خانه / دانلود رایگان معماری / برنامه فیزیکی رایگان

برنامه فیزیکی رایگان

برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب

برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب

برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب شامل ریز فضاها و سطح استاندارد انها خدمات درمانی سطح کل جراحی 557 اورژانس 309 درمانگاه تخصصی 576 فیزیوتراپی 150 بستری مردان 454 بستری زنان 454 بخش ICU 359 بخش آنپیو 195 جمع کل 3090 خدمات تشخیص سطح کل آزمایشگاه 126 خدمات اداری سطح کل …

ادامه نوشته »