خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله اماکن و مراکز خاص / رساله طراحی دادگستری |رساله مجتمع قضایی| معماری دادسرا

رساله طراحی دادگستری |رساله مجتمع قضایی| معماری دادسرا

رساله طراحی دادگستری ,دانلود رساله معماری دادگستری ,برنامه فیزیکی رساله طراحی دادگستری ,نمونه موردی خارجی دادگستری ,ضوابط و استاندارد های رساله طراحی دادگستری ,خرید اینترنتی رایگان رساله دادگستری ,دانلود فایل ورد رساله معماری دادگستری ,نمونه مشابه رساله معماری دادگستری ,ریز فضاها و برنامه فیزیکی رساله طراحی دادگستری

رساله طراحی دادگستری

مقدمه
مجموعه¬های قضایی از انواع ساختمان¬های اداری هستند که توسط حکومت ساخته می¬شوند و کالبدی از بازوی قضایی آن می¬باشند. قضا یکی از ارکان حکومت و یکی از مشخصه¬های آن می‌باشد، به عبارت دیگر دولت یا حکومت تشکیل می¬شود تا نظم را به وجود آورد. هیچ مقامی جز دولت (به معنای حکومت) نمی¬تواند این الزام را تأمین کند. در واقع ساختمان قضایی می¬تواند نماد اقتدار و اتوریته حکومتی باشد. ساختمان¬های قضایی شامل انواعی از فضاهای اداری و قضایی می باشند. مختصات شکل¬گیری این نهادها در هر جامعه¬ای توسط قوانین حقوقی آن جامعه تعریف می¬شود. رساله مجتمع قضایی
نهاد قضا همواره از ابتدای تشکیل دولت در ایران وجود داشته اما در سده¬های اخیر به عنوان یک ساختمان مشخص با الگو گرفتن از ساختمان¬های مشابه در غرب ساخته می¬شدند. بنابراین طراحی معماری ساختمان¬های قضایی بر پایه سنت معماری ایرانی سابقه چندانی ندارد. همچنین تاکنون ضوابط جامعی برای طراحی این مجموعه¬ها تدوین نشده است، و این مسأله مشکلاتی را در طراحی و ساخت بناهای دادگستری در کشور به وجود آورده است. به این دلیل تحقیق در مبانی طراحی مجموعه¬های قضایی و رفتار مراجعه-کنندگان و تدوین ضوابط طراحی این فضاها می¬تواند منجر به پاسخ¬دهی درست بنا در رفتار استفاده¬کنندگان از فضا و ارتقای کیفیت فضایی این مجموعه¬ها گردد. رساله مجتمع قضایی / دانلود رساله معماری دادگستری

دانلود رساله معماری دادگستری

1- ساختار، اهداف و تشکیلات قوه قضائیه

1-1-2-2 اهداف و وظایف قوه قضائیه
قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سه¬گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران برای اعمال وظایف و اختیارات خود از ساختار خاصی برخوردار است و مسئولیت¬های مختلفی را نیز بر عهده دارد.
بر اساس اصل 156 قانون اساسی «قوه قضائیه قوه¬ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت …» و عهده¬دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می¬کند: این بند ناظر به آشکارترین و در عین حال اصلی¬ترین وظیفه قوه قضائیه است که اکثر مردم با آن آشنایی دارند. این امر به عنوان اصلی¬ترین وظیفه قوه قضائیه بخش اعظم توان و امکانات این قوه را به خود معطوف می¬سازد. بر طبق اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالحه و به موجب قانون باشد.»رساله طراحی دادگستری /دانلود رساله معماری دادگستری

برنامه فیزیکی رساله طراحی دادگستری

2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی¬های مشروع: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق مختلفی برای مردم در نظر گرفته شده است و فصل سوم قانون اساسی نیز تحت عنوان حقوق ملت تنظیم شده است و لذا یکی از اصلی¬ترین وظایف قوه قضائیه این است که با توسل به اقدامات مقتضی و ایجاد تشکیلات لازم و ضروری در جهت احیای حقوق پیش¬بینی شده برای مردم و گسترش عدالت و آزادی-های مشروع تلاش نمایند.رساله طراحی دادگستری
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین: قانون اساسی چارچوب اصلی قدرت و رابطه میان دولت و مردم را مشخص می¬کند. قوانین عادی نیز برای اداره مناسب امور جامعه از سوی مجلس شورای اسلامی وضع می-شوند. طبیعی است به منظور تحقق قانون اولاً همه افراد، سازمان¬ها و نهادهای دولتی و خصوصی باید فعالیت-های خود را به حدود قانونی محدود سازند و ثانیاً قوانین مصوب مورد اجرا قرار گیرند و احیاناً قوانینی که به منظور تأمین حقوق مردم و جامعه وضع شده¬اند بر اساس اهمال یا فراوانی مشغله¬های اجرایی مسئولان مرتبط، مغفول واقع نشوند. حال وظیفه نظارت بر این امور مهم بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است. قوه قضائیه نیز برای نیل به این هدف، برخوردار از سه سازمان مهم می¬باشد که از ارکان تشکیل¬دهنده آن محسوب می¬شوند و عبارتند از: 1) دیوان عالی کشور 2) دیوان عدالت اداری 3) سازمان بازرسی کل کشور. که در ادامه به این سازمان¬های مهم اشاره خواهد شد.رساله طراحی دادگستری دانلود رساله معماری دادگستری

نمونه موردی خارجی دادگستری

4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام: قوانین حاکم بر هر جامعه باید از سوی تمام افراد، مورد رعایت قرار گیرند. با این حال در مجموعه قوانین هر کشور، پاره¬ای از آنها برای تأمین امنیت و سلامت فرد و جامعه از چنان اهمیتی برخوردار است که سرپیچی از آنها موجب سلب آسایش و رساله مجتمع قضایی هرج و مرج و زیان¬های شدید نسبت به جان و مال و حیثیت افراد می¬شود و به همین سبب تخلف از آنها و رعایت ننمودن آنها جرم نامیده می¬شود. این قوه به منظور انجام این وظیفه مهم، نیروی انتظامی را تحت امر خود دارد تا وظایف مربوط به ضابطین قضائی را انجام دهند.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین (اصل 56 قانون اساسی): دانلود رساله معماری دادگستری

ضوابط و استاندارد های رساله طراحی دادگستری

الف) پیشگیری از وقوع جرم: پیشگیری از وقوع جرم ممکن است گاهی جنبه موقتی داشته باشد و در شرایطی خاص با استفاده از تمهیدات نظامی و انتظامی، مراقبت¬های ویژه و اتخاذ تدابیر مناسب، تلاش شود تا از وقوع برخی جرائم پیشگیری شود اما مفهوم اصلی پیشگیری از جرم این است که سیاست¬ها و برنامه¬های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی جامعه باید به گونه¬ای باشد که زمینه¬های ارتکاب جرم در جامعه کم شود یا از بین رود. رساله مجتمع قضایی
ب) اصلاح مجرمان: در قوانین برای مجرمان مجازات¬هایی پیش¬بینی شده است یعنی رساله مجتمع قضایی کسانی که به هر دلیل مرتکب جرم شده¬اند از شرایطی برخوردار شوند که با ارائه آموزش¬های لازم به آنها و با انجام اقدامات تربیتی و درمانی لازم بر روی آنها، از امکان دانلود رساله معماری دادگستری بازگشت مجدد سالم به جامعه برخوردار گردند. در جوامع کنونی به دلیل این که مجازات¬های سالب آزادی یا زندان به متداول¬ترین مجازات تبدیل شده است، بخش قابل توجهی از هدف اصلاح مجرمان باید در زندان¬ها و مراکز نگهداری آنها تحقق شود، در ایران سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در این زمینه فعالیت می¬کند و در عین حال کانون¬های اصلاح و تربیت نیز که مختص نگهداری اطفال و نوجوانان می¬باشند از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. رساله مجتمع قضایی

مطالب مشابه :   مطالعات پژوهشکده حافظ شناسی 160 صفحه

دانلود رایگان رساله دادگستری

تصویر شماره4-2 نشان قوه قضاییه جمهوری اسلامی متشکل از ترازو و شمشیر
نمادی از عدالت و قاطعیت در اجرای آن
2-1-2-2 ساختار و تشکیلات قوه قضائیه
رسیدگی در حقوق اسلام مبتنی بر نظام اتهامی است (در مقابل نظام تفتیشی). نظام¬های اتهامی در گذشته و حال متعدد بوده و هستند و برخی از آنها ویژگی¬هایی دارند که در روش¬های اتهامی دیگر مشهود نیست. برای مثال هیأت منصفه که در نظام اتهامی آنگلوساکسون در جرائم مهم عهده¬دار تشخیص تقصیر متهم است، در حقوق اسلامی وجود ندارد یا اینکه انتخاب قاضی شرایطی دارد که مشابه آن در سایر روش-های رسیدگی به چشم نمی¬خورد. برخی ویژگی¬های دیگر نظام اتهامی اسلامی عبارتند از:
1- وحدت قاضی
2- مجاز بودن قاضی به تحصیل: با آن که در نظام‌های اتهامی قاضی باید نقش حکم را ایفا کند و بر عهده صاحب دعوا است که دلایل خود را ارائه داده، به اثبات برساند اما در حقوق اسلامی قاضی در عین بی-طرفی مجاز به انجام دادن تحقیقات لازم برای دستیابی به حقیقت است (ماده 28 لایحه قانونی دادگاه¬های عمومی 1358) رساله مجتمع قضایی
3- پذیرش اصل برائت
4- فقدان هیأت منصفه

دانلود رساله معماری دادگستری

5- عدم ضرورت طرح شکایت از سوی زیان¬دیده در جرائم حق¬اللهی
6- تشریع قسامه به عنوان یکی از طرق اثبات بزهکاری در صورتی که در غرب برای اثبات بی¬گناهی به کار می¬رود
7- امکان صدور حکم بر مبنای علم قاضی
8- قطعی بودن احکام جز در موارد استثنائیدانلود رساله معماری دادگستری
9- تحریم پیکار قضائی و فقدان اوردالی.
بر اساس این نظام قضائی ساختار نظام قضا در کشور شامل اجزای زیر است:
2-1-2-2الف- دادگاه¬های عمومی
فراگیرترین دادگاه¬ها محسوب می¬شوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی می¬کنند. عموماً دعاوی و اختلافاتی که به دادگاه¬ها ارجاع داده می‌شود به دو دسته مختلف تقسیم می¬گردد که عبارتند از: دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع با همدیگر اختلاف دارند و هم روال رسیدگی به آن تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی می¬باشد.
«دادگاه عمومی، دادگاهی است که به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و شکایات وارده با صلاحیت عام تشکیل می¬شود به استثنای مرجع اموری که به حکم قانون به دیگری واگذار شده و از دایره شمول این قانون خارج است. تأسیس این دادگاه¬ها در هر حوزه قضائی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن به تشخیص رئیس قوه قضائیه است.»
تبصره 1 ماده 3 آئین دادرسی: «حوزه قضائی عبارتست از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.»
به عبارت دیگر می¬توان گفت که تعیین صلاحیت قاضی بر اساس بند سوم اصل 157 قانون اساسی با رئیس قوه قضائیه است و این قاضی برای انجام وظیفه خود ناگزیر از تصدی یک واحد قضائی مشخص (دادگاه) است که قانونگذار بر اساس اصل 157 صلاحیت آن را حقوقی یا کیفری مشخص کرده است. دانلود رساله معماری دادگستری

نمونه مشابه رساله دادگستری

دعاوی و دادگاه¬های کیفری: در دعاوی کیفری تخطی از مقررات قانونی و تجاوز به حقوق دیگران از چنان اهمیتی برخوردار است که برای قانون¬شکنان مجازات¬های کیفری پیش¬بینی شده است.
دعاوی کیفری می¬توانند به گونه¬ای باشند که دارای جنبه خصوصی یا جنبه عمومی یا هر دوی آنها باشند. جرایمی که دارای جنبه عمومی باشند بدون شکایت خصوصی هم قابل تعقیب است. هر کسی که بر اساس اتهامی مورد تعقیب قرار می¬گیرد فرد گناهکار نیست و احتمال دارد در دادگاه تبرئه شود و به همین سبب جهت حفظ حقوق و حیثیت افراد و در عین حال حفظ منافع جامعه ترتیب و طرح دعوا یا شکایت، ترتیب رسیدگی به اتهام در دادگاه و اجرای حکم بر اساس مقررات و قواعدی صورت می¬گیرد که در قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری آورده شده است. در هر استان یا شهرستان شعب مختلفی از دادگاه¬های عمومی وجود دارد.
دعاوی و دادگاه¬های حقوقی: مجموعه قوانین حقوقی مشتمل بر قانون¬های مدنی، تجارت، مسئولیت مدنی، قانون ثبت و قانون موجر و مستأجر می¬باشد که شامل قواعد و مقررات لازم برای تنظیم و روابط حقوقی افراد می¬باشد.رساله طراحی دادگستری
همه انسان¬ها در زندگی خود از حقوقی برخوردارند که رعایت آنها از سوی دیگران الزامی است، اما گاهی این حقوق می¬تواند مورد غفلت و بی¬توجهی و تجاوز دیگران قرار گیرد و گاهی نیز ممکن است حتی مورد اختلاف دو یا چند طرف باشد و هر کدام خود را صاحب حق بداند.رساله طراحی دادگستری
در تمامی این موارد چنانچه طرفین نتوانند از راه‌های عادی و با وساطت دیگران اختلاف خود را رفع نمایند، (یا عدم صلاحیت شوراهای حل اختلاف) ناگزیر به دادگاه مراجعه می‌کنند و دادگاه پس از رسیدگی به اختلاف آنها، صاحب حق را تشخیص می‌دهد و با استفاده از قدرت قانونی خود حق وی را در اختیار او خواهد نهاد، اما در این گونه موارد به این دلیل که ماهیت دعوا حقوقی است. قاضی دادگاه مجازات یا کیفری را برای یکی از طرفین دعوا در نظر نخواهد گرفت و فقط به ادای حق به صاحب آن اکتفا خواهد کرد.رساله طراحی دادگستری
بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری یکی از تضمینات مهم امنیت قضایی، علنی بودن دادرسی‌ها است. منظور از علنی بودن این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند و به اجرای دقیق قوانین، بی‌نظر بودن دادستان و وجود عدالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا کنند. رساله طراحی دادگستری
مطبوعات نیز بتوانند جریان دادرسی را انتشار دهند تا کارکرد دادگستری مورد سنجش و ارزیابی افکار عمومی قرار گیرد. بر طبق اصل 165 قانون اساسی «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلا مانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد.»رساله طراحی دادگستری

مطالب مشابه :   مطالعات خانه هنرمندان | رساله معماری خانه هنرمندان

ریز فضاها و برنامه فیزیکی رساله طراحی دادگستری

2-1-2-2ب- صلاحیت خانواده
صلاحیت دادگاه خانواده عبارت است از رسیدگی به دعاوی مربوط به نکاح دائم و موقت، طلاق، مهریه، اجره المثل، نفقه معوقه و جاریه زوجه، حضانت و ملاقات اطفال، نسب، نشوز و تمکین، نصب قیم، حکم رشد، ازدواج مجدد و شرایط ضمن عقد، به موجب قانون دادگاه‌های خانواده هر دادگاه خانوده حتی المقدور باید با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.
دادگاه خانوده شامل واحد ارشاد و معاضدت که شامل کارشناسان روان‌پزشک و روان‌شناسی می‌باشد که از آنجایی که خواسته زوجین در بدو ورود به دادگاه به علت عدم آگاهی آنها از قوانین و مقررات بسیار کلی و مبهم است واحد ارشاد و معاضدت می‌تواند آنها را در تهیه دادخواست صحیح یاری رسانده تا دادگاه به سهولت به احقاق حقوق طرفین بپردازد و از اطاله دادرسی و طرح و دعاوی واهی جلوگیری نماید.
از دیگر واحدهای دادگاه خانواده واحد داوری می‌باشد. چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع می‌گردد. پس از آن زوجین مکلفند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در آیین‌نامه مذکور می‌باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی می‌کند پس از معرفی و انتخاب داوران دادگاه بلافاصله در وقت فوق العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و وظایف آنها را گوشزد می‌نماید، ایشان موظفند با تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین سعی و اهتمام در رفع اختلافات و اصلاح نمایند و نظر خود را در امر امکان یا عدم امکان سازش در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند و حکم دادگاه با در نظر گرفتن این گزارش خواهد بود.

مطالب مشابه :   مطالعات سازمان میراث فرهنگی 100 صفحه
دانلود رساله طراحی دادگستری
دانلود رساله طراحی دادگستری

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب رساله طراحی دادگستری 280 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات طراحی دادگستری 280 صفحه
این مطالعات دارای پاورقی و بیش از 30 منبع می باشد.
قیمت : 18/000 تومان
جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب ” رساله طراحی دادگستری 280 صفحه ” بشرح زیر می باشد :

فصل اول – معرفی پروژه
1-1 علت انتخاب و ضرورت موضوع پژوهش
2-1اهداف و ساختار پژوهش
3-1روش پژوهش و مراحل انجام پایان نامه
4-1معرفی سایت

فصل دوم – شناخت بستر طرح
بخش اول:

1- مطالعات طبیعی – جغرافیایی
1-1-1-2 کلیات جغرافیایی استان خوزستان
2-1-1-2 کلیات جغرافیایی شهرستان دزفول

2- مطالعات اقلیمی
1-2-1-2 مناطق اقلیمی ایران
1-2-1-2الف اقلیم گرم و خشک
1-2-1-2ب ویژگیهای معماری بومی مناطق گرم و خشک
1-2-1-2ج دیوارهای جنوبی
1-2-1-2د دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی
1-2-1-2ه دیوارهای شرقی و غربی
1-2-1-2و سطوح افقی
1-2-1-2ز سطوح شیب دار
1-2-1-2 ح تاثیر رنگ در مقدار انرژی جذب شده در یک سطح
1-2-1-2 ط فرم ساختمان و اقلیم
1-2-1-2ی انتخاب جهت قرارگیری ساختمان
1-2-1-2ک تهویه مورد نیاز در اقلیم گرم و خشک
2-2-1-2 جریان هوایی
3-2-1-2مناطق اب و هوایی
4-2-1-2رطوبت هوا
5-2-1-2بارش
6-2-1-2درجه حرارت

3-مطالعات تاریخی
1-3-1-2 پیشینه تاریخی شهردزفول
2-3-1-2 روند شکل گیری ساختار شهری و نحوه توسعه شهر
2-3-1-2 الف عوامل طبیعی
2-3-1-2 ب عوامل تاریخی
3-3-1-2 عصر ساسانی و نضج شهر
4-3-1-2 تاریخ استفاده از اجر در دزفول

بخش دوم:

1-ساختار- اهداف و تشکیلات قوه قضاییه.
1-1-2-2 اهداف و وظایف قوه قضاییه
2-1-2-2 ساختار و تشکیلات قوه قضاییه
2-1-2-2الف دادگاه های عمومی
2-1-2-2ب صلاحیت خانواده
2-1-2-2ج دادگاه اطفال
2-1-2-2د دادگاه های اختصاصی
2-1-2-2ه دادسراها
2-1-2-2و دادگاههای تجدید نظر
2-1-2-2ز ارکان و سازمان های قوه قضاییه
بخش سوم

1-مطالعات کالبدی
1-1-3-2 ضوابط احداث ساختمان دادگستری
2-1-3-2 اکوستیک در مجتمع قضایی
3-1-3-2 تاسیسات مکانیکی
4-1-3-2 اتوماسیون و تجهیزات الکترونیکی
5-1-3-2 الف – استفاده معلولین از مجموعه
5-1-3-2ب- دسترسی های خارجی برای معلولین
5-1-3-2 معلولین در محوطه و پیاده رو های اطراف
6-1-3-2 مطالعات امنیتی
6-1-3-2 الف -امنیت محیطی سایت
6-1-3-2 ب -امنیت پارکینک
6-1-3-2 ج -امنیت ورودی به ساختمان
6-1-3-2 د-امنیت داخلی
شناخت فضا و سیرکولاسیون
7-1-3-2 دادگاه ها
7-1-3-2- الف – دادگاه گروه یک
7-1-3-2-ب- دادگاه گروه دو
7-1-3-2-ج- دادگاه گروه سه
7-1-3-2 –د- دادگاه گروه چهار
7-1-3- 2 ه- اجزای دادگاه ها
7-1-3-2 و- فضا های جنبی دادگاه
8-1-3-2دادسرا
8-1-3-2-الف- بخش دادستانی
8-1-3-2-ب- بخش تحقیق
8-1-3-2-ج-بخش اداری
9-1-3-2بخش تحقیقات
10-1-3-2امور امنیتی
11-1-3-2امور خدمات
12-1-3-2فضاهای مشترک در دادگستری
12-1-3-2-الف-ورودی ها
12-1-3-2-ب- پارکینگ ها
12-1-3-2-ج- بخش های با ترافیک بالا

13-1-3-2 برنامه فیزیکی پروژه
14-1-3-2 بررسی نمونه های مشابه داخلی
14-1-3-2 الف-کاخ دادگستری
14-1-3-2 ب-دادگستری کل استان گلستان
14-1-3-2 ج-دادگستری استان گیلان
14-1-3-2 د-دادگستری امام خمینی
14-1-3-2 ه-دادگستری هاشمی
15-1-3-2 بررسی تیپ نمای چند نمونه دادگستری داخلی
16-1-3-2 نمونه مشابه خارجی
16-1-3-2 الف-دادگاه پرتلند در اورگان
16-1-3-2 ب-دادگاه هوموند در ایندیانا
16-1-3-2 ج-دادگاه ساختمان فدرال سنترال ایسلیپ در نیویورک
16-1-3-2 د-دادگاه لاس وگاس
16-1-3-2 ه-دادگاه تگزاس
16-1-3-2 و-دادگاه اچ روسکا
16-1-3-2 ز-دادگاه خانواده کنتراکستا
16-1-3-2 ح-دیوان بین المللی دادگستری
16-1-3-2 ط-دیوان بین المللی کیفری
17-1-3-2 بررسی تیپ نمای چند نمونه دادگستری خارجی

2-مطالعات سایت
1-2-3-2 موقعیت زمین پروژه
2-2-3-2 صفحه کلید تصاویر
3-2-3-2 محل سایت در نقشه هوایی
4-2-3-2 درجه بندی معابر اطراف سایت
5-2-3-2 موقعیت و جهت تابش خورشیدو جهت وزش باد
6-2-3-2 بررسی دید و منظر
7-2-3-2 کاربری زمین های اطراف سایت
8-2-3-2 بررسی شیب سایت

بخش چهارم

1-مطالعات تاریخی
1-1-4-2 سیر تحول قضا و قضوت در ایران
2-1-4-2 قضاوت در ایران –قبل از دوران صفویه
3-1-4-2 قضاوت در ایران از زمان صفویه تا مشروطه
4-1-4-2 دوره بعد از انقلاب اسلامی
5-1-4-2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
6-1-4-2 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

فصل سوم – پیشنهاداتی برای ادامه تحقیق

فصل چهارم – بیان انگاره های طرح و تشریح طرح پیشنهادی
1-1-4معرفی روند و راهکارهای طراحی

فهرست منابع و ماخذ

 

مطالعات طراحی دادگستری 280 صفحه
این مطالعات دارای پاورقی و بیش از 30 منبع می باشد.
قیمت : 18/000 تومان
جهت خرید کلیک کنید