خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات کتابخانه / رساله طراحی باغ کتاب 75 صفحه (فایل WORD)

رساله طراحی باغ کتاب 75 صفحه (فایل WORD)

رساله طراحی باغ کتاب 75 صفحه به صورت word ، که شما می توانید فهرست مطالعات طراحی باغ کتاب را مشاهده و نسبت به خرید و دانلود پایان نامه باغ کتاب اقدام و از این فایل بعنوان یک منبع در رساله طراحی باغ کتاب خود استفاده کنید.

دانلود رساله طراحی باغ کتاب

رساله طراحی باغ کتاب که ما در این بخش از مطالب وب سایت سایه 66 به معرفی و تحلیل بیشتر و بهتر تمامی ریزفضا ها و امکانات مختلف معماری آن پرداخته ایم را میتوان همواره یکی از بهترین و کاملترین رساله طراحی باغ کتاب در سطح اینترنت دانست که ما توانسته ایم با استفاده از بهترین اطلاعات معماری مربوط به تهیه و ارائه مطالعات طراحی باغ کتاب بپردازیم تا شما عزیزان معمار بتوانید با استفاده از آن اطلاعات جامعی را در این باره به دست بیاورید و در دیگر تحقیقات و  مطالعات باغ کتاب خود از این اطلاعات استفاده کنید.

دانلود رساله باغ کتاب

 

عنوان : رساله باغ کتاب
تعداد صفحات :  75 صفحه
دانلود رایگان فایل PDF : کلیک کنید

توضیحات : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : 8/000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب رساله طراحی باغ کتاب

مقدمه 1
فصل اول: اقلیم،جغرافیا،تاریخچه و تحلیل سایت 2
شناخت منطقه تهران و ویژگی های آن 2
چگونگی شکل گیری شهرتهران 2
جمعیت وپراکندگی آن 3
مشخصات جغرافیایی استان تهران 3
اقلیم وآب وهوای تهران 4
اقلیم 4
دما 4
بارندگی 5
رطوبت نسبی 5
باد 5
تابش خورشید 5
وضعیت زمین شناختی تهران 6
آلودگی های شهر تهران 6
وضعیت دسترسی در تهران 6
عوامل تاثیر گذار بر طراحی 7
جهت ساختمان ها 7
تعداد طبقات 7
اصول و روش طراحی 8
تحلیل سایت 9
همجواری ها 10
دید ومنظر 10
دسترسی سواره 11
دسترسی پیاده 11
دسترسی های اصلی وفرعی 11
فصل دوم: مبانی نظری 13
طرح مسئله 13
اهداف راهبردی باغ کتاب 13
تعریف باغ کتاب 14
باغ کتاب چیست؟ 14
ضرورت طراحی 15
فرهنگ 16
تعریف فرهنگ 17
ویژگی فرهنگ 17
باغ کتاب، شناخت ، موضوع و معيارها و پیشینه مرتبط با موضوع 17
باغ ایرانی چیست 17
باغ ایرانی کجاست 19
شناخت باغ ایرانی 19

مطالب مشابه :   مطالعات باغ گلها | دانلود رساله باغ گلها

فصل سوم: ضوابط واستاندارد های طراحی وقواعد ومعیارها 20
اصول طراحی فضاهای داخلی باغ کتاب 20
استانداردها ی وسائل و تجهیزات فضاهای مختلف 26
وسائل ویژه قسمت های عمومی کتابخانه 70
میز مطالعه 27
صندلی مطالعه 28
برگه دان 28
وسایل ویژه فضای کاری 29
فضای ویژه کارکنان 29
فضاهای در برگیرنده خدمات فنی 29
سالن خدمات عمومی 30
محل استراحت کارمندان 31
دستشویی وتوالت وآبدار خانه،رختکن ویزه کارمندان 31
فضاهای در برگیرنده خدمات اداری 32
فرم های وسایل نگهداری منابع کتابخانه ای 33
سیستم کشویی مکانیزه 35
وسایل نگهداری سایر منابع 35
روزنامه های جاری 37
ابعاد رورنامه های استاندارد 37
اطلس ها 38
ابعاد جاری اطلس 38
منابع خطی 38
استانداردهای باغ کتاب ایران 39

فصل چهارم: نمونه های موردی 41
باغ کتاب تهران 41
برخی از اهداف باغ کتاب تهران 41
فضاهای جانبی باغ کتاب تهران 42
فضاهای رفاهی باغ کتاب تهران 42
ویژگی ها وامکانات باغ کتاب تهران 43
باغ کتاب در کجا قرار گرفته است 44
تصاویر طرح 45
باغ کتاب تلاویو 46
ریشه 47
طراحی 47
کتاب ها 47
باغ کتاب استقلال لوییزیانا 48
سایت پلان 48
پلان ها 49
فصل پنجم: ساختارباغ کتاب وریزفضاها وتوضیح آن ها وکاربردشان 50

مطالب مشابه :   مطالعات باغ کتاب | دانلود رساله باغ کتاب

معماری باغ کتاب وسیر تحول ان 50
شیوه عرضه محصولات 51
فضاهای حداقل یک باغ کتاب 52
قسمت های اساسی یک باغ کتاب واحتیاجات آن 52
قسمت های عمومی کتابخانه 53
اطلاعات 54
قسمت فهرست کتاب(کاتالوگ) 54
قسمت امانات وپخش کتاب 54
سالن قرائت 55
سالن روزنامه ومجلات 55
بخش سمعی وبصری 55
فضای مخصوص مطالعه در فضای ازاد 55
بخش مربوط به کارکنان وخدمه باغ کتاب 56
قسمت ذخیره کتاب 56
جدول ریز فضاها 57
حوزه خدمات فنی 60
بخش تهیه وسفارش مواد 60
بخش آماده سازی مواد 60
حوزه خدمات عمومی 61
حوزه خدمات اداری 61
حوزه خدمات پشتیبانی 62
حفاظت و ایمنی 62
تجزیه وتحلیل فضاهای خرد معماری 62
تدابیر در فضاهای خردمعماری 64
معماری درباغ کتاب 65
ملاحظات توسعه پایدار وصرفه جویی در انرژی 66
ملاحظات نورگیری فضاها 67

باغ کتاب 68
اهداف باغ کتاب 68
آشنایی با باغ کتاب 69
فضاهای رفاهی باغ کتاب 69
ویژگی ها وامکانات باغ کتاب 69
انواع باغ کتاب ها 70
باغ کتاب عمومی 70
باغ کتاب آموزشگاهی 70
باغ کتاب دانشگاهی 71
باغ کتاب اختصاصی 71
نتایج 72
کلام آخر 72
فهرست منابع …

مطالب مشابه :   مطالعات معماری طراحی باغ وحش 80 صفحه

رساله طراحی باغ کتاب

مقدمه

رساله طراحی باغ کتاب در ایجاد باغ کتاب ، فرض بر این نهاده می شود که یک انسان هر چه بیشتر بداند فرد مفیدتری به حال جامعه خود خواهد بود و از این رو برای همه افراد یک جامعه باید امکاناتی فراهم آورد تا مطابق نیازهای خویش، خواندن آنچه را به حال خود مفید می دانند، در دسترس داشته باشند. در هر صورت برای دانستن و خواندن نیاز به اشتیاق و جذب و فضایی صمیمی با دارا بودن تمام شاخصه های یک کتابخانه است که این مهم در طرح باغ کتاب بدست خواهد رسید.
رساله طراحی باغ کتاب در قرن حاضر که همه فضاها به سمت مینیمال شدن و سادگی پیش میرود به طوری که انسان تبدیل به ماشینی متحرک شده طراحی فضاهای فرهنگی با رویکرد تفریحی می تواند مشکلات بسیاری از روش زندگی این دوره حل کند.

 

شما دانشجویان و معماران عزیز میتوانید با دانلود رساله طراحی باغ کتاب از سایت معماری سایه 66 فایل مورد نیاز خود را به صورت کامل و آنی دریافت کنید زیرا ما در این رساله طراحی باغ کتاب توانسته ایم تمامی اطلاعات مربوط به چنین مکانی را بگنجانیم تا شما عزیزان با استفاده و الگو برداری از آن به بهترین نتایج ممکن دست پیدا کنید.

عنوان : رساله طراحی باغ کتاب
تعداد صفحات :  75 صفحه
دانلود رایگان فایل PDF : کلیک کنید
توضیحات : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : 8/000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

منبع