خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات اماکن خدماتی رفاهی / مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 150 صفحه

مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 150 صفحه

رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی – دانلود مطالعات معماری مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی دانلود رساله معماری مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی ریز فضا و برنامه فیزیکی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی نقشه و پلان مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی دانلود رایگان رساله معماری پروژه مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی دانلود پایان نامه معماری مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی ضوابط و استاندارد مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی
تعداد صفحات : 150 صفحه
قیمت : 11000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی - دانلود مطالعات معماری مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی
رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی – دانلود مطالعات معماری مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

فهرست مطالب رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی – دانلود مطالعات معماری مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

فصل اول:
مقدمات اهداف و ضرورت‌هاي طرح1
1-1-مقدمات اهداف و ضرورتهاي طرح 2
1-1-1-فرضیه یا مسئله اساسی پایان نامه و ضرورت اجرای آن: 2
1-2-اهداف پروژه: 2
1-2-1-هدف کلی: 2
1-2-2-اهداف کاربردی پروژه: 2
1-2-3-اهداف مورد نظر در احداث این مجتمع ها: 2
1-3-دلايل انتخاب موضوع 3
فصل دوم
معرفی طرح 4
2-1-معرفی طرح 5
2-1-1-بیان مسئله و سابقه طرح : 5
2-2-روش گردآوری اطلاعات: 5
2-3-سوابق مربوطه : 5

فصل سوم:
شناخت موضوع و مبانی نظری 7
3-1-صنعت توريسم: 8
3-1-1توريسم: 8
3-1-2-مفهوم واژه توريسم: 8
3-2-3-تعريف توريست : 8
3-2-اركان صنعت توريسم : 9
3-2-1-منابع طبيعي : 9
3-2-2-عوامل زير بناي : 9
3-2-3-تجهيزات حمل و نقل : 10
3-2-4-منابع فرهنگي و روحيه ميهمان نوازي : 10
3-3-طبقه بندي انواع توريسم : 10
3-4- جاذبه های توریستی ایران 11
3-4-1- جاذبه های طبیعی: 11
3- 4-2- جاذبه های فرهنگی و اجتماعی: 11
3-4- 3- جاذبه های زیارتی: 11
3-5-مفهوم اوقات فراغت: 13
3-6- مفهوم تفريح: 13
3-6-1- طبقه بندي فعاليت هاي تفريحي: 13
3-6-1-1-از نظر بعد مسافت: 13
3-6-2-تعاريف اوقات فراغت: 14
3-6-2-1-ريشه فراغت : 14
3-6-2-2-تعريف جامعه شناسان از اوقات فراغت: 14
3-6-2-3-جهانگردی صادرات نامرئی خدمات و محصولات: 15
3-6-2-4- جهانگردی، صنعت بدون آلودگی: 15
3-7- نگاهی به پیشینه جهانگردی و مهمان نوازی ایرانیان: 16
3-7-1-دوره عیلامیان: 16
3-7-2-دوره هخامنشیان: 16
3-7-3- دوره سلوکیان: 17
3-7-4-دوره ساسانیان: 17
3-7-5-دوره اسلامی: 18
3-7-6-دوران مغولان: 19
3-7-7- صفویان: 20
3-7-8- عصر قاجاریان: 22
3-7-9- جهانگردي نوين در ايران: 25
3-8-کاروانسرا 26
3-8-2-روند شکل گیری انواع مسافرخانه در ایران: 27
3-8-3-چاپارخانه: 27
3-8-4- تاریخچه پیدایش کاروانسرا در ایران: 29
3-8 -5- سیر تحول کاروانسراها: 30
3-8-5-تقسیم بندی انواع کاروانسرا از لحاظ شکل هندسی: 33
3-8-5-1-كاروانسراهاي مدور: 33
3-8-5-2-كاروانسراهاي چند ضلعي : 34
3-8-5-4-كاروانسراهاي دو ايواني: 35
3-8-5-5-كاروانسرا با تالار ستون دار: 35
3-8-5-6-كاروانسراي چهار ايواني : 36
3-8-6-ویژگیهای کاروانسراها: 36
3-8-7-شكل كاروانسرا در اقليم هاي مختلف ايران: 37
3-8-7-1- كاروانسرا در سواحل جنوبي درياي خزر: 37
3-8-7-2-كاروانسرا ها در كرانه شمالي خليج فارس و درياي عمان: 38
3-8-7-3-كاروانسرا در نواحي كوهستاني و مرتفع: 40
3-8-7-4-كاروانسرا در دشت هاي فلات مرکزی ایران: 42
3-8-8-ویژگی كاروانسراهاي دوره زندیه و قاجاریه: 46
3-8-9-نمونه های ازکاروانسرا در گرمسار: 48
3-8-9-1-کاروانسرای قصر بهرام: 48
3-8-9-2- کاروانسرای عین الرشید: 49
3-9-مجتمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي: 50
3-9-1-ضرورت احداث مجتمع هاي خدماتي- رفاهي: 50
3-9-2-تعريف مجتمع هاي خدماتي- رفاهي: 50
3-9-3-اهداف مورد نظر در احداث مجتمع هاي خدماتي- رفاهي: 50
3-9-4-وضعيت واحدهاي خدمات بين راهي قبل از احداث مجتمع ها: 51
3-9-5- مزاياي احداث مجتمع هاي خدماتي- رفاهي در راه هاي كشور: 52
3-9-5-1- اشتغال زايي: 52
3-9-5-2-بهبود وضعيت ارائه خدمات به رانندگان ترانزيت: 52
3-9-5-3-ارتقاء ايمني و ترافيك: 53
3-9-5-4-مجتمع هاي خدماتي- رفاهي نمادي از جلوه هاي معماري زيبا در حاشيه راهها: 53
3-9-5-5-نقش مجتمع ها براي رفاه گردشگران داخلي و خارجي: 53
3-9-6-انواع مجتمع هاي خدماتي- رفاهي: 54
3-9-6-1-مجتمع هاي خدماتي- رفاهي درجه سه: 54
3-9-6-2-مجتمع هاي خدماتي- رفاهي درجه دو: 54
3-9-6-3-مجتمع هاي خدماتي- رفاهي درجه يك: 54
3-9-7-معيارهاي موثر بر مكان يابي مجتمع هاي خدماتي – رفاهي: 55
3-9-7-1-محورهاي ارتباطي: 55
3-9-7-2-عوامل محيطي: 55
3-9-7-3-عوامل اجتماعي- فرهنگي: 55
3-9-7-4-عوامل اقتصادي: 56
3-9-7-5-عوامل كالبدي: 56
3-9-7-6-فاصله و زمان: 56
3-9-7-7-آستانه خستگي سفر: 57
3-9-7-8-آستانه رواني سفر: 57
3-9-7-9-نيازهاي وسيله نقليه: 57
3-9-8-متل يا مجتمع هاي توريستي بين راهي: 59
3-9-8- انواع متل ها: 59
فصل چهارم
بررسي محيط پيراموني استان سمنان وشهر گرمسار(موقعیت جغرافیایی، تاریخی، اقليم، تنظیم شرایط محیطی، راهکارهای طراحی و…) 60
4-1-بررسي استان سمنان: 61
4-1-1-موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان: 61
4-1-2- پیشینه تاریخی 61
4-1-3- جغرافیای طبیعی و اقلیم استان 63
4-1-4- بادهاى مهم استان 65
4-2- شهر گرمسار 65
4-3- تنظیم شرایط محیطی: 66
4-3-1- اقلیم گرم و خشک : 66
4-3-2- مشخصات اقلیمی گرمسار : 66
4-3-3- ویژگی های معماری بومی ( تیپولوژی معماری) در مناطق گرم و خشک ایران : 66
4-3-3- 1-بافت شهری : 67
4-3-3- 2-گذرها و معابر : 67
4-3-3- 3-پلان ها و نقشه ها : 67
4-3-3- 4-تعداد و مساحت بازشوها : 67
4-3-3- 5-مصالح بدنه ی دیوار : 67
4-3-3- 6-سطوح و نماها : 67
4-3-3- 7-پوشش بام : 67
4-3-3- 8-حیاط مرکزی: 68
4-3-3- 9-بادگیر: 68
4-3-3- 10-محیط ساختمانی : 68
4-3-3- 11-بام ها : 69
4-3-3- 12-دیوارها : 69
4-3-3- 13-گشودگی های نورگیری : 70
4-3-4-راهکارهای طراحی: 70
فصل پنجم
برنامه فیزیکی، ضوابط و مقراتواستانداردهای طرح…… 73
5-1- ارائه ابعاد و استاندارها: 74
5-1-1- معرفي فضاها به لحاظ عملكرد: 74
5-1-1-1- رستوران: 74
5-2- متل: 76
5-2-1-مكان و موقعيت متلها: 76
5-2-2-فاصله ساختمان از جاده: 76
5-2-3-اندازه: 76
5-2-4-تيپولوژي ها: 76
5-2-5-ويژگيهاي متل( محل مناسب قرارگيري، كاربريها و استانداردها): 77
5-3- پاركينگ: 78
5-4- پمپ بنزين: 79
5-5 -سرويس هاي بهداشتي: 80
5-6-مسجد: 81
5-6-1-مسجد در معماري از ابتدا تا كنون: 81
5-6-2-گونه شناسي مسجد: 83
5-6-2-مسجد يا شبستان ستون دار: 84
5-6-3-مسجد با شبستان ايوان دار: 85
5-6-4-مساجد با شبستان ايوان دار و گنبدخانه: 86
5-6-5-مساجد با گنبد خانه مياني: 86
5-6-6-آرايه ها و تزئينات: 87
5-6-7-برنامه ريزي فيزيكي: 88
5-6-8-قبله: 88
5-6-9-عناصر شاخص عملكرد مذهبي: 89
5-6-10-پوشش دروني و پوشش بيروني گنبد 90
5-6-11-فضاهاي عملكردي مسجد: 90
5-6-12-احكام شرعي درباره ساختمان مسجد: 94
5-6-13-توصيه هاي كاربردي: 98
5-6-14-مباني نظري: 99
5-7-جدول برنامه فیزیکی: 100
5-7-1-خصوصیات فضا ها: 106
فصل ششم
بررسی نمونه های داخلی و خارجی107
6-1-نمونه های داخلی: 108
6-1-1-مجتمع خدماتي – رفاهي مهتاب : 108
6-1-2-مجتمع خدماتي – رفاهي مارال ستاره : 111
6-2-نمو نه های خارجی: 113
6-2-1-مجتمع هاي خدماتي- رفاهي بين راهي در تركيه: 113
6-2-2-مجتمع هاي خدماتي- رفاهي بين راهي در آلمان: 114
فصل هفتم
تاسیسات117
7-1- مقدمه: 118
7-2 تاسيسات: 118
7-2-1- پيشنهادات تاسيسات: 119
7-2-2- ميزان صدا و ارتعاشات: 119
7-2-3- عوامل تعيين کننده در انتخاب سيستمهاي تاسيساتي: 120
7-2-4- انواع سيستمهاي حرارتي و برودتي: 120
7-2-6-بررسي سيستمهاي مرکزي توليد انرژي حرارتي و برودتي: 123
7-2-6-1سيستمهاي مرکزي توليد انرژي: 123
7-2-6-1-1دستگاههاي توليد انرژي حرارتي: 124
7-2-6-1-2دستگاههاي توليد انرژي برودتي: 124
7-2-7روشنايي محوطه و نماي ساختمان: 125
7-2-8-بررسي تاسيسات فاضلاب و آب باران 125
7-2-8-1-شبکه هاي جمع آوري فاضلاب 125
7-2-8-2-جمع آوري آب باران ساختمان 126
7-2-8-3روشهاي دفع فاضلاب و آب باران ساختمان 126
فصل هشتم
سازه128
8-1مقدمه 129
8-2بررسي بارهاي وارده 130
8-3مزاياي سيستم باربر بتن آرمه 130
8-4سقف تيرچه بلوك بتني 131
8-5سقف دال بتن آرمه 131
فصل نهم
معرفی و تحلیل سایت132
9-1-معرفی سایت 133
9-2- تحلیل سایت 135
9-2-1-دسترسی به سایت 135
9-2-2-دید و منظر 135
9-2-3-آلودگی صوتی 136
9-2-4-جهت تابش 136
9-2-5-جهت باد 136
9-2-6- شیب زمین 136

مطالب مشابه :   مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 135 صفحه

فصل دهم:
روند طراحی….137
منابع و ماخذ 149

دانلود رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

فصل اول:

مقدمات اهداف و ضرورت‌هاي طرح

1-1-مقدمات اهداف و ضرورتهاي طرح
1-1-1-فرضیه یا مسئله اساسی پایان نامه و ضرورت اجرای آن:
رساله معماری ایجاد فضایی مناسب با مکان خدماتی-رفاهی با توجه به مسافران و رانندگان اتوبوس ها، كاميون ها و ساير وسايل نقليه که به مكان هايي نياز دارند تا بتوانند از خدمات مورد نياز در طول سفر استفاده كنند.
• فضای معماری به گونه ای طراحی شود که علاوه برنگاهی به معماری سنتی و مدرن فضاهای بین راهی، مبانی این گونه از فضاهای خدماتی-رفاهی را که می تواند برگرفته از طبیعت اطراف سایت باشد چه به صورت برداشت معنایی ویا المانی ویا برداشت مستقیم وعینیی بیان کند.
• برای ایجاد تنوع فضایی از فضای باز و نیمه باز استفاده شود.

دانلود پروپوزال رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

1-2-اهداف پروژه:
1-2-1-هدف کلی:
هدف کلی از این طرح ، ایجاد یک مجتمع خدماتی- رفاهی که ساليانه پذيراي مسافران زيادي كه به قصد زيارت و گذراندن اوقات فراغت سالم از اقصی نقاط کشور مسیری طولانی را طی کرده و احیاء فرهنگ استفاده از این مجتمع ها که وجودشان با ارائه خدمات متعدد و ارزشمند و ساختار زيبا و مدرن علاوه بر اينكه چشم نواز مسافران در طول راه مي باشد ،خود شاءن ملي كشور را نزد گردشگران خارجي حفظ ميکند.
1-2-2-اهداف کاربردی پروژه:
طراحی ساختمان (مجتمع خدماتی-رفاهی)و جایگاه آن به عنوان یک نماد بین راهی و …
1-2-3-اهداف مورد نظر در احداث این مجتمع ها:
• فراهم كردن آسايش بيشتر رانندگان ومسافران با ارائه خدمات متمركز و مناسب
• جلوگيري از پراكندگي واحد هاي خدماتي در طول جاده ها وتمركز آنها در يك مكان
• دسترسي سريع رانندگان ومسافران به خدمات مورد نياز
• كاهش ميزان تصادفات جاده اي و افزايش ضريب ايمني جاده ها

مطالب مشابه :   مطالعات اقامتگاه بین راهی | دانلود رساله اقامتگاه بین راهی

ریز فضا های مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

• كاهش اتلاف وقت رانندگان ومسافران
• كاهش مزاحمت هاي ترافيكي و روان ساختن ترافيك جاده ها
• فراهم سازي امكانات مناسب براي اقامه نماز و گسترش فرهنگ آن
• ارائه اطلاعات جاده اي ،توريستي و زيارتي بصورت شبكه سراسري
• جلوگيري از آلودگي زيست محيطي
• تقويت جاذبه هاي توريستي و تفريحي دركشور
• ايجاد بستري مناسب جهت اشتغال زايي
• امكان اعمال مديريت متمركز و نظارت دقيق بر عملكرد مجموعه هاي خدماتي –رفاهي

دانلود مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

گسترش احداث مجتمع هاي خدماتي- رفاهي به منزله يك اقدام زير بنايي در حمل و نقل نیز ضرورت حياتي دارد. همچنین امروزه با احداث مجتمع هاي خدماتي –رفاهي ،رانندگان ترانزيت هم علاوه بر استفاده از غذاي مناسب ،تعميرگاه ،سرويس هاي بهداشتي و پاركينگ ،امكان استفاده از استراحت گاه مجهز نيز براي توقف هاي طولاني براي آنان فراهم ميشود.اين موضوع ضمن تامين امنيت و رفاه رانندگان موجب ايجاد رغبت براي ترانزيت كالا از جاده هاي كشور نیز می شود.
1-3-دلايل انتخاب موضوع
با توجه به طولاني بودن مسير تهران- مشهد وهمچنین کمبود مکان های خدماتی- رفاهی (مجتمع) در این مسیر و با توجه به افزایش مسافرین، پتانسیل گردشگری این مسیر و امکان دسترسی به یک فضای خدماتی مجهز که دارای شعباتی در بین راه باشد،ایجاد این گونه مکان ها ضرورت پیدا میکند. واحداث آن که مزایای قابل توجهی چون ایجاد شدن تعدادي شغل در رسته هاي مختلف که براي گردش كار مناسب افراد آموزش ديده تصدي مشاغل مختلف در اين مجتمع ها از قبيل تعمير كار ،كارگران رستوران،مخابرات ،پمپ بنزين و…….را بعهده ميگيرند.
و در آخر تدوین یک مبانی نظری بر پایه معماری سنتی و مدرن در طراحی کالبدی بنا بعنوان یک نماد معماری بین راهی و ساخت بیشتر این مکان ها.

مطالب مشابه :   پایان نامه اقامتگاه بین راهی (مطالعات،نقشه،رندر)

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

فصل دوم:

معرفی طرح

2-1-معرفی طرح:
2-1-1-بیان مسئله و سابقه طرح :
این مکان دارای عملکرد های خدماتی – رفاهی می باشد، در این مکان سعی میشود علاوه بر مسائل زیبایی شناختی برای جذب افراد ، دارای مبانی بر گرفته شده از خود معماری ایرانی به صورت های مختلف می باشد.که با بیان و تشریح آن به ارزش معنایی این مکان نزدیکتر می شویم، این مکان علاوه بر اینکه به خودی خود دارای معنای خاص و پر ارزش خود می باشد از لحاظ معماری وارتباط آن با فضای خارج و نیاز مسافرین، رنگ وبوی دیگری می پذیرد.
2-2-روش گردآوری اطلاعات: ( میدانی – کتابخانه ای و غیره ).
 اطلاعات کتا بخانه ای همراه با اینتر نت.
 مصا حبه با اساتید و دست اندرکاران مکان های خدماتی.
 بازدید ازچند مجتمع خدماتی و برداشت عملکردی در آنها.

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

2-3-سوابق مربوطه :
مجتمع خدماتی – رفاهی، موضوع جدید و تجربه نشده ای نیست. اما با دید گاهی جدیدتر میتوان به ارتقاء کیفی این مهم افزود. در این پروژه مبانی نظری ، بر گرفته شده از مفاهیم موضوعی،اهداف مورد نظر و عوامل اجتماعی – فرهنگی، کالبدی، محیطی و…می باشد. که سعی شده در طراحی کالبدی وحجم نمود پیدا کند.
ايجاد راه و ساختمان هاي بين راهي در سرزمين ايران پيشينه اي كهن دارد. ايرانيان در مسير و فواصل معين، مكان ها واطراق گاه هايي ايجاد كرده بودند كه محل توقف وآسايش مسافران وكاروان هاي تجاري وبازرگاني بوده است.
منابع تاريخي حكايت از آن دارند كه بنيانگذار احداث بناهاي مذكور هخامنشيان بوده اند . در دوره اشكانيان، همانند عهد هخامنشي توسعه راه ها و ايجاد ايستگاه هاي بين راهي بويژه در مسير تاريخي جاده ابريشم اهميت فوق العاده اي يافت. در دوره اسلامي نيز عوامل متعددي در شكل يابي ،توسعه وگسترش كاروانسراها دخالت داشته كه اهم آنهاعوامل مذهبي ،نظامي و اقتصادي است.قرن پنجم (ه-ق)عصر شكوفايي هنرهاي اسلامي بويژه هنر معماري است. بنيان گسترش شبكه راه هاي تجاري و احداث كاروانسراهاي متعدد در مسير جاده ها و داخل شهرها در اين دوره بوده است. در دوره تيموري توسعه تجارت، معماري و ايجاد كاروانسراها شتاب بيشتري يافت ولي عصر طلايي ايجاد كاروانسراهاي ايران متعلق به دوره صفوي است كه بقاياي 999كاروانسرايي كه در آن دوره ساخته شده هنوز در كنار جاده ها ايران پابر جاست. و امروزه با احداث انواع مجتمع هاي خدماتي – رفاهي (درجه یک، دو و سه) امكان استفاده از استراحت گاه مجهز براي توقف مسافرین فراهم ميشود.
از نمونه های داخلی میتوان به مجتمع خدماتی – رفاهی مهتاب در آزاد راه تهران – اصفهان و مجتمع خدماتی – رفاهی مارال ستاره در آزاد راه قم – اصفهان و از نمونه های خارجی به مجتمع خدماتی – رفاهی بین راهی کشور ترکیه و آلمان اشاره کرد.


مطالعات معماری زیر را هم مشاهده کنید :
مطالعات مجموعه تفریحی و گردشگری

مطالعات طراحی ایستگاه مترو شهرک غرب تهران

دیدگاهتان را بنویسید