مطالعات بیمارستان کودکان

مطالعات بیمارستان کودکان

تعداد صفحات : 100 صفحه
قیمت : 10000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات بیمارستان کودکان
مطالعات بیمارستان کودکان

فهرست مطالب مطالعات بیمارستان کودکان

چکیده 1
مقدمه 2
تبیین سوژه 3
روش تحقیق 4

فصل اول مطالعات بیمارستان کودکان: کلیات بیمارستان16-6

گفتار اول:تاریخچه بیمارستان
گفتار دوم: شناخت بیمارستان، تعریف بیمارستان،انواه بیمارستان، دلایل ضرورت احداث بیمارستان کودکان
گفتار سوم: تیپولوژی بیمارستان

فصل دوم مطالعات بیمارستان کودکان: بیمارستان در ایران21-18

گفتار اول: نگاهی کوتاه به سیاست گذاری ها در احداث بیمارستان: ارکان ارزشیابی، ابعاد استانداردهای در حال تدوین،معرفی دفتر منابع فیزیکی وزارت بهداشت، بحث ضرردهی بیمارستانهای موجود، سرانه تخت بیمارستانها،پروژه های بهداشتی

فصل سوم مطالعات بیمارستان کودکان: بیمارستان کودکان36-23

گفتار اول: نظرات ارائه شده راجع به ویژگی های بیمارستان کودکان
گفتار دوم: نمونه های بیمارستان کودکان

فصل چهارم مطالعات بیمارستان کودکان: کودک، معماری، بیمارستان43-38

کودک و بیمارستان،مقاطع سنی استفاده کنندگان، کودک و دنیای اطرافش در بیمارستان،نیازهای روانی کودک، کودک و معماری، معیارهای کیفی فضا؛

فصل پنجم مطالعات بیمارستان کودکان: معرفی فضاهی بیمارستان61-45

گفتار اول: بررسی عملکرد فضاهای مختلف
گفتار دوم: بررسی چگونگی استقرار فضاها و ارتباط فضاهای مختلف بیمارستان

فصل ششم مطالعات بیمارستان کودکان: مفهوم طرح ریزی67-63

فصل هفتم مطالعات بیمارستان کودکان: بررسی سیستم های تاسیساتی72-69

فصل هشتم مطالعات بیمارستان کودکان:شرح برنامه فیزیکی 75-74

این بخش جدول ندارد و شامل دو صفحه توضیح در رابطه با برنامه فیزیکی طرح می باشد.

فصل نهم مطالعات بیمارستان کودکان: اقلیم و سایت83-77

فصل دهم مطالعات بیمارستان کودکان: معرفی طرح103-85

منابع

مطالعات معماری طراحی بیمارستان کودکان

چکیده:
طراحی هر فضایی مهم است ولی طراحی مراکز درمانی از اهمیت دو چندانی بر خوردار است زیرا در آن بسیاری تجهیزات خاص پزشکی در معالجه و مراقبت از بیماران و همچنین بسیاری از ملاحظات بهداشتی به کار گرفته می شود و ضمنا بسیاری ملاحضات روان شناختی فضا به جهت حالات روحی بیماران و همراهان آنان، کار طراحی این مرکز را پیچیده تر می کند.این مطلب وقتی اهمیت بیشتری می یابد که فضای خاص کودکان مد نظر باشد.
در طراحی بیمارستان کودکان دانستن اطلاعات جامعی از مراحل بهبودی کودک ، چگونگی مراقبت از او و همچنین نقش والدین در بهبودی کودک ضروری است.
معماری به عنوان رشته ای که کیفیت فضایی و محیط را برای ما تعریف می کند ، قادر است تا با برخورد صحیح با موضوع و در نظر گرفتن شرایط استفاده کنندگان به ایده ای صحیح برسد و آن را در قالب طرحی مناسب اجرا کند.
این پروژه طبق روال معمول از دو بخش”مطالعات و برنامه ریزی” و “طراحی” تشکیل شده است.
مطالعات این پروژه شامل فصول دهگانه ذیل می باشد.
1. فصل اول: کلیات بیمارستان مورد بررسی قرار گرفته است در این فصل، تاریخچه بیمارستان مورد مطالعه قرار گرفته و اطلاعات کلی در زمینه شناخت بیمارستان ارائه گردیده است.در پایان به تیپولوژی بیمارستان نیز اشاره شده است.
2. فصل دوم: در این فصل نگاهی اجمالی به بیمارستان سازی در ایران و سیاست گذاری های مربوط در امر بیمارستان سازی شده است.
3. فصل سوم: در این فصل کلیات بیمارستان های تخصصی اطفال مورد بررسی قرار گرفته و در دو بخش مجزا به تبیین نظرات ارائه شده راجع به ویژگی های خاص و منحصر به فرد بیمارستان های تخصصی کودکان و ارائه نمونه های موجود در بیمارستان های اطفال در سطح دنیا پرداخته شده است.
4. فصل چهارم: در این فصل به تفضیل ، ارتباط بین کودک و بیمارستان مورد ارزیابی گرفته و نقش معماری در افزایش همخوانی این ارتباط به بحث گذشته شده است.
5. فصل پنجم: این فصل به معرفی فضاهای بیمارستانی اختصاص یافته است و به دو بخش کلی تقسیم شده است در بخش اول، نخست به بررسی عملکرد فضاهای مختلف بیمارستان پرداخته شده و در بخش دوم استقرار فضاها و ارتباطات بخش های مختلف بیمارستان بررسی شده است.
6. فصل ششم: مربوط به مفهوم طرح ریزی و استانداردها اشاره دارد.
7. فصل هفتم:به سیستم های تاسیساتی بیمارستان؛فضاهای مورد نیاز و عملکرد این سیستم ها اشاره شده است.
8. فصل هشتم: با توجه به مطالب عنوان شده در فصول قبلی برنامه فیزیکی طرح مورد نظر قرار گرفته است.
9. فصل نهم: اقلیم و سایت مورد نظر ارائه گردیده است.
در آخر طرح مورد نظر معرفی شده است.

مطالب مشابه :   مطالعات معماری طراحی بیمارستان 140 صفحه

دانلود رساله معماری بیمارستان کودکان

مقدمه:
تاریخ بیمارستان با تاریخ پزشکی در هم آمیخته و در حقیقت رشد و پیشرفت بیماستان متاثر از پیشرفت و توسعه روزافزون و دانش و تکنولوژی پزشکی است.
با گذشت قرون و اعصار متمادی و بخصوص در دهه های اخیر طب تخصصی اطفال در میان علوم پزشکی از جایگاه ویژه ای برخوردار گردید.
کودکان به عنوان موجوداتی بسیار ظریف و حساس و دارای طبعی لطیف و روحی پاک وتعالی جو؛ از ابعاد متنوعی برخوردار هستند.به عنوان یک اصل، کودکان بزرگسالان کوچک شده نمی باشند و لذا هنگامی که صحبت از طراحی برای کودکان میشود با ظرافت و لطافت روح خام انسانی طرف هستیم که بسیار بیشتر از بزرگسالان از محیط اطراف خود متاثر می شوند.به کلامی دیگر، کودک به عنوان عنصری که نیازمند طراحی خاص با ظرافت های خاص است نیاز به طبی خاص،بیمارستانی ویژه و شرایط متمایزی دارد.
متاسفانه در کشور ما علم و هنر بیمارستان سازی تجربه ای طولانی ندارد و آنچه که می بینیم بیشتر اقتباسی است از آنچه که در کشورهای پیشرفته دنیا صورت پذیرفته است.
حتی اولین بیمارستانی که در مرکز کشور افتتاح گردید به عنوان مرکز تخصصی بیمارستانی طراحی نگردیده بود.از چند دهه گذشته با همکاری وزارتخانه متبوع در امور درمان و استفاده از تجربیات مهندسین و معماران، بیمارستان سازی در سرتاسر کشور شکل تازه ای به خود گرفت ولی هنوز هم طراحی و احداث بیمارستان های فوق تخصصی از دانش و اطلاعات کافی برخوردار نیست.در این حیطه مراکز تخصصی درمانی، آموزشی بیماریهای کودکان و نوزادان از اهمیت خاصی برخوردار است.با توجه به میانگین سنی جوان ایران و رشد بالای جمعیت،حساسیت موضوع بیشتر احساس می شود.

طرح نهایی پایان نامه بیمارستان کودکان

تبیین سوژه:
بیمارستان تخصصی ،آموزشی و درمانی کودکان و نوزادان زنجان

بیمارستان تخصصی،فوق تخصصی:
به بیمارستانی گفته می شود که در شهرهای بالای 600000 نفر جمعیت مورد نیاز بوده و دارای کلیه خدمات در رشته های تخصصی و فوق تخصصی داخلی و جراحی باشد.

بیمارستان آموزشی:
به مکانی گفته می شود که تشخیص بیماری، درمان بیماری؛فعالیت های تحقیقاتی در امور پزشکی و آموزش پرستاران و پزشکان در آن صورت می گیرد.

کودک:
به هر طفل یک ماهه تا دوازده ساله در طبقه بندی پزشکی کودک می گویند.

نوزاد:
به هر طفل زیر سن بیست و هشت روز یا کمتر از دو و نیم کیلوگرم نوزاد می گویند.

روش تحقیق:
برای یافتن سیستم مطلوب، انجام دو کار الزامی می نمود.

• تحقیقات میدانی
• تحقیقات کتابخانه ای
انجام تحقیقات میدانی برای لمس واقعیت ها و مشکلات موجود بیمارستان ها در ایران و تحقیقات کتابخانه ای برای استفاده از تجربه های جهانی و الگوهای موجود در کشورهای دیگر،مدنظر قرار گرفتند که موارد ذیل قابل ذکر است:
مطالعات میدانی:
1. بازدید از بیمارستان های شهر زنجان که با توجه به قدمت طولانی ساخت این بیمارستان ها از کیفیت مطلوبی برخوردار نبودند.
2. مصاحبه با پزشکان و مدیران بیمارستان ها و آشنایی با مشکلات بیمارستان از لحاظ فضاهای موجود در بیمارستان
مصاحبه با والدین کودکان بستری در بخشهای بیمارستان و آشنایی با معضلات همراهان کودکان بیمار.
3. مشاوره و استفاده از نظرات مسئولین بخش عمران وزارت بهداشت که تجربیات قابل قبولی در ساخت بیمارستان های عمومی پیدا کرده اند ولی متاسفانه در زمینه ساخت بیمارستان های تخصصی اطلاعات چندانی ندارند.
4. استفاده از نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی و شرکت های مهندسی مشاور در امر بیمارستان سازی.

مطالعات کتابخانه ای:
انجام یکسری از تحقیقات و پژوهش ها عمدتا شامل:
1. استفاده از شبکه جهانی اینترنت و دستیابی به سایت بیمارستان های تخصصی اطفال در کشورهای پیشرفته دنیا.
2. مطالعه کتب تخصصی معماری در زمینه بیمارستان سازی، که با توجه به محدودیت موجود در این امر با مشکلات زیادی مواجه شدم.
3. مطالعه و جست وجو در مقالات و مجلات تخصصی معماری در زمینه ساخت بیمارستان که از منابع داخلی و خارجی استفاده نموده ام.

مطالب مشابه :   مطالعات کلینیک قلب 140صفحه

نمونه موردی مطالعات بیمارستان کودکان

فصل اول

کلیات بیمارستان

تاریخچه بیمارستان
شناخت بیمارستان
تیپولوژی بیمارستان

مقدمه:

بیمارستان عبارت است از نهادی برای تشخیص بیماری و معالجه ی امراض و جراحات،هم از طریق پزشکی و هم از طریق جراحی بیماران و مجروحان،و بستری آنها در طی مراحلی طراحی ساخته و تجهیز شده است.
اغلب بیمارستان های مدرن برای ارائه ی خدمات بهتر با در نظر گرفتن دامنه ی وسیع نیازهای جامعه، بخش های بیماران سرپایی، اورژانس، روانپزشکی، و خدمات توانبخشی؛ نیز گسترش یافته است.
بیمارستان ها در بسیاری از کشورهای متمدن قدمت طولانی دارند.درکشورهای در حال توسعه با وجود اینکه درصد بیشتری از جمعیت جهان را در خود جای داده اند، فقدان تعداد کافی بیمارستان، تجهیزات وپرسنل مجرب بیمارستانی وجود دارد و در مقایسه با استانداردهای کشورهای صنعتی، از نظر تجهیزات، پاسخگویی و مراقبت از این شمار جمعیت ،ضعیف هستند.
بنابراین در کشورهای جهان سوم اغلب از مزایای پزشکی و درمان مدرن، فاکتورهای سلامت عمومی، یا مراقبت های بیمارستانی بی بهره بوده و به تبع آن درصد امید به زندگی در این کشورها پایین است.
طراحی بیمارستان ها در کشورهای توسعه یافته با افزایش تکنولوژی و دامنه امکانات پزشکی پیچیده تر شده است؛ در نتیجه ی افزایش دامنه ی خدمات و گسترش شیوه های درمانی و جراحی موجود، نسبت پرسنل به بیماران افزایش یافته و کادر پزشکی مجرب تری نیز فراهم شده است. در سالهای اخیر با مشارکت علم پزشکی و مهندسی دامنه وسیعی از تجهیزات نوین فراهم شده است که بیمارستان را برای پذیرش تعداد بیشتری از بیماران آماده می کند.ساخت و اجرای بیمارستانها روز به روز پر هزینه تر می شود و ارائه ی خدمات سلامت و بهداشت نیازمند طراحی فضاهایی استاندارد است.

برنامه فیزیکی مطالعات بیمارستان کودکان

تاریخچه بیمارستان:
بیش از 4000سال پیش از میلاد مسیح ادیان و آیین ها با شفای بیماران نمود قطعی پروردگارشان تلقی می شدند. معبد ساتورنوس، و بعدها اسکلیپوس در آسیای صغیر، به عنوان مراکز درمانی شناخته می شد. در سال 431قبل از میلاد، بیمارستانهای برهمایی در سریلانکا ایجاد شدند، پادشاه آشوکا 230سال قبل از میلاد بیمارستان های زنجیره ای را در هندوستان بنا نهاد. حدود 100سال قبل از میلاد رومیان بیمارستان هایی را برای درمان بیماران و سربازان مجروحشان ایجاد کردند(والتودیناریا). مراقبت از این افراد از این جهت برای رومیان اهمیت داشت که قدرت روم، در گرو یکپارچگی لژیون آن بود.
به هر حال می توان گفت که بیمارستان به مفهوم امروزی آن، به تاریخ 331پس از میلاد مسیح باز می گردد، یعنی زمانی که امپراطور کنستانتین مسیحی شد و کلیه بیمارستانهای مشرکین را بر انداخت و بدین ترتیب فرصت شروعی دوباره در این زمینه را فراهم کرد.تا آن زمان بیماران به دلیل بیماریشان از جامعه طرد می شدند، در حالیکه فرهنگ مسحیت بر حفظ رابطه ای نزدیک با بیماران توسط افرادی که وظیفه ی مراقبت از آنها را داشتند تاکید داشت.بنابراین بیماری به مسئله ای برای کلیسای مسیحیت تبدیل شد.

ضوابط و استاندارد های طراحی بیمارستان کودکان

در حدود سال370 پس از میلاد، قدیس باسیلوس،اهل قیصریه ،موسسه مذهبی در کاپادوکیه تاسیس کرد که شامل یک بیمارستان،یک بخش قرنطینه برای بیماران جذامی و ساختمانی برای فقرا، سالمندان و بیماران بود. بیمارستانهایی مشابه به تقلیداز این نمونه در امپراطوری روم شرقی ساخته است. نمونه ی قابل توجه دیگر، ساختمان سنت بندیکت در مونته کاسینو است که در اوایل سده ششم ساخته شده است.در این دوران،مراقبت از بیماران در اولویت و قبل از همه وظایف مسیحیان قرار داشت.این جریان مقدمه ای بر تاسیس یکی از اولین مدارس پزشکی در اروپا در سالرنو شد که در قرن یازدهم به اوج شهرت رسید.این نمونه منجر به احداث درمانگاه های مشابه راهبان در بخش غربی امپراطوری روم شد.
بیمارستانهای فرانسه که به هتل دیو(اقامتگاه های خدا) معروف بودنددر سال 542 در لیون و در سال 660در پاریس احداث شدند.در این بیمارستان ها بیشتر به مسائل روحی بیماران توجه می شد تا درمان فیزیکی بیماری های مزمن و حاد آنها ، روشی که راهبان برای مراقبت از بیماران خود به کار می بردند،الگویی برای عموم شد.دیرها و صومعه ها فضایی به نام اینفرماتیم(درمانگاه) داشتند که بیمارانشان را برای درمان به آنجا می بردند،علاوه بر این در دیرها یک داروخانه و معمولا یک باغ گیاهان دارویی وجود داشت.بدین ترتیب دیرها برای درمان بیماران درهایشان را به روی زائرین و سایر مردم گشودند.
طی قرون وسطی ادیان به اعمال نفوذ خود در احداث بیمارستانها ادامه دادند.رشد بیمارستان ها خلال جنگهای صلیبی که از اواخر قرن یازدهم آغاز شده شدت یافت.در این دوران طاعون و بیماری ها برای صلیبیون بیش از جنگ مشکل ساز بود. بیمارستان های نظامی در حاشیه ی راههای مسافرتی احداث شد.شوالیه های فرقه ی سنت جان در 1099بیمارستانی در فلسطین بنا نهادند که قابلیت مراقبت از 2000بیمار را داشت.گفته می شود در این بیمارستان به ویژه به بیماری های چشم توجه نشان داده می شد و شاید بتوان آن را اولین نمونه ی بیمارستان های تخصصی به شمار آورد و این شیوه برای قرن ها در بیمارستان های سیار سپاه سنت جان باقی ماند.
در قرون وسطی و به ویژه در قرن دوازدهم تعداد بیمارستان ها به سرعت در اروپا افزایش یافت.اعراب بیمارستانهایی در بغداد و دمشق و قرطبه ی اسپانیا بنا کردند.

مطالب مشابه :   مطالعات کامل بیمارستان 230 صفحه

ریز فضا های مطالعات بیمارستان کودکان

بیمارستان های اعراب به دلیل اینکه بیماران را بدون توجه به عقیده، مذهب،نژاد و مرتبه ی اجتماعی شان می پذیرفتند قابل توجه بود.بیمارستان روح القدس که در سال 1145 در مون پلیه در فرانسه ساخته شد شهرت فراوانی یافت و بعدها یکی ازمهم ترین مراکز آموزش پزشکی در اروپا شد.ولی با گذشت زمان،بیشترین تعداد بیمارستان هایی که در قرون وسطی احداث شد، موسسات مذهبی تحت سرپرستی راهبان بندیکتی بود که تاسیس بیش از 2000بیمارستان به آنان نسبت داده می شود.
همچنین در قرون وسطی حمایت از موسسات بیمارستان مانند از سوی مقامات غیر مذهبی نیز آغاز شد. در اواخر سده ی پانزدهم بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ از چنین نهادها و موسسات بهداشتی ودرمانی حمایت می کردند.گفته می شود در انگلستان بیش ا ز 200 نمونه ی این چنینی وجود داشت که پاسخگوی نیاز اجتماعی فزاینده ای بوده اند.انتقال تدریجی مسئولیت بیمارستان ها و مراکز درمانی ازکلیسا به مقامات غیرمذهبی در اروپا پس از انحلال دیرها توسط هنری هشتم در سال 1540 آغاز شد.که همین روند پایانی بر ساخت وساز بیمارستان در انگلستان تا 200سال بعد بود.
برچیده شدن بیمارستان های صومعه ای در انگلستان مقامات غیر مذهبی را بر آن داشت که جنبش داوطلبانه ای را برای بنا نهادن مراکزی برای درمان بیماران، مجروحان و معلولان آغاز کند.ساخت اولین بیمارستان داوطلبانه در انگلیس در سال 1718 توسط هوگنوهای فرانسوی آغاز شد و با احداث بیمارستانهایی در لندن مانند بیمارستان وستمینستر در1719 بیمارستان گای در 1724وبیمارستان لندن در1740 ادامه یافت.بین 1736تا1787 حداقل در 18شهر غیر از لندن بیمارستان احداث شد.این ابتکار در اسکاتلند نیز رواج یافت و اولین بیمارستان داوطلبانه ی آن به نام”بیمارستان کوچک” در 1729 در ادینبورگ تاسیس شد.
اولین بیمارستان در آمریکای شمالی در سال 1524 توسط توسط کورتس در مکزیکوسیتی احداث شد، که ساختمان آن هنوز باقی مانده است، فرانسویان نیز در سال 1639 بیمارستانی به نام “خون گرانبها” (هتل دیو دو پرسیوس سان) در کبک کانادا ساختند که هنوز به کار خود ادامه می دهد، هرچند مکان اولیه آن تغییر یافته است.در سال 1644 خانمی اشراف زاده به نام ژان مانس از کنده های درخت، بیمارستانی در جزیره مونترال ساخت و این آغازی بود بربیمارستان سنت ژوزف که بعدها فرقه ی خواهران سنت ژوزف از آن پدید آمد و امروزه قدیمی ترین گروه پرستاری در آمریکای شمالی محسوب می شود.اولین بیمارستانی که در قلمرو کنونی ایالات متحده ی آمریکا ساخته شد، بیمارستانی بود برای درمان سربازان که در سال 1663 در جزیره ی منهتن ساخته شد.
اولین بیمارستان های آمریکا در اصل نوانخانه بودند که یکی از آنها توسط ویلیام پن در سال 1712 در فیلادلفیا ساخته شد.اولین بیمارستان ثبت شده در آمریکا بیمارستان پنسیلوانیا در فیلادلفیا است که در سال 1715 امتیاز خود را رسما دریافت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید