مطالعات سینما 170 صفحه

رساله طراحی سینما – دانلود مطالعات طراحی سینما

طراحی سینما مطالعات سینما دانلود رساله معماری مطالعات سینما ریز فضاهای مطالعات سینما برنامه فیزیکی مطالعات سینما دانلود رایگان رساله معماری مطالعات سینما پروژه طراحی مطالعات سینما دانلود پایان نامه معماری مطالعات سینما ضوابط طراحی مطالعات سینما

مطالعات سینما
تعداد صفحات : 170 صفحه
قیمت : 15000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

رساله طراحی سینما - دانلود مطالعات طراحی سینما
رساله طراحی سینما – دانلود مطالعات طراحی سینما

فهرست مطالب رساله سینما – دانلود مطالعات طراحی سینما

چکیده
مقدمه 1
فصل اول رساله طراحی سینما :طرح مسئله 2
1-1-طرح مسئله 3
2-1-روش اجرای طرح 4
3-1-روش تحقیق 4
4-1-اهداف پروژه 4
5-1-محل اجرای طرح 5
6-1-دلایل انتخاب سایت 5
فصل دوم رساله طراحی سینما:تاریخچه سینما 6
1-2-تاریخچه صنعت نمایش تصویر متحرک 7
1-1-2-اتاق تاریک 7
2-1-2-پانوراما 8
2-2-تصویر متحرک 9
3-2-سالن های نمایش 11
4-2-سینماتوگراف 11
5-2-سیستم سینه راما، پرده عریض، فیلم سه بعدی 12
6-2-هنرهای نمایشی در ایران 13
7-2-چگونگی پیدایش سینما در ایران 13
8-2-نخستین مدرسه سینمایی و فیلم برداری در ایران 14
9-2-اولین تجربه در سینمای ایران 14
10-2-نخستین سالن سینما در ایران 16
1-10-2-افتتاح نخستین سینمای دائمی 17
2-10-2-دومین سینمای دائمی پایتخت 18
11-2-تولید فیلم ایرانی 18
12-2-داوود موشه لازار و تأسیس سینمای ناطق 18
13-2-نمایش نخستین فیلم رنگی 19
14-2-آغاز کار دوبله ایران 19
15-2-سینمای ایران، سینمای با هویت 20
16-2-سینماهای تهران، سقوط آزاد 20
17-2-سینمای بعد از انقلاب 21
18-2-وضعیت سالن های سینما در فاصله سالهای 1360تا 1375 23
19-2-کلیه یادگارهای 100 ساله سینمای ایران 27
20-2-گذشته چراغ راه آینده 28
21-2 گزارشی از فعالیت های موزه سینما 29
22-2-در موزه چه می گذرد؟ 29
23-2-تکنیک سینما 30
24-2-انواع متداول فیلم 30
25-2-سیستم های نمایش فیلم 31
1-25-2-نمایش مستقیم 31
2-25-2-نمایش غیر مستقیم یا آیینه ای 31
3-25-2-نمایش از پشت 31
26-2-در مسیر رسیدن به مجموعه سینمایی 32
فصل سوم رساله طراحی سینما:بررسی نمونه های موردی 33
1-3-بررسی نمونه های داخلی 34
1-1-3-سینما پردیس ملت 34
2-1-3-سینما آزادی 40
3-1-3-مجموعه سینمایی منطقه18 43
4-1-3-سینما فرهنگ 45
5-1-3-سینما ایران 46
2-3-بررسی نمونه های خارجی 47
1-2-3-سینما(UFA) 47
2-2-3-سینما آی مکس 52
فصل چهارم رساله طراحی سینما:استانداردها و ضوابط طراحی 56
1-4-تعاریف پایه 57
1-1-4-سیستم نمایش نرمال 57
2-1-4-سیستم نمایش اسکوپ 57
3-1-4-سطح سرانه 57
4-1-4-حجم سرانه 57
5-1-4-زوایای تابش 57
2-4-فضاهای تشکیل دهنده سینما 57
1-2-4-سالن نمایش 58
1-1-2-4-فواصل دید 58
2-1-2-4-زوایای دید 58
3-4-2-4-صندلی تماشاگران 59
1-3-1-2-4-شرایط صندلی های چرخدار برای معلولین 63
4-1-2-4-راهروی سالن نمایش 64
5-1-2-4-ورودی ها و خروجی های سالن نمایش 68
6-1-2-4-مشخصات پرده نمایش 73
2-2-4-سالن انتظار 79
3-2-4-اتاق پروژکتور 82
1-3-2-4-منابع نور در پروژکتور 83
2-3-2-4-شیر آب اتاق پروژکتور 83
3-3-2-4-ایمنی در اتاق پروژکتور 84
4-3-2-4-ممنوعیت در اتاق پروژکتور 84
5-3-2-4-صدا بندی اتاق پروژکتور 85
4-2-4-ورودی سینما 86
5-2-4-گیشه بلیط فروشی 87
6-2-4-سرویس های بهداشتی 88
7-2-4-فضاهای ارتباطی 90
8-2-4-پله 93
9-2-4-پارکینگ 96
10-2-4-انبار و اتاق تأسیسات 97
11-2-4-تأسیسات حرارتی و برودتی و تهویه 99
12-2-4-تأسیسات برق و روشنایی سالن 100
13-2-4-تأسیسات آکوستیک و الکتروآکوستیک 102
فصل پنجم رساله طراحی سینما:مبانی نظری معماری 106
1-5-مقدمه 107
2-5-مبانی نظری 107
3-5-مبانی نظری عام معمار یا طراح در یک طرح 108
4-5-سینما و معماری 109
1-4-5-ادراک 109
2-4-5-اجرا 109
3-4-5-نمایش 109
5-5-سینما هنر هفتم 110
6-5-سینما در یک نگاه 111
7-5-سینما از نظر مکانی 111
8-5-سینما از نظر فضایی 111
9-5-سینما از نظر زمانی 111
10-5-سینما در آغاز 112
11-5-مخاطبین سینما 113
12-5-سبک معماری 113
1-12-5-سبک مدرنیسم 114
فصل ششم رساله طراحی سینما:اقلیم و تحلیل سایت 117
1-6-استان تهران 118
2-6-دمای هوا 118
3-6-نم نسبی 121
4-6-برف و یخبندان 121
5-6-باد 122
6-6-تابش 122
7-6-طول و عرض جغرافیایی 123
8-6-ارتفاع از سطح دریا 123
9-6-شیب زمین 123
10-6-جمعیت 123
11-6-نژاد 124
12-6-زبان 124
13-6-مذهب 124
14-6-عرضهای جغرافیایی و ارتباط آنها با شهرهای ایران 125
15-6-موقعیت و زوایای تابش خورشید 126
16-6-مشخصات اقلیمی تهران 127
17-6-جهت ساختمان در رابطه با اقلیم 127
18-6-معرفی اجمالی منطقه شش تهران 128
19-6-تاریخچه و نجوه شکل گیری منطقه شش تهران 128
20-6-تحلیل سایت 132
1-20-6-ارتباطات و دسترسی ها 132
2-20-6-مسیرهای دسترسی سواره و پیاده 133
3-20-6-همجواری ها 137
4-20-6-جهت تابش و باد 139
5-20-6-پوشش گیاهی 140
6-20-6-شیب زمین 140
7-20-6-راه منتخب برای دسترسی 141
فصل ششم رساله طراحی سینما:روند طراحی 142
1-7-توصیه های طراحی 143
1-1-7-همجواری ها 143
2-1-7-همجواری های مخاطره آمیز یا نا مطلوب 143
3-1-7-همجواری با مجموعه های فرهنگی و هنری 144
4-1-7-احداث سینما در یک مجتمع 144
5-1-7-نمای سینما 145
6-1-7-نکات ایمنی 146
7-1-7-پژواک 147
8-1-7-نوفه 148
2-7-هدف طراحی 149
3-7-تفکرات طرح 149
4-7-برنامه فیزیکی 150
5-7-عناصر و زیر مجموعه های موجود 150
1-5-7-سینما 150
2-5-7-تئاتر 152
3-5-7-فرهنگی و آموزشی 152
4-5-7-اداری 153
5-5-7-خدماتی و رفاهی 154
6-5-7-تجاری 155
7-5-7-تأسیسات و انبار 156
6-7-روند طراحی و شکل گیری مجموعه 157
1-6-7-روش طراحی 157
2-6-7-اهداف طراحی 157
3-6-7-ایده اصلی طرح 158
4-6-7-سازه طرح 158
5-6-7-سلسله مراتب فضایی 159
6-6-7-دیاگرام های ارتباط فضایی 161
منابع و مأخذ

مطالب مشابه :   مطالعات تئاتر شهر 135 صفحه

دانلود رساله مطالعات سینما

چکـــــــیده
رساله طراحی سینما : با توجه به عملکرد مجموعه های سینمایی در راستای اهداف اجرائی، بار فرهنگی ویژه ای به طراحی می بخشد. دستیابی به مجموعة مناسبی که می تواند از بخش های کالبدی این مرکز در جهت انتشار و دستیابی به پیشرفت های جهان امروز از طریق تکنولوژی الکترونیک را فراهم کند. بنایی شاخص،هماهنگ، نمادی از فناوری نو و اهداف مترقی اجتماعی می باشد که افق های توسعة این زمینه را روشن می کند.
طراحی یک فضای شهری با توجّه به خلأ ناشی از مراکز جمعی _فرهنگی در فضای جدید شهری و برآورده کردن نیاز معماری سینمایی برای ارتباط بیشتر مردم در فضای سینمایی است. چرا که آندره بازن منتقد فرانسوی می گوید«: فیلم پنجره ای است رو به جهان.»
معیار های این طرح عبارتند از:
_ ارزش های طرح از نظر مفاهیم معماری معاصر از جمله ماندگاری و خلاقیت.
_ انطباق بهینه و صحیح فضاها و پیشرفت تکنولوژی.
_ استقرار مناسب در سایت و ارتباط با بیرون.
_ سازگاری با محیط.
ویژگی های طرح:
_خلاقیت در اراية فرم و ایجاد فضا.
_پاسخگویی به عملکردها و خلق فضاهای عملکردی جدید در رابطه با موضوع.
_بکارگیری رسانه های امروزی در معماری.
به خاطر پاسخگویی به ایده های فکری و برنامه های فیزیکی، فرمی سیال و رونده ایجاد شده حس حرکت را القا می کند. مجموعه با برقراری ارتباط بین فضای معماری و مردم، فضایی زنده و پویا را شکل می دهد که با ایجاد ارتباط بصری مناسب به یک فضای متنوع شهری دست می یابیم.
این فضا در جهت رشد و ارتقاء فرهنگی در راستای کمال معنوی کمک می کند یافته های حاصل از بخش شناخت از جهات راهبردی و کاربردی مبنای بخش طراحی قرار گرفته است. بر مبنای این یافته ها در چهارچوب مبانی نظری اهداف طرح و اصول و معیارهای طراحی تدوین گرفته است.

دانلود پروپوزال مطالعات سینما

1-2-تاريخچه صنعت نمايش تصوير متحرك:
سينما فرآوردة صنعت است و پس از سپري كردن مراحل طولاني شكل گيري و اختراعش در اواخر قرن نوزدهم ، همزمان با انقلاب صنعتي ظهور كرد . البته سينما را نبايد يك اختراع بلكه بايد يك حركت تكاملي پيچيده دانست .
1-1-2-اتاق تاريك :
مطالعات معماری براي نخستين بار در سال 130 بعد از ميلاد پتوسمي الكساندريا در مطالعه نوري خود راجع به قانون هاي انعكاسي به پديده دوام تصوير دست يافت .
در قرن نوزدهم دانشمندان به اين مهم دست يافته اند كه با تاباندن نور از يك روزنه كوچك مي توان بخشي از منظره خارج از اتاقك تاريكي را روي يكي از ديوارهاي داخل اتاقك منعكس كرد.
پس از آن در سال 1250 كشيش ايتاليايي به نام لئون بانيستا آلبرتي يك وسيله نور و سايه اختراع كرد كه پيشتازي براي اتاق تاريك به شمار مي رفت .
در سال 1267 راجر بيكن راهب انگليسي كاربرد آئينه ها و عدسي را تشريح كرد بالاخره در قرن شانزدهم لئوناردو داوينچي هنرمند و مبتكر ايتاليايي مفهوم اتاق تاريك يا تاريك خانه را طرح ريزي و تدوين كرد . اتاق تاريك داوينچي بنياني را پديد آورد كه همه دوربين هاي عكاسي بر مبناي آن عمل مي كنند . ايتاليايي ديگر به نام جيانيا تيستادلاپورتا در ميانه قرن 16 نظريه اتاق تاريك داوينچي را به مرحلة عملي نزديك كرد او وسيله اي ساخته بود كه با آن براي سرگرمي دوستانش نمايش هاي تفريحي كوتاهي ترتيب مي داد.

مطالب مشابه :   مطالعات سینما 135 صفحه

دانلود مطالعات سینما

2-1-2-پانوراما :
رساله معماری از اواخر دهه 18 به اين طرف كه پيكر نگاري تمام نماي انسان از طريق نقاشي ممكن شده بود مردم اروپا به نوبت و مردم امريكا روز به روز بيشتر به قدرت نمايش هاي بصري پي مي بردند.
در سال 1770 نمايش سايه (سايه نمايي) با ريشه شرقي خود مقبول خاص و عام گرديده بود. در سال 1887 هنري ديويد سري نمايشهاي سايه نمايي و حماسي را در چيتنوويز آغاز كرد. فضاي عاطفي و اجتماعي ربع آخر قرن 18 باعث افزايش علاقه مردم به هر گونه نمايش و نمايشگاه شده بود كه در ميان آنها نقاشي هايي با اندازه يا محتواي غير معمول به چشم مي خورد.
چند سال قبل در سال 1781 يك نقاش و طراح صحنه اهل آندالس به نام فيليپ ژاك دولوتربورگ نمايشی به نام ادوفومسيكون در لندن بر روي صحنه آورد كه با استفاده از عناصر سه بعدي شكل از نقاشي را آفريد شبيه فضاي سن كه اثرات رمانتيكي و ابتكاري نورپردازي هم به آن افزوده مي شد .
روشهاي لوتربورك بوسيله لوني ژاك و كلودماري بوتون تكميل شد. اين دو اولين ديوراماي تصويري را كه قسمت هايي از آن تقريبا شفاف بود از روبرو و پشت سر و از طريق برقراري يك سيستم پيچيده متشكل از لامپ ها و حائل هاي متعدد چنان تنظيم كرده بودند كه تأثيرات حاصل از تغيير نور به خوبي نشان مي داد .
معروف ترين ديوراما به توليد نمونه هاي كوچكي از آن به شكل شهر فرنگ هاي كوچك و خصوصي بود محبوبيت انواع شهر فرنگ ها در قرن نوزدهم به اوج خود رسيد و اولين تصويرهاي متحرك در جعبه هايي شبيه به شهر فرنگ نمايش داده شدند .
تاماتروپ كه مردم آن را با نام چرخ شگفتي مي شناختند در سال 1826 توسط دكتر جان آترين پاريسي اختراع شده بود و سرگرمي محبوب بچه ها و بزرگسالان محسوب مي شد در تاماتروپ دو تصوير مختلف در دو طرف يك كارت دايره شكل كشيده شده بود. وقتي اين كارت چرخانده مي شد دو تصوير با هم چرخانده مي شد و به صورت يك تصوير در مي آمد.
فناكتيوسكوپ كه وسيلة دايره مانندي بود در اوايل 1930 توسط يك دانشمند بلژيكي به نام ژوزف پلاتو ساخته شد كه شامل يك سلسله تصوير از مراحل مختلف يك حركت ساده بود .
به همين ترتيب دانشمندان زيادي دستگاه هايي مشابه اما پيشرفته تر اختراع كردند از جمله سيمون ريترفون اشتامپفر در سال 1832 در آلمان استروبوسكوپ را ساخت .
هونر در سال 1834 زوآتروپ را ساخت كه به وسيلة اميل رينو گسترش يافت و اين تلاش در سال 1876 در دستگاهي به نام پراك سينوسكوپ متجلي گرديد. در این دستگاه رينو يك نوع منشور چند ضلعي پوشيده از آينه را كه در داخل استوانه حامل تصويرها نصب شده بود جايگزين شكاف هايي كرد كه تنها مقدار بسياركمي از نور تصوير ها به چشم بيننده منتقل مي كردند، با اين روش در موقع چرخاندن استوانه آينه ها به انتقال سريع تصويرها حس تحرك در آنها را به وضوح به بيننده القا مي كردند .
رينو در 1892 نمايش عظيمي به نام پانتوميم هاي نوراني در پاريس ترتيب داد اما در اينجا حركت تصويرهاي ديگر به انجام مكرر يك عمل محدود نمي شد. رينو با اين نمايش، عمداً پيدايش سينما را تسريع كرد . سينما مي رفت كه به قول عكاسي وابسته گردد و روز به روز از نقاشي فاصله بگيرد.

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات سینما

2-2-تصوير متحرك:
در دهه 1840 دو انگليسي به نام هاي ويليام هنري فاكس تالبوت و سرجان هر شل توفيق يافتند كه عكس را روي كاغذ چاپ كنند استفاده از روش نگاتيو و پوزيتيو (-و+) نيز از دستاوردهاي آنها است .
در سال 1841 تالبوت روشي را براي ساختن شيشه هاي شفاف عكاسي به ثبت رساند چند سال بعد برادران لانگنهايم از اهالي فيلادلفيا كه توانسته بودند روش تالبوت را بهبود بخشند حقوق مالكيت صنعتي روش مذكور را از تالبوت خريدند .
در سال 1849 برادران لانگنهايم تصاوير مثبت عكاسي را روي صفحه هاي كاغذي و شيشه‌اي ظاهر مي‌كردند به اين ترتيب در ميانة قرن نوزدهم نظريات و ابداعات علمي در كنار يكديگر اساس تصوير متحرك را پديد آورند . در سال 1849 با اختراع داگروتيپ توسط ويتستون انگليسي وسيله اي براي جذب مكانيكي و دائمي دنياي طبيعي پيدا شد و روش چاپ عكس روی كاغذ نيز كه اندكي بعد كشف شد به توليد تصاوير شفافي منجر مي شد که آنها را به كمك يك منبع نوري قوي روي پرده اي نمايش داد اما هيچ يك از اختراع ها وپيش نهادها نتوانست راه حلي براي عكسبرداري پياپي ارائه كند تا حركات عكسبرداري شده بتواند مجدداً به صورت مداوم و متحرك نمايش داد تا بالاخره راه حل اين مشكل توسط دانشمندان و عكاساني پيدا شد كه ابتدا هيچگونه علاقه اي به كار كردن بر روي تصويرها و ايجاد حس تحرك در آنها نداشتند و صرفا علاقمند به پي بردن به روش هايي جهت تجزيه و تحليل حركات بودند .
ادوارد مايبريج انگليسي يكي از اين اشخاص بود او در دهة 1850 به آمريكا سفر كرد و به عنوان يك عكاس براي خود شهرتي كسب كرد، وي سرانجام به اين نتيجه رسيد كه تعدادي دوربين را در جايگاهي در كنار هم براي عكسبرداري آماده كند و دكمة آنها را به نخ هايي متصل كند، نخ ها را به صورت موازي تا آن طرف جايگاه امتداد داد به طوريكه با عبور اسب نخ ها يكي يكي به نوبت پاره شوند و هر يك از دوربين ها به ترتيب عكس هايي از يك وضعيت خاص اسب ثبت نمايند و به اين ترتيب دستگاهي به نام كرونوفوتوگراف اختراع شد كه قادر به تهيه تعداد زيادي عكس بر روي يك نوار فيلم ممتد بود .
توماس آلوا اديسون در سال 1893 اقدام به ساختن استوديويي به نام مارياي سياه در مجتمع لابراتور خود كرد . استوديو شامل چند اتاق بود كه صفحه هاي نمايش تصاوير متحرك در آن تعبيه شده بودند. اديسون دريافته بود كه وقتي سطح پشت سر اشخاص يا چيزهايي كه از آن فيلمبرداري مي شد به رنگ سياه باشد كيفيت تصوير بهتر مي شود.

مطالب مشابه :   مطالعات خانه تئاتر و سینما 150 صفحه

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات سینما

3-2-سالن هاي نمايش:
در 14 آوريل 1894 بود كه اولين سالن نمايش رسماً در شهر نيويورك افتتاح شد. به دنبال آن سرمايه گذاران زيادي وارد معركه شدند و نيويورك و بيشتر شهرهاي عمده ،امريكا پر از تماشاخانه شد مردم با انداختن چند سكـــه در دستگاه مي توانستند فيلمهايي را
تماشا كنند كه مدتشان از 40 يا 50 ثانيه تجاوز نمي كردند.تصوير متحرك صنعتي كه تازه پنج سال از عمرش مي گذشت به سرعت بصورت يك صنعت نوين عمده و يك وسيله سرگرمي عمومي هيجان انگيز درآمد.

ریز فضا های مطالعات سینما

4-2-سينما توگراف:
سرانجام اين برادران لومير بودند كه از نظر فني و با برخورداري از قدرت مالي زياد توانستند به اين رقابت پر هيجان پايان دهند. آنها در سال 1882 به كارخانه عكاسي پدرشان در ليون رفتند و پس از گذشت چند سال باعث شهرت فراوان كارخانه در زمينه تهيه صفحات عكاسي به نام برچسب آب شدند و سپس به پيشنهاد پدرشان به انجام مطالعاتي در زمينه طراحي دوربين فيلمبرداري و پخش فيلم گرديده و آنرا به ثبت رساندند . سپس با اضافه كردن يك دستگاه ديگر در ماه مارس و تكامل سيستم ابداعي شان سينما توگراف را كه در جعبه اي از برنج و ماهون نصب شده بود به جهانيان معرفي كردند.
به خاطر قابل حمل بودن دستگاه، برادران لوميرمي توانستند دوربين پروژكتور را به فضاي باز ببرند. چند هفته از اعلام اختراع آنها نگذشته بود كه دو نفر انگليسي به نام هاي برت ايكرز و رابرت ويليام پل موفق به ثبت تصويرها بر روي پردة نمايشي شوند و اين روند همين گونه ادامه داشت بطوريكه تا اواخر 1894 سينما از طريق فعاليتهاي هنرمندان و تماشاخانه داران مختلف تقريبا در سراسر اروپا و ايالت متحده گسترش يافته بود به مرور زمان صنعت مونتاژ نيز شكل گرفت .

دیدگاهتان را بنویسید