مطالعات مجتمع تجاری 194 صفحه

دانلود رساله معماری و مطالعات مجتمع تجاری

تعداد صفحات : 194 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : 14000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات مجتمع تجاری
مطالعات مجتمع تجاری

مطالعات معماری طراحی مجتمع تجاری

مقدمه.
فصل اول
بازار.
نگرشی کوتاه بر کالبد فیزیکی بازار و تجارتخانه های ایرانی…
2-1- عناصر مختلف بازار.
1-2-1- راسته.
2-2-1- رسته.
3-2-1- دالان..
5-2-1- خانبار يا كالنبار.
6-2-1- تيم و تيمچه.
7-2-1- قيصريه يا قيصرا
8-2-1- دكان..
فصل دوم
پاساژ.
1-1-2- پاساژ نمونه ای از یک مکان تجاری..
2-1-2- تعریف پاساژ.
3-1-2- پاساژ، نسل دوم بازارچه.
4-1-2- رقابت موجب شکلگیری پاساژها شد.
5-1-2- پاساژها در اروپا
6-1-2- پاساژهای تهران..
2-2- مراکز خرید، عنصر مهم تشکیل دهنده فضای شهری..
1-2-2- رسيدن به بنا

دانلود رساله معماری مجتمع تجاری

1-1-2-2- انواع رسيدن به بنا
1-1-1-2-2- از جلو.
2-1-1-2-2- با زاويه.
3-1-1-2-2- به طريق مارپيچي…
2-2-2- رسش به بنا
3-2-2- ورودي..
1-3-2-2- مجتمع تجاري خاوران..
2-3-2-2- مجتمع تجاري زيست خاور.
2-3-2-2- بازار قسطنطنيه.
4-3-2-2- بازار گوهر شاد.
5-3-2-2- مجتمع تجاري تك..
6-3-2-2- مجتمع تجاري پروما
7-3-2-2- بازار بزرگ بين المللي ( سپاد ).
8-3-2-2- مجتمع تجاري وصال..
9-3-2-2- پاساژ پويا
10-3-2-2- مجتمع تجاری الماس شرق..
11-3-2-2- نمونه های خارجی…
فصل سوم
بررسی و تحلیل نمونه های خارجی و داخلی…
1-3- مجموعه (BERCY2).
1-1-3- پانل‌هاي فولادي پوشاننده.
2-1-3- ساختمان‌هاي پيانو.
3-1-3- شبكه‌ي سازه‌اي (بتن)
2-3- مجتمع زيست‌خاور
1-2-3- همجواریها
2-2-3- ورودی مجموعه.
3-2-3- فضاهای ارتباطی طبقه همکف…
4-2-3- فضاهای ارتباطی طبقه 1-
فصل چهارم
استاندارد ها و ضوابط مکان های تجاری..
4-1- تعريف كاربري تجاري..
2-4- كاربري تجاري..
1-2-4- تجاري رده محله.
2-2-4- تجاري رده ناحيه.
3-2-4- تجاري رده منطقه.
4-2-4- تجاري رده حوزه.
5-2-4- تجاري رده شهر و فراتر.

طرح نهایی پایان نامه مجتمع تجاری

3-4- اراضي و مناطق تجاري..
4-4- ضوابط كلي طراحي ساختمانهاي عمومي…
1-4-4- وروديها
2-4-4- راهرو.
3-4-4- سطح شيبدار.
4-4-4- آسانسور.
5-4- ضوابط دسترسيها
1-5-4- كاربري تجاري مختلط مقياس محله.
2-5-4- كاربريهاي تجاري مختلط مقياس ناحيه و منطقه.
3-5-4- كاربري تجاري مختلط و مستقل منطقه و شهر.
6-4- تفكيك اراضي تجاري..
1-6-4- تفكيك اراضي تجاري مختلط..
2-6-4- تفكيك اراضي تجاري مستقل..
3-6-4- بررسي تراكم ساختماني تجاري مختلط در مراكز ناحيه و منطقه.
7-4- استانداردهاي طراحي مجتمع هاي تجاري..
1-7-4- ارتفاع طبقات..
2-7-4- دربهاي ورود.
3-7-4- دربهاي خروج.
4-7-4- ظرفيت كريدور.
5-7-4- پلكانها
6-7-4- نقاله مسافرتي…
7-7-4- آسانسور.
8-7-4- سطح شيبدار.
8-4- ساختمان هاي اداري در بخش واحد تجار.
1-8-4- روابط..
2-8-4- ساختار اداره.
1-2-8-4- استانداردهاي فضا
2-2-8-4- سرويس هاي اداري..
3-8-4- پاركينگ ها
1-3-8-4- پاركينگ بيرون خيابان..
2-3-8-4- پاركينگ هاي طبقاتي…
1-2-3-8-4- سطوح نيم طبقه.
2-2-3-8-4- طرح دال پوششي…
طرح شيب پاركينگ…
4-2-3-8-4- رامپ شيبدار خارجي…
4-8-4- بانك..
5-8-4- رستورانها
6-8-4- خرده فروشيها
7-8-4- فروشگاههاي مواد غذايي…
فصل پنجم
1-5- موقعيت استان گلستان..
1-1-5- ناحيه كوهستاني…
2-1-5- ناحيه كوهپايه و دامنه.
3-1-5- ناحيه دشتي…
2-5- آب و هوا
1-2-5- عناصر آب و هوا
1-1-2-5- ناهمواريها
2-1-2-5- توده هاي هوا
2-2-5- انواع آب و هوا
1-2-2-5- آب و هواي معتدل..
2-2-2-5- آب و هواي كوهستاني…
3-2-2-5- آب و هواي خشك و نيمه خشك..
2-2-5- دما
3-5- جغرافياي انساني استان..
1-3-5- تاريخچه ي سكونت..
2-3-5- سكونتگاه ها
1-2-3-5- سكونتگاه هاي شهري..
2-2-3-5- سكونتگاه هاي روستايي…
4-5- درآمد اقتصادي روستاييان..
5-5- تقسيمات سياسي استان..
6-5- منابع آب استان..
1-6-5- آب‌هاي سطحي…
2-6-5- رودهاي استان..
1-2-6-5- روداترك..
2-2-6-5- گركان رود.
3-2-6-5- رود قره‌سو.
3-6-5- درياچه‌ها
7-5- جنگل‌ها و مراتع استان..
8-5- مخاطرات طبيعي…
1-8-5- سيل..
2-8-5- خشك سالي…
3-8-5- حركات دامنه‌اي (لغزش) و فرسايش….
9-5- جمعيت استان..
1-9-5- رشد جمعيت در استان..
2-9-5- مهاجرت‌هاي داخلي استان..
10-5- گردشگري در استان..
1-10-5- جاذبه‌هاي جهانگردي در استان گلستان..
1-1-10-5- پارك ملي گلستان..
2-1-10-5- تپه‌ي باستاني تورنگ تپه‌ي گرگان..
3-1-10-5- برج قابوس‌بن و شمگير.
4-1-10-5- پارك جنگلي ناهار خوران گرگان..
5-1-10-5- آبشار لووه.
6-1-10-5- خليج و شبه جزيره‌ي ميانكاله.
7-1-10-5- آبشار كبودوال..
فصل ششم
1-6- پيشينة تاريخي شهرستان گنبد كاوس….
2-6- موقعيت جغرافيايي شهر و اطراف آن..
3-6- عوامل طبيعي- عوامل زميني- وضع توپوگرافي و شيبهاي اصلي مؤثر در طرح جامع
4-6- مسائل كلي زمين شناسي…
1-4-6- جنس خاك..
2-4-6- زلزله.
3-4-6- آب‌هاي زيرزميني…
5-6- اطلاعات و آمار.
1-5-6- جمعيت ادواري شهرستان گنبد كاووس….
فصل هفتم
1-7- سبک رازی در معماری اسلامی ایرانی…
1-1-7- معماري..
2-1-7- نيارش….
2-7- برج قابوس نماد فرهنگ، عظمت وشکوه ایرانی…
1-2-7- برج قابوس ( مقبره قابوس بن وشمگير ).
2-2-7- گنبد قابوس….
3-2-7- مختصري درمورد شهر جرجان..
4-2-7- گنبد قابوس در زمان كميسيون ايران و روس….
5-2-7- مشخصات بنا
6-2-7- تعميرات بنا
7-2-7- مصالح بنا
8-2-7- نحوة اجراي ساختمان اين بنا
9-2-7- شيوه معماري بنا
10-2-7- اصطلاحات و تعاريف…
3-7- آسيب شناسي بافت..
1-3-7- ساماندهي بافت و جداره شهري..
1-1-3-7- رفتار پياده‌ها
2-3-7- اهميت مسئله.
1-2-3-7- اختصاص درصد قابل ملاحظه‌اي از سطح شهرها به خيابان..
2-2-3-7- خيابان به عنوان عنصر اصلي فرم شهر.
3-2-3-7- خيابان‌ها محل اتصال و ارتباط فضاها و فعاليتهاي شهري به يكديگر.
4-2-3-7- خيابانها به عنوان نهاد فرهنگي…
5-2-3-7- خيابان مهمترين وسيله و ابزار طراحي شهري..
3-3-7- عناصر موجود در فضاها (عناصر ثابت و عناصر متحرك).
1-3-3-7- عناصر ثابت..
2-3-3-7- عناصر متحرك..
4-3-7- ثبت الگوهاي رفتاري..
5-3-7- نتايج حاصله از بررسي سايت پروژه.
6-3-7- تفسير نتايج..
7-3-7- تأثير عوامل اقليمي- محيطي…
8-3-7- ضوابط و ايده‌هاي كلي طراحيDesign Guidelines
1-8-3-7- نياز به طراحي…
2-8-3-7- حفظ تحرك و جنب‌وجوش….
3-8-3-7- توجه به جنبه‌هاي چند عملكرد فضاها
4-8-3-7- تعريف فضاها
5-8-3-7- ناسازگاري فعاليتها
6-8-3-7- اولويت دادن به پياده‌ها
7-8-3-7- استفاده از ابزار طراحي…
8-8-3-7- توجه به طراحي كل هر فضا
9-8-3-7- زون‌بندي (منطقه بندي).
10-8-3-7- تأمين وسايل شهري لازم در مكانهاي مناسب..
11-8-3-7- رفتار شناسي سايت پروژه.
فصل هشتم
1-8- آلترناتيوهاي پيشنهادي در روند طراحی…
1-1-8- زيبائي Beauty.
2-1-8- وحدت Unity.
3-1-8- هويت Identity.
4-1-8- هماهنگي Harmony.
5-1-8- نظم Order.
1-5-1-8- آشفتگي…
2-5-1-8- ساختاريافتگي…
3-5-1-8- شكل يافتگي…
6-1-8- ماندگاري Durability.
7-1-8- پايداري Sustainability.
2-8- سايت آناليز و شكل‌گيري كانسپت اوليه.
3-8- مباني نظري پروژه.
1-3-8- نمود مباني نظري پروژه.
4-8- قرارگيري سايت پروژه در بافت شهري گنبد و ميزان اهميت آن..
5-8- لزوم وجود قسمت اداري و پاركينگ طبقاتي و خصوصيت آنها
6-8- تدقيق برنامه فيزيكي…
1-6-8- بخش تجاري..
2-6-8- بخش اداري..
3-6-8- بخش خدماتي…
منابع.
سايت‌هاي اينترنتي…

مطالب مشابه :   مطالعات برج مسکونی تجاری 110 صفحه

نمونه موردی مطالعات مجتمع تجاری

مطالعات مجتمع تجاری : در ایران یکی از تفریحات اصلی مردم خرید کردن و چانه زدن و بعد از آن تعریف موفقیتها در امر تخفیف گرفتن برای دوست و آشنا است. معمولا” اگر کسی چیزی خریده باشد از قیمتش می گوید این …. تومان بود اما من آنرا ….تومان خریدم. اما با توجه به گرانی نسبی که در حال حاضر بر بازار اغلب محصولات حاکم است، مردم اغلب به قول فرنگی ها به Window shopping میروند و بدشان هم نمی آید در طی این گردش چیزکی هم میل کنند. به همین دلیل مجتمع های تجاری با استقبال خوب مردم رو به رو شده اند. اما واقعا کدام یک از این مراکز واقعا در تعریف مجتمع تجاری میگنجد؟
خرید و خرید کردن در دنیای مدرن و کهن تفاوت هاي ماهوي دارند. اين تفاوت ها را مي توان در محل هاي خريد مشاهده کرد. در دنياي جديد فروشگاههاي بزرگ (مجتمع های تجاری )خريد کردن مدرن را نشان مي دهند. فروشگاه ها بزرگ در قرن 19 تاسیس شده اند. اما تحولات زیادی بعد از ان در آنها رخ داده است. تاسیس این مجتمع ها را در تغییر تعریف خرید کردن نیز می توان مشاهده کرد. اینک تعریف خرید کردن این است که : دیدار از یک فروشگاه برای خرید کالا یا کالاهایی یا دیدن یا پرسیدن ( آزمایش) محتوی آنها.” در حالکیه در خرید کردن سنتی تعریف کردن به این معنی بود: “دیدار از فروشگاه برای خرید.” روشن است که از این تعریف آزادی در خرید بیرون نمی آید. در حالیکه بر اساس تعریف اول یکی از حقوق مصرف کننده جدید ورود آزادانه به فروشگاه بدون الزام به خرید است.

مطالب مشابه :   رساله طراحی هایپر مارکت (290 صفحه) فایل WORD

برنامه فیزیکی مطالعات مجتمع تجاری

جامعه شناسان رشد فرهنگ مصرفی را با تاسیس و رشد فروشگاه های بزرگ همزمان می دانند. ریچارد سنت (Richard Sennett) می گوید: “رشد تولید مسبب اصلی رشد این فروشگاه هاست.”. اما بطور کلی خصوصیات مهم این فروشگاه ها یعنی ورود آزاد بدون الزام به خرید نوعی دموکراتیزه شدن خرید در زندگی اجتماعی به بار آورده است. در چنین فضایی تمام طبقات به یک نحو رفتار می شوند. به عبارت دیگر ارزش اجتماعی پول همه برابر با هم است و تمام فروشنده ها همه را برابر می بینند.
خرید کردن در دنیای مدرن هم یک امر لذت بخش تلقی می شود و هم یک امر کسل کننده.
در زیر به برخی از ویژگیهای قبل از تاسیس فروشگاه های بزرگ اشاره می کنیم.
خرید االزامی است یعنی نمی توان تنها به اقلام نگاه کرد. تخصیصی شدن زیاد: هر فروشگاه تنها یک قلم یا چندقلم می فروشد. کالا در هرصنف خرده فروشی تحت نظارت نظام صنفی؛ تعداد محدود عدم رقابتی در اعضا صنف عدم قیمت ثابت: چانه زنی الزامی است نیاز محوری: کالا نه آگهی می شود و نه نمایش داده می شود گردش خرید غیر ممکن است تعویض یا پس دادن جنس غیر ممکن است تولید – محوری خرید کردن محدود به یک منطقه محلی است که در آن خریداران و فروشندگان بطور شخصی شناخته شده اند ویژگی شخصی فروشنده ، نسبتا مهم نیست! فضا های عمومی عموما مردانه است خرید به تنهایی برای طبقه متوسط نمی تواند هویت فرهنگی فراهم کند و… .

مطالب مشابه :   مطالعات ساخت و مديريت پاساژ در ايران 100 صفحه

ضوابط و استاندارد های طراحی مجتمع تجاری

اما، ویژگیهای جامعه شناختی مهم خرید کردن بعد از تاسیس فروشگاه های بزرگ خرید اختیاری: نگاه کردن به تنهایی ممکن است عمومی شدن زیاد: هر فروشگاه تعداد زیادی اقلام می فروشد خرده فروشی در فروشگاه پاسخ تولیدات فراوان در دسترس است بین فروشگاه ها رقابت است قیمتهای ثابت: چانه زنی غیر ممکن است سلیقه محوری :نمایش کالا و آگهی برای خرده فروشی حیاتی است گردش خرید ممکن است تعویض یا پس دادن اجناس ممکن است وجود مصرف محوری جذب خریدار از همه جای شهر و سایر جاها انطباق ویژگیهای فروشنده باید با اجناس فروشگاه یا غرفه خلق فضای عمومی و همگانی که در آن زنان نیز مثل مردان به سهولت به خرید و دیدن می پردازند. بنابراین ،با تعمق در مطالب بالا که عموما از از طرف جامعه شناسان نقل میشود ، می توان تا حدودی به نیاز های رفتاری ، در خلق و طراحی مجتمع های تجاری که در خور جایگاه آن باشد همت گماشت ،چراکه معماری هنر و علم طراحی و ساخت ساختمان‎ها با استفاده از مصالح پایدار و بر اساس قانون‎مندی‎های معین می‎باشد. هدف معماری تولید ساختمان‎هایی است که از نظر عملکرد متناسب با اهدافشان هستند و از نظر بصری برانگیزاننده حواس آدمی و از نظر زیبایی‎شناسی خوشایند می‎باشند. زیبایی یک شهر عمدتاً به کیفیت معماری آن وابسته است.

ریز فضا های مطالعات مجتمع تجاری

به عبارت ديگر موضوع اصلي معماري اين است كه چگونه فضا را با استفاده از انواع مصالح و روش‎هاي مختلف، به نحوي خلاق سازماندهي كنيم. از ديدگاه اگوست پره(Auguste Perret) ، معماري هنر سازماندهي فضاست و اين هنر از راه ساختمان بيان ميشود. ادوارد ميلر اپژوكوم (Edvard Miller Upjokom) نيز معماري را هنر ساختن و هدف كلي آن را محصور كردن فضا براي استفاده بشر تعريف ميكند. به گفته لامونت مور (Lamont Moore) نيز معماری هنر محصور کردن فضا جهت استفاده بشر است.
با توجه به کلیات یاد شده، این پرسش مطرح می‎شود که بین جنبه‎های هنری و علمی معماری چگونه می‎توان یک رابطه منطقی برقرار نمود و در طراحی معماری آیا باید برای یکی از این جنبه‎ها اولویت قائل شد یا اینکه هر دو را در کنار هم باید دید؟

دانلود رساله معماری و مطالعات مجتمع تجاری

تعداد صفحات : 194 صفحه
قیمت : 14000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید