خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله اماکن و مراکز خاص / مطالعات سفارتخانه ایران در استرالیا 90 صفحه

مطالعات سفارتخانه ایران در استرالیا 90 صفحه

مطالعات سفارتخانه ایران در استرالیا – دانلود رساله سفارت خانه

مطالعات سفارتخانه دانلود رساله معماری مطالعات سفارتخانه ریز فضاهای مطالعات سفارتخانه برنامه فیزیکی مطالعات سفارتخانه دانلود رایگان رساله معماری مطالعات سفارتخانه پروژه طراحی مطالعات سفارتخانه دانلود پایان نامه معماری مطالعات سفارتخانه ضوابط طراحی مطالعات سفارتخانه

مطالعات سفارتخانه ایران در استرالیا
تعداد صفحات : 90 صفحه
قیمت : 10000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات سفارتخانه ایران در استرالیا - دانلود رساله سفارت خانه
مطالعات سفارتخانه ایران در استرالیا – دانلود رساله سفارت خانه

فهرست مطالب مطالعات سفارتخانه ایران در استرالیا – دانلود رساله سفارت خانه

چکیده یک
مقدمه 2

فصل اول مطالعات سفارتخانه ایران در استرالیا : مطالعات پایه 2

1- 1 شناخت موضوع 2
2-1 تاریخچه 3
1-3توجیه طرح 4
4-1 مبانی نظری 5
1-4-1 آثار معماری به موازات حرکت کلی جهان 5
2-4-1 کاستن ماده وافزایش فضا 6
3-4-1 وجوه اصلی فضایی(شفافیت،گشایش وسبکی) 7
5-1 مفاهیم بنیادی معماری ایران 10
1-5-1 درون گرایی 10
2-5-1 مرکزیت 10
3-5-1 انعکاس 11
4-5-1 پیوند معماری با طبیعت 11
5-5-1 – شفافیت و تداوم 12
6-5-1 راز و ابهام 12
7-5-1 تعادل موزون/ توازن حساس 12
8-5-1 چشم دل 12

فصل دوم مطالعات سفارتخانه ایران در استرالیا : مطالعات موضوعی 13

1-2 نقش آب درمعماری ایران 13
1-1-2 احترام آب 14
2-1-2 مروری بر تاریخچه آب 15
2- 2 حوض در معماری سنتی ایران 15
3-2 ایوان درمعماری سنتی ایران 18

فصل سوم مطالعات سفارتخانه ایران در استرالیا: مطالعات معماری 19

1-3 استانداردها 19
2-3 انواع سفارتخانه ها 21
3-3 معماری معاصر وبناهای دیپلماتیک 22
4-3 سفارتخانه ها وبناهای دیپلماتیک خارجی درتهران 24
5-3 نمونه ها 25
1-5-3 نمونه های موردی ایرانی 25
1-1-5-3 سفارتخانه ایران دراستکهلم-سوئد 27
2-1-5-3 سفارتخانه ایران در امان – اردن 32
3-1-5-3 سفارتخانه ایران در تاجیکستان 37
4-1-5-3 سفارتخانه ایران درآلبانی 42
5-1-5-3 سفارتخانه ایران درتوکیو- ژاپن 49
2-5-3 نمونه ها ی موردی خارجی 53
1-2-5-3 سفارتخانه فرانسه درتهران 57
2-2-5-3 سفارتخانه هلند در برلین 57
2-2-5-3 سفارتخانه فنلاند دراستکهلم- سوئد 61
3-2-5-3 سفارتخانه هلند درموزامبیک 64
4-2-5-3 سفارتخانه اسپانیا، فنلاندوآبروجینال درکانبرا- استرالیا 67

فصل چهارم مطالعات سفارتخانه ایران در استرالیا : مطالعات بسترطرح 69

1-4 شناخت کلی کشور استرالیا 69
1-1-4 معماری معاصر استرالیا 70
2-4 ساختار کلی شهر کانبرا 71
1-2-4 احداث شهر کانبرا 72
2-2-4 طراحی شهر کانبرا 72
3-2-4 آب و هوای شهر کانبرا 73
2-4 تحلیل سایت 74
3-4 همجواریها 75
4-4 دیدومنظر 76

فصل پنجم مطالعات سفارتخانه ایران در استرالیا : طرح نهایی(پیشنهادی) 78

1-5 برنامه فیزیکی 78
2- 5 آلتر ناتیوها 81
3- 5 مدارک پروژه 83
1-3-5 سایت پلان 83
2-3-5 پلان طبقات 84
3-3-5 برش ونما 87
4-3-5 پرسپکتیو های کنسولگری 88
5-3-5 پرسپکتیو های سفارتخانه 90
6-3-5 پرسپکتیو های گا لری 92

فصل ششم مطالعات سفارتخانه ایران در استرالیا : منبع وماخذ 93

1-6 منابع 93

دانلود رساله مطالعات سفارتخانه

چکیده :

مطالعات معماری امروزه با توجه به گسترش روابط دیپلماتیک ونقش آن در روابط بین المللی دولت ها بسیاری از کشورها اقدام به ساخت واحداث سفارتخانه هایی کرده اند ، که تجلی ازفرهنگ وآثار معماری کشور مهمان و همینطور ارج نهادن به شاخصه های فرهنگی ومعماری کشور میزبان دارد. آثار معماری دیپلماتیک به اعتباروجودرگه های شاخص سیاسی وفرهنگی ورویکردهای متفاوتی که مبنای شکل گیری ایده معماری می شود،جایگاه قابل توجه دارند.
ایران کشوری است بافرهنگ غنی وپیشینه معماری آشکار که روح هنر همیشه در نزد ایرانیان بوده است

    سفارتخانه
مطالب مشابه :   مطالعات کانون مخترعین 95 صفحه

ایران به عنوان کشور مهمان دراسترالیا (کشورمیزبان) بنا شده است. استرالیا نیز کشوری است که با فرهنگ ،تکنولوژی و معماری که برخواسته ازتمدن غرب است دریک راستا سیر می کند.
با مطالعه وآشنایی به چیدمان استثنایی شهری کانبرا که فضاهای وسیع وبازاز ویژگی های بارز این شهر که باهدف وطراحی قبلی ساخته شده است ،همینطورارج نهادن معماری ایران به فضا ، ایده کاستن ماده وافزایش فضا تبیین شد. که این امرجوهره اصلی معماری ایران را ازگذشته تا به امروز شکل داده است. براین اساس فضای درونی به گونه ای طراحی شده است که ازجرم ساختمان بکاهد. قسمت بیرونی بنا به صورت فضایی باز وشناور به احترام معماری وضوابط شهری کانبرا در نظر گرفته شده است.
حال امید است،این رساله با توجه به طراحی سفارتخانه ایران در استرالیا گامی هرچند اندک درتفهیم معماری دیپلماتیک رسیده باشد وسپس نیز اندکی راه گشا باشد.

کلید واژه ها :
امنیت ، کاستن ماده ، افزایش فضا ، گشایش ، شفافیت ، انعکاس

دانلود پروپوزال مطالعات سفارتخانه

مقدمه

رساله معماری در فكر بودم كه چگونه بخش معماري ديپلماتيك را آغاز كنيم و با چه و از كجا شروع كنيم به هر سوكه نگاه انداختم مقدمه دكتر سيد كمال خرازي وزير سابق امور خارجه دولت آقاي خاتمي را ارجح بر هر چيز و نوشته ديگر ان و يا خود يافتم . هنر ومعماري در كشورهايي كه صاحب تاريخ و فرهنگ باستاني هستند از مهم ترين پايه هاي تمدن ديرينه آنها به شمار مي آيد به نحوي كه شكوه و نقش آفريني هاي خلاقانه در بناها نمايانگر اعتلاي فرهنگ وتمدن آن مملكت مي باشد . سرزمين ايران نيز با پيشينه مدنيت چند هزار ساله خود طبعا داراي شاهكارهاي معماري بسياري است كه در معرفي فرهنگ و تمدن اين سرزمين سهم بسزايي دارند ناگفته پيداست كه معماري نيز مانند ساير آفريدههاي انساني تحت تاثير رخدادهاي گوناگون سياسي. اجتماعي و اقتصادي دستخوش تغييرات و دگر گوني هايي مي شود .
اگر در طراحي يك ساختمان، به انبوهي از مسائل پيچيده و متفاوت ( تاريخي،روان شناسي، جامعه شناسي، اقليمي، جغرافيايي، فني، عملكردي، فرهنگي، زيباشناختي،…) بايد توجه كرد، در طراحي ساختمان سفارتخانه ضرورت اين توجه دو چندان مي شود. زيرا معماري چنين ساختماني بايد هم بيانگر مقتضيات و جلوه هاي سرزمين مبدأ باشد، هم با بستر طبيعي و اجتماعي سرزمين مقصد همساز شود، در واقع، معمار در اينجا بايد هر يك از مسائل و موضوع هاي ياد شده را ازدو ديدگاه سرزمين هاي مبدأ و مقصد ببيند و به آن پاسخ دهد.موضوع ديگر اين است كه اصولاً منظور از اعزام هيئت هاي ديپلماتيك به سرزمين هاي ديگر، دست يافتن به تفاهم و ارتباط صلح آميز ميان دو نظام و دو جامعه مبدأ و مقصد است. اين تفاهم جز با نشان دادن حسن نيت دو طرف، مخصوصاً طرف ميهمان ( كه در هر حال « غريبه »است)، به دست نمي آيد.اما، از طرف ديگر، ايجاد حسن اطمينان در ساكنان سفارتخانه، و تأمين حداكثرامنيت براي آنان، نيزبسيار مهم و اساسي است.

مطالب مشابه :   رساله طراحی اداره استاندارد (100 صفحه) فایل WORD

دانلود مطالعات سفارتخانه

1-1 شناخت موضوع :

بسياري از ما حداقل يك بار به كنسولگري يا سفارتخانه يك كشور خارجي يا سفارت ايران در ديگر كشورها مراجعه كرده ايم.با توجه به تعدد كشورهاي دنيا كه به داشتن نمايندگي ديپلماتيك در ديگر كشورها نياز دارند، و همچنين تنوع بناهاي ديپلماتيك، مي بينيم كه اين بناها از نظر كميت، با سينما، تئاتر يا مكان هاي ورزشي يك پايتخت قابل رقابت هستند هم اكنون در تهران 71 سفارتخانه وجود دارد و به اين تعداد بايد كنسولگري ها و ديگر بناهاي ديپلماتيك را هم اضافه كرد. در بسياري از موارد سفارتخانه ها در بناها يا سايت هاي تاريخي مهم مستقر شده اند يا از موقعيت شهري ممتاز برخوردارند. در دوران اخير،بسيار ي از كشورها طرح سفارتخانه هاي جديد خود را به معماران سرشناس سپرده اند تا بر توانايي فرهنگي كشورشان تأكيد كنند.
با وجود اهميت شهرسازي و معماري سفارتخانه ها و ديگر بناهاي ديپلماتيك، اطلاعات ما در مورد آن ها بسيار اندك است مراجعه به اين مكانها كه اغلب محصور و دور از نظرند، از طريق مسيرهاي بسته و كنترل شده و تماس با كاركنان از طريق گيشه هاي حفاظت شده است . تعداد اندكي از معماران از كاربري ها، نيازهاي فني، مشخصات كالبدي و وي‍‍‍ژگيهاي اين بناها مطلع اند. درحالي كه اين ساختمانها به دليل پيچيدگي و سروكارداشتن با مليت ها و فرهنگ هاي مختلف، از نظر بحث تخصصي طراحي بسيار جذاب اند. از طرفي مي دانيم اغلب كشورها به معماري نمايندگي هاي خود در خارج توجه مي كنند و طراحي آنها فرصت خوبي براي ارتقاي كيفي معماري از نظر طراحي، مشخصات فني و فرايند مديريت پروژه و ساختمان است.

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات سفارتخانه

2-1 تاریخچه :

اگرچه قدمت روابط ديپلماتيك بين حكومت ها به دوران باستان مي رسد اما ديپلماسي جديد و به خصوص سفارتخانه ها تاريخچه اي چند صد ساله دارند كه توجه به آن حائز اهميت است .
نگاهي به تاريخچه ديپلماسي و شكل گيري سفارتخانه هاديپلماسي يكي از عوامل مهم نشان دهنده هويت يك حكومت است كه تاريخچه اي ديرين و به قدمت تاريخچه ي شهرها دارد. در گذشته دور سفرا براي مذاكره در امور خاص به سرزمين هاي بيگانه فرستاده مي شدند و پس از نتيجه گيري از مأموريت به وطن باز مي گشتند. ديپلماتها عموماً نزديكان و خويشاوندان حاكم بودند. اولين سفراي ثابت متعلق به واتيكان بودند كه از طرف مركز كاتوليك هاي جهان به امپراطوري بيزانتين در استانبول فرستاده مي شدند ( قرن 8 ميلادي).

مطالب مشابه :   مطالعات ساختمان بورس 125 صفحه

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات سفارتخانه

ديپلماسي مدرن در دوره ي رنسانس پديد آمد، اگرچه از قرن سيزدهم در گوشه و كنار اروپا سفارتخانه هاي ثابتي تأسيس شده بود. در قرن سيزدهم ميلادي در شهر تبريز نمايندگاني از امپراطوري جنوا ( در ايتاليا) حضور دائم داشتند.بسياري از سنت هاي امروزي ديپلماسي در ايتالياي قرون چهاردهم و پانزدهم شكل گرفتند. به عنوان مثال ضرورت تسليم اعتبار نامه ي سفراي جديد به رئيس حكومت (دولت) كشور ميزبان.
روال اعزام سفرا از سرزمين ايتاليا ( پيش از شكل گيري كشوري به نام ايتاليا) به ديگر حكومت هاي اروپايي تسري يافت. حاكم ميلان در سال 1455 نخستين سفير خود را به فرانسه فرستاد.
ولي بعداً از پذيرفتن سفير فرانسه به دليل ترس از دخالت او در امور داخلي ميلان اجتناب كرد. با افزايش قدرت دولت هاي فرانسه و اسپانيا در شبه جزيره ايتاليا، حكومت هاي محلي ناگزير شدند سفراي اين كشورها را بپذيرند. اسپانيا در سال 1487 نخستين سفير مقيم خود را به انگلستان اعزام كرد. در پايان قرن شانزدهم ميلادي حضور سفرا در كشورهاي اروپايي به امري عادي تبديل شده بود.
اغلب تشريفات و قواعد روابط ديپلماتيك در اين دوران شكل گرفت. سفير به عنوان بالاترين مقام در نمايندگي ديپلمايتك تثبيت شد. در گذشته سفرا جزو اشراف زادگان بودند ولي انتخاب آن ها با توجه به اهميت كشور ميزبان صورت مي گرفت.همزمان با تشكيل سفارتخانه ها، وزارت هاي امور خارجه براي كنترل فعاليت سفارتخانه ها شكل گرفتند. بسياري از اين وزارتخانه ها در قرن هجدهم به وجود آمدند. ديپلماسي به روش مدرن از اروپاي غربي به اروپاي شرقي و آسيا رسيد. روسيه در قرن هجدهم تأسيس سفارتخانه و وزارت مربوط را شروع كرد.

ریز فضا های مطالعات سفارتخانه

در ايران سفارتخانه هاي مدرن خارجي از نيمه اول قرن نوزدهم شكل گرفتند. سفارت روسيه، فرانسه، انگلستان،‌آلمان و ايتاليا جزو قديمي ترين سفارتخانه هاي موجود در تهران هستند و بناها و باغهاي تاريخي بسيار با ارزشي را در تملك دارند كه اغلب به دليل حضور ثابت نمايندگي هاي ديپلماتيك در آن ها به نحو مناسبي نگهداري شدند و شواهد خوبي از تاريخ گذشته شهر تهران هستند.
هم اكنون در تهران سفارتخان هاي تركيه، آلمان، روسيه، انگلستان و ايتاليا محوطه هاي بسيار وسيعي را در اختيار دارند كه در سيماي شهر تهران برجسته هستند.

دیدگاهتان را بنویسید