مطالعات دانشکده هنر و معماری 130 صفحه

دانلود رساله معماری دانشکده هنر و معماری مطالعات طراحی دانشکده هنر و معماری ,برنامه فیزیکی دانشکده هنر و معماری ,ریز فضاهای دانشکده هنر و معماری ,رساله دانشکده هنر و معماری ,ضوابط و استاندارد های طراحی دانشکده هنر و معماری ,نمونه موردی خارجی دانشکده هنر و معماری ,نمونه مشابه ایرانی دانشکده هنر و معماری ,دانلود رایگان رساله دانشکده هنر و معماری ,دانلود رایگان مطالعات دانشکده هنر و معماری ,مطالعات طراحی دانشکده هنر و معماری ,دانلود رساله معماری دانشکده هنر و معماری ,طرح نهایی پایان نامه دانشکده هنر و معماری

مطالعات دانشکده هنر و معماری 130 صفحه
قیمت : 11000 تومان

رساله دانشکده هنر و معماری

با توجه به موقعيت دسترسي بسيار خوب شهرستان و تاريخچه طولاني فرهنگي در شهر دهلران و تدريس رشته معماري در دانشگاه آزاد اين شهر نياز به وجود يک مدرسه عالي هنر احساس ميشود با توجه به منطقه انتخاب شده جهت پروژه محدوده اي از سایتی که از لحاظ آينده نگري وافق ديد طرح در منطقه داراي پتانسيل بالا از لحاظ تاريخچه فرهنگي و شبکه دسترسي شهري ، فرهنگي و ديد و منظر بسيار زيبا براي ساماندهي وضع موجود و تقويت استخوانبندي و ارتقا کيفي منطقه اتخاذ گرديده است.

دانلود رساله معماری دانشکده هنر و معماری

دانلود رساله معماری دانشکده هنر و معماری

از ديگر ويژگي هاي اين طرح سعي در شاخص نمودن مجموعه در سايت وايجاد ارتباط بين قسمتهاي سايت با استفاده از خود مجموعه و خلق فضاهايي با ديد و منظر مناسب با توجه به عملکرد اجتناب از يکنواختي وتکنوايي فضاها و تاکيد بر هندسه قوي و روشن عناصر مي باشد . علاوه بر دلايل فوق ساختمان دانشگاه آزاد با فضاهاي موجود پاسخگوي نيازهاي دانشجويان نميباشد وبه يک دانشکده مجزابا طرحي متفاوت وطراحي شده صرف دانشجوي معماري لازم مي باشد.استفاده از بناهاي موجود و يا تغيير کالبدي بناها صرفا جهت استفاده از آنها به عنوان کلاس و ساير فضاهاي آموزشي نابسامانيهاي فراواني را در امرآموزش بوجود می آورد که به عنوان ساده ترين آنها عدم نور گيري مناسب،بعلت تيپ بودن پنجره ها در تمامي چهار نماي اصلي ساختمان ،وفضاهاي موجود اشاره کرد .

مطالب مشابه :   مطالعات دانشکده معماری 200 صفحه

مطالعات دانشکده هنر و معماری

دانلود رساله معماری دانشکده هنر و معماری هر بناي آموزشي مي بايد برخوردار از يک سري ضوابط و استانداردهاي مصوب باشد که چه بيشتر جنبه کالبدي وساختماني دارند اما اين ضوابط تنها بخشي از آن چيزي است که يک بناي آموزشي نيازمند است .به طور کلي استانداردهاي معماري ضوابطي هستند که با توجه به ساختار فيزيکي و نيازهاي کالبدي افراد استفاده کننده تعيين مي شوند و مي توان آنها را اولين فاکتور در امر طراحي دانست اما آنچه از اهميتي بالاتر برخوردار است بر آوردن نيازهاي روحي استفاده کنندگان است که در واقع وجه تمايز معماري با ساختمان سازي است .

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات دانشکده هنر و معماری 130 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات دانشکده هنر و معماری 130 صفحه
قیمت : 11000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب مطالعات دانشکده هنر و معماری 130 صفحه

فصل اول : مقدمه 1
1-1- مقدمه 2
2-1- ضرورت طرح 3
3-1- بیان مسئله 4

فصل دوم : آموزش عالی و سابقه آن در ایران و اروپا و آمریکا 5دانلود رساله معماری دانشکده هنر و معماری
2-1 مقدمه 6
2-2- دارالفنون 8
1-2-2- اولين معمار تحصيل¬کرده ايراني 9
2-2-2برخي از آثار معماري ميرزا مهد¬ي¬خان شقاقي عبارتند از: 11
3-2- نخستین مدرسه هنرهای زیبای ایران 12
4-2- دانشگاه تهران 12
1-4-2- انگیزه ایجاد دانشگاه تهران 12
2-4-2-موقعيت دانشگاه تهران در سال 1336 14
3-4-2-تاسيس دانشگاه تهران 14
5-2دانشگاه شهيد بهشتي 15
6-2دانشگاه علم وصنعت 16
7-2دانشگاه آزاد اسلامي 17
1-7-2تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی 17
2-7-2سابقه دانشگاه آزاد اسلامي 17
3-7-2دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامي 18
8-2دانشگاه جامع علمي- كاربردي 18
1-8-2سال تأسيس: ۱۳۷۰ شمسي 18
9-2 نخستين مدرسه هنرهاي زيباي اروپا و آمريکا 19

فصل سوم : معرفی چند نمونه 21 دانلود رساله معماری دانشکده هنر و معماری
1-3-مدرسه بوزار 22
2-3مدرسه باوهاوس() 24
3-3دانشکده معماري دانشگاه اورگن  27
4-3آموزش سنتي معماري 27
5-3 دانشگاه هاروارد 28
1-5-3 هسته اصلي دانشگاه 28
2-5-3 روابط با دانشگاه 29
3-5-3 ارتباط با شهر 29
4-5-3 نتيجه 30
6-3 دانشگاه آکسفورد 32
1-6-3 هسته اصلی 32
2-6-3 رابطه با دانشگاه 32
3-6-3 ارتباط با شهر 33
4-6-3 نتيجه 33
7-3 دانشکده معماری دانشگاه ییل 34
8-3 کراون هال دانشکده معماری دانشگاه آی آی تی 35
9-3 مدرسه سنتي مشهد 36
1-9-3 هسته اصلی 36
2-9-3 ارتباط با شهر 37
3-9-3 نتيجه: 37
10-3 دانشگاه تهران: 38
1-10-3 هسته اصلی 38
2-10-3 رابطه با دانشگاه 38
3-10-3 ارتباط با شهر 39
4-10-3 نتيجه 39

مطالب مشابه :   مطالعات مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان 125 صفحه

فصل چهارم : برنامه فیزیکی و استانداردها 42 دانلود رساله معماری دانشکده هنر و معماری
1-4 بررسي ، تعريف ،عوامل موثر در برنامه فيزيکي 43
1-1-4 عوامل موثر در برنامه ريزي فيزيکي 43
2-4 استاندارد ها: 44
1-2-4 تـفکيک و توزيع فضاها در طبقات 44
2-2-4 طبقه بندي فضاهاي اصلي و فرعي بطور کلي 45
3-4 ضوابط طراحي در گروه فضاهاي آموزشي 46
1-3-4 مشخصات فضاهاي آموزشي 46
1-1-3-4 سطوح آموزشي 47
2-1-3-4 جدول سرانه کل 49
2-3-4 جدول مبلمان کلاسها 50
4-4 کارگاه ها 50
1-4-4 کارگاه ماکت سازي 51
2-4-4 کارگاه عکاسي 52
5-4 ضوابط طراحي در گروه فضاهاي كمك آموزشي 53
1-5-4 مشخصات فضاهاي اداري 53
6-4 ضوابط طراحي در گروه فضاهاي رفاهي و خدماتي 54
7-4 اجزاء و مبلمان طبق استاندارد(نويفرت) 58
1-7-4 کلاسها و آتليه ها 58
2-7-4 آمفي تئاتر ،مبلمان ،…. 67
3-7-4 سرويس بهداشتي 74
8-4 تعاريف: 75
1-8-4 اصطلاحات عمومی 75
9-4 گروه معماري 78
1-9-4 واحدهای درسی 78
2-9-4 نمودار سازماني دانشکده معماري 79
3-9-4 دروس و واحدهاي دوره کارداني 80
3-9-4 جدول ساعات هفتگي دروس کاداني 82
4-9-4دروس دوره کارشناسي ساعت و ترم بندي 84
1-4-9-4-جدول ترم بندي 85
10-4-تعيين ظرفيت ،تعداد و سطح فضاهاي آموزشي 88
1-10-4- فضاي مورد نياز براي دروس نظري 88
2-10-4- تعيين کارگاهها در رشته معماري 92
11-4- کادر اداري و خدماتي مورد نياز 93
12-4-سازمان مرکزي دانشکده 93

مطالب مشابه :   مطالعات دبستان 115 صفحه

فصل پنجم : اقلیم و موقعیت جغرافیایی منطقه 98 دانلود رساله معماری دانشکده هنر و معماری
1-5 مقدمه 99
2-5 موقعیت جغرافیایی 100
1-2-5 موقعیت و مساحت استان ایلام 101
2-2-5 آب و هوای استان ایلام 101
3-2-5 موقعیت و وسعت شهرستان دهلران 102
4-2-5 سیمای جغرافیایی شهر دهلران 102
5-2-5 زبان و لهجه مردم شهرستان دهلران 103
6-2-5 رسومات مردم شهرستان دهلران 103
7-2-5 آثار تاریخی شهرستان دهلران 103
3-5 تحلیل سایت 103
1-3-5 موقعیت و مساحت سایت 103
2-3-5 دسترسیها 104
3-3-5 همجواری ها و منظر 105
4-3-5 توپوگرافی 105
4-5 اقلیم 106
1-4-5 شرایط آب و هوایی شهرستان دهلران 106
2-4-5 تحلیل عوامل جوی در شهرستان دهلران 107
3-4-5 تغیرات ماهیانه پارامترهای دما در دهلران 107
1-3-4-5 میانگین حداقلهای دما 108
2-3-4-5 میانگین حد اکثر های دما 108
3-3-4-5 میانگین ماهیانه دما 109
4-3-4-5 حداقل مطلق دما 110
5-3-4-5 حد اکثر مطلق دما 110
6-3-4-5 تغییرات فصلی دمای هوا در دهلران 111
7-3-4-5 تعداد روزهای یخبندان 111
8-3-4-5 وضعیت رطوبت نسبی هوا در دهلران 112
9-3-4-5 بارندگی های دهلران 112
10-3-4-5 بارندگیهای ماهانه 113
11-3-4-5 حداکثر بارندگی روزانه 113
12-3-4-5 بارندگی فصلی 114
13-3-4-5 جریان وزش باد ها در دهلران 114
14-3-4-5 وزش بادهای شدید در دهلران 115
15-3-4-5 پوشش ابری 116
16-3-4-5 ساعات آفتابی 117
17-3-4-5 روزهای توفانی ( توفان رعد و برق ) 117
18-3-4-5 روز های همراه با برف 118
19-3-4-5 روزهای همراه با گرد وخاک 118
20-3-4-5 تعداد روزهای با دید افقی2کیلو متروکمتر 119
4-4-5 جداول هواشناسی 120
فصل ششم : سازه و تاسیسات 126
1-6 مطالعات اوليه سازه 127
2-6 تاسيسات 127
1-2-6 سيستم اعلام حريق 128
2-2-6 سيستم صوتي 131
3-2-6 آکوستيک: 131
3-6 شرايط هواي داخل ساختمانها در زمستان و تابستان 133
4-6ميزان مجاز صداي انتقالي به فضاها 133

دیدگاهتان را بنویسید