مطالعات دانشکده معماری 80 صفحه

فایل ورد مطالعات دانشکده معماری مطالعات طراحی دانشکده معماری ,برنامه فیزیکی دانشکده معماری ,ریز فضاهای دانشکده معماری ,رساله دانشکده معماری ,ضوابط و استاندارد های طراحی دانشکده معماری ,نمونه موردی خارجی دانشکده معماری ,نمونه مشابه ایرانی دانشکده معماری ,دانلود رایگان رساله دانشکده معماری ,دانلود رایگان مطالعات دانشکده معماری ,مطالعات طراحی دانشکده معماری ,دانلود رساله معماری دانشکده معماری ,طرح نهایی پایان نامه دانشکده معماری

مطالعات دانشکده معماری 80 صفحه
قیمت : 8000 تومان

1.2. تعريف هنر
آدميان از ديرباز بر اين عادت بوده‌اند كه دو موضوع فوق را يكي بدانند و غالباً زماني كه پرسيده مي‌شود «هنر چيست؟» مراد اين است كه «هنر خوب چيست؟» با آگاهي به تفاوت اين دو موضوع، تا كنون هر اصلي كه براي سنجش و درجه‌بندي هنر پيشنهاد شده است از كمال مطلوب به دور بوده است.
آفرينش يك اثر هنري را نبايد با مهارت دستي يا استادكاري يكسان دانست، برخي كارهاي هنري نياز فراوان به حد اعلاي نظم و دقت فني دارند و پاره ديگر ندارد. اما حتي اثري را كه صرفاً يا كمال مهارت و كوشش صنعتگري ساخته شده است نمي‌توان هنر دانست. دانلود فایل ورد مطالعات دانشکده معماری
مگر آنكه جهشي از تخيل در آفرينش آن به كار رفته باشد. تخيل، از جمله ارزشهاي ثابت و هميشگي هنر مي‌باشد، تخيل ريشه انديشه‌ها يا احساسهاي خلاق است، تخيل قدرتي است كه مفاهيم هنري و معنوي جديد را مي‌سازد.

دانلود فایل ورد مطالعات دانشکده معماری

دانلود فایل ورد مطالعات دانشکده معماری

در دنياي امروز كه بسط دانش و هنر به سرعت صورت مي‌گيرد و زندگي از لحاظ وسايل بيان و ارتباط چنان غني گشته است كه هنر كمابيش هدفهاي اوليه خود را از دست داده در زندگي جذب شده است، براي آنكه هر نوع معيار سنجشي براي هنر در دست داشته باشيم نخست بايد بپذيريم كه در زمينه هنر ارزشخايي ثابت و هميشگي وجود دارد و ارزش واقعي هر هنري چيزي پايدار و مستقل از تصرف زمان و وضع محيط است. دانلود فایل ورد مطالعات دانشکده معماری
شايد چنين ارزشهايي وجود داشته باشد اما اين حقيقت نيز غيرقابل انكار مي‌باشد كه عقايد درباره آثار هنري پيوسته در تغيير است نه فقط امروز بلكه در سراسر تاريخ، حتي اصليترين آثار كلاسيك نوسانهاي اوج و حضيض خود را داشته است و تاريخ ذوق كه جزيي از تاريخ هنر را تشكيل مي‌دهد چيزي جزد طرد كردن شاهكارهاي مشهور و برگزيدن آثار متروك نبوده است. پس چنين مي‌نمايد كه خواص مطلق هنر برآدمي پوشيده مانده است و هچكس نمي‌تواند مستقل از تأثير زمان و محيط درباره آثار هنري داوري كند، خواه در گذشته و خواه در حال حاضر.
بديهي است كه يك مفهوم كلي مانند هنر داراي تفاسير و تعاريف گوناگوني است و هر كسي بسته به چگونگي تفكر خود آنرا بيان مي‌دارد و با همه اين تعاريف شخصي و آزاديهايي كه براي محدوده هنر قايليم مكاتب عقيدتي هم هر كدام تعريف و محدوده خاصي را براي هنر و هنرمند در نظر مي‌گيرند. در اينجا فقط به ذكر چند نمونه از تعاريف شخصي كه بوسيله نويسندگان و متفكران بزرگ در مورد هنر بيان شده است بسنده مي‌كنيم:

مطالب مشابه :   مطالعات دانشکده معماری 98 صفحه

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات دانشکده معماری 80 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات دانشکده معماری 80 صفحه
قیمت : 8000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب مطالعات دانشکده معماری 80 صفحه

چكيده

هنر چيست؟
مقدمه:
1.2. تعريف هنر
«فليسين شاله» در كتاب «شناخت زيبايي» مي‌گويد:
2.2. دسته‌بندي هنرها
3.2. ريشه‌هاي هنر
1- نمايش (حركات موزون)
2- سخنوري
3- موسيقي
4- نقاشي و مجسمه‌سازي
5- خط
6- تئاتر و سينما
4.2. نتيجه‌گيري دانلود فایل ورد مطالعات دانشکده معماری
بستر طرح – شناخت بستر زمين
1.8. شناخت ويژگيهاي كالبدي
2.8. شناخت ويژگيهاي تاريخي
3.8. شناخت ويژگيهاي جغرافيايي
4.8. شناخت ويژگيهاي جمعيتي
5.8. شناخت ويژگيهاي اقليمي
1.5.8. دماي هوا
2.5.8. نزولات جوي
2.5.8. رطوبت نسبي
4.5.8. باد
5.5.8. باد مزاحم:
6.5.8. روزهاي يخبندان
7.5.8. بررسي اقليم و آسايش انسان
8.5.8. تأثير شرايط اقليمي در ويژگيهاي ساختمان شهر زنجان
9.5.8. حدود سودمندي عناصر ساختماني پيشنهادي گيوني
10.5.8. تعيين جهت استقرار ساختمانها
11.5.8. محاسبه عمق سايبان شهر زنجان
12.5.8. استنتاج احكام و ضوابط اقليمي حاصل براي طراحي
6.8. شناخت ويژگيهاي طبيعي
1.6.8. دوره‌هاي زمين‌شناسي
2.6.8. زلزله دانلود فایل ورد مطالعات دانشکده معماری
3.6.8. گسل
الف- گسل تبريز
ب- گسل سلطانيه
4.6.8. خاك‌شناسي
5.6.8. شيب خيابانهاي اصلي و سيستم كلي دفع آبهاي سطحي شهر
دسترسی ها

مطالب مشابه :   مطالعات دبستان 115 صفحه

نمونه‌هاي موجود (فقط شامل عکس می باشد)

شناخت ابعاد فضايي دانشكده هنر
مقدمه:
1.3. آشنايي با رشته‌هاي مختلف موجود در دانشكده
1.1.3. معماري
2.1.3. شهرسازي
3.1.3. مرمت آثار تاريخي
4.1.3. رشته كارشناسي نقاشي
5.1.3. رشته كارشناسي عكاسي
واحدهاي عملي اين رشته:
مشخصات فضاهاي آموزشي
سطوح آموزشي ظرفيت كلاس
2.2.3. سرانه‌ها
3.2.3. مبلمان كلاسها
3.3. آزمايشگاهها و كارگاه‌ها:
1.3.3. تقسيم‌بندي آزمايشگاه‌ها دانلود فایل ورد مطالعات دانشکده معماری
2.3.3. آزمايشگاه با تجهيزات سبك
3.3.3. آزمايشگاه‌هاي سنگين يا كارگاه‌ها
4.3.3. سرويس‌هاي آزمايشگاه و كارگاه‌ها
4.3. كارگاه‌هاي خاص
1.4.3. استوديوي عكاسي
2.4.3. لابراتورهاي عكاسي
3.4.3. كارگاه حجم‌سازي
فضاها:
4.4.3. آتليه طراحي
6.4.3. كارگاه مرمت
7.4.3. كارگاه چاپ سيلك
8.4.3. كارگاه مجسمه‌سازي
9.4.3. آتليه نقاشي
5.3. آزمايشگاه‌ها
1.5.3. آزمايشگاه شيمي
2.5.3. آزمايشگاه فيزيك نور و اپتيك
3.5.3. آزمايشگاه مرمت
6.3. ضوابط طراحي در گروه فضاهاي كمك آموزشي
1.6.3. كتابخانه
– ميزان فضاي كتابخانه
– حركت و دسترسي دانلود فایل ورد مطالعات دانشکده معماری
– استانداردهاي فضايي كتابخانه
الف) ابعاد استاندارد طبقه‌بندي
ب) ابعاد استانداردهاي پيشخوان و برگه‌دان
د) ابعاد استاندارد ميزها
– نورپردازي
– آكوستيك
2.6.3. سالن چندمنظوره
– راهروهاي سالن اجتماعات
– شيب كف سالن
– صندلي‌ها و نحوه انتظام آنها در سالن
– صحنه يا سن
– سالن انتظار
– آكوستيك
4.6.3. سايت كامپيوتر و اينترنت
5.6.3. واحد سمعي و بصري و لابراتوار زبان
7.3. استانداردهاي فضاهاي اداري
دفاتر اداري- وسايل دفتري

دیدگاهتان را بنویسید