مطالعات مجتمع فرهنگی – فرهنگسرا 115 صفحه

مطالعات مجتمع فرهنگی – فرهنگسرا | دانلود رساله مجتمع فرهنگی – فرهنگسرا

مطالعات مجتمع فرهنگی دانلود رساله معماری مجتمع فرهنگی ریز فضا و برنامه فیزیکی مجتمع فرهنگی نقشه و پلان مجتمع فرهنگی دانلود رایگان رساله معماری پروژه مجتمع فرهنگی دانلود پایان نامه معماری مجتمع فرهنگی ضوابط و استاندارد مجتمع فرهنگی

مطالعات مجتمع فرهنگی – فرهنگسرا
تعداد صفحات : 115 صفحه
قیمت : 10000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات مجتمع فرهنگی - فرهنگسرا | دانلود رساله مجتمع فرهنگی - فرهنگسرا
مطالعات مجتمع فرهنگی – فرهنگسرا | دانلود رساله مجتمع فرهنگی – فرهنگسرا

فهرست مطالب مطالعات مجتمع فرهنگی – فرهنگسرا | دانلود رساله مجتمع فرهنگی – فرهنگسرا

چکیده
فصل اول: ضرورت طرح مسئله
1-1 تعريف مجموعه فرهنگی1
1-2 طراحی پایدار یا طراحی سبز1
1-2-1 تعاریف ساخت و ساز پایدار1
فصل دوم: مبانی نظری
2-1واژه فرهنگ3
2-1-1 تحول معنای فرهنگ3
2-2 مجموعه فرهنگی (فرهنگسرا)5
2-3 معماری سبز6
2-3-1 اصول معماری سبز8
2-3-1-1 کاهش استفاده از منابع جدید8
2-3-1-2 درک محیط9
2-3-1-3 ارتباط با طبیعت9
2-4 معماری زمین خراشی9
2-5 دانشکده هنر، طراحی و رسانه نانیانگ سنگاپور11
2-6 بام های سبز14
فصل سوم: استانداردها وضوابط طراحی
3-1 ضوابط و معیارهای طراحی فرهنگسرا38
3-1-1 کتابخانه38
3-1-1-1 میزان فضاهای کتابخانه38
3-1-1-2 ابعاد و استانداردهای پیشخوان و برگه دان38
3-1-1-3 ابعاد استاندارد قفسه ها و عمق قفسه ها39
3-1-1-3-1 طول قفسه ها39
3-1-1-3-2 ارتفاع قفسه ها39
3-1-1-4 استاندارد میزها39
3-1-1-4-1 میزهای یک نفره39
3-1-1-4-2 میزهای دو نفره39
3-1-1-4-3 میزهای طولانی4
3-1-1-5 نورپردازی 4
3-1-1-6 آکوستیک4
3-1-1-7 تهویه مطبوع4
3-1-2 گالری ها4
3-1-2-1 ساختارعمومی گالری ها4
3-1-2-2 ترتیب قرارگیری اشیاء41
3-1-2-3 نورپردازی گالری ها41
3-1-2-3-1 نورپردازی طبیعی (نور روز)42
3-1-2-3-2 نورپردازی جانبی(افقی)42
3-1-2-3-3 نورپردازی مصنوعی42
3-1-2-4 حرکت و دسترسی گالری ها42
3-1-2-5 تنظیم شرایط محیطی46
3-1-2-6 تهویه مطبوع46
3-1-2-7 آکوستیک46
3-1-2-8 حریق46
3-1-3 ساختارعمومی فضاهای نمایشی46
3-1-3-1 شکل انواع مختلف صحنه ی نمایش54
3-1-3-2 شیب سالن نمایش54
3-1-3-3 صندلی تماشاگران54
3-1-3-4 اتاق رختکن54
3-1-3-5 اتاق سخنرانی55
3-1-3-6 نورپردازی صحنه55
3-1-3-7 آکوستیک55
3-1-3-8 ایمنی از حریق56
3-1-4 فضاهای موجود در لابی56
3-1-4-1 پله57
3-1-5 فرم59
3-1-6 جدول برنامه فیزیکی 59
فصل چهارم: نمونه موردی
4-1 مجموعه فرهنگی- هنری اولسان65
4-2 ساختمان فرهنگی- نمایشی و اپرای چین- تایوان68
4-3 مرکز هنرهای نمایشی و تئاتر هاربین7
4-4 موزه علوم طبیعی چانگ کینگ73
4-5 مرکز فرهنگی-آموزشی کودکان-سئول76
4-6 مرکز فرهنگی-نمایشی دالاس79
4-7مرکز هنرهای نمایشی میل پیتاس82
4-8 مرکز فرهنگی و گالری هنری پل کلی84
4-9 مرکز فرهنگی-هنری ژان ماری تجیبائو95
فصل پنجم: تحلیل وتبیین بستر طرح
5-1 استان گلستان11
5-2 پیشینه‌ تاریخى11
5-3 شهرستان گرگان12
5-4 موقعيت و وسعت 13
5-5 جمعيت ، نيروي انساني و اشتغال13
5-6 زبان و مذهب14
5-7 آموزش عالي14
5-8 بخش كشاورزي 14
5-9 زراعت15
5-1 شيلات15
5-11 دامپروري15
5-12 بخش صنعت و معدن15
5-13وضعیت ناهمواری15
5-13-1 ناحیه کو هستانی16
5-13-2 ناحیه کوهپایه ای16
5-13-3 ناحیه جلگه‌ای و اراضی پست16
5-14راه‌های ارتباطی16
5-15 جغرافیا و آب و هوا16
5-15-1 آب‌هاى استان17
5-15-2 منابع تامین آب و حوضه آبریز و شبکه رودخانه ها18
5-16 اقتصاد استان18
5-17 جنگل و منابع طبیعى19
5-18 باد غالب گرگان 19
5-19 موقعیت سایت طراحی مجموعه فرهنگی19
فصل ششم: روند طراحی
6-1 دسترسی ها: اصلی و فرعی111
6-2 تاثیرات اقلیمی بر سایت112
6-3 دید و منظر112
6-4 مبانی شکل گیری ایده طراحی 113
6-5 دیاگرام طرح113
6-6 روند رسیدن به حجم نهایی(آلترناتیو) 114
فهرست منابع و ماخذ115

مطالب مشابه :   مطالعات فرهنگسرا هنر 220 صفحه

دانلود رساله مطالعات مجتمع فرهنگی

2-1 واژه فرهنگ:

مطالعات معماری فرهنگ از متن قدیمی اوستایی و پهلوی فَرَهَنگ است . فَرَ به معنای پیش و هَنگ به معنای قصد و آهنگ است . هنجیدن و انجیدن به معنای بیرون کشیدن و بیرون آوردن : هنج و هنگ در دودهنگ یا دو دهنج به معنای دودکش است . واژه آهنگ به معنی قصد و اراده و عزم و همچنین موزونی در ساز و آواز است . فرهیختن و فرهختن و فرهنجیدن از همین ریشه است . به معنای آموختن ادب ، تربیت کردن.
کلمه فرهنگ در متون قدیمی پهلوی ، از جمله کارنامه اردشیر بابکان و دینکرت و غیره هم آمده است در فرهنگ رشیدی آمده است : ” فرهنج و فرهنگ ادب و اندازه و حد هر چیزی ، و ادب کننده و امر به ادب کردن بر این قیاس فرهنجیدن و فرهنجیده و فرهنجید .
چند دهه است که واژه فرهنگ مجدداً وارد زبان فارسی شده است و در مقابل Culture و education به کار گرفته شده است. جوامع غرب ، تمدن مدرن را با شوق کشف همه چیز بنیان نهادند . آنها محدوده طبیعت و کره زمین را برای شناسائی پدیده ها و جوامع گوناگون د رنور دیدند . واژه کولتور را که در اصل به معنی کشت و کار بود ، ابتدا در آلمانی به کار گرفتند ، تا آن که به علوم اجتماعی رسید . آشنایی ایرانیان با مفاهیم اساسی جامعه شناسی از جمله کولتور ، آنها را به واژه فرهنگ هدایت کرد . واژه فرهنگ در زبان فارسی قدمتی کهن و دیرینه دارد ، و نه تنها در اولین نثرهای فارسی دری ، که در زبان پهلوی هم بسیار دیده شده است . در زبان فارسی از مصدر فرهیختن ، کلمات بسیاری جدا شده است ، از جمله خود کلمه فرهنگ است . فرهیختن به معنای علم و ادب و هنر می باشد ، و اساساً در زبان پهلوی فرهنگستان به معنی محل آموزش ، یا آموزشگاه بوده است . واژه فرهنگ برای مدتی از یادها رفته بود تا آن که در سال ۱۳۱۴ با تأسیس فرهنگستان ایران ، و تبدیل وزارت معارف به وزارت فرهنگ مجدداً در سطح جامعه مطرح شد ، واژه فرهنگ در ایران در ابتدا در مقابل education ، آموزش و تربیت مطرح شد. فرهنگیان کسانی بودند که در کار آموزش و پرورش جامعه بودند ، تا آن که فرهنگ در مقابل Culture مطرح شد . و آموزش در مقابل education رفت .

دانلود پروپوزال مطالعات مجتمع فرهنگی

2-1-1تحول معنای فرهنگ:
فرهنگ از ابتدای پیدایش مفهومی واحد و مشخصی نداشته است . اما ظاهراً از اواخر قرن ۱۸ در مطالعاتی که مستشرقین و صاحبنظران تاریخ ، در باب تمدن جوامع گوناگون جهان داشته اند ، این مفهوم شکل گرفته و ظاهر شده است . این مورخان توجه چندانی به تاریخ سیاسی و نظامی نداشته اند . بلکه توجه به روش زندگی جوامع داشته و اسناد زیادی درباره ادوار تاریخی و تمام جوامع شناخته شده جمع آوری کردند ، از دید آنان تاریخ جهان تاریخ پیشرفت بشریت است و مطالعه تطبیقی جوامع و تمدن ها آثار این پیشرفت را به خوبی نشان می دهد ، از دید آنان تاریخ تطبیقی می باید امکان تمیز و تشخیص ادوار تاریخی جوامعی را که مراحل متفاوت پیشرفت بشری نشان داده است فراهم آورد ، بدین منظور این محققان لحظات تاریخی را که با افزایش شناخت و معرفت ، گسترش هنرها ، آداب ، رسوم و بهبود نهادهای اجتماعی همراه است مشخص می کردند و بدین سان می توانستند از یک دوره پیشرفت سخن برانند.(URL3)
شايد به ندرت بتوان هنري يافت كه به اندازه معماري با زندگي مردم پيوند داشته باشد . عوامل و پديده هاي مختلفي وجود دارند كه در شكل دهي فضاهاي معماري نقش دارد . فرهنگ يكي از عوامل مهم در چگونگي شكل گيري فضاهاي معماري به شمار مي آيد . گاهي برخي فرهنگ را حتي مهمتر از اقليم عامل درجه اول برمي شمارند.

مطالب مشابه :   مطالعات کانون مخترعین 95 صفحه

دانلود مطالعات مجتمع فرهنگی

فرهنگ را در يك تعريف بسيار كلي مي توان مجموعه اي از اعتقادات ، باورها ، سنت ها و الگوهاي رفتاري و نيز دانش ، اطلاعات و ادبيات مكتوب و شفاهي يك جامعه دانست و آن را از تمدن كه در اين تعريف مجموعه اي از دستاوردهاي جامعه است متفاوت است . هر جامعه اي داراي فرهنگ خاص خود است كه شالوده معماري آن جامعه را پايه گذاري مي كند و معماري آن جامعه تصويرعيني آن فرهنگ مي باشد . در حقيقت معماري وسيله واقعي سنجش فرهنگ يك ملت بوده و هست . فرهنگ هر جامعه پاسخگوي چگونگي شكل گيري فضاهاست .

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات مجتمع فرهنگی

حضور فرهنگ در فضاهاي معماري و شهري از راه هاي گوناگون صورت مي گيرد كه براي نمونه مي توان به حضور آن به شكل عناصر ، نقش ها ، تزئينات ، تركيب هاي حجمي يا تركيب هايي خاص در پلان اشاره كرد . هر بنايي به عنوان جزئي از فرهنگ معماري وظيفه عينيت بخشيدن يك انديشه ذهني را از طريق فرم ظاهري خود را دارد كه نمودي است براي سنجش فرهنگ . البته نقش فرهنگ در شكل گيري تمام فضاهاي معماري يكسان نبوده بلكه در سازمان يابي فضاهاي فرهنگي ، آييني و عمومي بيشتر بوده است . اغلب سعي ميشود به اين بهانه كه بنايي براي عملكرد خاصي ساخته مي شود از زير بار اين مسئوليت شانه خالي كنند و فراموش مي كنند كه هر ساختماني يك شاهد فرهنگي است .

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات مجتمع فرهنگی

تجلي فرهنگ در فضا ، نشانه هايي داراي معنا و محتوايي خاص است . اين نشانه ها گاه تك معنايي و گاه چند معنايي است و همچنين مي تواند صريح و آشكارباشد يا تلويحي و نيمه آشكار . البته نشانه هاي آشكار قابل مشاهده و درك براي افراد غير حرفه اي و عمومي باشد مانند گنبد ، منار و ايوان و… .

مطالب مشابه :   مطالعات خانه شهروند | دانلود رساله خانه شهروند

مجموعه از نشانه ها نمايانگر هويت يك فضاست كه وجه مشخصه يك فضا از لحاظ زمينه هاي فرهنگي و كاركردي و سرزمين است . فضا به معناي عام ، واقعيتي است داراي ويژگي هاي هويتي مشخص و معين . نتيجه برداشت هاي آدمي از فضا از تجربه هاي ذهني ، شخصي ، فرهنگي و اجتماعي او تاثيرپذير است . لذا يك فضاي معماري در مفهوم كلي نشان دهنده خصوصيات اصلي فرهنگي و سرزميني آن است . نوع و كاركرد بنا نيز موثر است . در بعضي بناهاي فرهنگي و آييني غالبا به صورت صريح يا تلويحي هويت و سنت بازتاب مي يابد در حالي كه در برخي ديگر اين امر ناديده گرفته مي شود. سرزمين ما در تاريخ چند هزار ساله خود شاهد تحولاتي در عناصر معماري چون حياط مركزي ، گنبد و قوس و الگوهاي طراحي مانند طرح چهار ايواني متناسب با گذر زمان بوده است . اما متاسفانه در دوره معاصر كمتر شاهد آثاري هستيم كه بتوان آن را نشات يافته از مبادي معماري ملي دانست .

تحولاتي كه از آغاز قرن حاضر شروع شد ، موجب گسيخته شدن رشته هاي استوار بين برخي از مظاهر و جلوه هاي زندگي با فرنگ جامعه شد و در نتيجه روندي از مظاهر تمدن و فرهنگ غرب اقتباس شده بود و روز به روز گسترده تر مي شد . معماري سنتي نيز از حركت باز ايستاد و پيش از آنكه فرصت و امكان انطباق با تكنولوژي و شرايط جديد را بيابد ف مورد بي توجهي قرار گرفت .

ریز فضا های مطالعات مجتمع فرهنگی

به علت ضعف در زمينه مباني نظري معماري موجب شد تا تلاش انجام شده از سوي هنرمندان و پژوهشگران هنوز به نتيجه ي مطلوب نرسد .بعضی از معماران معاصر در تلاش ايجاد پيوند بين گذشته و حال ، نظرياتي را ارائه داده اند . آنها معتقدند براي دستيابي به هدف پيوند معماري گذشته و حال و ايجاد تداوم و استمرار بين اين دو معماري مي بايست به گذشته معماري توجهي عميق داشت . توجه عميق به فهم روح كلي ، فهم اصول و مباني آن و به كارگيري اين اصول به خصوص در جهت تداوم و تكامل معماري گذشته و حال است .

البته بايد توجه داشت كه انعكاس آينه وار و تقليد صرف آثار گذشته معماري بدون توجه به ريشه ها و كاربردهاي خصوصيات فضايي و كالبد آن امري بي ثمر و حتي گاهي مخرب خواهد بود . به همين جهت انتظار مي رود با توجه به فرهنگ غني و هويت معماري ايران ، متخصصين دوره معاصر در بازيابي ويژگي هاي معماري ، تاريخي و سنتي خود اهتمام به عمل آورند. (URL4)

 

مطالعات معماری زیر را هم مشاهده کنید :

مطالعات هتل 4 ستاره بابلسر

مطالعات دانشکده معماری

دیدگاهتان را بنویسید