خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات کتابخانه / مطالعات باغ کتاب | دانلود رساله باغ کتاب

مطالعات باغ کتاب | دانلود رساله باغ کتاب

مطالعات باغ کتاب

تعداد صفحات : 80 صفحه فایل ورد
قیمت : 10000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

فهرست مطالب مطالعات باغ کتاب | دانلود رساله باغ کتاب

مطالعات باغ کتاب | دانلود رساله باغ کتاب
مطالعات باغ کتاب | دانلود رساله باغ کتاب

مقدمه 1

فصل اول مطالعات باغ کتاب: اقلیم،جغرافیا،تاریخچه و تحلیل سایت 2

شناخت منطقه تهران و ویژگی های آن 2
چگونگی شکل گیری شهرتهران 2
جمعیت وپراکندگی آن 3
مشخصات جغرافیایی استان تهران 3
اقلیم وآب وهوای تهران 4
اقلیم 4
دما 4
بارندگی 5
رطوبت نسبی 5
باد 5
تابش خورشید 5
وضعیت زمین شناختی تهران 6
آلودگی های شهر تهران 6
وضعیت دسترسی در تهران 6
عوامل تاثیر گذار بر طراحی 7
جهت ساختمان ها 7
تعداد طبقات 7
اصول و روش طراحی 8
تحلیل سایت 9
همجواری ها 10
دید ومنظر 10
دسترسی سواره 11
دسترسی پیاده 11
دسترسی های اصلی وفرعی 11

فصل دوم مطالعات باغ کتاب: مبانی نظری 13

طرح مسئله 13
اهداف راهبردی باغ کتاب 13
تعریف باغ کتاب 14
باغ کتاب چیست؟ 14
ضرورت طراحی 15
فرهنگ 16
تعریف فرهنگ 17
ویژگی فرهنگ 17
باغ کتاب، شناخت ، موضوع و معيارها و پیشینه مرتبط با موضوع 17
باغ ایرانی چیست 17
باغ ایرانی کجاست 19
شناخت باغ ایرانی 19

فصل سوم مطالعات باغ کتاب: ضوابط واستاندارد های طراحی وقواعد ومعیارها 20

اصول طراحی فضاهای داخلی باغ کتاب 20
استانداردها ی وسائل و تجهیزات فضاهای مختلف 26
وسائل ویژه قسمت های عمومی کتابخانه 70
میز مطالعه 27
صندلی مطالعه 28
برگه دان 28
وسایل ویژه فضای کاری 29
فضای ویژه کارکنان 29
فضاهای در برگیرنده خدمات فنی 29
سالن خدمات عمومی 30
محل استراحت کارمندان 31
دستشویی وتوالت وآبدار خانه،رختکن ویزه کارمندان 31
فضاهای در برگیرنده خدمات اداری 32
فرم های وسایل نگهداری منابع کتابخانه ای 33
سیستم کشویی مکانیزه 35
وسایل نگهداری سایر منابع 35
روزنامه های جاری 37
ابعاد رورنامه های استاندارد 37
اطلس ها 38
ابعاد جاری اطلس 38
منابع خطی 38
استانداردهای باغ کتاب ایران 39

فصل چهارم مطالعات باغ کتاب: نمونه های موردی 41

باغ کتاب تهران 41
برخی از اهداف باغ کتاب تهران 41
فضاهای جانبی باغ کتاب تهران 42
فضاهای رفاهی باغ کتاب تهران 42
ویژگی ها وامکانات باغ کتاب تهران 43
باغ کتاب در کجا قرار گرفته است 44
تصاویر طرح 45
باغ کتاب تلاویو 46
ریشه 47
طراحی 47
کتاب ها 47
باغ کتاب استقلال لوییزیانا 48
سایت پلان 48
پلان ها 49

فصل پنجم مطالعات باغ کتاب: ساختارباغ کتاب وریزفضاها وتوضیح آن ها وکاربردشان 50

معماری باغ کتاب وسیر تحول ان 50
شیوه عرضه محصولات 51
فضاهای حداقل یک باغ کتاب 52
قسمت های اساسی یک باغ کتاب واحتیاجات آن 52
قسمت های عمومی کتابخانه 53
اطلاعات 54
قسمت فهرست کتاب(کاتالوگ) 54
قسمت امانات وپخش کتاب 54
سالن قرائت 55
سالن روزنامه ومجلات 55
بخش سمعی وبصری 55
فضای مخصوص مطالعه در فضای ازاد 55
بخش مربوط به کارکنان وخدمه باغ کتاب 56
قسمت ذخیره کتاب 56
جدول ریز فضاها 57
حوزه خدمات فنی 60
بخش تهیه وسفارش مواد 60
بخش آماده سازی مواد 60
حوزه خدمات عمومی 61
حوزه خدمات اداری 61
حوزه خدمات پشتیبانی 62
حفاظت و ایمنی 62
تجزیه وتحلیل فضاهای خرد معماری 62
تدابیر در فضاهای خردمعماری 64
معماری درباغ کتاب 65
ملاحظات توسعه پایدار وصرفه جویی در انرژی 66
ملاحظات نورگیری فضاها 67

باغ کتاب 68
اهداف باغ کتاب 68
آشنایی با باغ کتاب 69
فضاهای رفاهی باغ کتاب 69
ویژگی ها وامکانات باغ کتاب 69
انواع باغ کتاب ها 70
باغ کتاب عمومی 70
باغ کتاب آموزشگاهی 70
باغ کتاب دانشگاهی 71
باغ کتاب اختصاصی 71
نتایج 72
کلام آخر 72

فصل ششم مطالعات باغ کتاب: روندطراحی ونقشه های معماری 73

فهرست منابع …

مطالعات معماری طراحی باغ کتاب

مقدمه

در ایجاد باغ کتاب ، فرض بر این نهاده می شود که یک انسان هر چه بیشتر بداند فرد مفیدتری به حال جامعه خود خواهد بود و از این رو برای همه افراد یک جامعه باید امکاناتی فراهم آورد تا مطابق نیازهای خویش، خواندن آنچه را به حال خود مفید می دانند، در دسترس داشته باشند. در هر صورت برای دانستن و خواندن نیاز به اشتیاق و جذب و فضایی صمیمی با دارا بودن تمام شاخصه های یک کتابخانه است که این مهم در طرح باغ کتاب بدست خواهد رسید
در قرن حاضر که همه فضاها به سمت مینیمال شدن و سادگی پیش میرود به طوری که انسان تبدیل به ماشینی متحرک شده طراحی فضاهای فرهنگی با رویکرد تفریحی می تواند مشکلات بسیاری از روش زندگی این دوره حل کند

مطالب مشابه :   مطالعات کتابخانه 70 صفحه

دانلود رساله معماری باغ کتاب

فصل دوم : مبانی نظری
طرح مسئله
باغ کتاب و کلا مجموعه های کتابخانه ایی گردآورنده تلاش های فرهنگی، هنری، علمی و فنی بشر و قلب نظام اطلاع رسانی یک جامعه است. و با توجه به جایگاه محوری ارتباطات و اطلاع رسانی در تمدن کنونی باغ کتاب نهادی است که در عین حفظ میراث دیروز نقشی فعال در شکل دادن به امروز و تغییر جامعه به سوی فردای متعالی دارد. و به این اعتبار کمتر نهادی را می توان یافت که چنین پیوند اساسی با وضع حال و سرنوشت آینده نسبتاً دور یک ملت داشته باشد.
از جنبه دیگر، وجود مراکز دانشگاهی و تعداد زیاد دانشجویانی که دسترسی به منابع اطلاعاتی جدید و دست اول، یکی از حقوق اولیه آنان است، ضرورت وجودی این مسئله را بارزتر می کند.
از سوی دیگر به منظور صرفه جویی در وقتی که در مسیر رفت و آمد چند کتابخانه اصلی شهر صرف می شود، پیشنهاد می شود باغ کتابهایی در مناطق اصلی و تفرجگاهی مختلف شهر ساخته شوند تا علاوه بر رفع نیاز علاقه مندان، مکانی برای ترغیب سایرین به این مهم باشند.
اهداف راهبردي باغ کتاب
باتوجه به مباحث مطرح شده در زمينه طرح مسئله اهداف زيردر نظر مي باشند.
ا.رتباط حضوری مخاطب با کتاب در محیطی مفرّح و آرام؛
۲. ایفای نقش به عنوان یک هماهنگ کننده در فرآیند تولید و انتشار؛
۳. ارتقای استانداردهای تولید و نشر؛
۴. افزایش تعامل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نشر؛
۵. ترویج نوآوری‌ها و فناوری‌های حوزه نشر؛
۶. دسترسی مخاطبان بین‌المللی به منابع اسلام و ایران و انقلاب اسلامی؛
۷. حضور مؤثر و آبرومند در فضای بین‌المللی کتاب.
8. ایجاد اشتیاق بیشتر برای مطالعه
9. افزایش کتاب و کتاب خوانی

طرح نهایی پایان نامه باغ کتاب

تشويق وايجاد انگيزه هاي مردم براي شرکت در چنين مراکزي از طريق خلق فضاي گفتگو و کتابخانی براي همگان
انتقال و تفهيم اهداف فرهنگي واجنماعي خودشبطور ملموس وقابل اثر در جامعه ومحيط از طريق جنبه هاي کارکردي
پذيرش وجذب مفاهيم واستعدادهاي جديد امروز از طريق حفظ وتداوم اصول وارزشهاي ماندگار در سطحي ملي وفراملي
تعريف و تفکيک حوزه هاي فعاليتي وبرقراري رابطه اي صحيح بين گروه هاي جمعيتي از طريق ارائه نظم فضايي وکارکردي .
ايجاد انگيزه براي احداث و خلق فضاي هاي مشابه در ساير نقاط کشوراما بعد از مبحث راجع چگونگي نگرش به ساختار عناصر فرهنگي و بايد مسئله رااز ديدگاه معماري دوباره بازسازي کرد وبعد با همان جمع بندي به موضوعات پرداخت .

نمونه موردی مطالعات باغ کتاب

تعریف باغ کتاب
باغ کتاب مجموعه ایی فرهنگی علمی تفریحیست که بازدید کنندگان با استفاده از مواهب طبیعی و امکانات خاص و آرامشی که در محیط این مرکز نهفته است به درک بیشتر مفهوم کتاب بپردازند
این مرکز می تواند کتابخوانی را از محل های کلاسیک کتابخانه جدا و آن را به بدنه شهری الصاق نماید تا استفاده کنندگان با شور و اشتیاقی مضاعف به سوی این مهم روانه گردند .
باغ کتاب چیست؟
باغ کتاب متشکل از محوطه ایی بزرگ از فضاهای سبز و مجموعه هایی ساختمانی از هم جداو نه به صورت بافت متراکم که در این ساختمانها استفاده کنندگان به طرق مختلف به کتاب دسترسی خواهند داشت در این مجموعه که دریاچه ، کافه کتاب ، مسیرهای کتابخوانی که در آن تابلوهایی درست شده از صفحات کتاب هستند وجود خواهد داشت.
مسئله تفرج در باغ کتاب با تفریح در پارک و محلهای بازی و سرگرمی کاملا متغییر است لذا در باغ کتاب ضوابط خاصی برای کتابخانها و آرامش محیط و استفاده کنندگان این فضاها وجود خواهد داشت.
ضرورت طراحی
با تغییر نگرش مردم جامعه به علم در قرن حاضر و اهمیت آن در جامعه به طور قطع وجود باغ کتاب بزرگ و مجهز با مقیاس کارکردی شهری و حتی فراشهری، با توجه به موقعیت شهر تهران، برای تأمین نیازهای عملی، فرهنگی و … اقشار مختلف، الزامی است. لذا برای دولتمردان ارتقا سطح آموزش عمومی مردم امری اجباریست تا کشور از عقب افتادگی رها گردد
اما با توجه به نیاز جامعه امروز که تقویت فرهنگ مطالعه در میان توده مردم است، شاید بهتر باشد علاوه بر تجهیز هر چه بیشتر کتابخانه تخصصی، در فکر ایجاد باغ کتاب هایی با فضایی هماهنگ و آمیخته با فضاهای شهری با استفاده از تناسبات باغ ایرانی و زندگی روزمره توده مردم به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی باشیم.

مطالب مشابه :   مطالعات دانشکده معماری 105 صفحه

برنامه فیزیکی مطالعات باغ کتاب

چرا «باغ» کتاب؟ باغ در فرهنگ ایرانی، نماید پیوند انسان متمدن با طبیعت، محلّ آرامش و تأمل، و گوناگونی و رنگارنگی بوده است. کتاب به عنوان یکی از حامل‌های سنتی فرهنگ، از یک سو با آرامش و تأمل و خودآگاهی تلازم دارد و از دیگرسو به لحاظ کثرت و گوناگونی موضوعات و عناوین، با رنگارنگی و گونه‌گونی. آرامش و در نتیجه تأمل و تفکر در پیوند با طبیعت شکل می‌گیرد و بارور می‌شود. تپه‌های عباس‌آباد به اقتضای طبیعت آنها و نیز مجموعه‌های فرهنگیِ شکل گرفته یا در حال شکل‌گیری در آن، آمیزه‌ای از معماری مدرن و چشم‌اندازهای طبیعی شامل تچه و گیاه و آب است. باغ کتاب همچون نگینی در میان این تپه‌ها قرار دارد لازم است که در هماهنگی کامل با فضای کلی آن باشد.
در دنياي علم و دانش امروز و در عرصه فن آوري پيشرفته فردا، بحث گردآوري و ارائه اطلاعات جديد و تازه ، مسئله اي است كه بي شك بايد به آن پرداخته شود.
دانش بشري هر روزه با انبوهي از اطلاعات نو و اختراعات تازه روبرو است و همه اين دستاوردها بگونه اي شايسته ، نياز به دسته بندي و ذخيره دارند.
با شروع عصر جديد و در اوايل قرن 20، همراه انقلاب اطلاعاتي علوم مختلف در شاخه هاي گوناگوني دسته بندي شدند و با شاخه شاخه شدن دانش بشري، نياز به ذخيره و بازيابي اطلاعات بيشتر احساس شد، بر اساس اين نياز، علومي چون ارتباط شناسي، ارتباطات و علوم مديريت و تجارت اطلاعات پا به عرصه فرهنگ بشري گذاشتند.
حاصل تلاش دانشمندان اين رشته ها بوجود آمدن شبكه هاي رايانه اي و دستيابي به تئوريها و نظريات نويني در رشته ارتباطات و اطلاع رساني شد.
كشور ما نيز بعنوان عضوي از جامعه بين المللي، در صورتي كه بخواهد فرهنگ غني گذشتگان خود را حفظ كند و در عين حال با دانش گسترده و پيشروي دنيا امروز هماهنگ گردد، چاره اي جز ارزش نهادن به مسئله اطلاع رساني چه در بعد اجتماعي و چه در بعد علوم اختصاصي ندارد . و كتابخانه ها با تعريفي كه امروزه از آنان مي شود ، فارغ از عنوان و مكانشان بعنوان جايگاهي براي دسترسي به دانش بشري در سطح ملي (با كتب و مجلات) و در سطح بين المللي (با شبكه هاي الكترونيكي) يكي از بهترين پاسخ ها به نياز امروز جامعه در حال رشد ايران خواهد بود تا با مدد اطلاعات و دانش انديشمندان در جاي جاي اين كره خاكي، فردائي روشنتر را براي ايرانيان رقم بزنيم.
1ـ بالارفتن سطح فرهنگ عمومي در دراز مدت
2ـ ايجاد يك منبع اطلاعاتي ، به منظور خدمت به دانش پژوهان و دانشجويان
3ـ طراحي كتابخانه امروزي با توجه به حضور رسانه هاي جديد و توجه به مطرح شدن گونه جديد كتابخانه يعني كتابخانه چند رسانه اي .
3ـ1) شناخت تاثير شيوه هاي جديد انتقال اطلاعات بر تصور فضايي جديد

ضوابط و استاندارد های طراحی باغ کتاب

فرهنگ
فرهنگ به عنوان یک نیاز ضروری جامعه :
فرهنگ و امور فرهنگی در شکل پیچیده و تکامل یافته امروزی، نیازها و ملزوماتی دارد و این نوشتار در صدد توضیح و تشریح نیازهای فیزیکی کالبدی فعالیتهای فرهنگی است. اگر چه امروزه وسائل ارتباط جمعی همچون تلویزیون و رادیو امواج فرهنگی خود را همه روزه داخل خانه ها انتشار می دهند لیکن بسیاری از امور فرهنگی تنها در مکانهای مخصوص به خود صورت می پذیرد. مکانهایی همچون کتابخانه ها، سینماها، تئاترها امروزه جزء فضاهای قطعی یک مجموعه شهری در آمده و مزیت عمده مراکز و مجموعه های فرهنگی نسبت به رسانه های گروهی در آن است که فرد ابتدا احساس علاقه کرده و سپس اراده می کند و به یک مرکز فرهنگی برای مشاهده و یا انجام یک کار فرهنگی می رود.

مطالب مشابه :   مطالعات دانشکده هنر 115 صفحه

تعریف فرهنگ :
در زبان پهلوی و پارسی دری معنای فرهنگ جزئی بود از مفهوم وسیعتری که اکنون برای آن می پنداریم و بیشتر شامل آگاهی از هنرهای معمول، علوم متداوله زمان، حکمتها و اندرزها و راهنمایی های اجتماعی ، آداب مقبول زمان و اطلاعات عمومی می گردید، ولی بی شباهت به « ادب » در تمدن اسلامی نبود فرهیختن مصدر فرهنگ نیز به معنای ادب و هنر و علم آموختن است و به همین دلیل واژه «فرهنگستان» در متنهای پهلوی به معنای آموزشگاه بکار رفته است.
« ادوارد بانت تایلور » در کتاب فرهنگ ابتدایی از فرهنگ ، نموده است، مناسب ترین تعریف می شود و عبارت است از :
«فرهنگ یا تمدن ، کلیت همتافته باورها ، فضائل و ارزشها ، آرمانها، دانشها، هنرها و فنون ، آداب و اعمال جامعه و مشخص کننده ساخت و تحول زندگی یک ملت است.»
– ویژگی های فرهنگ :
فرهنگ شامل زندگی جمعی و ارزشهای موجود در حیات یک ملت است. مجموعه ای از سنتهای زنده و تاریخی و اعتقادات است. مسلم است که در مرحله نخست ، ارزشها هستند که جوهر فرهنگ را تشکیل می دهند و ما را به درک بهتر شیوه رفتاری هدایت می کنند.
جامعه شناسی فرهنگ برای فرهنگ ویژگی هایی قائل است :
1- همواره در حال تغییر است.
2- تغییر و تحول فرهنگها ریشه در شرایط بیرونی و درونی آنها دارد.
3- عنصر اساسی در تحول فرهنگها نوع رابطه بین آنهاست.
4- بین فرهنگ و جامعه رابطه ای دو سویه وجود دارد.

ریز فضا های مطالعات باغ کتاب

باغ کتاب، شناخت ، موضوع و معيارها و پیشینه مرتبط با موضوع
باغ ايراني چيست؟
باغ ايراني نتيجه تلاش انساني در ايجاد محيطي مساعد با عناصر طبيعي در گستره طبيعت است. عناصر طبيعي بر اساس داده ها و شاخص هاي بي شمار ذاتي و پنهان خود به وجود مي آيد. مشاركت عناصر در تركيب و ايجاد محيط مساعد، هر چند مشروط عوامل مشخص به خود مي باشد، در كل اتفاقي است؛ يعني، رويدادي است بدون قصد انساني كه بدون نظم معيني رخ كرده است. تكرار اتفاق ها طبيعت را شكل مي دهد، اما انسان، در شكل دادن به محيط مساعد جاي اتفاق را به خواست تبديل مي كند. خواست پديده اي است تاريخي، بنابر اين، متغير و هدفمند است. خواست به مثابه اداره آگاه با هدف دگرگون كردن محيط نامساعد در ايجاد باغ متكي به قدرت و تصميم، مهارت، دانش و پاكي روان سازندگان اش، به طور هدفمند، تابع وضعيت طبيعي، عمل مي كند.طبيعت با تمام قدرت و توانايي اش تمام شرايط ضروري هستي را آماده كرده، و در آن شرايط ضروري عوامل قاطع در فرايند ظهور پديده ها و همچنين شكل يابي زندگي و محيط زيست در كار مي باشد. بنابر اين، باغ ايراني به مثابه باز توليد طبيعت نيست، لكن عوامل قاطع واقعيت هاي ناپيداي طبيعت را به كار مي گيرد. و نظم لازم را در طبيعت بدون نظم به وجود مي آورد. فضاي باغ توأماني از شكل عيني و شكل حسي است، باغ در شكل عيني به طور كالبدي قابل مشاهده است و يا قابل تأكيد است و در شكل حسي از فرايند ابتدايي تأثير مستقيم شي هاي متعلق به واقعيت روي اندام هاي حسي انسان وارد فرايند مركب ادراكي شده و در حوزه عمل شناختي- دانشي شكل عيني و شكل حسي به وحدت مي رسد و كنش مقابل آنها بر مبناي عمل اجتماعي – تاريخي انسان كشف مفاهيم ناشناخته و حالت هاي الهام دهنده فضاي باغ را ميسر مي سازد. در باغ ايراني نهايت مادي به بينهايت معنوي ارتقا مي يابد. از ميان نمودها و وجودهاي متنوع و بي پايان طبيعت، به مثابه واقعيت عيني خارج از شعور و مستقل از آن عناصري چون آب، خاك، گياه، نور و حتي جريان هوا(باد) در ايجاد باغ به كار مي آيند.

دیدگاهتان را بنویسید