خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات موزه / مطالعات باغ موزه اسلام 110 صفحه

مطالعات باغ موزه اسلام 110 صفحه

مطالعات باغ موزه اسلام  110 صفحه به صورت word ، که شما می توانید فهرست مطالعات باغ موزه اسلام را مشاهده و از این فایل بعنوان یک منبع در مطالعات باغ موزه اسلام خود استفاده کنید.

مطالعات باغ موزه اسلام

شاید یکی از روشن ترین کلمه هایی که در رابطه با انسان امروز و جوامع امروزی می توان گفت، کلمه تکثر یا تعدد باشد، بدین معنی که در هیچ یک از دوران های گذشته این همه نظریه های مختلف در رابطه با انسان و جهان پیرامونش وجود نداشته است.
به طور کلی هنگامی که پدیده ای مورد تفحص قرار می گیرد، می توان جهت شناخت آن دوراه مختلف را در نظر گرفت: یکی این که انسان خودش را در حدی از رشد قرار دهد که آن پدیده را آن گونه که شایسته آن است بشناسد و نتیجه گیری های بعدی را آن چنان که شایسته چنین شناختی بوده قرار دهد و یا این که آن پدیده را آنقدر بچرخاند و بپیچاند تا آن پدیده به گونه ای با خواسته های انسان در آینده تطبیق یابد.
در صورت برخورد اول می توان امیدوار بود که به طور منطقی و درست نظریه ای که قابلیت بررسی تمامی موارد ومسائل انسان و جهان را داشته باشد به دست آید (این که چنین شناختی اصلاً ممکن است یا نه و آیا از عهده ی علم ناقص بشری برمی آید یا نه در این بحث نمی گنجد) چرا که تنها در سایه چنین شناختی است که می توان با موضوع تحت بررسی آن چنان که خودشاست روبه رو شد. از نتیجه برخورد دوم نظریه های متفاوتی استنباط می شود که در رابطه با کارهای انجام شده ی مطابق با میل انسان ها به وجود آمده اند. یعنی در واقع نظریه هایی که در توجیه میل و علاقه ی فردی یا گروهی و یا کشوری افراد و ملل مختلف زاییده شده اند. (این میل و علاقه می تواند در رابطه با سود اقتصادی، تعصب قومی، تعصب دینی و .. باشد)
تکثر و تعدد امروز نتیجه ی معرفی پدیده هاست، آن چنان که انسان می خواهد نه در آن صورتی که خودشان هستند بزرگترین مصداق تعدد نظریه در دوران جنگ می باشد. معماری به عنوان پدیده ای که انسان از بدو تولد همواره با آن سروکار دارد به گونه ای است که با توجه به خواص ذاتیش می توان در آن به نوعی تمامی دستاوردهای انسانی، از گذشته تا حال شامل هنر، علم و فلسفه را در آن مشاهده کرد و شاید یکی از بارزترین مصادیق کلمه ی تکثر در دوران حال باشد. رساله حاضر، تلاشی است برای قدم گذاشتن به مکتبی فراگیر به روشی که تمامی خصوصیات مادی و معنوی انسان و جهان را شامل شده و قابلیت بررسی تمامی مسائل فردی و اجتماعی انسان چه در گذشته و چه در حال وآینده را شامل می شود.
راهنمای ما در این رساله مکتب اسلام است که به قدر بضاعت خویش با مطالعه ی منابع درج شده در متن از آنها بهره گرفته ایم. شاید در نگاه اول با توجه به چگونگی نوشتار و منابع ذکر شده، مطلب بیشتر در ارتباط با فلسفه و عرفان به نظر آید تا معماری، اما امید است پس از مطالعه کامل، جهت گیری کاملاً معمارانه متن و چگونگی تعریف معماری با توجه به پیش فرضت های ارائه شده کاملاً روشن شود.

مطالب مشابه :   مطالعات موزه کودک 80 صفحه

 

عنوان : مطالعات باغ موزه اسلام
تعداد صفحات :  110 صفحه
توضیحات : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : 9/000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

مقدمه
فصل اول
1-نگرش معناگرا
1-1بحران معنوی
1-1-1نظریه بحران معنوی
1-1-2انسان و طبیعت
فصل دوم
2-مذهب، عرفان و هنر
2-1هنر، گریزی از «آنچه هست»
2-1-1اثر یا محصول هنرمند
فصل سوم
3-معماری
3-1معماری و دنیای عرفان
3-1-1معمار، اثر و دنیای عرفان
3-2نور
3-3رنگ
3-4اب

فصل چهارم
4-موزه
4-1ساختمان موزه
4-1-1بخشهای موزه
4-1-2تنظیم شرایط محیطی
4-1-3-حفاظت و امنیت موزه
4-1-4نور در موزه
4-2بررسی نمونه موردی
فصل پنجم
5-باغ
5-1باغهای ایرانی
5-1-2-مقدمه ای بر پیشینه تاریخی باغ ایرانی
5-2-آب در باغ هاي ايراني
5-2-1نقش آب در معماري
5-2-2-نقش آب در معماري ايران باستان
5-2-3-آب و روانشناسي

فصل ششم
6-بررسی سایت طراحی
6-1-اقليم و محيط طبيعي
6-2-نقاط ضعف و تهديد
6-3سازمان فضايي ـ ادراكي
6-4موقعيت سایت طراحی

منابع ندارد

 

1- نگرش معناگرا
کاربران این نگاه، معماری را در کالبد آن نمی¬بینند بلکه آنرا نمودی از معانی پر رمز و راز می¬دانند. در اینجا شیء یا اثر هنری ابزاری است برای رساندن پیامهای معنوی و معنایی. محققین این حوزه از دنیای فلسفه و دین شناسی و تاریخ هنر بهره می¬گیرند. بزرگان چون کومارا سوآمی، هانری کربن، سید حسین نصر، تیتوس بورکهارت، هانری استیرلن و چندین فرد شاخص دیگر بیش از نیم قرن است که به جستجو، تفحص و نشر در این حوزه مشغول بوده و حتی پس از دنیا رفتن برخی از آنها آثارشان مراجع اصلی محققین علاقمند این موضوع می¬باشد.
کرّبن: هانری کربن فیلسوف فرانسوی یکی از بزرگ¬ترین محققین حکمت معنوی ایران و فلسفه اسلامی است. دکتر نصر درباره او می¬نویسد که در ابتدا تحت تأثیر فسلفه پدیدار شناسی ادموند هرسول و فلسفه وجود مارتین هایدگر قرار گرفت:
«-گرچه پس از کشف فلسفه وجود حقیقی که از مشرق دار هستی بر عقل آدمی اضافه می¬شود و او آن را در آثار حکمای ایران بدست آورد، او را دیگر علاقه¬ای به حوزه¬های دیگر و اگزیستانسیالیست¬های فرانسوی نیست. راقم ]دکتر نصر[ این سطور به خاطر دارد هنگامی که ده سال پیش با کربن به مناسبت انعقاد اولین کنفرانس راجع به تشیع به استرازبورگ رفته بودیم، روزی بر قله تپه زیبایی که فرانسه و آلمان را از هم جدا می¬کند سفر کردیم. او نگاهی به جنگل¬های آن سوی مرز افکند و گفت هنگامی که جوان بودن از همین راه عبور کردم و وارد آلمان شدم تا با هایدگر ملاقات کنم، لکن پس از کشف سهروردی و ملاصدرا و سایر حکمای ایران دیگر مرا حاجتی به سفر به آن سوی این مرز نیست.»
کوماراسوامی: آناندا کومارا سوامی محقق سرشناس هنر معنوی، با آثار بسیار زیادی درباره هنر اصیل شرق است. نصر می¬گوید هنگامی کوماراسوامی از هنر رمزی سخن راند که غرب اصلاً فراموش کرده بود که رمز چیست؟ و آن هنری که عالم ماده را به عالم روح می¬پیوندد کدام است.