خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله مدرسه دانشگاه دانشکده فضا های آموزشی / مطالعات دانشكده معماری (بدون تصوير و نقشه) 110 صفحه

مطالعات دانشكده معماری (بدون تصوير و نقشه) 110 صفحه

مطالعات دانشكده معماری / مطالعات طراحی دانشكده معماری ,برنامه فیزیکی دانشكده معماری ,ریز فضاهای دانشكده معماری ,رساله دانشكده معماری ,ضوابط و استاندارد های طراحی دانشكده معماری ,نمونه موردی خارجی دانشكده معماری ,نمونه مشابه ایرانی دانشكده معماری ,دانلود رایگان رساله دانشكده معماری ,دانلود رایگان مطالعات دانشكده معماری ,مطالعات طراحی دانشكده معماری ,دانلود رساله معماری دانشكده معماری ,طرح نهایی پایان نامه دانشكده معماری

مطالعات دانشكده معماری (بدون تصوير و نقشه) 110 صفحه
قیمت : 7000 تومان

مقدمه
تعليمات آكادميك نقش بسيار مهمي را در رشد صنعتي اقتصادي وفرهنگي جامعه ايفا مي‌كند. تمامي كشورهاي در حال توسعه ذخيره عظيمي از نيروهاي انساني دارند كه به منظور موثر واقع شدن در امر توسعه، اين گروه از جمعيت بايد مهارتهاي لازم را فرا مي‌گيرند در غير اينصورت اين نيروي بالقوه نه تنها نقش مؤثر خود را در توسعه و پيشرفت ايفا نمي‌نمايد بلكه خود بر مسائل و مشكلات مي‌افزايد.

ارائه الگوي مناسب جهت ساماندهي قصايي دانشكدة معماري به منظور بالا بردن سطح مهارت و تربيت كارشناسان با تخصصهاي لازم براي تبديل نيرو بالقوه جامعه بالفعل و در نتيجه گامي بزرگ در جهت رشد صنعتي اقتصادي و فرهنگي جامعه است كه جزوة حاضر مطالعاتي است در جهت رسيدن به اين امر.

مطالب مشابه :   مطالعات مدرسه مقطع ابتدایی - مطالعات دبستان 230 صفحه

مطالعات دانشكده معماری

شناخت مسائل و نكات مربوط به ساختمان‌هاي دانشگاهي
ويژگي‌هاي عمومي پرديس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي
مجموعه‌هاي دانشگاهي اعم از مجتمع‌هاي بزرگ و دانشكده‌هاي تك رشته‌اي، پرديس ناميده مي‌شوند. سيماي مطلوب دانشگاه‌ها با مشخصه كلي كالبدي آن تعيين مي‌گردد و بايد با هدف‌ها و مشخصات آموزش و اوضاع كلي محيط هماهنگ باشد. انواع پرديس‌ها در رابطه با مسائل شهري، در گروه‌هاي زير دسته بندي مي‌شوند:

پرديس پراكنده داخل شهر
در چنين پرديسي، ساختمان‌هاي دانشگاه يا مدرسه آموزش عالي به صورت پراكنده در نقاط مختلف شهر قرار دارند و بين ساختمانهاي و فضاي آموزشي مختلف را فضاهاي عمومي شهر پر مي‌كند. اين نوع پرديس‌ها باعث مي‌شوند كه همبستگي محيط آموزشي و شهر بيشتر شده و تحرك فرهنگي بوجود آيد، واحدهاي آموزشي از استقلال نسبي برخوردار شوند و شهر از موقعيت مؤسسات آموزش عالي شديداً متأثر گردد. ايجاد چنين پرديس‌هايي وقتي مناسب است كه امكانات ارتباطي در شهر به اندازه كافي وجود داشته باشد و زمين‌هاي قابل ساخت در قطعات مناسب در داخل شهر در دسترس باشند.

• پرديس مجتمع چند ياخته‌اي داخل شهر
در چنين پرديسي، كليه ساختمان‌ها در يك محوطه بسته قرار مي‌گيرند و بين ساختمان‌ها و فعاليت‌هاي مختلف واحدهاي آموزشي، فضايي جز آنچه كه متعلق به دانشگاه باشد، وجود ندارد. در واقع اين نوع پرديس‌ها ارتباطي با شهر ندارند و براي ايجاد اين پرديس‌ها، نياز به قطعه زمين وسيعي در داخل شهر است. مجتمع بودن كليه واحدهاي آموزشي در يك محوطه باعث مي‌شود كه دانشجويان بيشتر با يكديگر تماس داشته باشند و توجه آنان بيشتر جلب مسائل خاص دانشگاهي گردد تا به زندگي روزمره شهري و مسائل آن.

مطالب مشابه :   مطالعات مدرسه هنر و معماری 400 صفحه

 

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات دانشكده معماری (بدون تصوير و نقشه) 110 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات دانشكده معماری (بدون تصوير و نقشه) 110 صفحه
قیمت : 7/000 تومان
جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب مطالعات دانشكده معماری (بدون تصوير و نقشه) 110 صفحه

مقدمه 4
فصل اول : شناخت مسائل و نكات مربوط به ساختمان‌هاي دانشگاهي 6
ويژگي‌هاي عمومي پرديس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي 7
آرايش وسازماندهي فضائي جزء بناها 9
اصول و ضوابط طراحي و فضاهاي دانشكده‌اي 10

فصل دوم : استانداردها (ابعاد و فضاهاي مورد نياز) 21
پلكان ……………………………………………………………………………………………. 22
راهروها و مسيرهاي شيب دار …………………………………………………….. 23
دربها ……………………………………………………………………………………………. 24
كيفيت هوا ……………………………………………………………………………. 25
راندمان ديد …………………………………………………………………………. 26
روشنايي مصنوعي …………………………………………………………. 26
رنگ ……………………………………………………………………………… 28
طرح و بافت ……………………………………………………………….. 34
نويز (اغتشاش صوتي) وآكوستيك …………………………………. 34
حساسيت نسبت به ارتعاشات ………………………………………. 35
مسيرهاي پياده رو ……………………………………………………. 39
دسترسي و مسير گردش يا سيركولاسيون ……………………… 39
تئاترها و سالن‌هاي سخنراني………………………. 40
شكل اساسي …………………………………………… 41
سالن‌هاي سخنراني : صندلي‌ها ………………….. 43
سالن‌هاي سخنراني : مقررات آتش نشاني …………………….. 47
آكوستيك ……………………………………………………………… 47

مطالب مشابه :   مطالعات دانشکده معماری 200 صفحه

فصل سوم : شرح برنامه دانشكده معماري ……………………. 48
آشنايي با رشته‌هاي آموزشي دانشكده ……………………… 49
دوره كارشناسي معماري …………………………………… 49
دوره كارشناسي ارشد معماري ……………………… 52

فصل چهارم : بررسي نمونه‌هاي مشابه ……………………. 53
يوگينا آفتاندليانس ………………………….. 54
دانشكده هنرهاي زيبا…………………….. 55
دانشكده معماري اپورتو، (OPORTO) ……………….. 62
دپارتمان زمين شناسي، دانشكدة آويرو، پرتغال ………………. 64
كلاس بلوك 3، دانشگاه آليكان ………………………….. 67
دانشكده حقوق، دانشگاه جيرونا ………………………. 68
كالج آموزشي معلمان، (setubal)………………………….. 69

فصل پنجم : شناخت بستر طرح ……………………… 72
محدوده سایت……………………………….. 73

فصل ششم : اقليم ………………………………. 74
روشهاي دستيابي به اهداف عمده طراحي اقليمي …………. 75
نيازهاي حرارتي و فضاهاي داخلي ساختمان …………… 91

فصل هفتم : معرفي پروژه ……………………. 99
برنامه فيزيكي ……………………………………… 100
طراحي (معماري، سازه، تأسيسات) ……………………. 102
معماري …………………………………………………………. 104
سازه …………………………………………………………….. 107
تأسيسات ………………………………………………………. 109
منابع و مآخذ ………………………………………………………. 111

دیدگاهتان را بنویسید