مطالعات مرکز آبدرمانی 100 صفحه

مطالعات مرکز آبدرمانی – دانلود رساله معماری مرکز آبدرمانی

مطالعات مرکز آبدرمانی دانلود رساله معماری مرکز آبدرمانی ریز فضا و برنامه فیزیکی مرکز آبدرمانی نقشه و پلان مرکز آبدرمانی دانلود رایگان رساله معماری پروژه مرکز آبدرمانی دانلود پایان نامه معماری مرکز آبدرمانی ضوابط و استاندارد مرکز آبدرمانی

مطالعات مرکز آبدرمانی
تعداد صفحات : 100 صفحه
قیمت : 8000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات مرکز آبدرمانی - دانلود رساله معماری مرکز آبدرمانی
مطالعات مرکز آبدرمانی – دانلود رساله معماری مرکز آبدرمانی

فهرست مطالب مطالعات مرکز آبدرمانی – دانلود رساله معماری مرکز آبدرمانی

فصل اول : کلیات
1-1: مقدمه 1
1-2: تعریف طرح 3
1-3:دلایل انتخاب طرح 4
1-3-1: هدف طرح 4
1-3-2: اهمیت و ضرورت ابدرمانی 4
فصل دوم : مطالعات (توريسم و اکوتوریسم وآبدر ماني واصول ومبانی نظری ) 5
قسمت اول : الف – مطالعات توريسم و اکوتوریسم 5
2-1-1: توریسم در ایران: 5
2-1- 2:اکوتوریسم (Eco Tourism) 6
2-1- 2:الف- عرصه طبیعت گردی (اکوتوریسم) در استان اردبیل 6
2-1-2:ب- توریسم آبهای معدنی و آبهای گرم: 7
2-1- 2:ب- 1-توریسم آب معدنی در استان اردبیل 7
قسمت دوم : مطالعات در مورد آبدرماني 8
2-2-1:تاریخچه آبدرمانی 8
2-2- 1-الف:تاریخچه درمان با اب در جهان: 8
2-2-1-ب: تاریخچه درمان با اب در ایران: 10
2-2-2:خصوصیات آب و خواص درمانی آن 10
2-2-2-1: خصوصيات فيزيکي آب و خواص درماني آن 10
2-2-2-2:روشهای هیدروترابی فیزیکی بشرح زیر می باشد 11
2-2-2-3:آب سرد 12
2-2-2-4:آبگرم 13
2-2-2-5:رادیواکتیو 14
2-2-2-6:شنا 14
2-2-2-7:هیدروترابی 15
2-2-3-خصوصيات شيميايي و خواص درماني آن 15
2-2-3-1:نمک طعام 15
2-2-3-2:بتاسیم 15
2-2-3-3:گاز کربنیک 16
2-2-3-4:سولفات 16
2-2-3-5:کادمیوم 17
2-2-3-6:سرب 17
2-2-3-7:بیکربنات 18
2-2-3-8:آهن 18
2-2-3-9:کلسیم 18
2-2-3-10:ترکیبات کلر 18
2-2-3-11:سایرموا دمعد نی 19
2-2-4-انواع آب معدني 19
2-2-5 -منشا آبهاي معدني : 20
قسمت سوم: اصول ومبانی نظری و فاكتور هاي تئوري در طراحي 21
2-3- الف : اصول و مباني نظري 21
2-3-ب: فاکتورهای تئوری در طراحی 22
2-3- ب-1: حجم كلي 22
2-3- ب2 :فضاي داخلي 26
2-3- ب3:فضاي خارجي 27
فصل سوم: استانداردها– شرايط و ابعادو برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی 29
قسمت اول: استانداردها و شرایط وابعاد 29
3-1-1:مشخصات فضایی و معماری 29
3-1-2:انواع استخرها 29
3-1-:3طراحی معماری استخر 30
3-1-4:اندازه و ظرفیت استخرها 31
3-1-5:تعیین دبی آب سیر کولاسیون استخر: 32
3-1-6:گردش آب جکوزی وحوض آبسرد 33
3-1-7:انواع سونا 34
3-1-8:گرمایش فضاهای جانبی 35
3-1-9:تهویه فضاهای استخر آبدرمانی 35
3-1-10:ورودیهای استخر 37
3-1-11:ضد عفونی 38
3-1-12:کلرزنی 38
3-1-13:کنترل کاهش آب 39
3-1-14:جلوگیری از باشیدگی آب 39
3-1-15:معیارها، آیین نامه ها و ضوابط و پیشنهادات آب گرم بیله درق 40
3-1-16: ضوابط در طراحی استخر 40
3-1-17:روشهای درمان 41
3-1-18: تاسیسات استخر 43
3-1-19: سیستمهای گرمایش با آب و تقسیم بندی آنها 44
3-1-20:شرایط محیطی طرح 45
3-1-21:شرایط اجتماعی 45
3-1-22:عناصر مختلف آبدرماني 49
قسمت دوم : برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی 53
3-2-1:برنامه فيزيکي طرح پيشنهادی آبدرمانی بيله درق 53
3-2-2:امکانات مورد نیاز مجموعه: 54
3-2-3: بررسی روابط و استانداردها (برنامه ریزی فیزیکی) 54
3- 2-4: ساختمان آبدرمانی: 55
3-2 -5:قسمتهای وابسته استخر در طراحی آبدرمانی 55
3-2-6:فضاهاي مجتمع آب درماني 58
3-2 -7:امکانات و محدودیتهای زمین طرح: 60
3-2 -8:ويژگيهاي فني سازه طرح پيشنهادي 61
3-2 – 9:مصالح 62
فصل چهارم: مصادیق- نمونه های داخلی وخارجی 62
قسمت اول : بررسی اجمالی مراکز آب درمانی در کشورهای مختلف 62
4-1- 1 -آبهای معدنی جهان 63
4-1- 2- فرانسه 63
4-1- 3 :ژاپن 63
4-1- 4: آمریکا 65
4-1- 5 :ایسلند 65
4-1- 6:خلاصه بررسی مراکز آبدرمانی 65
4-1-7 :نظريه ایجاد مراکز آب درمانی 65
قسمت دوم : بررسی كلي نمونه های خارجی آبدرمانی 66
4-2-1 مجموعه آبدرمانی کالدا Galdea 66
4-2-2: مجموعه آب درمانی بادبادن در آلمان 73
قسمت سوم : آبهاي معدني استان اردبيل 77
4-3-1:آبهاي معدني استان اردبيل 77
4-3-2:عناوين چشمه هاي آب معدني شناسايي شده در استان اردبيل 78
قسمت چهارم : آبهای معدنی شهر توریستی سرعین 82
4-4-1- آبگرم قره سو 82
4-4-2: آب گرم ساری سو 82
4-4-3 :آب گرم گامیش گولی 82
4-4-4:آب گرم ژنرال 83
4-4-5: آبهای گرم پهن لی 83
4-4-6:آب گرم یئل سویی 83
4-4-7: آب گرم بش باجیلار 83
4-4-8: مجتمع آب درمانی سبلان 84
4-4-9: مجتمع آبدرماني شابيل 87
4-4-10:مجتمع آبدرماني سردابه 92
فصل پنجم: تحليل سايت 94
5-1: تحليل سايت 94
5-2:دلايل انتخاب سايت پروژه بيله درق 94
5-3: چشمه های معدنی ویلا درق (ویله دره) 95
5-4: بررسي سايت پلان مجتمع پيشنهادي 98
5-5: بررسي سايت ازديدگاه اقــــليم: 99
5-6: سايت پيشنهادي در طرح تفصيلي روستاي بيله درق 100
5-7: دلايل انتخاب سايت پيشنهادي 100
5-8: شيب و توپوگرافي زمين سايت 103
5-9:امکان ورود ، توزيع و نفوذ به سايت پيشنهادي 103
5-10: ديد و منظر 103

دیدگاهتان را بنویسید