مطالعات فرهنگسرا هنر 220 صفحه

مطالعات فرهنگسرا هنر | دانلود رساله معماری فرهنگسرا هنر

مطالعات فرهنگسرا هنر دانلود رساله معماری فرهنگسرا هنر ریز فضا و برنامه فیزیکی فرهنگسرا هنر نقشه و پلان فرهنگسرا دانلود رایگان رساله معماری پروژه فرهنگسرا هنر دانلود پایان نامه معماری فرهنگسرا هنر ضوابط و استاندارد فرهنگسرا هنر

مطالعات فرهنگسرا هنر
تعداد صفحات : 220 صفحه
قیمت : 15000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات فرهنگسرا هنر | دانلود رساله معماری فرهنگسرا هنر
مطالعات فرهنگسرا هنر | دانلود رساله معماری فرهنگسرا هنر

فهرست مطالب مطالعات فرهنگسرا هنر | دانلود رساله معماری فرهنگسرا هنر

چكيده 7
فصل اول 9
1-1 هنر 8
1-1-1 هنر چيست ؟ 8
1-1-2 تعريف هنر 10
1-1-3 حقيقت هنر 14
1-1-6 تعاريف زيبايي از نظر صاحب نظران 18
1-2-1 هنر در اجتماع 2323
1-2-2 قدرت اجتماعي نهفته در اثر هنري 25
1-2-3 هنرمند واجتماع 3335
1-3 فرهنگ 35
1-3-1 ضرورت بررسي فرهنگ 38
1-3-2 فرهنگ بستر شكوفايي پندار و انديشه 38
فصل دوم 37
2-1 دسته بندي هنر ها 41
2-1-1 دسته بندي هنرها از ديدگاه ابن خلدون 41
2-1 -2- دسته بندي امروزي هنر 3842
2-2 هنر نقاشي 40
2-2-1 چند كلمه درباره نقاشي معاصر ايران 43
2-3 هنر معماري 52
1-3-1 معماري چيست؟ 48
2-3-2 رشد و توسعه حرفه معماري در طول تاريخ__ 54
2-3-3 معماري , تاريخ ,زمان 61
2-3-4 هويت فرهنگي در معماري 71
2-3-5 تقدم معماري بر سازه 73
جمع بندي و نتيجه گيري 85
2-3-6 سير تحولات در معمارى معاصر ايران 87100
2-3-7 نگاهي به معماري بيست و پنج سال اخير ايران 91
پيوست 95
هنر معماري 95
هنر مجسمه سازي 101
2-4-1 ريشه يابي مجسمه سازي 116
2-4-2 هنر مجسمه سازي 116
2-4-4 مجسمه سازي در ايران 103
2-4-5-1 سورئاليسم 121
1-6-4-2 آلبر توجاكومتي Alberto Giacometti 121
2-6-4-2- خوليوگونزالس Jolio Gonzalez 121
3-6-4-2- الكزاندر كالدر Alexander caldr ( 122
2-4-6-4 كانسترا كتيويسم (ساختار گرايي ) 106
2-4-6-5 كوبيست 122
1-4-6-4-2- الكساندر آخيپنكو ((Alexander Arckipenko) 106
پيوست 124
هنرمجسمه سازي 108
2-5 هنر موسيقي 114
2-5-1 موسيقي راز مقدس 130
.2-5-2 ريشه واژه موسيقي 13115
2-5-3 موسيقي قرن 20 115
پيوست 135
هنر موسيقي 119
2-6 هنر رقص 138
2-6-2 رقص و موسيقي 121
2-6-3 رقص در مراسم و جشن هاي آييني 122
پيوست 145
هنر رقص 146
2-8 هنرتئاتر و نمايش 132
2-8-1 نمايش چيست ؟ 150
2-8-2 ريشه نمايش در تاريخ بشر 151
2-8-3 انواع ارتباط انساني 153
2-8-6-4 نمايش عروسكي 154
پيوست 155
هنر تئاتر و نمايش 136
2-9 گرافيك 139157
پيوست 168
هنر گرافيك 148
2-10 هنر عكاسي 172
2-10-1 ريشه يابي هنر عكاسي 172
2-10-2 عكاسي ، پلي ميان ديدن و انديشيدن 172
2-10-3 تاريخ عكاسي در ايران 154
2-10-4 نخستين عكاس ايراني 175
پيوست 157
هنر عكاسي 177
2-11 هنر جديد 162
پيوست 193
هنر جديد 193
فصل سوم 194
1-4- موزه ملی هنر National Museum of Art 194
4-2 مركز هنر معاصر سينيسيناتي 199
3-4- مركز گرد همايي شهر دالاس ،تگزاس Dallas City Hall , Yexas 204
فصل چهارم 208
1-4 استاندارد هاي فضايي 208
4-2 برنامه ريزي فيزيكي 210
4-1 فضاهايي با استفاده كنندگان عام ) عمومي ) 210
4-1-1 نمايشگاه ها 210
4-1 كتابخانه و مركز اطلاع رساني اينترنت 211
4-1 آمفي تئاتر 212
4-1-4-پيست رقص 214
5-1-4-ستوران و كافي شاپ 214
1-4-1-2 بخش تئاتر و موسيقي 214
2-2-4-1 بخش نقاشي ، مجسمه سازي ، معماري و رقص 216
3-4-1 بخش اداري 217
فصل پنجم 218
5-1 معرفي استان تهران 219
5-1-1 تاريخچه كالبدي شهر تهران 219
2- 5-1 جغرافياي طبيعي 220
5-1-3 ساختار اجتماعي و اقتصادي شهر تهران 220
5-1-4 اقليم 221
5-1-4-1 دما 222
5-1-4-2 آفتاب 224
5-1-4-3 رطوبت 224
5-1-4-4 بارش 226
5-1-4-5 باد 227
5-1-5 آلودگي هاي صوتي شهر تهران 228
5-2 معرفي و تحليل سايت مورد نظر 228
5-2-1 شبكه دسترسي 228
5-2-2 توپوگرافي 229
5-2-3 جهت تابش خورشيد 229
5-2-4 پوشش گياهي 230
5-2-5 نفوذپذيري آب 231
5-2-6 زمين شناسي سايت 232
5-2-7 شكل زمين ، كاربري و موقعيت 234
8-2-5ويژگي هاي بصري 236
9-2-5نتيجه گيري از بحث محل قرار گيري طرح 236
فصل ششم 236
1-6گذر از تصور به تصوير 236
2-6- تاسيسات مجموعه 237
6-3 سازه مجموعه 239
فهرست منابع و ماخذ 240
منابع لاتين : 246

مطالب مشابه :   مطالعات خانه هنرمندان | رساله معماری خانه هنرمندان

دانلود رساله مطالعات فرهنگسرا هنر

چكيده

مطالعات معماری در جايي زندگي مي كنيم و بعد در جايي ديگر . نه ترك ، يك حسرتي بر مي انگيزد و نه ورود به ديگري شوقي . آنقدر همه با يكديگر غريبه اند كه در هنگامه بي تفاوتي فراموش كرده ايم ما هم نيازبه ريشه و هنر خود داريم .در شرايطي كه انسان نه به مثابه فرد ، بلكه عضوي از جامعه طبيعي با وابستگي ها ، روزگار خود را سپري مي كند . از زماني كه همه چيز سرعت گرفت و متوجه شد همه چيز در حال تغيير است ، مساله هويت فرهنگي و هنري به يكي از مهم ترين دغدغه هاي انسان امروزي تبديل شد .
با توجه به اين دغدغه و بحران فرهنگي و هنري نسل امروز ، نياز به يك مجموعه هنري- فرهنگي احساس مي شد .

دانلود پروپوزال مطالعات فرهنگسرا هنر

رساله معماری در اين مجموعه تمامي هنرمندان از هر گرايشي و با هر فرهنگي گرد هم مي آيند و با هم انديشه هاي يكديگر را بررسي كرده و با ايده ها و راهكارهاي هنري يكديگر آشنا مي شوند . اين طرح تحت عنوان ” فرهنگسرای هنرهای معاصر” ارايه گرديده است . ميعادگاهی از هنر و انديشه. تا شايد هنر اين مرز و بوم که زمانی زبانزد تمام بشريت بود ، باز راه خود را بيابد.
در اين دفتر ابتدا به ريشه يابي و مفهوم هنر پرداخته شده است، سپس در فصل دوم به معرفي انواع هنر ؛ به خصوص هفت هنر كهن پرداخته و در ادامه نمونه موردي هاي مشابه را مشاهده مي كنيم و به بررسي استانداردها و برنامه فيزيكي طرح مي پردازيم . مكان قرار گيري طرح و نحوه گذر از تصور تا تصوير ، مباحث بعدي اين مجموعه را تشكيل مي دهند . در انتها به بخش سازه و تاسيسات طرح پراخته شده است .

مطالب مشابه :   مطالعات سرای بانوان - مجموعه تفریحی، ورزشی، آموزشی 110 صفحه

دانلود مطالعات فرهنگسرا هنر

فصل اول

1-1 هنر
1-1-1 هنر چيست ؟
هنر چيست ؟ چگونه است؟ پاسخ مردم عادي ، جواب دوستدار هنر و يا حتي خود هنرمند ، چنين
خواهد بود : هنر ، معماري ، پيكرتراشي ، نقاشي ، موسيقي و همه اشكال هنر است. و مي پندارد آنچه را كه درباره آن سخن مي گويد تمامي مردمان ، آشكارا و مطلقا دريافته اند . شما خواهيد گفت : ولي در معماري ، ساختمان هاي ساده اي وجود دارند كه موضوع هنر نيستند . از اين گذشته بناهايي كه خود را موضوعات هنري جلوه مي دهند و بي قواره و بد رختند ، نمي تواند موضوعات هنري شناخته شوند .
پس كجا مي توان از هنر نشاني ست ؟

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات فرهنگسرا هنر

همين موضوع درباره پيكرتراشي و موسيقي و شعر هم صادق است . هنر ، در تمام اشكال خود ، از يك سو با آنچه عملا مفيد است و هم مرز است واز سوي ديگر ، با كوشش هايي كه درباره هنر شده است و به ناكمي انجاميده است ، هم سرحد است . در ديده پاسخ گو پنين مي نمايد كه همه اين مسايل مدتها پيش حل شده است . اين چنين مرد عادي خواهد گفت : هر فعاليتي است كه زيبايي را نمدار مي سازد . شما خواهيد پرسيد : اگر اين هنر است پس بالت و اپرت هم هنرند؟ مرد عادي با اندكي ترديد جواب خواهد داد : آري ، يك بالت خوب و يك اپراي قشنگ هم تا جايي كه زيبايي را آشكارسازد ، هنرند . اگر شما از همان مردبپرسيدكه آيا فعاليت خياط هنر پيشه ها و فرد گريم كننده در اپرت و آشپز را هم مي توان هنر دانست ؟ در اكثر موارد فعاليت اين افراد را قبول ندارد و جزو حوزه هنر به شمار نمي آورد .

مطالب مشابه :   مطالعات فرهنگسرا

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات فرهنگسرا هنر

در اين مورد مرد عادي به اين دليل كه مرد عادي است و متخصص نيست و خود را با مسايل زيبايي شناسي سرگرم نكرده ، در اشتباه است . همان گونه كه در كتاب ” مارك اورل ” ف اثر رنان بحثي وجود دارد كه : هنر خياط ، هنر است . در كتاب زيبايي شناسي پروفسور كراليك ، زيبايي جهان ، بررسي عمومي علم الجمال است و در زيبايي شناسي گي يو ، هنر خياط هنر پيشگان و هنرهاي ذايقه و لامسه نيز هنر شناخته شده اند .
كراليك مي گويد : ” اكنون به شرح پنج شاخه از هنر مي پردازيم كه از حس ذهني به وجود مي آيد .
اينها عبارتند از بررسي ايستتيك پنج حس :
1- هنر حس ذايقه
2- هنر حس لامسه
3- هنر حس شامه
4- هنر حس سامعه
5- هنر حس باصره

ریز فضا های مطالعات فرهنگسرا هنر

معمولا فقط دو يا سه حس را شايسته اين مي دانند كه به عنوان جوهره هنر مورد بررسي قرار گيرند .پس منشا هنر ذايقه اين است (كه با هنر طباخي فرق دارد ( بايد همه خوراكي ها به عنوان تصوير ذهني يك ايده بررسي شوند و پيوسته با ايده نمايش دهنده خود مطابقت داشته باشند .
گي يو در كتاب خود ، جدا معتقد است كه حواس لامسه ، ذايقه و شامه ، قادر به دادن تاثرات
ايستتيك اند . گرچه رنگ قابل لمس نيست ، ولي در عوض اثري در ما به وجود مي آورد كه چشم به تنهايي قادر به ايجاد آن نيست و از نظر زيبايي شناسي ارزش بسياردارد.
فرد عادي بر اين گمان رفته كه آنچه از كلمه ” زيبايي” تفهيم شده است . پيش همه آشنا و قابل فهم است . اما اين كلمه نه فقط نا شناس بلكه از 150 سال پيش تا كنون ، از سال 1750 كه باومگارتنbaumgarten)زيبايي شناسي ” را بنياد نهاد ، تا حال كه خروارها كتب درباره ” زيبايي” نوشته شده است ، اين مسأله كه زيبايي چيست ، كاملا بي پاسخ مانده و با هر اثر جديدي كه از علم الجمال سخن گفته به راهي نو حل شده است . معني واژه زيبايي ، پس از 150 سال بحث كه هزار دانشمند درباره آن كرده اند ، هنوز به صورت معمايي باقي است . اين مفهوم زيبايي كه آيين عمومي هنر بر آن بنياد دارد ، كدام است ؟

دیدگاهتان را بنویسید