رشته هاي خاص مثل ماراتن – سواركاري- استقامت – پرش – زيلايي – درساژ با استقبال عمومي روبرو شده و اين عوامل مي تواند ضرورت بررسي موضوع را مطرح نمايد.

مطالب مشابه :   مطالعات پژوهشکده علوم انسانی اسلامی

ضوابط و استاندارد های طراحی مجموعه سوارکاری

1-3- مكان موضوع تحقيق
استان گلستان به عنوان بستر پروژه : سرزميني كه افتخار بزرگترين و با سابقه ترين عشيره ي شمال شرق ايران(تركمن ها) را داراست، انتخاب گرديده است.
پرورش اسب از ديرباز با تارو پود زندگي اين مردمان عجين گشته است. حضور اسب در ادبيات ، داستان ها و آيين ها از ديرينگي اين پيوند حكايت دارد.
اقليم منطقه از پتانسيل هاي زميني، طبيعي موجود در آن، دست مساعدتي است كه طبيعت بدين مردمان جهت نيل به هدفشان داده است، چون اسب به لحاظ ويژگي فيزيكي ، زيتن در هر اقليمي را تاب نمي آورد.
1-4- اهداف طراحي
ايجاد يك مجموعه سواركاري – پرورشي در استان گلستان كه علاوه بر اين كه در زمينه هاي پرورش كمك بسياري دارد عاملي براي جذب توريسم به اين استان و مسابقات در آن مي باشد. همين طور با داشتن فضاهايي جهت اقامت توريسم مي تواند در زمان مسابقات فصلي، دوره اي ملي و بين المللي افراد زيادي را از كشور هاي ديگر و يا شهر هاي ديگر ايران به اين منطقه جذب نمايد.
1-5- روش تحقيق
روش كار بر مبناي اصول بوم شناسي طراحي سيماي محيط استوار بوده و ديدگاه هاي معماري سيماي محيط و نقاط عطف بصري در جهت عرصه اي مختلف پروژه نقش تعيين كننده اي در توسعه طراحي فضايي – مكاني آن دارد. بطور كخلاصه كار از مطالعات بوم شناسي ، ميداني و دفتري پايه در خصوص فضاها و رفتارها و نيازهاي پروژه شكل ميگيرد و اطلاعات مرتبط به محدوده جمع آوري و تحليل خواهد شد.
1-6- روند پروژه
در مرحله اول به شناخت اسب و اسب تركمن و همچنين با تحليل چند نمونه مجموعه خارجي و داخلي به تحليل ارتباط فضايي ها پرداخته و با توجه با ابعاد و استانداردها و مباني فكري اوليه ، فشاهاي مورد نياز را بررسي نموده و با توجه با آناليز سايت پروژه نهايتا طرح نهايي ارائه ميگردد.

ریز فضا های مطالعات مجموعه سوارکاری

فصل دوم : شناخت اسب
بخش اول:
2-1-1- اسب در واژه
«اسب از ريشه «اس» به معني دونده و تيزتك است. زيرا اسب تيزتك ترين جانور اهلي است. ريشه واژه سواري هم در واژه اسب است و در اصل اسب باري بود كه بر اثر تحولات زبان شناختي به مرور زمان به صورت سواري درآمد.»
2-1-2- تاريخچه اسب
از زمانی که اسب توسط انسان رام شد، از آن برای سواری، بارکِشی و مسابقه استفاده می شود. اسب از چهارپایان مورد علاقه ایرانیان از زمان های دور بوده است. اطلاع درستی از نحوه تربیت اسب و چگونگی استفاده از این حیوان قبل از ورود آریایی ها در دست نیست.
اقوام آریایی در مدت زمانی در حدود هزار سال از شمال شرقی و شمال غربی به ایران نفوذ کردند. یکی از عوامل برتری آریایی ها داشتن اسب های خوب و تندرو بود. آنها با این وسیله نقلیه سریع و قوی، توانستند به هر دیار و سرزمین رخنه کنند و بر بومی ها چیره شوند.
نخستین بار اسب توسط آریایی ها به نقاط مختلف آسیا و اروپا برده شد. یکی از رسوم آریایی ها این بود که موقع دفع اجساد مردگان، ابزار، آذوقه و اسب هایشان را نیز دفن می کردند.
دیودور سینیوری مورخ قرن اول قبل از میلاد در مورد دشت«نیسایه» که چراگاهی پر آب و علف در کشور ما بود می نویسد: «در روزگار اسکندر ۶۰۰۰۰ اسب در چراگاه نیسایه در چرا بودند و قبل از آن روزگار ۱۶۰۰۰۰ اسب در آنجا پرورش داده می شد.»
هرودوت در توصیف لشکرکشی سال(۴۸۰ ق.م) خشایارشاه به یونان می نویسد:
«… آن گاه هزار سوار برگزیده ایرانی و به دنبال آنان هزار نیزه دار برگزیده و پس از آن ده اسب مقدس که آنها را نیسایی خوانند و با زیباترین زینت ها آراسته بودند، نمودار می شدند…
… پشت سر این ده اسب، گردونه مقدس که هشت اسب سفید به آن بسته بودند پدیدار گشت و فردی پیاده، لگام اسب ها را در دست داشت زیرا کسی نباید در چنین گردونه ای جای گزیند. به دنبال این گردونه، خود خشایار شاه در گردونه ای که اسب های نیسایی آن را می کشیدند، نشسته بود. خشایارشاه هنگام جنگ با یونان به«تسالی» رسید و در آنجا شنید که اسب های این سرزمین بهترین اسب های یونانی هستند، خواست آنها را با اسب های ایرانی بسنجد. در اسپریس(میدان اسبدوانی) فرمان مسابقه اسبدوانی داد. در این مسابقه اسب های تسالی واپس ماندند.»
آثار متعددی وجود دارد که نشان از توجه خاص پادشاهان هخامنشی به اسب های خود دارد. واژه اسب در اوستا و در فرس هخامنشی اسپ Aspa و در سانسکریت اسو Asva خوانده می شد.
▪ کوروش هم به پرورش اسب، اسب سواری و تیراندزای و … اهمیت فراوانی می داد.
گزنفون در مورد اوامر کوروش می نویسد: «به آن کس که عمل نیکی انجام داده است پاداش مناسب اعطا نمایید. در آبادی سرزمین های بایر بکوشید و به پرورش حیوانات و احداث جنگل برای شکارگاه ساعی باشید. هیچ گاه قبل از تمرینات بدنی به خوردن غذا مبادرت نورزید و اسبان را بدون این که کاری انجام دهند فربه و کامل نکنید. من به تنهایی ولو صاحب بزرگ ترین قدرت و توانایی انسانی باشم از عهده دفاع از شما و مال و زمین های شما نیستم.»
تشکیل سواره نظام در دولت هخامنشی توسط کوروش انجام گرفته است. کوروش برای سوارکاران ورزیده مسابقه ترتیب می داد و به برندگان جایزه مناسب اهدا می کرد. از آشوری ها، فرمانده آنان و از ارامنه، تیگران و از هیرکانیان، پسر پادشاه و در میان اهالی ساس یک سوار معمولی گوی سبقت را از همه ربود. این سوار زبده نیم میدان از همه جلو بود.

دیدگاهتان را بنویسید