مطالعات هتل 4 ستاره بابلسر

مطالعات هتل 4 ستاره بابلسر

 

مطالعات هتل 4 ستاره بابلسر
تعداد صفحات : 70 صفحه
قیمت : 5000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات هتل 4 ستاره بابلسر

– مقدمه
فصل ۱: اکولوژی منطقه مازندران
۱-۱- جغرافیای منطقه
۱-۲- بررسی کلیما تیکی
۱-۲-۱- آب وهوا
۱-۲-۲- میزان بارندگی سالانه
۱-۲-۳- تغییرات روزانه دمای هوا
۱-۲-۴- وضعیت سالانه دمای هوا
۲-۵- میانگین و حدود نهایی آب ودما و رطوبت نسبی
۱-۲-۶- جدول بیو کلیما تیکی ساختمان بابلسر
۱-۲-۷- نمودار جهت و سرعت باد
۱-۲-۸- بادهای غالب بابلسر
۱-۳-۱- جمعیت
۱-۴- موقعیت اداری – سیاسی – اجتماعی بابلسر
۱-۵- مسکن و معماری منطقه
۱-۵-۱- ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل ومرطوب
۱-۵-۲- شکل کلی ساختمانها در منطقه
۱-۵-۳- مصالح
فصل ۲ مطالعات هتل 4 ستاره بابلسر
۲-۱- تاریخچۀ هتل داری در جهان
۲-۲- انواع هتل ها
۲-۳- بررسی نمونه های مشابه
۲-۳-۱- انواع پلانهای طبقات
۲-۴- فضاهای طراحی هتل
۲-۴-۱- اتاقهای خواب و سوئیت ها
۲-۴-۲- فضاهای عمومی
۲-۴-۲-۱- دسترسی ورودی و خروجی
۲-۴-۲-۲- لابی
۲-۴-۲-۳- رستوران و نوشیدنی
۲-۴-۲-۴- سالنهای چند منظوره
۲-۴-۲-۵- فضاهای ورزشی رفاهی
۲-۴-۲-۶- فضاهای خدماتی ، تدارکاتی و پشتیبانی ( دور از دید)
– انبار آذوقه
– آشپزخانه اصلی
۲-۵- بررسی دو نمونه هتل ساخته شده در منطقه – معتدل و مرطوب ایران
– هتل قدیم رامسر
– هتل قدیم بابلسر
فصل ۳: طراحی پروژه مطالعات هتل 4 ستاره بابلسر
۳-۱- ضرورت نیاز به هتل د رمنطقه بابلسر
۳-۲- برنامه فیزیکی
۳-۳- کانسپت طراحی

مطالب مشابه :   مطالعات دهكده توريستي 150 صفحه

 

مقدمه

هتلها از نوع ساختمانهای بسیار پیچیده و مشکل می باشند. پیچیدگی طرح هتلها به دلیل ارتباطات و استانداردهای لازم برای فضاهای مختلف آن می باشند. از فضاهای در معرض دید و قابل استفاده برای مشتریان هتل گرفته تا فضاهای در معرض دید و قابل استفاده برای مشتریان هتل گرفته تا فضاهای دور از دید و خدماتی آن، که هر یک به نوبۀ خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در تأمین آسایش میهمانان وجلب رضایت آنان نقش زیادی دارد. این راهنمایی طراحی، در مورد برنامه ریزی، طراحی و موضوع طرح که برای موفقیت یک هتل بسیار اساسی و حیاتی است، بحث خواهد نمود علاوه بر آن نکات مهمی در مورد تصمیم گیریهای مالی و اداری هتل را که در معماری و طراحی داخلی هتل تأثیر خواهد داشت، بررسی خواهد کرد. راهنمای طراحی شامل بخشی در مورد نکات مختلف مربوط به مطالعات پیش از طراحی است که به ابعاد فضا محدود نمی گردد. فصول بعد در مورد طرح استانداردهایی برای اتاق های خواب، فضاهای عمومی اداری و نواحی خدماتی پشتیبانی، بعلاوۀ بحثی در مورد ساختمان سازی و سیستم های ساختمانی خاص است که در احداث هتلها حائز اهمیت می باشند.

مطالب مشابه :   مطالعات مجتمع توریستی - هتل 200 صفحه - رایگان

 

مطالعات هتل 4 ستاره بابلسر

تعداد صفحات : 70 صفحه
قیمت : 5000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید