خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات مجتمع نگهداری کودکان و سالمندان / مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست – شیرخوار تا 12 ساله 115 صفحه

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست – شیرخوار تا 12 ساله 115 صفحه

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست – شیرخوار تا 12 ساله

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست دانلود رساله معماری مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ریز فضا و برنامه فیزیکی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست نقشه و پلان مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست دانلود رایگان رساله معماری پروژه مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست دانلود پایان نامه معماری مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ضوابط و استاندارد مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست – شیرخوار تا 12 ساله
تعداد صفحات : 115 صفحه
قیمت : 12000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست - شیرخوار تا 12 ساله
مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست – شیرخوار تا 12 ساله

فهرست مطالب مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست – شیرخوار تا 12 ساله

فصل اول: دلایل و اهداف پروژه
1-1 : دلایل و اهمیت انتخاب موضوع2
2-1 : بررسی آمار و وضعیت مراکز استانی3
3-1 : اهداف پروژه4
1-3-1 : موسسه زدایی5
2-3-1 :رویکرد به معماری بومی و اقلیمی5
3-3-1 : توجه و به کارگیری پتانسیل های محلی5
4-3-1 :خلق محیطی کودکانه5
4-1 : روشهای رسیدن به هدف5
5-1 : شناخت و بررسی سایت6
1-5-1 : عوامل شکل دهنده طراحی کالبد طرح6
2-5-1 : عوامل موثر در انتخاب سایت6
1-2-5-1 :بافت اجتماعی6
2-2-5-1 :بافت کالبدی7
6-1 : معرفی رو شهای موجود جهانی7
1-6-1 : دهکده های SOS7
2-6-1 :Residential care unite8
3-6-1 : شبه خانواده های بزرگ8
4-6-1 : House parent8

فصل دوم: ادبیات تحقیق
1-2 : تعریف واژه ها10
2-2 : تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست 11
1-2-2 : پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان11
2-2-2 : پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران11
3-2 : حکومت ها و پدیده بی سرپرستی12
1-3-2 : دوره صفویه12
2-3-2 : قاجاریه12
3-3-2 : عصر مشروطیت13
4-2 : حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام13
5-2 : چگونگی سرپرستی ایتام13
6-2 : پدیده بی سرپرستی و عوامل آن 14
1-6-2 : عوامل طبيعی14
2-6-2 : عوامل غير طبيعی14
7-2 :مشکلات کودکان بی سرپرست15
1-7-2 : مشکلات هویتی- شخصیتی15
2-7-2 : مشکلات اجتماعی16
8- 2 :مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی16
1-8-2 : سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی16
9-2 :روشهای نگهداری و سرپرستی کودکان در ایران17
1-9-2 : فرزند خواندگی17
2-9-2 : امین موقت17
3-9-2 : شبه خانواده17
4-9-2 : مراکز اقامتی، مراقبتی17
10-2 : مقایسه عملکرد خانه و پرورشگاه18
1-10-2 : عملکرد خانه و پرورشگاه18
2-10-2 : ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه18
11-2: واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست:19
1-11-2 : شیرخوارگاه19
2-11-2 : شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی19
3-11-2 : شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی19
12-2 : خانواده و نقش های مختلف آن19
13-2 : انواع خانواده:20
1-13-2 : خانواده هسته ای:20
2-13-2 : خانواده گسترده:20
3-13-2: خانواده روستایی و عشایری:20
14-2 : کارکردهای خانواده: :20
15-2 : مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست:22

فصل سوم:نمونه های موردی
1-3 : انواع روشهای مراقبتی:
1-1-3 : روشهای مراقبتی رایج در دنیا:24
1-1-1-3 : خانواده های فاستر24
2-1-1-3 : شبه خانواده24
3-1-1-3 : فرزند خواندگی24
2-3 : روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران: 24
1-2-3 : پرورشگاه های وابسته به شهرداری24
2-2-3: جمعیت خیریه فرح پهلوی24
3-2-3: انجمن های حمایت از کودکان25
3-3 : تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب:25
4-3 : سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از: 25
5-3 : بررسی نمونه های موجود در جهان : 25
1-5-3 : دهکده SOS آکابا در اردن26
2-5-3 : پرورشگاه باتملی27
3-5-3 : امید دختران و پسران27
4-5-3 : خانه کودکان استون27
1-4-5-3 :اقامتگاه ها27
2-4-5-3 : خانه گروهی27
3-4-5-3 : بخش خدمات درمانی28
5-5-3 : شیرخوارگاه ANGELE28
6-3 : نمونه های فعالی در ایران28
1-6-3 : شیرخوارگاه آمنه28
2-1-6-3 :اداری28
3-1-6-3 : قرنطینه29
4-1-6-3 : بخش زرد29
5-1-6-3 :زرد پایین29
6-1-6-3 : زرد بالا30
7-1-6-3 :آبی30
8-1-6-3 :بخش قهوه ای30
7-3 : شبانه روزی شهید قدوسی30
1-7-3 : بخش خوابگاهی30
8-3 : شبانه روزی بوشهر31

فصل چهارم: شناخت كودك
1-4 :مفهوم دوران كودكي33
1-1-4 : عوامل پيدايش مفهوم دوران كودكي 33
2-4 : مراحل رشد در دوران كودكي 33
1-2-4: رشد جسماني كودك34
2-2-4 : رشد رواني كودك34
3-2-4 : ساخت فكر كودك34
4-2-4 : مراحل تحول رواني كودك35
5-2-4 : همگون سازي يا جذب و تحليل36
3-4 : مرحله تفكر پيش علمي (مرحله ادراك مستقيم 2-7 سالگي) 36
4-4 : شناخت مراحل رشد و خصوصيات جسميرفتاري كودكان 1 تا 6 سال ( پيش‏دبستاني )38
1-4-4 : خصوصيات جسميرفتاري كودكان 1 تا 2 ساله38
2-4-4 : خصوصيات جسميرفتاري كودكان 2 تا 3 ساله39
3-4-4 : خصوصيات جسميرفتاري كودكان 3 تا 4 ساله 39
4-4-4 : خصوصيات جسميرفتاري كودكان 4 تا 5 ساله 40
5-4-4 : خصوصيات جسميرفتاري كودكان 5 تا 6 ساله40
6-4-4 :مرحله عمليات عيني از 7 تا 11 سالگي41
5-4 : شکل گیری شخصیت در کودکان42
1-5-4 : اجتماع كودكان42
2-5-4 :مراحل رشد در هنر و موسیقی 43

مطالب مشابه :   مطالعات اقامتگاه کودکان بی سرپرست 100 صفحه

فصل پنجم:آموزش کودکان
1-5 :تعلیم و تربیت46
1-1-5 : مفهوم تعليم و تربيت46
2-1-5: نگاهي به سير تحولي تعليم و تربيت46
3-1-5 : تعليم و تربيت در اسلام47
4-1-5 : تعليم و تربيت جديد47
5-1-5 : آموزش و تربيت كودك48
6-1-5 : نقش هنر در خودشناسي و بهداشت رواني كودكان 49
7-1-5 : هنر و نيازهاي رواني كودك50
2-5 : فعاليت هاي هنري كودكان و ويژگي هاي آن ها51
1-2-5 : ادبيات كودكان51
1-1-2-5 : تعريف ادبيات كودكان 51
2-1-2-5 : هدف ادبيات كودك51
3-1-2-5 : تأثير قصه در كودكان52
4-1-2-5 : نقش آواز خوانی و ترانه محلی 52
5-1-2-5 : نقاشي كودكان53
6-1-2-5 : چرا كودكان نقاشي مي كشند؟53
7-1-2-5 : تفسير نقاشی چيست؟53
8-1-2-5 : نقاشي كودك و هنر54
9-1-2-5 : زيبايي شناسي و تأثيرات روانی رنگ در نقاشي54

فصل ششم:کودک و معماری
1-6 :کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟56
1-1-6 : فضاهای مطلوب و مناسب کودکان57
2-1-6 : فضاهای جذاب کودکان58
2-6 : کیفیت فضاها59
3-6 : قواعد و معیارها61
1-3-6 : ابعاد جسمانی کودکان61
2-3-6 : اصول مکان یابی و شرایط محیطی61
4-6 : فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی63
1-4-6 :ورودی63
2-4-6 :فضای انتظار63
3-4-6 :فضای اداری63
4-4-6 : فضای پذیرش64
5-6 :بخش های کودکان64
1-5-6 : بخش شیرخوار64
2-5-6 : بخش نوپا64
3-5-6 : بخش نوباوه65
6-6 : فضاهای بهداشتی66
7-6 : فضاهای ارتباطی66
8-6 : فضاهای خدماتی و تأسیساتی66
9-6 : آشپزخانه66
10-6 : انبار66
11-6 :موتورخانه67
1-11-6 : شوفاژ دیواری67
12-6 : فضای بازی67
13-6 : رنگ در فضای زندگی کودک67
1-13-6 : تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان68
14-6 : روش های کنترل صدا68
1-14-6 : کنترل سر و صدای داخل ساختمان69
15-6 : اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان70
16-6 : استاندارد ابزارهای بازی75
17-6 : نتیجه گیری80

فصل هفتم : شناخت بستر طرح
1-7 : شناخت بستر طرح82
1-1-7 : ساختار فرهنگی82
2-1-7 : ویژگی های فرهنگی و هنری82
3-1-7 : زبان82
4-1-7 : فولکلور یا ادبیات شفاهی83
5-1-7 : آداب و رسوم روزمره اجتماعی83
6-1-7 : آداب پذیرایی84
7-1-7 : ویژگی های فردی85
2-7 : اقلیم و هواشناسی85
1-2-7 : شناخت موقعیت طرح85
2-2-7 : وسعت شهرستان وتعداد بخشها وآبادی های شهرستان 86
3-2-7 : موقعیت جغرافیائی، سیاسی و ارتباطی شهر اردبیل87
3-7 : ویژگی های زمین شناسی اردبیل 88
1-3-7 : پوشش گیاهی88
2-3-7 : منابع آبی و هيدرولوژي 88
4-7 : جمعیت 88
1-4-7 : شمار جمعیت و خانوار 88
2-4-7 : نرخ رشد جمعیت در شهر و روستا و مقایسه آن با کل استان89
3-4-7 : سهم شهرستان اردبیل از جمعیت کل استان89
4-4-7 : تراکم جمعیت در کیلومترمربع90
5-7 : ویژگی های اقلیمی شهراردبیل90
1-5-7 : عوامل اقلیمی 90
2-5-7 : عرض جغرافیایی91
3-5-7 : ارتفاع از سطح دریا91
4-5-7 : دوری ونزدیکی به دریا91
5-5-7 : جریان های هوایی که برمنطقهاثر می گذارند 91
6-7 : عناصر اقلیمی91
1-6-7 : دما91
2-6-7 : ميانگين حداقل دماي هوا91
3-6-7 : ميانگين حداكثرهاي دما92
4-6-7 : ميانگين روزانه دما 93
5-6-7 : حداقل مطلق دماي هوا 93
5-6-7 : حداكثر مطلق دماي هوا94
6-6-7 : تغييرات فصلي دماي هوا94
7-6-7 : بارندگي95
8-6-7 : حداكثر بارندگي روزانه97
9-6-7 : رطوبت نسبی98
10-6-7 : روزهاي يخبندان98
11-6-7 : باد99
12-6-7 : وزش بادهاي شديد99
7-7 : طراحی اقلیمی101
1-7-7 : دیوار جنوبی: (نقاله مربوط به دیوار جنوبی) (جدول انرژی دما) 103
2-7-7 : دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی103
3-7-7 :دیوارهای شمالی 103
4-7-7 : دیوار شرقی و غربی 104
8-7 :جدول بيوكليماتيك(زيست اقليمي) ساختماني اردبيل 104
1-8-7 : روش گيوني 104
2-8-7 : روش اصلاح شده(تجدید نظر شده ) گیونیو مایلن105
9-7 : اصول طراحی اقلیمی106
1-9-7 : جهت گیری استقرار ساختمان106
2-9-7 : فرم ساختمان در رابطه با اقلیم 107
3-9-7 : تهویه طبیعی در رابطه با اقلیم108
10-7 : تحلیل سایت 108

فصل هشتم : برنامه فیزیکی
1-8 : فضاها114
1-1-8 :فضاهای خصوصی114
2-1-8 : فضاهای عمومی114
3-1-8 :فضاهای روباز114
4-1-8 :فضاهای جنبی و خدماتی114

 

دانلود رساله مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

1-1 :دلایل و اهمیت انتخاب موضوع:
مطالعات معماری شناخت کودکان، ترکیبی از عوامل جسمانی و اجتماعی است. رفتار و تجربیات یک کودک تا میزان زیادی بستگی به عوامل زیستی، جنینی، جسمانی و بالاخره عوامل محیطی و اجتماعی دارد. عدم توجه به هریک از این عوامل تاثیرگذار در تغییر و تبدیل عوامل جسمانی و مهمتر از همه روحی روانی کودک تاثیر چشم گیر دارد و لطمه های جبران ناپذیری را منجر می شود.
یکی از موارد مهم در رفع این نیازها فضایی است که کودک در آن رشد می کند. فضا و محیط هم در پرورش جسمی و هم رشد و بالندگی روحی روانی کودکان تاثیر گذار است.
برآورد هر یک از نیازهای تاثیرگذار در رشد کودک نیازمند فضایی است تا عوامل و ابزار برآورد نیازها را در خود جا دهد و شرایط مورد نیاز را فراهم آورد.
معماری به عنوان رشته ای که کیفیت فضایی و محیط را برای ما تعریف می کند قادر است با برخوردی صحیح با موضوع و با در نظر گرفتن شرایط استفاده کنندگان به ایده ای صحیح دست یابد و آن را در قالب طراحی مناسب اجرا کند. به این ترتیب توجه ما به این مراکز و فضاهای مورد نیز در راستای این هدف و معماری آنها معطوف می شود.

مطالب مشابه :   مطالعات خانه کودکان کار - دانلود رساله معماری کودکان کار

دانلود پروپوزال مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

این مراکز به دو دسته تقسیم بندی می شوند:
مراکز ارائه خدمات به کودکان عادی ( بیمارستان کودکان، مهد کودک، کانون پرورش فکری. فرهنگسرای کودک، دبستان و …)
مراکز ارائه خدمات به کودکان با شرایط خاص (کانون اصلاح و تربیت کودکان، مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست، شیر خوارگاه، مراکز نگهداری کودکان معلول جسمی و حرکتی، مدارس کودکان استثنایی و …)
این مراکز مجموعه هایی هستند که به دلیل عدم توجه به نیازهای اولیه کودکان ناگزیر از ایجاد آنها هستیم. این مراکز و فضاها نه تنها وظیفه رفع نیازهای اولیه کودکان را بر عهده دارند بلکه وظیفه پرورش، بازپروری، نگهداری و تامین آنها را که معمولاً خانواده عهده دار آن است بر عهده دارند. بنابراین این مراکز ویژگی های خاصی دارند که توجه ویژه ای می طلبند و طراحان این فضاها باید آنها را در نظر داشته باشند.
کودکانی که در این مراکز نگهداری می شوند کودکانی رها شده و بی سرپرست هستند که در بین آنها کودکانی نیز دیده می شوند که از معلولیت های ذهنی و جسمی رنج می برند این کودکان نه تنها از حمایت خانواده بلکه از حمایت جامعه نیز برخوردار نیستند. در مواردی نیز که جامعه به حمایت از آنها اقدام کرده است، حتی درصد کمی از نیازهای آنها را نیز نتوانسته است برآورده کند.
بازدید از مراکز نگهداری این کودکان نیز بیانگر این مطلب است. اغلب این مراکز از امکانات مورد نیاز برخوردار نیستند. در مواردی هم که از لحاظ امکانات فیزیکی تا حدودی قابل قبول بوده اند، جو عاطفی و روانی حاکم بر این مراکز سؤال برانگیز بوده است.
در نهایت با توجه به موارد گفته شده طراحی مجموعه ای اقامتی- مراقبتی با امکانات و استانداردهای لازم برای کودکان بی سرپرست مد نظرم قرار گرفت که البته امکان ارائه خدمات به کودکان عادی به منظور ایجاد ارتباط این مراکز با جامعه را دارا باشند.

دانلود مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

1-2 : تعریف واژه ها:
1. کودک : کودک کسی است که سن او کمتر از 18 سال باشد، مگر این که براساس قانون ملی قابل اعمال، سن قانونی کمتر تعيين شده باشد . (پيمان نامه جهانی حقوق کودک 1998 و بندا)
2. کودک بی سرپرست : به کودکی گفته می شود که بنا به دلائلی به طور دائم یا موقت هيچ شخص حقيقی ای مسئوليت سرپرستی او را به عهده ندارد. (دستور العمل سازمان بهزیستی کشور، 1379 ، ص 5)
3. خانواده : کلمه ای فارسی است که در لغت به معنای اهل بيت و نزدیکان، اهل خانه ، همسر و فرزند، دو دمان، فاميل و خاندان آمده است . و مورد نظراین پروژه از خانواده، عبارت است از والدین و فرزندان به عنوان کوچکترین واحد اجتماع
خانواده: اجزایی جدا از هم یعنی پدر ، مادر، فرزند که خمير مایه وحدت آن عطيه الهی تحت عنوان عاطفه می باشد. خانواده واحد بنيادین جامعه کانون اصلی رشد و تعالی انسان است.
بيان قانون اساسی ایران از خانواده چنين است : خانواده واحد بنيادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان و توافق عقيدتی و آرمانی در تشکيل خانواده که زمينه ساز اصلی حرکت تعاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.

مطالب مشابه :   مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی 270 صفحه

دانلود برنامه فیزیکی مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

4. یتيم : یتيم کلمه ای است عربی که در مورد انسان، کودک پدر از دست داده را گویند، در چارپایان بچه بی مادر را نامند، در پرندگان جوجه بی پدر و مادر را نامند . در جواهر، برای شی بی مانند و گران بها و یکتا به کار می رود مانند )) در یتيم (( که معنی آن مروارید نفيس و بی نظير است. واژه ایتام برای جمع مذکر یتيم و )) یتامی (( برای جمع مونث آن استعمال می شود. وقتی پسربچه بالغ شود یا دختربچه ازدواج کند، دیگر آن ها را یتيم نمی خوانند مگر به طور مجاز .
5. فرزند شبانه روزی : کودکانی که به هر دليل از کانون اصلی زندگی خود یعنی خانواده ) بودن با والدین ( جدا شده اند و در واحدهای شبانه روزی زندگی می کنند فرزند شبانه روزی گفته می شود ( بابائی ، 1369 ، ص 9)
6. مراقبت و پرورش : به مجموعه فعاليت های حرفه ای در زمينه صيانت از حقوق و کرامت و منافع کودکان و نوجوانان بی سرپرست و فراهم نمودن سلامت جسمی، اجتماعی، روانی و شرایط رشد و بالندگی معنوی ، اجتماعی ، علمی و خودکفائی آنان گفته می شود. (دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور، 1379 ، ص 5)

ضوابط و استاندارد های طراحی مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

مربی یا مادریار: به فردی گفته می شود که نظارت، کنترل و مراقبت از تعدادی کودک را بر عهده دارد و به عبارتی مربی یا مادریار، نماینده تام الاختيار مدیریت شبانه روزی می باشد.
7. شيرخوارگاه : به محلی گفته می شود که فرزندان پذیرش شده از سنين نوزادی تا پایان پنج سالگی را نگهداری می کنند و آنان را تحت تعليم و تربيت قرار می دهند.
8. شبانه روزی : به مکان بسته ای که مجموعه ای فرزندان دور از خانواده در آن زندگی می کنند، شبانه روزی گفته می شود . پرورشگاه، دارالایتام، شبه خانواده و کانون کودک نيز واژه هایی هم ردیف شبانه روزی می باشند، به بيان دیگر شبانه روزی مکانی است دربرگيرنده مجموعه ای افراد که به نحوی از عامل واسطه ای عاطفه الهی خود، یعنی والدین جدا مانده اند.

ریز فضا های مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

2-2 : تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست:
1-2-2 : پيشينه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان:
مشکلات اجتماعی از قبيل فقر و نيازمندی ، بيماری و از کارافتادگی ، بی سرپرستی و یتيمی و… همواره در طول تاریخ بشریت در جوامع انسانی باشد و ضعف های گوناگونی وجود داشته است. مشکل یتيمی که از پدیده های طبيعی اجتماعی است، از دیرباز در جوامع بشری مطرح بوده است . حمایت از کو دکان بی سرپرست و یتيم ، دارای سابقه ای بسيار طولانی است. به طوری که )) حمورابی (( حکمدان بابل تقریبا در 2000 سال قبل از ميلاد مسيح مراقبت از زنان بيوه و کودکان یتيم را بر عهده داشته است. بعد از تاریخ فوق تا اوایل قرن 16 مدارک مستندی در این ارتباط موجود نيست. اما چنان که از شواهد و مدارک تاریخی زندگی اجتماعی انسان برمی آید، حمایت از کودکان بی سرپرست و بی خانواده ، در اکثر ممالک دنيا به صورت پراکنده و غير سازمان یافته و غيرحرفه ای، تحت تاثير انگيزه های خيرخواهانه، انسانی و دینی، توسط مردم و نهادهای اجتماعی و مذهبی براساس فرهنگ و معتقدات هرجامعه انجام می گرفت.
از اوایل قرن 16 ميلادی در تعدادی از کشورهای غربی ، موضوع حمایت و نگهداری از فقرا و نيازمندان، مساکين و یتيمان به صورت مدون و با همت افرادی که از حرکت های فکری و علمی تاثير گرفته بودند درآمد . قانون (( هنری هشتم )) اولين قانونی بود که در انگليس برای رسيدگی به وضع مستمندان وضع شد و در سال 1536 دولت انگلستان مقرراتی در زمينه قانون فوق به اجرا گذارد. در سال 1597 جهت نگهداری و حمایت از معلولين ، پيران و نابينایان مراکزی ایجاد شد و در این مراکز از این گونه افراد و کسانی که قادر به کارکردن نبودند، نگهداری می شد.

دیدگاهتان را بنویسید