خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله فرهنگسرا و مجتمع های فرهنگی / مطالعات مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز

مطالعات مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز

مطالعات مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز

تعداد صفحات : 300 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : 15/000 تومان

جهت خرید کلیک کنید
مطالعات مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز
مطالعات مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز

فهرست مطالب مطالعات مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز

فصل اول مطالعات مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز: چهارچوب تحقیق
۱-۱- تشریح موضوع
۱-۲- ضرورت انجام پروژه
۱-۲-۱- بيان مسأله اساسي تحقيق
۱-۲-۲- اهداف تحقيق
۱-۲-۳- سؤالات تحقیق
۱-۲-۴- فرضيه‏هاي تحقیق
۱-۲-۵- كمبودها
۱-۲-۶- نيازها
۱-۳- كاربردهاي پروژه
۱-۳-۱- جشنواره هاي ساليانه
۱-۳-۲- اكران هاي مختلف و همزمان چند فيلم
۱-۳-۳- برگزاري همايش هاي مختلف سينمايي
۱-۳-۴- تجمع كانون هاي مختلف سينمايي
۱-۳-۵- فعاليت بخشي به اوقات فراغت جوانان
۱-۳-۶- تمركز و اهميت بخشي به فعاليت هاي سينمايي
۱-۳-۷- برگزاری جشنواره وآئین های قومی، محلی
۱-۳-۸- الگوسازي براي استفاده از معماری سبز
۱-۴- پیشینه پژوهش
۱-۴-۱ پیشینه پژوهش در سطح ملي
۱-۴-۲ پیشینه پژوهش در سطح بين المللي
۱-۵- نتيجه گيري
۱-۵-۱- طراحي يك مجموعه با عنوان مجتمع سينمايي و سينماي تجاري
۱-۵-۲- طراحي يك مجموعه با عنوان مجتمع فرهنگی تفریحی
۱-۵-۳- کاربردهای جانبی مجموعه
فصل دوم مطالعات مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز: سینما، هنر، معماری
۲-۱- سینما و هنر
۲-۱-۱- هنر و تاريخ
۲-۱-۲- شش هنر و هنر هفتم
۲-۱-۳- تئاتر و سينما
۲-۱-۴- موسيقي و سينما
۲-۱-۵- معماري و سينما
۲-۱-۶- نقاشي و سينما
۲-۱-۷- ادبيات و سينما
۲-۱-۸- برآيند
۲-۲- سینما و معماری
۲-۲-۱- فيلم- معماري- سينماگران
۲-۲-۲- فيلم- معماري- معماران
۲-۲-۳- فيلم- معماري- تجربيات معماران
۲-۲-۴- معماري و سينما: انجمن معماري– لندن
۲-۲-۵- تفاوت فيلم و معماري
۲-۲-۶- معماري– سينما
۲-۲-۷- معماري سينما
۲-۲-۸- معماري – سينما – تفاوت ها
۲-۲-۹- معماران – سینماگران
۲-۲-۱۰- معماري و فيلم – سخن آخر
منابع و مآخذ
فصل سوم مطالعات مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز : سینما در جهان و ایران
۳-۱- تاریخچه سینمای جهان
۳-۱-۱- اختراع سینما
۳-۱-۱-۱- پانوراما
۳-۱-۱-۲- ديوراما
۳-۱-۱-۳- فانوس خيال
۳-۱-۱-۴- نقاشي هاي متحرك
۳-۱-۱-۵- اتاق تاريك
۳-۱-۱-۶- عكاسي
۳-۱-۱-۷- تصاوير متحرك
۳-۱-۱-۸- اديسون
۳-۱-۱-۹- سينما توگراف لوئي مرها
۳-۱-۲- سینمای اولیه
۳-۱-۳- استوديو
۳-۱-۴-سالن هاي بعدي سينما
۳-۱-۵- پیدایش تلویزیون
۳-۲- تاریخچه سینمای ایران
۳-۲-۱- سابقه هنرهای نمایشی در ایران
۳-۲-۲- تکیه دولت اولین آمفی تئاتر ایرانی
۳-۲-۳- ورود سینما به ایران
۳-۲-۴- نخستین سالن سینما در ایران
۳-۲-۵- سینما عمومی می شود
۳-۲-۶- آغاز فعالیت فیلمبرداری
۳-۲-۷- رونق سینماداری در ایران
۳-۲-۸- تولید فیلم ایرانی
۳-۲-۹- سینمای ناطق در ایران
۳-۲-۱۰- نخستین فیلم ناطق ایرانی
۳-۲-۱۱- آغاز کار دوبله در ایران
۳-۲-۱۲- فراگیر شدن سالن های سینما در ایران
۳-۲-۱۳- پیدایش تلویزیون در ایران
۳-۳- مشکلات سینمای ایران
۳-۳-۱- وجوه مختلف بحران در سينماي ايران
۳-۳-۱-۱- از دست دادن مخاطب
۳-۳-۱-۲- ضعف و نبود سرمايه گذاري
۳-۳-۱-۳- بيكاري و بطالت عمر و استعداد دست اندر كاران سينما
۳-۳-۱-۴- كيفيت پايين و عدم وجود عمق وتنوع در محصولات سينمايي
۳-۳-۱-۵- نابساماني وضعيت سالن هاي نمايش
۳-۳-۱-۶- ريشه يابي بحران در صنعت سينماي ايران
۳-۳-۱-۷- موانع ساختاري توسعه سينما در ايران
۳-۳-۱-۸- تكنولوژي عقب افتاده
۳-۳-۱-۹- ظرفيت و توان محدود
۳-۳-۱- ۱۰- ضرورت توجه و اقدام عاجل براي خروج سينماي ايران از بحران
۳-۴- عملكرد اقتصادي سينماي ايران در يك دوره ده ساله
منابع و مآخذ
فصل چهارم مطالعات مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز : سینما – اجتماع – فرهنگ
۴-۱- بررسی کارکردهای اجتماعی- فرهنگی سینما
۴-۱-۱- اهمیت ارتباط اجتماعی
۴-۱-۲- رسالت ها و وظایف وسایل ارتباط جمعی
۴-۱-۳- سینما بعنوان یک وسیله ارتباط جمعی
۴-۱-۳-۱- سینما و تئاتر
۴-۱-۴- زبان سینما بعنوان زبان بین المللی و تأثیر گذار
۴-۱-۵- سینما بعنوان زبان اجتماعی فرهنگی خاص یک قوم
۴-۲- بررسی جنبه های مختلف سینما
۴-۲-۱- سینما و روایت
۴-۲-۲- سینما بعنوان هنر
۴-۲-۳- نشانه ها و دلالت در سینما
۴-۲-۴- سینما و زمان
۴-۲-۵- سینما و حرکت
۴-۲-۶- سینما و نور
۴-۲-۷- سینما و معماری
۴-۲-۸- سینما و واقعیت
۴-۲-۹- سینما و صنعت
۴-۲-۱۰- سینما و اقتصاد
۴-۲-۱۱- سینما و سیاست
منابع و مآخذ
فصل پنجم مطالعات مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز : سالن های سینما
۵-۱- تاریخچه سالن های سینما در جهان
۵-۱-۱- خانه و شکل یک نوع ساختمان جدید
۵-۱-۲- از بازار مکاره تا مکان های خیال انگیز ساختمان هایی برای نمایش فیلم
۵-۱-۳- تأثیر فضای باز در سینما
۵-۱-۴- سبک آرت دکو – مکان هایی رویایی تا مکان های جریان مند
۵-۱-۵- مدرنیسم و سینما
۵-۱-۶- اکسپرسیونیسم – فیلم ومعماری
۵-۱-۷- سینمای مدرن – معماری نور و جریان
۵-۱-۸- سینمای انتهای قرن بیستم
۵-۱-۹- سینمای آموزشی – موزه ها – سینمای آیماکس
۵-۱-۱۰- آینده
۵-۲- تاریخچه سالن های سینما در ایران
۵-۳- تاثیر تکامل سینما بر سالن های نمایش جهان
۵-۳-۱- سینماهای چند سالنی یا مالتی پلکس
۵-۳-۱-۱- تاریخچه مالتی پلکس
۵-۳-۱-۲- معماری مالتی پلکس
۵-۳-۱-۳- آپارات خانه در مالتی پلکس ها
۵-۳-۱-۴- ایمنی در مالتی پلکس ها
۵-۳-۱-۵- سینما یک تفرجگاه عمومی
۵-۳-۱-۶- تحولات فنی در زمینه نمایش فیلم
منابع و مآخذ
فصل ششم مطالعات مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز : استانداردهای سینما
۶-۱- تکنیک سینما
۶-۱-۱- محل استقرار ساختمان
۶-۱-۲- دستورالعمل ساخت و مدیریت سالن ها
۶-۲- تعاریف پایه
۶-۲-۱- سیستم نمایش نرمال
۶-۲-۱-۲- سیستم نمایش اسکوپ
۶-۲-۱-۳- زوایای دید
۶-۲-۱-۴- سطح سرانه
۶-۲-۱-۵- حجم سرانه
۶-۲-۱-۶- فضاهای ضروری
۶-۲-۱-۷- فضای مجاز
۶-۲-۱-۸- کمیسیون نظارت
۶-۲-۱-۹- زوایای تابش
۶-۲-۲- سالن نمایش سینما
۶-۲-۲-۱- فرم سالن
۶-۲-۲-۲- زوایای مطلوب برای سالن نمایش
۶-۲-۳- دید
۶-۲-۳-۱- فواصل دید
۶-۲-۳-۲- زوایای تابش و فاصله پروژکتور نسبت به پرده
۶-۲-۳- سقف
۶-۲-۴- کف
۶-۲-۵- بالکن
۶-۲-۶- چیدمان صندلی ها در سالن
۶-۲-۸- انحناء ردیف های صندلی
۶-۲-۹- ابعاد و فواصل صندلی تماشاگران
۶-۲-۹-۱- شرایط صندلی های چرخدار برای معلولین
۶-۲-۱۰- راهروهای سالن نمایش
۶-۲-۱۱- ورودی ها و خروجی های سالن نمایش
۶-۲-۱۲- پرده نمایش
۶-۲-۱۲-۱- پرده عریض
۶-۲-۱۲-۲- سینماسکوپ
۶-۲-۱۲-۳- سیستم های ۷۰ میلیمتری
۶-۲-۱۲-۴- ایماکس Imax
۶-۲-۱۲-۵- سینه راما Cinerama
۶-۲-۱۲-۶- سیرکلوراما
۶-۲-۱۳- ابعاد پرده سینما
۶-۲-۱۳-۱- نسبت ابعاد پرده های سالن نمایش
۶-۲-۱۳-۲- انحنا پرده
۶-۲-۱۳-۳- خمیدگی پرده
۶-۲-۱۳-۴- محل پرده
۶-۲-۱۴- سایر ملاحظات در سالن نمایش
۶-۲-۱۵- آکوستیک
۶-۲-۱۵-۱- نحوه تنظیم اکوستیک
۶-۲-۱۶- سالن انتظار
۶-۲-۱۷- اتاق پروژکتور و ملحقات آن
۶-۲-۱۸- ورودی سینما
۶-۲-۱۹- گیشه بلیط فروشی
۶-۲-۲۰- سرویس های بهداشتی
۶-۲-۲۱- فضاهای اداری
۶-۲-۲۲- انبار و اتاق تاسیسات
۶-۲-۲۳- فضاهای ارتباطی
۶-۲-۲۴- پارکینگ های سینما
۶-۲-۲۵- بوفه و رستوران
۶-۲-۲۶- طراحی تالارها
۶-۲-۲۶-۱- حجم
۶-۲-۲۶-۲- شکل
۶-۲-۲۶-۳- پخشایی
۶-۲-۲۶-۴- مدت واخنش
۶-۲-۲۶-۵- اکوستیک در تالار
۶-۲- ۲۷- تجهیزات تالار
۶-۲-۲۷-۱- تجهیزات و روشنایی
۶-۲-۲۷-۲- تجهیزات صوتی
۶-۲-۲۷-۳- انواع پرده
۶-۲-۲۷-۴- آکوستیک در تالار کنسرت
۶-۲-۲۷-۵- روش محاسبی میزان صوت مورد نیاز تالارهای همایش
منابع و مآخذ
فصل هفتم مطالعات مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز : معماری سبز
۷-۱- معماری سبز
۷-۲- تاریخچه توسعه پایدار
۷-۲-۱- توسعه پایدار و معماری
۷-۲- ۲-جایگاه معماری پایدار و سبز در سیر اندیشه معماری
۷-۳- کلیات و اهداف معماری سبز
۷-۳-۱- نگاهی به اصول معماری سبز
۷-۳-۱- ۱- اصل اول: حفاظت از انرژی
۷-۳-۱-۲- اصل دوم: کار با اقلیم
۷-۳-۱-۳- اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید
۷-۳-۱-۴- اصل چهارم: احترام به کاربران
۷-۳-۱-۵- اصل پنجم: احترام به سایت
۷-۳-۱-۶- اصل ششم: کل گرایی
۷-۳-۲- دستور العمل اجرایی معماری سبز
۷-۳-۳- مصالح سبز
۷-۳-۴- طرح پیشنهادی در رابطه با اصول معماری پایدار و سبز و معایب آن
۷-۳-۵- نمونه ای از کاربرد نانو در ساختمان سبز
۷-۴- نمونه هایی از تکنولوژی سبز در ساختمانهای سبز
۷-۴-۱- برج فانوس دریایی
۷-۴-۱-۱- کلیسای جوبیلی
۷-۴-۱-۲- تخم هوشمند
۷-۴-۱-۳- مجتمع سبز سنگاپور
۷-۴-۱-۴- برج شیکاگو
۷-۴-۱-۵- برج مسکونی فارو در هلند
۷-۴-۱-۶- برج ادیت در سنگاپور
۷-۴-۱-۷- برج اسپینکر، انرژی از پیاده روه
۷-۴-۱-۸- نتیجه گیری
۷-۴-۲- ساختمان کاونسیل هاوس دو CH2، نمونه ای برجسته در معماری سبز
منابع و مآخذ
فصل هشتم مطالعات مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز: مصادیق و نمونه های موردی
۸-۱- بررسی نمونه های خارجی
۸-۱-۱- کاخ جشنواره کن
۸-۱-۱-۱- بررسی فضاهای کاخ جشنواره ها
۸-۱-۲- مجموعه سینمایی آیمکس لندن
۸-۱-۳- مجتمع سینمایی یوفا
۸-۱-۴- مرکز سینمای تجربی (گیسو و مژگان حریری- ۱۹۹۹)
۸-۲- نمونه های داخلی
۸-۲-۱- سینما آزادی: (بابک شکوفی)
۸-۲-۲- پردیس سینمایی ملت (کاترین اسپریدف و رضا دانشمیر)
منابع و مآخذ
فصل نهم مطالعات مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز : مطالعات زمینه ای
۹-۱- مشخصات جفرافیایی
۹-۱-۱- مقدمه
۹-۱-۲- وضعيت جغرافيايي استان گلستان
۹-۱-۳- مختصات جغرافيايي استان گلستان
۹-۱-۴- موقعيت طبيعي شهر گرگان
۹-۱-۵- موقعیت و وسعت شهر گرگان
۹-۱-۶- مطالعات تاریخی گرگان
۹-۲- مشخصات اقلیمی
۹-۲-۱- مقدمه
۹-۲-۲- وضعيت اقليمي گرگان
۹-۲-۲-۱- دما
۹-۲-۲-۲- بارندگي
۹-۲-۲-۳- باد
۹-۳- روش و اصول كلي طراحی
۹-۴- بررسی سایت پروژه
۹-۴-۱- معرفی سایت
۹-۴-۱-۱- مکان یابی سایت مجموعه
۹-۴-۱-۲- دلایل انتخاب سایت
۹-۴-۱-۳- عوامل تأثير گذار در سایت
۹-۴-۲- آنالیز اقلیمی سایت
۹-۴-۳- آنالیز سایت
۹-۴-۴- بررسی آلودگی صوتی
۹-۴-۵- بررسي ورودي ها
منابع و مآخذ
فصل دهم : مباني طرح
۱۰-۱- برنامه طرح
۱۰-۱-۱- مقياس و ريخت شناسي
۱۰-۱-۲- نشانه شناسي و سلسله مراتب
۱۰-۱-۳- سبك معماري
۱۰-۲- کانسپتهای طرح
۱۰-۲-۱- انعطاف پذیری و حرکت
۱۰-۲-۲- چند بعدی بودن
۱۰-۲-۳- لایه مندی
۱۰-۲-۴- نور
۱۰-۳- سازه
۱۰-۳-۱- جنس مصالح
۱۰-۴- نوع و سيستم تأسيسات
۱۰-۴-۱- موتور خانه حرارتي (طبيعي)
۱۰-۵- برنامه فيزيكي مجموعه
۱۰-۶- كانسپت هاي طرح
۱۰-۷- كانسپت نهايي
منابع و مآخذ

مطالب مشابه :   مطالعات فرهنگسرا هنر 220 صفحه

مطالعات معماری طراحی مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز

چکیده:
تشابه سينما و معماري به لحاظ مفهومي، تكوين ايده و فرآيند توليد اثر، به این دو مقوله هنری قابلیت بازخوانی ویژه ای می دهد. این پژوهش یکی از بنیادی ترین عناصر مشترک بین دو هنر معماری و سینما، یعنی فضا را تجزیه و تحلیل می کند و به چگونگی ایجاد فضا و ارتباط ذهنی این دو هنر می پردازد. زمان عاملی کاملا ادارکی در هنر سینما مي باشد و از طرفی در معماری کیفیتی ذهنی دارد. سینما با ترکیب عناصری چون رنگ و نور، زاویه دید و صحنه، تدوین و صدا و در جهت ایجاد رابطه ای مستحکم با بیننده خود و تسهیل سفر ذهنی او به درون فیلم دست به فضاسازی می زند، در حالی که جوهر معماری فضاست.
هدف این پژوهش طراحی مجموعه فرهنگي سینمایی فخر با رویکرد معماری سبز است. در واقع این سینما میعادگاهی برای تعامل و برخورد انسان ها با فرهنگ ها و عقاید مختلف در غالب محصولات سینمایی برتر مي باشد. مجموعه فرهنگي سینمایی فخر جایگاه برگزاری این محفل بزرگ فرهنگی و اجتماعی است که می توان با استفاده از الگوی مناسب معماری سبز، جشنواره های سینمایی ملی و بین المللی را به بهترین نحو در آن برگزار نمود. در واقع پژوهشگر در این پژوهش در پی یافتن مجموعه ای است که کلیه بخش های اصلی و جانبی یک جشنواره بین المللی سینمایی را بتوان در آن اجرا کرد. همچنین بتوان از سالن های سینمایی و دیگر فضاهای فرهنگی- تفریحی مجموعه فرهنگي سينمايي در زمان هایی از سال که جشنواره برگزار نمی شود استفاده کرد؛ طراحی فضایی برای تعامل بین سینما، معماری و فرهنگ که به جای تخریب و تصرف در طبیعت، به دنبال همراهی و استفاده بهینه از طبیعت پیرامون خود باشد. فرایند سبز در زمینه معماری سابقه ای کهن دارد و مصداق آن پی بردن انسان های غار نشین به استفاده از جهت و سمت مناسب غارها، از لحاظ دمای محیط می باشد.
در این راستا سه هدف عمده دنبال می شود:
1- مطالعه و شناخت نیازهای مربوط به سینماها، ایران و جهان.
2- شناخت مسائل فرهنگی و اجتماعی تماشاگران و سینماگران و ارائه راهکار مناسب جهت طراحی مجموعه فرهنگي سینمایی.
3- استفاده از الگوی مناسب معماری سبز در سینما
با شناخت و تحلیل موارد فوق و با نگاهی به تاریخ سینما و جشنواره های سینمایی و با توجه به سایت انتخابی، سعی شده است بهترین راه حل جهت دستیابی به اهداف پژوهش دنبال شود. در این پروژه فضاها از نظر پذیرش نقش‌های عملکردی از انعطاف پذیری ویژه‌ای برخوردار هستند ولی با این وجود هر فضا استقلال کارکردی خود را نیز حفظ کرده و به ایجاد یک فضای زنده و فعال شهری، با تجمیع و کنار هم قرار گرفتن کاربردهای مختلف کمک مي نماید. در این ساختمان، هر کاربری، محدوده فضایی تعریف شده و جداگانه ای دارد ولی این محدوده ها به هم مرتبط و متصل هستند. از لحاظ کالبدی، شاخص ترین عنصر این ساختمان دیوارهایی است که ساختمان ها و مسیرهای عبور را از هم جدا می کنند و تعریف کننده فضاهای طرح می باشند.
کلمات کلیدی: معماری، سینما، جشنواره سینمایی، فضا، زمان، طراحی، معماری سبز

دانلود رساله معماری مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز

مقدمه:
سینما همواره در کلی ترین تعریف خود نوعی بازنمایی واقعیت و پرورش تخیل است؛ واقعیت پویایی که در عینیت مادی وجود دارد و برای تبدیل شدن به آنچه روی پرده بازسازی می شود، نیازمند خلاقیت های فیلم سازان متفکر است. این هنرمندان به روش های مختلف و با ایجاد شیوه های بدیع سینمایی در مقاطع مختلف تاریخ نه چندان طولانی سینما، در خلق نگرش های نوین برای ایجاد حرکت روی پرده موفقیت هایی به دست آورده اند. سینما اساساً بر پایه تجزیه حرکت و ترکیب مجدد آن به عرصه تمدن انسانی قدم گذاشت. سینما بدون حرکت قابل رویت که حاکی از پویایی واقعیت جلو دوربین است و حرکت غیر مرئی یعنی حرکت فیزیکی نوار فیلم برای بازسازی حرکت واقعی نمی تواند وجود داشته باشد و قابلیت عرضه سینما در این عنصر بنیادی، یعنی حرکت نهفته است. این که توهم به وجود آمده از برآیند عوامل حرکتی مختلف در فیلم، چقدر و تا چه میزان بر ذهن بیننده مؤثر است و او را به چه ادراکاتی وا می دارد، گستره بحث پر سابقه ای را آشکار می سازد. از طرف دیگر، معماری در قیاس با سینما، هنری است مبتنی بر ایستایی و استواری حجم های مختلف که از ترکیب فضاهای پیوسته و ناپیوسته به وجود می آید. در کلی ترین تعریف معماری می توان آن را به عنوان هنری که فضا را شکل می دهد شناخت. معماری نیز از یک نقطه نظر بر حرکت استوار است، اما این حرکت مانند حرکت غیر مرئی فیلم به چشم نمی آید و از آن جا که بیانگر ارتباط فضاهای مختلف با یکدیگر است، حرکتی درونی محسوب می شود. از طرف دیگر نمی توان فضا را در معماری درک کرد، مگر این که تماشاگر در آن حرکت کند. این حرکت تماشاگر است که فضای معماری را ملموس می ¬سازد. معماری هنری فضا- زمانی است، زیرا برای درک و دریافت فضای آن، تماشاگر نیازمند حرکت در درون و بیرون آن است. صرف این زمان برای کشف عناصر و عوامل معماری امری الزامی به نظر می رسد. آنچه سینما را به معماری و معماری را به سینما نزدیک می سازد، تنها ماهیت حرکت نیست، بلکه عناصر دیگری نیز در این تعامل هنری درگیرند. این عناصر از ابعاد زیبا شناختی در هر دو هنر، از پایگاه مشترک و جایگاه ویژه ای برخوردارند که زمان و فضا مهم ترین و عناصر دیگری از جمله ریتم، رنگ و نور، بافت، حرکت و تداوم مؤثرترین آن ها هستند. سینما با ترکیب عناصری چون رنگ و نور، زاویه دید و صحنه، تدوین و صدا و در جهت ایجاد رابطه ای مستحکم با بیننده خود و تسهیل سفر ذهنی او به درون فیلم دست به فضا سازی می زند، در حالی که جوهر معماری فضاست. تاریخ تحلیل فیلم آکنده از موضع گیری های عینی درباره فضا در تصویر فیلم است. غالب تحلیلگران به فضا در تصویر سینمایی از جنبه معماری صحنه پرداخته اند، در حالی که این فضاهای معماری گونه صحنه های فیلم، چیزی بیشتر از ابزار تحریک ذهنی بیننده ساکن در سالن سینما نیست. در تحلیل نهایی شرایط روانی تماشای فیلم در می یابیم که بیننده از طریق سفر ذهنی به درون فیلم است که به درک نهایی از معنا و مفهوم آن می رسد. در حالی که نظاره گر معماری مسافر عینی است و از طریق حرکت در درون معماری و احساس ریتم، تداوم و پیوستگی فضاهای آن است که به ماهیت و واقعیت آن می رسد بی شک بحث های زیبا شناختی درباره نقاط اشتراک و انطباق سینما و معماری جز از طریق مقایسه برخی آثار سینمایی و تبیین آن ها به گونه تشریح یک کالبد معماری امکان پذیر نیست. برای دستیابی به این هدف نمی توان جز جست وجوی معماری در سینما راهی در پیش گرفت.
از دیدگاه ویترویوس، معمار سده های پیش از میلاد، بررسی اصول معماری «استحکام و زیبایی» به عنوان شاخصه های کلی معماری سبز بیان می شود. هدف کلی معماری سبز کاهش آسیب بر محیط و منابع انرژی و طبیعت است، یعنی ساختمانی که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع تر با منطقه و جهان دارد. بنابراین، معماری سبز ترکیبی چند ارزشی در بر دارد: زیبا شناسی، محیط، اجتماع، سیاست و به عبارتی طراحی و ساختمان سازی هماهنگ با محیط.
نگرانی از ادامه وضعیت ناسازگار با طبیعت و استفاده بیش از حد از منابع برگشت ناپذیر انرژی منجر به آن شد که الگوهایی از توسعه دنبال شود تا آسیب های کمتری به محیط وارد کرده و قابلیت تداوم و استمرار داشته باشد؛ در این راستا بایستی در پی ایجاد شرایطی در جهت هماهنگی با محیط زیست و به وجود آوردن محیط زیستی پایدار بود.

مطالب مشابه :   مطالعات خانه هنر 115 صفحه

طرح نهایی پایان نامه مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز

فصل اول:
چهارچوب تحقیق

1-1- تشريح موضوع
آن گونه كه از عنوان موضوع بر مي آيد، هدف طراحي، یک فضای منسجم با قابلیت های عملکردی مناسب جهت برگزاي و هدايت جشنواره هاي مختلف ساليانه و فضاهای فرهنگی و هنری و ارتباط هنرها با یکدیگر می¬باشد. مجموعه فرهنگي سینمایی فخر یک فضای منسجم فرهنگی- هنری است که ارتباط سینما و معماری- سینما و فرهنگ- معماری و فرهنگ- سینما و معماری سبز را که میعادگاهی برای تعامل بین فرهنگ های مختلف است فراهم می سازد. لذا ما در این تحقیق به دنبال ایجاد یک فضای منسجم و انعطاف پذیر در طراحی پردیس سینمایی هستیم؛ طراحی فضایی برای تعامل بین سینما، معماری و فرهنگ که به جای تخریب و تصرف در طبیعت، به دنبال همراهی و استفاده بهینه از طبیعت پیرامون خود باشد.
در اين مركز سعي خواهد شد علاوه بر كليه بخش هاي اصلي و جانبي يك سينما كه در آن قرار گرفته است به آيين هاي محلي استان، محلي براي بزرگداشت مفاخر گرگان- شب شعر پرداخته شود. در این مجتمع سينمايي یک سالن بزرگ مخصوص برگزاري مراسم افتتاحيه و اختتاميه نيز قرار گرفته است. هدف از قرارگيري سالن هاي سينما در اين پروژه، پويايي و تحرك دائمي اين مجموعه در طول سال و اكران بخشي از فيلم هاي جشنواره در آن است.
در اين مركز سعي خواهد شد با استقرار سالن هاي مختلف سينما با ظرفيت متفاوت و طبعاً اكران فيلم هاي گوناگون زمينه جهت پاسخگويي به نياز اقشار مختلف اجتماعي فراهم آيد. همچنين با به وجود آوردن فضاهاي تفريحي و استراحتي جنبي سعي در پر كردن اوقات انتظار تماشاگران خواهد شد. عملكردهاي جانبي به طور مجزا از سالن هاي سينما بوده و جهت استفاده عموم آزاد مي باشد. اين موضوع خود عاملي جهت جذب مخاطب به سبب پر كردن اوقات فراغت در محيطي فرهنگي خواهد بود. در نهايت هدف از طراحي اين مجموعه ارائه نمونه كاملي از يك مجتمع فرهنگي و رسانه اي منسجم با قابلیت عملکردی متفاوت خواهد بود. قرارگيري سالن و يا آمفي تئاتر برای برگزاري مراسم خاص و آئینی و جشنواره ها، در اين محل عاملي مهم در جهت تشويق و ترغيب سينما گران براي بالا رفتن از پله هاي ترقي و رسيدن به اين سالن است. سالني كه كارنامه سالیانه سينماي ايران و جهان را مي توان در آن ورق زد و برگزيدگان را به ايرانيان و جهانيان معرفي نمود.

نمونه موردی مطالعات مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز

گام اول : شناخت
1-2- ضرورت انجام پروژه
1-2-1- بيان مسأله اساسي تحقيق:
انسان یکجانشین و سازمان یافته همیشه به مکانی همگانی نیاز دارد تا بتواند در پهنه و کنج و کنارش به برقراری رابطه هایی آزاد بین خود و دیگران بپردازد (فلامکی،ُ 1374:70).
موضوع معماری در واقع فیلمی است که صحنه پس از صحنه دیگر می¬آید. باور به اهمیت تصاویر استریلیزه، همواره سینما را در نوسان معماری و نقاشی قرار داده است؛ رسیدن از تناسب عناصر به تناسب احجام. واحد تصویر سینمایی یا کادر بیش از هر چیز منش هندسی و فضایی دارد. تجربه عملی فرد در فضای معماری شباهت زیادی با برداشت تماشاچی از یک سکانس خاص در یک فیلم دارد (احمدی بابک، از نشانه های تصویری تا متن، نشر مرکز، 1390).
سینما به عنوان شاخه ای از هنر می تواند محملی باشد جهت ارایه و بازخوانی زندگی، رفتار و منش مردمان از دریچه نگاه یک فرد. در صد سال فعالیت اخیر این هنر- صنعت، شاهد پیشرفت چشمگیر آن و نیز همراه شدن با سایر هنرها و تکنولوژی روز بوده ایم. بنابراین برای چنین هنری که این چنین مستقیم و صریح با مخاطبان خود سرو کار دارد، شایسته است که امکانات و شرایط مورد نیاز آن نیز فراهم شود که یکی از آنها ایجاد مرکزی برای برگزاری جشنواره های سینمایی است که هدف آن ارتباط هرچه بیشتر هنرها با یکدیگر است.
در دنیای امروزی با پیشرفت تکنولوژی انسان با سرعت بسیاری از محیط طبیعی پیرامون خود دور و دورتر شده است و در حال تخریب محیط پیرامونی خویش می باشد لذا لازم است برای حفظ حیات آتی خویش و از بین نبردن منابع انرژی برای آیندگان با طبیعت آشتی و به آن توجه کند. معماری سبز را می توان یکی از راه کار های مناسب برای این مشکل بیان کرد. هدف اصلی معماری سبز کاهش آسیب بر محیط و منابع انرژی است.
مجموعه فرهنگي سینمایی فخر، یک فضای منسجم فرهنگی- هنری است که ارتباط سینما و معماری – سینما و فرهنگ – معماری و فرهنگ – سینما و معماری سبز را که میعادگاهی برای تعامل بین فرهنگ های مختلف است را فراهم می سازد. لزوم این مجموعه از آنجا مشخص می شود که فقدان یک فضای منسجم با قابلیت های عملکردی مناسب برای برگزاری جشنواره های بین المللی سینمایی، فضاهای فرهنگی و هنری وارتباط هنر¬¬ها با یکدیگر و استفاده از الگوی مناسب معماری سبز احساس می شود. لذا ما در این تحقیق به دنبال ایجاد یک فضای منسجم و انعطاف پذیر در طراحی مجموعه فرهنگي سینمایی هستیم. طراحی فضایی برای تعامل بین سینما، معماری و فرهنگ که به جای تخریب و تصرف در طبیعت به دنبال همراهی و استفاده بهینه از طبیعت پیرامون خود باشد.

مطالب مشابه :   مطالعات پردیس فرهنگی هنری 190 صفحه

برنامه فیزیکی مطالعات مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز

فرایند سبز در زمینه معماری سابقه ای کهن دارد و مصداق آن پی بردن انسان های غار نشین به استفاده از جهت و سمت مناسب غارها از لحاظ دمای محیط می باشد. از دیدگاه ویترویوس معمار سده های پیش از میلاد بررسی اصول معماری «استحکام و زیبایی» به عنوان شاخصه های کلی معماری سبز بیان می شود. هدف کلی معماری سبز کاهش آسیب بر محیط و منابع انرژی و طبیعت است، یعنی ساختمانی که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع تر با منطقه و جهان دارد. بنابراین معماری سبز ترکیبی چند ارزشی در بر دارد: زیبا شناسی، محیط، اجتماع، سیاست و به عبارتی طراحی و ساختمان سازی هماهنگ با محیط (امین جعفری و محمد رضا مهدی نژاد، معماری سبز راهی به سوی آینده، اولین همایش منطقه ای عمران و معماری، 1390).
نگرانی از ادامه وضعیت ناسازگار با طبیعت و استفاده بیش از حد از منابع برگشت ناپذیر انرژی منجر به آن شد که الگو هایی از توسعه دنبال شود تا آسیب های کمتری به محیط وارد کرده و قابلیت تداوم و استمرار داشته باشد، در این راستا بایستی در پی ایجاد شرایطی در جهت هماهنگی با محیط زیست و به وجود آوردن محیط زیستی پایدار بود.
1-2-2- اهداف تحقيق:
1. مقابله با از بین رفتن ارزش های غنی موجود در محیط بر اثر اتکای بیش از حد و کور کورانه به تکنولوژی و فراموشی طبیعت
2. استفاده از ارزش ها ی معماری سبز در معماری سینما
3. ارتقاء سطح كيفي برگزاري جشنواره هاي سينمايي جهت پيشبرد فرهنگ جامعه مدني
4. نگرش جدید به طراحی سینما و نقش معماری در شاخص شدن هنر هفتم
5. استفاده از ارزش ها و مفاهیم معماری سبز در جهت صرفه جویی مصرف انرژی با توجه به بحران های پیش روی جهان و احترام به طبیعت و کاهش آسیب های زیست محیطی
6. استفاده بهینه از پتانسیل های محیط و کاهش هر چه بیشتر استفاده از مواد بازگشت ناپذیر

ضوابط و استاندارد های طراحی مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز

1-2-3- سؤالات تحقیق:
1- چگونه مجموعه ای تحت عنوان مجموعه فرهنگي سينمايي می تواند به برگزاری بهتر جشنواره های سینمایی کمک نماید؟
2- برگزاری جشنواره های سینمایی بین المللی چگونه می تواند در ارتقاء سطح فرهنگی و تعاملات بین کشورها موثر باشد؟
3 – مجموعه فرهنگي سينمايي چه تأثیری بر بالا بردن سطح کیفی سینما به عنوان هنری اجتماعی و مردمی می گذارد؟
4- طراحی مجموعه فرهنگي سينمايي چه دیدگاه و اهدافی را در جهت برقراری تعاملات اجتماعی دنبال می کند؟
1-2-4- فرضيه‏هاي تحقیق:
1- به نظر می رسد طراحی فضایی تحت عنوان مجموعه فرهنگي سينمايي به ارتقاء سطح فرهنگ جامعه کمک شایانی نماید.
2- به نظر می رسد مجموعه فرهنگي سينمايي فضایی جهت تعامل رویارویی تمدن ها و انسان ها را فراهم آورد.
3- ممکن است معماری بتواند به عنوان فضای ارتباط دهنده جوامع مختلف دنیا نقش ایفا کند.
4- به نظر می رسد مجموعه فرهنگي سينمايي بتواند به عنوان یک نماد ملی– فرهنگی با شعاع درخشش بین المللی عمل نماید.
1-2-5- كمبودها:
امروزه معماري، لطافت و ارتباط خود با ساير رشته ها را از دست داده و سينما كه در بعضي جوامع فقط نقش سرگرم كننده مردم را دارد كه به آن سينماي بي محتوا اطلاق مي شود كه با يك ديد بي طرفانه و واقع بينانه به موضوع بنگريم روشن است كه ايران اين سرزمين با فرهنگ كهن سال در مقايسه با جوامع پيشرفته از وضعيت فرهنگي مناسبي برخوردار نيست. امروزه يكي از مهمترين و سازنده ترين نهادها و پايگاه هاي فرهنگي، تفريحي موجود اجتماع، اجتماعات سينمايي هستند. در اين حوزه هنرمندان با ساخت و نمايش فيلم، پيام خود را به صورت كاملاً رسا در جامعه انعكاس مي دهند.
عدم جذابیت و تنوع در مجموعه های سینمایی جهت ارتقاء این هنر در جامعه ضروری به نظر می رسد. مجموعه شاخص در این حوضه با توجه به معماری سبز در ایران وجود ندارد. در حالی که جهان فعلی روز به روز نیاز خود را به انرژی های پاک بیشتر می بیند و طراحی های خود را به این سمت سوق می دهد. معماری مناسب و جذاب می تواند عاملی در جذب تماشاگران سینما باشد.

ریز فضا های مطالعات مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز

درحال حاضر بسياري از جشنواره هاي متنوع سينمايي در سطح كشور برگزار مي شود. ولی فقدان یک فضای منسجم با قابلیت های عملکردی مناسب برای برگزاری جشنواره ها و فیلم های سینمایی در کشور احساس می شود. جشنواره ها و فیلم های مختلف در مقیاس های ملی و بین المللی به صورت پراکنده و در مکان ها و سالن های گوناگون برگزار می شود. عدم تمرکز فعالیت های مرتبط با جشنواره سینمایی باعث گردیده که معضلاتی در روند برگزاری جشنواره ها و پخش فیلم ها ایجاد شود که از جمله این معضلات می توان به ایجاد برخی نا هماهنگی ها، افزایش رفت و آمد ها و در نتیجه افزایش ترافیک، افزایش هزینه های برگزاری جشنواره ها و سردرگمی مخاطبین اشاره کرد. مراسم افتتاحيه و اختتاميه معتبر ترين جشنواره ساليانه داخلي به نام جشنواره بین المللی فيلم فجر در مکان های مختلفی از جمله تالار وحدت انجام مي پذيرد كه شايد از نظر ساختاری محل مناسبي جهت اين مهم نباشد.
1-2-6- نيازها:
نياز به رفع هر يك از موارد كمبود فوق يعني وجود یک فضای منسجم با قابلیت های عملکردی مناسب برای برگزاری جشنواره های بین المللی سینمایی، فضاهای فرهنگی و هنری و ارتباط هنر ها با یکدیگر و استفاده از الگوی مناسب معماری سبز احساس می شود. مجموعه فرهنگي سينمايي فخر علاوه بر كليه بخش هاي اصلي و جانبي يك سينما كه در آن قرار گرفته است، محلي براي برگزاري آئين هاي محلي استان و بزرگداشت مفاخر گرگان-شب شعر مي باشد. همچنين داراي فضاهاي فرهنگي و تفريحي مي باشد که به جذب تماشاگران کمک شایانی می کند. مجموعه چند عملکردی جهت برگزاري جشنواره هاي مختلف و پخش فیلم های سینمایی مي تواند گوياي واقعيت ضرورت انجام اين پروژه باشد.

دیدگاهتان را بنویسید